En tondöv yrkeskår

Det är två konsultgrupper som har till uppgift att hjälpa oss rörelseidkare att följa lagar och god redovisningssed när vi bedriver vår företagsamhet. De är samtidigt de två konsultkategorier som utmärkt sig mest när det gällt hur de själva förhåller sig till lagens anda och god redovisningssed. Jag tänker givetvis på landets mycket högt arvoderade stjärnadvokater och stjärnrevisorer som länge utmärkt sig genom finurliga upplägg för att undvika den skatt på sin tjänsteutövning, som alla andra tjänsteutövare måste betala. Genom finurliga upplägg har dessa konsulter i åratal lyckats lyfta ut större delen av sina inkomster från tjänsteutövning som intäkt av kapital, istället för av tjänst som är vad det rör sig om.

Att vi har olika skattesatser på intäkter av tjänst och av kapital beror nämligen på att företagaren som satsar sitt kapital i sin rörelse, tar en betydande risk som inte tjänsteutövaren tar. Advokater och revisorer tar ingen sådan risk.

Förra regeringen noterade förhållandet bland advokater och revisorer. Deras upplägg ansågs oetiskt och som ett medvetet utnyttjande av ett kryphål i lagstiftningen för att undvika normal skatt på riskfria tjänsteinkomster.

Regeringen genomdrev mot denna bakgrund försämringar i fåmansbolagsbeskattningen, med avsikt att tvinga de här konsulterna att följa samma skatteregler som alla andra tjänsteutövare på arbetsmarknaden. Förändringarna ledde till försämringar som drabbar alla verkliga risktagande rörelseidkande fåmansföretag med riktiga rörelsevinster.

Nu har det visat sig att de beslutade förändringarna varit otillräckliga. De redan mycket gynnade konsultgrupperna hittade genast ett nytt kryphål i lagen som man utan hämningar utnyttjar. Det rör sig om ett nytt finurligt upplägg där var och en sätter sig själv på bolag. Trots att andan, i den debatt som fördes inför förra regeringens åtgärder, handlar om hur oetiskt det är att stjärnadvokaterna och stjärnrevisorerna undviker en skatt som alla andra vanliga tjänsteutövande människor måste betala.

Denna elit som borde vara ett föredöme för andra uppvisar istället en total tondövhet inför andan i skattelagstiftningen. Deras agerande hotar nu att leda till ytterligare försämringar i fåmansbolagsreglerna som kommer att skada och hämma riktigt risktagande företagande. Agerandet från de ledande branschföretagen för advokater och revisorer kan inte rubriceras som annat än djupt oetiskt och skadligt för företagsklimatet. Det skall bli intressant att se om Advokatsamfundets VD Anne Ramberg som annars gärna kommer med pekpinnar om etiken inom andra verksamheter även reagerar mot sina egna?

För politikerna gäller det nu att täppa till detta kryphål i skattelagstiftningen utan att kasta ut barnet med badvattnet, så att villkoren för riktigt risktagande företagande inte försämras mer.

 

Etik | Advokatsamfundet, FAR | |
#1 - - Lasse:

Betalar de kapitalvinstskatt på arvodet?
Det finns väl en lotterilag som säger att vinster som erhålles utan att man tillför egen kunskap skall skattas som kapitalvinst.
Är det den lagen de hänvisar till?

Svar: Man kan ju undra.
Lars Bern

#2 - - Tege Tornvall:

Amen!

#3 - - Göran:

Knepig fråga detta. För det första ser jag inget oetiskt i att inte betala skatt eller att försöka undvika att betala skatt. Den som lyckas med det är bara att gratulera. Det är beskattning som är oetiskt.

Skulle det då vara oetiskt att bete sig på sådant sätt att det skapar lagar som gör att andra drabbas? Nej, det anser jag inte. De enda som kan klandras är de som skapar lagar som drabbar tredje part.

Svar: Där är vi djupt oeniga!
Lars Bern

#4 - - Sivert Lindqvist:

Parasiter i varje hörn av huset.

#5 - - Elfyma+:

Lätt att vara generös (med skattepengar) när man själv inte betalar skatt.
Kända s k "kulturarbetare" som vi ofta ser i TV-sofforna är mästare på att smita undan skatter. De startar ofta aktiebolag med endast en ägare och inga anställda eller bara sig själv som anställd.
https://varjager.wordpress.com/2013/02/07/latt-att-vara-generos-nar-man-sjalv-inte-betalar-skatt/

#6 - - Per Erik:

Märkligt att anta att en konsult inte skulle ta någon risk. Ingen garanterar en konsult något uppdrag. Som enskild konsult betalar man dessutom till alla trygghetssystem utan att ha någon särskild nytta av dom, förutom pensionen. Och den försvinner om skatteverket så beslutar. Och ifall man kan jobba ihop ett kapital, varför är det mindre värt än annat kapital, t.ex. ärvt kapital?

Svar: Kom igen! Förklara varför just dessa obscent väl arvoderade konsulter skall slippa betala normal löneskatt på sina tjänsteinkomster medan en städare skall göra det. Vad är skillnaden i risktagandet? Alla som uppbär en tjänsteinkomst kan förlora jobbet, det är inget unikt för revisorer och advokater. En företagare som driver en industri eller en handelsrörelse måste satsa och riska kapital utöver sitt arbete i sitt företag. En advokat eller revisor tar inte den risken.
Lars Bern

#7 - - Per Erik:

Jag talar för mig själv, ingen annan, även om även jag har varit städare på 70-talet när jag studerade. Om jag, som är teknisk konsult med egen firma ska få a-kassa måste jag lägga ner firman, ändå ska jag betala till detta system. Som konsult har jag ingen lagstadgad anställningstrygghet och söker den inte heller. Sjukförsäkringen är ett skämt, har haft ersättning motsvarande 2 timmar arbete dom senaste 10 åren (sjuk en knapp vecka varje år i snitt). Om jag inte lyckas visa att jag har en aktiv firma förlorar jag även pensionen. Men observera att jag trots detta betalar full löneskatt (reducerad om jag förlorar pensionen). Obscent avlönad? Om jag hade fortsatt vara anställd, istället för att hoppa av för 10 år sen hade jag haft betydligt bättre ekonomi än nu. Men det är mitt eget val så jag klagar inte på det, föredrar friheten. Jag undrar bara varför du inte ser den risk det innebär att inte ha en anställning med den lagstiftning vi har.

#8 - - Björn i Bromma:

Man måste göra om skattesystemet från grunden för företagande, framförallt betydligt enklare och gynnsammare med betydligt mindre byråkrati samt betydligt mindre skattejuridik, vilket även medför att marknaden krymper väsentligt för revisionsbyråer och advokatfirmor som, jag personligen, alltid ansett vara "gökungebranscher". Inget nyskapande kommer fram där inte, leder mest till en massa improduktiv dötid som istället kan ägnas till nyttigt och utvecklande arbete.

#9 - - Mats L:

Bra skrivet. Men inte har vi olika beskattning av arbete och kapital for att kapital ar mer riskfyllt. Snarare ar det val sa att kapital ar rorligt over granserna och arbete ar snarast straffbeskattat.

Staten stiftar lagar, men ar ofta ocksa en kopare av konsulttjanster. Stat, landsting, och kommun skulle kunna skapa en svart lista over konsulter som inte far anlitas av det offentliga. Den behover inte vara rattvis. Om nodvandigt kan man till exempel bara ga pa de storsta konsultorganisationerna. Om det inte fungerar sa kan man i ett senare steg skarpa regleran sa att aven underleverarntorforhallande med svartlistade konsulter forbjuds.

Pa sa satt skiljer man pa vad som ar lagligt och vad som svenska staten anser ar etiskt.

#10 - - Göran:

#5 Elfyma+: Tror du att man slipper betala skatt om man är artist och bildar aktiebolag? Några ören mindre i skatt kanske det blir.

#7 Per-Erik: Man måste vara i din situation för att förstå hur det är. Huvuddelen av svenska folket verkar anse att man är en gangster om man är egen företagare. Man kan inte bli en uppskattad företagare i en socialistisk land som Sverige, oavsett hur många jobb man är med och skapar. Hyllad blir du bara om du anställer folk inom offentlig sektor.

#9 Mats L: Staten kan aldrig bete sig etiskt. Den mest oetiska organisation som finns är staten.

Jag har en egen svart lista som konsult. Jag gör aldrig jobb åt staten, kommuner eller landsting. Jag vill inte ha betalt i pengar som är införskaffade genom våld eller hot om våld.

Åk ut i mindre kommuner i Sverige och tala med småföretager. De kan berätta om hur svårt det är att få jobb där kommunen är uppköpare om de inte har kompisar som jobbar inom kommunen. Kommuner där jobb går till kompisar för mycket högre priser än om de skulle gå ut på anbud. De företagare som inte har kompisar i kommunen, de ska även vara med och betala pengar till de andra företagen.

Korruption, det har vi inte i Sverige, eller hur!

#11 - - Dennis Lundqvist:

Jag tror Lars Bern behöver se över sin libertarianska "instruktionsbok" avseende synen på skatter, apropå Görans kommentar. Jag håller med Göran men även Lars så långt att man skall följa de lagar som finns och istället försöka arbeta för att de förändras. ;-)

#12 - - Erik:

Nu handlade bloggposten om advokater och revisorers något klandervärda elevende. Men skattemoral borde bottna i statens roll för samhälle och individ. Om detta kan sägas mycket. Stannar vi dock vid statens skatteintäkter, så kan det liknas vid en sjö, där många (inte alla) bidrar genom att dra sitt ekonomiska strå till samhällstacken. Om särskilda grupper fiskar mer och oftare än andra (utan att bidra) och den kulturen breder ut sig och blir norm, tömmer man sjön på fisk. Resultatet blir att ingen samhällsfunktion längre fungerar - och det drabbar då alla.

Statens skatteintäkter kan här ses ha samma uppdrag som Riksbankens: trycka upp sedlar och mynt. Statens skatteintäkter blir smörjmedel i varje fungerade samhälle; ty varje skattekrona som mynnar ut i långsiktiga samhällsinvesteringar som t ex vägar, elnät och senare järnvägar är namnam för näringslivet. Ta Stokab uppgift att dra fiber under 90-talet i Stockholm. Mest fiber drog runt Liljeholmen. Mycket riktigt växte också denna lilla plätt ohämmat och många IT- och telecomföretag sökte sig just dit i slutet av 90-talet. Det svenska IT- samt telecomundret tog inte plats i Kista, som många tror, utan just i Linjehållen. Tack vara Stokabs investeringar där. Arbetare själv i området under IT-bommen både genom mitt egna ITkonsultföretag samt senare som anställd som rådgivare och projektansvarig. De länder som imploderar är just de, där staten sjö och dess resurser tömts.

Att Sverige har ett pass effektivt skattesystem, som vi har, beror på att dess grund lades långt innan Sverige demokratiserades. Vilka samhällsekonomier går bäst i Europa i dag? snegla på Sverige och Tyskland, vars ekonomier går bäst. I dessa länder har man höga skatter och utbyggda socialförsäkringar. Det vore förödande för näringslivet om staten tömdes på resurser och makt. Då skulle vi få det som den Engelska filosofen Thomas Hobbes myntade: "allas krig mot alla". Vad han menade var att alla människor är ungefär lika starka. Den svagaste kan lätt döda den starkaste eller lönnmörda honom; eller gå ihop och döda den starkaste. Det han lade grund för var begreppet: "Samhällskontrakt". Det är just det detta samhällskontrakt som advokater och jurister utmanar genom sina tvivelaktiga ekonomiska manöverringar.

#13 - - Erik:

Det positiva man kan säga om Görans livsfilosofi är att han i vart fall inte är färgblind! Jag säker på att han: Tänker blått. Röster brunt. Äter grönt samt jobbar svart : -)

#14 - - Göran:

Haha Erik! Nu är jag oense med dig. Statens intäkter kan aldrig vara ett smörjmedel i ett fungerande samhälle. Det är faktiskt så att de smörjmedel som staten bidrar med faktiskt bara skapar problem. Hela den ekonomiska situation vi har i världen är skapad av politiker och deras smörjmedel.

Vi skulle bygga vägar och järnvägar utan politiker och någon stat. Ungefär 70 % av vägnätet i Sverige är privat. Nätverk för kommunikation bygger vi jättebra utan någon statlig inblandning. Dessutom lyckas staten ofta bygga något som de flesta inte vill ha. När man bygger privat är man tvungen att ta hänsyn till vad folk vill ha.

Staten har inga resurser. Det är andras pengar staten har. Staten kan aldrig veta hur pengar utnyttjas på bästa sätt. Staten kan inte förutsätta att om de tar pengar från mig eller dig Erik så om kommer de pengarna användas på ett bättre sätt än om jag eller du fick behålla pengarna för vad vi vill använda dem till.

Det är ett vanligt sätt att motivera en stat genom att hänvisa till att individen måste skyddas mot andra individer. Men, tydligen är det okej att stater har ihjäl miljoner människor. Hur många människor dör inte i staters krigföring i jämförelse mot några gangsterkrig? Hur många dör inte bara på grund av sanktioner? Hur många dör inte bara i Afrika på grund av den svenska statens u-lands-bidrags-policy? Det går att hålla på bra länge med frågor av denna typ.

Sist Erik. Av alla färger i riksdagen anser jag att alla bara är en nyans av rött. Jag röstar inte. Politik handlar om att begå våld på individer och det har jag lite svårt att motivera. Jag äter det jag vill äta och gärna en köttbit. Tyvärr, jobbar jag ytterst lite svart eftersom den möjligheten inte erbjuds mig så ofta.

Det är den svarta ekonomi som ser till att det vita korthuset inte brakar ihop.

#15 - - Samuel af Ugglas:

Det åligger varje svensk medborgare att betala så lite skatt som möjligt för att inte ligga sin nästa till last! Den som föreslår att det är "häftigt" att betala skatter betraktar jag personligen som simpla tjuvar! Det är inte omtanken om nästan vi tvingas betala skatter utan endast för att vi själva inte behagar att taga ansvar för våra gärningar utan hellre överlåta "missgärningarna" till korrupta politiker!

#16 - - Samuel f Ugglas:

Det är varje svensk medborgares plikt att betala så lite skatt som möjligt för att inte ligga nästan till last. Vi betalar inte skatter för mildra våra medmänniskors lidande utan för att hålla korrupta politiker vid makt och hälsa, vi vill slippa det personliga ansvaret, betala oss fria!
Den som anser det "häftig att betala skatt är inget annat än en simpel tjuv! Den överlever med hjälp av andras pengar.

#17 - - Göran:

#11 Dennis Lundqvist: Jag håller med om att vi bör jobba för att förändra de lagar som finns. Bättre är att ta bort dem. Nya lagar eller ändrade lagar förändrar säkert inget.

Ett steg i en sådan process är helt enkelt att strunta i de lagar vi inte gillar. Lagar ska stämma överens med vad folk anser. De lagar som skapas som inte fyller någon funktion, såsom de tre tusen ord som reglerar en gurka, kan vi hoppa över.

#18 - - Bo Zackrisson:

Människor som tjänar mycket pengar har ofta råd att fixa smarta skatteupplägg i syfte att betala mindre skatt. Allt enligt den gamla bibliska principen "Åt den som har skall vara givet!"
Som egen företagare finns det också möjlighet att trixa lite skulle jag tro. Men som vanlig anställd har man små möjligheter att komma undan.
Anne Ramberg har kommenterat bolagsbildandet bland advokater och revisorer på samfundets hemsida.
Hon tar dem förstås i försvar:
https://annerambergs.wordpress.com/2015/05/25/om-att-misstankliggora-smaforetagare/

#19 - - Robex Lundgren:

fint

#20 - - Erik:

Bo Zackrisson: du har helt rätt. När riskkapitalister tömmer vår statskassa som var tänkt för skola, vård och omsorg (som så många små samlat ihop) och när advokater, revisorer och storföretag nolltaxerar är inte slutet långt borta. De som drabbas är just som du säger vanliga löntagare - så länge de finns några kvar förstås. Resultatet blir osäkra SMS-anställningar. Men det är väl så högern vill ha det. Otroligt att så många faller för dess ihålliga retorik om valfrihet inom vården? Varför går alltid Europa höger ut ju svårare vi får det ekonomiskt? Titta lite historiskt bak i tiden: titta på Italien, Tyskland eller Spaningen under 30-talet. Var är det som är så kolsolat attraktivt med brunskjortor? Fattar det inte! Men jag kanske saknar någon gen eller nåt???

#21 - - Erik:

Lars,
Jag tror du gör en tankevurpa här, men det är lätt gjort.
Som delägare på en advokatbyrå med många anställda tar jag en stor finansiell risk. Vi har höga fasta kostnader där den största är lönekostnaden för anställd personal under en avvecklingsperiod. Systemet är uppbyggt som så att man som delägare kan ta ut en del av resultatet till lägre skatt och delen beräknas på de sammanlagda lönekostnaderna. Dvs fler anställda ger högre lönekostnader (och större risk) och därmed kan man ta ut en något större andel till lägre skatt. Lägre lönekostnader ger en betydligt mindre andel kapitalbeskattat och ingen personal alls medför att all "vinst" beskattas såsom tjänst. Hade systemet inte fungerat på detta sätt så hade vår advokatbyrå inte haft någon anställd personal alls utan bara verksamma delägande advokater. Systemet gynnar det risktagande som att anställa personal innebär. Tycker du det är fel?
Erik

#22 - - Erik:

Hej igen Lars,
Såg din kommentar ovan till Per-Erik. Ja, arvodena är höga men vi har också extremt höga kostnader för att kunna driva en konsultbyrå. Det du skriver passar endast in på konsulter i enmansbyråer, men de har inga lönekostnader så därför inget uttag av vinst till kapitalbeskattning.
Och det du skriver om att en advokat och revisor på en byrå med fler personer än en inte skulle ta risk är tyvärr helt fel. Vi har satt in stort eget kapital i byrån för att kunna dra igång verksamheten. Dessutom är det ett stort risktagande att anställa personal i Sverige. Det är detta som premieras genom det nuvarande väl fungerande systemet.
Du kanske tycker jag talar i egen sak, och det gör jag naturligtvis. Men faktum är att vi skulle lägga ner vår advokatbyrå om skattesystemet ändras, och då blir det många arbetslösa. Personer som själva inte vågar ta den risk som det innebär att vara småföretagare.
Erik

#23 - - Erik:

# 7 Per Erik: Har samma erfarenhet som du. Egenkonsult. Det gäller att vara en bra förhandlare, smart, kreativ, skaffa dig bra personkännedom – alltså kunna läsa av människor blixtsnabbt samt glöm inte att vara fräck. Lägga offertförfrågningar hos konkurrenterna och klipp samt klistra ut de bästa delarna och gör om så ditt upplägg blir attraktivare. Konkurrera med lägre priser mot samma konkurrenter som du snott upplägget av. Fungerar det bra - hyr du ut dig till konkurrenterna och låt dem sköta införsäljningen. Motivera med att de slipper den omständliga, dyra, riskfylla samt tidskrävande kompetensjakten samt att de också slipper ta socialt ansvar. Lägga alltid tiden ute hos kund. Aldrig hemma vid. Alltid fakturera löpande. Aldrig acceptera fast slutpris. Blir du tvungen så lägg dig så högt de bara går. Hyr du ut dig dyrt, ange priset först och motivera därefter. Ett dyrt pris måste sjunka in för att accepteras. Lägg argumenten i inköparens mun och tänk på han eller hon sedan säljer in dig på samma sätt som du själv gjort. Hyr du ut dig billigt, skall alltid priset läggas sist. Mun mot munmetoden är det billigaste reklamen du kan få samt att den alltid har 100 % trovärdighet. Ha en bra revisor som också kör eget. Kör då helst tjänst mot tjänst så spar du in en hacka där också. Har aldrig förstått detta med att försörja anställda? Hyr in personal när du måste - fungerar bäst. Gör bara stora investeringar i början för skatteverket accepterar alltid stora avdrag vid uppstart. Gör du vinst placera i periodiseringsfonder – efter många år händer det att skatteverket glömmer påminna dig. Försök skriva långsiktiga kontrakt med så många som möjligt. När du väl är på insidan får du i regel nya kringuppdrag bara du har talang och visar framfötterna. Sälj in behovet om diverse utredningar och förstudier osv. Dem är guld värda och kan göras på Kanarieöarna också. Tänk på att det alltid finns de som vill gynna egenföretagare framför de stora jättarna.

Upp