Den som är satt i skuld är inte fri

 
En viktig bidragande kraft bakom de två världskrigen var en stark nationalism i de inblandade länderna. Politiken handlade om att skydda nationella ekonomiska intressen och arbetstillfällen. Det ledde till skyhöga tullmurar och en stelbent arbetsmarknad. Alla som läst sin historia känner även igen uttrycket Ein Volk, ein Reich, ein Führer och vad det ställde till med. Efter Andra världskriget var det följaktligen många som funderade över hur vi skulle organisera vår värld och då främst Europa där krigen börjat, för att undvika ett upprepande. Med erfarenheten från världskrigen och handelskrigen växte Kol&Stålunionen fram och så småningom ur den fick vi EU och det av USA styrda NATO. När våra politiker sålde in tanken på ett svenskt EU-medlemskap tryckte man följdriktigt på detta med att skapa fred i det sargade Europa.

Efter kriget togs det även en rad andra initiativ än EU för att försöka skapa ett mer globalt styrelseskick. I inflytelserika kretsar i väst fanns tidigare tankar på att sträva mot en global maktordning, nu såg man en möjlighet till ett förverkligande. FN inrättades och runt FN började man bygga upp en rad institutioner som Världsbanken, WTO, IMF, ICJ för att bara nämna några i en lång rad. En betydande maktförskjutning har därefter skett de senaste 70 åren, från nationalstaten till olika överstatliga organ och deras byråkrati.

Jag har tidigare skrivit om hur en stark pådrivande kraft bakom denna globalisering har varit västvärldens rikaste familjer – de angloamerikanska oligarkerna. De har dragit upp riktlinjerna för den globala maktordningen i sina halvhemliga sällskap som Romklubben, Billderberggruppen, Trilaterala kommissionen m.fl.. Man har via dessa sällskap bearbetat nationella politiker som ofta saknat nationell överlevnadsinstinkt och varit smickrade över det fina umgänget. Det mest näraliggande exemplet på det är våra senaste statsministrar Reinfeldt och Löfven. Ett annat är Carl Bildt som är springpojke åt dessa makthavare trots att de föraktar honom.

För att kunna expandera den globala makten var det nödvändigt att riva ner alla nationella hinder bl.a. i form av tullmurar, valutor, lagar, skatter och nationell identitet. Reinfeldts öppna förakt för den svenska identiteten har varit i säck innan den kom i påse. Åtgärder för att riva nationella gränser har varit en viktig del i strategin, Schengenavtalet var därför följdriktigt. Likaså kan vi konstatera att migrantinvasionen i EU aktivt underblåsts av amerikanska oligarker och flyktingkatastrofen har orsakats av amerikanska militära operationer för att slå sönder nationalstater i Mellanöstern. I Syrien har man mött motstånd genom den ryska interventionen för att hindra att Assadregimen faller. Det enda landet i Europa som satt ner klacken och håller emot har varit Ryssland. Oligarkernas propaganda mot ryssarna och bestraffningar har i huvudsak denna förklaring.

Oligarkernas framgångar har varit nästan ofattbara, de har kunnat bygga upp rader med globala företag med omsättningar i nivå med många nationalstaters BNP. Deras banker har via en omfattande kreditgivning till nationalstaterna skaffat sig ett oslagbart påtryckningsmedel med vilket de kunnat kraftigt inskränka utrymmet för nationellt självbestämmande. Greklands nuvarande problem är ett lysande exempel och Sveriges valutakris år 1990 efter en attack från oligarken Soros är ett annat.

En global livsmedelsindustri är på väg att kunna patentera alla stora utsäden med hjälp av GMO vilket kommer att göra ländernas jordbruk underordnat oligarkernas globala företag. Putin vet exakt vad han gör när han lovar att bli världsledande på GMO-fria livsmedel. Genom att tidigt skaffa sig inflytande över forskningen har oligarkin kunna styra sjukvården bort från gamla beprövade vårdmetoder till ett ensidigt beroende av patenterade kemiska preparat från deras globala läkemedelsföretag.

Med hjälp av världshistoriens största och dyraste propagandakampanj baserad på groteskt överdrivna klimatlarm försöker man nu få kontroll över den viktigaste marknaden – den för energiråvaror. Avtalet vid COP21 i Paris är ett steg på vägen, även om motståndet den här gången nog blev större än man räknat med och det är lång väg kvar till full kontroll. De stora utvecklingsländerna har inte gått i fällan, vilket dock lilla Sverige har gjort.

Jag kan fortsätta skriva en lång uppsats om hur dagens västliga makthavare inom finansvärlden med mycket stor framgång lyckats bygga upp en allt starkare global maktordning åt sig själva. Nu är man dock på väg att få stora problem. I den globala maktutövningen finns inget utrymme för folkstyre, demokratiska institutioner fungerar på ett nationellt plan men inte på det globala. Maktförskjutningen leder därför till att människor på allvar upplever att de är på väg att förlora inflytandet över den maktutövning som påverkar deras liv.

Motreaktionen har på kort tid vuxit till en storm i Europa genom framväxten av nationalistiska partier som redan vuxit i opinionen förbi etablissemangets partier. Väljarna upplever att dessa har svikit dem och sålt ut deras hemländer. Sannolikt kommer de nationalistiska partierna att ha ta makten i en lång rad EU-länder inom något årtionde. I Ungern och Polen sitter redan nationalistiska partier vid makten. Jag har svårt att se hur EU skall kunna överleva denna utveckling.

Vi går mot en konfrontation mellan nationella krafter som vill återföra makten till nationalstaterna och den globala maktbyråkrati som vuxit fram och som stöds av det gamla politiska etablissemanget och den angloamerikanska oligarkin. I vågskålen ligger bl.a. alla pengar länderna lånat i oligarkernas banker. Göran Persson anade inte hur rätt han hade när han konstaterad att den som är satt i skuld är inte fri. Det sorgliga är att inte Stefan Löfven och Magdalena Andersson besitter Perssons klokskap.

Kommer Europas folk att lyckas ta tillbaka sin frihet?

Demokrati | COP21, EU,, FN, Front National, GMO, Löfven, NATO, Putin, Reinfeldt, Romklubben, Ryssland, Sverigedemokraterna, Trilaterala Kommissionen | |
#1 - - Bo Larsson:

Bra sammanfattning!

#2 - - Lennart Bengtsson:

Tänkvärda tankar. Emellertid ett europeiskt samarbete på en rimlig nivå tror jag är en tillgång. Men alla system kan korrumperas om inte de ledande personerna kan ställas till svars. EU är en vackert-väder-organisation och det är tveksamt om EU kommer att överleva i sin nuvarande form under alla de prövningar som är under uppsegling som den engelska folkomröstningen nästa år liksom nödvändig kontroll över den pågående folkvandringen.

Svar: Jag röstade för medlemskapet i EU och tror som du att ett samarbete i Europa är av godo och jag tycker det skall inbegripa även Ryssland. EU skall inte styras från USA och Turkiet hör inte hemma i EU, de kan väl bilda en egen union i Mellanöstern.
Lars Bern

#3 - - @rostaratt:

Väl sagt/skrivet.
Vi skall ej heller glömma bankernas del i det hela.Minns Sveriges storbank Nordea år2014.
2014 tjänade Nordea 51 212 295 800 kr på att sätta räntebärande skulder i cirkulation. Det vill alltså säga att en av Sveriges fyra storbanker tjänade mer än 14 kronor per person och dag enbart för att pengar cirkulerar i Sverige som räntebärande skulder skapade av privata banker ur luft. Och det finns ytterligare tre banker bara i Sverige som extraherar pengar ur samhället på samma sätt.

Det är denna kostnad som alltså gör så att det finns allt mindre och mindre pengar i samhället och kostnaden ökar med tiden. Hastigheten i vilken pengarna extraheras ur ekonomin ökar alltså för varje år, vilket alltså är skälet till det enorma flyktingmottagandet och den kreditexpansion detta kan leda till när dels staten ökar den offentliga skuldsättningen med 1 miljard kronor om dagen och fördelningen av skuldmassan blir mindre per person med fler skuldslavar i systemet.

Privatskuldsättningen ökade sommaren2014 från tidigare 6% skuldtillväxt per år till mer än 7% skuldtillväxt per år. Detta ger mycket dåliga utsikter i ett land som redan har världens högsta privatskuldsättning och framförallt kommer fallet vara mycket högre när det väl kommer.

På grund av detta kommer också bankerna att söka finna andra saker att skylla det ekonomiska förfallet på. De kommer bland annat att peka på invandringen som ändock är tvungen att vara vad den är enbart på grund av bankernas behov av genom krig säkra naturresurser som oljan i Mellanöstern (vilket i sig skapar flyktingvågorna) och dels för att kunna kreditexpandera på hemmaplanen (vilket är skälet till att man så humanistiskt jagar papperslösa, eftersom människor utan papper inte kan skuldsätta sig).

Deras mål är att uppretade, uppgivna och förargade folkmassor skall angripa varandra när skiten träffar fläkten. Folk ställs därför mot folk på horisontalplanet och människor formateras nu till att hata det ena eller andra men inte titta åt grunden till problemen.

#4 - - Ivar Leek:

Kloka tankar- men jag anser att EG var rätt nivå på europeiskt samarbete.

#5 - - RättsPatos Småland:

Artikeln för Högsta Betyg!

#6 - - Olof lundqvist:

När man en gång förlorat friheten krävs det tyvärr blod och tårar att återvinna densamma. Kostnaderna är skyhöga i mänskligt lidande.
Göran Perssons tidigare ord bör alla ta till sig.
Det gäller för individen liksom för nationalstaten.
Den globala makten skyr inga medel för att kunna lyckas. I Sverige talas det om mänskliga rättigheter.
Mänskliga rättigheter står sig slätt när oligarkerna ser guldet glimma och de har ingen medkänsla för varken individens rättigheter eller nationalstatens
fortsatta existens..
Tack Lars Bern för en synnerligen informativ artikel vad det gäller den internationella demokratin och individens tillkortakommande i det globala perspektivet.

#7 - - Anonym:

Fascinerande hur du beskriver sanningen som den i verkligheten ser ut. Själv röstade jag nej båda gångerna och det är jag stolt över.

Kan dock hålla med föregående talare om att ett Europeiskt samarbeta är av godo. Dock ej genom att föda de parasiter som i dag samlas kring köttgrytorna.

#8 - - Olof lundqvist:

När man en gång förlorat friheten krävs det tyvärr blod och tårar att återvinna densamma. Kostnaderna är skyhöga i mänskligt lidande.
Göran Perssons tidigare ord bör alla ta till sig.
Det gäller för individen liksom för nationalstaten.
Den globala makten skyr inga medel för att kunna lyckas. I Sverige talas det om mänskliga rättigheter.
Mänskliga rättigheter står sig slätt när oligarkerna ser guldet glimma och de har ingen medkänsla för varken individens rättigheter eller nationalstatens
fortsatta existens..
Tack Lars Bern för en synnerligen informativ artikel vad det gäller den internationella demokratin och individens tillkortakommande i det globala perspektivet.

#9 - - Rolf Löfgren:

Lars Bern, Tack för en skarp artikel om vår samtid.
Hur passar den sk. Kalergi-planen in i din analys.
http://www.nyatider.nu/forintelsen-av-europa-om-greve-kalergis-paneuropeiska-vision/

#10 - - K.Pålman:

Opps! Så du lyckas skapar bra artiklar, verkligen det folket har på tungan. Alltå verkligen bra jobbat (direkt från hjärtat). Själv tror en att internet snart stryps för att förhindra att vi förenar oss i samma lika frågor. Kanske därför du Lars lägger in en högväxel :))

Förresten allesammans på denna sidan, plus Lars Berns hela familj, EN RIKTIGT HÄRLIG JUL OCH ETT GOTT NYTT 2016.

#11 - - Ådärkomdenja:

- EU:s själva existens är hotad, uppgav Europaparlamentets chef Martin Schulz i en färsk intervju med Pragwebbplatsen Novinky. EU är hotat, och det råder inget tvivel om att situationen är extremt oroväckande, sade Schulz. Ingen kan säga säkert om EU fortsätter att existera i sitt nuvarande tillstånd efter 10 år.

Om Schengen/fria rörligheten spricker - vilket nu pågår via enskilda stater som stänger sina gränser; Sverige, Danmark, fler ('alla') följer efter, för att inte sitta med invandringens Svarte Petter-kort - så har ett stort och viktigt steg tagits mot nationalstatssuveränitet. Desperationen i Brüssel är total, vilket Turkietavtalet plus förslaget om en gemensam Frontex-styrka om 2500 man, att fritt husera inom varje EU-stats territorialgränser, vittnar om.

Inget tyder på att folkvandringarna upphör trots desperata motaktioner inom EU, det krävs totalstopp via varje lands nödtvungna gränsplombering för att skicka rödflagg-signal till alla flyttingländer, bommarna är fällda.

Ironiskt, men tack iaf, att migrant-tsunamin, den yttersta varianten av fri rörlighet, blir den faktor som knäcker EU. Schengen steg ett, sedan vittrar lerfotskolossen ned steg för steg. Som Schultz' farhågor givit uttryck för. Förhoppningsvis med ett brak, via den engelska folkomröstningen in vardande, långt tidigare än om tio år.


#12 - - Samuel af Ugglas:

En julklapp till oss alla som klart överglänser allt annat skräp på marknaden, den vedervärdiga socialismen t.ex.
God Jul

#13 - - Lasse:

Nationen som gemensamt projekt ersattes av EU.
När EU hotas av migration då återupptas nationen som projekt.
När vi ser hur nationen hotas av migrationen så vill regeringen plötsligt sprida bördorna uppåt till EU och nedåt till kommunerna.
Vi kan klara av det-säger de omedvetna? om att det som skall klaras är skapat av generösa villkor som gör migration rationell.

#14 - - tomas:

Nu är det dags för direktdemokrati som i Schweiz...

De som har blivit berusade av makt och dragit fördel av den, om också bara för ett år, kommer aldrig att avstå frivilligt ifrån den. Edmund Burke

#15 - - tipp:

Norska Rystad energy har undersökt vart ISIS/ISIL-oljan grå från Syrien till Turkiet: http://www.klassekampen.no/article/20151218/ARTICLE/151219809
Lustigt nog såg ju aldrig USAs flyg kilometerlånga kolonner med tankbilar från de syriska oljefälten till Turkiet. Men det gynnade ju några få så det passade USA och NATO.
Samarbete i Europa är en god sak. Att ivra för en federal stat är detsamma som att ivra för diktaturvälde. Ett Europa med mängder av nationalspråk och inga övergripande trovärdiga nyhetsmedier är som gjort för att en liten klick ska kunna söndra och härska med hjälp av utebliven information som alla kan ta del av i likartade form. Det gynnar oligarkerna här och i främmande världsdelar.
Jag har tidigare ivrat för att göra engelskan till nationalspråk här. I ett land där alltfler människor inte förstår varandra och inte vill lära sig landets språk så finns ingen orsak att hänga fast vid ett pyttespråk internationellt sett.

#16 - - Göran:

Re #15 tipp

De är fega Norska Rystad energy som inte vågar berätta att Israel är en stor köpare av oljan från ISIS.

Re #3 @rostaratt

Jag undrar lite om det är du som ska formulera en viss motståndsrörelses partiprogram om räntan? Egentligen vill jag bara upplysa dig om att EU:s regelverk för hur en bank ska skötas är på 106.000 sidor. Det finns inte en enda människa inom EU som kan alla regler i den. Den första instruktionsboken från EU till bankerna var på 30 sidor och bara de ynka sidorna orsakade en finanskris. I mångt och mycket är bankernas "mygel" skapade av politikerna och styrs av politikernas bankregler. Finansinspektionen som ska kontrollera bankerna är idag mer eller mindre bara en översättningsbyrå. Å andra sidan är Finansinspektionen en bidragande orsak till finansiella kriser så det är nog bara bra att de håller på med översättningar.

Några rader om artikeln. Det jag tycker mig finna är att politikereliten i Europa vill att alla länders invånare ska vara splittrande. Det gör att invånarna kräver ännu starkare stat vilket säkrar politikerelitens positioner ännu mer. Det gäller inte att som in Sverige rösta på SD - de är superanhängare av mer stat och mer kontroll av medborgarna - utan vi medborgare måste börja montera ner det onda monstret staten och ta besluten mycket närmare oss själva. I stället för att bygga stora organisationer behöver vi bygga många små. Själv röstade jag nej till medlemskap i EU för fredens skulle. År 1995 ansåg jag att EU kommer leda till krig med Ryssland och det kriget kommer Sverige vara med i på grund av medlemskapet.

#17 - - Arga Socialdemokraten:

@ @rostaratt

du har helt rätt med hur bankerna agerar och försöker upprätthålla skuldpolitiken! Har precis skrivit ett längre inlägg om detta och om hur pass mycket de fattigare delarna av befolkningen faktiskt förlorar på detta! Man får aldrig glömma att banker är vinstdrivande företag, med i dagens läge allt för mycket makt, och inga institutioner ! De tjänar pengar genom att låna ut pengar, så varför skulle de motsätta sig en politik som stödjer en höjning av människornas skuldsättning!

@Lars och andra

Tycker du har rätt med ditt inlägg angående hur globaliseringen är ett verktyg för de rika och styrande, har de avreglerat hela regeringar, marknader och ekonomier, så kan de lika väl avreglerar hela världen! Det är dock just på grund av detta jag är skeptisk till en europeisk union! Jag tycker stora, gamla nationalstater som frankrike, england och tyskland gör bättre för sig när de inte agerar i en stor internationell allians, intressen går isär redan nu, som vi kan se. Nationell suveränitet och starkare inhemska marknader är viktiga och kan motverka de nu framträdande högerextrema krafter som du nämner! Man bör dock göra detta snabbt nu,innan de tar över och gör något helt annat ur nationalstaten! Ungern och nu även Polen är skrämmande exempel!

#18 - - Sigvard Lindqvist:

@tipp:, klart du får ivra för vad du vill, men så länge Sverige är Sverige så är det svenska som gäller. Det tar ingen ifrån mig, om jag så skall gå i strid för det.

#19 - - Roland Gustafsson:

Frågan är vad som skulle kunna inträffa som skulle göra en utveckling mot ett mer oberoende och självständigt Europa möjlig? I dagens Dagens Industri listas tio allvarliga händelser för 2016. En av dessa är att Merkel röstas bort pga sin invandringspolitik vilket anknyter till analysen här att en ökande andel väljare som känner sig svikna av de ettablerade partierna söker sig till nationalistiska/konservativa partier som på sikt kommer att ta över i Europa. En annan är England tidigarelägger sitt EU val och verkligen lämnar EU.
Ett annat alternativ jag funderat på är om Donald Trump blir vald till president och sedan styr bort från den aktivistpolitik som präglat de senaste åren med destabiliseringen av länder. Han tycks inte vara främmande för att komma överens med Putin och deras gemensamma problem med terrorn har dom alla förutsättningar att
kunna dela på. Det skulle kunna leda till en mer isolationistisk politik
och Donald Trump har förhoppningsvis inga skäl bedriva samma typ av politik som oligarkerna sannolikt ligger bakom nu. Med nuvande pris på olja har Ryssland knappast något intresse av äventyrspolitik så förutsättningar för ett samarbete tycks finnas.

Svar: Den amerikanska oligarkin släpper aldrig fram Trump till Vita Huset!
Lars Bern

#20 - - Björn i Bromma:

De ansvariga försöker med sitt yttersta att inlemma medborgarna i sk "trygga" internationellt groteska organisationer och gigantiska multiglobala företag. Allt på bekostnad av den personliga friheten, man kan mycket väl jämföra med George Orwells 1984.
Dessutom så lockar dessa organisationer de avdankade ansvariga politikerna till ett flashigt reträttjobb som politikerstubbar, som tack för trogen tjänst.
Inte så underligt att det har blivit som det har blivit. Det ena föder ju det andra.
"Den som söker trygghet före frihet, är värd vare sig frihet eller trygghet"
Benjamin Franklin, 1706-1790.

#21 - - Göran:

Re #17 Arga Socialdemokraten

Jag tycker det blir en väldigt ensidig bild av vad bankern är för något från din sida och hur "elaka" de är. Jag är inte mycket för dagens banker, men jag kan samtidigt förstå hur de är som de är och hur de har hamnat där.

Klart att bankerna är vinstdrivande företag och det får de gärna vara. Men skulle du acceptera om jag startar ett företag och sedan går det inte så bra och då får du avstå från din lön för att stötta mitt dåliga företag? Eller ännu bättre. Du har köpt aktier i mitt företag och det gör konkurs och då får din granne betala den förslut du gjorde på mina aktier. Så är det med bankerna. De behöver inte sköta sig. Dels så får skattebetalarna betala för dem och sedan får insättarna sina pengar garanterade. Folk struntar i hur bankerna sköter sig, de får tillbaka sina pengar (åtminstone tror de att de ska få det).

Förr försökte bankerna vara sunda. De spred sina risker över flera produkter för att om en risk går åt skogen då är inte det hela världen. Idag tvingar Riksbanken de stora bankerna att bara lägga sina risker i en produkt i stort sätt. Går den produkten åt skogen, vilket Riksbanken förnärvarande håller på att producera en bubbla av, då åker alla banker på en och samma gång.

Små lokala banker som kanske bara vill låna ut pengar till de människor de känner, dem tvingar Riksbanken att låna ut pengar till okända. De tvingar banken att ta större risker än de vill ta. Det är faktiskt på det viset att det anses säkrare att låna ut pengar till Grekiska staten än till ett företag i Sverige. Riksbanken har en viktning av risker. För Grekland är den noll. För Malmö är den noll. För Södertälje kommun som gör 1/3-del av sin budget i förlust är risken noll.

Vad jag delvis vill säga är att när man tittar på bankerna så får man se på dem som ett system och i det systemet ingår Riksbanken, staten, regeringen och politikerna. Även om politikerna ingår i det systemet så förstår de ändå inte att de gör det.

#22 - - tipp:

EU ger EU-vänliga BBC 2 miljoner pund för att rapportera "rätt" när britterna röstar om EU. Ä r det sådant här vår "EU-skatt" ska gå till?
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/12059280/BBC-has-received-2m-in-EU-funding-in-run-up-to-referendum-fueling-accusations-of-bias.html

#23 - - Anonym:

Arga Socialdemokraten:, vad är skrämmande med Polen och Ungern, att folkviljan får råda? Det är för dig som vänsterextremist skrämmande kanske, men för oss andra är det helt naturligt att folkets röst gäller.

#24 - - Arga Socialdemokraten:

Där var du på g igen :)

hejhej!

1) vänsterextremist?!

2) Nu har du delvis demaskerat dig själv genom att normalisera det som pågår i dessa två länder just nu! Eller så har du kanske helt enkelt inte hört talats om ungerska Jobbik, en neonazistisk (och här snackar vi ren neozasistisk ideologi) gruppering och parti som fick över 20% i fjolårets parlamentsval! De är öppet anitsemitiska och rassistiska och börjar allt mer påverkar den inhemska politiken! Órban är en snäll pojke jämfört med dessa herrar, men hans egna partiets politik driftar allt mer mot extremhögern!

Sedan då Polen, kan vi verkligen snacka om folkviljan där, när hälften av befolkningen starkt protestera mot regeringens politik och det talas om ett möjligt inbördeskrig? Här snackar vi inte om et tlitet pytteland som Sverige, i Polen bor det över 40 miljoner människor! Är det för dig helt naturligt att regeringen byter ut domare som ska sitta i landets högsta domstol mot partilojala domare? Eller att 9 av de 10 högsta säkerhetspolischeferna har bytts ut? Eller att regeringen inskränker medier, kultur och fritidsnämnder, anställer nya företagschefer, ger ut direktiv och riktlinjer till tidningar och TV, eller tillbakadragandet av en lag mot våld i hemmet! Det låter ju visst mycket bra! I mina öron låter detta som början på en diktatur! Men visst, det är säkert många som vill leva i en sådan statsform, dock inte jag!

#25 - - Marianne:

De största och mäktigaste bankerna är de som vi inte ser, de som man inte pratar om. Det är investmentbolag som äger såväl banker som företag. Sedan har vi de bankerna, som faktiskt också är privata, som lånar ut till länder. Alla länder som är med i IMF:s monetära system, får in nya pengar på sin marknad genom skuld. Ett land kan inte bara själv trycka mer pengar och öka sin inflation. Så gjorde man förr, då var investeringar i projekt ett sätt att få in mer pangar på sin marknad, då material och löner såväl som skatter betalades i valutan. Detta är ett mer sunt sätt, för då ökar valutamängden i samma takt som investeringar i projekt, som ett stort bygge, som har ett bestående värde. Stora delar av Stockholm byggdes när vi hade våra egna Riksdaler.
Nu när all valuta har sin grund i räntebärande skuld, är det alltid ett underskott av valuta. Den minskar i värde, så mer måste in - skulden ökar.
Valutan skapas i samma ögonblick som skulden blir till. Skulden är en förpliktelse att jobba in ett värde åt banken. Det är skulden som är värdet.
Var GMO tekniken kommer in i det hela, förstår jag inte. Men att företag som Monsanto använder denna teknik för att göra bönder livegna under dem, är sant.
Annars tror i alla fall jag, att det är GMO som är lösningen på många av våra problem. Man kan med denna teknik få fram sorter, som hade varit svårt att förädla fram. Det kan gälla sorter som utvecklar vitaminer eller tål torka eller kräver mindre gödning. Sorter som tål transporter bättre och håller längre. Insulinet som diabetespatienter får via sprutor, är ett ex. på vad genmodifiering kan åstadkomma. En snäll bakterie gör insulinet, som den sjuke inte kan. Ostlöpe finns nu, så man slipper ha en massa döda kalvars magar.
Vad gäller nationalismen, så behöver den inte vara något negativt. Jag tycker SD:s definition med inkluderande nationalism är bra.

Svar: GMO är en fantastisk teknik med oändliga möjligheter. Problemet uppstår när gröda efter gröda kan patenteras av de stora GMO-företagen, då försvinner friheten för människor att fritt bruka sin jord och en stpr del av avkastningen hamnar hos multinationella storföretag.
Lars Bern

#26 - - lensof:

Jag förstår inte allt och håller med om ungefär hälften av allt som skrivs här.
Men debatten! Tack för den. Finns den någon annanstans i något forum i Sverige. Jag älskar den och att du låter den komma fram, Lars Bern.
En riktigt god jul önskar jag dig och ett fortsatt nytt år.

#27 - - Arga Socialdemokraten:

@ lensof

kan bara instämma, mycket bra grej!

@ marianne

SD som det är nu är lågnt ifrån de värsta högerpopulistiska partierna i europa! å andra sidan vet man aldrig hur ett sådant parti kan utvecklas. När man läste den enormt stora artikeln i DN om SDU så kan man ju bli lite rädd om sådana människor som Hahne eller Ohlson skulle vara med i moderpartiet! Nu finns ju inte de kvar i den nya SDU, men SD har generellt alltid haft problem med för radikala medlemmar. änsålänge kan de borsta bort dem, vilket är bra, men tendenserna finns ju tyvärr kvar.

#28 - - EVA:

#27 Arga Socialdemokraten och eventuellt andra...
"men SD har generellt alltid haft problem med för radikala medlemmar, än så länge kan de borsta bort dem, vilket är bra, men tendenserna finns ju tyvärr kvar."
Har hört och läst liknande många, många gånger men aldrig fått någon riktig förklaring på VAD är så "vad det nu är" med SD och dess ledare? Att det eventuellt finns ett och annat rötägg i partiet tvivlar jag inte på - det finns det säkert i alla partier om man synar, men vad är så "vad det nu är" med deras parti/partiprogram/partiledning?

#29 - - Göran:

Re #25 Marianne

Mängden pengar har ingen betydelse för välstånd. Det kan inte finnas något underskott på pengar. Mer pengar gör dem mindre värda och inte tvärtom som du tycks tro. Den enda anledningen till att Riksbanken ger ut mer pengar är för att skatteintäkterna ska öka. Samtidigt har det effekten att välståndet minskar för arbetarna. Faktiskt kan vi definiera inflation som stöld. Alla offentliga projekt innebär inte att något värde tillförs utan bara att man har tagit värdet från något annat.

Vad gäller diabetiker. Det går att äta mat som gör att man inte behöver tillföra en massa insulin. Insulin är inte nyttigt för kroppen. Jag har lite svårt för mentaliteten att vi ska strunta i vad som gör oss sjuka för vi kan kompensera det genom att stoppa i oss andra saker som inte är bra för kroppen. Inte riktat mot dig Marianne utan mer mot läkarkåren om du inte råkar vara läkare.

#30 - - Elfyma+:

Re #24 Arge socialdemokraten.
De motbjudande fenomen du räknar upp i din kommentar har vi även i Sverige. Du behöver bara byta ut det du kallar "neofascist" mot kommunist eller kulturmarxist.

Ring SVT, SR och våra stora tidningar och fråga journalister och chefer om de tar avstånd från kommunismen. Eller lyssna på Granskning Sverige på YouTube.
https://www.youtube.com/channel/UCaZN7MS2Wv7ZR5fwxu-gh0g

För att meritera sig för ett jobb på "objektiva" Public Service ska man vara uttalad SD-hatare. Jan Helin är det senaste exemplet.

Vi har dessutom myndighetschefer som är uttalade SD-hatare.
En av dem, Dan Eliasson, är landets högste polischef.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dan_Eliasson

Kan räkna upp många fler exempel på maktmissbruk och kamaraderi i Sverige. Men det skulle ta för stort utrymme här.

#31 - - Anonym:

@Arga Socialdemokraten:, Arma människa som tror att DN skriver sanningen om SDU. Läs istället vad Johan Hakelius skriver om DN och deras agenda. Det ligger närmare sanningen än någonting annat.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article21975556.ab

#32 - - István:

Re Arga Socialdemokraten
Polens affärer angår oss visserligen, men vi vet litet om dem. Speciell om vi enbart lyssnar på våra media. Detta vågar jag påstå eftersom jag anser mig väl insatt i Ungerns affärer, om vilka vågar jag påstå att du har väldigt dimmiga begrepp. Du är ett offer av medias propaganda. Orbán är vald av ungerska folket, och åtnjuter ett förkrossande stöd.
Han har fått denna position efter de totala fiaskot av de tidigare socialistiska regeringarna. Post-kommunisternas armkroks politik med storbanker och multinationella företa har varit förödande för landets ekonomi. Jag lovar, du som arg svensk socialdemokrat skulle bli heligt förbannad om du fick insyn i hur statens egendomar förskingrades av dessa herrar under privatiseringens motto.
Orbán tog över konkursboet och behövde göra krafttag för att räta upp rodret. I sådant arbete kommer man i konflikt mot tidigare makthavare och mäktiga finansintressen. Och drar våldsamt kritik mot sig. Man blir inte populär i Brussel av att ha sparkat ut IMF ur landet eller att beskatta banker. Att tvinga elbolag att sänka oskäliga vinster.
Ungern är ett fattigt land. Men ekonomin är stabilt växande idag.
I Orbáns sitts kan inte unna sig lyxen att vara naiv. Att invänta en handlingsförlamad EU:s beslutsprocess och hoppas på gudskelov.
Som vi ser idag med migrantkrisen då sentomsider tom Sverige fått kalla fötter.
Och Arga Socialdemokraten. Orbáns stöd idag är högre än någonsin.
Låt oss tillåta det ungerska folket att göra sina val på egen hand.
Jobbik har backat kraftigt. Och en jude spatserar säkrare på Budapests gator (europas största judiska församling) än i Malmö.

#33 - - Arga Socialdemokraten:

@ #30 #31

Vet inte riktigt om jag kan tycka att Aftonbladet eller speciellt Uppdrag Sverige kan ses som objektiva...Å andra sidan är ju DN så klart inte objektiv heller, det är nog ingen nyhetskälla i hela Sverige!

Att det ska röra sig om kommunister är jag tveksam till, men helt klart är nog en del ganska mycket åt vänster. Å andra sidan betyder det dock inte att någon per automatik är kommunist, bara för att han eller hon hatar eller ogillar SD...

Det är alltid lika roligt hur både vänstern och högern skriker om hur propagandistiska den andra sidan är. "Lügenpresse", lögnmedia som det heter så fint i Tyskland just nu...Som om en högerextrem, eller vänsterextrem stat skulle ha en objektiv mediespridning :)))

Men visst är man i Sverige lite romantisk när det gäller kommunismen...det är lite underligt kan jag också tycka, det borde veta folk mer om!

#34 - - Anonym:

@István:, sådant lyssnar inte sossen till. DN talar sanning minsann.

#35 - - Arga Socialdemokraten:

@ 34

tack för att du svarar åt mig :)

@ 32

Jag är inte så insatt i detta ämne, det är sant! dock försöker jag läsa olika medier, även ungerska, för att skapa mig en viss bild, som så klar tändå är vinklad, det är som sagt allas! Du har säkert mycket bättre koll på detta, eller inte....vem vet, det här är ändå bara ett litet internetforum. Men din analys verkar stabil och genomtänkt!

Håller helt klart med om regeringens tidigare politik bort från nyliberalismen, som ju Orban starkt kritisera, och med rätt. All respekt för det! Samtidigt verkar ju dock Fidesz styra mot en mindre demokratisk stat. När man har läst om hur pressfriheten inskränktes, hur också där högsta domare blev ersatt av fidesz-trogna, när Orban förklarade vem som är rena ungrare (och då var inte judarna med) eller hur en del har yttrat sig om judar eller andra minoriteter, då också en del politiker, inte bara från Jobbik-sidan. Även mänskliga rättigheter är mer skakiga än innan och homofobin växer. Jag vet inte om det är en positiv utveckling.

Sedan har väl regeringen förlorat sin supermajoritet titidage i år? I senaste valundersökningen visar fidesz 34%, Orban dock mer, han fick 43%, dock så hänger det ju ihop med flyktingfrågan! Jobbik har väl också pga detta backat en hel del, vilket är bra så klart!

Absolut ska man styra bort sitt land från den förstörande nyliberala kraften, men man bör inte ersätta den med en lika ond intern kraft, tycker jag!

Tack för ett bra svar oavsett!

#36 - - István:

Re Arga Socialdemokraten:
Jag har avvikande uppfattningar. Pressen i Ungern är mera varierad en t.ex i Sverige med sitt snäva åsiktskorridor med kryphöjd.
Betr. Författningsdomstolen (vilket saknas i Sverige) så tillsättes nya domare av Parlamentet. Ingen domare har blivit sparkad av Orbán, men det var bråk med Brussel när han ville tvinga några att gå efter uppnådd pensionsålder. Normalt får dom sitta några extra år. Här fick Orbán ge sig. Till bilden hör att det finns ett stort folkligt missnöje i Ungern över domstolarna. Inte en enda jävel, och då menar jag jävel har blivit dömd för kommunismens brott i landet. Och då även du Arga Socialdemokraten borde bli ännu argare. Många av dina partikamrater, politiker som fackliga ledare har blivit hängda eller ihälplågade av dessa kamrater, men ingen befanns skyldig av en domarkor som också har sina rötter i samma era och får sitta tills Fan avlöser. Nu senast tidigare polisministern Béla Biszku 94 år har blivit fälld för olaga vapeninnehav. Det blev en tummetott av den processen.
Övriga rykten du hör får du försöka värdera efter bästa förstånd, men till sist är det saker upp till det ungerska folket.
Yes, en alltför långvarig regeringsinnehav är ett hot mot demokratien. Vi har sätt på nära håll alltför myndiga politiker. En vettig opposition vore av nytta även i Ungern.

#37 - - Marianne:

Svar till Göran #29
Självklart är det mängden pengar som styr värdet. Om Riksbanken tar in mer pengar i omlopp, alltså större penningvärde på marknaden, så är det ju självklart att värdet på varje krona minskar. Ett sätt att göra detta är om staten lånar pengar, för att de har underskott i sina finanser. Men en del av pengarna i omloppet, måste då gå till räntan på de lånade pengarna.
Som många U-länder hade det innan, när de blivit pålurade stora lån ihop med avkoloniseringen. Allt de fick över gick till räntan. Deras inflation var väl på hundratals %. Men hade de inte kunnat ge ut mer pengar, så hade så klart ännu fler människor dött av svält, då hade deras inhemska handel helt stannat av.
De flesta håller t.ex. med om att det hade varit bättre för Grekland, att nu inte ha Euro. Hade de haft en egen valuta, med lägre värde, så hade de fått fart på sin ekonomi. De hade kunnat exportera mer och fler hade turistat där.
Det är svårt det här med valuta. Men vad är det som skapar inflation, om inte att en del av pengarnas värde försvinner som ränteutgift?
Om man importerar mer än man exporterar, försvinner också pengar utomlands, som måste ersättas, detta skapar också inflation?

Upp