Revolutionen äter sina egna barn

 
Historien har en tendens att upprepa sig. Precis som efter den Franska revolutionen börjar nu klimatrevolutionärerna att ta kål på varandra. Alla minns vi historien om revolutionärerna Danton, Hébert, Marat och Robespierre som alla strök med ganska snart efter revolutionen. Efter klimatrevolutionens pyrrhusseger vid COP21 i Paris och triumfen över att ha fått en global men innehållslös enighet bakom klimatlarmen, börjar nu även klimatrevolutionen äta sina egna barn.

 

Den klimatforskare som mer än någon annan personifierat den hysteriska skrämselpropagandan om en skenande global uppvärmning är NASA:s James Hansen. Hans försök att simulera klimatets utveckling med datormodeller hundra år framåt i tiden, ledde honom till slutsatsen att den globala temperaturen skulle skena till följd av den stigande koldioxidhalten. Han presenterade sina slutsatser vid ett berömt senatsförhör är 1988 som satte igång klimathypen på allvar. Senare har den verkliga utvecklingen av jordens temperatur visat sig avvika kraftigt från Hansens och andra alarmisters modellberäkningar. I praktiken har det inte skett någon signifikant uppvärmning sedan 1990 om man räknar bort anomalier till följd av vulkanutbrott och väderfenomenet El Ninio. Hansen har dock trots den dåliga samstämmigheten mellan hans modeller och verkligheten, framhärdat i sin övertygelse om en katastrofal global uppvärmning.

Baserat på Hansens domedagsprofetior har det som vi vet vuxit fram en religiös övertygelse om en förestående klimatkatastrof orsakad av koldioxidutsläpp från samhället. Frågan har därmed allt mer tappat kontakt med vetenskapen och blivit en politisk rörelse som försökt blockera varje ansats att vetenskapligt förklara varför Hansens modeller inte stämmer med observationer. Den som påpekat att faktiska observationer tyder på en föga dramatisk påverkan på klimatet, har angripits våldsamt och kallats klimatförnekare med demagogisk anspelning på de som förnekar Förintelsen.

En ledande figur i detta försök att hindra den normala vetenskapliga debatten att söka sig fram till en hållbar hypotes om koldioxidens klimatpåverkan, är en historieprofessor som heter Naomi Oreskes. Hon har på lösa grunder menat att oljeindustrin ligger bakom en kampanj för att ingjuta tvivel i den religiösa övertygelsen och att dessa tvivlare som man fött måste tystas, om nödvändigt genom att kriminalisera dem. För att nå ut med sin starka misstro mot hela den västerländska civilisationen skrev hon förra året en historisk fantasiessä där rapporterade från en tänkt framtid. Hon har starkt målat in sig i ett hörn där allt som har med det moderna industrisamhället att göra måste bekämpas.

När nu Oreskes tidigare revolutionsbroder Hansen konstaterat; att tanken som omhuldas av klimataktivistiska politiker (Miljöpartiet, Centern m.fl.) att man kan fasa ut de fossila bränslena med hjälp av dagens förnyelsebara alternativ inte håller, då stämplas även Hansen som en kättare – en förnekare. Hade det varit Frankrike i slutet av 1700-talet hade Oreskes sett till att han blivit halshuggen. Hansen gör bara den triviala observationen att trots astronomiska subventioner har det förnyelsebara inte lyckats rubba fossilenergins totala dominans. Fossilförbränningen fortsätter att öka i en för Hansen skrämmande takt. Hans m.fl. klimatforskares slutsats är att lite panikartat förorda en massiv utbyggnad av kärnkraft.

För Oreskes är givetvis Hansens paniklösning helt oacceptabel, eftersom hennes verkliga mål är att sätta stopp för det moderna energisamhället. Som så många gånger tidigare i historien krockar revolutionärernas romantiska drömmar med en bister verklighet, och då råkar de i luven på varandra. Alternativt står de på en presskonferens och gråter i TV-rutan.

Med vädret är allt normalt, det håller sig tryggt inom vårt klimats normala variabilitet. Vi kan glädja oss åt lite mer värme och en tilltagande växtlighet och krympande öknar till följd av den högre halten av livgivande koldioxid i atmosfär och i havens ytvatten.

Vetenskap | AGW, James Hansen, Naomi Oreses | |
#1 - - Mikael Gnejsir:

Amen, är allt jag kan tillägga om detta.

#2 - - Mattias S:

Ju mer man hör i hur media rapporterar efter COP21 så känns det som man har påbörjat en glidning mot "miljö" istället för "klimat". Skrämselreportagen i Sveriges Radio inför Paris handlade till största delen om sådana saker som hur Amazonas skövlas och betesmark i Namibia förstörts av krig. Allt detta är icke-klimat relaterat - det är vi själva som förstör vår miljö. Det 100% PK-jippot MusikHjälpen i SR P3 har fulländat denna glidning. Hörde till och med Rockström prata om miljö istället för klimat i samband med att befolkningen på planeten har ökat.

Min gissning är att vi kommer se denna glidning fortsätta och klimat-lobby kommer börja blanda bort korten kommande år.

#3 - - tipp:

Arboga tidning hade en insändare av SD som skrev något om att koldioxid var en välsignelse. Tidningen illustrerade insändaren med den här bilden http://bblat.se/insandare/1.3368797-sd-forhojda-halter-av-co2-ar-en-valsignelse . Koldioxid är ju färglös och tyngre än luft. Men folket på tidningen tror kanske det är torris som lyfter ur piporna....

#4 - - Peter Grafström:

Och de uppräknade 'franska' revolutionärerna som revolutionen åt slaktade även dessförinnan den franska vetenskapsakademin med utropet 'revolutionen behöver ingen vetenskap' och var dessutom finansierade av brittiska ostindiska kompaniet.
Trotsky's gäng också med angloamerikanska uppdragsgivare startade efter Stalins alltför framgångsrika industrialisering en terrorvåg för att sabotera samhällsbygget ngt som negligeras i väst där endast Stalinsidans agerande med att slå ner terrorn kritiseras. Även där upphörde terrorn när terrorledarna själva avrättats analogt med franska revolutionen.

#5 - - Johnny Andersson:

Klimatforskningen är en del i en politisk agenda.

#6 - - PFEP:

Tja nu är jag varken klimatolog eller liknande, men jag läser http://sermitsiaq.ag/ dagligen och ibland framförs det att isarna inte bär hundspann och släde som innan, något där såklart påverkar Inuiternas vardag.
Att isarna ser bra ut på ett foto från en satellit är en sak, men det går ju inte att kolla om isen är fyra eller tjugofyra centimeter tjock på en bild.
Varför det är så vet inte jag, knappast heller så många andre faktisk.

#7 - - Göran:

Re #6 - PFEP

Det är som du har iakttagit att ytmässigt växer isarna till sig men inte volymmässigt. Men Arktis isar smälter bort till 2/3-delar varje år. Frågan är dock: Är det bra eller dåligt eller spelar ingen roll?

Istiderna de senaste 5 miljoner åren har varierat i perioder av 100-110 tusen år där vi har inlandsisar i 70-80 tusen år och mellan dem varma perioder om 20-30 tusen år. Senaste istiden upphörde för 16 tusen år sedan och inlandsisarna över Sverige smalt bort under 4 tusen år. Om 4 tusen år kan vi räkna med att inlandsisarna börjar växa till sig och blir några kilometer tjocka över Sverige. Det normala klimatet i Sverige är ett par kilometer is över landet.

Allt vi bygger, och allt som ska bevaras av kulturella skäl kommer bara att bli pulver i framtiden. Summan av detta. Jag tror inte vi behöver oroa oss så mycket för våra fotavtryck på jorden.

#8 - - tipp:

... och sen läser man det här om Grönland http://sermitsiaq.ag/tyk-is-giver-masser-problemer-i-nordgroenland....

#9 - - Richard:

Jag uppskattar verkligen din blogg Lars, dock är ej olja fossil, den är abiotisk och bildas i jordskorpan i en en inte helt klarlagd process. Detta är anledningen till att ryssarna finner olja i sin djupa borrhål och att källor återfylls efter decenniers träda. Läs William Engdahl.

Svar: Jag känner till den hypotesen, men den är inte allmänt erkänd ännu. Däremot verkar det idag otvetydigt att metan läcker från jordens inre ut i jordskorpan. Bl.a. alla stora metanhydrit depåer i havsdjupen verkar vara ett tecken på detta. Den hittills vedertagna beteckningen på kolvätena kol, olja och gas är dock fossil, så därför använder jag den för att inte förvirra.
Lars Bern

#10 - - Björn i Bromma:

När vi drog upp båten i mitten på oktober så var havsvattenståndet -35 cm. Idag läser vi av +50 cm. En skillnad på 85 cm, vilket man kan förvänta sig vid den här tiden på året enligt verkliga observationer sedan 1961.
Är inte det hela väldigt likt Rasputinsyndromet ?

#11 - - tipp:

"Revolutionen äter sina egna barn". Gäller det med viss variation även EU? EU-byråkratin plus några få megastater äter småsyskonen i EU? Energifrågan... har North Stream blivit en variant av Molotov-Ribbentrop-överenskommelsen? Tillgången på gas till Västeuropa är inte given efter det att Väst införde sanktioner mot Ryssland. Transiteringen genom Ukraina kommer nog att upphöra. South Stream stoppade av USAs och Blue Stream genom Turkiet ligger nu väldigt mycket på is. Brittiska och norska oljefälten sinar och USAs är väl inte så rikligt flödande som de var i början. Med North Stream blir Tyskland spindeln i nätet för inflödet av den ryska gasen. De kommer att tjäna transiteringspengar och bestämma vem som ska få gas. Tyskland tjänar därmed på att oron består i Ukraina. I ett läge där en välfungerande kärnkraft läggs ner kommer en del länder att vara i händerna på Tyskland. Tillgången på rysk gas i Tyskland kommer att dra industrin dit. Småstaterna utarmas. Vill Tyskland återigen bli Tredje Riket? Kommer det att leda till mycket allvarliga orolighet i Europa när energin sinar? Är DÖ-politikerna tyskarnas handgångne män och kvinnor? Det finns många frågor att ställa. Detta är egentligen bara en.

#12 - - Göran:

Re #11 tipp

Du glömmer bort Flytande naturgas (LNG). Den befinner sig bara i bebisstatider än så länge. Jag ville bara påpeka att det kommer andra sätt att få gas till sitt land än genom ledningar och därmed andra leverantörer än Ryssland.

#13 - - Marianne:

Grejen är väl att det har blivit varmare, frågan är bara varför, speciellt i norr. Vädret är mer ryckigt - först kallt några dagar, sedan ökar temperaturen till högt över det normala, så kallt igen. Detta ökar snönederbörden, men ger svagare isar.
Sedan är frågan, vad som är normalt. Vi har levt som moderna människor så oerhört kort tid.
Det är faktiskt svårt att veta vad man ska tro om det hela. Men klart är att övrig miljöförstöring är ett mycket värre hot. Att smutsa ned rena dricksvattenkällor med kemikalier, är det mest korkade man kan göra. De pratade om smogen i Kina under klimatmötet, detta är ju ett exempel på lokal miljöförstöring.
Men när de börjar att odla grödor för att göra drivmedel och menar att det är bra för miljön, då blir jag förbannad. Att göra drivmedel av restprodukter och avfall, som biogas, är bra. Men att tro att det skulle vara bättre att odla, med allt det för med sig av skogsskövling och användning av kemikalier, än att pumpa upp samma energimängd i form av gas eller olja ur marken, är ju rent korkat. Som etanol och rapsolja.
Använd naturgasen i norra Ryssland, som ligger ytligt och lättåtkomligt samt på lagom avstånd från Europa. Här finns energi för lång tid fram över.
Kärnkraftens generation 4, har kapacitet att förse många med billig energi. Men börja nu inte göra oss beroende av en massa konstiga jordartsmetaller, som behövs i vindkraftsverkens generatorer, för att de ska bli så effektiva som de behöver vara. Då kan man nog lika gärna bryta uran.

Svar: Kloka ord Marianne!
Lars Bern

#14 - - PFEP:

Läste nyss denna artikel på http://sermitsiaq.ag/nye-data-se-indlandsisen-tyndere...
Om det är ' Global warming' eller solaktiviteten där är orsaken, det får de lärde strida om.
Dock är det bortom tvivel att isarna var Inuiterna bor och lever, inte är som innan.
Nordväst och Nordostgrönland jo i stort är folktomt p.g.a klimat.
Jag har två bröder där båda har verkat i Grönland under många år, den ena var på Thule Airbase då en B-52 med vätebomber störtade i området, han han få 500000.- dkr för strålskador, innan han dog under sextio års ålder av sviterna, inte många av hundratals, kanske en handfull, lever idag.
Kolla gärna denna film om 'Camp Freedom' på Grönland: https://www.youtube.com/watch?v=NnBG37CPDLI
Reaktorn är kvar i denna dag vet jag.
Kanske lite off topic, men när det kommer till vårt klimat och hur vi väljer våra energislag, bör man ha ett öppet sinne.
Trevlig Helg.

#15 - - EVA:

#13 Marianne
Många kloka synpunkter!
När det handlar om jordens temperatur, om jag förstått det rätt, så måste man skilja på väder och klimat. Vädret kan våra metrologer förutsäga, i bästa fall, ca 10 dagar. Klimatet som går i långa cykler med istider och varmare perioder - hur kan man tro att man kan styra det? Både väder och klimat styrs av solinstrålning, havsströmmar m.m. hur ska vi kunna styra det? Blir det vackert väder - gott! Blir det dåligt väder - gilla läget! Blir det fint "lagom" klimat i 50 år med bra växtlighet - härligt! Precis som Lars skriver i sina böcker Antropocene I och II, det vi behöver förbereda oss på är när klimatet slår om till kallare och för naturkatastrofer. Vi ska inte för ett ögonblick tro att vi kan kontrollera klimatet men vi kan med klokhet förbereda oss på eventuella kristider. Läs gärna klimatupplysningen.se där finns många kloka inlägg. En hel del tjafs i kommentarerna men där finns vår "riktiga" klimatforskare Lennart Bengtsson ibland och han skriver att klimatet är helt normalt (även om vi inte alltid gillar det). L.B. litar jag fullständigt på men han får inte komma till tals i vanlig media eftersom han står för den "obehagliga" sanningen kanske - att klimathotet är en bluff. Som sagt - ibland smälter isen i norr och ibland växer den till och ofta omvänt i söder. Vad ska vi göra åt det? Förslagsvis anpassa oss!

#16 - - Bo Larsson:

http://www.shtfplan.com/headline-news/global-propaganda-like-hitler-climate-deniers-will-lead-to-ecological-holocausts_12162015

#17 - - tipp:

# Göran. Nej, jag glömmer inte LNG. En initial tanke med Blue Stream var för Europas del att kyla ner gasen i Turkiet innan den togs till Europa. Det är inga tekniska problem med det, men det kostar mer. Skulle vi få LNG från USA så blir det en hel del dyrare än att få rysk gas i ledningar. Dock ingår det i NATO-ländernas strategi att försöka svälta ekonomin i Ryssland (ungefär som klimatalarmisterna vill svälta tredje världen på energi). Tyvärr är det européerna som kommer att "svälta" med högre energipriser. Ryssland har hittat växande ekonomier österut som ersätter stagnerande i Väst.

#18 - - Arga Socialdemokraten:

Håller med om att klimat"avtalet" är ganska innehållslöst och har sina svaga punkter! Som vanligt är det också främst u-länderna som pekas ut, även om EU och USA står för en mycket högre förbrukning och påverkan per capita...vi vill helt enkelt elva lite för gott. Vi äter inte upp våra barn, men vi äter i stället upp u-ländernas barn!

Å andra sidan kan man också nämna att Kina redan bröt kol för mer än hundra år sedan och har haft en väldigt storskalig kolförbrukning under många decennier! Att de drar u-landsursäkten är alltså lite sådär...man nämner så klart inte kommunismen som ett möjligt hinder till utveckling...men men.

Jag kan tycka att vi i dagens läge inte har sett så mycket av klimatpåverkan än, men medeltemperaturen har ändå stigit med ca 1 grad dem senaste hundra åren, och ökningen står i direkt relation med co2 ökningen i atmosfären. Dock så kan det så klart vara av en slump också, temperatur minskningar och ökningar förekommer ju naturligt också! Vad jag inte gillar är tempot på den nuvarande ökningen! Haven har också stigit och ja, isarna krymper, som PFEP påpekande i #14. 30cm under 100 år är inte jätte mycket, men bor man i platta länder så gör det mycket skillnad.

Klimatförändring eller ej, jag tycker att alla samhällen borde, med egen och med hjälp av andra länder, satsa på renare energi! Det är en naturlig samhällsutveckling som kan gynna alla. Annars hade vi ju fortfarande kunnat elda med ved här hemma i norden, vi har ju så pass mycket! Tycker man får satsa mycket mer på sol- och vindenergi, som det till exempel görs i USA. Där producerar vindkraftverken för mycket el just nu och den delas ut gratis under vissa dygnsperioder! Så energi nog finns!

Det finns nog många andra faktorer som gör att förbränning av olja och gas och kol bör undvikas, om inte för klimatets, då för miljöns och hälsans skull!

#19 - - Göran:

Re #18 Arga Socialdemokraten

Hur kan du ens komma på att vidareförmedla att vindkraft i USA producerar för mycket? År 2014 stod vindkraften för 4.44 % av all elenergi som producerades i USA.

"...medeltemperaturen har ändå stigit med ca 1 grad dem senaste hundra åren, och ökningen står i direkt relation med co2 ökningen i atmosfären." Kan du inte leverera den fantastiska formeln som visar att den relationen existerar? Senast vi hade den nivå på koldioxid i atmosfären som idag var för 15 miljoner år sedan och då anses temperaturen har varit cirka 2,8-5,5 grader celsius högre än idag. Under romartiden var det 2 grader varmare än idag med en koldioxidhalt på 280 ppm. Vad gäller koldioxidhaltens betydelse för värmen tror jag nog att vi inte har någon kunskap ännu så att kan yttra oss om det. När teorin om koldioxidhaltens påverkan på värmen lades fram hade vi faktiskt mycket mindre kunskaper om det än idag.

#20 - - Rutger:

Hej Arga socialdemokraten
Vill rekommendera dig att helt kort titta på ett par saker. Om koldioxiden och temperaturen se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka17/db15apr24.htm
Mycket skrämselpropaganda ligger bakom. Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka45/db15nov06.htm och http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka39/db15sep21.htm
Temperaturförändringar har det varit tidigare med större effekter för inte så läng sedan se http://lagmansnatursida.se/affisch/uppvarmning.pdf
Häls
Rutger

#21 - - Arga Socialdemokraten:

@#19

ja, dock så är den siffran ca 10% om ett år! vindkraft är den mest växande energisektorn i USA just nu! 2030 är prognosen 20% och 2050 ska den vara uppe i 35%! Och ja, här kan du läsa om överflödig energi från vindkraftverk i Texas:

http://www.nytimes.com/2015/11/09/business/energy-environment/a-texas-utility-offers-a-nighttime-special-free-electricity.html?_r=0

Detta innebär ju att det finns energi till många fler, att många amerikanare inte välja vind som energiresurs är ju en helt annan fråga! Men att vind genererar mycket energi och att branschen och teknologin blir allt mer avancerad, det är ett glädjande faktum!

Kina är ett bra exempel, där producerar vindkraftverken mer el än landets kärnkraftverk! Med tanke på hur mycket kol kina eldar upp och med tanke på deras red alert om smog varannan vecka, så är det nog en bra utveckling att satsa stort på vind!

#22 - - István:

Re Grafström
Det är en egendomlig historieskivning du presenterar.
Trotskij utvisades ju ur sovjet redan -29, medan de stora utrensningarna började på 30-talet. Då visade det sig att hela Lenins gäng var i själva verket alla kapitalistlakejjer. Trotskij blev ihjälhackad 1940, men terror rullade på, ända tills stalin slutade sina dagar 1953.
Oklart hur.
Ingen dödade fler kommunister än stålmannen stalin.
Du behagar att skämta om framgångsrik samhällsutveckling.
Sovjet har aldrig kunnat mätta sitt eget folk. Rasade samman till slut av ekonomiska orsaker och lämnade ett ekologisk katastrofområde efter sig.

#23 - - PFEP:

Kärnkraft gen 4 är väl idag enbart på skrivbordet, däremot är detta fakta från http://energinet.dk/Flash/Forside/index.html
Vindkraften i Danmark skapar i denna stund 3300 MW av Danmarks totalförbruk på 4000 MW!
Tugga på det lite och tänk på att dansk vindkraft genererar minst 15000 arbetsplatser och exporterar för + 30 miljard danska kronor årligen.
Dessutom är vindkraftverken helförsäkrade genom ägaren, i motsättning till kärnkraften där är oförsäkrad, Fukushima någon? Vem kommer betala? Inte Tepco i alla fall...
Trevlig helg

Svar: Du kan tydligen inte skilja på effekt och energi. MW är ett effektmått och vindkraft må ha hög effekt, men de genererar bara energi MWh när det blåser och det är energin vi förbrukar. Det blåser ofta minst när det är mörkt och som kallast, då vi behöver energin. Så länge vi inte har ett effektivt sätt att lagra el så kommer aldrig vindkraft att löna sig vid fri konkurrens.
Lars Bern

#24 - - Göran:

#21 Arga Socialdemokraten

Jag har en fråga till dig: Vad ska leverera el när det inte blåser? Detta är en fråga som vindkraftförespråkare aldrig tycks ägna sig en enda sekund åt. någonting på flera dagar. Det är helt enkelt så att ibland blåser det inte. Om det inte blåser i Sverige då måste kärnkraftverken stå där likväl. Eller gör som i Storbritannien. Ställ ett dieselelverk bredvid varje vindkraftverk. För varje vindkraft vi bygger behöver vi även en annan energikälla för det är vindstilla då och då eller blåser det för mycket.

När du levererar siffror om att USA ska producera 20 % av sin el från vindkraft, då glömmer du helt bort vad som krävs för att kunna leverera det. För vare installerad effekt i ett kärnkraftverk behövs det ungefär fem gånger så stor installerad effekt i vindkraftverk. Vinkraft behöver ungefär 50 gånger mer resurser för samma installerad effekt som ett kärnkraftverk. Det innebär att vindkraft behöver 250 gånger mer resurser än ett kärnkraftverk. Men. Fortfarande kvarstår, att det är vindstilla då och då. Vad producerar el då? Dessutom måste det finns en överproduktion som omedelbart kan ta över när det svänger i elleveranser från vindkraftverken. I Tyskland är den överproduktionen beräknad till 20 %.

Kan du förstå vilka gigantiska summor som kommer att tas från forskning om bättre energikällor än vindkraft för att läggas på något så enormt slösaktigt som vindkraft? Ett pris för detta är även svält och fattigdom. Jag kan nästa slå vad om att det sitter ingenjörer på våra energibolag och har ont i magen hela dagarna på grund av att de känner till detta, men inte vågar säga något för då kommer miljötalibanerna se till att de blir av med både jobb och karriär. När Vattenfall river havsbaserade vindkraftverk för att de är för dyra i underhåll, då ger regeringen order till Vattenfall att bygga mer havsbaserade vindkraftverk. Det tid vi lever i nu kommer förmodligen bli kallad för dårskapens tid när historieböckerna skrivs i framtiden.

Svar: Titta gärna på diagrammet i den här artikeln: http://www.telegraph.co.uk/comment/12060003/The-Paris-climate-fiasco-leaves-UK-alone-in-the-dark.html Världen är idag till nära 90% fossildriven och det mesta talar för att den förblir det i några decennier till. Vind- och solkraft är meningslösheter fram tills vi utvecklat en effektiv teknik för lagring av el. Jag hoppas vi lyckas med det inom detta århundrade.
Lars Bern

#25 - - PFEP:

Hmm, 15000 arbetsplatser och + 30 miljarder i export, kan väl knappast vara 'olönsamt'.
Sen har vi jo försäkringsfrågan för kärnkraften, finns inte ett enda försäkringsbolag där vill ta i detta ens med tång.
Vem betalar nya sarkofagen över Tjernobyl? något Rysk Trygg Hansa eller kanske du och jag Lars?

Svar: Ta bort vindkraftens subventioner och den stendör över dagen.
Lars Bern

#26 - - Arga Socialdemokraten:

Ingen har ju sagt att vindkraft ska stå för hela energiförsörjningen, det är nog näst intill omöjligt,helt klart!

Faktiskt så är det ju redan en del projekt på gång som kan lagra energi, som till exempel hydro- och tryckluftlager eller lagring i batterilagerhus. Så klart är dessa teknologier inte alls färdigt utvecklade i dagens läge! Men de kan vara av stor hjälp när det gäller rena energikällor som vind eller sol, i en nära framtid.

Sen kan jag hålla med om att dagens vindkraft är ingen bra lösning, då den, som ni säger, är mycket opraktisk och dyr. dock så sjunker produktions- och underhållningspriserna för varje år som går! Ändå kan vind bara bli en del av energinätet, men varför inte satsa och utveckla denna rena och oändliga form av energi?!

Det är en del av det moderna samhällets utveckling att hela tiden utveckla sina energiteknologier! Jag tror dock att de fossila bränslen har en allt för hög status, något som också gör att utvecklingen av nya energiformer går långsammare! Hur länge har vi haft samma form av energikällor nu? Även kärnkraften, som är en farlig, men mycket renare och effektivare energiform, har inte kunnat etablera sig på marknaden! Olja, gas och kol har dominerat under en lång tid nu. Det märks också i ländernas subventioner, i Sverige till exempel subventioneras olja och diesel fortfarande dubbelt så mycket som icke-fossila bränslen...då blir en energireform svårare och man håller hellre fast vid det gamla!

#27 - - Rutger:

#26 "I Sverige till exempel subventioneras olja och diesel fortfarande dubbelt så mycket som icke-fossila bränslen." Förklara gärna detta "arga socialdemokraten". Att jag betalar mellan 8 och 9 kr i skatt på varje liter bensin är ingen subvention.
Läs gärna följande två gånger, Björn Gillberg träffar maktens ömma tå mitt i prick. http://www.varmlandsmetanol.se/Bjorns.htm
Vår statsmakt tycker bättre om skatter så att man kan dela ut pengar till höger och vänster och bli populär hos olika grupper än att satsa på förnyelsebart bränsle till bilarna. På detta blir det mindre skatt.
Se också http://www.varmlandsmetanol.se/dokument/Hemsidan%202013.pdf

#28 - - Kverulantus:

Satsningen på etanol som alternativt drivmedel verkar nu visa sig vara ett totalt misslyckat experiment.
Inte roligt för småmackarna som har investerat stora summor.

#29 - - Göran:

Re #25 PFEP

Området runt Tjernobyl uppvisar idag Europas största biologiska mångfald. Kärnkraft är bra för miljön. Lite ironi där.

Om man resonera som du gör så borde vi skrota alla vattenkraftverk eftersom flera sådana har rammat och dödat mer människor än kärnkraft har.

Det mest löjliga på kärnkraftområdet när det gäller farlighet är att motståndarna till kärnkraft vill gräva ner superfarligt avfall i 100.000 år. Det är en tidsperiod som inte ens går att överblicka. Märk väl att det de vill gräva ner fortfarande har har kvar ungefär 90 % energi att utvinna ur det. Nästa generation kärnkraft kan minska halveringstiden till 1.000 år. Får vi utveckla kärnkraften kan vi förmodligen komma ner till en halveringstid på 10-100 år. Dessutom är teknikutvecklingen sådan att en härdsmälta aldrig kan inträffa. Teknikutvecklingen är sådan att vi kommer att kunna bygga pyttesmå kärnkraftverk som kan byggas på löpande band så att en industri kan ha sitt eget kärnkraftverk, ett villaområde likaså. Till detta kommer även torumkärnkraftverk som inte har någon problem med strålning som Kina håller på att utveckla i skrivande stund.

Varför har vi urankärnkraftverk och inte toriumkärnkraftverk? Det går inte att bygga bomber på torum. Politikerna ville ha kärnkraftverk som kunde användas till att bygga bomber.

Det är inga problem att försäkra kärnkraftverk. I alla fall i Sverige. Det är bara att ta bort avgifter, skatter och subventioner till vind- och solkraft. Då får vi pengar att bygga upp en försäkring.

Jag har skrivit det förr. Vindkraft kräver 50 gånger mer resurser per installerad effekt än vad ett kärnkraftverk kräver. Vindkraft behöver även ha 5 gånger mer installerad effekt för att leverera samma MWh, så resursslöseriet blir 250 gånger mer. Solkraft behöver 10 gånger mer installerad effekt än vad ett kärnkraftverk behöver. Till detta kommer, vad levererar el när solen inte skiner eller vinden inte blåser eller blåser för mycket? Jag är inte emot vindkraft eller solkraft. Men, den som vill ha det ska betala 100 % själv för den och den ska inte marknadsföras som miljövänligt hyckleri. Att man sedan ska betala en massa skatter för energi som behövs för att man inte ska frysa ihjäl är så cyniskt att det inte ens går att beskriva.

Upp