Som man bäddar får man ligga

 
Debattsidan i en av våra ledande papperstidningar har ett principiellt viktigt debattinlägg av tre framstående svenska professorer och debattören Christer Sturmark. Rubriken på artikeln är ”Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap”.

Det skribenterna ondgör sig över är att skolan infiltrerats av den tilltagande relativiseringen av vetenskapen. Man skriver: Vi lever i ett samhälle där det blir allt svårare att urskilja vad vi vet ur den flod av information som sköljer över oss. Medvetna försök görs att undergräva väletablerad kunskap, särskilt när det gäller omdiskuterade frågor som global uppvärmning, vaccin och flyktingsituationen. Det är helt avgörande att lärarna får de redskap som behövs för att träna eleverna att skilja det som vilar på god vetenskaplig grund från spekulationer och desinformation.

Det man redogör för i artikeln är otroligt skrämmande, vi lämnar upplysningsidealen bakom oss och går tillbaka in i en kunskapsmörkrets tidsålder som på Medeltiden. Vad dessa representanter för vetenskapssamhället dock glömmer att nämna är sitt eget ansvar för den utveckling de förfasar sig över. Det tragiska är att den akademiska världen får skylla sig själva genom att man övergivit vetenskapen och ställt sig bakom den ovetenskapliga klimatpropagandan och charlataner som Johan Rockström med flera.

Motivet för det senare var att om man inte fabricerar skrämmande prognoser så tar den "dumma" allmänheten inte klimathoten på allvar. Låt mig citera några viktiga uttalanden av makthavare:

• Richard Benedick U.S. State Department: A global warming treaty must be implemented even if there is no scientific evidence to back the enhanced greenhouse effect.

• Prof. Chris Folland, Hadley Centre for Climate Prediction and Research: The data doesn’t matter. We’re not basing our recommendations on the data. We’re basing them on the climate models.

• Dr David Frame Oxford University: The models are convenient fictions that provide something very useful.

• Paul Watson, Co-founder of Greenpeace: It doesn’t matter what is true, it only matters what people believe is true.

• Sir John Houghton, First chairman of the IPCC: Unless we announce disasters no one will listen.

• Christine Stewart, former Canadian Minister of the Environment: No matter if the science of global warming is all phony … climate change provides the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world.

Listan med liknande vetenskapsfientliga exempel kan göras väldigt mycket längre, men jag tror detta räcker. I ett samhälle där ansvariga forskare och politiker medvetet överdriver, tillrättalägger och förvanskar vetenskap där uppstår just det som artikelförfattarna förfasar sig över – vetenskapen relativiseras och jämställs med det man kallar pseudoteorier.

Västvärldens makthavare har nu i tjugofem år gjort sitt ytterst för att skapa maximal rädsla hos allmänheten med rader av katastrofala prognoser som den ena efter den andra visar sig helt falska. Arktis skulle ju varit isfritt för flera år sedan, men där är allt normalt. Väst meteorologiska institut producerar prognos på prognos som nästan alltd slår totalt fel, tärningen slår dem varje gång. Eftersom de vetenskapligt grundlösa prognoserna inte slår in så slutar allmänheten att lyssna och deras förtroende för vetenskapen sjunker som en sten.

En klok person kommenterade artikeln på FB: Ocean acidification, något som ofta förs fram av de "klimattroende" som vetenskapligt fakta och ett stort problem som vi står inför. Det kan nog vara svårt för en kemilärare att först lära ut buffertlösningar och hur man räknar dem, och sedan på fullt allvar påstå att koldioxiden kommer att förorsaka en katastrofal försurning av världshaven som hotar hela ekosystemet. Det är farligt med toppstyrda "sanningar" (som en läroplan de facto är).

Huvudorsaken till den ytterst problematiska utveckling som skribenterna tar upp är ett allt vanligare politiskt motiverat missbruk av vetenskap av såväl politiska makthavare som vetenskapsvärldens egna ledare. Jag tror det vore bra om professorerna började med att rikta blicken in mot sin egen värld och krävde en återgång till evidensbaserad vetenskap byggd på observationer av verkligheten, istället för fritt fantiserade datormodeller som allmänheten lätt kan konstatera bara är pseudoteorier.

Med klimatet är allt normalt, men viktiga samhällsinstitutioner är under upplösning. Som Vilhelm Moberg uttryckt det: I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.

Som man bäddar får man ligga.
Vetenskap | AGW, COP21, IPCC, Klimatpolitik, pseudovetenskap | |
#1 - - Tobbe:

Sverige - landet som slutade tänka. Ett litet steg på den långa och svåra vandringen tillbaka kan ju vara att införa vetenskapsteori i läroplanen för grundskolan.
Att fostra det uppväxande släktet att tänka i det paradigm som har byggt vårt samhälle borde vara en av skolans viktigaste uppgifter.
Jag rekommenderar boken "Vetenskapsteori för nybörjare" av Torsten Thurén för den som är intresserad av att lära sig tänka vetenskapligt och inte bara tro sig fram genom livet.

#2 - - Peter Stilbs:

Är detta verkligen ett nytt debattinlägg? Jag har för mig något liknande kom från KVA-håll för något halvår sedan?

Och en av debattörerna (Ulf Danielsson) har tidigare ställt sig bakom personer som verkligen försvarat klimatpseudovetenskapens förespråkare i landet, ex. Chalmersprofessorn Olle Häggström

#3 - - Bo Blomberg :

Rockström uttalade sig i en intervju i SNFs tidskrift natur att ansåg att det behövdes tvångsmedel för att få folket att ändra beteende (och bli s a s klimatsmarta) men att nog folk skulle acceptera en stark ledare (eller hur han nu formulerade sitt adjö till demokratin... tat detta ur minnet) Det räcker m a o inte med "demokratur" längre...

#4 - - Jan Ivarson:

Så här börjar ett samhälles förfall.

#5 - - Bengt Söderberg:

Väl tänkt och väl skrivet!
Genom att lyssna på mina barnbarn har jag förstått att undervisning i skolan ersatts av indoktrinering i bl a vad gäller klimatfrågan. Papperstidningarna har ju också förfallit till att indoktrinera i stället för att informera i såväl klimat- som migrationsfrågan.
Lars har ju rätt och hans protest borde spridas till en större publik än vad det går att nå här!

#6 - - jensen:

Av prof. Stilbs fick jag följande insiktsfulla aforism:
devisen : Ändamålet helgar medlet .
Innebär vanhelgande av vetenskapen.
D.v.s Övergivande av upplysningsidealen och till-baka till medeltidens chimärer. som Lars så träffande uttrycker det.

#7 - - Elfyma+:

Apropå pseudovetenskapernas allt större inflytande.
Hörde idag ett intressant program i SR. Ja du läste rätt. Ett intressant program i Sveriges propagandaradio.

Programmet handlade om pseudovetenskapen "Kommunikologi" som marknadsförs på liknande sätt som scientologin.
Deltagarna får köpa dyra kurser för att uppnå allt högre nivåer.

Inte nog med det. Företag, kommuner och landsting köper smörjan i tron att kurserna kan utveckla medarbetarna.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/661962?programid=412

Inte nog med det. Även Fackförbundet Unionen har ödslat medlemmarnas pengar på att köpa in denna rappakalja.
Nästan lika korkat som när LO-facken köper in Expos förtalskampanjer, maskerade till vetenskaplig sanning.
https://varjager.wordpress.com/2011/03/07/facket-och-expo-samarbetar-mot-sd-facket-betalar/

#8 - - Bim:

Elfyma+;
Hörde också om Kommunikologi. :-/
Det verkar som fördumningen av svenskarna traskar på ordentligt.

#9 - - Tege Tornvall:

Lars, du skriver om datormodeller: "...som allmänheten lätt kan konstatera bara är pseudoteorier". Problemet är att allmänheten inte alls kan det, eftersom den inte fått lära sig det utan tvärt om fått sig itutat att "vetenskap" är just det som kommer ut ur datormodeller.

Skolan har här en gigantisk uppgift framför sig. Inte bara att lärarna skall återfå ansvar och ställning. De skall också själva ha stora och riktiga kunskaper. Läroplan och läromedel skall också omfatta gedigna och riktiga kunskaper. Inget av detta tycks gälla i dag!

Svar: Nog har klimatdebatten medfört en ökad misstro mot datormodeller även om den ännu inte nått ut till alla. Många har trots allt sett kurvan över den verkliga temperaturutvecklingen i jämförelse med modellerna. Sedan är svenskarna mer godtrogna än andra folk, så här kommer omsvängningen alltid sist inte bara på klimatområdet.
Lars Bern

#10 - - dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

("dubblet" eftersom det inte blev riktigt som väntat på första försöket, så några småfixar)

Jag kan bjuda på ett svenskt, lite längre, citat från strax innan Paris-mötet. Mattias Höjer under KTH:s klimatseminarier, sändes i SVT Forum:

»det dom har kommit fram till [i rapport inför COP21] att, dom åtaganden som alla 180 länder, eller vad det är, som har kommit fram till nu, dom kommer att leda till att vi når en klimatförändring på 2,7 eller 3 grader eller nåt sånt där, det är lite spann. Och så tänkte jag: ”Hur katten har dom räknat ut det?” och så försökte jag ta reda på det. Så jag grävde ganska djupt. Det är totalt omöjligt att få reda på hur det där är gjort. Så antagligen har dom väl [flinar snett] gissat. Och då så tänkte jag: ”Det var ganska bra gissning.” Om jag hade gissat i förväg, vad är bra och kommunicera i det här läget, det är nog 2,7 grader hade jag gissat. För då har vi inte riktigt nått fram, så vi måste fortfarande göra någonting, vi kan inte slappna av, men det är ändå ganska nära det där 2 grader, så det finns fortfarande lite hopp. Så jag är övertygad om att det där är en politisk process i var ska vi hamna, och sen har man räknat dit.»

(Jag har tagit upp fler saker från detta klimatseminarie i ett eget inlägg, http://genusdebatten.se/varmt-och-fuktigt-klimat-for-konen/, där jag också länkat till youtubeklipp från seminariet, och hela seminariet)

#11 - - Lars Holmdahl:

Jag kan varmt rekommendera Freeman: ”The Closing of the Western Mind”. Parallellerna till vår tid är frapperande. Trots sitt hellenistiska arv med vetande baserat på erfarenhet och logik i symbios med myten, men alltid med logos över mythos, blev Romariket kristet och Europa gick in i 1000 år av mörker. Erfarenhetsbaserat vetande förkastades; allt hängde på tron och hängivenheten till myten. Efter renässansen och upplysningstidens ljus verkar vi åter gå in i mörkret. Kanske startade det i Sverige med avskaffandet av realskolan. Men riktig fart blev det i och med vuxenmobbningen i riksdagen.

#12 - - Johnny Andersson:

Sverige idag är ett utmärkt exempel på vad systematisk kulturmarxism enligt Frankfurtskolan kan göra med ett land. Infiltration av maktcentrum inom bank, media, utbildning, politik, etc. Allt för att söndra och härska, varför har bi en säkerhetstjänst om de inte kan skydda landet mot kulturmarxistiska infiltratörer?

#13 - - latoba:

I artikeln står det bl a "Medvetna försök görs att undergräva väletablerad kunskap, särskilt när det gäller omdiskuterade frågor som global uppvärmning, vaccin och flyktingsituationen." Ska man tolka det som att artikelförfattarna tror att det som Rockström m fl sprider är baserat på väletablerad kunskap???

Svar: Sannolikt, vilket visar att författarna själva är en del av problemet.
Lars Bern

#14 - - Johnny Andersson:

Ett annat aktuełlt exempel på vår tids ledarskap är mörkläggningen av 100-tals sexattacker mot svenska flickor av arabiska, afrikanska och afghanska män på festival i stockholm i sommar. Fria Tider har koll på situationen här:

http://www.friatider.se/tommy-deogan-politiker-och-media-m-rkade-sexattackerna-inte-polisen

#15 - - Stefan.:

Elfyma
Hur är det nu versraden lyder??
"Allting går att sälja med mördande reklam."
"Kom och köp konserverad gröt"

Så mycket dummare kan det väl ändå inte bli.
Eller???

#16 - - Jan Andersson:

Min första datakurs 1982 lärde oss:
Skit in – skit ut.

#17 - - Björn i Bromma:

Murens fall och det kalla krigets upplösning lämnade över stafettpinnen till klimathypen, det måste ju alltid finnas något att skrämmas med från diverse makthavare på Lex Luthorvis.
Och vänsterflum jublade samt agerade nyttiga idioter då man stod helt tom.
Sammantaget blir då evidensbaserad vetenskap ett hot, precis som fallet med Galillé och Coprnicus för ca 500 år sedan.

#18 - - Christer Löfström:

Peter Stilbs är den ende seriöse, i dag aktiv i offentligheten, jag minns från 2003 som protesterade mot klimatstolligheterna.
Mina inlägg från den tiden i Skånskan och Sydsvenskan finns inte på nätet.
Det gör inte heller ett inlägg i "Dagens Forskning" av Lennart Philipson, prof elektronik LTH (avliden) med rubriken "Det naturvetenskapliga synsättet håller på att försvinna".
"Var och en kan ha sin sanning"

#19 - - K.Pålman:

Blir förbannad om och om igen över medias lurendrejeri. Konstigt att nyhetsuppläsarna kan hålla sig för skratt när de läser upp nyhetera för folket och vet hur de tutar i oss lögner.

#20 - - Tomas:

"Jag skulle säga att Tyskland är ett Sverige för vuxna."
Horace Engdahl.

#21 - - Bo Larsson:


Det här är litet off topic men tycker det kanske kan vara intressant att ta upp i den här celebra församlingen.

Angående det debattartikeln tar upp vad gäller kreationism kontra Darwins evolutionsteori där jag inte är anhängare av endera, så har ett problem sysselsatt mig under en tid och till sist har jag kommit fram till att det kanske måste vara så, hur otroligt det än låter, att det ligger något i kreationismen.

Det här är problemet:

även om det bara skulle finnas en enda person på jorden idag och det finns ju mer än 7 miljarder, och man går bakåt i tiden generation för generation så uppstår en exponentiell utveckling i antal individer tills man ganska snart kommer till det oändliga. Dvs varje person som lever idag måste ha 2 föräldrar, 4 mor/far-föräldrar, 8 i nästa generation, 16 i nästa osv i all oändlighet.

Räknar man på i genomsnitt 25 år per generation kommer man ganska snabbt fram till en brytpunkt bakåt i tiden där om man går bortom den i tiden, får omöjligt stora siffror. För varje 100 år blir antalet förfäder 2 upphöjt till 4. Min miniräknare klarade inte mer än 600 år tillbaka och då blev antalet förfäder ca år 1400 till en enda person, 16772216 individer som var nödvändiga för att ge upphov till en individ i dag, om jag räknat rätt.

Om jag försöker mig på en överslagsberäkning så borde antalet förfäder ca år 1000 bli uppåt 70 miljarder. Det verkar ju fullständigt orimligt bara 1000 år tillbaka.

Men vad är förklaringen? Hur förklarar man detta? Ett så stort antal förfäder måste ju ha existerat för att en enda person ska kunna existera idag som deras avkomma.

Det är ju bara att rita upp stamträdet och se att antalet ökar exponentiellt för varje generation bakåt. Och skulle vi gå ytterligare 1000 år tillbaka för att inte tala om 10000 år tillbaka måste siffram börja närma sig det oändliga ganska snabbt.

Hur löser vi det här?

Svar: Vi har givetvis i mkt stor utsträckning samma förfäder. Jag tror du tänker fel, börja i den andra tidsändan skall du se. Inget konstigt. För egen del håller jag mig helt till Darwins hypotes, jag tror den ligger mkt nära sanningen.
Lars Bern

#22 - - Bo Larsson:

Oligarkerna har gradvis skaffat sig allt större kontroll och informationsflödet i samhället, både inom vetenskap, utbildning, finansvärld, media och politik. Ett schweiziskt universitet gjorde nyligen en studie av världens 43000 största företag och fann att en liten grupp kontrollerade majoriteten av dessa.

Den sammantagna effekten av denna kontroll av informationsflödet i samhället tillsammans med mycket avancerad psykologisk kunskap gör att oligarkerna upplever att de till samhället och medborgarna kan hitta på och sälja in nästan vad som helst som passar deras agenda

De vet att de inte behöver ta alltför mycket hänsyn till vad som är sant eller vetenskapligt för deras förmåga att manipulera såväl massan som samhällets toppskikt har nått sådana framskridna stadier. Det är därför de vågat driva klimatbedrägeriet mot alla odds och vetenskapliga sanningar och ändå blivit så framgångsrika vad gäller att föra en hel värld bakom ljuset.

Denna skrämmande förmåga att kunna tuta i folk nästan vad som helst är naturligtvis allvarligt på många sätt och inte minst vad gäller hur vetenskapen korrumperats, media blivit en propaganda apparat och utbildningen obildar och fördummar.

Samtidigt har det skapats en global motreaktion tack vare det fria informationsflödet på internet som de inte riktigt räknat med där allt fler börjar se igenom oligarkernas metoder för att manipulera människan vilket den här bloggen är ett utmärkt exempel på.

Jag tror vi är inne i ett fundamentalt paradigmskifte på den här planeten vad gäller att förstå verkligheten och vad som verkligen är sant. Det är en genomgripande förändring till något mycket bättre än vi någonsin haft och större än det heliocentriska eller Newtonska paradigmskiftet. Men det kan bli mycket turbulent framöver...

Svar: Så är det!
Lars Bern

#23 - - Marianne:

Läste artikeln som är till grund för Lars inlägg.
En bra artikel och skrämmande, då den handlar mest om att skolan tycks vilja jämställa naturvetenskapen, speciellt evolutionen, med vilken kreationistisk (religiös) idé som helst. Ett citat ur texten:
"Ett par lärare började argumentera för att den vetenskapliga synen på livets utveckling kan ställas bredvid den kreationistiska och att man som lärare inte behöver övertyga eleverna om vilken som är rätt. Det vore till och med direkt fel att göra det och ”i strid med en god lärargärning”. Dessutom är det ju ett välkänt faktum, hävdade lärarna, att vetenskapen inte representerar någon absolut sanning."
Visserligen nämner artikeln att "Vi lever i ett samhälle där det blir allt svårare att urskilja vad vi vet ur den flod av information som sköljer över oss. Medvetna försök görs att undergräva väletablerad kunskap, särskilt när det gäller omdiskuterade frågor som global uppvärmning, vaccin och flyktingsituationen."
Men den nämner inte vad som är den väletablerade kunskapen i dessa frågor. De menar kanske när det går politik i vissa ämnen. Det är lite svårtolkat.
Men att skolan uppmuntrar eleverna att söka sanningen i såväl religiösa skrifter som i vetenskapliga studier - är det som artikeln handlar om. Det tycker jag är riktigt skrämmande utveckling.

#24 - - Marianne:

Svar till #21 Bo Larsson
Ditt inlägg är nästan som ett svar på hur vår skola har undervisat i att söka, men glömma att ställa upp förutsättningarna och vetenskaplig fakta först.
Om du ritar ett enkelt släktträd, för en släkt bakåt i tiden, med sina grenar som förgrenar sig i fler och fler fram till nutid. Så ser du att samma anfäder har barn som fått barn och i sin tur är både mor och farföräldrar till många.
Att fler barn överlever och medelåldern ökar i mer moderna samhällen och att religiösa övertygelser fått folk att skaffa väldigt många barn. Är anledningarna till att vi nu är så många.

#25 - - Arga Socialdemokraten:

@ Bo

Ja, du får ju ej glömma att 2 föräldrar kan ha fler än ett barn, det kan ju finnas 10 barn med samma släktträd...De 10 barnen har ju då inte var sin mamma och pappa. därav har vi blivit så pass mång av så pass få :)

@ Lars

när har vetenskapen inte varit påverkat av makt eller politik, eller religion eller kungahus eller vad nu allt fanns för skräp förr i tiden? Det är väl inget nytt direkt?

Det som är farligt idag tycker jag är internets påverkan på vad människor tycker och tror är sanning. Hur många personer finns det inte som har skapat sig en egen uppfattning genom att har läst "fakta" på facebook, wikipedia eller genom youtube-klipp....Det krävs storskalig källkritik i dagens samhälle och folk måste lära sig att det mesta som finns på nätet inte är sant. den digitala kunskaps- och medieutveckling är kanske också ett välkommet verktyg som hjälper till att göra folk ännu mer förvirrade.

En del vetenskapliga källor är helt klart korrupta och ensidiga, inom diverse områden! Men vetenskap innebär ju också kritisk granskning! Alla kan bilda sig en gene mening och ett eget resonemang, oavsett vilken rikting innehållet går mot. Och det finns alltid två sidor när det gäller vetenskap, det är ju det som utgör dess utveckling! Men dock får man tänka själv också ;)

#26 - - Sören G:

Naturvetenskapen utvecklas genom kritisk granskning. Det ska man förmedla i skolan. Men det finns etablerad kunskap som utvecklingsläran och gravitationsteorin. Båda har dock kunnat revideras genom att ny kunskap tillfogats, DNA inom utvecklingsläran och relativitetsteorin inom fysiken.

Men inom klimatforskningen finns det absolut ingen etablerad kunskap. Där tycks inte skolan förmedla någon kritisk hållning till det som påstås. Mitt förtroende för Ulf Danielsson och Christer Sturmark är totalt bortblåst om de tror att klimatforskningen är etablerad kunskap.

#27 - - Lasse:

Om man är professor i teoretisk fysik så har man väl en teori om hur materia är uppbyggd.
Denna teori såg annorlunda ut för 40 år sen.
Naturvetenskapen utvecklas.
Det finns ingen vetenskap som är färdig forskad.
Science is not settled.
Vare sig det gäller Klimatvetenskap eller läran om människans olika härkomst och egenheter.

#28 - - jörgen:

Finns det verkligen folk som tror, att ett ökande antal muslimska skolelever, med därtill hörande säker tro på andar, häxor, trolldom, demoner som förklaringsorsak till fenomen i omvärlden (den pseudovetenskapliga) inte i sin tur skulle påverka den svenska skolan? Man kan ju försöka sig med ordet ”evolution” till en troende muslim, och sedan notera de vreda protesterna.
Ingen lärare vill ha problem med upphetsade muslimska föräldrar, för en lärare får med garanti inget stöd från rektor och skolmyndigheter. Därför är det bäst inte att nämna sådana ord. Alltså att ge efter.
För i islam är vetenskap en styggelse.

#29 - - Håkan:

Artikelförfattarnas misstag är att de inte förmår skilja på vetenskap kontra religion å ena sidan och meningsskiljaktigheter i en vetenskaplig debatt å andra sidan.

#30 - - Arga Socialdemokraten:

@jörgen

det är alltid lika märkligt att vissa tycker allt baseras på invandringsfrågan!

Vilken värdsreligion tycker om vetenskap då?

Sedan bör du inte dra för snabba slutsatser, dels så finns det måga invandrar eoch muslimer som är både välutbildade och väldigt moderata i sitt troende.

Dels så ha vi faktiskt den muslimska världen att tacka för vad vi idag kalla för modern medicin och vetenskap! Medans vi slog ihjäl varandra under medeltiden, så växte det fram en enorm kunskap i Mellanöstern regionen. Nu för tiden är det tvärtom, men man bör alltid läsa på om det förflutna!

Svar: Att Europa blev platsen för Upplysningen, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen beror på att vi hade härskare som införde religionsfrihet, vilket man inte hade i den muslimska världen. Därför har den senare hamnat helt på efterkälken. Känner du till en enda utvecklad och tillverkad industriprodukt som vi köper från arabvärlden?
Lars Bern

#31 - - Hans Anas:

Frågan är hur långt vetenskapen kan komma, hur långt den vetenskapliga metoden kan avslöja verkligheten.

Vårt vetande har vuxit men kännetecknande har väl varit att det som tidigare ansågs som en vetenskaplig sanning senare falsifierats och övergivits som sådan.

Det påstås också existera paranormala fenomen och dessa har väl vetenskapen tills vidare ännu inte kunnat ge en förklaring till.

En del förnekar naturligtvis förekomsten av dylika fenomen men jag tror inte att vetenskapen tills vidare har bevisat att sådant inte kunde ske.

Det är även intressant att Chris Lagan, en av världens intelligentaste män, i sin teori även laborerar med begreppet Gud och även skrivit inlägg i Intelligent design magasin (kreationisternas tidning)

Personligen är jag inte längre så övertygad om att modern vetenskap kan ge svar på alla frågor.

Uppfattar kanske att Lars Bern uppvisar en viss övertro på vetenskapens möjligheter, även om det naturligtvis är en avgörande skillnade mellan vetande/vetenskap och tro och tyckande.

mvh

Hans


Svar: Vetenskap handlar om att forma hypoteser om olika fenomen baserade på vad vi tror oss veta, för att sedan göra vårt yttersta för att falsifiera hypoteserna. När man lyckas gäller det att formulera en bättre hypotes som tar hänsyn till det man visat var fel med den gamla. Vetenskap är alltså ingen slutlig destination utan en ständig resa in i ökande kunskap och förståelse. Så när politiker säger som Obama att "science is settled" då visar de att de inte har den ringaste aning om vad vetenskap är.
Lars Bern

#32 - - Peter Grafström:

Förutom vetenskapen har ju pk-gänget också svårt att vara uppriktiga om geopolitiska manövrer med avsiktligt skapat kaos. Cynthia McKinney tog upp just att oligarkin använder tillämpad change-science innebärande att deras hantlangare skapar kaos och därefter utför chaos-management för att modellera om en angripen region. Hon som är ovanligt frispråkig kan säga det men vårt vetenskapliga pk-gäng skulle inte ens våga kännas vid att den sortens akademisk/tillämpad vetenskap utvecklad under militära kontrakt överhuvudtaget existerar utan måste låtsas att saker bara händer utan planering.
Intressant att vårt mediala pkgäng upprörs över Polens lagändringar för styrning av medier (- för att motverka av EU påbjuden pk invandringspolitik). Våra pk mediahycklare oroar sig över hotet mot fri debatt som de ju själva effektivt undertrycker.

#33 - - Stefan Lundin:

Vid en genomgång av Jan Eliassons CV på Wikipedia kan jag inte se att han någonsin haft ett uppdrag i den privata sfären, men det har få av Sveriges politiker. Dock har han en gedigen karriär inom politik, administration och rådgivning. Den internationella meritlistan är imponerande. Eliasson i kraft av erfaren diplomat kanske skulle kunna samla borgare och sossar under en svår period för Sverige. Sedan sitter han som ledamot i KVA vilket får ses som en tung post. Därigenom torde han ha förståelse för att vetenskap är det vi har att hålla oss till och inte löst tyckande. Skulle man ta en 75-åring som ledare i Sverige kan det också ses som en käftsmäll mot den åldersfixering som vårt samhälle lider av, det tycks ju inte vara något problem för FN. Trots dessa vänliga ord om Jan Eliasson skulle jag personligen föredra ett nyval, sedan får väl politikerna våga ta makten, det är ju därför de valt sin väg i livet.

Upp