The MATRIX 2

Den globala sidan av maktmatrisen är på offensiven och deras organisation FN har nyligen antagit något de kallar Agenda 2030 för hur världen skall styras. Allt låter väldigt bra om man bortser från att FN inte är representativt för vår värld. FN är i högsta grad en skapelse där den angloamerikanska oligarkin i praktiken haft och har ett tungt inflytande. Redan vid bildandet av FN skedde detta under aktiv medverkan från Rockefellers. Organisationen domineras fortfarande av väst.

Hotet mot den västliga hegemonin från tillväxten av Kinas och Indiens ekonomier och upptäckten av världens kanske största olje- och gastillgångar i Ryssland, har väckt intresset för att stärka inflytandet för globala institutioner under FN. Intresset från väst för att sjösätta en ny världsordning (New World Order – NWO) under FN:s hatt har därför på senare år stegrats. Mer makt till FN där man fortfarande har ett avgörande inflytande skulle kunna rädda kvar västs makthegemoni.

Klimatlarmen omkring 1990 kom som på beställning. FN skulle kunna få kraftigt ökat mandat att styra världens energianvändning. Vad man inte räknat med var att den globala uppvärmningen skulle avstanna och de beräkningar som larmen vilade på inte stämde. Eftersom världshistoriens största propagandakampanj redan var sjösatt, försökte man ändå driva igenom ett globalt avtal byggt på förfalskade data och tystande av all opposition. Försöket misslyckades och klimatavtalet COP21 blev bara en vacker deklaration utan något reellt innehåll. Kina och Indien kan obehindrat fortsätta expandera sina ekonomier och oljan kommer att fortsätta flöda.

De globala institutioner som tillkommit under FN:s hatt har i realiteten en stark slagsida åt amerikanska intressen. I Säkerhetsrådet, Världsbanken och IMF har västvärlden majoritet och USA kan i praktiken stoppa alla försök att reformera organisationerna med ett veto. Vad jag tror man räknar med när man försöker bygga upp FN:s makt är att man den vägen skall kunna behålla sitt inflytande även om nationalstaten USA:s roll i världsekonomin minskar.

Det är detta som NWO handlar om. Att många försöker avfärda den här typen av analyser av maktspelet som konspirationsteorier visar snarast att analysen är på rätt spår. Det behövs nämligen ingen konspiration för att förklara vad som sker, allt är en logisk kedja om man följer de intressen som är i rörelse. Follow the money räcker som förklaring.

Kampen mellan de två sidorna i maktmatrisen kan påverkas på två sätt, dels genom att stärka inflytandet för globala institutioner som man kontrollerar, dels genom att försvaga nationalstaterna.

Strategin från den angloamerikanska makthegemonin är därför att även destabilisera de nationalstater som fortfarande har något självbestämmande kvar. Huvudmålet i den kampanjen är Ryssland som under sin populäre president Putins ledning har valt en starkt nationalistisk linje. Trots att Ryssland efter kalla krigets slut inte utgör något reellt hot, har man med en skrämselkampanj med hjälp av sovjetspöket lyckats få gamla östländer att söka medlemskap i NATO. Ukraina har destabiliserats och står på ruinens brant genom en iscensatt statskupp som störtat en demokratiskt vald president. Han prioriterade relationerna till Ryssland som man hade starka ekonomiska band till. Rysslands svar blev att blixtsnabbt annektera Krim där man visste att man hade ett massivt folkligt stöd som i praktiken omöjliggör ett återtagande.

Med användning av NATO och med hårda påtryckningar på EU har USA fortsatt att ringa in och försöka isolera Ryssland. Bl.a. har påtryckningar fått EU att ta in gamla outvecklade östländer som Bulgarien och Rumänien i EU, länder som inte på långa vägar uppfyllde de minimikrav som borde gällt. Sverige skördar nu frukterna av denna politik genom en invasion av tiggare m.m. från dessa länder.

Mellanöstern har destabiliserats till priset av ett uppslitande inbördeskrig i regionen. I ett första steg lierade sig USA med talibanterroristerna i Afghanistan redan under kalla kriget för att försvaga dåvarande Sovjet. Den politiken har man fortsatt i förhoppningen att kunna underminera Rysslands ställning söderifrån genom stöd till islamistisk terrorism och störtande av ryssarnas allierade Assad i Syrien. Med hjälp av NATO-landet Turkiet har den hittills vidrigaste terroristorganisationen IS tillskapats med amerikanskt stöd.

Putin inser att en växande islamistisk terrorism på landets södra flank är ett allvarligt hot. Därför har han utnyttjat alliansen med regimen i Syrien och placerat betydande flygstridskrafter där för att börja bekämpa terroristerna. Precis som i fallet med Krim blev USA överrumplat av hans snabba agerande och ställdes åter inför fait a compli.

Eftersom USA bara låtsats bekämpa terroristerna, när avsikten varit att utnyttja dem för att störta regimen i Syrien, riskerade USA att tappa ansiktet. Det har Putin utnyttjat med stor skicklighet. Genom att skjuta ner ett ryskt plan försökte Turkiet få ryssarna att gå till motattack, så att man skulle kunna mobilisera hela NATO mot dem. Taktiken lyckades inte, ryssarna tog inte den kastade handsken utan valde istället att avslöja Turkiets och USA:s dubbelspel. Och idag tyder det mesta på en groende allians mellan NATO-landet Frankrike och Ryssland i kriget mot terroristerna. USA:s strategi i området ligger i spillror och NATO är splittrat.

De hundratusentals människor som flyr oroshärdarna som USA skapat får hjälp av oligarkerna att ta sig in i EU genom en frammanad migrantinvasion. Avsikten verkar vara att destabilisera EU. Huvudmålet är sannolikt Tyskland som man vill hindra från att liera sig med Ryssland, vilket legat i korten ända sedan murens fall. Ett närmande mellan tysk industri och ryska råvarutillgångar är bland de saker som den angloamerikanska oligarkin fruktar mest. Med Tyskland destabiliserat av över en miljon muslimska migranter minskar risken för ett närmande till Ryssland.

Det finns idag tecken på att den angloamerikanska oligarkin är på väg att få interna problem. Den vidriga terrororganisationen IS som man varit med om att skapa i Mellanöstern har mobiliserat ett folkligt hat i såväl USA som Europa som drar paralleller till hatet mot nazismen. Detta leder till att ryssarnas president Putin är på väg att bli hjälte inte bara i Ryssland utan även i Europa och USA. Det finns rykten i rörelse som gör gällande att USA-politiken i Mellanöstern möter ett allt starkare motstånd inom USA:s militär, som i allmänhet är mycket uttalade patrioter. Detta kan vara en förklaring till att USA:s uppträdande i regionen visar på stor osäkerhet och obeslutsamhet. Läget blir knappast bättre av att oligarkernas marionett Obama inte väcker respekt någonstans längre.

Fortsättning följer.

Demokrati | FN, Flyktingar, Indien, Kina, Klimatpolitik, NATO, Obama, Putin, Ryssland, USA, Ukraina | |
#1 - - tipp:

USA har strävat efter att dominera världen sedan 1800-talet säger den amerikanske historikern och journalisten William Blum som jobbat i USAs UD i den här intervjun med Sophie Shevardnaze:: https://www.rt.com/shows/sophieco/250457-iran-us-obama-policy/
Om jag skulle bli president skulle jag dra tillbaka alla amerikanska styrkor från olika länder. På femte dagen skulle jag mördas...., säger han.

#2 - - Stefan.:

Jag kommer närmast att tänka på "ulven i fårkläder",
där FN har en dold agenda för sin verksamhet i olika oroshärdar.
Oligarkers inflytande i säkerhetsrådet och andra instanser med direkt påverkan om vilka beslut som fattas i förenta nationernas namn är av ondo för tilltron om ett system fritt från korruption.

Därtill har jag en fråga:

Enligt MSM beskylls USA, från tid till annan, om att inte fullgöra sin del av finansieringen för FN:s verksamhet/organisation.
Är det ett "trixande" med redovisningen eller finns det ett uns av sanning i dess påstående att USA slarvar med "notan"?

För i så fall får jag inte riktigt grepp på hur maktbasen FN, kan utgöra annat än ytterligare en koloss på lerfötter.

Att uppbåda ideella krafter för att vidmakthålla oligarkers syfte att låta FN omsätta dess strävan om herravälde, låter sig inte göras.

Här behövs pengar, massor av pengar, för att kunna förskaffa sig ett avgörande inflytande på FN.

Gammal hederlig korruption alltså.

Då tycker jag det underligt att USA redan nu krånglar med smörjmedlet pengar, det blir ju gnälligt i maktkugghjulsverket utan smörja.

Svar: Periodvis har USA, men även andra medlemmar hållit inne sina betalningar som påtryckning. Har dock inte hört något om det på senare år. Men det går säkert att kolla.
Lars Bern

#3 - - pelle:

Som jag sagt förut ,lars,du får mej att lita på dej....
Vet inte,men har du skrivit något om vad framtiden i sverige och världen går till mötes?om inte så skulle det vara intressant att få läsa om vad du tror kommer att hända,,,med ekonomin för oss vanliga människor,,,brottslighet osv,,,jaa europas framtid.

Hursomhelst ett stort tack att du skriver o skriver på ett sätt att vanliga människor förstår

Pelle motala

#4 - - Svensson:

Jag följer internet-världen noga betr. USA. Man är där strängt kritiska gentemot det neo-conservativa
( fascistoida) styret av USA. Man hävdar att
" styret" mer och mer avlägsnar sig från de konstitutionella principerna. Läs Paul Craig Roberts
m.fl.
Så Lars Berns åsikter är verkligen parallella med stora åsiktsgrupper i självaste USA. Det är som man upplever en modern antiVietnamkrigs-rörelse i Dagens USA i form av antihegemoni-rörelse. Åter till konstitutionen!!

#5 - - Göran:

#2 - Stefan

Pengar till FN från USA styrs av beslut i kongressen och FN är inte speciellt populärt bland amerikanska politiker.

#4 - Svensson

Nog finns det krafter som är emot det neo-konservativa men de är nog ganska få. De kan synas och höras men väljarkåren röstar ändå på de neo-konservativa kandidaterna. Det amerikanska folket är inbitna i tron att USA måste ha en jättemilitär och ständig kriga över allt.

Svar: FN är speciellt impopulärt bland republikaner.
Lars Bern

#6 - - fredrik Jansson:

Bästa Herr Bern

om vi en dag springer pa varandra vill jag ge Dig en björnkram, eller som Engelsmannen säger, a Manhug.
Tack för världens bästa blogg.
En liten fraga bara, vad tycker Ni om att Er blogg skulle översättas till andra sprak? Själv är jag flytande perfekt i flertal, bla Engelska självklart men även Tyska, Holländska och Spanska..Tror nog att Tyskland skulle uppskatta Er blogg. Let me know what You think…
Den senare delen, ja eller inget av det här behöver ju publiceras om Ni inte vill…som vanligt fran min sida..
Önskar Er och Era nära a happy new year.
Fredrik

Svar: Jag har funderat på att börja skriva den på engelska, men det finns tyvärr gränser för hur mycket tid som får gå åt.
Lars Bern

#7 - - Marianne:

Jag tror faktiskt att det var "false flag operationen" den 11/9 2001, som fick många amerikaner att bli mer kritiska till sin egen nations agerande. Direkt kom det mängder med information, som pekade på hur detta var gjort av deras egna myndigheter. Även hur de drabbades som hjälpte till med efterröjningsarbetet av de giftiga rasmassorna.
Det verkar finnas två falanger inom USA. Väldigt förenklat så är den ena, som stödjer det republikanska partiet, de mer religiösa. Här är många som tror på allvar att de ska komma till ett bättre ställe som speciellt utvalda, ihop med något sorts Harmagedon. Dessa ökar sin makt med mer direkta krigshandlingar runt hela världen. Dessa läser ofta bibeln och har bildandet av ett land de anser sig fått av gud, som högsta prioritet. Miljön står inte i fokus för dessa, vinstintressen väger tyngre. Att de stödjer en terrorgrupp, IS, som också läser bibeln, är inte så konstigt. Stenar ihjäl tjejer och håller slavar.
Den andra falangen, som stödjer det demokratiska partiet, är lite mer raffinerade. De är inte så religiösa, de vill värna om miljön. Men samtidigt vill de så klart att USA ska vara världens rättesnöre. Dessa går mer via FN. De vill att alla ska leva mer drägligt. Här finns personer som inte är rädda för att ifrågasätta sin egen krigsmakts agerande, främst för att då visa på republikanernas dåliga omdöme.
Man kan tydligt se, att flest krig startats då en republikansk president haft makten.
Det var väl Vietnamkriget, som satte igång fredsrörelsen?
Jag tror att skillnaden mellan dessa falanger blivit starkare på senare år, efter 11/9 - 01 som nog var droppen för många i de egna leden. Det är därför som vi nu ser en mer otydlig politik från USA.
Vad gäller denna invandringen till Europa nu, så tror nog den republikanska falangen, att den endast är destruktiv för Europa och kan öka deras egen makt här.
Men det kan, som jag tror, mer än lika väl bli tvärt om. Vi får in många människor som kan ställa till det här, men också många som ser helheten. Detta kan mycket väl leda till att både Tyskland och Sverige, närmar sig Ryssland. Speciellt av den enkla anledningen att alla vet att vi måste ha mer energi, för att få fler arbetstillfällen och för att behålla välfärden och säkerheten. Även för att alla inser att man inte kan utesluta en så viktig handelspartner, på så nära håll, när ekonomierna måste öka.
Enligt mig är den amerikanska falangen som stödjer republikanerna - att jämföras med islamister i slips.
Den falangen som stödjer demokraterna - är mer vanliga människor.
Väldigt förenklat förstås. För sedan försöker så klart den falangen som stödjer republikanerna, med hjälp av sina förmögenheter att få in sitt folk även hos demokraterna. För det verkar som om denna falangen, har de personerna med störst rikedomar. Det är med deras politik dessa kan få mest makt, de som vill ha makt söker sig hit.

#8 - - Svensson:

När den ökande recessionen/depressionen blir uppenbar, kommer nog gemene man i USA förstå att man inte har råd med hegemoni-linjen.

#9 - - Stefan.:

Oligarkernas dunkla plan (NWO) där FN skulle utgöra den exekutiva delen i maktutövningen, är ju i allt väsentligt avhängit finansiering för sin överlevnad.
Förhoppningen eller farhågan (beroende på hur man ser det), att FN dör "sotdöden" i brist på medel
för sin verksamhet, är väl den "stora" stötestenen.

Insikten om hur "knöligt" det kan vara att erhålla full kostnadstäckning utan "rättskaffens" argumentation är förmodligen orsaken till strävanden mot en egen skatteuppbörd i FN:s regi.

I ett komplicerat skattesystem där normal insyn/insikt begränsas till ett fåtal ljusskygga aktörer på marknaden, ger naturligt upphov till "skumraskaffärer".
Min fråga är:
Vilka "blå dunster" används för att förmå företrädare för suveräna stater att på så vis avhända sig sin suveränitet?

#10 - - Roland Gustafsson:

I detta sammanhang känns det relevant att nämna Peter Sutherland som har en tjänst som FN chef för migrationsfrågor och är också styrelsemedlem i Goldman Sachs bank. Han höll för några år sedan ett tal inför Överhuset i London där han underströk vikten av att invandringen till UK kunde fortsätta och att det var en förutsättning för fortsatt ekonomisk utveckling. På senare tid har han direkt uttryckt att EU måste underminera sina medlemsländers homogenitet med muslimsk invandring. Och mycket mer som den Amerikanska Bankoligarkin uppenbarligen ligger bakom. Googla får ni se.

Svar: Etnisk homogenitet är det som normalt skapar starka nationalstater - sambandet är uppenbart.
Lars Bern

#11 - - Bo Larsson:

Lysande analys! Tack och God Fortsättning!

#12 - - Arne:

@ 7 "Marianne"
Om jag inte misstar mig så var det President Kennedy en Demokrat som började kriget i Vietnam.

Svar: Nej det var demokraten Lyndon B Johnson som startade kriget efter en av USA arrangerad incident i Tonkinbukten.
Lars Bern

#13 - - Göran:

#7 - Marianne

Här är en liten rolig jämförelse vad gäller 911.

Utredning av 911: 600.000 dollar
Utredning av Bill Clintons kärleksaffärer med Paula Jones och Monica Lewinsky: 40.000.000 dollar

#14 - - Tege Tornvall:

# 2 Generellt: Om man inte samtycker med FN:s politik och åtgärder, är det föga mening med att betala för dem. Sverige tycks höra till de få länder som likt en blind höna lyder alla påbud.


# 6. Särskilt för mindre länders politiker och statstjänare är FN och även EU en lockande fortsättning på karriären. Därav uppstår ett slags dolt jäv i förhand.

#15 - - Björn i Bromma:

Ifrån den tjeckiske presidenten Milos Zemans jultal :
"Jag är helt övertygad om att vi ser en organiserad invasion och inte en spontan flyktingvåg"
Troligen med verkligheten överensstämmande.

#16 - - Peter Grafström:

#4 Svensson
Usas konstitution och de sk founding fathers ämnade göra Usa säkert för de obegränsat förmögna. Frihet för dem var avsikten.
Rätten att bära vapen var avsedd för att störta såna ledare som hotar dessa mycket rikas frihet.
Även dollarsedelns utformning röjer dubbelheten: dess text 'In God we trust' för vanligt folk och samtidigt 'Ny sekulär ordning' (på latin Novus Ordo Seclorum) riktat till eliten.

#12 Arne
De sk Pentagon Papers var i den mest kända versionen tvättad map Jfk's presidentdirektiv där tillbakadragande av trupp fastslogs.
Merparten av Vietnamhistoriker har därför förnekat Kennedy's avsikter. Insidern Fletcher Prouty som kände till hela bakgrunden berättar dessutom om hur militären inledningsvis under upptrappningen i själva verket bestod av Cia-folk i den rollen.
Pentagon Papers var till bla för att sprida vanföreställningen att Cia varit emot kriget.

#17 - - Roland Gustafsson:

Frågan är väl egentligen när kriget började och om det var USA eller Nordvietnam som startade det. Redan i början av 1960 talet hade USA instruktörer som var mycket aktiva och i vissa fall i praktiken inbäddade i den Sydvietnamesiska armen, och det var innan LBJ tillträdde. Att gerillan fick utbildning och vapen från Nordvietnam från början torde det inte råda något tvivel om. Att LBJ förklarade krig är som jag ser det en annan sak.

#18 - - Sigvard Lindqvist:

@"Lars Bern, Nej det var demokraten Lyndon B Johnson som startade kriget"

Nja, beror nog på hur man ser på saken. Kennedy sände aldrig några trupper det är riktigt, men han skickade både rådgivare militärt och var också inblandad i en kupp mot Ngo Dinh Diem.

#19 - - Arne:

@ 17 Roland Gustafsson.
Jag är ingen expert på långa vägar. Men var det inte så att USA förlorade Vietnam kriget p.g. dålig strategi. Man vågade inte bomba i Hanoi t.ex. Var väl rädd för att kineserna skulle komma in i kriget.
Hade dem krigat som dem gjorde i Korea kriget hade det kanske slutat annorlunda.

#20 - - tipp:

FN är väl numera lik en lösspringande hund utan pli sedan Ban Ki-Mon blev generalsekreterare. Han vare sig styr eller leder organisationen utan fungerar mest som en leende farbror som reser omkring och tar folk i hand utan att åstadkomma något av vikt. I det läget är det naturligt att det finns starkare tjänstemän i organisationen som utnyttjar möjligheterna att driva sina egna intressen, både personliga och nationella. Och det utnyttjas av en del länder.

#21 - - Roland Gustafsson:

@19 Arne
Ett skäl för Palme att utropa Satans mördare var att USA bombade Hanoi så visst vågade man oavsett Kina. Den viktiga skillnaden mellan Koreakriget och Vietnamkriget var att det första var ett reguljärt krig som USA och övriga deltagare behärskade och hade materiel till medan det senare var ett gerillakrig som egentligen bara kräver manskap och en civilbefolkning man kan gömma sig bland och som man hänsynslöst kan hota till underkastelse. Det är terror
mot befolkningen från båda sidor och den sida som utövar minst terror är den som förlorar i regel så om det var fel på strategin så var det väl att US army hade vissa regler att följa som hade med mänskliga rättigheter och anständigt att göra medan sådant inte besvärade Vietcong. Ett ex på det är den som sköts i huvudet av polischefen i Hanoi på öppen gata som hade gripits direkt efter att han skjutit en polis (?) och hela hans familj inkl. barn.

#22 - - Mats Ensér:

#16 Peter Grafström.
Enligt vad jag förstår stammar friheten att bära vapen ur en misstro från delstaternas innevånare mot den nya federala makten. Och "Novus Ordo Seclorum" skall nog snarare föstås som Den Nya Tidens Ordning, den ordning som skulle skilja det nya USA från ofriheten i Europa.

#23 - - Roland Gustafsson:

# 21

Tankegroda, det var polischefen i Simon och inte Hanoi son sköt en Vietcong soldat inför kameror på gatan.

Upp