Den politiska adelns diktatur?

Kinas kommunistparti är en yrkesförening för landets politiker. Föreningen är sluten, vilket innebär att inte vem som helst släpps in. Inom denna förening fastställs en knippe politiska åsikter – en värdegrund – utifrån vilken sedan alla beslut fattas. Denna värdegrund underställs inte folket i fria val vilket gör att Kina i våra ögon inte är någon demokrati. Kina är dock inte längre en despoti, där makten är samlad hos en person som under Maos kommunism eller kejsardömena. Vi kan i dagarna bevittna hur den kinesiska ordningen utmanas av människor i Hong Kong som kräver åsikts- och valfrihet för folket.

I Sverige är politikerna uppdelade på ett antal partier som ursprungligen var folkrörelser, men som med tiden har tagit formen av halvslutna yrkesföreningar. Jag har tidigare skrivit om dessa föreningar. I min ungdom kunde man ansluta sig till ett politiskt parti och där driva sina hjärtefrågor. Själv var jag länge aktiv i det tidigare liberala Folkpartiet. Om man var övertygande kunde man påverka partiets politik.

Den som idag går in i ett parti som man sympatiserar med, i syfte att påverka i någon viktig fråga, kan räkna med ett iskallt mottagande. Ofta blir dessa personer mobbade för att till slut ge upp och lämna partiet. Jag har egen erfarenhet och har bevittnat många andra fall. Det som möjliggjort förvandlingen av våra politiska folkrörelser till halvslutna yrkesföreningar, var beslutet att finansiera verksamheten med skattepengar istället för via medlemsavgifter och insamlingar bland sympatisörer.

Yrkespolitiker har idag allt mer gemensamt med varandra över partigränserna. De strävar efter att skydda sina villkor som liknar forna tiders adelsprivilegier, genom riskminimering. Att göra sig oberoende av krävande medlemmar är ett sätt att minska riskerna. Det var därför lätt att komma överens om det s.k. partistödet. Man insåg även att starka idémässiga skillnader ökade risken, varför man kom på det geniala att desarmera de verkligt stora frågorna genom att samlas runt en gemensam värdegrund över partigränserna. Detta har kommit att kallas triangulering.

Den här utvecklingen har nu gått så långt att alla de politiska yrkesföreningarna numer sluter upp bakom vad de kallar en demokratisk värdegrund. Denna värdegrund omfattar nästan alla de frågor som starkt engagerar vanliga människor. Det väljarna tillåts ha inflytande över är någon liten procentgräns för arbetslöshetsersättning, antalet pappamånader i föräldraförsäkringen m.fl. struntfrågor som inte hotar värdegrunden.

Den politiska adeln har på det här sättet förändrat demokratibegreppet och utnämnt värdegrund snarare än åsiktsfrihet till demokratins axiom. Man skryter på ett ytterst genant sätt med Sverige som en humanitär stormakt. Den politiker som mer än någon annan förkroppsligat den här omdefinitionen av den svenska demokratin är förre folkpartiledaren Bengt Westerberg. Han har i en statlig utredning de facto skrivit att politiker har ett särskilt ansvar för att upprätthålla det politiskt korrekta filtret över samhällsdebatten. Han har bl.a. föreslagit att lärarutbildning och övervakning över internet och medier skall utgå från värdegrunden. Detta synsätt har lett till att Public Service och andra ledande medieföretag helt underkastat sig den styrande klassen och censurerar sådant som strider mot deras beslutade värdegrund. Anmälningar till den s.k. Granskningsnämnden lämnas alltid utan åtgärd.

På det beskrivna sättet ser vi hur landets politiska system snabbt närmar sig det kinesiska som vi annars är så kritiska mot. När väljarna inte längre fritt kan uttrycka sina åsikter och påverka politiken i frågor som starkt engagerar dem har demokratin tappat sitt innehåll och sin mening.

För mig och massor av medborgare i det här landet är fortfarande demokrati synonymt med just åsiktsfrihet, vilket är helt oförenligt med någon form av värdegrund som beslutas av en yrkeselit som i Kina. Yttrandet: Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det somtillskrivits Voltaire (det var inte han som skrev det utan det var en sammanfattning av hans demokratisyn i en biografi) är för mig en grundbult i demokratin. Men detta gäller inte längre för större delen av vår politiska yrkeskår och de arenor där samhällsdebatten förs.

Jag talar av egen erfarenhet. Efter att jag för sex år sedan skrev en artikel som ifrågasatte värdegrunden inom miljöpolitiken, har jag portats på alla etablerade debattarenor och jag har förolämpats med ad hominem tillmälen av värdegrundens agenter. Detta trots att utvecklingen de senaste 18 åren tydligt visar att det jag skrev var korrekt. Den här bloggen har kommit till på det sättet. Om Bengt Westerberg och hans gelikar får som de vill, kommer väl snart det jag skriver här att kriminaliseras.

I de två senaste valen har väljarna börjat göra revolt genom att rösta på ett nytt vildvuxet folkrörelseparti som på en rad punkter inte stödjer den värdegrund som makthavarna dikterat. Ursinnet från det politiska etablissemanget över väljarnas tilltag, är inte att ta miste på. Väljarnas fria åsikter skall till varje pris förhindras från att påverka politiken. Det har gått så långt att den svenska demokratin nu börjar ifrågasättas i vår omvärld genom kritiska artiklar i några av världens mest respekterade tidningar.  

Försöken att tysta de tretton procent som röstat på en politik i strid med värdegrunden försvaras med att åttiosju procent röstat emot den politiken. Men en undersökning som gjorts av SOM-institutet pekar på att uppåt hälften av dessa även ifrågasätter värdegrunden och alltså är potentiella nya väljare i opposition mot den dikterade ordningen.

Den svenska demokratin har hamnat i sin värsta förtroendekris sedan den allmänna och lika rösträtten infördes. Om inte den politiska yrkesklassen och samhällets elit besinnar sig och garanterar full åsiktsfrihet går vi en mycket dyster framtid tillmötes. Väljarnas val måste respekteras och i de fall där man inte gillar valet, får man besvära sig och ta debatten för att övertyga folket – inte göra sitt yttersta för att hindra dem från att framföra sina åsikter.

Det som nu sker är en skam!

 

Läsning för er som vill fördjupa er i problemet: http://magasinetneo.se/artiklar/demokrater-for-asiktsfrihet-och-demokrater-emot/

Kategori: Demokrati
Taggar: Politisk adel Public Service
1 pappasvenpappasven:

skriven

Håller med!

Efter år av litet intresse för samhällsdebatten tog jag ett större "tag" i vad som sker igen
OCH till min fasa och min insikt så har det inte blivit bättre utan sämre under alla de år jag trodde vi fick ett "bättre" samhälle......
trist minst sagt

3 Bibi Lidmalm:

skriven

Lars, mycket intressant! Så mycket mer jag fick att tänka på.....
Vi fortsätter rekommendera din blogg......

5 Rosenhane:

skriven

Ordet värdegrund är nog det mest idiotiska påfundet i svenska nyordssammangang tätt följt av klimatsamordnare, jämställdhetstrateg och dialogpolis.

7 Bengt-Ove Högström:

skriven

Håller med liksom Lennart Bengtssons kommentar.
Vi hade en dotter som var aktiv Moderat i Västernorrland. När hon kom till Stockholm och blev skriven på Gärdet tog hon kontakt med Moderaterna där. Det enda hon fick var ett inbetalningskort inget annat.
Hennes slutsats var att någon kände sig hotad.
Min och min frus släkt har varit med i och engagerad Högerpartiet & Moderaterna. Jag kommer ihåg när Jarl Hjalmarsson flög omkring i helikopter och valtalade i Norrland. Nu har vi haft en stadsminister som sade sig ta ansvar för Sverige. En snabb sorti med svansen mellan benen på valnatten var hans ansvarstagande!
Det som nu sker när man vill förhindra SD från allt inflytande. Resultatet av de olika partiernas nuvarande agerande kommer att bli att SD blir Sveriges andra största parti.

Bengt-Ove Högström

9 Ann Löfving-Henriksson:

skriven

När värdegrund dök upp i skolans läroplan fick vi ingen ordentlig förklaring till vad begreppet innebar. Det kändes som vilken annan floskel som helst. Det är som med många andra svulstiga begrepp som hållbar utveckling tex.
Det gäller verkligen att veta vad olika ord och begrepp innebär innan man binder upp sig för dem. Vi var en gång utsatta för att ta ställning till en ny ledningsdeklaration för den skola jag arbetade på. Ingenting stack ut speciellt, men när vi tack och lov kom med några frågor om vad som menades så visade det sig att den nya organisationen innebar att vi skulle gå över till storklasser och elevaktivt arbetssätt som det så vackert hette. Vi lärare kallade det lösdrift. Det blev debatt minst sagt, politikerna vann. Sk elevaktivt arbetssätt kan enligt min mening förklara en stor del av de nedslående PISA- resultaten tillsammans med den förändrade lärarrollen och därmed status.
För egen del fick jag ur debaclet med mig att vara misstänksam mot vad som egentligen ligger bakom snälla, vackra ord från politikerhåll ulven i fårakläderna.
Tack särskilt mycket för just detta inlägg

11 Tobbe:

skriven

Något av det bästa du skrivit hittills Lars!
Om man inte ens vill prata med det parti som har fått 13 % av rösterna i ett allmänt val till Riksdagen då måste jag fråga mig vart vi är på väg.
Två andra saker som jag undrar över är:
1. Är man automatiskt rasist om man vill diskutera storleken av invandringen till Sverige? I min värld är man inte det.
2. Om jag vill demonstrera mitt förakt för den politiska nomenklaturan finns alternativet att rösta blankt. Problemet är att blankrösterna inte visas i statistiken över avgivna röster. Du måste gå till Valmyndigheten för att se hur många som röstade blankt. När jag kollade nu så var antalet blankröster (som räknades som ogiltiga) 56287, 0,89% av samtliga röster. Nästan lika många som för "övriga partier"
Är det kanske dags att bilda "Blankpartiet" inför nästa val?

13 Johan Tisell:

skriven

Tobbe!

Jag hörde en gång följande.

Räkna samman alla blankröster, röster på partier som inte kom in och alla soffliggare (samma som blankröster i min värld, men mindre CO2-utsläpp) och omvandla dessa till mandat. Låt sedan lika många stolar stå tomma i riksdagen.

Det vore något att bedja om, dels en besparing i kostnader och dels en tydlig markering.

Om man sedan går vidare och kräver att majoritet är 50% av alla mandat så skulle dessa tomma stolar alltid rösta emot...

15 Börje S.:

skriven

"Ofta blir dessa personer mobbade för att till slut ge upp och lämna partiet."

Et exempel är Stefan A Johansson i socialdemokraterna i Helsingborgs partidistrikt. Han skrev flitigt och initierat om klimat"frågor" och energifrågor på sin socialdemokratiska blogg. Eftersom han satt sig in ordentligt i dessa frågor fick hans blogg ett stort antal läsare.
"http://www.s-bloggar.se/l/78kms/oever-700-000-unika-besoekare-paa-min-hemsida-naagot-maaste-jag-goera-raett-aeven-om-det-inte-delas-av-jan-andersson-och-socialdemokraterna-i-helsingborg"

Som ni ser är innehållet raderat. Samma gäller t ex
http://www.s-bloggar.se/l/70m7o/etanol-leder-till-oekad-svaelt-i-vaerlden-och-fossil-energianvaendning-etanol-aer-ingen-uthaallig-framtissloesning-etanol-aer-en-politisk-bubbla

http://www.s-bloggar.se/l/6v7la/fn-s-klimatpanel-ipcc-foervanskar-och-undanhaaller-vetenskapliga-fakta-om-vaart-klimat-laes-kommentarer-som-motbevisar-deras-psevdovetenskap

Hans inlägg finns uppräknade här. Det är om skolproblematik, överanvändande av ADHDdiagnosen, kärnkraft, biobränslen, energi och klimathot. Alla intressanta och noggrant presenterade, även om man inte håller med om allt.
Alla raderade:
http://www.s-bloggar.se/b/385/stefan-a-johansson

Stefan A Johanssons klimathotsskeptiska synpunkter togs inte väl emot av parti"kamraterna". Men kritikerna bemötte aldrig i sak. De intelligentaste mothuggen som återkom regelbundet, har handlat om att man inte, som Stefan, kan ha fluga om man är en riktig socialdemokrat. Man ska ha slips, det vet ju alla utom dom som snart får reda på det.

Stefan A Johansson bär fluga, därmed är han ingen äkta socialdemokrat och därmed behöver vi inte bry oss om hans redogörelser klimathot och energi. Han är outad!

17 Gunnar Hovstadius:

skriven

Amen

2 Lennart Bengtsson

skriven

Om värdegrundsdemokratin

Den svenska politiska debatten karakteriseras av begreppet värdegrund, d.v.s. ett antal relativt konkreta uppfattningar som antalet pappamånader eller syn på klimatpolitiken osv. i en slags tabellsammanställning som en modern svensk version av 10 Guds Bud. Baserat på detta har begreppet värdegrundsdemokrati vuxit fram för att på ett enkelt sätt avgöra hur människor skall karaktäriseras som goda eller onda, alternativt lämpliga eller olämpliga med ny-epiteten rasist, fascist, nazist eller bara som en enkel Sverigedemokrat från landet. Alla de 87 % övriga (med reservation för de 16 % som inte röstat eller röstat blankt) anses ha en tillräcklig multikulturell värdegrund och hamnar därför bland de goda eller lämpliga människorna. Om de råkar vara förbrytare, hedningar eller jihadister är inga problem bara de accepterat den av etablissemanget definierade riktiga och rätta värdegrunden.

SvDs Brännpunktsartikel ställer idag frågan om de som röstat på SD kan jobba i skolan. Det gäller inte bara lärare och rektorer utan även vaktmästare, skolkökspersonal, städare och andra hjälpredor då dessa inte delar skolans värdegrund. Enligt skolans värdegrund är SD ett främlingsfientligt parti genom att de anser att invandringen till landet skall begränsas till en nivå som är ekonomisk hållbar och mer i linje med våra grannländers. Det är alldeles klart att enligt den av skolan definierade värdegrund så är våra grannländer främlingsfientliga och man får utgå från att skolan inte tillåter resor till eller utbyte med dessa länder. Vad de två författarna till artikeln anser är inte särskilt klart men intrycket är att de tycker att de som ställer sig bakom SD bör stängas ute från skolan.


Med mer eller mindre godtyckligt tillyxade värdegrunder kan man således genomföra vad som behagas. Råkar någon han en avvikande värdegrund kan han eller hon frysas ut eller avskedas, ja det finns faktiskt ingen övre gräns vad slutresultatet blir. I sin extrema form vet vi vad som hände 1933 i Tyskland i en ideologi som till sin struktur var baserad på en värdegrund och inte på åsiktsfrihet. Det är med andra ord inte bara en fråga om skam utan faktiskt om ett pågående demokratiskt sönderfall.

4 Johan Tisell

skriven

Så rätt, så sant!

Jag har alltid hyllat den fria tanken, och undrat vad som menas med att skolan skall ha en värdegrund, det är väl eleven och elevens familjs privata och personliga saker?

Och brottet hets mot folkgrupp? Det är inte som rubriceringen kan antyda ett uppviglingsbrott, utan ett rent åsiktsbrott. Att visa "missaktning" är rekvisitet. Visar inte samhället mig missaktning när jag inte får tycka vad jag vill? Visar inte samhället väljarna (jag röstar inte) missaktning när Åkesson mobbas? Fast Sd och vita män eller Norrmän med fler är inte de grupper som brottet är till för.

Varför får jag inte hålla min arm uppsträckt i vilken vinkel jag vill, utan att fällas för brott? Jag förstår uppriktigt inte vilken folkgrupp jag hetsar mot om jag har en svastika eller gör en viss hälsning? Hitler ogillade ju så många grupper. Han stod för bokbål. Är inte Sverige i dag nära samma beteende som 30-talets Tyskland? Där fick man inte inneha en bok, här får man inte inneha en symbol.

Det som adeln fruktar mest just nu är nyval. SD skulle kunna ta sig upp i 20%-nivån. Jag tillhör de omnämnda 50% men inte de 13. Skall jag tvingas till att bli en del av de 20%?

6 Rutger

skriven

Lars B skriver "Ursinnet från det politiska etablissemanget över väljarnas tilltag, är inte att ta miste på". Vissa journalister tycks förstå att de gjort fel i den gånga valdebatten och att deras fel gynnade SD. Lotta Gröning säger att "vi granskade bara SD övriga partier fick en frisedel". Det var något jag fick höra på en eftervalsdebatt på Bok o Bibliteksmässan. En kort sammanfattning finns här http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka39/db14sep26.htm

8 Bengt Söderberg

skriven

Så rätt du har igen. Många känner det säkert så här.

Ett tydligt exempel på hur den politiska adeln fungerar gavs ju när en ledande "ung-politiker" (från Kd tror jag) strax före valet lät publicera en artikel med åsikten att man borde kunna diskutera migrationspolitiken och i klartext kunna uttala sig om villkor och volymer. Vederbörande blev ju av adeln snabbt försedd med dumstrut och munkavle.

Visst måste vi väl alla vara värda att leva i ett samhälle med åsiktsfrihet och verklig debattfrihet. Det uttrycker ju Lennart B på ett utmärkt sätt.

10 Mats Ensér

skriven

Tycker du har helt rätt i vad du skriver. En tröst i eländet är dock att det rimligtvis är långsiktigt förödande för de partier som inte talar, resonerar eller har respekt för de förtroendevalda, som närmare en miljon svenskar givit sin röst. Min tröst är att de kommer att förstå det. Men hur tänker de? Bilden av Bengt Westerberg från valet då Ny Demokrati kommit in i riksdagen förskräcker. Men i backspegeln var de frågor Ny Demokrati drev inte så avgörande för Sveriges framtid som invandringsfrågan är. De flesta av Ny Demokrati's förslag är väl idag genomförda i Sverige. Westerbegs oförskämdhet den gången bottnade väl snarast i hans uppfattning att nya partier överhuvud taget inte hade i riksdagen att göra. Men han förstod säkert inte att förolämpningen riktades mot dem som givit Ny Demokrati sin röst. Men huvudfrågan som SD driver är av en helt annan dignitet. Den upplevs av många som en fråga om den svenska nationens framtida existens. Och den upplevelsen ka omöjligen vara varken rätt eller fel. Och den vägrar de etablerade partierna att diskutera. Detta är mycket, mycket farligt. Ingen fråga är för farlig eller för svår för att diskutera. I Norge fick ett stort antal ungdomspolitiker sätta livet till i ett vansinnesdåd, som hade sin grund i denna tystnad kring frågan vart Norge var på väg. Tar vi lärdom av denna händelse undviker vi en sådan olycklig utveckling här. Lösningen ligger i det kloka samtalet. Om inte majoriteten av våra högsta förtroendevalda inser att samtalet är nödvändigt är vi riktigt illa ute. Det verkar bara vara Riksdagsman Åkesson som förstår detta.
Ett klokt och konkret samtal i Sverige om hur vi vill hantera invandringsfrågan kan lägga grunden för ett brett folkligt stöd för den väg vi väljer. Vilken väg detta än må bli. Jag skulle önska att detta samtal kom till stånd på Helgeandsholmen.
Det sitter just nu en van förhandlare och skall få ihop en regering. Har han modet att ringa upp Herr Åkesson? Det vore faktiskt bra. Att samtal med Herr Åkesson är inte att samtycka till hans politik.

12 Jan

skriven

Läser vi massmedia får vi veta att 87% inte röstade på SD och därför kan vi strunta i SD. Däremot hör vi sällan att 93% inte röstade på MP och att vi därför kan strunta i MP.

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html

Hur som helst röstade jag inte på något av dessa partier. Sedan vill jag citera Tino Sanandaji-

"Mitt samvete tillät inte mig rösta på en regering som använder mina skattepengar och regeringens officella hemsida för att ljuga mig i ansiktet om forskning. Göran Persson fick kritik för skattefinansierad opinionsbildning, men det sätt på vilket Erik Ullenhag har härjat på regeringens officiella hemsida saknar motstycke."

http://www.tino.us/2014/09/fores-oroa-er-inte-gamla-hederliga-dynamiska-effekter-gor-asylinvandring-lonsam/

14 Björn i Bromma

skriven

Säger som jag förut har sagt. Vi lever i en nationell och internationell tid av bedrägeri. Yppandet av sanningen betraktas därför som en revolutionär handling. Allt stämmer enligt vad George Orwell en gång författade.

16 Lars Bohman

skriven

Mycket väl uttryckt, och huvudet på spiken.

Det har varit en smygande utveckling där de demokratiska värdena har undergrävts. Först nu står det riktigt klart vartåt det lutar, och det ser inte bra ut. Istället för en demokratisk debatt och diskussion vill man ha åsiktsförbud - senast aktuellt när det gäller skolpersonal som röstat på SD.

Detta är demokratins dödgrävare. De som talar om värdegrund, multikultur, öppenhet och hållbar utveckling. Det låter fint men är en ulv i fårakläder.

Värdegrund tycks betyda just att eliten redan bestämt de grundläggande frågorna, lite oklart vilka.

Men multikultur är nog en. Det tycks betyda kulturrelativism. Alla "kulturer" är lika bra. Att jämföra en kultur med en annan är rasistiskt om man kommer fram till att någon av dem är bättre. Där dödar man effektivt allt kritiskt tänkande. Jämställdhet är visserligen en del av "värdegrunden" men om man kritiserar en annan kultur för dess nedvärderande syn på kvinnor så bryter man mot normen om multikultur. Värdesystemet är inte konsistent (logiskt invändningsfritt) utan motsäger sig självt.

Öppenhet betyder att vi inte får sätta upp några gränser, hinder eller villkor för invandring. Det är nationalstatens död. Vi har blivit av med vår urgamla rätt till vårt kulturella och ekonomiska arv.

"Hållbar utveckling" är ett innehållslöst resonemang, där klimatalarmismen är en grundbult. Där överger vi alla vetenskapliga metoder med syftet att misstänkliggöra industri och forskning. "Miljön" diskuteras av dem som vet minst om den fysiska världen.

Detta "resonerande" i termer av värdegrund som inte får ifrågasättas är en katastrof för demokrati, naturvetenskap, ekonomisk (industriell) utveckling och upplysningens ideal om frihet för åsikter, tankar och politiska riktningar.

Vi borde skapa en folkrörelse för att återinföra dessa för vår kultur helt avgörande värden igen - och kasta ut de grumliga tankarna på värdegrund.