Klimatpropagandan öppnar dörren för Putin

 
Med anledning av den informationskampanj som Ryssland bedriver riktad mot omvärlden i allmänhet och mot vårt land skrev Patrik Oksanen den 27 maj ett gästinlägg på SvD:s ledarblogg. Han påpekar där att … en auktoritär stat kan ösa på med lögner, avlöna betalda troll som sprider osanningarna i forum och på sociala medier och som dessutom får en svans som helt frivilligt sprider lögnerna… En demokrati måste hitta andra sätt att hantera informationskriget än diktaturen.

Oksanen är inte ensam om att ta upp detta angelägna ämne. Många andra debattörer har de senaste månaderna skrivit på samma tema. Allt detta vore väldigt bra, om våra medier och våra politiker hållit rent framför den egna dörren och om vårt demokratiska samhälle föregått med gott exempel. Med det är exakt det man inte gjort under senare år. Det får vi nu betala priset för genom att vi står försvarslösa inför den ryska propagandaoffensiv som smygs på oss.

Hela västvärlden tillsammans med FN-byråkratin har de senaste tre decennierna dragit igång världshistoriens största propagandakampanj – den som handlar om global uppvärmning orsakad av våra utsläpp från fossilförbränning. Från början byggde den kampanjen på vittnesmål från vissa forskare som med hjälp av datormodeller, ansåg sig kunna visa att klimatet gick mot en skenande uppvärmning under innevarande århundrade till följd av en stigande halt av växthusgaser.

Senare har det visat sig att klimatet inte alls förändrats som modellerna förutsagt, utan uppvärmningen efter en måttlig uppgång under 1900-talet nu har avstannat i snart två decennier. Den mest synbara effekten av den stigande koldioxidhalten och måttliga uppvärmningen har varit en påtagligt ökad växtlighet och rekordskördar. Det normala hade varit att man omprövat vetenskapsmännens alarmistiska hypoteser om människans klimatpåverkan. Men eftersom den västliga politiska och vetenskapliga eliten lagt hela sin prestige i larmen, har de målat in sig i ett hörn och den alarmerande propagandakampanjen har rullats vidare. De positiva effekterna förtigs systematiskt.

Eftersom den vetenskapliga grunden för klimatlarmen gradvis blivit mer och mer urvattnad under senare år, har propagandan allt mer tagit skepnaden av en gigantisk desinformationskampanj. För varje år som går med alarmerande prognoser från det västerländska etablissemanget som inte slår in, uppbackat från Public Service och MSM, undermineras allmänhetens förtroende för såväl politiker som media.

Västerländska regeringar drar sig inte ens för att stödja propaganda riktad mot barn, där barn som inte tror på larmen sprängs i luften. Ledningen i den enorma desinformationskampanjen har tagits av USA:s president personligen. I sitt State of the Union kom han med en rad falska påståenden om klimatförändringar som vem som helst kan kontrollera att de inte stämmer. Vetenskapliga myndigheter under honom ägnar sig åt systematisk manipulation av historiska temperaturdata, för att få senare års observationer att framstå som alarmerande, trots att de är helt odramatiska. Obama liknar koldioxidutsläpp vid massförstörelsevapen, vilket osökt för tankarna till en annan desinformationskapmanj om Irakiska massförstörelsevapen. Vita Huset har även som vilken diktatur som helst, iscensatt en förföljelsekampanj mot oliktänkande klimatforskare som motsäger presidentens falska påståenden. Man har även betalda troll ute på nätet för att bl.a. tillrättalägga uppgifter på t.ex. Wikipedia bara för att nämna ett exempel i en lång rad.

Oksanen skriver att en demokratisk stat inte kan vinna ett propagandakrig mot en diktatur genom att anamma diktaturens metoder utan att längs vägen förlora sin själ. Och det är exakt det som de västliga demokratierna är på väg att göra i klimatdebatten. Den raserar vår förmåga att stå emot propagandakriget från Moskva. Han skriver vidare att … här behöver Sveriges samlade publicister ta ett kliv in i arenan med omfattande branschreformer som en följd. Mediers främsta tillgång är tillit, och den behöver stärkas.

Eftersom de samlade publicisterna valt att helt ta parti för desinformationen i klimatfrågan är den tillgång Oksanen skriver om snabbt på väg att förödas. Vi kan inte längre lita på någon information i Public Service och MSM i klimatfrågan utan vi måste söka oss till bloggar och fria webbtidningar för att hitta sanningen. Våra publicister har förskingrat sina möjligheter att vara ett försvar mot propagandakrig riktade mot oss.

När Olle Wästberg i dagens SvD efterlyser en strategi mot rysk propaganda, så är min slutsats att man måste börja med att rensa ut all desinformation som Public Service och MSM sprider, så att man kan återupprätta tilliten för dem hos allmänheten. Först då kan våra etablerade medier spela en roll i motståndet mot Moskvas nättroll. Vägen tillbaka är lång och kommer att ta tid, till dess ligger vår opinion helt försvarslös mot vad eventuellt fientliga makter vill få oss att tro.

Den skada för vårt psykologiska försvar som den pågående desinformationen om klimatet ställer till med, kan inte underskattas.

https://medium.com/@spann/the-age-of-disinformation-98d55837d7d9

http://www.cornwallalliance.org/2015/05/27/words-matter-and-so-does-honesty/

http://news.heartland.org/newspaper-article/2015/05/29/environmental-journalism-has-become-ideological-warfare

 

Hållbar utveckling | |
#1 - - Bo Adolfsson:

MSM har totalt förlorat trovärdigheten genom sin feministpropaganda, invandringspropaganda och klimatpropaganda. Detta gäller framförallt det s k Public service.
Till detta kommer den avskyvärda krigshetsen.
Civilingenjör Bo Adolfsson

#2 - - Sivert Lindqvist:

Det gäller inte bara klimatfrågan som vår MSM spridit lögner och desinformation varje dag i flera års tid.

Våra dagstidningar samt SR/SVT har förvandlats till propagandaorgan gällande det mesta.

Så att anklaga Putin för propaganda är som den berömda stenen i glashuset.

#3 - - sven svensson:

Precis!

#4 - - Bo S:

Då går det inte att ha en media som vi har idag i Sverige där journalisterna nyttjar sina arbetsställen som verktyg för att ohejdat bedriva politisk vänsteraktivism.
En gigantisk upprensning inom Svensk media är helt nödvändig.

#5 - - Ann Löfving-Henriksson:

Tack Lars och heder åt Norrtälje tidning som öppnat dörren till debatt i klimathotsfrågan även om utfallet tyvärr är magert.

#6 - - Per Eriksson:

Den borgerliga demokratin har transformerats till någon form av halvdiktatur där politiker och gammelmedia i en trång åsiktskorridor bedriver desinformation om allt möjligt som harmonierar med destruktiv vänsterliberal ideologi.

Ständiga larm för att sätta skräck i eller manipulera människor, skog, sjöar, hav dör, ozonskiktet försvinner, all radioaktivitet livsfarlig, cannabis ofarligt emedan passiv rökning är livsfarligt, läxor är skadliga,
lärarrollen är odemokratisk, betyg och klassisk kunskap är av ondo och uttryck för patriarkala värderingar, massinvandring av analfabeter från tredje världen gynnar kvinnors frigörelse och gör landet rikare.

Det inte kommunismen lyckades med är den post marxistiska borgerliga demokratin i färd med att lyckas dvs att genom ständig civilisationskritik avskaffa den personliga friheten, äganderätten, välfärdssamhället och den ackumulerade historiska kunskapen om vilka vi är och varför vi är.

#7 - - Göran:

Det kan tyckas märkligt att tidningar som leds av "kapitalister" låter vänsterjournalister härja. Men, det är det som säljer. Alla tidningar som överger sin socialistiska anda kommer att gå under.

#8 - - Lars Cornell:

Tack för viktiga synpunkter. Jag har också försökt att bidra

www.tjust.com/vit/2015/askSVT.pdf

#9 - - Sivert Lindqvist:

@Göran, undrar hur du tänker? För att gå under är precis vad de håller på att göra.

Kanske inte SR/SVT, eftersom det är du och jag som betalar.

#10 - - Göran:

Per Eriksson. I min lilla konspiratoriska värld ser jag två sätt att uppnå en revolution. Marxisterna vill uppnå sin revolution idag genom att förstöra den icke existerande kapitalismen genom de "frigörelser" du beskriver. Deras revolution är totalt förtryck av allt och alla.

Min revolution går ut på att hela världens ekonomi kollapsar och att människor i spillrorna av det sedan inser att vi inte ska ha några politiker och att vi mår bäst av en fri marknad där ingen är förtryckt och får behålla sin integritet. Jag får nog drömma om det. Å andra sidan kan jag flytta till en av de s.k. frizoner som börjar skapas.

#11 - - Eje Collinder:

#6. Helt sant! Vår hjärntvättade nation rusar mot svaghet & undergång.
Detta + Sverige försörjer krigsoffren från alla länder, som USA har bombat sönder + Sverige stöder vapenskrammel och krigshot mot Ryssland - visar på att våra politiker & journalister är nyttiga arbetare åt USA, som vill härska och råda över hela världen....eller hur?

#12 - - Lasse:

Kina och Indien avgör sin och vår framtid genom sin utveckling. De har allvarliga miljöproblem som drabbar befolkningen. Då är CO2 utsläppen underordnat.
Clean air act kan hjälpa de massor som andas in kolrök.
Clean air act kan som bieffekt ge ökande temperaturer genom att borttagande av aerosolerna minskar molnbildningen. Något som västvärlden redan upplevt-med 10% mer soltimmar som följd.

#13 - - Erik:

Det var ett tag sedan jag noterade ökad aktivitet från högersmedjor, som påtalade behovet av propaganda för att möta rysk antivästpropaganda. En demokrati behöver stöd i opinionen för att starta krig, vilket en diktatur inte har samma behov av. Det är i ljuset av detta vi bör betrakta detta påtalade behov av anti-Putin-propaganda. RT främsta uppgift är inte att påverka hemmaopinion. Längst av alla har Anders Linder på Axess gått. Han verkar vara en trendsättare nu. Förr i tiden när etablissemanget behövde styra opinionen högre ut föll det på Svd ledarsida. Sedan kunde man ge sig attan på att höra moderata politiker framföra exakt samma tankar ett halvår senare. Den tiden är nu sedan länge förbi. Detta utspel är en i raden av MSM sista desperata utspel att försöka någon roll i medialandskapet. Vad som har hänt har hänt för länge, länge sedan nämligen att människors läsvanor i grunden ändrats. Varför läsa svenska medier när man kan läsa tyska, engelska, ryska eller amerikanska?

Men tillbaka till sakfrågan: Möta propaganda med propaganda? Det är i sig är väl en negation om man nu vill framstå som trovärdig?

Jag brukar lära mig mig en del när högern försöker förklara hur rysk media fungerar. Det jag hör är bara hur västmedia fungerar. Det som om spinndoktorer beskådar sig i spegel och berättar vad de ser. Det senaste modeordet är nu: ”Reflexiv Kontroll”. Vilket i detta sammanhang betyder att man slår knut på sig själv när man försöker att bortförklara sig, då RT har rätt. Det har aldrig varit enklare för Putin att bedriva antivästpropaganda idag – det är bara förmedla valda delar av sanningen.

#14 - - Erik:

#7 Göran -> Ja när det framförs att högertidningar bara anställer kommunister har debatten lämnat det mesta av sans och vet bakom sig.

Det talas om höger- och vänsterpolitik här utan att någon tycks kunna förklara vad skillnaden består i. Få tycks ha koll på att dessa olika färger och lägesriktningar inte är något annat än olika sidor av samma mänskliga mynt.

Vänster betonar vad som är lika mellan människors: rättvisa, solidariserat, jämlikhet osv. Höger betonar var som är individuellt mellan människor: individens rätt att äga samt individens rätt till frihet osv. Vi människor är båda två på en gång - samtidigt. Debatten syftar till att vi ständigt skall hålla på olika färglag - att vi alltid är i luven på varandra. Svenskar vs invandrare. Kvinnor vs män. Höger vs vänster osv. Blått vs rött. På detta sätt kan makten kontrollera oss genom att vi aldrig fokuserar mot ett gemensamt mål. En makt kan aldrig bestå om inte befolkningen ständigt är splittrad åt. Härska genom söndring. Inget nytt under solen. Medias uppgift bli att alltid spä på skapade konflikter som inte finns. Media måste därför alltid skapa nya konflikter samt öka gamla konflikter så att en debatt om konflikter ständigt ges näring och aldrig tystnar. Och de lyckas.

#15 - - Солжени́цын:

Jag delar helt Lars Berns synpunkter. Jag har vänt på många stenar. Idag är jag fullständigt desillusionerad. Jag utgår från att allt som kommer från myndigheter, politiker, näringsliv, facket, intresseföreningar, media och Universiteten är falsk propaganda och har ingenting med verkligheten eller något försök att söka efter vad som är sanningen.

För min del innebär det att jag inte längre litar på våra makthavare och tror inte västvärlden går att rädda om vi helt enkelt inte kastar av oss allt deras inflytande. Det räcker inte med en liten förändring eller eftergift. Det är som två steg fram och ett tillbaka. Hela systemet är genomruttet och kontrolleras av en liten elit som inte är större än Bilderberggruppen.

Det finns bara ett enda sätt och det är att föra tillbaka besluten långt ner till lokal nivå. All form av överstatlighet eller representativ demokrati måste motarbetas.

Inget parti idag i riksdagen står för en sådan förändring, tyvärr.

#16 - - Observator:

#4 – Bo S

Man kan lätt få intrycket av att du tror att journalisterna ”nyttjar” sina arbetsställen utan medgivande av mediernas ägare eller huvudmän. Om detta mitt intryck är rätt, så är du nog lite naiv.

Och att placera in frågor som mångkultur och/eller massinvandring på en höger-vänsterskala är nog inte så lätt. Sverigedemokraterna t. ex. verkar ju vara för mångkultur men mot massinvandring. Och de är i min bok folkhemskramare. Folkpartiet och den liberala pressen verkar ju vara för både mångkultur och massinvandring – det leder ju till billigare städhjälp i hemmet.

Jag kan inte heller låta bli att reflektera över en förändring i den liberala pressens flaggskepp Dagens Nyheter. För ett antal år sedan hade man en slags varudeklaration på sin ledarsida. Denna varudeklaration skulle få läsaren att tro att ledarsidan endast talade om sanningen och att allt var noga verifierat. Denna varudeklaration har jag numera inte lagt märke till – vilket ju är en klar förbättring. Propagandan och oriktigheterna på ledarsidan var nog lika frekventa då som nu, men man har i alla fall så att säga upphört att kalla lögn för sanning. Nu kallas fenomenet för agendasättande journalistik.

Svar: Numer kallar sig SvD för en kvalitetstidning. Lite lustigt med tanke på att tidningen gått från att vara en kvalitetstidning till att bli en boulevardtidning i nivå med systertidningen Aftonbladet. Det är lite som den norska räkan som envist hävdar: Jej er en hummer!
Lars Bern

#17 - - Wikström:

" Där barn som inte tror på larmen sprängs i luften". Där hängde jag inte med, förklaring tack.

Svar: https://www.youtube.com/watch?v=u0rYN0B5xNM
Lars Bern

#18 - - Björn i Bromma:

Journalistkårens partitillhörighet :
-1968:
S:46% ; V:3% ; Mp : -
Tot : 49%
Fp:27% ; M:16% ; C:8% ; Kd:-
Tot : 51%
-2011:
S:14% ; V:16% ; Mp:42% !!!
Tot : 72% !!!
Fp:8% ; M:14% ; C:4% ; Kd:2%
Tot : 28%
Snacka om ett demokratiproblem! Måste vara världsunikt.
Man kan läsa mer om det hela samt diverse annan intressant statistik på www.tino.us/2015/05/26

#19 - - Sigvard Lindqvist:

Bra kommentar om ämnet: https://lojesguiden.wordpress.com/2015/05/27/angaende-aktuellt/

#20 - - Mats R:

#14 Erik.
Den grundläggande skillnaden mellan vänster och höger är inte så komplicerad: Vänstern anser att alla tillgångar är begränsade, om A får mer, så får B mindre. Man anser därför att egentlig tillväxt är en omöjlighet och att det som kallas tillväxt bara är en orättvis omfördelning. Högern anser å sin sida att tillgångar visserligen kan vara begränsade, men att nya tillgångar kan skapas. Om A får mer, så betyder det inte per automatik att B får mindre, utan både A och B kan få mer om nya tillgångar skapas.

Det här är inte något jag läst mig till, utan något jag iakttagit under åren. Med "vänster" menas inte klassiska marxister, utan de ekologister och kulturmarxister som utgör dagens vänster. Med "höger" avses inte klassiskt konservativa och traditionalister, utan de liberala och nyliberala krafter som utgör det som i dag uppfattas som höger.

Man kan förmodligen resa invändningar mot ovanstående resonemang, men det är ungefär så gränsdragningen ser ut for närvarande.

#21 - - Alva:

Intressant blogg du har och tack så mycket för att du var inne på min :)

#22 - - Ekopol:

Blir här litet konfunderad.
Patrik Oksanen må vara expert på rysk desinformation men när det gäller klimatet tillhör han de journalister som skrämmer upp sina läsare mest. Reagerade första gången på hans ledare den 15 mars "När det vredgade vädret slår till" (helahalsingland.se/opinion/ledare/nar-det-vredgade-vadret-slar-till). Han fick mycket protester: bl a från Bengt Abelsson 17 mars "Väder är inte klimat"och från Sture Åström Klimatsans "Klimat med påhittade siffror" ( helahalsingland.se/opinion/insandare/klimat-med-pahittade-siffror).
Men Oksanen har minsann inte vikt en tum utan hänvisar till majoriteten av forskare.

#23 - - Mats:

Ingen referens till Tino Sanandaji?

http://www.tino.us/2015/05/silent-majority-58-procent-anser-att-invandring-ar-for-stor/

Tino har ju - så mycket invandrare han är - försökt upplysa oss.

#24 - - Erik:


#18 Björn i Bromma: Det spelar inte så stor roll vilka partier enskilda journalister sällar sig till, utan det är ägarna som handplockar chefredaktörerna allt handlar om. Rätt chefredaktör är de som har rätt politiska åsikter = aldrig ifrågasätter ägarnas ekonomiska intressen.

# 20 Mats R: definiera kulturmarxist? SD hittar på nya ord som inte står för något, förklarar något eller betyder något. Tomma pamfletter. Det är inte rumsrent att vara en Äkta Sverige Demokrat och istället skapar rörelsen ord som: Sverigefientlig, kulturmarxist samt kulturförnyare. Ord som ingen kan förklara. Vet vad det står för och än mindre vad det betyder. Ska man göra ett försök att bena upp detta måste man nog ta Wittgensteins teori om så kallade språkspel till hjälp. Det handlar om ord, mening och innebörd som är knutna till vissa värden som inom SD inte kan eller får sägas högt; men som alla redan vet är partiet homofobiskt, rasistiskt och kvinnofientligt med en panisk ångest inför alla kultur som inte likar allt de sett på Skansen. Vidare så vet alla att partiet har sina rötter från BBS-rörelsen (Bevara Sverige Svenskt) som befolkades av alkoholister som tävlade om vem som kunde skrika högst: SVERÖÖÖÖ!

Problemet med högerextremismen är att de är så ohjälplig kokad och kunskapsfientlig till sin natur till skillnad mot vänsterextremismen. Det bekräftar också SÄPO. Ska man förhöra högerextrema element räcker det med vilken stafettomplaceringsmaterial som helst från hittegodsavdelningen. Bara det är en man, i uniform, med mustasch som talar lite barsk till dem. När det kommer till vänsterextremister måste de vassaste knivvarna kallas in annars får man inget ut av förhören.

#25 - - Erik:

Angående journalister politiska hemvist så påverkas journalister naturligtvis på samma sätt som alla oss andra - det vill säg var de bor. Institutet för Mediestudier har nämligen klarlagt var journalister bor samt matchat det mot hur folk röstar i dessa områden. Journalister i Stockholm bor på Södermalm i Stockholm som är att betrakta som ett journalist-Mecka. Där är en procent av invånarna journalist, en rätt anmärkningsvärd koncentration av en enda yrkesgrupp i en stadsdel, säger Lasse Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier, i en kommentar.
Stockholmsförorterna Rinkeby och Kista är Södermalms motsats, där går det en journalist på 2 000 invånare.
Studien visar också att yrkesgruppen undviker områden där många röstar på Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. På Södermalm röstar de flesta på Fi, Moderaterna eller på Miljöpartiet.

#26 - - Eirik Granqvist:

Det var visst Goebbels som sade att bara man upprepar en logn tillrackligt ofta sa blir den till sanning?

#27 - - Torbjörn Sassersson:

Självklart bedriver även Ryssland infokrig. De har rätten att bedriva det som vilken annan stat som helst. De har framför allt rätten att försvara sig mot den massiva Västliga samordnade propagandan och de gör det bra genom RT.com där de retsamt rapporterar inifrån Väst från sina filialer.

Men det som är beklämmande för Sverige är den aggressivitet som svenska MSM bedriver mot Ryssland och mot Putin personligen.

Det är tydligt att Sverige bara vågar det för att vi står i skuggan av stora USA. Alla vet att vi ligger i samma säng som USA med välvillig rumpa i vädret.

Om vi stått för verklig neutralitet hade inte Sverige deltagit i propagandakriget mot ryssen. Istället hade vi lite mer hedersfullt verkat för att minska spänningar länder emellan. Palme borde stiga upp ur graven.

Nu beter sig istället Sverige oerhört omoget, anser jag. Vi lider av en omogen regression till gymnasiestadiets utvecklingsnivå. Sverige är som den där minsta kaxiga killen i det störiga gänget, killen som går först och retar och sedan försöka glider undan.

Vi bör alltså omedelbart upphöra med att reta den rysa Björnen.

Diskutera Oksanens infokrigföring mot ryssen och det "inre svenska hotet"
http://newsvoice.se/2015/05/28/diskutera-patrik-oksanens-infokrigforing-mot-ryssen-och-det-inre-svenska-hotet/

#28 - - Peter Grafström:

Lars Bern undviker konsekvent att nämna möjligheten att partikelsådd i atmosfären används för att dölja global uppvärmning. Jag har samsyn med Lars om att problemet måste vägas mot andra större hot men det känns märkligt att alla är så rädda för att ta upp saken seriöst. Tydliga videos finns som visar hur plan släpper ut flöden ur munstycken och ibland stänger av och sätter på igen när de tror att en närgången filmare flugit bort.
Det är inte naturligt orsakat. Dessutom försvann kondensstrimmor ofta mycket snabbare förr på 70-talet. Varför? Jag påstår inget bestämt om civilflyget men militära tankplan är definitivt inblandade.
Båda sidor i klimatdebatten undviker ämnet. Speciellt märkligt är det att just efter att E Teller gick ut med att aluminiumpreparat mm skulle ge för 1 miljard dollar per år samma verkan som betydligt dyrare CO2 minskning, just efter det avstannar temperaturhöjningen. Patent från 1991 om motverkande av global warming från Hughes Aircraft genom ngn form av Al i talkpulver skulle vara oskadligt för jetmotorn.
Låt inte de okunniga styra debatten som hojtar om foliehattar i tid och otid.

#29 - - Mikael:

Finns det ett samband mellan maktkoncentrationen hos bank- och finanssektorn samt de otaliga västmedier som tycks gå i ledband i den ena desinformations-kampanjen efter den andra (oavsett om det gäller geopolitik, läkemedel, kost, global uppvärmning etc.)?

Är det inte snart dags att gå hela vägen och ställa sig frågan om hela vår offentliga media är styrd och i så fall av vem/vilka?

Upp