Migration utan integration orsaken till våldsutveckling

En stor del av staterna i Mellanöstern och Afrika kom en gång till genom att kolonialmakter erövrade underutvecklade områden under kolonialtiden. Man satte sig med en karta och en linjal och delade upp områdena mellan sig. Detta är lätt att kolla genom att titta på kartor över dessa områden, de onaturliga rätlinjiga gränserna talar sitt tydliga språk.

Här hittar vi en av förklaringarna till alla inbördeskrig och andra stridigheter i dessa områden under senare år. Orsaken är trivial, om man drar gränser med linjal skär dessa rakt igenom klanterritorier, etniskt sammanhållna områden och områden med olika religiös tro. I dessa forna kolonier – inom dessa konstlade gränser har ofta en etnisk grupp, en klan eller en religiös inriktning tagit all makt eller tilldelats den utifrån av någon kolonialmakt. Resultatet har blivit förtryck av andra grupper som råkat hamna på fel sida av linjalen.

Att denna typ av motsättningar växer fram beror på att människor av naturen precis som djur är flockvarelser som sluter sig samman inom sin grupp. De försöker skaffa sig bästa möjliga förutsättningar, ofta på andra grupper bekostnad. Starka motsättningar och hat frodas och grupperna isolerar sig ännu hårdare i motståndet mot sina fiender. Man kan tydligt se att uppblandningen mellan olika etniska grupper är väldigt liten, man gifter sig t.o.m. ofta inom den egna släkten. Det senare är ytterst olyckligt eftersom den inavel som uppstår handikappar hela folkgrupper. Det är i denna miljö som även s.k. hedersvåld uppstår.

Kampen mellan olika etniska och religiösa grupper har historiskt varit grundvalen bakom den nationsbildning som vi haft i Europa och som har lett till våra komplicerade gränser som mejslats ut i en månghundraårig kamp. Vi har utkämpat våra krig och lärt oss att mer eller mindre acceptera de gränser som vuxit fram genom rader av fredsöverenskommelser. I de gamla kolonialområdena blossar motsvarande kamp upp nu. I Mellanöstern har stridigheterna triggats av USA:s och västvärldens klumpiga militära operationer mot flera länder där man utifrån störtat den härskande gruppen och skapat olika maktvakuum. Avsikten är att härska genom att söndra, starka nationella intressen står i vägen för globalisternas New World Order.

Söndertrasandet av den ganska stabila efterkoloniala maktstrukturen i Mellanöstern har nu lett till ett hänsynslöst inbördeskrig som rasar mellan olika etniska och religiösa grupper och som underblåses av USA och lokala stormakter som Turkiet, Iran och Saudiarabien. Människor migrerar i miljoner till Europa i sökandet efter en bättre utkomst och fredligare förhållanden.

Allt detta skulle kunna leda till en positiv utveckling om de europeiska länderna hade förmåga att integrera migranterna i sina kulturellt stabila samhällen. Men den förmågan och viljan(?) verkar lysa helt med sin frånvaro när det gäller migranter från underutvecklade områden, som just de gamla kolonialområdena i Afrika och Mellanöstern.

I någon sorts flummig tro på multikulturella samhällen låter våra politiker de migrerande grupperna återupprätta sina klaner och trossamfund i vårt samhälle. Jag tror den politiken bottnar i en oförmåga och lathet när det gäller integrationen, det låter så vackert med multikultur och så slipper ansvariga politiker anstränga sig och man slipper sätta gränser.

Resultatet ser vi i dagens samhälle där utanförskapsområden nu växer som svampar ur jorden. När den politiska eliten äntligen upptäcker att de håller på att tappa kontrollen över utvecklingen, då försöker man lösa sitt problem genom att tvinga den infödda befolkningen att steg för steg ge upp sin identitet genom att ”öppna sina hjärtan”. De tror att de skall lyckas visa upp något som liknar integration genom att sopa allt som hållit samman den gamla folkgruppen under mattan. Den svenska flaggan anses plötsligt så provokativ att den tas bort på ställe efter ställe, den Svenska Kyrkan täcker över sina symboler så att de inte skall provocera, vänsterfeminister sätter på sig hucklen, psalmsång på skolavslutningar tas bort m.m.. Listan över exempel kan göras ännu längre.

Problemet är att etablissemangets ömkliga sätt att försöka utplåna det som hållit samman den svenska nationalstaten kommer att förvärra alla problem. Utanförskapsområdena stimuleras att ännu hårdare markera sina gruppers särart genom våldsamheter, brottslighet, våldtäkter riktade mot den undergivna gruppen infödda. Detta destruktiva beteende förstärks av att samma etablissemang samtidigt effektivt hindrar de invandrade nya grupperna att komma in på den vita arbetsmarknaden. Etablissemangets fackföreningar ställer krav som i praktiken reser skyhöga trösklar för lågutbildade människor med dåliga språkkunskaper att ta sig in på arbetsmarknaden. Men även väl utbildade invandrare möter stora byråkratiska hinder för att få ett jobb som de är kvalificerade för. 

Det påpekas ofta att USA vuxit sig starkt med bara invandrade som smält samman men samtidigt behållit sin kulturella särart. Det ligger en del i det, men vad man alltid glömmer är att USA använt direkt motsatt strategi mot den svenska, man betonar och hyllar det nationella och nationens flagga mer än något land i världen. Trots det måste man hålla en betydande del av de lägst utbildade av sina färgade medborgare inlåsta för att inte tappa kontrollen över våld och brottslighet.

Det svenska etablissemanget inom journalistkår, media och politik är på väg att i snabb takt helt underminera vårt samhälle. Genom att medvetet stimulera bildandet av olika etniska och religiösa enklaver i samhället bygger vi in spänningar som samhället inte kommer att klara av att hantera. Propagandan mot ursprungsbefolkningen att utplåna sin självkänsla och sina sekulära värderingar om jämställdhet, jämlikhet och tolerans för att inte spä på motsättningarna till de som lever i enklaverna, kommer bara att uppfattas som svaghet av de senare.

Vi ser idag att politiken snarast provocerar de nya medborgarna att utmana vår svaghet, genom att de militant hävdar sin särart, många gånger innan de ens fått asyl i landet. Redan på asylboenden kräver man mat som produceras via djurplågeri och man attackerar och hotar andra migranter med ”fel” etnicitet eller religiös övertygelse.

Resultatet av den förda migrantpolitiken är att Sverige allt mer börjar likna en tryckkokare. Var fjärde väljare sympatiserar idag med ett parti som av etablissemanget ofta överdrivet betecknas som fascistiskt och t.o.m. nazistiskt. Var jag kommer och träffar människor, såväl infödda som tidigare invandrade, såväl högt utbildade som vanliga yrkesarbetare, såväl rika som fattiga, så diskuteras nästan bara frågan om hur katastrofal den svenska migrationspolitiken är.

Det finns bara en väg ut ur dagens situation och det är att sätta stopp för migrantinvasionen, tills vi har en fungerande politik för hur alla tillkommande skall integreras i ett samhälle som står upp för alla sina grundläggande värderingar och som inte känner skam över sin flagga. Om vi klarar det kan invandringen till landet bli en stor tillgång, om inte går vi mot en afrikanisering där olika etniska och religiösa grupper bildar enklaver som bekrigar varandra.

Det tydligaste tecknet på att integrationen börjar bli framgångsrik är sjunkande arbetslöshet bland invandrade och därefter allt fler äktenskap och familjebildningar mellan infödda och invandrade. Det senare är det mycket lite av idag och invandrade flickor som försöker faller ofta ner från någon balkong.

De enda som blir glada över det svenska samhällets upplösning är de som arbetar för the New World Order – de som redan slagit sönder en rad nationalstater i Mellanöstern och som medvetet försöker krossa all nationell identitet i Europa. De härskar genom att söndra.

Demokrati | Afrika, Flyktingar, Reinfeldt, Sverigedemokraterna, USA | |
#1 - - sven:

Så på pricken skrivet. Ganska överensstämmande med det varnande exemplet SA också . . .
- massinvandring
- okontrollerad
- styrd med apartheid
- mäkta kritiserad fr detta med utanförskpasområden etc....
- då de invandrade hamnar i majoritet trycker väst på med att demokrati skall råda....
- och nu har vi ett samhälle där de i majoritet får det lätt medan de andra far riktigt illa . .
Vi är cirka 20 år efter gotaf (give or take a few) beroende på lite granna . . .

#2 - - Håkan Birke:

Bra Lars, men förklara för mig hur asylinvandringen under några omständigheter skulle kunna bli en stor tillgång! Det torde inte finnas några förutsättningar för det!

#3 - - Bo Larsson:

Lysande!

Sverige har under lång tid varit en av de länder i världen som haft minst kriminalitet och korruption. Vår kultur har fungerat utifrån förtroende, hederlighet och ärlighet varför vi har kunnat ha ett samhälle som fungerat väl utan alltför mycket byråkrati, misstänksamhet och kontroll vilket skiljer oss från de flesta andra länder i världen.

När folk från länder som inte är baserade på förtroende mellan myndigheter och medborgare på samma sätt som i Sverige, och som har en kultur och värderingar som genomsyras av en högre genomsnittlig nivå av kriminalitet, korruption, våld och förtryck av kvinnor, kommer till Sverige som flyktingar så innebär det oundvikligen att det svenska systemet missbrukas och bryts ner då det inte är kompatibelt eller har förmåga att försvara sig mot det destruktiva inflytandet.

Det innebär naturligtvis inte att alla som kommer till Sverige är kriminella, lika litet som att alla infödda svenskar automatiskt inte är kriminella, men det blir ofrånkomligen en generell ökning av kriminalitet och korruption och missbruk av det svenska samhället.

Att göra motstånd mot denna förändring har inget med rasism att göra, tvärtom är det absolut nödvändigt för att kunna bidra till att skapa en bättre värld.

Hur ska Sverige kunna hjälpa t ex tredje världen som vi gjort i många decennier, om vårt samhälle bryts ner och vi förlorar vår koherens, välstånd och kraft? Om vi inte har en inre harmoni förlorar vi grunden för medkänsla och förmågan att hjälpa andra

En livbåt gör ingen nytta om den blir så full att den sjunker och alla drunknar.

Genom historien har Sverige också varit präglat av många av de svårigheter som vi nu ser i Afrika och Mellanöstern, men vi har som nation till sist lyckats arbeta oss fram till en relativt hög nivå av fred, förtroende och välstånd som är ganska unik. Att vi har lyckats med det har ett mycket stort värde för världen i övrigt, som föredöme, inspiration och som en hjälpande hand.

Men om vi tillåter att vi sänks som nation förlorar världen denna stora tillgång. Det innebär inte att vi slår oss för bröstet och tycker att vi är märkvärdiga, det finns andra länder som också utvecklat för världen viktiga och unika kvaliteter. Det viktiga här är inte att berömma oss själva utan att ödmjukt fokusera på att ta ansvar och bidra så mycket vi kan, men på rätt sätt. Faktum är att vi som nation skulle kunna göra oändligt mycket mer än vad vi hittills har gjort, om vi bara vill, men varje nation måste också få utvecklas själv utifrån sina förutsättningar.

För Sverige liksom för dessa länder och för den fortsatta globala utvecklingen är det oändligt viktigt att inte importera våld och destruktivitet så att man har kvar sin förmåga att istället exportera konstruktivitet och fred.

Så istället för att importera kriminalitet, våld och korruption genom flyktingmottagande så att Sverige bryts ner, måste vi försvara och bibehålla de kvaliteter vi byggt upp så att vi kan bidra med dessa till resten av världen.

Det är helt fel att tro att vi hjälper genom den flyktingpolitik vi nu för, den stjälper istället för alla i slutändan.

#4 - - EVA:

Otroligt bra sammanfattning - det är precis så här man (i alla fall i små grupper) pratar i de flesta sammanhang UTOM I MEDIA! Men som du säger, det finns hopp om man ser till att "sätta ner foten" där det krävs och inte en massa "gullegull" utan det är våra lagar och regler som gäller här naturligtvis. Det ska vi stå för och dessa ska klargöras direkt när det finns anledning. Enligt Ylva Johansson (tror jag det var) som raggar företag som kan erbjuda lägre kvalificerade jobb så verkar det finnas en hel del intresserade. En väg att gå för att få igång ruljansen tror jag. Tror också det finns många nyanlända som hellre vill ut i arbete med kanske lägre betalt än inget arbete alls. Bästa sättet att komma in i samhället och att lära sig språket.

#5 - - Svante1:

Tack för att du finns....God Jul och Gott Nytt År :)

#6 - - Rutger:

Det vi har sett den senaste tiden vill jag kalla för ett sammanbrott av feministisk politik.

Feministisk politik är ett uttryck för kvinnors behov att visa omsorg som inte bara är normal omsorg utan någon sorts alltomfattande omsorg som kan betecknas som ett omsorgsberoende. När sådana kvinnor fått för mycket att säga till om får vi höra sådana slogans som ”allt åt alla” osv. Sådana kvinnor ser också lätt förövare som offer. Varför skriver en mängd kvinnor till brottslingar/mördare? De vill "rädda" dessa. Vi övriga tänker ”hur kan någon göra något så ohyggligt”? Dessa omsorgsberoende kvinnor tänker ”Han måste vara oskyldig och ett offer för omständigheterna! När sådana kvinnor får för mycket att säga till om går det snett i politiken som nu. Inom SVT finns det många sådana kvinnor därför omtalas alla som kommer till Sverige som flyktingar och man talar inte om ”ensamkommande tonåringar” utan ensamkommande barn för att väcka medlidandet hos andra så man kan fortsätta med sitt omsorgsberoende och låta andra se den egna godheten, den ultimata godheten. Att sedan många av dessa grabbar är äldre än 18 år får inte ifrågasättas.

Man hävdar alla människors rätt att söka asyl i ett litet land och att denna asylrätt är helig. På något konstigt sätt blev lagen om alla människors rätt att söka asyl i Sverige, oavsett om det var seriöst eller ej, Sveriges viktigaste lag. Men paradoxen är att med hjälp av denna lag kan en islamistisk arme utan problem tåga in i Sverige den ena soldaten efter den andra, civilklädda förstås. När de kommer till gränsen uttalar de det magiska ordet "asyl", då bockar polismakten på huvudet och säger välkommen".
Har någon sett några krigsskadade personer/män i bandage som kommit som flyktingar?
Har själv tidigare tagit emot flyktingar i mitt hem som saknade tak över huvudet under två månaders tid men genom den nära kontakt vi fick med dem förstod jag att det var ”ekonomiska migranter” inte flyktingar enligt FN: konvention. De flydde inte från något hot mot deras liv de flydde till något bättre. Alla kanske inte är ekonomiska migranter men jag kan inte pga mina egna erfarenheter tro att alla är flyktingar.

Varför är det mest unga män? En lämplig måltavla för det feministiska omsorgsberoendet! Varför ser vi inte Yasidiska flickor och kvinnor bland flyktingarna? De hindras att fly, säljs som sexslavar, män längs vägen skulle inte släppa fram dem och feministerna talar inte högt om att dessa tillsammans med kristna flickor borde räddas undan det öde som Daesh/IS givit dem.

Den nuvarande feministiska politiska omsorgsberoendet borde bytas ut av en rejäl portion maskulin ordning. Den maskulina ordningen säger ”Kvinnor och barn först”, de svaga först! En maskulin ordning skulle inte tillåta en mängd ensamkommande unga starka män att bli insläppta och för den som iakttagit dessa mäns beteende längs vägen till vårt land, genom de otaliga filmer som tagits av åskådare längs deras väg måste reagera över att se dessa som ger uttryck för sin vrede som offer som måste tas om hand.
Fram för lite mer maskulin ordning för vårt lands framtid!

#7 - - Anonym:

"New world order" drivs väl främst av rika globalister. Kommer inte deras ägande att bli mycket dyrare att upprätthålla om samhället går sönder? Det är gott och väl att ettor och nollor i New York ger dig tillgång till fastigheter i närke när det är lugnt och fint och nationalstatens bleka efterbörd fortfarande hankar sig fram. Men när ordningen går sönder? När lågintensivt inbördeskrig råder? Då kan ju inte globalisterna räkna med att deras ägande upprätthålls av gammal vana, de kommer själva behöva producera ägandeskydd. Vilket begränsar hur mycket ägande de kan upprätthålla och göra allt ägande de har dyrare att upprätthålla. Vilket kommer motverka globalismen per se. Det är just den låga kostnaden att upprätthålla ägande som gör globalismen och den globala maktkoncentrationen möjlig till att börja med.
Det här är mer en fråga eller en fundering.

#8 - - Arne:

Lars du nämnde USA. Helt rätt jag har bott här i många år.
Ser väldigt lite problem med olika etniciteter här där jag bor (Kalifornien). Man ser ofta svarta-vita par när man är ute. För ganska många år sedan började man att bussa svarta barn till vita skolor och vita barn till svarta områden. Det var nog inte så populärt ibland vissa människor. Men det har fungerat ganska bra. Man ser ofta svarta och vita barn som umgås eller som går tillsammans hem från skolan.
Men vi har stora problem med kriminalitet. Mest med svarta och latin-amerikaner. Dem flesta kommer ifrån dåliga familje förhållande och bor i städer som Chicago och East Los Angeles.

#9 - - Tom Dahl:

Bra sammanfattat som vanligt Lars. Kloka ord som för mig är helt självklara. Hur kan så många inte se vad som pågår?

Än en gång kommer Herr Åkesson att få rätt
"vårt samhälle slits isär"

Hör exempel på exempel där gamla vänner och familjer tar avstånd från de som varnar för följderna av det folkombyte som nu sker.

Inte ens etniska svenskar verkar kunna hålla sams längre. Än så länge har vi inte börjat slå ihjäl varann som man gör på många ställen i världen där man inte gillar varandra.

Sverige är nog tyvärr på väg att bli ett "sånt" ställe i världen.
Framtiden ser inte ljus ut.

God Jul till dig klarsynte Lars och Alla bloggläsare

#10 - - Folke Lidén:

Jan Tullberg har nyligen i en artikel tagit upp frågan om "den heliga" asylrätten. Att börja där är nog den rätta, och enda, vägen att komma ur den situation vi hamnat i.
Det blir inte lätt med tanke på klimatet i Sverige.
Förbundsarken har förvisso inte hittats ännu. Men när så sker kommer det, enligt godhetsetablissemanget, att visa sig att den innehåller de i sten huggna "internationella konventioner" som enbart Sverige har skrivit på.

#11 - - Åke i Sörmland:

Den smygande försämring som hållit på "urlänge" har en bakomliggande ide' som kan spåras till figurer som Brock Chisholm, som genom sitt beteende avslöjar psykiatrins verkliga avsikt - kontroll.
http://jesus-is-savior.com/Wolves/chisholm.htm
har samlat en del citat, som visar på sinnesrubbning.

#12 - - Peter Stilbs:

Håller 100% med - Du borde få hålla Jultal i TV istället för Löfven och Kungen.

I dag var det artiklar om Fridolin och hans skola i SvD - han vände det till att det var bra att det nyinkommande materialet genomsnittligt var så obildat och att det skulle utgöra en grund för "ny pedagogik". I stort samma tankebanor som med "integrationen".

#13 - - Björn i Bromma:

Mycket bra !
Dessutom så förvärras problematiken via den senaste islamistterrorn i San Bernardino. Mannen verkade ju fullständigt integrerad i samhället och jobbade hos kommunens Hälsomyndighet.
Begriper inte vad de stackars förnuftsvaga politikerna och diverse dito media skall hitta på, det hela är ju onekligen byggt på obildad och barnsligt omedveten tonårsaktivism.
Det gamla ordspråket gäller med stor sannolikhet fortfarande :
"Lika barn leka bäst"

#14 - - Sigvard Lindqvist:

Helt rätt. Problemet är som jag skrivit tidigare. Politiker och andra har inget ansvar för sina handlingar. De kan inte ställas inför rätta och avkrävas ansvar. En som drog nytta av detta är Reinfeldt.

God Jul till alla.

#15 - - ichthyostega:

"-Det finns bara en väg ut och det är att sätta stopp för migrantinvasionen tills vi har en fungerande politik för hur de skall integreras."

Den där frasen tycker jag andas väldigt mycket optimism.. För att få ordning på Sverige skulle det alltså räcka att stoppa migrantinvasionen nu?

-Men vad skall svenskarna göra med alla ointegrerade första/andra/tredje-generationens invandrare som redan är på plats? Denna grupp kommer i vilket fall som helst att växa till en majoritet. Det enda ett invandringsstopp kan åstadkomma är att med något eller några decennier fördröja brytpunkten där ursvenskarna blir en minoritet i sitt land.

Redan idag så står alltså svenskarna med ryggen mot väggen. Repatriering av element som inte accepterar västerländsk kultur är bara ett alternativ på invandrare som inte är födda i landet. Integrering in i det svenska samhället kan bara åstadkommas med tvång och våld och historien visar att det inte är en långsiktig lösning. Det mångkulturella CCCP exploderade i 18 olika fraktioner så fort järnhanden av brutalitet försvann.

Människan, i all sin svaghet, är trots allt en obotlig optimist och vill gärna tro att det finns en lösning på allt. Men tyvärr, alla problem har ingen lösning.

Sveriges sociala experiment med massinvandring är ett sådant problem. Alla samhällen går förr eller senare under. Nu är det Sveriges tur.

Jag tackar min lyckliga stjärna för att jag är utvandrad sedan länge och att mina barn slipper växa upp dagens Sverige. Oh putain, on l'a échappé belle !

#16 - - Stefan.:

För det fall USA framställs som ett föredöme vad gäller integration av migranter, skall man ha i åtanken att, där (i USA) anmodas varje elev i skolan att avge en trohetsförsäkran till de värderingar som bestämdes i grundlag.
På så sätt görs klart för alla "nya medborgare" att enklaver inom USA ej accepteras .
Hur skulle det té sig om Svenska sekulära värderingar gjordes till föremål för en förutsättning för medborgarskap?
Ett visst mått av erkännande till det "nya landet", och dess värdegrund, är väl inte för mycket begärt?

Tack Lars för ditt tankegods som du delar med dig av, och ha en trevlig helg!

#17 - - Urban:

Väldigt välskrivet. Det är ju, tycker jag, egentligen självklarheter. Jag tror att det är väldigt många som går omkring med liknande resonemang inombords. Man vågar, har inte vågat, säga eller skriva det. Risken att stämplas som, ja ni vet vad, har tystat många. Därför är dina ord så viktiga. Hoppas att många tar del av detta.

#18 - - pelle:

Håller med dej rutger till 100%
Det finns i mina ögon inget som är bra med invandring för svenskarna alltså.
nu är det försent att göra något åt eländet

Pelle motala

#19 - - Göran:

Re #15 - ichthyostega

"-Men vad skall svenskarna göra med alla ointegrerade första/andra/tredje-generationens invandrare som redan är på plats? Denna grupp kommer i vilket fall som helst att växa till en majoritet. Det enda ett invandringsstopp kan åstadkomma är att med något eller några decennier fördröja brytpunkten där ursvenskarna blir en minoritet i sitt land."

Helt klart den viktigaste frågan. Integrationen kommer aldrig lyckas. Det kanske är 5 % av alla invandrare som har en attityd att integrera sig och acceptera svenska normer. Leta rätt på några sådana invandra och lyssna på vad de har berätta om sina landsmän.

Till frågan vad vi ska göra för att hindra att svenskar blir i minoritet? Avskaffa välfärdsstaten. Folk skulle bli förvånade över hur många invandrare som skulle lämna Sverige. Välfärdsstaten är ett projekt som är dömt att misslyckas i längden. Vi kan lika bra avskaffa den i förtid, bli av med en massa invandrare eller behålla den tills antalet invandrare i Sverige göra att välfärdsstaten brakar ihop ändå. Förr eller senare når alla välfärdssystem en nivå där de inte går att finansiera längre. 99 % av alla människor i Sverige blundar för det faktumet.

#20 - - tipp:

Det talas om immigrationsstopp: då måste alla partiledare, kungen och ärkebiskopen ställa sig upp och tala högt och tydligt om att immigrationsstopp gäller. Först då kan/vågar alla tjänstemän, poliser och tullare jobba därefter. Det kommer inte att ske när de goda talar med hala, anklagande tungor.
Det talas om utvisning av brottslingar: då krävs att man vet vem man utvisar. Idag är det många länder som inte tar emot "återvändarna" därför att de inte känns igen som landsmän.
Det talas om integration: då krävs att immigranter vill integreras och det är inte fallet i alltför många fall. De har lovats bil, hus och god lön av flyktingsmugglarna – regeringens medarbetare – och när de inte får det blir de "olydiga".
Regeringen och kommuner anställer immigranter på löpande band för att det ska se bra ut i statistiken. Det innebär att främmande kulturer även kommer inte i samhällsadministrationen.
Om det ska bli tal om asyl ska asylbehandlingen ske på tre månader. Det kräver att immigranterna kommer med korrekta identitetshandlingar. Alla migranter har papper ända till den svenska gränsen.
Svenska regeringar har redan börjar samhällsförstörelsen. Tilliten och samarbetet har förstörts. Det är inget SAM-hälle längre.
Och med risk för att bli kallad näthatare, rasist, putintroll m m av mindre vetande goda utomstående så önskar jag trots allt GOD SVENSK JUL och ett BÄTTRE NYTT ÅR till Lars Berg och alla kommentatorer. Tack för alla intressanta synpunkter.

#21 - - Samuel af Ugglas:

Så länge socialisterna i Sverige förutsätter att det skall ta minimum två år för att asylanten, invandraren att komma i arbete för att Löfven eller någon annan regering skall kunna plundra dessa på 65% eller mer i skatt blir jag lycklig som invandrare att politikerna i Sverige inte ändrar på förutsättningarna för att slå mig ner här. Ryktena, positiva eller negativa om det förlovade landet i norr sprider sig blixtsnabbt.

#22 - - Katarina Pålman:

Åh, du är såå extremt kunnig Lars och ser å klart. Främst var det väl Frankrike och England som delade på Afrika mellan sig plus USA under kolonialismen. Etiopien var det enda landet utöver Liberia som var självständigt hela tiden, hur gjorde de/ lyckades de? Sveriges politiker säljer ut Landet och dess invånare fullständigt, svenskarna blir mer och mer undanskuffade både vad gäller jobb och bostäder. Svenskarnas traditioner och seder räknas bort mer och mer till förmån för andra invandrandes seder och språk. Politikerna har sålt sig själva och dess befolkning som värsta hoosst....host. Lathet och flathet! Som exempel på latheten att istället för att skapa bra integration så har en Arabiska skola i min stad absolut ingenting på skolan som visade på en svensk högtid julen. Absolut ingenting och skolan jobbade på som ingenting.....är detta verkligen att integrera barnen i samhället?

Betyg underkänt för svenska politiker. Men av Bilderberggruppen med Soros och Rockefeller inblandade
så får de säkert dunk i ryggen och Löven känner sig såååå duktig.

#23 - - Göran:

Re #22 - Katarina Pålman

Varför gör de så? De vill väl bara behålla sina jobb. Har de en annan åsikt är karriären över. Följ pengarna. Gäller både i stor och smått.

#24 - - K.Pålman:

#23 Göran
De på skolan är samtliga araber, om ngn av dem tycker det är tokigt vet jag inte men hoppas kan en ju alltid. Många av våra nya medborgare vill dock gärna följa landets traditioner och tycker det är kul med sitt nya land, samtidigt finns det de som inte accepterar annat än sin lära. Detta är problemet när folk låser sig vid sitt och fullkomligt vägrar acceptera ngt annat. Det är just detta som är latheten från regering och framförallt flatheten i att landet numera styrs utan några som helst ramar där lagen finns på papper men tyvärr inte mer.

Exempel igen är Rumänska migranterna som tigger, som nu har utökat sin verksamhet med granförsäljning utanför en ICA butik. Vad granarna kommer ifrån vet jag inte och heller inte varför ICA tillåter ngt dyligt. Vad är nästa, bilförsäljning utanför ICA?

Det börjar bli tröttsamt med den totala nonchalansen från en totalt frånvarande statsmakt. När börjar övriga befolkning strunta i att följa lagen, varför ska vissa betala dyr skatt och andra inte? varför ska vissa behöva registrera verksamhet och vissa inte?

Ha' en go jul nu och låt tomtegubbarna slå i glaset och låt sig lustiga vara.

#25 - - EVA:

God Jul Lars och alla andra på denna blogg och hopp om ett Gott Nytt År för Sverige och världen trots att det ser dystert ut just nu på många olika sätt...

#26 - - Anonym:

Många på vänsterkanten lovsjunger invandringens berikande.
Problemen är många som nysvenskar medfört. Jag vill inte bidra till spänningar med att räkna upp problemen.

Undrar om någon seriöst kan beskriva invandringens kulturella och ekonomiska fördelar för vårt land. Jag kommer inte på fler än att några arbetar i vården, men å andra sidan har vårdbehovet ökat med större befolkning.

#27 - - Arga Socialdemokraten:

@ Anonym

visst finns det grova problem med integrationen av en hel del människor i Sverige, ingen tvekan om det. Frågan är också om det går att integrera alla, eller om alla vill integrera sig....troligtvis inte!

Men påståendet att det inte finns några fördelar och att "några " arbetar i vården är lite underdrivet!

Det är runt 12 % av befolkningen som faktiskt varje månad ger skatt till staten via diverse olika jobb, till exemepl omsorg och vård som du säger, här är det dock inte bara inom äldrevården,utan även väldigt många läkare och sköterskor! Sedan har vi hotell och restaurang branschen, transportbranschen eller städarbranschen! Jag vet inte hur statsbudgeten skulle se ut utan denna arbetskraft!

Sedan måste man dock också säga att arbetslösheten är klart högre bland utrikesfödda! Så det gäller att balansera invandringen efter behov!

Så ja, det är en hel del som är essentiellt med invandringen, främst på arbetsmkarnaden! Eller hur skulle sverige se ut om 20-30 år, men en allt äldre befolkning och ett fruktsamhetstal på 1,8 per kvinna? Det är många som glömmer bort detta i Europa just nu, nationerna byts inte ut, det är idioti, de avskaffa sig själva! :)

#28 - - Dan:

#27:

"Jag vet inte hur statsbudgeten skulle se ut utan denna arbetskraft!"

Förmodligen skulle den se bättre ut eftersom dessa invandrare sannolikt trängt undan infödda från dessa jobb, infödda som i värsta fall går på a-kassa. Vi har egen arbetslöshet, glöm inte det, så länge vi har det innebär varje invandrare i arbete en undanträngning av en infödd, något hårddrahget.
Vad gäller födslokvoten på 1.8 skulle den kanske bli bättre om framtisdutsikterna här var bättre. Nu är de närmast katastrofala.

En önskan inför det nya året: Börja använda punkt istället för utropstecken. Din text blir onödigt tröttsam att läsa.

#29 - - Martin T:

Som mycket riktigt påpekas i artikeln så ligger mycket av roten till Sveriges problem i begreppet "mångkultur".

Det är ett begrepp som vurmas av ekonomer, statsminister och eliten bland mediefolk och offentligt anställda chefstjänstemän. Låter ju trevligt, många tänker på Skansen och fiolspelande, eller Afrika och bastkjolar och dansande, men vad betyder det egentligen?

” Kultur kan definieras som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats "levnadssättet hos ett helt samhälle". Som sådant inkluderar det beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna. Kultur refererar ofta till en universell mänsklig kapacitet för att klassificera och kommunicera erfarenheter materiellt och symboliskt. Den höga kulturella förmågan har länge betraktats som en definierande egenskap hos människan.” (Wikipedia)

Nu förespråkar eliten ”mångkultur” i Sverige. Vad man då säger är att i samma nation skall olika syn på jämlikhet, rättsäkerhet, jämställdhet, rättsväsende, religion, demokrati, med mera råda. Det är innebörden av mångkultur inom en nation.

Det förstår ju vi alla att det fungerar inte – har aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera – att vi inom en nation har olika syn på vad som är rätt, lagligt, etiskt med mera. De invandrare som tillåtits komma hit, bli medborgare, har oftast placerats i homogena ghetton där de inte haft någon anledning att lära sig svenska språket, än mindre integrera sig i det svenska samhället och gällande kultur.

Nu är det så illa att från 2010 är det inskrivet i regeringsformen att ; "'Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv ska främjas.'

Det är skrämmande hur alla pusselbitar lagt på plats - märk väl av våra egna folkvalda - för att rasera ett väl fungerande samhälle och nationalstat.

Detta måste givetvis med alla medel förhindras. Första steget är att omedelbart minska all invandring så nära 0-strecket som möjligt, detta för mycket lång tid framöver. Sedan måste "mångkulturen" arbetas bort så snart det går som begrepp och samhällsordning.

Sverige är annars en nation och samhälle i anarki och upplösning. Vi är rätt nära idag.

#30 - - Marianne:

Intressanta och kloka funderingar.
Att vi inte har en fungerande integration, tror jag mycket beror på att vi inte själva vet vad de ska integreras i. Om jag t.ex. skulle flytta till ett land långt bort, så hade jag varit tvungen att anpassa mitt beteende efter rådande kultur. Detta kan innebära att man tvingas göra sker som inte känns logiska. Samtidigt är av kultur påtvingade normer ofta inget som är givet för själva överlevnaden.
Vi har skapat ett samhälle, som jag tycker är positivt, för det är befriat från sådana här påtvingade kulturer. Man kan vara sig själv, man kan vara lite udda. Man försöker inte påtvinga andra sitt egna beteende. Nu finns det mindre orter kvar, där en majoritet är frikyrkliga, som det kan vara svårt att bryta sig ur, utan att bli socialt utsatt, men i stort är det så här.
Jag tror att det är detta, att vi är vana vid att låta andra sköta sitt, som gör integrationen svår.
Hos oss handlar inte integrationen om att man ska göra på ett visst sätt, i det sociala livet. Den handlar om att man inte har något speciellt sätt, att man inte ska bry sig om hur andra gör och är.
Vi vill följa vad vetenskapen lär oss om ex. miljö och djurhänsyn. Vi ändrar våra regler allt eftersom. De som kommer hit är ofta vana att följa ett bestämt mönster, utan att ifrågasätta det. Som jag är som person, hade det varit helt omöjligt.
Jag tror dessa funderingar är roten till våra integrationsproblem. Vi förstår inte själva vad det sekulära samhället innebär. Det handlar inte bara om att vi inte har en statskyrka. Det (borde) handlar om att inte ge de religiösa idéerna något inflytande i samhället.
Vi har svårt att hålla isär principen om "låt var och en sköta sitt", ifrån principen att låta logiken vinna.
Samtidigt har vi fått en beröringsskräck inför allt vad nationalism heter. Den kopplar vi direkt ihop med nazityskland.
Vi tar liksom nationen för given, som något som vår stat sköter.
Framtiden kommer nog bli fler olika nationer inom vår stat. Precis som samerna har sin nation, med vissa regler de måste följa gentemot staten. Kommer kanske det även bli en muslimsk nation.
Denna kommer nog att få problem att hålla sams om, hur långtgående regler den ska ha.

#31 - - Arga Socialdemokraten:

@ Dan

Okej då! ;)

Förlåt, men vad du hävdar är helt enkelt fel. Ett lågt fruktsamhetstal tyder på hög välstånd. Att säger att svenskarnas framtid ser katastrofal ut är löjligt! Ser det katastrofalt ut nu med tycker du? Visst finns det grava negativa faktorer i vårt samhälle, men ändå är vi ett få folk på denna jord som har det exceptionellt bra! Framtidsutsikterna...tror du afrikanerna och araberna i diverse ultra-fattiga länder ser så pass positiva på sin framtid och att det är därför de skaffa så många barn? Nej, det är ju tvärtom...

Man blir lite upprört när man läser sådant. Varje invandrare snor alltså ett jobb ifrån en svensk? Ja, då har jag väl också gjort det! Kan det inte vara så att en del jobb helt enkelt inte är attraktiva för oss/er bortskämda västerlänningar längre? Skulle du ta ett städjobb som betalar 70-80spänn i timmen? Skulle du ta ett städjobb för högre timmlön för den delen? När nyliberalisterna utnyttjar utlänningar och pressar lönerna, då handlar det väl om en naturlig selektionsprocess redan då, inte är det dock utlänningarnas fel att de tar dessa jobb.

Ja blir så trött på sådant, ska man gnälla, eller ännu bättre, bekämpa orsakerna, då får man fokusera på rätt orsak, inte på de onda, dumma invandrare som tar våra jobb...De feta, rika katterna står bakom och skrattar ihjäl sig, för de kör samma metod gång på gång och folket är för dumt att fattar vad som pågår. Jobb finns tillräckligt och till alla, det handlar bara om vinstmaximeringar hela tiden. Och så klar tom utbildning, och det gäller också svenskarna.

God fortsättning

#32 - - Dan:

#31:
Att diskutera med dig med din socialistiska världsbild är som att diskutera himlens färg med en färgblind.
God fortsättning.

#33 - - Visionären:

Fantastiskt bra skrivet. Och sanningsenligt.

@#6, Rutger. Jag har börjat fundera om det inte är så, att många som kommit till makten på senare tid helt enkelt är vad som kan kallas "klimakteriekåta fruntimmer". Det kan förklara en hel del av problemen i dagens Sverige.

V

#34 - - Åke:

#31
Du lever kvar i medias faktaverklighet som pågick under 70talet. Alla invandrare fick skitjobben, så synd om dem. Nej, idag handlar det om mer utbildade jobb som de bara behöver säga att de har utbildning inom, lärarassistent, barnskötare, ekonomi, m.m. Alltså inga papper på eller betyg att visa upp utan gymnasial utbilding som inte valideras som du säker vet, bara säga att du har den. Företagandet har också gräddfil med många fler månader än 6 som starta eget bidrag
Mot 3-6 månader för svensk. Själv tycker jag du låter som en upprepad skiva inspelad av mediakommuismen, kom gärna med en verklighet som är ur vardagliga livet, det blir lätt tåkigt med kommunismens konstiga värderingar tagna rakt ur sagoböckerna.

#35 - - Göran:

Arga Socialdemokraten! Det finns en fråga du bör besvara för dig och för andra som undrar. Frågan är: Tycker du att det är okej att Sveriges befolkning byts ut mot en muslimsk befolkning och att Sverige blir en islamisk stat?

#36 - - K.Pålman:

Vissa på sidan gör det riktigt svårt att hålla god ton. Arga Sossen har en extremt vänsterprovocerande attityd som känns som värsta sveket. Hur tror du sosse att våra ungdomar upplever livet idag där vissa får bostad före andra och prioriteras på jobb dessutom. Hur tror du det känns för ungdomar som bara har detta landet, inget första land att åka tillbaka till eller semestra i. Inget första land utan bara detta landet som sen behandlar dem som skit. Men det bryr du dig inte om, ditt hjärta är kanske ngn
annanstans?

#37 - - JAN BENGTSSON:

SKILLNADEN mellan tidigare (arbetskrafts) INVANDRING
o dagens FLYKTINGINVANDRING är himmelsvid...

DÅ ville vi eller INVANDRARE ASSIMILERA SIG,
IDAG anser vi att det är fel att kräva detta...

Då SKAPAR VI ISTÄLLET UTANFÖRSKAP o OÖVERSTIGLIGA PROBLEM.

Ett samhälle som inte hänger ihop,
som INTE delar helt grundläggande värderingar!

Vi skapar då medvetet ett MEDELTIDA RELIGIÖST KLANSAMHÄLLE,
inom ett modernt sekulärt VÄSTERLÄNDSKT...

Därmed främjar vi RADIKALISERINGEN...

#38 - - Björn i Bromma:

#27
Sorry, men du haltar. Inom ca 20 år (kan gå fortare) så har vi intelligenta robotar på banan vilket kommer att rita om kartan i grunden.

#39 - - K.Pålman:

#29 Martin T
Det som är inskrivet i regeringsformen 2010 handlar om de fem lagstadgade minoriteterna och där ingår inte muslimer eller Araber. Däremot ingår i detta skydd av språk och kultur några blonda minoriteter som finlanssvenskarna och tornedalingar. Rätt kul faktiskt då många råkommunister med media i spetsen tror att rasismen alltid är mot andra nysvenskar. Så nu är det bara att langa fram rasistkortet för blonda minoriteter när de blir illa behandlade av andra nysvenskar.

Lagstadgade fem minoriteter har funnitsi Sverige i 200år vilket är förutsättningen för att bli lagstadgad. Det var också detta Reinfeld ville ta bort (200år) för att få in andra nysvenskar men det gick inte igenom.

#40 - - Anders:

Ett tag var det hin håle bockfot som låg bakom allt ont som skedde, nu är det hemliga män i västerländska länder, en elit med multum kosing.
För hade det inte funnits onda, manipulativa krafter så hade alla hjärtevänliga människor kommit överens och fred hade rått i mänskligheten.
Det låter ju fullt rimligt, eller hur?

#41 - - Anonym:

En annan sak som USA inte har är en massa bidrag för de som inte gör något, hade europa minskat bidragen med 90% under ens första 10 år i landet så hade asylströmmarna minskat med lika många %

Upp