Om klimatvetenskapen‏

 Från vännen Lennart Bengtsson har jag fått följande tänkvärda betraktelse med anledning med prästerskapets och den världsliga maktens oheliga allians mot vett och sans.

Att få slut på klimatvetenskapen.
 
Efter år av intensifierad politisering som nu återfinns på alla plan har 
nu klimatvetenskapen officiellt anammats av den katolska kyrkan genom 
påvens ställningstagande. Tidigare har ju också den svenska statskyrkan 
officiellt gjort ett liknande ställningstagande. Vi har ännu inte hört 
något från islams företrädare på jorden men det sannolika är att Islam, 
påven och president Obama i detta fall har en likartad uppfattning.
 
Vad blir nu resultatet av denna kraftsamling. Säkert ett uttalande i 
Paris men diverse överenskommelser som inte nödvändigtvis kommer att 
ratificeras eller följas då verkligheten är en sträng herre som inte 
sällan ignorerar såväl furste som kyrka. Däremot lär knappast 
klimatvetenskapen skörda några lagrar ty allt som skulle kunna tänkas 
strida mot den andliga och världsliga maktens uppfattning kommer att 
drabbas av en reviewprocess eller snarare vetenskaplig fatwa som inte 
sett sin make sedan 1600-talet. I vår civiliserade värld kommer inte 
tvivlarna att fysiskt brännas på bål men väl andligen med följd att inte 
mycket kommer att hända inom klimatforskningen är jag rädd. Tanken går 
till mina kinesiska kollegor som under den så i Sverige beundrade 
kulturevolutionen fick läsa den förbjudna vetenskapliga litteraturen 
under täcket med hjälp av ficklampa.
 
Är det så vi vill ha det?

Lennart Bengtsson, professor inom klimatvetenskap
Hållbar utveckling | Kyrkan, Obama, Påven | |
#1 - - Ådärkomdenja:

Nu har det väl ändå gått för långt. Vad vet en katolsk påve om miljöproblematik? Om han höll sig till barnbegränsning och fattigdom i u-länder, som indirekt underhålls av den konservativa katolicismen, så vore det ett framsteg. Att han skall blanda sig i den upphaussade miljöbluffen visar att han är köpt, liksom Obama, liksom alla s k "goda" miljörörelser jorden runt. Ett bluffimperium, för att mjölka ut ännu mer pengar från folk, när skatter och avgifter slagit i taket.

#2 - - Ann Löfving-Henriksson:

The Climate Change Theocracy har än en gång flyttat fram sina positioner.

#3 - - Feliks:

The Debt of the North är en bok som skrevs 1991 av tysk-iranske kommunisten Hafez Sabeth.
Den kom ut just före Rio-konferensen och användes som argument där bland annat av Gorbachev, i hans nya roll som ordförande i miljöorganisationen Gröna Korset.
Sabet hävdade att kapitalismen och kolonialismen hade orsakat en enorm skada för den stora majoriteten av världens befolkning. Därför krävde han att Väst skulle betala ett skadestånd på $50.000.000.000.000 (50 Trillioner) till övriga värden.

De naiva G7 ledarna skriver nu på att skicka $100 Miljarder i bistånd, per år. Ingen kommer att nöja sig med det.
Påven, i kombination med China, Indien, Iran mfl kommer säkert att kräva att väst överför mångfaldigt mer pengar till den anti-kapitalistiska världen.

Eftersom Väst sedan 25 år ägnat sig åt ensidig nedrustning kommer nya kärnvapenmakter som China, Indien, Pakistan, Iran, Korea, Egypten, Saudi Arabien etc säkert att se till att pengarna betalas ut i tid.

#4 - - Håkan Birke:

Var inte för säker på att Islams företrädare ställer sig bakom denna förvridna uppfattning om Global Warming. Många tunga företrädare tror fortsatt att jorden är platt!!

#5 - - Siv Rochat:

Det måste bli en ändring i det politiska läget i Sverige - mitt hemland som mer och mer börjar likna en diktatur.
Siv

#6 - - Erik:

Påvar (och andra katolska präster) bör fortsätta med att intressera sig för folks underliv, där besitter de en obestridlig kompetens. Vare sig det handlar om unga korgossar eller hur kvinnor skall använda det som de har.

Naturvetenskap känns faktiskt lite som överkurs i religiösa sammanhang.

#7 - - Dan Olofsson:

Bristen på professionalitet här i världen håller helt uppenbart på att bli akut.

Om alla, Från Påven, Obama ner till lägsta chefer kunde lära sig att vara mer professionell, D.v.s. hålla sig till sakfrågor, verifierbar vetenskap inte blanda in känslor eller politiska åsikter eller egenintresse i det de gör så skulle världen vara otroligt mycket bättre idag!

Det är ju detta som är huvudproblemet.

Hur svårt kan det vara?

#8 - - Pelle:

Påven står ju för bot och bättring och ett moraliskt ansvarstagande liv, så han kan rimligen inte säga något annat än att vi måste ta hand om naturen. Den kristna läran ligger ganska nära ett darwinistiskt synsätt att man ska låta naturen ha sin gång och inte frikoppla sex och fortplantning genom preventivmedel och fria förbindelser samt att man är emot att vi själva tar död på vår avkomma som vid abort. Att värna naturen faller sig ur det synsättet därför troligen självklart för kristna genom att värna ett produktivt liv, att förvalta sitt pund, inte sprida sin säd på hälleberg och inte föra ett depraverat leverne etc. Idag tycker vänsterliberalerna som bekant tvärtom. Allt som hindrar den personliga njutningen och självupptagenheten ska bort och kärnan i deras värdegrunden går ut på alla ska ha rätt till detta. Rätten inkluderar dock inte valfrihet utan detta liv ska ska tvingas på alla. Skattefinansierade rättighetsorganisationer står som spön i backen och gamla och unga är förpassade till institutioner så att de inte hindrar självförverkligandet.

Det finns många områden inom naturen som är värda uppmärksamhet från oss alla, som utdöendet av arter pga överbefolkning, hälsoproblem i städer, rovdrift genom okontrollerad gruvdrift och ytbrott, ekoöknar, utfiskning, återvinning av bristmetaller, billig energi till tredje världen som inte medför rovdrift på skog som kan inkluderas i detta vårdande av den naturliga naturen. Att svepande och oupplyst predika om klimatproblemen och tala om sånt man läst om den agendastyrda media, är tror jag väldigt populärt i kyrkor idag. En orsak till detta är, tror jag att vänsterliberala ideer inte går att säga emot då dagens biskopar är lydiga redskap till makten och först då utöver sin myndighet med förföljelse och utfrysning. Kyrkan lär vara en mycket svår arbetsplats.
Men koldioxidhalten tycker jag inte gör det då den är alldeles för svår för påven att uttala sig om. Så åtminstone jag undrar, vad menar han?

#9 - - Samuel af Ugglas:

Hans Helighet gör vad han kan för att så split bland sina 1,2 miljarder tillhängare, precis som Obama som ödelägger USA!

#10 - - Göran:

@Dan Olofsson

Jag tycker du träffade rakt på spiken där. Vi behöver människor som kan stå raka i ryggen och vara professionella. Människor som har läst på innan de yttrar sig.

#11 - - Björn i Bromma:

En ny "the pill is a no-no" från påvedömet?

#12 - - Thomas P:

Något ligger det kanske i Bengtssons oro. Ta bara Jim Salinger som fick sparken från National Institute of Water and Atmospheric Research för att han pratat med media, eller Charles Monnett som utsattes för ren förföljelse från myndigheterna för sin obekväma isbjörnsforskning men som i alla fall i slutändan fick rätt och ett hyfsat skadestånd.

Eller ta Harperregimen i Kanada som inte bara skär ned på miljöforskning utan infört regler att forskare inte får tala med media utan tillstånd.

#13 - - Ingvar Engelbrecht:

När får vi någon rakryggad ochklartänkt politiker som visar vad et egentligen handlar om?

Australien:

https://www.youtube.com/watch?v=rX85ya4Ov-4&feature=youtu.be

#14 - - Sivert Lindqvist:

@Ingvar Engelbrecht: Det var många år sedan då Jimmie Åkesson i en artikel i Aftonbladet förklarade vad det handlar om.

Att sedan Aftonbladet förvanskade rubriken är en annan sak.

#15 - - Bo Blomberg:

tja, det var länge sen svenskarna brydde sig om vad påven tycker och tänker. Den som lever får se vad som händer.

Själv instämmer jag gärna i Alf Henrikssons kända vers (apropå att man - som "alarmist" bygger sin tro på uppenbart felaktiga simuleringar av kommande klimat):

"När man minns hur tokigt man tänkt och hur fel man fått
och hur annorlunda det faktiskt i regel har gått
och hur världen har drabbats av sällsamma metamorfoser,
får man årligen mindre och mindre respekt för prognoser."

#16 - - Svante1:

Vilka stollar...snart blir det skatt på kött enl token i Aktuellt igår ! Lämnar snart detta land (Sverige) om vi inte snart får s.k. politiker som som har iq över 100...

#17 - - Göran:

@Svante1. Jag kan bara hålla med. Om man vill påstå att en kossa är miljöförstörande, då borde man kunna visa upp vad kossan har förstört.

Vilken retorik dessutom att få det till att CO2 skulle vara smutsigt. Det är ungefär samma retorik som när man vill få det till att fett är farligt när barnet slutar amma den 40-procentigt feta bröstmjölken. Med det sagt att man inte behöver vara en raketforskare för att förstå felaktigheten sådana enkla och löjliga påståenden.

Det finns studier som visar att kossor orsakar växtlighet som i sin tur binder mer CO2 än kossorna producerar. Det hävdas att kreatur kan skapa så pass mycket mer växtlighet att den skulle kunna binda all mänskligt producerat CO2 under ett år.

Det har tidigare under Jordens historia funnits mer djur än idag. Rent logiskt, ur en svensk massmedial och miljöpolitisk synvinkel, borde Jorden ha gått under i en värmeböja för länge sedan.

Svar: Problemet är att alarmisterna räknar på innegående kreatur som förd upp på importerat kraftfoder. Felet är EU:s vansinniga jordbrukspolitik.
Lars Bern

#18 - - Göran:

Jag håller med Lars. De räknar på ett problem som de själva har skapat. Släpp ut kossorna som ska bli kött och låt dem beta. Kött från kossor som ätit kraftfoder vill vi inte äta. I stället för att se kossorna som ett problem så kan vi se dem som en lösning.

Samma argument används mot de som är skeptiska till vindkraft. Då heter det att skeptikerna ska se möjligheterna och inte problemen.

Upp