The Green Blob vår tids verkliga miljöbov

 

Återigen påminns vi om att den politik som styrs av hysteriska larm om katastrofala klimatförändringar, leder till betydande och allvarliga miljöskador. Överdrivna påståenden om miljöeffekter från bilarnas utsläpp av koldioxid visar sig ha lett till en massiv övergång från bensindrivna bilar till dieselbilar under senare decennier. Detta har skapat nya och betydligt allvarligare miljöproblem än de små klimateffekter som kan noteras.

En forcerad satsning på förnyelsebara bränslen inom främst EU har bidragit till en betydande undanträngning av vildmark och biologisk mångfald runt om i världen. Regnskogsskövling för att producera palmolja och etanol från sockerrör, odling av energiskog på prima jordbruksmark och användning av spannmål för att producera drivmedel istället för mat är bara några exempel. Vindkraftverk dödar miljontals fåglar och fladdermöss, förstör öppna landskap och alstrar ett infraljud som skadar människors hälsa. Allt detta för att minska något lite på utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Koldioxidhalten har sedan mitten av förra århundradet stigit med 0,01 procentenhet, från 0,03 till 0,04. Detta tros ha bidragit till en global temperaturökning med ca. en halv grad C. De senaste två decennierna har ingen fortsatt uppvärmning noterats vid de satellitmätningar som görs. Den mest påtagliga klimateffekten är att mer koldioxid i atmosfären är väldigt gynnsamt för växter och grönalger som utgör basen i näringskedjan för nästan allt liv på jorden, inklusive mänskligt. Det innebär att långt fler munnar kunnat mättas och hungern är på defensiven. Larm om en rad andra negativa klimateffekter saknar stöd i faktiska observationer. Alla s.k. väderhändelser ligger fortfarande väl inom normal variabilitet.

Observationen stödjer att allt är väl med klimatet. Ekosystemet har hittills bara gynnats av den högre halten av koldioxid och det måttligt varmare klimatet, har inte bromsat alarmismen i västvärlden. Att de stora utvecklingsländerna inte bryr sig ett dugg om våra domedagsprognoser framgår tydligt av att man där satsar massivt på en kraftig utbyggnad av kolkraft. Däremot spelar man med i klimatsvängen i förhoppningen att kunna pressa av väst de 100 miljarder USD per år i klimatbistånd som Obama ställde i utsikt vid FN-mötet i Köpenhamn 2009.

Ensidig fokus på bilarnas utsläpp av koldioxid har kraftigt gynnat en övergång från billigare bensinmotorer till dieselmotorer. Bilföretagen har satsat en stor del av sin motorutveckling på just extremt bränslesnåla dieselmotorer. Men det finns en annan sida av myntet. Vi har hela tiden vetat att dieslarna släpper ut andra farliga ämnen och partiklar. Även om man gjort vad man kan för att försöka rena dessa föroreningar, så kvarstår en stor skillnad i jämförelse med bensinmotorerna.

Det handlar om kolmonoxid, PAH-partiklar, sot och olika kväveoxider (NOx). Ozonlagret påverkas, skog och mark påverkas samt människan påverkas. Kväveoxiderna angriper t.ex. våra andningsorgan. Dieseln släpper enligt visa källor ut över tjugo gånger fler farliga partiklar, som penetrerar vävnader i lungor, hjärna och hjärta. Brittiska forskare har beräknat att dieselbilarna orsakar omkring sex tusen för tidiga dödsfall årligen i Storbritannien.

På bilar och andra fordon som drivs med diesel och bensin sker i dag, utöver en allt mer förfinad förbränning, efterbehandling för att reducera farliga utsläpp. Partikelfilterrening är en sådan efterbehandlingsmetod, katalytisk rening av olika slag en annan. Men en betydande skillnad mellan de två motortyperna består till dieselns nackdel.

Det som avslöjats om VW är att man har en mjukvara som styr motorns förbränning som anpassats så, att den under en standardiserad  testcykel ger tillfälligt lägre utsläppsvärden, som vida understiger de värden man får vid vanlig användning i trafiken. Men är det VW och andra bilindustrier, som anpassat sig till politikernas testmetoder, som är bovarna i dramat?

I vårt välorganiserade samhälle med stora myndigheter som skall bevaka miljöpåverkan från olika verksamheter, kan man förvänta sig att statsmakten borde varit uppmärksam på dieselanvändningens miljöeffekter och att man därför borde ha gynnat den billigare bensintekniken på dieselns bekostnad. Men verkligheten är att politiker i så gott som alla läger har låtit sig styras av den gröna lobbyn och klimataktivister (Miljöpartiet, Centern, WWF, Greenpeace, Naturskyddsföreningen m.fl.). Det har lett till en politik som går precis stick i stäv mot bästa miljöteknik precis som med det förnyelsebara.

Efter att klimathysterin brutit ut och en rad länder skrivit under det tandlösa Kyoto protokollet år 1997 har andelen dieselbilar inom EU fullständigt exploderat. Bilarna har ensidigt beskattats bara utifrån sina harmlösa koldioxidutsläpp. Att tusentals människor blir sjuka och dör i förtid bryr sig de gröna inte om. Det är Miljöparti- och Centerpolitik i praktisk tillämpning. Bilindustrins stora misstag är att man fegt spelat med i den klimathysteriska politiken och att man smekt alarmisterna medhårs. Nu kommer industrin att få betala ett högt, mycket högt pris för sitt medlöperi.

The Green Blob ser allt mer ut som vår tids största hot mot såväl hälsa som en hållbar utveckling av vårt samhälle i framtiden.

Hållbar utveckling | Centern, Greenpeace, Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, VW, WWF | |
#1 - - Sven Westergren:

Det var synnerligen häpnadsväckande att höra Miljöminister Romson kommentera VW-skandalen i mästrande ton. Hon som jobbar som just miljöminister, kör båt på vad som uppdagats vara skattesmitardiesel och har avlopp rätt ut i sjön, Målad med förbjuden och giftig bottenfärg.
Hon om någon borde vara den som skulle avgå först!

Vilka sanslösa politiker vi har i Europa, man måste nästan nypa sig i armen för att säkerställa att man inte drömmer.

Undra på att det ser ut som det gör.

#2 - - Johan Tisell:

Bra!

Själv har jag alltid hävdat att en gentleman kör bensinbil och sedan kan lastbilar och grävmaskiner gå på eldningsolja;-)

Det kan förtydligas att högre CO2-halt gör att växterna läcker mindre vatten vid sin andning och kan därför överleva på torrare platser - öken blir grönare!

Nästa myt är elbilen, som jag visserligen tycker är intressant men i Sverige kommer att ställa stora krav på elnätsutbyggnad.

I Tyskland är ca 50% av elen fossilel och totalverkningsgraden kraftverk-elnät-laddning-urladdning-elmotor är sannolikt sämre en en liten lätt bil med förbränningsmotor. Glöm aldrig elbilarnas nuvarande extremt höga massa.

I USA är det 70% fossilel - need I say more?

BMW i3 är intressant. Till skillnad från Tesla har man - äntligen! - smala hjul (155 mm fram och 175 bak).

Återigen visar våra okunniga politiker och NGOs sina rätta ansikten (utan hjärna bakom?)

#3 - - Lennart Granqvist:

Lars,mycket av partiklarna som uppmäts kommer från bilarnas bromssystem.
Även en bil med Ottomotor har bromsar.
Även dubbdäck genererar partiklar och även bilar med Ottomotorer har dubbdäck.
Direktinsprutade dieselmotorer med laddluftkylare och partikelfilter
har en verkningsgrad på över 55% .
Inte vill du att vi skall återgå till häst och ångmaskin?
Världens vedeldning generar sot och kanske detta sotet fastnar i miljöpartiets mätutrustning.

#4 - - Ann Löfving-Henriksson:

Än en gång stort tack för Upplysning!

#5 - - Elfyma+:

Instämmer.
Illa underhållna/inställda dieselmotorer kan ge tusenfalt större utsläpp. Vi som hamnat bakom gamla lastbilar från östeuropa kan vittna om detta. Eller så kör de på billig diesel av usel kvalitet.

Vill även slå ett slag för ändrad beskattning av fordon.
Omvandla fasta fordonsskatter till körsträckeberoende skatter, ungefär som bilförsäkringen.
En bil som står still släpper ju inte ut lika mycket som en bil som körs mycket. En bil som står still sliter inte heller på vägarna.

Om kostnaden för stillastående bilar blir allför höga blir det frestande att använda bilen i alla lägen, i bland helt i onödan.

Värdeminskningen för en stillastående bil är förvisso ofta högre än fordonsskatten, men fordonsskatten har nog större psykologisk betydelse för beteendet.

#6 - - Håkan Birke:

bra igen Lars

#7 - - Håkan Bergman:

Johan Tisell #2
Om man utgår från att elbilar i första hand laddas på natten så kan vi räkna bort solelen från den tyska elmixen, är det inte också så att det blåser mindre på natten?

#8 - - Rolf Löfgren:

Mycket av de skadliga verkningarna som beskrivs ovan är myter och propaganda från Miljörörelsen.

Eco-Par är ett mycket bra och miljövänligt alternativ.
http://www.ecopar.se/pages/produkter-4075.html

#9 - - Björn i Bromma:

Bra talat!
Personligen så har jag alltid "sett ned" på dieseldrivna bilar, har därför aldrig ägt någon, enbart bensinbilar. Detta beror naturligtvis på erfarenheter från barndomen då vi ungar höll andan när det tuffade förbi en dieseldriven buss eller lastbil när vi gick på trottoaren.
När det gäller elbilar så är dessa fn högst tveksamma med Europael som grundsystem (samt då även globalt) gällande totala utsläpp "från gruvan till graven".
Se tex http://cornucopia.cornubot.se/2015/08/livscykelanalys-elbilar-belastar-miljon.html

#10 - - Göran:

@Elfyma+ #15

En hel artikel om hur skatter har ställt till det eländigt och du kommer med ett förslag om styrning med skatter. Tror du det skulle fungera?

Kan du nämna en enda politiskt reform som föll ut som den var tänkt? Kan du nämna en enda s.k. stimulans som har fungerat.

Politik är ett ekorrhjul. Först skapar man ett problem. Sedan ska det lösas och då skapas ännu mer problem. Så ska det lösas... Denna artikel visar tydligt på det, rakt framför ögonen på er.

I USA har det gått så långt så att det ligger på förslag att en person som Lars Bern som skriver artiklar av detta slag ska åtalas.

#11 - - JB:

Intressanta perspektiv. Vindsnurror dödar fåglar i mängder, avger störande ljud, diesel förstör mer än bensin och förändringar vad gäller temperaturhöjningar är på det stora hela stillastående…
All denna globala uppvärmningshysteri måste då antas vara ett komplett och fullkomligt sanslös hittepå-berättelse? En fantasi, en saga och en medvetet framkallad hysteri? Som har ett helt annat mål, mening och syfte, än vad den då tydligen låtsar sig mena ha?...
Så vad är då den egentliga viljan, målet eller önskan, bakom en vilja att skapa klimathysteri?
Kanske är det att kunna försöka driva världens alla länder samman kring ett – gemensamt mål - ?
Trots allt så är tanken att väder påverkar alla över alla landsgränser och alla nationer, kanske en mycket bra utgångspunkt och ett mycket bra – verktyg - OM man har som egentligt mål att vilja just skapa en slags Ny Världsordning där man önskar sig att alla nationer över hela jordklotet ska kunna förena sig, eller vilja underordna sig, en enda Regering?..
För att kunna förverkliga ett eventuellt sådant projekt, eller en sådan dröm, så passar väl klimathysteri in ganska så bra just för att alla slags – väder – menas då kunna påverka och kunna gå över alla olika stats- och nationsgränser…
Om då klimatet utpekas som ett hot mot alla så måste alla enas mot detta farliga och hotfulla hot, till försvar och till motåtgärder, som då i en förlängning vill menas kräva att en enad Regering, över hela världen, som då kan vidta de åtgärder som då menas behövas, för denna räddning…?..
Jo, jo…
Det första och det främsta och det största s.k. hot som ändå vill anses föreligga, det är nog ändå överbefolkning…
Det är överbefolkning som anses vara det mest problematiska, och som är det främsta målet att vilja försöka åtgärda. För att kunna göra det menas det behövas ett s.k. globalt tänkande… vilket då klimatet erbjuder en bas och en grund för möjligheten att kunna åstadkomma…
Att utpeka klimatet som ett överhängande hot mot alla världens länder och folk, är förmodligen då endast till för att kunna motivera och pressa fram en villighet hos alla nationer och länder att anpassa sig till vad en globaliserad Regering vill säga eller önskar sig och kräver, i form av s.k. enade motåtgärder mot det utmålade s.k. hotet…
Där står nog då framför allt en mycket genomgripande och en mycket stor befolkningsminskning överst på – önskelistan - , hos en sådan Regering, men det är någonting svårt att direkt och öppet kunna resonera och tala om?..

Lättare då att tala om – Väder och vind -?..

Svar: Exakt så har Romklubben resonerat!
Lars Bern

#12 - - Per:

Fordonsskatten kan gott läggas på bränslepriset vilket gör att de som kör mycket betalar mer och drivs att köpa bränslesnålare fordon, och de som kör lite slipper betala en massa höga kostnader i onödan.

En annan vinst är trafiksäkerheten, jag själv kör med bilar äldre än 30år för att slippa betala dyr fordonsskatt och 1 årlig besiktning, men hur säkert är det för mig vid en ev, olycka?

Miljömässigt kanske det inte är någon vinst att skrota ut äldre fordon då det genererar stora utsläpp att producera en ny bil ( ca, 28% av en bils samlade utsläpp under dess livslängd ), men en del av utsläppen skulle minska om färre veteranfordon körs i daglig trafik.

#13 - - Roland Gustafsson:

Det skulle vara intressant att se en uppskattning av hur stor andel av de uppmätta sotpartiklarna som kommer från öppen eldning av ved och om möjligt hur detta utveckats de senaste decennierna. I huvudsak torde detta gälla matlagning över öppen eld och det kan jämföras med vedförbrukningen att laga mat på en gammal gjutjärnsspis. Det kanske är så att vi gör fel när vi inte skänker gjutjärnsspisar till utvecklingsländer istället för reda pengar. Dessutom skulle det bidra till att minska skogsavverkningen och därmed öka fotosyntesen. Vill vi göra det riktigt avanserat kan vi erbjuda isolering i botten och tre sidor.
En sådan politik skulle man även kunna kalla en feministisk politik då det i allmänhet är kvinnor som skaffar ved och vatten så förslaget borde falla den nuvarande regeringen på läppen av det skälet men också för att det kan skapa arbetstillfällen i landet.

Svar: Matlagning över öppen eld är det utan konkurrens absolut allvarligaste miljöproblemet. Om jag inte missminner mig så har det skördat 260 miljoner för tidiga dödsfall under 1900-talet, betydligt mer än alla krig. Enda sättet att lösa detta problem är att avskaffa fattigdomen genom att ge alla människor tillgång till BILLIG el och det kan bara åstadkommas med kolkraft, vilket Kina, Indien m.fl. utvecklingsländer inser.
Lars Bern

#14 - - Lasse:

Vill gärna hänvisa till den betydelse som Clean air act har på städernas luft.
Många luftföroreningar som dolde solen på 70 talet är nu betydligt reducerade.
Tyvärr har detta givit solen fritt tillträde med ca 20% fler soltimmar i dag. Något som förstärker vår oro för CO2 uppvärmning. Ingen som vill förklara detta för media?

#15 - - Göran:

@JB #11

De finns klart ett intresse att skapa en skattebas för FN, dvs. att alla människor på jorden ska betala skatt direkt till FN. Men oavsett alla konspirationer på detta område tror jag följande gällande Sverige:

1) Miljöpartiet och dess anhängare tror fullt och fast på att de arbetar för miljön och tror på alla alarm.

2) Vänsterpartiet ser klimathotet som ett medel att krascha fri handel och det som de kallar kapitalism. De vet att höga skatter kommer att utarma privat företagande.

@Per #12

Slitaget på en väg är inte olika beroende på hur mycket bränsle en bil förbrukar. Det skulle vara mer rättvist att betala för hur mycket man kör. Kan du utöver det bevisa vad utsläpp av drivmedel påverkar i kostnader på miljön, lägg då till det t.ex. bensinen.

Jag är definitivt för att fordonsägare till 100 % ska betala för kostnader som bilar orsaker och behöver. Ingen annan ska behöva betala. Detta är uppnått då bilismen i Sverige betalar mer än vad kostnaden för bilismen orsakar. Den nya skatten DÖ lägger på drivmedel nu, är inte till för trafikåtgärder utan till annat.

@Lars Bern, svar på #13

Helt rätt att billig el behövs här. Människorna är fattiga och kan bara betala för billig el. "Renare el" kan de betala för när de börjar få ett välstånd. Alla gröna människor börjar i fel ände.

Det stör mig riktigt ordentligt när s.k. goda människor bygger solpaneler i Afrika då det bara är att konstatera att den fattiga befolkningen inte har råd med el från dem.

#16 - - Roland Gustafsson:

Billig el genom kolkraft förutsätter att länderna har egna fyndigheter av kol och det har inte alla utvecklingsländer. Dom har som regel heller inte något handelsöverskott att betala import av kol med. Den enskilda människan har i allmänhet heller inte pengar att köpa kol för. Det dom har tillgång till är buskar och träd så min slutsats blir att kolkraft inte är det enda sättet att minska utsläppen även om el är att föredra. Distributionen av el är också ett problem i samhällen som inte består av bofasta utan mer eller mindre nomadiska befolkningar. El kräver ett befolkningsregister med adresser. Inte ens i Indiens större städer fungerar eldistributionen problemfritt, tjuvkoppling förekommer som kan förorsaka överbelastning. Ser vi på svårigheterna i så ett pass utvecklat land som Indien och sedan tänker på Afrika, främst de centrala delarna söder om Sahara, skall vi kanske inte utesluta annat än el.
I det långa loppet är el lösningen men nu är det inte enda lösningen och innan el är allas egendom tror jag det kommer att ta mycket lång tid.

Svar: Kina och Indien satsar på kolbaserad el under alla omständigheter och de har kapacitet att importera det kol de själva inte har.
Lars Bern

#17 - - Håkan:

Någon som kan förklara vad VW gjort rent tekniskt? Hur fungerar NOx-reningen i de aktuella bilmodellerna? Och vilken fördel vinner de på att slå av reningen i drift? Tack på förhand.

#18 - - Göran:

@Roland Gustafsson #16

Det spelar inte så stor roll om kol finns i det egna landet eller måste importeras. Priset blir detsamma eftersom den som producerar kolet säljare till bästa pris. Exempelvis har Sverige inte billigt stål även om vi har gruvor, stålverk, och valsverk.

Ett problem i Afrika är bristen på äganderätt, vilket naturligtvis är ideologiskt underbyggt via bl.a. Sverige. Därav att de bara har buskar och träd. En reform på det området krävs på samma sätt som en gång Sverige reformerades så att människors inneboende kreativitet kunde utvecklas och skapa välstånd. Men när det händer då behövs billig el som smörjmedel.

Eldistribution kräver inget befolkningsregister. Det kräver ett kundregister.

Det behövs inte heller något handelsöverskott för att betala för kol. Det är lurendrejeri att tala om behovet av ett handelsöverskott. Ekonomi fungerar inte på det sättet. Det enda som behövs är en elproducent som har tillräckligt med kunder som kan betala för produktion och distribution av elen.

Att det är problem med el i Afrika behöver inte ens diskuteras. Så är det. Det måste dock börja någon stans och det behöver inte börja med den standar som är på el i Sverige vad gäller tillförlitlighet etc. Det sämsta är att hålla på med pekpinnar. Afrikanerna kommer lösa sina problem själva om de ges möjlighet till det. Rent ut sagt behöver de en massa kapitalism. Dock inte en sådan där företag och politiker gynnar varandra, utan en där människor fritt får utbyta tjänster och varor med varandra och slipper hindras av regleringar och skatter.

#19 - - Henrik Mahlberg:

Att miljörörelsen är vår tids värst miljöproblem har jag hävdat en lång tid. De är ju inte kloka. De har ersatt tankar med känslor. Vindkraft känns bra. Solceller känns bra. Kärnkraft känns dåligt. Analys klar!

#20 - - tipp:

En bättre ordning hade det blivit på afrikanska länders utveckling som det kolonialistiska EU hade slutat dumpa en massa varor så att det inte lönar sig att starta tillverkning där. Ett flagrant, om än inte bra exempel, är/var när EU subventionerar Greklands odling av tobak som är så dålig att bara kan säljas till afrikaner. Ett annat roligt exempel var när någon samlade in kläder här och lät afrikaner sälja dem i Afrika. Det blev ett ramaskri här. Vad man glömde bort var att det skapade arbetstillfällen och ett ekonomiskt kretslopp där till gagn för människorna. SIDA och andra skänker i stället bort stora belopp vilket inskränker möjligheterna till utveckling. Indirekt gynnar det storföretag där som trakasserar t ex. småbönder att sälja/överge marken så att palmodlingarna kan startas billigt.

#21 - - Roland Gustafsson:

#18 Göran
Min utgångspunkt är en nationalekonomi i balans. Utvecklingsländernas ekonomier är i allmänhet inte särskilt utvecklade och är ofta beroende av världsbanken för att kunna finansiera olika utvecklingsprojekt dit heltäckande eldistribution måste räknas.
De som lagar sin mat med ris och trädgrenar bidrar sannolikt inte till landets finanser och därför tycker jag tankar kring handel och handelsöverskott är på sin plats när olika sätt att minska miljöskadliga utsläpp diskuteras om vi skall hjälpa så många som möjligt.

#22 - - Göran:

#21 Roland Gustafsson

Vi är helt överens om att handel måste utveckla Afrika. Vi är bara oense om hur det ska gå till. Utveckling kommer från folket och inte uppifrån genom lån till stater och regeringar.

Sveriges välstånd har inte kommit uppifrån mer än att en massa lagar togs bort som gjorde det möjligt för människor att börja handla. Det enda vi kan se från det som kommer uppifrån är att välståndet sakta men säkert håller på att tas ifrån oss.

Samma gäller för Afrika. Vi måste sluta sponsra korrupta regeringar och företag, kräva äganderätt för alla människor. Äganderätt skapar kapital som kan investeras. Bidrag skapar aldrig utveckling utan stabiliserar bara en dålig situation eller gör den sämre.

Att få Afrika i närheten av västerländsk standar kommer ta minst 50 år. Det finns ingen genväg.

#23 - - Marianne:

Vad säger du om försurningen av haven, som också nämns som ett problem av höjd halt CO2 i atmosfären?

Svar: Haven blir lite mindre basiska när de löser mer koldioxid (de är långt ifrån sura) och studier har visat att basen i havens näringskedja de gröna algerna frodas i högsta grad vilket gynnar livet i haven: http://www.kaltesonne.de/news8-8/
Lars Bern

#24 - - Dan:

Det är väl så här det blir när enfaldiga idealister typ Åsa Romson ska skriva miljöregler. Skriver man dem väldigt stränga så har man gjort en viktig insats för miljön. Tror man.
Att kraven kanske är tekniskt omöjliga att uppfylla leder förstås till fusk.
Vems är felet?

#25 - - Rale:

Flygbussarna kör på mat!

http://static.feber.se/article_images/63/66/0/63660_450.jpg

Upp