Gott Nytt 2016

 

Under 2016 tar klimathypen sin sista suck. Den nådde sitt maximum vid klimatkonferensen i Köpenhamn år 2009, ni vet den som kraschlandade och slutade med en total förödmjukelse för Obama och EU:s ledare. Vid årets klimatkonferens COP21 i Paris hade man inte skruvat upp förväntningarna lika högt och det gällde nu att främst rädda västvärldens politikers ansikten. Fransmännen med sin utrikesminister Laurent Fabius bjöd på en fantastisk uppvisning i skicklig fransk diplomati. Trots att man inte lyckats förhandla fram en enda bindande åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser, skrev man ihop en högtflygande till intet förpliktande text som alla länder kunde skriva på. Alla jublade över kejsarens nya kläder. Det var klimathypens näst sista suck.

Det enda som nu är kvar för varmingarna är att skylla alla extremväder som orsakas av årets El Niniofenomen på antropogen påverkan av klimatet. Men El Ninio varar bara något halvår till, sedan tar La Ninia över och vädret på jorden svänger om till motsatsen och det blir kallare. Därmed tar klimathypen sin sista suck – sedan dör den sakta men säkert. Media börjar mer lyssna på riktiga klimatforskare som Lennart Bengtsson och Henning Rhode. Varmingarnas domedagsprofeter som Johan Rockström och Anders Wijkman tappar sin hjältegloria och framstår allt mer som de charlataner de är.

Jag vill med detta inte säga att inte COP21 kommer att sätta spår i världens utveckling, för det kommer avtalet trots sin innehållslöshet att göra. Dock inte de spår som var avsett. Eftersom västvärldens politiker förirrat sig in i klimathypens värld kommer de att fortsätta att sabotera sina länders energiförsörjning och ekonomiska utveckling med s.k. klimatpolitik. Energipriser kommer att fortsätta skena och stabiliteten i energiförsörjningen kommer att förstöras. Industrier kommer att avveckla för att återuppstå i Asien, Afrika och Sydamerika.

Utsläppen av växthusgaser kommer att fortsätta stiga som om ingenting hänt eftersom larmen om sinande gas- och oljetillgångar även visat sig vara falsklarm. Tillgångarna är i praktiken obegränsade för lång tid framöver och den fossila energin kommer att förbli den absolut billigaste energikällan resten av detta århundrade. Genom den enrgianorexi som vi i västvärlden verkar frivilligt ta på oss kommer vi att medverka till att priserna inte stiger markant till glädje för alla som behöver energin.

Utvecklingsländerna i Asien, Afrika och Sydamerika som kan konstatera att COP21 gett dem carte blanche att fortsätta utbyggnaden av sin fossilbaserade kraftproduktion och transportinfrastruktur, kommer att prioritera helt andra miljöfrågor än en eventuell klimatpåverkan. För dem är de viktigaste miljöfrågorna fattigdomen och luftföroreningarna (livsnödvändiga koldioxiden är inte någon förorening). Redan Indira Gandhi konstaterade att fattigdomen är det största miljöproblemet, vilket vi svenskar kunnat uppleva med egna ögon sedan tusentals fattiga tiggare invaderat landet. Indien har flera hundra miljoner lika fattiga. Den nuvarande indiske ledaren Modi har slagit fast att grundförutsättningen för att kunna radera ut Indiens fattigdom är att alla dessa får tillgång till billig el och transporter. För kineserna är situationen densamma som för Indien och båda länderna har stora problem med riktiga luftföroreningar från primitiv förbränning av kol och biomassa över delvis öppna eldar.

Kinas långsiktiga mål är att göra USA rangen stridig som världens ledande stormakt, men på kinesiskt maner så tar man tid på sig och undviker konfrontationer. Självklart kommer man att utnyttja det carte blanche som Cop21 gett för att fortsätta stärka sin ekonomi i första hand. Man kommer att hjälpa andra utvecklingsländer med investeringar för att säkra sin råvarubas. Tiden är på Kinas sida.

När historien över klimatlarmen och COP21-avtalet skrivs kommer man att konstatera att det ledde till en stagnation och tillbakagång för västvärldens ekonomi, samtidigt som det stimulerade en snabbare ökningstakt i utvecklingsländernas ekonomier. Dess effekt blir helt enkelt att vi får en mer homogen världsekonomi, där västvärlden förlorar sin ledande roll. Och vi svenska tvingas inse att vi inte längre är rikare än andra. Av naturnödvändighet kommer ledartröjan med tiden att tas över av Kina och Indien. År 2016 blir en viktig vändpunkt.

Hållbar utveckling | Afrika, BRICS, COP21, Indien, Kina, Klimatpolitik, Kol, Naturgas, olja | |
#1 - - Kjell Lindmark:

Gott Slut & Gott Nytt År Lars Bern och alla läsare och deltagare i denna blogg. Ser fram mot nästa års insiktsfulla och dräpande bloggtexter mot makthavarnas sabotage mot oss som betalar.

#2 - - Håkan Birke:

Ja, det är obegripligt hur hela västvärldens ledare och journalister gått på denna kvasivetenskap!
Gott Nytt ÅR, Lars!

#3 - - Maja Dacke:

Tack för det här året, Lars Bern! Imorn är det ett nytt år och förhoppningsvis många faktaspäckade, upplysande och fria blogginlägg följer från dig - Gott Nytt År!

#4 - - Inge:

När världen vaknar från klimathotsbaksmällan kommer den att inse att man under tiden glömt hålla ögonen på verkliga problem såsom den enorma miljöförstöringen i Kina och många länders enorma statsskuld. För dem som sett programmet "Lyxfällan " i TV3 så är länder som Japan, England m.fl.s statskuld mycket större problem att hantera, de kan aldrig någonsin betala tillbaka och komma på fötter. Man lånar av framtiden, inte hållbart alls.

#5 - - Balint:

Tillgången på olja är till stor del en funktion av priset. Med dagens låga oljepriser blir det garanterat brist på olja och kraftigt stigande priser inom några år.
Anledningen är att nödvändiga investeringar i oljeindustrin nu rasar i snabb takt. Överproduktionen i världen är bara några procent, men det räcker för att oljepriset ska slaktas.
I teorin räcker det om alla producenter i genomsnitt drar ner oljeproduktionen med bara 5% för att oljepriset ska stiga till himlen. 5% lägre intäkter till följd av lägre produktion, men 50-100% högre intäkter pga oljepriset. Borde vara enkelt kan man tycka, men det kommer inte att ske.

Att utbudet av olja stigit så snabbt beror ju främst på fracking-boomen i USA, men idag går fracking-bolagen till största delen med förlust. Själva talar de förstås om all effektivisering och påstår sig klara dagens priser, men det är bara att titta på kvartalsrapporterna. De går med förlust så det visslar om det.
Hur kan det fortsätta? Därför att boomen är lånefinansierad och dagens räntenivå gör pengar billiga. Fracking-bolagen finansierar sig med skräp-obligationer till höga räntor, och bankerna tjänar multum.
Nu har USA börjat höja räntorna, och mycket olja produceras redan idag med förlust. Gissa hur det slutar. Indragna lån, konkurser, minskad produktion och stigande oljepriser.

Utan den långa tiden med nollräntor skulle aldrig fracking-boomen ägt rum. Inte ens när oljepriserna var dubbelt så höga som idag hade majoriteten av fracking-bolagen något fritt kassaflöde. Nu blöder de våldsamt, oavsett vad de själva försöker påstå.

Svar: Jag tror inte din bild stämmer. Du kan t.ex. läsa detta: http://www.the-american-interest.com/2015/12/26/fracklog-grows-as-producers-await-price-rebound/
Lars Bern

#6 - - Björn i Bromma:

Gott nytt år, Lars Bern !
Efter att ha följt klimathypen under ett antal år så kan man krasst konstatera att företrädare ej längre pratar om uppvärmning, utan istället om väderhändelser.
Ett typexempel kan beskådas idag på textTV där man uppmärksammar att det nästa vecka blir "vargavinter" med -10 C i tex Stockholm.
Vad är det för märkvärdigt med det i januari ?

#7 - - Stefan.:

Gott nytt år önskar jag dig med den i viss mån själviska förhoppningen att jag också 2016 kan ta del av din briljanta pedagogik som medel att bringa klarhet i verkligheten som den gestaltar sig.

Ni har på sätt och vis gjort mig beroende av edra insiktsfulla analyser, men det känns inte som någon större belastning. Tråkigt bara att MSM utvecklas mer och mer som ett sömnmedel, i så måtto en "drog" som skymmer utsikten/insikten hos det stora flertalet människor.

Det blir spännande att följa när "poletten trillar ned"
och insikten om hur vår del av världen inte alltid är centrerad till mitten av världskartan.
Globala förändringar av var inflytande koncentreras kan med fog härledas till de delar av världen där vetenskap har anammats som ett löfte och inte ett hot.
Historiskt har makt och inflytande varit en biprodukt av vetenskapliga landvinningar, och samtidigt har vetenskapen hotats av ideologiska trosuppfattningar med syftet att erövra makt och inflytande.
Stort inflytande på vår tillvaro har t.ex. uppfinnandet av hjulet haft (Kina) och likaså alfabetet som har sitt ursprung i mellersta östern(tror jag).
Vi har att hoppas inför kommande år att med hjälp av flera likt dig Lars, kan behålla vår plats på samma spelplan som den med ledartröjan, även om våra politiker satt sig i avbytarbåset.
Gott nytt år!

#8 - - Lennart "S":

Gott Nytt År på dig Lars samt Ni som läser/skriver på Lars fantastiska blogg.

#9 - - Anonym:

God fortsättning.
Ett spännande år väntar.

#10 - - Allan Forsling:

Vår svenska självgodhet oroar mig. För hundra år sedan var vi ett fattigt land. Vårt välstånd idag är inte givet, utan måste vårdas. Just nu skjuter vi oss själva i foten, inte minst vad gäller klimathysterin - det är min oro.

#11 - - jensen:

Din blog är oftast upplysande och trovärdig.
Dock verkar du felinformerad betr. frackingindustrin i USA.
Tänk på de stigande räntorna betr. junk bonds, som frackingbolagen har sin finansiering från.
Tänk på den stigande graden av bankrutt för riggarna och kringbolagen.
Tänk på att hedgingen för frackarnas olja ( 100 dollar per fat) kommer att upphöra i ökande grad under 2016 ( stackars banker)
Tänk på att oljepriset kanske sjunker ytterligare framöver.
Jo. nog ligger frackingen illa till.
Recession och depression präglar framtiden, inte minst i USA.

Svar: Dessvärre tror jag att det kanske är du som är felinformerad. Varför tror du frackingföretagen borrar "förberedelsehål" som snabbt kan tas i bruk när priset stiger. Tyder knappast på en industri på väg mot bankrutt. Sedan är det så att kostnaderna för frackingutvinningen följer Moores lag, så de kommer nog att hänga med. Läs gärna: http://www.the-american-interest.com/2015/12/26/fracklog-grows-as-producers-await-price-rebound/
Lars Bern

#12 - - Marianne:

God fortsättning och tack för många tänkvärda tankar.
Jag efterlyser verkligen mer fakta underbyggda artiklar i den "vanliga median". Att vår skattefinansierade och licensfinansierade media ska ta sig i kragen och lyfter fram vetenskapen och sluta tro att åsikt är samma som kunskap.
Jag önskar att politikerna levererar en politik, som gör att framtiden ser ljus ut för våra driftiga ungdomar.
Jag hoppas att vår nedmontering av yttrandefriheten och välfärdssamhället upphör.

#13 - - Ann Löfving-Henriksson:

Lars Bern! Ytterligare ett inlägg som varje ansvarskännande politiker, journalist, reporter och nyfiken medborgare borde läsa, diskutera och begrunda. Om jag enbart finge välja ett av alla Dina viktiga inlägg kanske detta är det mesta angelägna av alla.
Tack, tack och God Fortsättning.
"Min" tidningsredaktion kommer inom kort att få Inlägget som "gratis fortbildning" per mail.

#14 - - Balint:

Det är ett objektivt faktum att de flesta amerikanska fracking-bolagen förlorar enorma pengar med dagens oljepriser. Rapporter och redovisningar visar att de spenderar 2-3 dollar för varje dollar de tjänar. De senaste kvartalsrapporterna är rena skräckläsningen, och då har ändå inte det bedrövliga 4:e kvartalet släppts än.

Nu efter årsskiftet måste oljebolagen omvärdera sina reserver efter dagens oljepris. Det blir garanterat nedskrivningar eftersom en hel del oljereserver inte är kommersiellt utvinningsbara idag, så räkna med sjunkande oljetillgångar i USA 2016. När bankerna gör nästa översyn av lånevillkoren kommer många bolag att hotas av konkurs.

De så kallade förberedelsehålen som borras kan bara ge tillfällig lindring när oljepriset stiger eftersom brunnarna töms så snabbt, det mesta av oljan pumpas upp under första året och det måste oavbrutet borras nytt för att hålla produktionen uppe. För varje fat olja som produceras behöver amerikanska oljebolag borra 100 (ett hundra) gånger fler brunnar än Saudiarabien.

En amerikansk oljebolags-VD skulle hellre dö än erkänna att bolaget blöder kraftigt. Men de finansiella rapporterna berättar sanningen.

Svar: Tror du på detta själv?
Lars Bern

#15 - - Bo:

The New Fire

http://www.e-catworld.com/2015/12/23/seasons-greetings-the-fossil-fuel-age-has-ended-ian-walker/

God fortsättning Lars

Svar: Knappast, världen svämmas över av billig olja därför sjunker priserna.
Lars Bern

#16 - - Bo Magnusson:

Har med stort intresse tagit del av Dina blogginlägg under 2015.
Hoppas Du kan fortsätta under 2016!

#17 - - Bo Larsson:

Vilka eller vem är det som alla länder, kommuner, företag, institutioner och privatperson i slutändan är skyldiga pengar?

Det pratas så mycket om alla enorma statsskulder som man inte kan betala tillbaka under överskådlig tid, men vad händer om alla helt enkelt struntar i att betala skulderna? Allting fysiskt som infrastruktur, fastigheter, företag och fabriker t ex finns ju ändå kvar och så är man av med hela skuldproblematiken.

Det kanske bara är några få oligarker som sitter med Svarte Petter?

Det är ju ändå mest bara fiktiva pengar som skapats ur tomma luften, bla genom QE och fractional reserve banking.

Svara på det den som kan!

#18 - - Björn i Bromma:

Enligt de senaste opinionsundersökningarna så har nuvarande statsminister och vice statsminister, tillika miljöminister, endast 27 % förtroende av medborgarna. Och detta tillsammans.
Vilket makalöst debacle.

#19 - - Göran:

Jag kan inte tänka mig att räntan har någon som helst betydelse för frackingindustrin. Inga seriösa företagsledare baserar sina kalkyler på den ränta som råder i USA i dagsläget.

#20 - - Balint:

#14 Lars Bern:
Jag blev lite förvånad över ditt svar "Tror du på detta själv?"
Jag fabulerar inte, jag läser rapporter och analyser. Allt jag skrev är väl belagt, även om man kan diskutera ordval som "enormt", "skräckläsning" etc.
Fracking-bolagens break-even ligger mycket högre än dagens oljepiser och rapporterna visar att bolagen förlorar pengar och skuldsättningen är hög.

Jag går gärna in i detaljer, men kommentarerna blir lätt för långa, och detta är ju ingen olje-blogg. Men det är en bra blogg om klimatfrågor, stort tack för det!

Svar: Mitt svar var lite hastigt. Självklart kommer en del företag att gå omkull pga de låga oljepriserna, men genom att kostnaderna för frackingutvinningen snabbt sjunkit finns det tillräckligt många som klarar sig för att produktionen skall fortsätta. De oljeprojekt som kommer att få större problem är offshoreprojekten som är mycket mer kapitalintensiva än de enkla frackingborrhålen. Det blir nog främst där som överproduktionen dämpas. Många offshoreprojekt läggs även på is eftersom de inte lönar sig, ngt som slår hårt mot den norska oljeindustrin. Det viktiga som frackingtekniken visat är att det finns mycket större oljetillgångar än vad som tidigare antagits, bara den vetskapen kommer att dämpa oljeprisutvecklingen framöver, speciellt som ledtiden för att få igång produktion från avstängda frackingkällor är mycket kortare än ledtiden för att få igång ett offshoreprojekt.
Lars Bern

#21 - - Dan:

#17 Bo Larsson:
Regeringarna finge nog se till att budgeten var i balans först, för det skulle bli svårt att låna i framtiden.

#22 - - jensen:

Lars:
Skillnaderna i våra åsikter kan tänkas bero på olika perspektiv. Jag tänker närmast på 2016 och du kanske i längre perspektiv, och där håller jag med dig. F.a. betr. off shore. Ett problem där, är att även dessa tills nu gynnats av hedging, som nu kommer att annulleras.
En annan joker är Iran, som har en stor flotta av
största skalan av tankers fulla med oljeinventorium, som kommer att svämma ut.
Den största jokern är naturligtvis oljepriset, som ingen vet något säkert om. Men på längre sikt går det givetvis upp. Inte minst p.g.a. geopolitiska skäl.
Den största säkerheten är givetvis osäkerheten betr.
ovannämnda faktorer.
Med bästa hälsningar.

Svar: Du har säkert rätt.
Lars Bern

#23 - - tipp:

Alla önskas ett bättre nytt år med bättre möjligheter till utveckling av världen, staterna och samhällena. Speciellt tack till Lars Berns Antropcene där långt mer information och länkar till information finns än i de gamla trötta medierna. Dock finns många statliga hot mot kommunikationsvägen Internet så vi ska inte med säkerthet räkna med att information förblir fri om en del politiker får hålla på som de gör.
En fråga på vägen - blir under det kommande året tillräckligt många skeptiska mot "bankismen" och "politismen" till förmån för en utvecklande kapitalism. Oligarki är ingen utvecklande kapitalism, det är bara en sammanvävning av just "bankism" och "politism".

#24 - - K.Pålman:

#12, Marianne
Vi får inte lita för mycket på vetenskapen heller, då de som forskar på "RÄTT" forskning som passar in i elitens utveckling får del av foskarpengar och de som vill forska på sånt som inte passar in i elitens mall, får inte del av fokarpengar. Exempel är bland annat forskning på cancerframkallande elekromagnetisk strålning. Nej, det passar inte eliten för då kan de förstöra deras affärer med massa inkomstbringande skattemedel. Till exempel mobilernas skadliga strålning, paddorna, masterna, wi-fi, YOU name it, mycket lite forskning och den som finns lyfts inte fram, trots att de visat hur farligt det är på den lilla forskningen som finns.

#25 - - Bo:

Tja vi får väl se, inte 100% säkert att denna mackapär ens kommer ut på marknaden, "in mercato veritas" är uppfinnarens måtto, alltså att när marknaden vill ha en sådan maskin kan vi säkert säga att New Fire är en realitet. Energitätheten om så blir fallet är som kärnkraft med en del nya "hyss" i maskineriet som människan kan ha nytta av. Jämför ett oljefat med en oljetanker så har du en bild av hur det då blir. och fri från kärnkraftens strålning lär den vara oxå.
Jag hoppas...

En optimist har lika ofta fel som en pessimist
– men optimisten har mycket roligare. :)

#26 - - Kalle:

#24

Förutom det faktum att det du pratar om är i princip ett dött forskningsområde eftersom det råder god konsensus kring hur "farlig" den är och svaret är Ofarligt. Sluta inbilla dig och läs istället forskningen som finns, dina egna fördomar är tyvärr inte relevanta för andra än dig själv.

Upp