Politikeradel u.p.a.

Jag har tidigare skrivit om hur de politiska partierna i Sverige gradvis förvandlats från folkrörelser till exklusiva yrkesföreningar för en politisk yrkesklass. Denna klass består av karriärister som i stort sett saknar yrkeserfarenhet och någon betydande bildning. Journalisten Anders Isacsson döpte dem en gång mycket riktigt till den politiska adeln, som likt den gamla adeln skaffade sig toppositioner i samhället utan andra meriter än sin klasstillhörighet.

Förr sköttes statens åtaganden av en kvalificerad och bildad kader av välavlönade statstjänstemän som arbetade under tjänstemannaansvar. Adeln såg i dessa välavlönade topptjänster en chans att öka sina inkomster, så de avskaffade tjänstemannaansvaret och tog själva de välavlönade jobben. Där har ni en av förklaringarna till den allt sämre fungerande myndighetsutövningen i dagens samhälle.

De politiska adelsmännen har numer starkare gemensamma intressen över partigränserna att bevaka, än de intressen som är folkets. I den här miljön gäller det att minimera riskerna som skulle uppstå om man tillät vanligt folk att påverka politiken. Debatten mellan partierna handlar inte längre om idéer hur samhället bäst skall formas. Den begränsas stegvis till en allt tunnare fasad, där man bjuder någon enstaka procent upp och ner för att ge sken av olika ståndpunkter. I vissa frågor gör man inte ens det, utan där tystats alla avvikande åsikter. Politiken är idag ett populistiskt plakatviftande utan verklighetsförankring.

Ett sätt för adeln att minimera de politiska riskerna har varit att underordna landet en rad överstatliga organisationer såsom EU och FN. Man har även frånhänt sig nationell makt genom att ingå en rad internationella avtal inom t.ex. handel och klimat. Allt fler främmande makthavare fattar de viktiga besluten. Om det sedan uppstår ett folkligt missnöje tvår adeln sina händer och skyller ifrån sig.

I utbyte mot att adeln frånhänt sig viktiga delar av makten över vårt land bjuds de in att närvara vid vår tids kejserliga hov i Brüssel, på ett liknande sätt som en gång den gamla äkta adeln frotterade sig vid de kungliga hoven. Brüsselhovet tillhandahåller rader av obscent välarvoderade förläningar utan någon reell makt. Vår högste adelsman Löfven har i dagarna fått se hur totalt innehållslöst detta hov är och hur alla vänt honom ryggen när han behövt hjälp för att lösa ett nationellt problem som han inte kunnat springa ifrån.

Det senaste påhittet från den politiska adeln efter att man i åratal har misskött landets försvar, är att vi nu skall bryta en mer än hundraårig framgångsstrategi som alliansfritt land. Genom att inordna försvarspolitiken under det amerikanska militärindustriella etablissemangets NATO-sköld, räknar man med att slippa ställas till ansvar för försvarspolitiken. Huvuddelen av all krig som startats under efterkrigstiden har startats av NATO-kretsen och det största hotet mot världsfreden utgörs idag av NATO-landet Turkiet. Så hur vi skall få en fredligare utveckling med NATO är svårbegripligt.

Förre Moskva-ambassadören Sven Hirdman skrev häromdagen att det för Sverige allvarliga är att Östersjöområdet … har blivit ett högspänningsområde med ökade militära aktiviteter ... Det finns dock inga som helst belägg för att Ryssland oprovocerat skulle vilja angripa ett land i regionen, medlem av Nato eller ej. Ett sådant krig skulle innebära Rysslands ruin och inte medföra några fördelar … vi bör söka förhindra en sådan utveckling genom att bidra till avspänning mellan stormakterna. Det är motsatsen till att gå med i Nato, eftersom det skulle bidra till att höja spänningen mellan Ryssland och Nato.

Inom hälsa och sjukvård har adeln viljelöst låtit multinationella läkemedelsföretag ta över inflytandet över utbildning och forskning och multinationella livsmedelsjättar styr allt mer av det vi äter samtidigt som världshistoriens värsta pandemi rasar p.g.a. politiken. Politikerstyrda myndigheter som borde tillvarata allmänhetens intresse blir för var dag allt mer beroende av dessa globala företag.

Den politiska adelns ledare låter sig bjudas in till den styrande angloamerikanska oligarkins olika slutna sällskap där de säljer ut nationens intressen mot en plats i solen bland de rikaste av de rika. Försvarsminister Hultqvist springer som barn i huset och bländas av allt brass i Pentagon. Fredrik Reinfeldt kom hem och hånade Sveriges kulturella traditioner och värderingar. Han uppmanade svenska folket att öppna sina hjärtan för avnationaliseringen av landet enligt de ritningar för den Nya Världsordning som oligarkerna ritat upp för honom.

Skapandet av en för den politiska adeln gemensam politisk doktrin utan personligt ansvar har kommit att helt diktera det politiska livet. Folkets möjlighet att öva inflytande över politiken har smält ihop och demokratin dör.

Den här olyckliga utvecklingen är ett resultat av en noga vald politisk strategi från adelns sida. Om vi medborgare inte lyckas sätta stopp för deras ansvarslösa framfart med vårt samhälle förlorar vi vår frihet och landet hotas av den typ av upplösning som är kännetecknade för övriga länder där Den Nya Världsordningen under oligarkerna tagit över.

Demokrati | Big Food, Big Pharma, Bilderberg, Decemberöverenskommelsen, EU,, FN, Löfven, NATO, Ryssland | |
#1 - - tomas:

Håller med.
Hög tid att införa direktdemokrati à la Schweiz innan det är för sent.
"Tiden för konstgjord andning är snart slut och då får vi se hur det slutar för ett trött Europa?
Kanske närmar vi oss en fundamental EU-kris där Storbritanniens exit blir ett intro till den slutliga kollapsen för detta korrupta monsterbygge?"
Olof Hedengren 22dec2015
”EU-styret som Kinas politbyrå”
Björn Wahlroos

#2 - - Sture Åström:

Du skriver : Om vi medborgare inte lyckas sätta stopp för deras ansvarslösa framfart. . .

Jovisst, det är just det vi måste göra. Men hur skall det gå till?

En gång såg jag Skattebetalarnas Förening som den organisation man kunde hoppas på. Men den togs över av en bankdirektör ur etablissemanget. Klickstyrets makt över valberedningen motsatte sig varje försök till förnyelse.

Då, för tio år sedan med 180.000 medlemmar, hade den haft muskler att åstadkomma något. Nu är väl medlemsantalet storleksordningen 50.000, om jag minns rätt.

Jag engagerade mig i Medborgarrörelsen MRR, som grundades av den skärpte juristen Gustaf Petrén. Vi försökte påverka den nya grundlagen, men de politiska partierna hade inte kompetens att bedöma vad som var principiellt avgörande för dess funktionsduglighet.

Medlemsantalet sjönk under 1000 och därmed de praktiska möjligheterna att komma ut i offentligheten.

Istället har vi sett hur hundratals aktionsgrupper, klubbar och föreningar har lockat tusentals medlemmar med kamp mot klimathotet som central målsättning. Vilket snabbt genererat offentliga bidrag, så att kansli kunnat organiseras med heltidsanställda agitatorer. Och dessa har vunnit access till media av villiga redaktioner.

Kamp för förnuft förs av många aktörer förutom av dig och MRR. Men det är en stor uppgift att samla dessa krafter för tillräckligt kraftfulla aktioner. Det kräver endera en exceptionellt begåvad idealist, som jobbar gratis, eller tillräckligt med pengar för ett litet professionellt kansli.

Måste läget bli mycket värre innan folk inser att de måste satsa egen tid och egna pengar på demokratins överlevnad, det som de politiska partierna skulle garantera?

#3 - - Bonicivis:

Word!

#4 - - Samuel af Ugglas:

Undrar lite försynt om Lars Bern tror att ca 25.000 medlemmar av det svenska Riddarhuset vill bli förknippade med ett socialistiskt tjuvpack som har som enda merit att dom lyckats plundra framgångsrika företagare och medborgare i övrigt på egendom och rättigheter. Beskrivning stämmer i övrigt mycket bra överens med verkligheten även om jag betackar mig för jämförelserna, politiker har överhuvudtaget inga hedersbegrepp eller rättsuppfattning.
Det är arvet efter Palme som spökar!

Svar: Förlåt om jag använt begreppet adel, men jag får väl skylla på framlidne Anders Isacsson.
Lars Bern

#5 - - Göran Fredriksson:

Lars har helt rätt men vad kan väljarna göra åt saken?

Det enda sättet som jag kan komma på är att ansvarsfulla personer med stort folkligt förtroendekapital på båda sidor om blockgränsen bildar ett parti med en enda uppgift på programmet, den att minska politikernas makt och öka väljarnas. Med löfte om att lägga ner sina röster i andra frågor och att avgå när programmets punkter har beslutats av riksdagen.

Programmet kan t.ex. innehålla att beslut i riksdag, regering och centrala myndigheter som en bestämd andel väljare finner vara tokiga skall kunna överprövas genom beslutande folkomröstning. Politikerklassens ersättningsnivåer och partistöd bör vara sådant som väljarna skall avgöra.

De personer som leder partiet bör vara sådana som har en egen karriär utanför politiken att falla tillbaka på eller som har karriären bakom sig för att misstanke inte skall uppkomma att de behöver klamra sig kvar vid makten.

#6 - - Peter:

Vill ännu en gång påminna om den intressanta intervjun med journalisten Bengt Ericson, som skrivit boken "Den härskande klassen". Ericson säger bland annat att Sjuklövern har bildat en kartell, där man har mer gemensamt över partigränserna än vad man har med folkets åsikter.

Passa på medan den fortfarande ligger ute på nätet:

http://www.axess.se/Tv/vodplayer.aspx?vod=6690

#7 - - Sigvard Lindqvist:

Först och främst måste valsystemet förändras i grunden. Knapptryckarkompaniet måste bort och ersättas av ledamöter som är solidariska med väljaren och inte som idag 100% solidariska med partiet. Det finska systemet torde i den meningen vara något man borde införa.

Nästa steg vore att minska antalet ledamöter till 149. Sverige är ett av de länder som har störst antal parasiter i Riksdagen. Att sedan pension och andra ersättningssystem kommer att förändras om krav på arbetslivserfarenhet utanför politikerområdet införs. Idag har vi partiledare som egentligen aldrig utfört ett vanligt arbetspass utanför politiken/facket. Har man haft ett arbete under ett visst antal år har man också något att falla tillbaka på.

Betänk att både arbetserfarenheten och utbildningsnivån ökade ordentligt när SD kom in i Riksdagen.

#8 - - Bengt-Ove Högström:

Du har helt rätt Lars!
Det vore en stor katastrof om Sverige skulle gå med i NATO. De som säger att det måste ske för att Ryssland kraftigt upprustas förstår inget alls. Hur många krig har USA vunnit efter andravärldskriget?
Nu kommer man att samlas uppe i Sälen och diskutera försvaret. Till vilken nytta? Många använder ett talesätt som "Vi i Sverige skall vara ett föregångsland eller Vi skall vara världsbäst".
Vi behöver ju inta vara det i dumhet.

Bengt-Ove Högström

#9 - - Peter Grafström:

Om fler borgerligt inriktade hade samma klarsyn som Lars Bern om angloamerikas roll vore förändring lättare att få till stånd. Men borgerliga=de flesta som kommenterar här undviker det ämnet. Politiker, vänster, journalister kritiseras med rätta men elefanten i rummet angloamerika mumlas det inte ens om. Vad vill ni andra att folk skall göra när ni inte ens vill beskriva problemet uppriktigt.
Det handlar ju för i jösse namn om maktkarteller som motverkar marknadsekonomin med geopolitik i st för gemensam fredlig tillväxt. Vakna borgare!

#10 - - Björn i Bromma:

Den stora skillnaden mellan dagens politiska adel och tex 1600-talets högadel är att på den tiden så skickades adelsbarnen iväg ut i Europa för sk. "penetration" (grundligt sätta sig in i) gällande praktisk utbildning, hovsamt sätt, bli insatt i "tingens ordning" politiskt och skaffa nödvändiga internationella kontakter. Detta innan man blev tillsatt några som helst högre tjänster inom den nationella förvaltningen.
Idag räcker det väl med att göra sig gällande i ett tonårsaktivistiskt ungdomsförbund.

#11 - - Stefan.:

"Nånannanismen" är den destruktiva förutsättningen för att en demokratur skall kunna frodas vid makten.
Indoktrineringen av medborgarna som syftar till att någon annan är bättre skickad att tänka och tycka,
leder oundvikligen till ett demokratiskt underskott.

Sunt förnuft och folkvilja har kastas ut likt barnet med badvattnet.
Det kanske i verkligheten är det förhållande som gett upphov till alliansens favorituttryck: utanförskap.
Uppförsbacken känns lång och brant och där måste vi tillsammans ta oss upp utan hjälp av någon annan.

#12 - - Björn i Bromma:

Det senaste pga den obildade sk. politiska adelns kraftiga tillkortakommanden :
-Cornucopia.cornubot.se/fredagsmys-100-av-svensk-karnkraft-kan.html
-Cornucopia.cornubot.se/boverket-vi-behover-bygga-slumghetton.html

#13 - - Ann Löfving-Henriksson:

Tack Lars, den stora frågan just nu är VAD GÖR MEDIA mer än hindrar en öppen debatt i dessa väsentliga frågor.

#14 - - Olle Reimers:

Lars Bern beskriver läget på ett synnerligen träffande och skrämmande sätt. Tyvärr blev läget inte helt uppenbart för alla förrän Decemberöverenskommelsen 2014; då vi förstod att det inte var väljarnas intressen som var vägledande för NÅGONTING.

Det som kan tilläggas för att verifiera vad Lars skriver är de amerikanska företagens ställning. Redan för femtio år sedan började de största amerikanska företagen utmärka sig genom att inte ha några reella ägare. I stället blev det så att det var den verkställande makten som utövade alla roller. Detta har lagt grunden för den intima sammanflätning som idag råder mellan dessa företag och politiken. De allra största företagen är också starkt anknutna till den krigsindustri som ligger bakom att USA gång på gång startar anfallskrig; vilket är grunden för lönsamheten. Kombinationen med att de arbetar hand i hand med de fem helt dominerande mediajättarna har gjort USA mer eller mindre ointagligt ooch opåverkbart i den nuvarande politiska situationen.
Det är denna makt som de svenska politikerna nu underkastar sig.

#15 - - Björn i Lund:

Håller helt med dig i denna och föregående analyser av läget. Kan vi inte börja med att bilda en intressegrupp ? Sedan skicka dina alster till tidningar med hela intressegruppen bakom. Med sociala medier och nuvarande situation tror jag att du får massivt stöd.

#16 - - Annie:

Tack för ännu ett bra inlägg!

#17 - - Jan Andersson:

Minsta gemensamma nämnare för i stort sett alla svenskar som inte har uppnått pensionsålder inklusive politiker och journalister är att de har gått i svensk grundskola. Slutsats? Vad är det största problemet i Sverige? Indicierna hopar sig.

#18 - - Olle Wickbom:

Svar till Peter:
Bengt Ericsons utläggning i intervjun är mycket bra.

#19 - - Kverulantus:

Hej!
Har ungdomsförbunden överlag fått alldeles för stort inflytande.
Själv var jag med i MUF som yngling i en svunnen tid.
Kraftiga disskutioner om löntagarfonder och fri företagsamhet.
Det var högt i tak och befriat från indoktrinering.
Ingen av mina kompisar från då har blivit politiker.
Alla hade en vision om studier och framtida jobb.
Idag verkar ungdomsförbunden bara vara plantskolor för blivande politiker.
Att gå direkt in i politiken utan arbetslivserfarenhet borde inte vara tillåtet.
Vi ser resultatet nu.

#20 - - Marianne:

"Politisk adel" är ett mycket bra ord för dessa politikerbroilers. Den gamla adeln föddes in i sin titel, det gör delvis dessa nya med, eller ryggdunkas och köps in.
Att de använder konsultbolag som ska marknadsföra partierna, som en produkt. Visar hur sjukt och långt ifrån folk och verklighet de är.
Politik ska vara ett medel för att finansiera det allmänna och hålla lag och ordning. Politik ska bygga landet. Nu har det gått politik i politiken, den har blivit ett medel för att få eller behålla makt.
Detta är även kännetecknande för diktaturer.
Hela världen drar åt samma håll, av samma personer. Vi håller på att få en världsdiktatur.
Jag tror egentligen inte att politikerna själva blir lyckligare av allt deras falskspel. Men nu är det snart bara en viss typ av människor som kan bli politiker, det är de osympatiska. De andra, med förnuft och värme är ett hot mot den globala makten.
Tjänstemannaansvaret borde omgående återinföras.
Tjänstemännen ska inte vara politiska, de ska vara entreprenörer, de ska se till att ord blir till handling. De ska även ge klargörande fakta till politikerna, så att de inte driver igenom projekt som inte fungerar i verkligheten.
Sedan har vi journalisterna, som ska granska dessa politiker, så att de följer folkets röst. Nu ingår dessa också i den "politiska adelns" krets. De hjälper "sina" politiker att behålla makten.
Detta känns också igen från diktaturer.

#21 - - Göran Sjöberg:

Intressant!

Vad som slår mig är dock att denna fråga om politikermoral knappast är ny.

I min livslånga semester sedan ett halvår tillbaka kan jag jat tillåta mig att fullt ut ägna mig åt en av mina favoritsysselsättningar, filosofi och vetenskapsteori. Jag läser bl.a. Platons samlade verk som skrevs för ungefär 2500 år sedan och noterar att den politiska och moraliska fråga du tar upp ingående diskuteras i de Sokratiska dialogerna som förs i Republic I och Republic II och som jag för närvarande studerar med mycket stort intresse.

Texterna känns förvånansvärt moderna och lättlästa och jag kan därför rekommendera dem till alla som är seriöst intresserade av frågan om politikermoralens grundläggande natur.

#22 - - Jennifer Qvist :

Underbar blogg! Kika in på min! Skriver om mitt liv som "ung" mamma till två grabbar och är gravid med min lilla tös som beräknas till maj 2016 💕💕

#23 - - Staffan Kjellin:

När jag gick på gymnasium i Falun på 60-talethade vi en lektor i samhällskunskap som hette Carl-Fredrik Ahleman. Han var jur.kand och fil.lic. Gymnasielärarna hade imponerande examina på den tiden.

Han sa att Sverige var världens mest demokratiska land. Det berodde på att vi ej hade en rikspolischef.

Då var det kommunalstyrelsens ordförande som också var ordförande i polisstyrelsen. Poliserna fick ej verka utanför sin kommun.

I hela länet var landshövdingen högsta polischef. Det fanns en länspolisstyrka som bara kunde ageras i kommunerna när kommunen ville ha deras hjälp.

Någon rikspolischef fanns alltså som kunde ta makten i landet. Det fanns en mord
kommision inom statspolisen. Men de kunde bara agera i länen om landshövdingen gav tillåtelse.

I dag år det Rikspolischefen Dan Eliasson bestämmer över polisen i hela landet.

Jag tänkte på att under de mest brännande flyktingdagarna fick polisen order att inleda gränskontroll i Skåne. Men Rikspolischefen Dan Eliasson sa nej.

Statsministern fick då konstatera att det blir ej gränskontroll genom polisens försorg.

Det blev tågtransportörerna som fick utföra kontrollen. Rikspolischefen var alltså mäktigare än statsministern.

Vad säger det om vår demokratiska framtid !

#24 - - Bo Blomberg:

Intressant och tankeväckande, även om jag inte tror att du har helt rätt när det gäller vilka motiv folk har för sitt agerande. Men att "Brysselhovet" snedvrider de svenska politikernas agerande är väl rätt uppenbart. Jag var dock för EU en gång i tiden och även för att vi skulle ansluta oss till NATO, men jag vacklar nu.... En bättre grundlag behövs, tjänstemannaansvaret måste tillbaka och i värsta fall (ja jag tycker det med tanke på att, som Voltaire en gång sa: "Vanligt sunt förnuft är inte så vanligt längre") beslutande folkomröstningar à la Schweiz... Känner dock, och har känt, rätt så många politiker, mest på kommunalnivå och jag tycker inte dom tillhör nån "adel" utan de flesta gör faktiskt så gott dom kan för att kommunen ska funka. Klart det finns undantag men jag tycker inte det är så illa som du beskriver. Riksdan är nåt annat, där händer inte mycket självständigt. Här behövs mer personval och färre ledamöter precis som flera påpekat.

#25 - - pelle:

Tänkte på ,Lars,,,,,sola sej i glansen? Det finns inga indikationer på att våra folkvalda skulle ha mutats,,,eller hotats eller rent av båda delarna? Jag har så svårt att tro att vuxna människor skulle kunna göra så här bedrägliga saker mot sitt eget folk,,bara för o få en stund i solen.

Pelle motala

Svar: Du kan ju kolla vad de får betalt av dessa överstatliga organisationer och jämföra med vad vanliga svenskar tjänar efter skatt.
Lars Bern

#26 - - docma:

Den som aktivt vill ha en förändring av utvecklingen i Sverige måste gå med i Sverigedemokraterna. Dessutom måste han eller hon aktivera sig där och med skicklighet och verbal begåvning påverka partiet så att politiken blir så förnuftig som möjligt.
Man får bortse från en historik som ibland kan känna något främmande. Det är Sveriges framtid som det gäller nu.
De andra partiernas ungdomsförsyndelser är inte heller dagstema längre.
Sverigedemokraterna växer så det knakar i opinionsmätningarna. Höljet håller s a s på att bli mycket stort. Fyll det med vettiga människor - "verklighetens folk" - partiet behöver er och folket behöver partiet.
Chansen att SD får majoritet 2018 bedömer jag som begränsad.
Det bör satsas på att de blir det största partiet och att det ur den positionen kan driva de andra partierna framför sig.
Det finns, enligt min mening, ingen annan demokratisk politisk väg till räddning av landet.

#27 - - Arga Socialdemokraten:

Hej,

där kom tyvärr, som vanligt, Sd argumentet, och visst känns det svårt att motstå i dessa tider. Jimmy och gänget kan nog knappt hålla tillbaka glädjen nu när allt fler skräp om en del flyktingar och invandrare kommer fram. Och även om man blir skapligt förbannad på både politikerna och på delen av dem som har kommit hit för att söka skydd och sedan bli kriminella, så tror jag SD är fel väg att gå.

Dels så tror jag inte SD skulle vara gynnsam för den demokratiska utvecklingen av vårt land. Dels så är partiet alldeles för toppstyrt, dels så vill jag påminna om Åkesson, när vi nu snackar folknära politiker och deras löner, som är den bäst betalda politikern i Sverige, och den som har höjt sin egna lön mest, jag vet inte om det skickar ut rätt signal till folk. Sedan, när det gäller demokrati, bör någon skicklig journalist föra en lång intervju med Åkesson, eller någon annan av SD toppen och fråga vad de tycker om utvecklingarna i Polen eller Ungern. Svaret kan nog vara en bra indikation på hur SD egentligen definerar demokrati.

#28 - - pelle:

Nu blev det väl lite fel,argasocialdemokraten?jimmi åkesson är väl inte den bäst betalda politikern i sverige,,,långt ifrån,,,om du står på dej om det så kan jag skaka fram tio i topplistan.
För min del tror jag inte att det hjälper med sd,,det skulle isåfall varit till förra valet,kanske inte ens då,,,jag tror att det kommer att bli en ekonomisk och kriminell krasch utav alltihop,,o där ifrån kommer det att växa fram rätt så tuffa partier eller ledare.
Men jag kommer naturligtvis att fortsätta att rösta på sd o hoppas att ledningen byts ut mot mer ideella kämpar,som tänker mer på sitt folks bästa än sin egen plånbok,,,,,
Pelle motala

#29 - - Curt Berg:

7 Du har rätt. Vi borde också införa personval i en personsvalkretsar som i UK! För ansvarighet mot väljarna. Men vad göra idag? Rösta på SD?

#30 - - Arga Socialdemokraten:

@pelle.

du har så klart rätt, i SD skulle det stått, inte i sverige! dock så tycker jag att det skickar ut fel signal när Åkesson (eller vilken politiker som helst) höjer den egna lönen så pass rejält.

Upp