The MATRIX 3

Det på sikt verkligt stora hotet mot arkitekterna bakom the New World Order är givetvis den mycket snabba ekonomiska utvecklingen i världens två största nationer Kina och Indien. BRICS-alliansen mellan dessa tillsammans med Ryssland, Brasilien och Sydafrika är ett tydligt tecken på att man identifierat den angloamerikanska dominansen som det största hindret för sin utveckling. Sammansättningen av BRICS är väl genomtänkt, kärnan är Kina och Indien som slutit sig samman. Ryssland är med som alliansens råvarubas, försvarslinje och vapensmedja medan Sydafrikas och Brasiliens roller är att täcka in de två kontinenterna Afrika och Sydamerika som västvärlden misskött.
 
Vapenindustrin

Jag tror att Rysslands ingripande i Syrien med uppbackning från Kina varit ett obehagligt uppvaknande för USA:s militärindustriella komplex. Ryssarnas resurser har visat sig ytterst potenta med mycket avancerad flygstridskrafter, luftvärn och kryssningsmissiler väl i klass med vad USA förfogar över. Det ensamma attackplan som turkarna sköt ner var ett äldre omodernt plan, men man visar även upp sitt ytterst avancerade flygplan SU-35. Flygplanet betraktas av amerikanska flygexperter som ett allvarligt hot mot USA:s mest avancerade flygplan F22 och F35. En viktig skillnad är även att det ryska planet kostar mindre än en tiondel av vad det amerikanska F22 gör.

Uppvisandet av ryssarnas flygplan är viktigt för förmågan att kunna sälja flygplanen till andra länder. Kina har tidigare annonserat köp av SU-35 planet. Indiens premiärminister Modi var under julhelgen på tvådagarsbesök hos Putin där man bl.a. diskuterade omfattande indiska vapenköp från Ryssland. Man beslutade även om samarbete i utvecklingen av fler flygplanstyper. Man träffade också avtal om att ryssarna skulle bygga ett halvdussin kärnkraftverk och att man skulle exportera tio miljoner ton olja per år. Ryssland har sedan tidigare liknande avtal med Kina. Detta är viktigt eftersom det visar att Kina och Indien backar upp Ryssland mot försöken från USA och EU att skada den ryska ekonomin med sanktioner.

Amerikanska stridsplan har blivit obscent dyra främst p.g.a. en mer avancerad stealth-teknik som det är allt mer tveksamt om den ger valuta för pengarna. Mycket tyder på att ryssarna förfogar över ny teknik som förblindar moderna elektroniska spaningssystem. Stealth-tekniken kan bli helt värdelös. Det som gjorde att Reagan lyckades störta Sovjetunionen var att han fick dem att rusta ihjäl sig. Ser man till kostnadsutvecklingen inom USA:s militärindustri idag mot bakgrund av skenande budgetunderskott, löper USA samma risk på sikt. Projektet med den problemtyngda utvecklingen av F35 har t.ex. sprängt alla kostnadsramar och är det dyraste vapensystemet någonsin. Kostnadsexplosionen för amerikanska vapen hotar givetvis även landets viktiga vapenexport. Mycket tyder på att det militärindustriella komplex som Eisenhower varnade för 1961 kan komma att ruinera USA om den här utvecklingen fortsätter.

Obamas klimatfiasko

Obamas försök att tillsammans med FN driva igenom ett klimatavtal som genom energianorexi skulle strypa den ekonomiska utvecklingen i BRICS-länderna misslyckades kapitalt. Kina och Indien kommer obehindrat kunna fortsätta sin snabba utbyggnad av infrastruktur för kraftproduktion (kolbaserad) och transporter över hela Asien. Kina investerar därtill tungt i infrastruktur i såväl Afrika som Sydamerika på ett sätt som liknar en ekonomisk kolonisation av båda kontinenterna.

Världsbanken får konkurrens

Kineserna har insett att man inte kommer att få någon hjälp av USA-dominerade Världsbanken, så man startar vid årsskiftet den konkurrerande Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Det initiativet blev en större succé än väntat för kineserna. Trots att USA försökte sätta käppar i hjulet fick Kina med sig alla viktiga länder bakom banken med undantag av USA och Kinas arvfiende Japan. Jag gissar att även Japan går med i banken med tiden och då blir USA isolerat. Mycket tyder på att länder som Tyskland och Frankrike och t.o.m. Storbritannien vill distansera sig från USA i den här tvekampen om världsdominans.

Allt mer ansträngda relationer EU/USA

Ett tecken på att de starka banden mellan USA och deras europeiska allierade kan vara på väg att försvagas, är att Tyskland och Frankrike i frågan om Ukraina driver en betydligt fredligare linje än USA och NATO-ledningen. Migrantinvasionen av EU tror jag kommer att allvarligt skada relationerna mellan Europa och USA, i takt med att nationalistiska partier får en allt starkare ställning i flera EU-stater och sambanden med den angloamerikanska oligarkin klarnar för Europas folk. Den tjeckiske presidenten Milos Zemans sa i sitt jultal : 
"Jag är helt övertygad om att vi ser en organiserad invasion och inte en spontan flyktingvåg". Om EU skall överleva tror jag man måste frigöra sig mer från såväl USA som NATO.

På sikt är dock det största hotet mot den angloamerikanska dominansen att dollarn förlorar sin status som världens reservvaluta. Det är helt uppenbart att kineserna och övriga BRICS jobbar långsiktigt målmedvetet för att åstadkomma just detta. Den dag det lyckas kommer USA:s enorma budgetunderskott att göra sig mer än påmint.

Mycket tyder således på att det finns en annan möjlig New World Order än den som den angloamerikanska oligarkin tänkt sig. Blir det nationalstaterna i MATRISEN som tar hem spelet? Och kommer den angloamerikanska oligarkin att ge upp sin dominans utan att ta till vapen?

Den som lever får se.

Demokrati | AIIB, BRICS, EU,, Indien, Kina, Modi, NATO, Putin, Ryssland, USA | |
#1 - - Cicero:

Djupet och bredden i din analys imponerar. Mycket av världen framstår som klarare efter dina Matrix-texter.
Hut ab!

#2 - - Gösta Walin:

Tack för en mycket intressant analys - som vanligt.

Du skriver: "Mycket tyder på att ryssarna förfogar över ny teknik som förblindar moderna elektroniska spaningssystem."
Det vore verkligen intressant att få åtminstone något litet tips om underlaget för denna oerhört intressanta förmodan.
Gösta

Svar: Mycket hysch-hysch omkring detta, men min källa är bl.a.: https://en.wikipedia.org/wiki/Khibiny_(electronic_countermeasures_system)Jag tror att USA har gjort ett enormt misstag i sin vapenutveckling när man lagt tusentals miljarder på stealth-teknik. Ryssarna kommer givetvis att hitta vägar runt och då blir alla dessa obscent dyra vapensystem obsoleta. Den ryska strategin att istället störa ut fiendens elektroniska spårningssystem är sannolikt otroligt mycket billigare.
Lars Bern

#3 - - Katarina Pålman:

Detta med BRICS är spännande och på youtube finns filmer om nya reservvalutan SDR, ett projekt de har jobbats på i 10 år (om det nu stämmer). Att dollarn är på fall är en övertygad om. För mycket konstiga förberedelser från USA statsmakt med militären m.m. En devalvering om inte annat till 15 cent enligt Jim Sinclare.

Har en konstig känsla av att NWO inte riktigt fått till saker som de velat och Ryssland blev en rysare för dem speciellt när de bombade ISIS, det var liksom inte meningen att ryssarna skulle vara den som ordnade till det utan USA skulle ju vara hjältarna.

Iaf hur spännande som helst vad som händer nästa år. Enligt Armstrong, Celeste, schiffert med flera som räknar på ekonomin gnm matematiska uträkningar säger att runt feb/ mars 2016, börjar det hända saker som kommer att skaka om ekonomin i EU och USA. Sen kommer det att gå upp och ner och slutligen blir 2017 den största kris vi skådat någonsin.

Jaa, ska bli spännande och devalveras dollarn hur blir det med euron och våran krona då? Insättningsgarantin "bail in" på banken steg 1, så tar banken statspapper och obligationer och i steg 2, ja då är det som gäller på sparade pengar över 900'. Men det blir väl som i Grekland och Chile, de stänger bankerna oavsett så ingen kommer åt ett nickel.

#4 - - Stefan:

Problemet för USA och Ryssland är att deras försvarsindustri och kärnkraftindustri har negativa lär-kurvor. Det betyder att varje vapenprogram kostar allt mer, tar längre tid och inte fyller förväntade prestanda. De flesta andra - privata verksamheter har förmåga att förbättra prestanda, sänka kostader och öka tillförlitligheten.

#5 - - Bengt-Ove Högström:

Mycket intressant och riktigt.
Jag har några frågor: Hur skuldsatt är U.S.A.? Till vem eller vilka har U.S.A. sina skulder? Göran Persson sa ju " Den som är satt i skuld är inte fri".
Att de stora "flyktingströmmarna" är organiserade har jag länge trott. Hur kan många s.k. flyktingar ha fungerande mobiltelefoner om de har varit på flykt i flera veckor?
Här i Västernorrland gör man nu om studentbostäder till flyktingboenden och i Sundsvall får de gamla på äldreboenden gammal kokt potatis i.s.f. nykoktpotatis. Orsaken är att man måste spara. På länets landsbygd finns det skolor vars elever består av 10% flyktingbarn. Vi har en lag om hemspråksundervisning men väldigt få lärare som kan de nyanländas språk. Vad värre är att många som kommer från e.vis. Eritrea är analfabeter. Vissa klappar händerna och säger att dessa emigranter skall rädda vår välfärd i framtiden.
Dylikt beteende kommer att göra att SD blir Sveriges största parti. De s.k. etablerade partierna gör ju allt för att SD inte skall få något inflytande och man jobbar ju som om DÖ fortfarande existerar.
Bengt-Ove Högström
Gammal Moderat

Svar: http://www.svd.se/usas-skuldberg-nu-storre-an-landets-bnp
Lars Bern

#6 - - tipp:

Tyskland bedriver nog en fredligare linje visavi Ukraina och Ryssland men för att utöka sina stora industrifördelar. Men jag är inte säker på att de kommer att sätta anknytningen till USA och NATO på spel. De ställer gärna upp på NATO-USA-sidan i exempelvis Syrien. Hur de ser på Turkiet nu är en intressant fråga. Det finns stora handelsintressen där men radikaliseringen verkar kanske inte lika lockande. Kommer USA att tvinga Turkiet på EU för att skapa ett tydligare NATO-hot mot Ryssland i det olje- och mineralrika Kaukasus och öster därom? Håller tatarer på Krim och i Ukraina på att understödjas av Väst för att skapa oroligheter i Ryssland - ungefär som exilkubaner arbetade i/mot Cuba? Vad som händer i området kan utlösa ett storkrig. Det finns stora rikedomar där som Väst gärna vill åt. Om FN vore en riktig organisation så skull den agera för att få fred, inte understödja USAs Vilda Västern-aktiviteter i Mellersta Östern.

#7 - - tipp:

Vad säger kultur-Sverige om sådant här?
https://www.rt.com/news/327226-syrian-journalist-assassination-turkey/

#8 - - EVA:

#2 Lars Berns svar "hysch-hysch"
Om jag inte missminner mig har ryska plan även passerat Sveriges gränser utan att upptäckas förrän de redan passerat men kommer inte ihåg var jag läst eller sett det till försvarsmaktens(?) förvåning. Så det är nog ingen tvekan om att det är "vassa grejor" de förfogar över. Gissar att de bara ville visa oss vad de kan.

#9 - - EVA:

Vill även tillägga precis som många andra, en mycket begriplig analys av världsläget. Att diskutera dessa saker i min omgivning är tyvärr näst intill omöjligt - jag anses konspiratorisk och svartmålande m.m. Ett stöd i alla fall att det finns fler som delar min oro.

Svar: Anklagelsen om konspirationsteoretiserande kommer alltid som ett brev på posten när man i vårt lilla inkrökta land kritiserar USA.Sverige kan bara ha en uppfattning åt gången i huvudet och just nu tror vi blint på all amerikansk desinformation, trots att det är fullständigt uppenbart vilken skada amerikansk maktpolitik åsamkar oss. Det behövs inga konspirationsteorier för att förklara det.
Lars Bern

#10 - - Göran:

#5 - Bengt-Ove Högström

Alla riksbanker i hela världen har förmodligen köpt amerikanska stadsobligationer. Det anses som 100 % säkert. Sedan köper USA Riksbank upp statens skulder. Det sker även i Sverige. Man trycker mer pengar och köper obligationer. I princip kan man faktiskt säga att det blir vi folket som får betala för skulderna.

#9 - 2015-12-28 13:44:46 - EVA

Att ändra på människor som reda har sin uppfattning är i princip omöjligt. Det finns en klick som inte tagit ställning och de kan nås. Men, du ska ändra tacktik och ställa frågor om det du hört kan vara sant och låta dina medmänniskor få fundera själva. En del kommer kategoriskt säga nej, medan andra säger hum. Det viktiga är att man sår ett frö av tvivel eller motsägelser. Fast i verkligheten kommer vi aldrig bli mer än max 5 % av befolkningen som tänker.

#11 - - K.Pålman:

#9 Eva
BRAVO, fortsätt med din känsla, den är rätt. Kvinnlig intuition går aldrig av för hackor. Lita på dig själv, du kan detta.

#12 - - K.Pålman:

#3 tillägg till mig själv.
SDR valutan är tänkt att "precis så där bara" ploppar upp 2018, som ny valuta, hm, precis efter stora krisen under 2017. Nämän, så precis lagom.

Allt är planerat sen lååååångt tid tillbaka. Tycker bara så oerhört synd om alla ovetandes msk som lärt sig lita på staten. Att de staten skulle villa oss medborgare väl, visst men mest elitens bästa. För egen del struntar jag i att jag framstår som konspiratorisk, det viktigaste är som # 10 Göran säger, så ett frö så är de iaf lite förberedda och allt blir inte som värsta chocken. Dock kommer många att lida ngt så oerhört och där har VI som är förberedda en uppgift.

#13 - - Björn i Bromma:

Det hela följer sannolikt den gängse historiska formeln :
"Förvärva-Ärva-Fördärva", vilket har varit fallet med de allra flesta sk imperier.
Ryssland, Kina och Indien är inne i den första fasen.
USA har inträtt början av den sista fasen vilket förstärks om dollarn förlorar sin status som reservvaluta, vilket verkar misstänkt troligt med dagens kort på bordet.
Sverige är definitivt inne i den sista fasen pga barnsligt omedvetna och obildade styrande politiker med tonårsaktivism som ledstjärna, påhejade av diverse dito media.

#14 - - tomas:

Alltid lika spännande att läsa antropocene.
Många aha-upplevelser varje gång...

#15 - - Marianne:

Om tesen "härska genom att söndra" stämmer, så tror jag (tyvärr) att kanske dessa "amerikanska oligarker" har inflytande både över den stora mestadels muslimska invandringen och över många av de nationalistiska partierna. Dessa partier har bara varningar mot islam på sitt schema. De anser att USA är som ett föregångsland, som är både kristet och patriotiskt. Att tycka illa om USA:s utrikespolitik anses som vänstervridet.
Dessa partier har svårt för att vara kritiska till dessa "amerikanska oligarker", de försvarar Israels politik gentemot palestinierna.
Så här är en svår balansgång. Mitt råd är att det svenska SD, ska lugna sig med "muslimhotet" och hålla sig mer till reell politik. Att det är viktigt att hålla statsskulden nere, kritisera EU:s antidemokratiska attityd, värna den lokala miljön, hålla invandringen nere och ha en integrationspolitik som är hård med rättvis.

#16 - - Bo Larsson:

Mycket tyder på att det verkliga spelet på världsscenen är ännu mer sofistikerat än man kan ana.

Den angloamerikanska oligarkin är internationell och inte bunden till någon specifik nation utan tar kontroll över och använder länder för sina syften, t ex USA, och UK eller spelar genom sin kontroll av regeringar ut olika länder mot varandra för att nå sina geopolitiska syften och främja sin övergripande agenda. Huruvida och till vilken grad som BRICS-länderna står fria från den kontrollen är inte helt uppenbar.

Det verkar som att Ryssland kanske är det enda landet som verkligen lyckats driva ut oligarkerna och bli relativt fria från deras maktutövning.

Mycket tyder också på att oligarkerna upplever att det finns ett stort inre hot i USA bland genuina och vakna patrioter mot sina intressen. Det beror delvis på att USA är ett av de få länder där medborgarna har rätt att dela på vapenmonopolet med staten, vilket ger medborgarna lagstadgad möjlighet att kullkasta staten, dvs i detta fall oligarkerna, vilka under lång tid använt den amerikanska regeringen och krigsmakten som sitt främsta instrument för att driva sin globala agenda framåt.

För att lyckas behålla det globala maktinflytande man uppnått och USA som sitt främsta instrument på den globala scenen, måste man undanröja den stora risken att de amerikanska medborgarna med hjälp av en patriotisk poliskår och militär tar tillbaka regeringsmakten från oligarkerna och ställer dem inför rätta i en typ Nuremberg II rättegång, inte bara i USA utan också globalt.

För att undanröja den risken har man i decennier arbetat på att försvaga USA internt, minska amerikanernas medborgerliga potential på olika sätt, korrumpera politiken och underminera demokratin, undanröja 2nd amandment och införa en centralstyrd polisstat och ett allseende övervakningssamhälle för att stävja möjligheterna för medborgarna att ta tillbaka regeringsmakten och återskapa en sann demokrati.

Även EU som helhet är utsatt för en liknande behandling som USA. Skapandet av flyktingströmmarna är en del av en nationell försvagning genom att försöka skapa en grogrund för terror och kaos i varje land.

I den strävan återfinns också en stundande medvetet skapad krasch av världens finansiella system, där de stora flertalet i framförallt USA men också resten av världen kommer att bli utfattiga och därmed förlora mycket av sina möjligheter att göra motstånd mot oligarkerna agenda.

Det behövs alltså snabbt vidtas åtgärder för att motverka att allt detta sker och EU:s länder borde alliera sig med Ryssland som du Lars är inne på, med Donald Trump m fl och genuina patrioter i USA och också föra en helt annan politik för att snabbt kunna rensa ut och fängsla terrorister och kriminella bland flyktingarna. Att det går att slå ut ISIS har Ryssland visat och med ytterliggare koordinerat stöd av EU:s medlemsländer skulle vi kunna få stopp på flytingvågen och oligarkernas planer att skapa kaos.

Ett nytt globalt finansiellt system och ny reservaluta måste också snabbt skapas baserat på en guldmyntfot utan "fractional reserve banking", som på många sätt är roten till det onda i världen och som under lång tid byggt upp mycket av oligarkernas finansiella styrka. Tydligen är Schweiz inne på att förbjuda fractional reserve banking:

http://www.friatider.se/schweiz-r-star-om-att-f-rbjuda-banker-att-skapa-pengar

#17 - - Göran:

Passa på att läs senaste inlägget i Peter Krabbes blogg (https://peterkrabbe.wordpress.com/). Det ansluter bra till diskussionerna här. Ett litet citat från den, för att göra er sugna:

"Redan 1974 hade arabländerna genom EAD (Euro-Arab Dialogue, sic!) fastställt tre viktiga huvudmål för arabländerna:

1. Uppnå ekonomisk och industriell likvärdighet med västländerna genom överföring av modern teknologi från väst, särskilt militär- och kärnkraftsteknologi.

2. Införandet till Europa genom migration av en stor muslimsk befolkning, som skulle omfattas av värdlandets alla politiska, kulturella, sociala och religiösa rättigheter.

3. Påverkan på de europeiska länderna i syfte att öka den arabiska islamismens inflytande över politik, kultur och religion genom en invandrad befolkning som skulle bli politiskt och kulturellt trogen sina ursprungsländer."

#18 - - EVA:

#15 Marianne
"Muslimhotet" kan dess värre vara ett reellt hot om vi inte tydligt talar om vad som gäller här och t.ex värnar kvinnors rättigheter i vårt land. I t.ex Storbritannien förekommer Sharia-lagar idag bland muslimer-arma kvinnor! Jag har nu läst ut boken "Kalifatets återkomst - orsaker och konsekvenser" av terrorforskaren Magnus Norell som jag tipsat om tidigare. En riktig ögonöppnare - enligt Norell är det tyvärr de RADIKALA muslimska grupperna som är de tongivande i Sverige vilket avsevärt försvårar för de muslimer som vill reformera och demokratisera islam (som skett med de flesta andra religioner). Detta är också ett stort problem när det gäller rekryteringen till bland annat IS från Sverige. Kan bara säga LÄS BOKEN, framför allt sista kapitlet - inte roligt men oerhört viktigt - SPRID!!! Varje medlem i regeringen borde läsa den och framför allt Mona Sahlin som vill gullegulla med återvändande IS-krigare.

#19 - - Marianne:

Svar till EVA #18
Självklart är islamism ett hot, speciellt mot muslimerna själva. Men all religion är ett hot mot samhället. Se bara hur kristna s.k. missionärer fortfarande håller på att omvända folk i Afrika. Det är ofta rika församlingar från bl.a. USA som skickar ut dessa missionärer. Religion är en boja för hjärnan. Religion har genom historien rättfärdigat de mest hemska brott.
Men samtidigt är det bara de troende som själva kan vakna. Om man tjatar för mycket om att en religion är ett hot, kan det få omvänd effekt. Dels stänger man ute vardagstroende som kan känna sig förorättade. Dels kan det öka troendet, som en sorts försvarsmekanism.
När jag menar hård och rättvis integration, så menar jag att vår jämlikhet mellan könen ska gå före religiös jämställdhet. Även att vi måste sluta visa religiös hänsyn i samhället. Tron är enbart en privatsak. Ingen religiös klädsel och mat i det offentligas regi. Detta kan man göra, utan att nämna någon specifik religion.

#20 - - Katarina, Pålman:

#18
Gillar ditt sätt att vara så upplyst. BRAVO, hoppas du arbetar inom områden då din upp upplysning kan vara till hjälp för många msk. Stor applåd.

#21 - - EVA:

19# Marianne - det du skriver håller jag med om men Magnus Norell belyser den radikalisering, islamisering vi ser idag och dess konsekvenser på ett tydligt sätt och det måste man göra något åt och därför behöver ffa makthavare sätta sig in i problemet vilket inte görs i tillräcklig grad idag.
#20 Tack Katarina - jag är pensionär men intresserad av samhällsfrågor, snappar upp lite här och där. Denna blogg är synnerligen lärorik. Lars är en mycket påläst person och ni andra också, mycket intressant att följa.

Upp