Vänstern och islamismen

Oviljan från flertalet vänsterdebattörers sida att ta övertygande avstånd från den fanatiska islamism som ger terrorismen näring är påtaglig. Man relativiserar problemet och ser mest islamismen som ett utslag av hur förtryckta människor i utvecklingsländer reser sig mot det västliga kapitalistiska förtrycket. Självklart vill man gärna se problemet på det sättet, eftersom man själv för en kamp mot kapitalismens och marknadsekonomins fri- och rättigheter och gärna vill tro att den islamistiska rörelsen är en nära bundsförvant i detta sammanhang.
 

Den svenska socialdemokratin har gått på den här myten med hull och hår, ständigt manifesterat av bl.a. utrikesministerns obalanserade klavertramp mot judarna och en tilltagande allmän antisemitism inom partiet. Man tar ensidigt parti för raketskjutande palestinier och lojaliserar sig på det sättet med den muslimska rörelsen. På liknande sätt förhåller sig den av vänsterpolitiker styrda Svenska Kyrkan till islamismen. Kyrkan vill tro sig om att kämpa för världens förtryckta genom att släppa in mullorna i kyrkorna. Stockholms vänsterbiskop Brunne går t.o.m. så långt att hon vill sätta ut muslimska symboler i kristna kyrkor.

Jag tror att den svenska vänstern står inför ett obehagligt och ytterst pinsamt uppvaknande. Wallströms konflikt med det Saudiska kungahuset är ett första vittnesbörd. Jag är övertygad om att det som driver den millitanta islamismen nog inte i första hand är politisk övertygelse, utan fanatisk religiositet och tro på Allah. Men detta förstår inte vänstern eftersom djup religiositet och gudstro inte är närvarande i deras föreställningsvärld. De klarar inte att förstå islamismen som något annat än utslag av en politisk kamp – en vänsterrörelse. De begriper inte innebörden av att islamistiska terrorister utan att tveka offrar sina liv som självmordbombare. Det gör man om man har en blind tro på att komma till ett gudomligt paradis. Vi som innerst inne tror att filmen går av när vi dör, kämpar med näbbar och klor för att hålla oss vid liv.

Jag har själv ofta förvånats över, hur väldigt mycket mer gud och religion är närvarande hos vänner som vuxit upp i Mellanöstern än hos oss etniska svenskar. Detta är f.ö. oberoende av om dessa är muslimer, judar eller kristna. Det som är mest förvånande, är att även svenska kyrkans biskopar inte verkar förstå trons betydelse hos dessa människor. Varför bjuds inte de själva in att predika i moskéerna, borde de fråga sig?

Jag tror den svenska vänsterrörelsen kallt räknar med att de människor som kommer hit som flyktingar från Mellanöstern eller som lycksökare från fattiga länder i Afrika, kommer att känna en stark lojalitet till vänstern och därför bli lojal röstboskap i en framtid. Man vill inte inse att alla de sekulära värderingar som man med framgång slagits för, kommer att utmanas av människor som tror blint på patriarkala religiösa skrifter. Och får de inte gehör så kommer de att etablera sina egna partier med dess värderingar. Bl.a. kommer feminismen att möta ett snabbt ökande motstånd efter decennier av framgång i det sekulära Sverige. De infödda feministernas tendens att se bort från problemen med hedersvåld inom de patriarkala grupperingarna bär sitt tydliga vittnesbörd om vänsterns självbedrägeri.

Det allvarligaste i vänsterns naiva föreställningar beträffande djupt troende invandrare från muslimska länder, är dock att man inte förstår vad som faktiskt driver de få fanatiker som blir islamistiska terrorister. Man förstår inte att dessa människor ser oss andra som otrogna utan rätt att existera i en av guden styrd värld, trots vår oändliga generositet och välvilja. Det innebär att de riskerar att föra helt fel politik för att bemöta det, just nu eskalerade hotet från sådana terrorister. En rad uttalanden från den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Mona Sahlin bär vittnesbörd om denna förvillelse hos den svenska vänstern.

Demokrati | Feminismen, Flyktingar, Islam, Israel, Kyrkan, Mona Sahlin, Vänstern | |
#1 - - /lasse:

Vänstern verkar ha svårt att ta till sig det mest elementära med Islam. Att profeten var en imperialistisk krigsherre, han och hans direkta efterföljare erövrade allt större territorium och underkuvade folken där. Islam skapades som imperiets ideologi.
IS går i profetens och de första kalifernas fotspår.

#2 - - Lennart Granqvist:

Vi,av det socialdemokratiska arbetarpartiet,vilseledda etniskt sekulära svenskar kan tryggt förlita oss på att Vladimir Putin kommer till vår hjälp när inbördeskriget startar i Sverige.
Ryssland kommer aldrig att acceptera att Östersjöutloppen kommer att kontrolleras av militanta islamistiska muslimer.

#3 - - /lasse:

Vänstern har också en märklig människosyn, alla är egentligen lika, bara de kommer hit kommer de att sömlöst integreras och smälta in i det svenska samhället. Om nu inte rasismen hade hindrat dem från detta.
Människor är utbytbara som mekanodelar.
Att det svenska välfärdssamhället lyckades väl i den industriella eran skulle bero på en historisk kulturell kontext med speciellt kulturellt kapital existerar inte för dem. I deras föreställningsvärld vill alla egentligen bli "svenskar", så det är inga problem att ha massinvandring av totalt främmande kulturer ur en helt annan historisk kontext som skapar stora diasporor här. Löfven verkar tro att bara de får en dos av den svenska modellen så kommer deras att rinna av dem i ett nafs. Hybrisen är total.
Det samhället som skapade den sk svenska modellen med välfärdssamhälle osv är inte av Gud given på denna del av geografin. Det är ett förskräckligt fullskaleexperiment de utsätter det här landet för.

#4 - - Jan Davidsson:

Otroligt bra sammanfattat!
Kruxet är just detta att vänstern likt historien om Animal Farm (Orwell) alltid tror sig veta bättre än andra människor, Att de har tolkningsföreträde. Det märks. De tror att de kan mästra och tämja alla. Jämför med de stolliga kvinnorna som blir kär i kriminella män och tror att de kan omvända dem. Sådan är vänstern.
Därför blir en viktig uppgift i framtiden att nogsamt och alltid se till att sådana ej får viktiga poster i samhället.

#5 - - Peter L:

Tyvärr är det nog så att oberoende av hur illa det går går för Sverige så kommer vänstern aldrig att medge att de har något som helst ansvar för utvecklingen.
För att kunna lära sig något i livet krävs ödmjukhet, nyfikenhet och en vilja att förstå det som sker.
Vänstern i Sverige saknar totalt dessa förmågor, ända ner från urbota korkade journalister och andra agitatorer hela vägen upp till professorer.
Det spelar ingen roll om Sverige övertas av terrorister som halshugger feminister, kommunister, socialister, agnostiker och kristna, vänstern kommer fortfarande förneka allt ansvar, de kommer skylla all terrorism på rasister, nazister, fascister och andra högerspöken.
Och det är här som problemets kärna ligger, den totala oförmågan till det konstruktiva samtalet, viljan att mötas och lära.
Denna dogmatiska vägran att se andra vyer än den egna, att ödmjukt ifrågasätta sin position, att respektera motparten, är det som drivit Sverige ända till att bli världens exempel på en failed state, ett land som begår självmord.
Sverige sitter fast i ett skyttegravskrig, nöden har ännu inte blivit stor nog för att tvinga förnuftet att ta ansvar.
Ansvaret ligger tungt på Sveriges intelligentia, den skulle, med information, debatt och rakryggad moral, kvävt detta barn i sin linda.

#6 - - LO Landin:

Jag tror att du har både rätt och fel. Rätt när det gäller en minoritet islamister. Fel när det gäller den stora majoriteten människor uppfostrade med islam som religion. Det som nu pågår i den islamska världen är reformationen fast i en ny tid, där islams jesuiter har tillgång till mycket större resurser än de kristna härförarna hade, men med samma infernaliska blandning av religiösa och/eller politiska drivkrafter. Det tragiska är att Jihadisterna, Bush och Obama tillber samma gud, men de har alla tappat bort kärnbudskapet och ägnar sig åt att gå i döden själva eller genom ombud för olika missuppfattningar. Vi tror alla på någonting och söker oss fram. Farligast är de som tror sig ha funnit sanningen.

#7 - - Peter Grafström:

På min sons gymnasium rusade det in islamister och krävde att flickor skall skyla sig. Det lär ha kommit nya säkerhetsrutiner nu(?). Otäckt, men till skillnad från denna artikels borgerligt korrekta verklighetsbeskrivning vill jag tillägga att det är Usa och dess hantlangare som åstadkommit radikaliseringen. Hade det hängt på det 'hemska' Sovjet hade sekulära krafter och kvinnors frihet haft en betydligt bättre chans. I många länder.
All terror förefaller vara direkt organiserad av väst. Ofta med utnyttjande av statister som tror att de deltar i en övning men som visar sig 'go live'. Så var det även i den senaste Parisattacken. Vem som sköt kan vara svårt att fastställa. Medier medverkar gärna med desinfo. Den vansinniga massinvandringen ökar förstås risken för spontana konflikter men jag misstänker att Usa inte nöjer sig med att vänta på att slumpen hjälper dem i deras onda avsikter. Usa genom Nato/Gladio vill hellre valla sina adepter och kontrollera alla parametrar. Om Sverige spelar med kommer vi kanske billigare undan men bedrägeriet och ondskan och den imbecilla folkpartiretoriken fortsätter locka oss in som kanonmat åt Usa.
Bättre än vapensändningar till Kurder är att avslöja västs kända men i msm förtigna och helt avgörande stöd till terrorn.
Får vi nånsin se en liberal som kämpar för andra än Usas intressen?
Instämmer beträffande vänsterns okunnighet och motiv.

#8 - - Peter:

Tack för en mycket bra sammanfattning!

Jag har alltid varit "fascinerad" av vänsterns gullande med islam, med tanke på deras motvilja mot religion och kamp för jämställdhet mellan könen.

Tanken på att importera valboskap startade i mindre skala redan i mitten på sjuttiotalet, när sossarna fick en pålitlig väljarkår i chilenska flyktingar. (Det går vissa rykten på nätet att militärjuntan också släppte brottslingar som senare tog sig till Sverige.)

Detta gör att vänstern är betydligt mer farlig än högerextremister. Vi kan bara se på vad som hände i Iran, när Shahen störtades av islamister och andra motståndare till regimen. Efter maktövertagandet gjorde sig islamisterna av med en del av sina bundsförvanter och tog över ruljansen. Jag tvivlar inte på att något liknande faktiskt kan hända i Sverige, även om det ligger ganska långt in i framtiden.

#9 - - Håkan Birke:

Bra igen Lars

#10 - - Camilla:

Nej, det här tycker jag inte var en särskilt bra text!
Vad menar du/ni med vänster? Mona Sahlin, S är inte vänster, enligt mig. Hon är en karriärist, som verkar vara falsk.
På samma sätt finns det de som kallar sig liberaler/höger; men de har en egen agenda, tex. Carl Bildt.

Svar: Jo Mona Sahlin är i högsta grad vänster, vilket inte utesluter att hon är karriärist. Läs gärna även Bitte Assarmos: http://detgodasamhallet.com/2015/11/19/vansterns-mytbildning-kring-terror-ar-osund-och-polariserande/
Lars Bern

#11 - - ericr45:

Jar tror att detta är kärnpunket i vänsterns totala oförståelse:
"Man förstår inte att dessa människor ser oss andra som otrogna utan rätt att existera i en av guden styrd värld,"
Man förstår inte heller, i analogi med ovan, att "islam" är ingen religion, det är ett helt politiskt system baserat på religion, därför kommer man aldrig att förstå...

#12 - - Stefan.:

Islam som ideologiskt rättesnöre har sedan 1400 år präglats av tvist mellan Sunni och Shia.
Shiamuslimer utgör ca. 15% av världens muslimer, medans resterande 85% finner Sunni som den "rätta" tolkningen av profetens budskap.

Upprinnelsen till den djupa misstron mellan dessa bägge falanger sägs vara ett rent administrativt förhållande.
Shia lär ha föredragit ett "arvsfurstedöme" medans Sunni förespråkade en vald förträdare-en kalif.

Så långt finns inga religiösa argument att med sabeln i högsta hugg bekämpa sin "granne".

Det handlar om rent egoistiska maktambitioner då som nu, att med våld tillskanska sig territorium och dess invånare, med exklusiv möjlighet att beskatta dessa till gagn för en maktberusad elit.

Härvidlag finner jag likheter med vänsterns ideologiska grunder.
Jag har svårt att finna någon "trosuppfattning" som en verklig orsak till maktkampen i mellanöstern.

Jag upplever att Mona Sahlin tar politisk ställning för den ena av dessa stridande ideologier,
nämligen Sunni och därmed dess "svans" bestående av "huliganer" som kallar sig IS.

#13 - - Lasse:

Vänstern som ser boende i utanförskapsområden som drabbade av orättvisor ger Islamister näring för att ta värvning i IS.
Det sorgliga är att utanförskapet går i arv.
Muslimer som flytt till ett fritt land vill gärna se mindre frihet!
Det finns inget som förenar vänstern med Islam-utom upproret mot det bestående.

#14 - - Sigvard Lindqvist:

Bra artikel, men du glömmer att nämna Reinfeldts svek mot det svenska folket. Att liera sig med den yttersta vänsterkanten måste ses som ett förräderi av stora mått.

Han är den som accelererade vansinnet och som Löfvén fortsätter att driva på.

Redan 2009 varnade Åkesson under spott och spe om vad som komma skulle. Skyll inte på mig med andra ord.

#15 - - Elfyma+:

Verkligheten är mycket mer komplicerad än så.

Sant är att vänstern vurmar för muslimer, men det gör de för alla minoriteter som de anser är "utsatta" och "diskriminerade. Det manifesteras bl.a i den asymetrisska HMF-lagen.
Det är brottsligt att förolämpa muslimer, judar och romer, men inte svenskar, ej heller nordiska invandrare då vi anses tillhöra "majoriteten".

Sant är även att företrädare för den judiska diasporan vurmar för multikulti och massinvandring, inkl. muslimsk, till västeuropa, men märkligt nog inte till Israel. Då krävs judiskt blod i ådrorna.

Sedan klagar samma företrädare på ökande antisemitism i västeuropa och försöker skuldbelägga oss som vill minska denna invandring. Tala om dubbla måttstockar.

Sant är att regeringen har kritiserat Israels ockupations-/expansionspolitik - i likhet med FN och många andra länder.
Ska då en stor del av världen buntas ihop och utdefinieras som "antisemiter" såsom sionisterna önskar ?
Vänstern vurmade förr så mycket för Israel att de åkte dit för att arbeta gratis på deras kibbutser (en variant av kolchoser).

Sant är att Hamas är muslimska fundamentalister, men bunta inte ihop dem med al Qaida och IS som har helt andra mål.

Det enda de har gemensamt är att de tillber samma gud, om än med mindre extrem uttolkning. Hamas är inte tillräckligt renläriga enl. IS.

IS och al Qaida har faktiskt mer gemensamt med terrorrorganisationer som Sternligan och Irgun som också slogs för etablerandet av en renlärig stat, men med judiska förtecken.
Skillnaden är du kan konvertera till islam (och bli accepterad), men inte bli fullvärdig jude utan att ha judiskt blod på mödernet.

Hamas är i grunden en motståndsrörelse mot den israeliska ockupationen, ungefär som den norska och franska motståndsrörelsen under andra världskriget.

Hamas röstades fram i demokratiska val, som en reaktion mot att sekulära PLO/Al Fatah korrumperats av allt bistånd från utlandet, och för att PLO:s fredsavtal med Israel (Osloavtalet) blev ett fiasko och bara ledde till försämringar för palestinierna med utökade judiska bosättningar på palestinsk mark.

Sant är också att Margot Wallström kritiserat det ärkemuslimska Saudi Arabien för deras inrikespolitik och brist på jämställdhet mellan könen. Men vad ger oss den gudomliga rätten att lägga oss i andra länders inre angelägenheter ?

Om regeringen i stället hade kritiserat saudiernas och emiratens stöd till islamistiska rörelser runt om i världen och moskebyggen i västeuropa så hade kritiken varit legitim. De (och vi) ska inte lägga sig i andra länders inre angelägenheter. Lär av Kina.

Och varför kräver inte regeringen att även arabländerna och Israel "tar sitt ansvar" för flyktingströmmarna som de själva varit med om att skapa tillsammans med USA ?

Islam är inte bara en religion.
Islam är även en politiskt ideologi grundad på koranen.
Koranen påstås vara skriven av gud (Allah) och får inte omtolkas eller reformeras. Det är grundproblemet.

Lägg därtill att koran innehåller diametralt motsatta budskap.
De som förespråkar fred och sämja kan åberopa "Mekka-delen".

De som vill slakta och underkuva andra människor kan stödja sig på den krigiska "Medina-delen". Läs mer:
http://www.dagen.se/debatt/koranens-fridsamma-del-%C3%A4r-inte-hela-sanningen-1.310917

Verkligheten är så komplex att den inte kan beskrivas med en enkel höger-vänsterskala med ursprung i den franska revolutionen. Dessutom är inte vänster alltid vänster.

Vänsterpartiets kärna är numera "hummerknivsvänstern" och partiledaren bor på Östermalm/Gärdet.
Moderaterna är inte längre ett konservativt parti.
Sossarna är inte längre ett arbetarparti.
Centern har kidnappats av Stureplanscentern som förespråkar fri invandring.
Folkpartiet är inte längre ett folkligt parti och ska byta nämn.

#16 - - Bo Blomberg:

Ja vänstern har hamnat snett, det är uppenbart. Samtidigt så tror i alla fall jag att den extrema islamismen kommer från Wahhabismen, och främst stödd och spridd genom Saudiarabiens agerande. Resten av den muslimska världen, utanför Mellanöstern och främst i Indonesien, världens folkrikaste muslimska stat (ja den är sekulär men det är 85% som är muslimer) har en från Wahhabismen helt väsensskild tolkning av islam. Det gäller också i ett antal afrikanska länder söder om Sahara, tror jag. Mellanösterns muslimer befinner sig ungefär där den västerländska kristna världen var på 1600-talet. Jag tror nog att moderna och moderata muslimer kommer att kunna påverka islam bort från den extremistiska, fanatiska Wahhabismen, och landa ungefär där den kristna västerländska religionen är idag, men inte så länge Saudi lever gott på sin olja, så det kommer nog att ta tid och vara blodigt, tyvärr. Men se där ett bättre motiv för att komma bort från fossila bränslen än vad stigmatiseringen av koldioxiden är!

Svar: Du har nog rätt i den analysen.
Lars Bern

#17 - - Nicholas Cort:

Västländernas ständiga och noggranna separering av begrepp islam och islamism har faktiskt inget stöd i själva islam. Man är muslim eller inte. Punkt. Även de "moderata, integrerade" muslimer har ingen högre auktoritet än gud och hans profet. Deras nya hemland och dess värdergrunder kommer eventuellt på en mycket avlägsen tredje plats. Det betyder inte att alla muslimer är per definition en fara för västerländsk samhälle, men de kommer heller inte att skydda det mot sina våldsamma trosfränder. De flesta offer för muslimskt våld är andra muslimer.
Det finns ingen kontinent som inte drabbats av ohyggliga massmord under de senaste 20 år. Med endast en gemensam nämnare. När man ser en imam i Norge först raljera över begreppet "islamist" och sedan fråga sin församling hur många stödjer stening av en kvinna för otrohet - och ser en skog av sträckta händer i luften - vad är det för lärdom man får utav det?

#18 - - Göran Fredriksson:

Inom islam har alla män, oavsett plats i den manliga hierarkin, makt över kvinnorna. Det är den makten som medför höga reproduktionstal. Det är den makten som utgör den största attraktionskraften och som är Profetens snilledrag. Det är den som männen är rädda att förlora.

Sverige är världens mest jämställda samhälle med en feministisk regering. Därför sätts numera patos före logos vilket resulterar i ett inflöde av främst män från extrempatriarkala länder.

Detta riskerar att trycka tillbaka feminismen rejält. Inom några tiotal år kommer det att visa sig om ett jämställt samhälle är hållbart. Feministerna i Sverige tror sig om att ha utrotat den mulliga mansgrisen men ser inte tillflödet.

Nativiteten kommer sannolikt att vinna över naiviteten. Men vad gör det när det är viktigare att kunna få en styrelsepost idag än att efterkommande får leva i en liberal marknadsekonomi?

#19 - - Göran:

Det muslimer och då kanske fundamentala islamister hatar mest av allt är människor som inte har någon tro. Med andra ord hatar de kommunister och socialister. Det är ganska ironiskt att vänstermänniskor hejar på de som vill dem mest ont.

Samtidigt är detta komplicerat eftersom de flesta kurder i främst Turkiet stödjer PKK, en kommunistisk rörelse, samtidigt som de flesta är djupt religiösa. Stödet kommer från alla samhällsgrupper av kurder, rika som fattiga.

En sak som jag anser att Lars Bern har helt fel i sin analys är orsaken till att individer ägnar sig åt terrorism. De övervägande antalet individer som blir terrorister är inte speciellt religiösa eller drivs inte av religiösa avsikter. Motivet är hämnd för vad de anser är oförrätter.

Så länge som väst kommer att döda oskyldiga, tortera folk eller på annat sätt förnedra folk kommer det att skapas människor som vill hämnas. Kan man inte förstå detta kan problemet med terrorism aldrig lösas. Lösningen ligger inte i bomber utan i att ställa våra egna regeringar till svars. Detta är rekryteringen för terrorismens "soldater".

När det nu finns soldater kommer vi till det steg att en soldat behöver vara med i en arme. Här kommer islam in i bilden. Mullor och andra islamister utnyttjar soldaterna för sina syften. Utan soldaterna skulle de inte komma långt med terrorism.

Tittar vi sedan på hur fundamentala islamister kan påverka samhället är det en naiv tro att det ska finnas en kraft som kan motverka den; någon form av humanistisk islamism. Det är bara att jämföra med hur vänstern påverkar i Sverige med politisk korrekthet, diskrimineringslagar, hets mot yttrandefrihet, kränkthetsnormer etc.

Vänster och högerskalan är förelagd. All etablerad politik i Sverige är vänster - socialism. Det är bättre att tala om en skala där vi antingen vill ha lite frihet för individen där individen är en tjänare åt staten eller frihet för individen där en möjlig statsmakt endast är ett medel för att organisera några få gemensamma önskemål. När man vill göra ett val mellan frihet eller livegenskap ska man tänka på att valet handlar om utveckling eller stagnation och tillbakagång.

Märk väl att den invandring som sker till Sverige inte sker på frivillig väg utan genom våld eller hot om våld mot alla svenska medborgare. Liberal invandring är öppna gränser, men den är inte att den som kommer till Sverige får pengar, bostad eller mat som har avtvingats landets invånare.

Svar: Konstaterar att vi är helt oeniga om bakgrunden till terrorism, jag tycker du tänker lika fel som Mona Sahlin. Terroristerna i London härom året kom från ganska goda medelklassförhållanden. Och det faktum att terroristerna gladeligen offrar sina egna liv bottnar i en djup tro på gud och paradis. Sekulära våldsverkare försöker oftast spara sitt eget liv.
Lars Bern

#20 - - Mats Olsson:

Elfyma+ ,Tack för dina mycket tänkvärda kommentarer.

#21 - - tomas:

Jag håller med till 100 procent...
Vi har varit NAIVA säger Löfven idag....
ett understatement...
http://www.steynonline.com/7293/the-barbarians-are-inside-and-there-are-no-gates

#22 - - Björn i Bromma:

Det är 68-vänstern som fortfarande sitter inrökt i tapeterna. Minns Palme som gick hand i hand med Nordkoreas ledare, minns Ingvar Carlsson som gick hand i hand med Mugabe. Både Nordkorea och Zimbabwe (fd Rhodesia) utvecklades till diktaturer i olika former och gick ned sig kraftigt.
Det verkar otvivelaktigt som att vänstern har en inbyggd barnslig omedvetenhet som gör att man för det mesta agerar "nyttiga idioter" åt mörka krafter.

#23 - - Anya:

Socialdemokraterna i Malmö har ett troget valboskap.
I vissa valkretsar erhöll de över 80% i det senaste valet.
Tack vare detta boskap sitter de kvar och styr Malmö tillsammans med extremisterna i Miljöpartiet.

#24 - - Anonym:

Sverige består i princip av två block.
Naiva fanatiker vs vuxna pragmatiker.
Åsa Romson tillhör det första blocket.

#25 - - Göran:

Lars! Att en del terrorister kommer från goda medelklassförhållanden vittnar bara om att ökad kunskap på detta område också leder till insikt i det gigantiska hyckleri som förekommer.

Sedan så påstår jag inte att alla terrorister leds av hämndbegär. Det finns koranskolor som indoktrinerar föräldralösa barn att bli fundementalister och tro på oskulder i paradiset, se USA och väst som den stora satan osv, såsom har skett i de koranskolor som Röda Korset har finansierat i Pakistan, och även andra orsaker.

Av de terrorister man har intervjuat, som fångar, uppvisar huvuddelen ganska ytliga kunskaper i islam eller inte ens speciellt religiösa utan uppger de skäl jag redovisade för i mitt tidigare inlägg. Skulle muslimer inte kunna hysa hämndkänslor när Putin, François Hollande och Barack Obama talar om hämnd och där det redan har bombats i det syftet. Själv tycker jag det är bättre att lyssna på de som har haft direkt kontakt med terrorister än på politiska yrkeslögnare.

Lars, förklara hur det kommer sig att terrorism ökar desto mer väst inverterar i öst? Det kan räcka med ett enda korkat uttalande från en västlig ledare så skapas tio terrorister direkt, enligt t.ex. CIA, polisiära och militära förhörsledare.

Jag ser ingen större skillnad på att låta ett flygplan släppa bomber över oskyldiga människor av vilket slag de än må vara mot att ta tåget till ett annat land och spränga oskyldiga i luften. Det handlar bara om finansiella resurser.

#26 - - Maria:

Så f-bnnat trött på råkommuniserna!

#27 - - Katarina Ppålman:

Jaha, nu menar Löfven att Sverige varit naiva...vaaa! Vi är många som har undrat i vårt stilla sinne hur ett land kan släppa in folk utan identitetshandlingar. Sverige har därmed blivit en uppsamlingsplats för kriminella och terrorister, kanske var det också meningen så, eller led ALLA helt plötsligt i vår regering brist på konsekvenstänk bara.

-Nä, kom nu inte Löfven och påstå till alla medborgare att ni inte visste och att ni bara ville väl, INGEN TROR ER.

Det är bara att inse för alla, att vår regering prioriterade sin ege image i EU (och för vissa i eliten) före sin befolkning. EGOISM kallas det!

#28 - - Samuel af Ugglas:

Varför är svenskarna så fruktansvärt naiva. Att tro att socialisterna kommer att rädda Sverige från islam är befängt och det har Löfven varit medveten om hela tiden.
Tänk om han hade varit ärlig nog att fråga folket. Den chansen har han försuttit och då får han väl finna sig i att bli kallad förrädare.

#29 - - tipp:

Många intressanta kommentarer. Jag tror dock att man lurar sig om man räknar med moderata muslimer. Redan idag lär mer än hälften av muslimerna i Sverige se mer till sharia-lagarna än till svenska lagarna. Detta gör att skrämsel och terror kommer att göra alla muslimer till sharialaglydiga muslimer förr eller senare. Det gällde i de kristna länderna under många hundra år och det kommer att gälla även muslimska. Det blir inte bättre när svenska politiker "förstår" islamister in absurdum.
Vi ska heller inte se kristendomen som en människoälskande rörelse. Jag tror att det är religionskonservativa och kreationistiska kristna som är de främsta anhängarna av "korstågen" i Mellerstaöstern. Bland dessa finns oligarkerna och de som tjänar de stora pengarna på krig.
Beträffande S så är de inte längre ett parti med ett program. De hoppar på de ad hoc-lösningar som de tror köper flest röster. De ville införa löntagarfonder då de trodde på vänstermajoritet. De ville avskaffa kärnkraft då detta gav röster. De vill minska biltrafiken när detta ger röster. De hoppar på klimatbluffen när de tror detta ger röster. Köttskatt tror de ska ge röster. Förvisso säger Löwén idag att de varit naiva men som vanligt leder det bara till kraftfulla slag i luften.
Idag är det egentligen bara SD som har ett partiprogram som leder dem. För övrigt har Hollande bjudit in Marie le Pen till förhandlingar. EU-Juncker har skrivit brev till Putin och vill återuppta det ekonomiska samarbetet. Så det händer saker även i Europa.

#30 - - Peter F:

Mardrömmen vore att den våldsbejakande svenska extremvänstern ansluter sig till terrorn. AFAs upptåg dömdes idag. http://www.friatider.se/13-v-nsterextremister-d-mda

#31 - - Marianne:

Bra text och intressanta fakta och funderingar i kommentarerna.
Det finns nog inte bara ett recept på, hur en terrorist med islamistiska idéer blir till. Alla blir heller inte självmordskandidater, de som blir det har antingen en stark tro eller har förlorat sin lust att leva, kanske har mist sin familj eller släkt. Det kan så klart vara en kombination. Många som finansierar och planerar dåden, har nog mer politiska intressen.
Internet spelar en stor roll i rekryteringen. Vi har själva bäddat för dessa problem, när vi satt 10 tusentals unga män utan sysselsättning i förorterna. Detta är onaturligt, att vissa kommer från bättre sociala förhållanden gör inte detta mindre sant. Alla i den åldern vill få ut nåt av livet, de behöver jobba sig trötta om dagarna.
Att Saudi Arabien får finansiera moskéer här och med sina imamer sprida den Wahabistiska tron, är inte bra så klart.
Men framför allt borde vi själva stå upp för det sekulära samhället. Vi ska inte ge religiös mat i skolor och omsorg, vi ska inte tillåta religiös klädsel i offentlig verksamhet. Vi ska inte tillåta import av kött, där inte djuren blivit hjärndödade innan blodavtappningen vid slakten. Vi har lag på denna bedövning.
Vi lever på 2000-talet och lär ut vetenskapen i skolan. Då ska vi inte visa en massa tillgjord hänsyn till religiösa idéer. Det har ingenting att tillföra samhället.
De politiska partierna måste visa var de står i dessa frågorna. Vi kan inte låta religiös s.k. diskriminering gå före jämlikheten mellan könen. Som i alla de handskakningsfallen som varit, då män vägrat ta en kvinna i hand och fått skadestånd då de inte fått ett jobb för detta.
Religion är politik, i allra högsta grad och har alltid varit. Det är den äldsta sortens politik. Den som har kontakten med gud(arna) har makten. Kristendomen var politisk på sin tid här. I katolska länder har religionen stort inflytande.
Nu smyger sig islamister in i nästan alla våra partier. De använder vår demokrati, för att få inflytande. Detta är egentligen ett större hot på sikt, än de mer akuta terrorhoten.

#32 - - K.Pålman:

Tycker att vi alla kärleksbombar Svenska regeringen. Stort hat mot dem nu både från egen befolkning och från andra länders ledare över hur deras dumsnällhet skapat risker för andra. Love....Love...Love....snäll ska en va' men inte dum.....

#33 - - Björn Sveninge:

Jag blir villrådig när jag läser artikeln och kommentarerna.
Tänk om fysik hade behandlats på detta sätt och alla skulle ha sin egen uppfattning av vad som gäller.
Vi kan ta ett exempel, 911, elfte september, World trade center faller till marken i fritt fall.
Förutom tornen faller byggnad 7 i fritt fall, det tar 6,5 sekunder för en byggnad som inte skadats av flygplanen.
Är detta fysikaliskt möjligt?
Byggnaden är 47 våningar hög, en enorm byggnad som faller symmetriskt till marken.
När jag hävdade det omöjliga i detta om inte sprängämnen , controlled demolition, eller okända vapen används, så får jag höra av en debattör att " en sak faller så fort som den faller".
Debatten ovan påminner om att saker faller så fort som de gör.
Det är oroande för att om man vill åtgärda ett problem så måste man först identifiera det.
Antag att bilen inte går och felet identifieras som att bränslepumpen är trasig, när det i verkligheten är en säkring till bränsleinsprutningen som brunnit upp.
Den av debattörerna ovan som närmar sig det jag anser som rätt analys är Elfyma.
Vad är skillnaden på vänster och höger i praktiken i Sverige av idag.
Inte mycket men bägge drar oss in i fördärvet.
Det som länge används för att kontrollera oss är söndra och härska.
Klasskamp, man mot kvinna, religioner mot andra religioner, etc, den som sitter som spindeln i nätet kan med denna hävstängsverkan kontrollera och styra utan att synas.
Tar vi hetsen mot islam som exempel och händelserna i Paris häromdagen så kan det förhålla sig på två olika sätt.
Det var verkligen Is som utförde dåden eller det var franska regeringen med Hollande i spetsen som låg bakom.
Löfven med normal reaktionsförmåga som en sengångare erbjöd omedelbart Frankrike svensk hjälp.
Hangarfartyget Charles de Gaulle på väg mot Syrien, England skickar marint stöd.
Säpo uppgraderar terroristhotet och färgade människor fortsätter att invadera Sverige.
Det kanske var slumpen som la sin näsa i blöt och byggnad 7 på Wtc hade ramlat till marken ändå den 11 september i den fart som saker faller i...
För flygplanen kan det knappast vara.

#34 - - Björn Sveninge:

Vill tillägga att nu ökar Frankrikes president Hollande på invandringstakten .
Finnd det någon minta gemensamma nämnare i detta?

#35 - - Mattias S:

Ang. #28 Samuel af Ugglas:
Folket tillfrågades i september 2014, men det politiska etablissemanget accepterade inte svaret och agerar nu därefter. Skulden ligger inte enbart hos Löfven utan alla partier som krumbuktar och gör sig till (December-Överenskommelsen är ett exempel)

#36 - - Svante1:

Den värsta förrädaren var Reinfeldt som öppnade alla dörrar (och hjärtan :( ) med MP.Sedan smet han iväg efter valet utan att ta något ansvar....

#37 - - Göran:

Det kommenteras om islam hit och kristendom dit. Tyvärr glömmer ni bort den största religionen i Sverige: dyrkan av staten och tron att politiker kan ta hand om er.

Av alla ställen jag har varit på i världen tycker jag ett var extra speciellt då människorna där var ytterst trevliga och vänliga. Det var i Aqaba i Jordanien. En taxichaufför där kommenterade det med: "Människor är vänliga mot varandra. Det är politikerna som ställer till allt elände."

I Sverige har de flesta människor tron att politiker skapar ett bra samhälle. Det är helt fel. Det är civilsamhället som skapar bra villkor. Jag skulle vilja säga att civilsamhället har stått emot förvånansvärt bra mot staten och politikernas ständiga försök att totalt förstöra samhället både ekonomiskt och kulturellt.

Tänk om varje individ kunde ägna en ynka kvart om dagen åt att skaffa sig lite bildning, vilken skillnad det skulle kunna göra. I princip finns det ingen ursäkt att inte göra det. Alla har den tiden. T.ex. kan man strunta i kommunisttidningen Metro när man ska ta sig till jobbet och läsa något vettigt eller lyssna på en ljudbok. Det finns massor med utbildning att lyssna till.

#38 - - Göran:

Här är en artikel om ett sätt att skapa terrorister som inte har så mycket med religion att göra, utan handlar om USA:s och speciellt Barack Obamas drönarprogram:

https://theintercept.com/2015/11/19/former-drone-operators-say-they-were-horrified-by-cruelty-of-assassination-program/

#39 - - tipp:

£37 Göran. Vi ska inte förringa religioners eländigt förtryckande roll. Men jag håller med om dyrkan av staten. Jag har skrivit tidigare om politiker och många andra som inte kan skilja mellan "det offentliga", "staten" och "samhället". Jag har har också skrivit om att ett SAM-hälle inte kan vara MULTI-kulturellt därför att då är det inget SAM-hälle. Kultur är ju inte bara mode, mat och musik utan också former för hur vi samarbetar och mycket annat. Det hindrar dock inte att människor kan ha sina särarter inom ramen för ett sunt samhälle.
Problemet är dock att vi en gång trodde på att samhällskontraktet skulle gälla. Det började erodera med Palme. Det blev inte bättre när Göran Persson et consortes stal 250 miljarder från pensionärerna och påstås ha sanerat landets ekonomi. Det är lätt att sanera sin ekonomi när man stjäl andras pengar. Nu finns inte något samhällskontrakt; det är numera politikerdekret åtföljda av en ingående personkontroll via olika myndigheter. Därför blir vi allt mindre SAM-hällsmedborgare. Vi har tvingats bli lydiga undersåtar.
För övrigt tror jag att politikerna tvingas snyta fler miljarder från pensionärer och andra inom några år.

#40 - - Katarina Pålman:

# 33 Björn Sveninge
Förmodar att Lars blogg inte är ngn tävling om vem som bäst behandlar ämnet utan en blogg till för alla som vill ventilera sina åsikter om ett samhällssystem och politik som inte fungerar längre. Jättemåga bra inlägg bland annat Mariannes där jag själv lär mig mycket. Det är väl så det ska vara med en blogg, kunnig eller inte men alla har rätt att finnas och yttra sig inom ämnet efter förmåga.

#41 - - K.Pålman:

Ber om ursäkt för massa stavfel i mina kommentarer men mitt tangentbord fungerar inte som det ska längre, tar inte vissa tangenter, bara ibland hm.......får granska lite bättre innan en sänder iväg.......

#42 - - Maria:

Undrar vilken tidningsbild på terroristen som fick passageraren på bussen att känna igen terroristen och ringa polisen. Mej veterligen hade alternativ media bilden ute före stora media. Kan det vara så att alternativmedias snabba rapportering med bild på terroristen har hjälpt många msk från en blodig massaker. Tur att alternativ media finns iaf och Lars blogg :))

#43 - - Camilla:

Marianne: Jag ser inget problem i att olika människor/kulturer/religioner har olika kroppsspråk. Vad är problemet?
När jag har besökt några vårdcentraler, har det varit någon läkare som vägrat ta i hand "pga smittrisken" (influensatider typ). Då har jag känt mig förnärmad. Läkaren kan väl tvätta händerna efter varje patientbesök, så är det problemet löst. Men, det är väl inte hela världen... Jaja.

#44 - - Kurt Hägglund:

Is är påhittat i syfte att få igenom lagändringar och nya inriktningsbeslut som annars vore omöjliga.

#45 - - Tomas:

Islam for dummies...
http://www.d-intl.com/2015/11/19/vad-du-behover-veta-om-islam-for-att-forsta-vad-islam-verkligen-ar/

#46 - - Max Lösche:

Hej,

jag håller delvis med huvudinläggets författare, men vill tillägga att det är även högern som har fört en helt huvudlös invandringspolitik. Att S i Sverige och i många andra europeiska länder idag helt har frångått från sin socialdemokratiska politik är ganska uppenbar, de flesta ledande partier lyder i dagens läge enbart marknadskrafterna och det är den som styr även invandringspolitiken. Utan diverse konflikter i bl a Mellanöstern rullar inte vapenhandeln lika fint och utan konflikterna blir det ingen billig arbetskraftsinvandring, något nyliberalerna jobbar mycket hårt för!

Men även jag som socialdemokrat håller med om att både invandrings- och integrationspolitiken måste saneras något oerhört.

Men man får inte glömma bort två viktiga faktorer: 1) flyktingkrisen och terrorismen tar just nu all fokus ifrån, vad jag anser vara de verkliga problemen i vårt Europa; finanskriserna och den marknadsstyrda "demokratin". 2) Människorna här hemma i väst bör kanske inte glömma hur pass inflytelserik kristendomen en gång i tiden var när det gäller europeisk politik och makt! Vi snackar ju ändå om ca 1000 år av mycket tung religiös makt och kontroll av främst den katolska kyrkan! Religion är i de flesta fallen ett politiskt verktyg och det har använts här hos oss, precis som det än idag använts i diverse arabiska länder idag! Ge man regionen en chans till reformer, som dock så klart kräver mycket hårt arbete och tid, så kan alla samhällen,oavsett religion eller kultur moderniseras!

#47 - - Sigvard Lindqvist:

@Max Lösche: Den stora skillnaden är att vi lösgjort från kyrkans skojerier, medan vad gäller Islam kan det aldrig hända. Det sätter Koranen stopp för.

#48 - - Max Lösche:

Hej,

det håller jag inte med om! Jag tycker det är en allt för utbredd fördom mot just denna religion. Koranen skrevs (inte av gud) utifrån det gamla testamentet, som är minst sagt lika blodigt och grymt som koranen! Det handlar alltid om perspektiv och tolkning! Vår tids fredliga kristendom kan väl inte heller jämföras med korstågens massakrer?! Jag tycker påståendet att Islam sätter stopp för en fredlig utveckling av den arabiska delen av världen ger för mycket makt åt just religionen och för lite förtroende och näst intill förakt för de arabiska människorna!

#49 - - Göran:

@Max Lösche

Ett problem med religion oavsett om det är kristendom, islam eller dyrkan av staten är att det behövs väldigt få människor för att ställa till elände. Med andra ord kan vi ställa oss frågan om det verkligen är vettigt att experimentera i Sverige med islamistiskt inflytande i vårt samhälle?

Om det är som SCB påstår att muslimer kommer att vara i minoritet runt år 2050 i Sverige kan jag inte se någon annat sätt att försvara det vi kallar svenska värderingar än med våld.

#50 - - Katarina Pålman:

#15 Efyma
Konstigt om råkommunisterna inte tror det är brottsligt att förolämpa (förolämpning mot just folkgruppen) nordiska invandrare, när Sverigefinnar, Samer och Tornedalingar åtnjuter samma lagstadgade minoritetsskydd som Romer, och judar. Muslimerna är INGEN lagstadgad minoritetsfolk grupp då det krävs att folkgruppen funnits i Sverige i 200 år.

Det är dags att skolorna och media gör detta klart för samtliga medborgare. Rasism är således från exempelvis muslim till vit nordisk invandrare från Tornedalen, Finland, Same.

Så låt inte hudfärgen avgöra vad som är rasism!

#51 - - /lasse:

@Max Lösche
“Ge man regionen en chans till reformer, som dock så klart kräver mycket hårt arbete och tid, så kan alla samhällen, oavsett religion eller kultur moderniseras!”

Klart det går men det är inte religionen som reformerat sig i väst, det är utvecklingen och omständigheterna som tvingat religionen att ”krypa till korset”. Det är folket som frigjort sig från religionsförtrycket och tvingat religionspamparna att reformera sig för att inte bli irrelevanta. Imamer, ayatollor, prelater etc ska inte ges en chans, det är stöveln på nacken som gäller om de ska ”reformera” sig.
Den gradvisa sekulariseringen och vetenskapens framsteg gjorde också bokstavstro till stollarnas domäner. Historievetenskapen har visat att bibeln inte är historiska fakta utan en konstruerad historia. Kristendomen kodifierades under Constantin på 300-talet som en ideologi för imperiet. Liknande med gamla testamentet tidigare under historien.
Men än i denna dag är det förenat med livsfara att göra en objektiv historisk vetenskaplig analys av Islam och profeten. Märkligt många som inte är muslimer hävdar att Mohammed bevisligen skulle ha funnits. Trots att inga solida bevis för detta eller Islams existens före runt 700. Ett faktum är dock att det var en snabb arabisk imperialistisk expansion på andra halvan av 600-talet, så någon eller några ledande krigsherrar fanns där men inga solida bevis för att det var den Mohammed som beskrivs. Det troliga är att Islam konstruerades som ideologi för det otroligt snabbväxande arabiska imperiet i slutet av 600 och början av 700-talet.
Problemet med Islam är att det inte är lika ”tolkningsbart” som gamla och nya testamentet, utan konkret och handfast ner i detaljer om vad som är rätt och fel. Men även islams religionspampar kommer förstås att vika sig och tolka annorlunda om de som kristendomens prelater får sas ”kniven på strupen”.

Den mer utvecklade delen av den muslimska världen var mer moderniserad och sekulär för 50-60 år sen i social mening, teknologiskt har det förstås moderniserats. Det har varit skulle man kunna säga en islamsk väckelserörelse under 1900-talet som växt sig allt starkare. Storstäderna i Afghanistan var ”modernare” på 70-talet än de är i dag. Men den islamska radikalismen fanns där, det hände i början av 70-talet att sådana som sen blev fundamentalas Mujahedin krigare kastade syra i ansiktet på studentskor som klädde sig oislamskt. På universitet i t.ex. Kairo såg du inga kvinnliga studenter i hijab. Revolutionen i Iran var det shia som blev fundamentalistisk i klass med wahabisterna i Saudiarabien. Den islamska väckelsen har varit bred och inte bara wahabit ispirerade.

#52 - - Anonym:

"Max Lösche: gamla testamentet, som är minst sagt lika blodigt och grymt som koranen"

Det har ingen betydelse eftersom vi lösgjort oss från detta som sagt var. Påminn mig gärna när vi hade ett kristet attentat i Sverige i nutid. Ett Islamskt hade vi alldeles nyss, men tack och lov var det en klåpare som skulle utföra det.

#53 - - peter anderson:

Mycket bra av Lars. Som jag ser det så är dock vänstern endast en del av problemet. I Sverige har högern eller det som var högern anammat en så stor del av vänsterns tankegods, med Reinfeldt och Westerberg som galjonsfigurer för detta förfall.

Utan detta försvar så har vänstern nu tagit över så till den grad att vi får vad som inte kan sägas vara annat än en antisemit till julvärd.

Svar: Så du betraktar Reinfeldt och den girige som höger? Det gör inte jag.
Lars Bern

#54 - - Observator:

#53 - Lars Berns svar
Man kan lätt få intrycket att sådant, som Lars Bern ogillar, är vänster och sådant han inte ogillar är något annat. I verkligheten är det nog så att höger-vänster inte är tillämpbart i en del frågeställningar.

#55 - - Marie:

#54
Själv anser Jag att allt numera är politik i samhället, precis allt! Se bara om du ska hyra lokal så anses du ska ha RÄTT politisk färg, facket, reklam, arbete inom media, vissa restauranger, listan kan göras längre men detta visar att näst intill alla frågeställningar om samhället har blandat in politik från vänter till höger, spelar ingen roll, same shit.

#56 - - Mattias:

Döma av kommentarerna så är det många som hävdar att det finns en vänster och högerpolitik. Sd är närmare socialdemokraternas grundvärderinger än vad socialdemokraterna numer är själva. Och Sd är enda oppositionsparti. Räkna bort Sd och betänk vilket parti idag är högerorienterat?

#57 - - Bim:

Jag tycker att alla som gullar med islam borde läsa boken "Imamens Dotter".
Bättre illustration om problemet är svårt att hitta.

#58 - - Danikullen:

Varför kallar nästan alla politiker (utom Carl Bildt) och massmedia terrororganisationen för Islamiska "Staten". Vadå stat? Är de rädda för att kränka sympatisörerna?
Jag kan hålla med Alice T i dagens GP att politikerna inte bara naiva utan fega, inkompetenta och ansvarslösa.
http://m.gp.se/nyheter/ledare/1.2903137-alice-teodorescu-naiv-kan-du-vara-sjalv-stefan-lofven-
Löfven benämner dem inte ISIS utan ISIL numera! L står för Levanten och inkluderar även Jordanien, Palestina, Libanon, Israel och delar av Turkiet enligt Wikipedia.
I mitt hus har vi benämningen OSIS; Oislamiska Stråtrövare I Syrien..

#59 - - tipp:

För att återgå till islamism m m. USA har illegalt mördat omkring ett par miljoner muslimer i Mellersta Östern. USAs krigsmaskiner har farit omkring som outlaws i Vildavästern gjorde. Det har skett med hjälp av Västeuropa inklusive Sverige. Förmodligen är lika många skadade, kanske invalidiserade i Mellersta Östern. Det vore mycket märkligt om dessa mördade och invalidiserade inte hade anhöriga, vänner och bekanta som drivs av samma ilska som exv AFA, som hotellägare som vägrar hyra ut, som fackföreningar som utesluter medlemmar, som massmedietjänstemän som förvanskar verkligheten när det gäller demokratiskt valda politiker som de inte sympatiserar med. Det vore konstigt om det bland nämnda anhöriga, vänner och bekanta inte finns människor som är så förblindade av hat mot västerlänningar att de drivs att återgälda oförrätterna på blodfyllda sätt på europeisk mark. Och de har kommit hit, och kommer hit som "flyktingar".

#60 - - Peter Grafström:

Ytterligare bevis för att Parisattacken var en falsk flagg och att etablissemanget tom skall fatta det men givetvis inte säga det offentligt, är passhandlingarna som vi skall tro på att 'terroristerna' strör omkring sig.
Den svenske 'terroristen' Mutad [ (:-) !!! ] som nu figurerar kanske är något liknande. Vi skall fatta att det är fejk men lära oss att spela med. Etablissemanget skall med den medicinen arbeta bort de sista resterna av självständighet.
För jag har svårt att tro att det skulle avskräcka några fanatiker, snarare tvärtom, om man nu tror att väst överhuvud låter ngt ske spontant.

#61 - - K.Pålman:

#59 Tipp
Jepp,, så är det. Sveriges neutralitet (eftersom allt kallas att delta i fredsstyrkor numera) är bara en skenmanöver som allt annat skenheligt med Svensk politik. Bakom attl detta står oskyldiga msk som bara lever sina liv och har ingen aning om vad som pågår bakom ryggarna på dem. Lika samma som för andra medborgare i andra länder. Så ledsamt så det gör ont. De som deltar är så hjärntvättade att de ska stå upp för sitt land...jo,jo, då går det bra att vara mer eller mindre nationalist men annars är det andra toner.......usch, så tröttsamt med dessa ohumana ledare.

#62 - - Göran:

Re #59 tipp:

Märk väl att vi i väst skriker på hämnd och bomber och att samma människor ställer sig helt oförstående inför ditt inlägg.

#63 - - Arga Socialdemokraten:

Helt klart är det så att USA och dess allierade bär en stor del av skulden! Som ett tidigare inlägg påpekade så var större delar av regionen mycket mer sekulära och stabila för 20,30,40 år sedan. Som jag förstår det historiskt så var det främst Sovjet-Afghanistan kriget under 70-80 talet som först gav amerikanskt-stött makt åt "moderata rebellgrupper", då mujahedin grupperingar under ledningen av en ung rebelledare vid namn Osama bin Ladin. På den tiden inte alls radikaliserat, men hur utvecklingen av sådana grupperingar har blivit har vi ju sett!

#64 - - Peter anderson:

Hej Lars,

Nej, någon ideologisk konservatism finns inte i Sverige, ordet höger har förlorat sin valör. Jag bara menade att det fanns krafter som höll emot offentligt förr, nu är det närmast en dygd att vara irrationell och det senaste "naiv".

SD är vad som finns att tillgå med vårtor och allt. Jag hade gärna röstat på ett parti fyllt med dugliga politiker som balanserar god vilja med rationalitet och kunskap, tyvärr finns inte detta alternativ nu. Vi har när vi vände ryggen till fått en ledande klass av oduglingar som skyddar varandra, höger till vänster.

Ja, inom vissa kretsar har man hört argumenten många gånger, hur gick det till när de andra fick makten? Deras kalas är dock över, nu rämnar det så att det snart står klart för alla, även utanför Sverige. Ett samhälle kollapsar när man samlas runt falska sanningar.

Jag tror den nu ledande generationen kommer att kommat ihåg med avsky, de är väl födda 70-80, det saknas bara ett namn för dem. Hycklargenerationen? Antirationalisterna? Islamofilerna?
Hmm nej något bättre med toblerone behövs.

#65 - - Berndt H:

@ Arga Socialdemokraten! Nä, det är inte USA´s fel. Europa hade kunnat säga ifrån. EU´s röda regeringar fick den "briljanta" iden´ att migranterna skulle bli deras lojala valboskap.
Man gjorde en deal med USA helt enkelt!

#66 - - tipp:

#61. "...vi i väst skriker på hämnd ...". Vi är trots allt väldigt många som inte ingår i "vi i väst" och som har insett det vansinniga i västländernas härjningar i Mellersta Östern. Vi blir ofta beskyllda för att vara Putin-troll. Det allvarliga är alla substanslösa beskyllningar som inte minst massmedietjänstemän och politiker slungar ut. Minns för övrigt hur en flicka vittnade i USA om hur irakier slet ut kuwaitiska barn ur kuvöser. Flickan var dotter till Kuwaits ambassadör i USA och hade inte varit i Kuwait.
Vi ser nästan lika grova beskyllningar från svenska politiker på andra områden. Och som du säger, många här har inte minsta känsla för att människorna i Mellersta Östern också har känslor för vad de blir utsatta för.

#67 - - Sefast Tronde:

Visst är det så att flertalet politiker och förmenta experter som tillåts uttala sig i media inte tycks förstå ett dugg av vad Islam är och vad religionen står för. De verkar heller aldrig läst Koranen.

Gå in på bifogad länk och se och lyssna på filmklippet från en islamsk konferens i Norge från 2013. Det stämmer väl med mina egna erfarenheter från Mellanöstern.

http://aletheia.se/2015/02/13/muslimer-sjalva-bekraftar-omojligt-att-skilja-islam-fran-islamism/

#68 - - Katarina Pålman:

Jaha, nu har Löfven kommit till sans, äntligen. Klart inget land klarar dessa flyktingvolymer. Nu ska även ensamkommande barnen åldersbestämmas. På tiden att regeringen tog sitt förnuft till fånga.
Tycker ändå de ska be många om ursäkt för de anklagelser de gjort mot många medborgare som tyckt precis det de själva gör nu.

#69 - - Maria:

AVGÅ MP, Lämna regeringen, ni har inte där att göra när ni inte kan genomföra er politik och dessutom inte har något stöd av medborgarna.

#70 - - Magnus K:

"Islam skall segra överallt" var det sista en imam sa på en av svt:s tv-sända, textad till svenska, fredagsböner från en av de svenska moskeerna.

Detta var för flera år sedan. Kanske förmedlas detta fortfarande.

#71 - - Anonym:

Marxistisk teori säger att allt elände, allt tänkande, all ideologi, all religion är determinerad av de materiella produktionskrafterna i ett samhälle. Klassamhället är en produkt av detta. Socialdemokratin bygger på denna marxistiska teori men lägger även till, mer allmänt, människors materiella levnadsförhållanden. Så allt ont som sker - att människor begår brott, att några blir pedofiler och våldtäktsmän, att några åker till Syrien och blir terrorister, etc. - hänger samman med att de i själva verket är offer; offer för omständigheter och för vårt kapitalistiska konsumtionssamhälle.

Islam och islamismen är en naturlig allierad för svenska socialdemokratiska politiker. För vi kan ju alla se att hela den islamska världen tillhör de fattiga; ingen industri att tala om, inga tekniska innovationer, ingen vetenskap, ingen kunskap utanför vad man lär ut i islamska madrass. Så självklart är denna ideologi ett resultat av deras naturgivna fattigdom. Eller, kan det vara tvärt om?

#72 - - Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet:

Bäste Lars Bern, Du kritiserar flertalet vänsterdebattörer för en ovilja att ta avstånd från den fanatiska islamismen som ger terrorismen näring. Jag anser inte att kritiken mot vänstern är berättigad även om jag håller med om att vänstern, precis lika lite som högern, sannolikt är byxad att hantera problemet med den fanatiska islamismen i Sverige och att det sannolikt finns mutade debattörer som villigt visar upp sig i massmedia iförda ex. slöja eller halalslakt-mössa eller mutas att ta in en egen extremreligiös imam i partiet.

På en direkt fråga skulle sannolikt nästan alla debattörer oavsett politisk tillhörighet ta avstånd från den fanatiska islamismen som ger terrorismen näring.

Problemet är sannolikt varken en höger eller vänsterfråga i svensk politik eftersom alla partier på hela skalan varit för den extrema invandringen, förutom Vetenskapliga partiet som anser sig ligga till vänster på den politiska skalan, samt Sverigedemokraterna som anser sig ligga i mitten på den politiska skalan, men nu börjar åtminstone vissa inse att de varit naiva.

Eftersom Lars Bern med sin utbildning måste veta vad vetenskap bygger på ska jag givetvis bevisa mitt påstående med tre exempel.

Det sitter en vänsterkvinna i riksdagen för Vänsterpartiet hon heter Amineh och kommer från Kurdistan och hon angriper definitivt de medeltida kulturer som är en del av fanatisk islamism.

Birger Schlaug som måste anses vara mer vänster än dagens borgerliga Miljöparti har försökt uppmärksamma den gröna rörelsen på problemet på en rad olika vis. Dels genom ett TV-framträdande där han varnar för ett SD som kommer landa på runt 25%, dels genom att uppmärksamma att människor i vänstern och Miljöpartiet har lagt pragmatiska förslag som Sverigedemokraterna sannolikt skulle rösta för.

Johan Andersen på Motpol visar tydligt att även en vänsterbloggare kan skilja på vänster höger och massinvandring.

Att kalla Socialdemokratin för "Vänstern" är också tveksamt. Den s.k. ”svenska socialdemokratin” är snart mer höger än Reinfeldt själv. Jan Guillou har ex. jämfört Stefan Löfvén med en blå smurf. I sitt förstamajtal talar Stefan Löfvén som en helt vanlig borgerlig politiker om lägre löner för ungdomar.

Jag anser därför att Lars Bern gör en undermålig analys av problemet och dessutom inte hänvisar till bevis på de påståenden han kommer med.

Jag anser att den som analyserar den extrema islamismen kommer se att den extrema islamismens offer är både förtryckta människor i utvecklingsländer såväl som välutbildade ungdomar från väst och de reser sig kanske mot det västliga kapitalistiska förtrycket som leder till fördomar, men har lurats genom sekterism att resa sig mot de friheter som den västliga kapitalismen motverkat och som vi genom socialismen de facto har tillkämpat oss, såsom demokrati, d.v.s. rösträtt, rösträtt för kvinnor, mer jämlikhet, välfärd och jämställdhet, d.v.s. sådant som högern (inkl. Miljöpartiet och Socialdemokraterna) tagit ifrån oss genom EU-medlemskapet och den förslavade frihandeln.

Så jag frågar dig, Lars Bern, om vilken vänsterdebattör som ser den extremislamistiska fascistiska och borgerliga rörelsen som en nära bundsförvant? Någon sådan riktig vänsterdebattör har jag hittills inte sett.

Jag anser att det som skiljer de nationella och de internationella är att de flesta nationella angriper problemet med EN av förtryckarreligionernas skrifter medan den internationella vänstern försöker angripa den högerpolitik som alla förtryckarreligioner medför.

Jag tror att Vänstern inte nämner Islamism särskilt mycket, precis som de inte nämner kristendom eller mental sjukdom av samma anleding. Mentalvård ligger nämligen utanför deras kompetensområde. Saknar man kompetens kan man heller inte veta att man saknar den, därför finns det all anledning till hövlighet och tålmodighet.

Vetenskapliga partiet ser ingen motsättning mellan olika kompetenser. Kompetenser kan samverka. Ekvationen har flera parametrar som kan samverka precis såsom två hjärnhalvor kan samverka, trots att de ser saken på olika vis. Det viktig

Svar: Inlägget är för långt för att vara en kommentar. Jag skall vid tillfälle återkomma till ämnet.
Lars Bern

#73 - - Göran:

@ Martin Gustavsson

Om du anser att miljöpartiet är borgerligt i dagsläget då måste du vara så långt till vänster att jag måste ta fram en ficklampa för att kunna se dig.

Eftersom du vill rida på vetenskap ber jag dig att förklara hur ekonomin ska fungera i den planekonomi som du förmodligen vill införa? Jag ska hjälpa dig lite på traven.

Låt oss ta en väldigt simpel sak rent objektivt såsom en blyertspenna. Förklara nu hur en planekonomi ska sätta priset på den penna och alla de delar och produktionsmoment som krävs för att tillverka den.

#74 - - Peter Grafström:

Göran #73
Planekonomi är angloamerikanernas ide och favoritmetod. De genomförde den både hemma och borta. Syftet var att underlätta för effektivare produktion och större profitet för deras karteller. Konkurrens gör de sig av med fortast möjligt. Utan utpräglad planekonomi, tex strategisk halvledarforskning helt utan vinstintresse, hade vi inte nu suttit med alla de avancerade elektronikprylar som nu förekommer. Att de sen ger bort resultatet av planekonomin till oligarkin ändrar inte på detta.
Det angloamerikanerna avskyr är när andra vill måna om sin utveckling på analogt vis i st för att öppna sig för exploatering och hållas kvar på en låg utvecklingsnivå.

#75 - - Larry:

Kan inte smälta att regeringen blivit rasister och facister. Efter allt jobb med att jaga meningsmotståndare, åratals jobb är nu poff bara borta. Media som lagt ner sin själ i att jaga dessa och stackars Mattsson som till och med blivit åtalad i jakten. Nu blir det svårt för media att dissa SD, jag menar när en artikel nu kommer att skrivas om rasister kommer ett gapflabb utbrista utan dess like. Mattsson ligger nu i ett underläge i åtalsbrottet mot civipersonen han kallat rasist med tanke på terrorbrottet i Frankrike och de förstärkta terrorsamarbetet i EU. Sen om ngn inte gjort anmälan mot reserschgruppen som blivit uthängd bör det vara guldläge att göra det nu.

#76 - - Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet:

@Göran

Jag är ungefär lika vänster som Olof Palme, d.v.s. för nationell socialistisk demokrati där socialism och kapitalism är i en sund balans.

Miljöpartiet är borgerligt i dagsläget eftersom de är för EUs frihandel som undergräver jämlikhet och demokrati, flera av deras ledamöter röstade för krig mot Afghanistan, d.v.s. en typiskt borgerlig politik.

De flesta som analyserar svensk politik på djupet kommer inse att hela Sverige tagit stormsteg åt höger sedan palmemordet och Novemberrevolutionen. Analyserar du medlemmarna i MP kommer du dessutom inse att detta är borgarbrackor. Det finns en anledning att jag, Schlaug och Trulpen gått ur MP.

Jag vill införa en balanserad ekonomi som har en balanserad mängd socialism och kapitalism på ett sätt som gynnar folket på bästa sätt. Planekonomi är enbart vettig kortvarigt vid katastrofer, svält och krig såsom i Västervik där en revolution kunde förhindras i Sverige 1917.

Att planekonomi fungerar betvivlar jag dock inte även om ekonomi inte är mitt största kompetensområde. Planekonomi skapade bevisligen världens första stridsvagn med sluttande pansar. Planekonomi producerade den i en överväldigande mängd såpass att den slog ut Shitlers. Du vet Shitler som sattes till makten av högern. Planekonomi skapade världens första människa i rymden.

#77 - - Katarina Pålman:

Nu går Frankrikes premiärminister Manuel valls ut och säger exakt samma som Åkesson säger i SVT intervjun 25 nov. Flyktingarna ska hjälpas på plats och yttre gränserna ska förstärkas. Allt som Sveriges regering och media ihop har motarbetat SD för och kallat rasism, verkar vara det som gäller nu. Kanske dags att en börja läsa igenom SD,s program och syna vad de har för planer, de verkar ju vara de enda som tänker rätt hela tiden.

Skicklig rådgivare iaf må en säga.

Svar: Ja det visar sig nu att vägran att samarbeta med SD nog inte har med deras politiska ståndpunkter att göra utan beror på att det politiska etablissemanget är ursinniga över att de lyckats kapa åt sig en fjärdedel av den politiska tårtan.
Lars Bern

#78 - - Maria:

Verkar som MP med Romson i spetsen bara har skapat hysteri i hela landet. Verkar som denna hysteri har fått proportioner, gnm att saker som borde ha genomförts på ett bra mycket tidigare stadium, nu har fått konsekvenser som bir mycket svårt för landet att hantera.

Samma hysteri skapade MP med romerna, som sedan visade sig inte alls blev bra, varken för romerna själv eller markägare.

Känns mer som MP är ett lasarett som ska vårda msk, plåstra om och rehabilitera. Kanske borde MP satsa på mer frågor om vården än om flyktingar.

#79 - - Maria:

HELA EU ÄR RASISTER (ang.Frankrikes uttalande nu om flyktingmottagandet)
Jamen, så måste det ju vara enligt samtliga partier och media iaf vad de har sagt till oss medborgare att en rasist är.

Att vija minska flyktingmottagandet Rasist
Att vilja hjälpa i närområden Rasist

Så jullåten blir ni 2015, i stil med:
rasister det är vi allihopa..allihopa...allihopa......
....rasister det är vi allihopa...du med..å jag med.....du med å jag med....tjohej....rasister det är vi allihopa ....trlallallala

Läskgt hur media har talat om för folk hur de ska vara för att inte vara en rasist sen är det inte alls rasistiskt att vara det. Det var bara svensk media och svensk regering som själva som tyckte så ingen annan. Läskigt hur de har lurat i oss.

#80 - - K.Pålman:

#77 Lars svar:
JA, så är det Lars berns och då blir det än mer skrämmande att deras avundsjuka ska gå ut över alla medborgare och hela landet. Då blir jag riktigt, riktigt skakig. Där har vi en farlig situation för ett land när politiker är så förblindade av sin egen arrogans och prestige (maktposition) att de konsekvent vägrar ta ansvar för viktiga beslut som ett land helt enkelt kräver.

Stor sorg när ett helt land och massa msk ska behöva gå sönder så mycket bara för att några personer har blivit maktgalna. Vi är många som har tunga hjärtan idag.

#81 - - Maria:

Snälla MP lämna regeingen, ta hand om er själva, terapi hjälper att komma över sorg. Ni blandar ihop medlidande och kärlek. Medlidande är sprungen ur egen olöst sorg medan kärlek är fokus på växande.

Upp