Mänsklig kreativitet fortsätter att flytta gränser

 

Jag har ett flertal gånger skrivit på den här bloggen om den s.k. fracking-tekniken som har revolutionerat utvinningen av gas och olja i USA. Tekniken går ut på att borra horisontella kanaler genom skifferskikt och sedan injicera vatten under högt tryck som spräcker det omkringliggande skiffret. På så sätt underlättar man för oljan och gasen att tränga fram och mängden som kan utvinnas per borrhål flerfaldigas.

Den tillväxtfientliga rödgröna rörelsen som inspirerats av nymalthusianska krafter som Romklubben, har sedan 70-talet predikat att oljan är på väg att ta slut, det som kallas Peak Oil, och att det därför brådskar att minska oljeberoendet. Vi är många som invänt mot detta resonemang och menat att mänsklig kreativitet och uppfinningsrikedom alltid gör att denna typ av bristsituationer inte uppkommer. Vi människor hittar alltid vägar för att flytta och kringgå skenbara gränser. När fracking-tekniken kom var den ett typiskt bevis för att vårt antagande var riktigt.

Resultatet av fracking-teknikens segertåg har blivit att USA som sedan 70-talet varit allt mer beroende av oljeimport från Mellanöstern, nu blir självförsörjande och kommer att kunna börja exportera petroleumprodukter. USA ser t.o.m. ut att återta sin gamla position som världens största oljeproducent. Följden har blivit kraftigt sjunkande gaspriser vilket gjort det möjligt för USA att minska sin kolanvändning och därmed kraftigt sänka sina utsläpp av växthusgaser. Tekniken har varit så oerhört framgångsrik att OPEC:s ledande oljeproducent Saudiarabien blivit uppenbart orolig över tappade marknadsandelar. Man har därför sedan några månader startat ett priskrig på olja i den fåfänga förhoppningen att kunna bromsa den nya teknikens segertåg över världen.

En liknande utveckling som den i USA skulle i princip ha kunna ske inom EU, men här har den rödgröna ”nej till allt”-rörelsen lyckats att effektivt sätta käppar i hjulen för nästan alla lovande projekt. Detta mullvadsarbete har av allt att döma haft ett dolt stöd från Ryssland som likt Saudiarabien är rädd att förlora delar av sin gasmarknad inom EU. Argumentet som de rödgröna använt som slagträ har varit att det vatten som används vid den här utvinningen riskerar att kontaminera grundvattentäkter. Det har inte hjälpt att upprepade studier visat att den risken är minimal.

Nu kan vi glädja oss åt den enorma mänskliga kreativiteten igen. Forskare vid Colorado School of Mines har lyckats utveckla en alternativ teknik där man injicerar flytande kväve och/eller koldioxid i borrhålen. Effekten blir densamma som när man häller kallt vatten på en varm berghäll där man eldat – berget spricker. I det aktuella fallet påstår forskarna att man får en ännu effektivare sprickbildning än med vatten under högt tryck. De injicerade gaserna försvinner ut i luften varifrån de hämtats. Miljöeffekten blir obefintlig och det finns inte en chans att grundvatten skulle kunna påverkas.

Självklart kommer de rödgröna med stöd från ryska och arabiska oljeintressen att hitta krystade argument även mot denna nya fracking-teknik. Man kommer att försöka demonisera kväve (78% av atmosfären precis som man försöker demonisera livets viktigaste byggsten koldioxid 0.04% av atmosfären). Målet är ju att till varje pris sätta stopp för fattigdomsbekämpning, ekonomisk utveckling och tillväxt. Lika självklart kommer de att misslyckas igen, precis som klimatpropagandan och alla ”klimatsmarta” åtgärder inte satt något som helst spår i utsläppen av koldioxid. Under de tjugofem år klimatkampanjen pågått har världens utsläpp ökat med 60% och trots det har den globala uppvärmningen avstannat. Däremot har fullständigt enorma ekonomiska resurser förödats p.g.a. den rödgröna politiken.

Mänsklig kreativitet och uppfinningsrikedom firar ständigt nya triumfer till förfång för den rödgröna rörelsen. Deras strävan har alltid varit att sätta tvångströja på oss människor, för att hindra oss från att föra utvecklingen framåt och hitta nya vägar för att bekämpa fattigdom och ge mänskligheten ett rikare liv.

Kategori: Energi
Taggar: EU, Energipolitik Romklubben kväve naturgas olja
1 ANDERS ULFVARSON:

skriven

Det är intressant att få veta mer om riskerna och att eventuella miljöproblem kan kontrolleras av myndigheter och diskuteras av allmänheten. Vilken industriell verksamhet är helt utan risker. De uppgifter jag tidigare fick fatt i om frackning var att förutom vatten var det en del för allmänheten okända kemikalier i det vatten, som pressades in i borrhålen. Just dessa kemikalier misstänktes förorena mer än själva vattnet men kemikalierna och deras eventuella miljöpåverkan var företagshemligheter (!!), som visserligen delgavs tillståndsgivande myndigheter men inte allmänheten (!!). Uppgiften fick jag från person på Statoil för något år sedan. Jag tror han var hyggligt insatt. Att man nu kanske effektivare kan göra samma jobb med kväve är ju bra. Jag är intresserad av att följa upp påståendet om att frackning inte ger några risker för miljön på utvinningsområdet. Jag vill ha goda argument i diskussioner med röd-gröna.

Svar: Användningen av kemikalier gör att vattnet som används måste genomgå en kostsam rening. Engelsmännen har ju utrett det här med miljöpåverkan ganska grundligt och visat att den konventionella frackingen kan bedrivas relativt miljövänligt.
Lars Bern

3 Benny:

skriven

Du har nog fattat det hela lite fel! Saudi och Ryssland tjänar fortfarande pengar på sin förhållandevis lättåtkomliga olja, det är långt värre för Kanada som förlorar pengar på sin oljeskiffer-utvinning. Kanada är beroende av ett oljepris på mer än 90 dollar för att det ska gå jämnt ut. Norge har också problem då all deras olja tas från kontinentalhyllan till havs. Nu är det ju så att mängden olja man kommer åt med fracking betydligt överdrivits av oljebolagen och fracking är definitivt ingen långvarig lösning för världen eller USA om du nu tror det. Om några år är man tillbaka på ruta ett enligt experter. Däremot överdrivs frackings betydelse av politiska skäl och givetvis för att pumpa upp aktiekursen. Sen är det ju positivt att nersmutningen med kol minskar men då gäller det att man har andra alternativ färdiga när frackingboomen är över och som jag ser det så är kärnkraft den bästa lösningen.

Svar: Du låter som ordföranden i Romklubben Anders Wijkman och vilka är dina experter och var har de publicerat det du skriver.
Lars Bern

5 Kelle:

skriven

Hoppas den mänskliga kreativiteten hittar bra politiska lösningar också, inte bara olja.

7 Olof Hellström:

skriven

Mycket värdefull information, som hjälper oss att kväva de nedgativa
krafterna i världen från att låsa in oss i ett koldioxid - beroende.
som saknar verklighetsberoende ! Tack för hjälpen !

9 Lars Gellerstad:

skriven

2. Johan Tisell

Bra idé eftersom om någon nämner Kväve kan det ju missförstås av de grönröda att det är något som kan kväva mänskligheten!

11 Benny:

skriven

Lars, du kanske skulle komma med hållbara argument i stället? Jag har studerat fenomenet fracking och det är ingen långsiktig lösning samt att konsekvenserna för miljön är okända. Men du kanske litar på de oljebolag som alltid har argument för höga bensinpriser oavsett situationen på världsmarknaden.

13 Björn i Bromma:

skriven

#12
Inte för att göra dig besviken, men det är inte möjligt att "behålla kakan och samtidigt äta upp den". Aldrig något i världshistorien har lyckats med detta, trots oändliga försök.

2 Johan Tisell

skriven

Vi säger till rödgröna att vi lagrar CO2 och inta att vi spränger berg...

Det kommer de att gilla.

Och då de saknar utbildning kanske de tror det också!

Häpp!

4 Ulrica

skriven

Hej Lars, finns det någon möjlighet att du kan skriva en kort artikel om energi/hållbarhet for dummies? Som ny läsare av din blogg, som jag finner mycket intressant, har jag ibland svårt att navigera bland alla energiformer och vad nyttan resp. onyttan är med dem. En pro-conlista skulle vara hjälpsamt. Tack på förhand! Ulrica

Svar: Jag skall se om jag hinner göra det, förstår att det kan vara svårt att hänga med ibland.
Lars Bern

6 Anonym

skriven

Bra idé Ulrica.En kort artikel for dummies skulle ha chans att få spridning i gammelmedia som många av oss "dummies" läser.

8 Björn i Bromma

skriven

Min bror och jag var och tog ett par öl på en pub för ett par dagar sedan. Av en händelse så började vi samtala med bordet bredvid som visade sig bestod av framförallt ekonomiska förvaltare. De hade tydligen övergett investeringar i Europa beroende på EU:s klimat-och energipolitik.

10 elfyma+

skriven

Levde i villfarelsen att all förbränning alstrar rökgaser, bl.a koldioxid.
Om det nu är så viktigt att minska koldioxidutsläppen blir det inte bättre av att elda med naturgas än med kol. Rökgaserna blir troligen renare i andra avseenden (mindre stoft etc.) men det är en annan fråga.
Att elda med biogas och biomassa (ved) ger också utsläpp, men vissa hävdar att koldioxiden återcirkuleras i kretsloppet. Så vi som äger skog kan köra våra förbränningsmotordrivna bilar med gott samvete - vår skog absorberar ju allt vi släpper ut och mer därtill.
Kungen, som äger många snabba bränsleslukande bilar och båtar, ursäktar sig med att han minsann miljökompenserat genom att köpa ett eller möjligen två tunnland skog i sydamerika.
Har jag missat något ?

Svar: Kol och naturgas har olika kemisk sammansättning, vilket innebär att genererad koldioxid per kWh är bara hälften för naturgas jämfört med stenkol. När man bränner ved genereras ännu mer koldioxid per kWh än från kol. Återcirkulationen tar sådär 100 år, och eftersom klimatkatastrofen som man tror sig kunna hindra skulle komma före 2100 är vedeldning sämre än koleldning ur den synpunkten.
Lars Bern

12 elfyma+

skriven

Relaterat om energi- och klimatpolitik.
Hörde i veckan på Sveriges Radio att Japan beslutat återstarta en kärnkraftsreaktor, efter att alla reaktorer stängdes av pga Fukushima-olyckan. Fler reaktorer tros återstartas inom de närmaste åren.
Vilka slutsatser kan vi dra av detta beslut ?
Att vindkraft och fossila bränslen inte kan ersätta kärnkraften fullt ut ?
Att Japan räknar med att kunna hantera riskerna med kärnkraften i fortsättningen, trots att de har sämre geologiska förhållanden än Europa ? Risken för jordbävningar och tsunamis är ju mycket större där än här.
Att Sverige, Tyskland m fl omprövar sin kärnkraftspolitik och satsar mer på den ? Tysklands beroende av rysk gas gör ju att de måste dansa efter Putins pipa. Och att elda på med brunkolet är knappast bra för miljön.

14 QSL

skriven

"Deras strävan har alltid varit att sätta tvångströja på oss människor, för att hindra oss från att föra utvecklingen framåt och hitta nya vägar för att bekämpa fattigdom och ge mänskligheten ett rikare liv."

Varför har de denna strävan att inte vilja föra utvecklingen framåt, bekämpa fattigdom och ge oss alla ett ett rikare liv.?

Svar: Därför att för vissa människor är makt över medmänniskorna det viktigaste målet. Det innebär att man måste inskränka andras frihet och då dör kreativiteten. Det går att hitta otaliga historiska exempel på det. Nordkorea är idag det tydligaste.
Lars Bern