Den pågående långsamma statskuppen möter ökande motstånd

Trots uppslitande inbördeskonflikter och fortsatta skandalreportage i etablerade medier fortsätter SD en stadig uppgång i opinionen, nu senast noterar partiet 18-22 procentenheter i tre på varandra följande opinionsundersökningar. Partiet ligger nu farligt nära både S och M i storlek och kommer, om inte trenden bryts, att kunna bli riksdagens största parti i nästa val. Det danska systerpartiet Dansk Folkeparti fick i torsdagens val 21 procentenheter och blev landets näst största parti.

Den här utvecklingen med uppstickande nya partier som snabbt växer i styrka är gemensam för i stort sett hela EU-området. Missnöjet med Europas politiska etablissemang och EU:s brist på folkligt inflytande är grundorsaken. Etablissemangets försök att möta det ökande folkliga missnöjet runt om i Europa med politisk isolering, har hittills haft motsatt effekt. Om utvecklingen tillåts fortsätta kommer den att leda till en destabilisering av hela EU-området. I Grekland har redan ett missnöjesparti tagit makten vilket illustrerar vad jag menar.

Den politiska adeln

Jag har tidigare skrivit om hur de politiska partierna i Sverige gradvis förvandlats från folkrörelser till exklusiva yrkesföreningar för den nya politiska yrkesklassen. Denna klass består av karriärister som i stort sett saknar yrkeserfarenhet och någon betydande bildning. Man går för det mesta direkt från skolan till politiska befattningar. Journalisten Anders Isacsson döpte dem en gång mycket träffande till den politiska adelsklassen, som likt den gamla adeln skaffade sig toppositioner i samhället utan andra meriter än sin klasstillhörighet. Politikerna har tagit över alla de ledande befattningarna inom stat och kommun samtidigt som tjänstemannaansvaret avskaffats. Resultatet har inte uteblivit, offentliga myndigheter fungerar allt sämre under ledning av numer inkompetenta chefer.

På femtio år har partierna gjort sig av med nästan alla sina medlemmar och verksamheten har gått över från medlemsavgifter till att finansieras med skattepengar som adeln beviljat sig själva. Konsekvensen av den här utvecklingen är att den tidigare folkligt förankrade idédebatt som formade partipolitiken har tystnat. De partiaktiva ser mest politiken som en enkel karriärväg till feta skattefinansierade maktpositioner. Förflyttandet av den politiska tyngdpunkten till EU har skapat ett bekvämt avstånd till väljarna. I den här miljön gäller det att minimera riskerna som skulle uppstå om man tillät vanligt folk att påverka politiken. De politiska adelsmännen har numer starkare gemensamma intressen över partigränserna att bevaka, än de intressen som är folkets.

Resultatet av den här utvecklingen är att politikerklassen format vad de kallar den demokratiska värdegrunden. Låt er inte förledas av namnet, detta har inget med demokrati att göra. Det handlar istället om att begränsa den politiska spelplanen till den riskfria politik som de här makthavarna har eget intresse av, och att tysta andra åsikter än de som släpps fram i den s.k. åsiktskorridoren. Debatten mellan partierna handlar inte längre om idéer hur samhället bäst skall formas. Den begränsas stegvis till en allt tunnare fasad, där man bjuder någon enstaka procent upp och ner för att ge sken av olika ståndpunkter. I vissa frågor gör man inte ens det, utan där tystats alla avvikande åsikter.

Skapandet av en för den politiska adeln gemensam politisk doktrin har kommit att helt diktera det politiska livet. Folkets möjlighet att öva inflytande över politiken har smält ihop och demokratin dör. Den här olyckliga utvecklingen är ett resultat av en noga vald politisk strategi från politikerklassens sida för att ostört kunna försörja sig på välarvoderade politiska uppdrag. Det handlar även om att föra en politik som passar överstatliga organ som EU, FN m.fl. där politikerna senare kan komma ifråga för lukrativa uppdrag.

Den tredje statsmakten

En grundpelare i det tidiga folkstyret var en yrkeskår av kritiskt granskande journalister som symboliskt kallades den tredje statsmakten. Vi som är gamla minns med saknad de tre O:na (Ortmark, Orup och Olivecrona) inom Public Service. Deras politiska bevakning avspeglade väl folkopinionen. Dagens Public Service har tagits över av vänsteraktivistiska krafter och den kritiska bevakningen har ersatts av ren vänsterpolitisk propaganda. Nästan tre av fyra journalister inom Public Service har vänsterextrema politiska sympatier (Mp och V). Obalansen mellan journalisternas sympatier och väljarnas framgår tydligt av att uppåt tio gånger så stor andel av journalister sympatiserar med Mp som andelen bland väljarna.

Precis som folkrörelsepartierna finansierades dagstidningarna ursprungligen av läsarna. Och precis som med partierna klippte politikerna av banden med läsarna genom att göra tidningarna beroende av politiskt styrd skattefinansiering.

De etablerade medierna i form av Public Service och de stora papperstidningarna SvD, DN, Aftonbladet, Expressen och GP har på detta sätt förvandlats till megafoner för den politiska adeln som aldrig vågar ifrågasätta värdegrunden. Detta gör man så nitiskt att man utan skam använder sig av flagranta lögner och uppdiktade historier för att försvara den. Den tredje statsmakten befinner sig i ett beklämmande förfall.

Folkstyret satt ur spel

På det sätt jag beskrivit här genomför den politiska adeln en långsam statskupp där de målmedvetet steg för steg sätter folkstyret ur spel. Den folkligt förankrade idédebatten är död och politiken cementerad till yrkespolitikernas gemensamma värdegrund som man är överens om att inte ifrågasätta. I en rad för väljarna viktiga frågor gömmer man sig bakom EU. Det slutliga belägget för denna kupp som berövat folket dess demokratiska inflytande var den s.k. Decemberöverenskommelsen – kallad DÖ. För att behålla skenet av folkstyre använder man det raffinerade systemet med korrumperade medier och lobbyorganisationer förklädda till folkrörelser som iscensätter en påstådd folkopinion som inte finns i verkligheten.

Vännen Sven Hagströmmer har träffande beskrivit denna skamliga överenskommelse med följande ord: Uppgörelsen är bland det värsta som har hänt i svensk politik. Det är ett otroligt övertramp mot de parlamentariska spelreglerna. Demokrati handlar om majoritetslösningar, inte om en politisk elit som ger sig själva minoritetslösningar.

Problemet för de svenska yrkespolitikerna är att ur folkdjupet har det vuxit fram en ny politisk folkrörelse – Sverigedemokraterna. Ursinnet från yrkespolitikerna över detta folkliga tilltag är inte att ta miste på, men rädda är de! Och de gillar inte vad folk tycker. Plötsligt börjar det dock gå att på allvar diskutera delar av den cementerade värdegrunden. Men eftersom förtroendet redan är raserat lär denna nya öppenhet komma för sent, SD verkar snarast växa ännu fortare nu.

Som väljare måste man fråga sig i vad mån man längre kan rösta på de partier som leds av personer som varit med och undertecknat DÖ. Den fråga man som väljare måste ställa sig är om man med sin röst skall legalisera dessa partiledares statskuppsliknade åsidosättande av såväl demokratins som parlamentarismens principer. Framförallt så hade absolut inte ledarna för allianspartierna något som helst mandat för sitt agerande från sina väljare.

I dagens läge kan man som alliansväljare möjligen rösta på Kd med sin nya ledare Ebba Busch Thor under förutsättning att inte även hon ansluter sig till DÖ. Självklart måste alliansväljarna inför ett extra val eller nästa ordinarie val få besked från sina partier, i vad mån man tänker fortsätta sitt vänsterstöd om man blir mindre än de rödgröna. Får man inte ett nekande besked skall man givetvis avstå från att rösta eller rösta på ett annat parti. Om allianspartierna framhärdar i den förda politiken är givetvis risken även överhängande att ännu fler väljare byter parti till SD i ren protest.

Med en fortsatt svikande allians och en vänsterregering som bryter alla löften är ett säkert stalltips; det största partiet i Sverige efter nästa val blir SD. Vi får hoppas att alliansens ledare tar sitt förnuft tillfånga och byter strategi och börjar föra en substantiell opposition istället för plakatpolitik via meningslösa tillkännagivanden. Det innebär att man måste erkänna Riksdagens tredje största parti som en del i ett tänkbart parlamentariskt underlag, vilket nyligen framhölls i en debattartikel i DI skriven av Lars Kylberg m.fl..

Demokrati | Decemberöverenskommelsen, Public Service | |
#1 - - Visionären:

Finns inget att tillägga.

V

#2 - - Per Eriksson:

Det hela lär nog plana ut i Paretos princip där 20-25% röstar på SD och 75-80% röstar på etablissemanget och all fortgår som tidigare förutom att 7 klövern slåss om de 80% - ett försvagat socialdemokratiskt parti kommer i framtiden utan problem kunna regera med moderaterna och deras side-kick partier medan mp & kommunisterna marginaliseras på vänsterkanten.

Etablissemangspartierna har målat in sig i ett hörn de aldrig kommer ut ifrån vilket innebär att de kommer att regera en lång tid framöver i en halvdemokrati med kraftigt understöd från media - allt kommer fortsätta att förfalla dvs skolan, försvaret, ämbetsutövning, avindustrialrisering, rättsväsende & kriminalitet.

Sverige är inne i en Argentinsk nedgångsfas som är näst intill omöjlig att stoppa men så länge som bidragen betalas ut till underklassen och överåriga studenter med obsoleta utbildningar samt att skötsam medelklass kan fortsätta att relativt ostört leva sina liv i villakvarteren så kommer inget drastiskt att förändras i landet.

#3 - - tipp:

Politikerna, det nya adliga ståndet. Och profeterna - journalisterna.
? När ska ståndsriksdagen falla?

#4 - - Gösta Walin:

Per Erikssons brutala synpunkter har dessvärre mycket fog för sig. Det måste förmodligen bli riktigt, riktigt illa för alla innan det kan bli bättre. Om det nu inte blir försent.
Emellertid, det finns väldigt många klyftiga personer som förstår läget. Det gäller att hitta en samverkansform. Kreativitet efterfrågas.
Ett enkelt knep kanske vore att öppna dörren för SD genom att våga visa sin sympati.
Kejsaren är ju naken.
PS Kanske några rejäla asyl-boenden mitt i medelklasssens revir skulle göra susen.

#5 - - Anonym:

@Per Eriksson, det här med att plana ut har vi hört sedan 4,5%. Kommer inte att hända utan SD kommer att fortsätta sin marsch mot största parti. Jmf med Dansk Folkeparti och deras marsch mot höjderna.

När folk nu äntligen tröttnat så finns det ingen övre gräns. Svårare än så är det inte.

För övrigt har Lars alla rätt i sitt inlägg.

#6 - - Ingvar:

Bra beskrivning av tillståndet. Det nya frälset. sitter på molnfri höjd och "tycker" utan kontakt med medborgarna. Sverige har verkligen gjort sig förtjänt av ett rejält missnöjesparti. Egentligen hoppas jag att de fortsätter på den inslagna vägen så att SD kan rycka undan mattan under fötterna på dem och att Grekland hoppar av EU. Sedan kan det ju bli folkomröstning i England om EU

#7 - - Tege Tornvall:

Tillfällig betraktelse i paus i midsommarfirandet: Detta är rimligen en konsekvens av skolans snart 50-åriga förfall med mer tonvikt på jämlikt utfall än på jämlika villkor utifrån personliga förutsättningar och önskemål.

Om alla skall stöpas i samma form, blir naturligtvis resultatet slätstruket. Det går ut över både praktiska färdigheter och teoretisk förmåga. Båda behövs och kompletterar varandra. Men nu tvingas de praktiska att kapsejsa på teorins blindskär, medan de teoretiska hindras från att fullt ut utveckla sin förmåga.

Allt i förment jämlikhets namn till förfång för vårt gemensamma bästa.

#8 - - Feliks:

Moderaterna och Sossarna kommer att förenas i SEP,
Sveriges Socialistiska Enhetsparti.

Att lära av SEP, det är att lära sig vägen till köttgrytorna.

#9 - - Rosenhane:

Lars, Svenska Dagbladets uppsägning av kontakten med sina läsare för en månad sedan genom att slopa kommenteringsmöjligheten till ledarartiklarna under förevändning att man hade gjort om nätbilagan(till det sämre), var en del i den långsamma statskupp du beskriver. Det måste helt enkelt ha utgått ett påbud från högre ort att läsarna/tidningens kunder inte ska understå sig att ha fräckheten att tro att man kan ifrågasätta vad journalisterna skriver. Bättre då att sätta lås på åsiktskorridoren måste man ha resonerat. Synd, för SvD:s ledarsidor och dess skribenter är tunga i opinionsbildningen men nu är det bara en och annan av den stadigt minskande skaran papperstidningsläsare som möjligen kan adresseras; vi andra vänder oss hellre till Det goda samhället, Antropocene m fl utmärkta bloggar för att ta del av dagsaktualiteter som behandlas skygglappslöst av skribenter i de tre O:nas anda och klass och där läsarna inbjudes att komma med synpunkter.
En annan femma, Göteborgs universitet ska på Löfven-administrationens initiativ begåvas med ett "nationellt kunskaps- och resurscentrum för forskning om rasism".
Som om det inte är nog med Bengt Westerbergs orwellianska skapelse Nationella sekretariatet för genusforskning vid samma universitet?
Stackars göteborgare.

#10 - - Uncle George:

Inom ett eller annat år kommer moderaternas gräsrötter och lokalpolitiker att göra uppror mot ledningen. De kommer att avsätta Kinberg-Batra och fram träder en ny mera karismatisk partiledare (av typen Finn Bengtsson) som bryter förtrollningen och som tillsammans med SD fäller S i samband med misstroendeförklaring - och så blir det nyval.

#11 - - Ove:

Allt rätt igen av Lars, men jag känner att man har en maktlöshet. Lars analyserar titanicskeppet Sverige utan att få skeppsinspektionen att reagera. Tyvärr har inte folket vaknat som vi. Och med alla som solidariserar så länge de gör av med andras pengar finns det ingen anledning för dem att se till allas bästa då det rikligt fyller på deras egna pengapung. En bra regel är att alla människor är sig själva närmast. Detta stämmer mest. Vilket gör att man med lite bakgrundsinformation kan förutse händelser. Och med detta spräcker jag bubblan om den humanitärastormakten.

#12 - - Ingemar Nordin:

Det märkligaste är att ett litet minoritetsparti (MP) inom en minoritetsregering kan styra landets miljö- och energipolitik. (S) vågar inte bråka med sin regeringspartner trots att den egna väljarbasen inom industrin missgynnas. DÖ gör det omöjligt för oppositionen att ifrågasätta regeringspolitiken genom att rösta ned budgeten. Sverige är fantastiskt!

#13 - - Rosenhane:

Gösta Wallin#4

"PS Kanske några rejäla asyl-boenden mitt i medelklasssens revir skulle göra susen."

Absolut. Förslag:
Tiggare en masse, asylboenden och varför inte vindsnurror när vi ändå är i farten i/på

Bromma
Djursholm
Lidingö
Djurgården
Falsterbo
Marstrand
Båstad
Torekov
Sandhamn
Visby
Fårö
och varför inte
Ven
Halands Väderö
Visingsö
Blå Jungfrun osv.

Finns det hopp om någon yttre gräns för när den nationella galenskapen kan tänkas få ett slut?

P:S. Jag glömde visst Södermalm.

#14 - - Samuel af Ugglas:

Det Lars Bern berättar om är inget mot de friheter som dessa politikers tjänstemän tillåter sig i form av pekuniär utplundring av medborgarna. Så fort det rör sig om en angelägenhet i byggsektorn, miljö d.o. så kan en lokal tjänsteman pressa dig på ett obegränsat belopp pengar i form av nyuppfunna avgifter, överhäller man inte deras beslut kommer sanktionsavgifter och utmätningar som expressbrev med posten. Och då har jag inte ens nämnt det vedervärdiga angiveriet som politikerna infört genom en nästintill fullständig kriminalisering av medborgaren.

#15 - - Lionhard:

En korrekt analys av dagens svenska politik. Om inte M och KD, som är de enda troliga alternativen, inte ändrar sin politik radikalt under året, kommer folkets protester att växa till ett dån. Övriga partier får man dessvärre avskriva. SD blir då det enda alternativet vilket inte är en optimal lösning. Det hela är ytterst bekymmersamt med en förväntad utveckling i Sverige som i Argentina. Duktigt folk och framgångsrika företag försvinner till andra bättre funktionella stater och vad som blir kvar blir dagens politikeradel som får administrera en växande befolkning av invandrare från utvecklingsländer varav flertalet uppväxta i primitiva klansamhällen. Att detta kommer att innebära ett helt annat Sverige än det som fanns för 50 år sedan och i begränsad omfattning även idag, får man hoppas att landets politiker begriper.
Hur man än ser det blir det en sorglig framtid om inte politikerna vaknar till liv och inser vad deras uppgift är. Det är inte Reinfeldt eller Batra de skall följa utan till personer som Finn Bengtsson.

#16 - - Elfyma+:

Håller med om allt.
Politikerskrået gav sig själva rejäla löneförhöjningar i veckan, trots att vi enl. riksbanken inte har någon inflation.
Löfven fick i år 6000 kr/månad extra utöver sin redan saftiga lön. De andra i trainee-regeringen fick också rejäla löneökningar trots allvarlig inkompetens. Det var likadant förra året då politikerna också beviljade sig stora löneökningar.

Sveriges inkomstpensionärer har samtidigt fått rejäla sänkningar av pensionen pga pensionsbromsen. Regeringens aviserade skattesänkning är en droppe i havet jmf med effekterna av pensionsbromsen.
Centerpartistyrda SPF reagerar nu på denna orättvisa- en orättvisa som de inte hade något emot när deras partivänner satt i regeringen. De har tagit fram en räknesnurra på sin hemsida för att räkna ut effekterna av bromsen. Länk:
http://www.veteranen.se/nyheter/nytt-vapen-i-kampen-mot-bromsen/

Behandlingen av SD har retat många SD-sympatisörer men även andra demokratiskt sinnade personer.
Men lek med tanken att SD blir en del av etablissemanget, en del av politikerskrået.
Vad har vi kvar av verklig opposition om även SD blir en lukrativ karriär- och lönestege, krönt med behagliga reträttposter inom "rörelsen" och välavlönade landshövdinge- eller GD-poster ?

Det finns redan idag tecken på att SD vill dämpa sin kritik av invandringspolitiken i utbyte mot att släppas in i "stugvärmen".
Uppstickare som SD behövs för att röra om i grytan.
Men vad gör vi när sleven blir en del av etablissemanget ?


#17 - - Inge:

Hej Lars Bern
Detta är ingen kommentar till tråden,snare ett tips som jag skulle vija att du nystar i, det verkar hur allvarligt som helst eller?
Efter ditt inlägg 21/5 om USA:s eventuella vilja att starta ett världskrig har jag kollat runt lite på YouTube. Det verkar som att USA har väldigt svag ekonomi liksom Grekland, Irland, Japan och England. En genomgång av USA:s ekonomi:
https://www.youtube.com/watch?v=JGMfI0iglk4
mycket statistik och trovärdigt som jag kan se. Är Obamas desperata jobb med klimathotet ett försök att rädda USA:s världsherravälde?
https://www.youtube.com/watch?v=9IxZxThvKI4
en likadan genomgång a den Engelska ekonomin.
Och en förklaring kring dollarns värde som oljevaluta och vad som händer om de börjar sälja olja för annan valuta:
https://www.youtube.com/watch?v=O5Y_oGLrQ_0
Jag vill minnas att jag läst att den verkliga anledningen till att USA anföll Irak var att de hotade att börja sälja olja för annan valuta. På Youtube finns massor om dessa ämnen och det verkar där som att västvärlden bara ha något år eller månader kvar tills något krachar.
Jag har inte kapacitet att få fram något själv, kanske att du kan om du känner för ämnet.
MVH Inge Bolin

#18 - - Errbe:

M och KD måste inse att SD växer för varje dag som DÖ hålls vid liv. Väntar de med att möta väljarna till 2018, kan det bli SD som är största parti och därmed i demokratisk ordning får uppdraget att bilda regering.

Vill de ha en bättre chans att styra Sverige, måste de bryta DÖ, så att vi får ett nyval snarast möjligt.

Kärnväljarna håller vanlig anständighet högt. DÖ är i grunden oanständigt och odemokratiskt. Demokratin förutsätter fri konkurrens mellan olika åsiktsriktningar. En kartell för att hindra konkurrensen är lika fult inom politiken som inom näringslivet, där det är brottsligt.

Erkänn misstaget och bryt DÖ !

#19 - - Peter Jacobsson:

Vad tror du, kommer de 7 att förbjuda SD om partiet blir näst störst i landet? Själv så har jag en aning som säger att så blir fallet. Man har kört över demokratin med DÖ för att stänga SD ute. Är då inte nästa steg att helt enkelt förbjuda SD?

Svar: Pandoras ask är öppen med DÖ så allt är möjligt.
Lars Bern

#20 - - Mikael Eriksson:

Elfyma+: har så rätt. Möjligen kan vi lita på SD i det korta perspektivet, men på sikt kan vi naturligtvis inte lita på några av dem. Vad som måste införas är en ny författning med en kombination av schweizisk direktdemokrati och personval, med medborgarinitiativ och beslutande folkomröstningar, maktdelning, författningsdomstol och verkligt ämbetsmannaansvar. Det är alldeles nödvändigt för att "binda ner" de förtroendevalda så hårt som möjligt, så att de inte driver sina egna intressen mot oss.

Svenska folket har sovit tungt. Vad vi nu ser är ett hastigt uppvaknande och en insikt om den politiska situationen som kan övergå i panik. Statsskulden skenar och beräknas ha ökat med närmare 30% 2011-2016. Industriproduktionen flyttar utomlands och vi har en omfattande "brain-drain" och arbetslösa ungdomar flyttar till England, Norge och andra länder för att finna jobb. Äldrevården avrustas för att frigöra pengar till massinvandringen, bland "flyktingarna" med ibland stora krav och mycket attityd finns ofta kriminella och till och med terrorister.

Både den politiska klassen och många nyanlända har det gemensamt, att de förväntar sig en bekväm, bekymmersfri och bidragsfinansierad tillvaro, givetvis på bekostnad av skattebetalarna. Bland båda kategorierna finns även de, som på olika sätt begår övergrepp mot svenskar. Bland båda finns också ett illa dolt förakt mot den blida svenska värdnationen.

Den politiska adeln verkar tro, att folket stillatigande kommer att finna sig i allt vad det utsätts för.

Jag både ser fram emot och fruktar motreaktionen.

#21 - - Krister Nässén:

Hur ser du i sammanhanget på Det nya partiet, som din vän Ian Wachtmeister bildade 1998? Där tog man tydligen inte ens in några medlemmar, om jag förstått det hela rätt?

Svar: Det var ett engångsprojekt för att skaka om etablissemanget. Det räckte inte så därför kom SD att fortsätta det arbetet - med viss framgång får man erkänna.
Lars Bern

#22 - - Elfyma+:

Ljuset i tunneln är att allt fler statsvetare, ekonomer, krönikörer och några politiker har blivit så besvikna att de vågar mopsa upp sig och riskera sina karriärer genom att kritisera den förda DÖ-politiken.
De får givetvis en massa otrevliga etiketter klistrade på sig för att tvingas till tystnad och för att man ska slippa bemöta dem med sakliga argument.
Jag tänker då på statsvetare som Heinö och Kokkonen, och journalister som Mats Edman som stucket ut hakan.
https://varjager.wordpress.com/2015/06/19/sd-har-ritat-om-den-politiska-kartan-pa-riktigt/

Bland forskare och företagsledare är det än så länge ganska tyst. Men det finns lyckligtvis pensionerade professorer och Vd:ar som försöker säga ifrån. Men de släpps inte fram annat än i undantagsfall. Om detta har bl.a Lars Berns omvittnat.

Andra som rönt samma öde är etnologen/journalisten Arnstberg & Sandelin som också startat en egen blogg för att nå ut med sina tankeväckande inlägg. De har skrivit flera faktaspäckade böcker om invandringen och dess kostnader- böcker som har förbigåtts med största möjliga tyyystnad.
Ju fler som hittar till nätet och de fria bloggarna- desto svårare blir det för etablissemanget att kväva det fria ordet och demokratin.

#23 - - Leif Bengtsson:Jag känner lite grand att SD är nyttiga idioter.
Genom sin blotta existens och mediaundersökningar som visar växande tvingas övriga partier till ”samarbete”. Detta på ett sådant sätt att även i frågor som normalt skapat debatt
kan enkelt köras igenom. Vi har i praktiken fått ett enpartisystem med SD som garant.
Vi vet att medierna som publicerar dessa undersökningar och även regering och deras
rådgivare saknar önskan att informera sanningsenligt. Deras agenda eller uppdragsgivares agenda har blivit allt för tydligt genom ”ukraina”.
Fundera bara på följande artikel
http://redpilltimes.com/imf-trained-greek-journalists-in-washington-d-c-to-spin-stories-in-favor-of-imf-and-european-commission/

Det finns en hel del intressant att läsa om hur UD får sin information och möjligen hur våra övriga politiker och
befattningshavare och även hur media styrs i denna gamla artikel.
http://www.fokus.se/2012/05/sveriges-hemliga-propagandasoldater/

Artikeln handlar om svensk psyop-verksamhet.

Följande text är klippt ur artikeln. Frågan som avses ställs till
överstelöjtnant Björn Andersson.
”Och en fråga till: Kan Försvarsmakten använda psyops i Sverige mot svenska mål?
Det finns en historia av statliga psykologiska operationer i Sverige riktade mot allmänheten sedan »En svensk tiger« lanserades för över sjuttio år sedan. Under kalla kriget hette det att »Sveriges försvarsvilja är god«. I dag kan man i handboken för informations-operationer läsa att påverkan sker mer sofistikerat: informationsspecialister i Försvarsmakten ger underlag och rekommendationer om hur UD ska uttala sig och agera i vissa frågor för att »skapa förutsättningar för den operativa verksamheten«.
Så ja, tionde psyopsförbandet kan agera mot svenska mål.”

Förfarandet är helt lagligt i Sverige men olagligt i USA.
Kanske är det så att Sverige informerar och resten av Väst refererar.

Wikileaks berättar att svenska PR-konsulter skulle hjälpa Saudi.
Kanske är det svenska psyopsförbandets bolagiserade avdelning som avses
http://www.svd.se/saudier-ville-ha-svensk-pr-hjalp/om/varlden

#24 - - Kenneth Johansson:

I dag på internettidningen Fria Tider kan man läsa alla skatter på ett ungefär som ska höjas här i Sverige , det är lite överdrivet så där 100 stycken. De ska träda i kraft nu vid halvårsskiftet. Förmodligen ska de här skatterna betala den fria invandringen till Sverige. Som jag tror kommer detta medföra en extrem lågkonjunktur här eller depression med risk för stor arbetslöshet. folk kommer inte ha råd att konsumera så mycket därefter. Till det kommer dollarn som närmar sig när den kraschar.

Här har du Lars ämnen att skriva om. Det pågår ju samtidigt ett paradigmskifte här i världen.

#25 - - Johan Tisell:

Vid sidan av men intressant.

Efter att ha mötts av ett "Hej" från en zigenarkvinna i 30-årsåldern varje gång jag handlar och utan att varken svara eller möta hennes blick, väste jag snabbt och ganska tyst att hon skulle åka hem, på svenska. Inte ens en infödd kunde höra vad jag sa, men det framgick att jag inte sa hej tillbaka. Detta var ett socialt experiment och jag blev överraskad över reaktionen. Hon öste engelska och andra språks otidigheter över mig hela vägen mot bilen.

Det var högljutt och förolämpade och stod verkligen inte i proportion till min korta uppmaning.

Men det var intressant att se hur det vänliga hejet blixtsnabbt avlöstes av vad som sannolikt var hennes riktiga personlighet.

För övrigt tycker inte jag att man skall heja på okända på trottoaren, det är bara påträngande och besvärande.

Jag är av uppfattningen att "de skrattar hela vägen till banken" när de lurat av oss våra pengar, men de respekterar oss inte.

#26 - - Peter Grafström:

Med få undantag är det ingen här som på allvar tar upp hur 'vårt' etablissemang får sin värdegrund. Lars tycks antyda att de pular ihop den själva med avsikt att säkra sina karriärvägar. Jag tvivlar starkt på att de har den begåvningen. Och jag hävdar att hela etablissemanget är programmerat utifrån, liksom är fallet sen länge med de anglosaxiska etablissemangen. Där har sedan länge en liten exklusiv men mycket hängiven elit noga planerat och genomfört alla katastrofala skeenden under 1900-talet.
Denna elit har parallellt och lika hängivet säkerställt att deras etablissemang blir synnerligen kraftigt hjärntvättade med falsk info som får dem att agera på av den exklusiva eliten önskat vis. Över till Sverige: Här har vi inte lyckats genomskåda hur det går till i detalj. En svensk förrädare tiger och röjer inte mutpengar eller annan korruption som ligger bakom följsamheten mot imperialisterna. Leif Bengtsson tar upp 'svensk' psyop men den är nog inte särskilt svensk utan ytterligare skattefinansierat stöd till Usas och globaliserarnas agenda.
Resultatet av att inte nämna något om den utifrån kommande programmeringen är att den fortsätter ostört. Anglosaxarna gömmer sig med fördel bakom människor av judisk börd tex Barbara Spectre som avsiktligt söker provocera fram antijudiska stämningar genom att säga att hon och andra judar organiserar övergången till multikultur i Europa och att folk kommer att hata oss judar för det men det är ändå nödvändigt. Man är givetvis medveten om hur provocerande det är att Israel har appartheid och samtidigt Israelsympatisörer driver igenom multikultur i Europa. Man vill skapa hat och räknar kallt att antisemitismargumentet kommer att skydda. Följden är att Usa och England slipper undan uppmärksamhet. Det är nämligen genom deras hängivna ansträngningar som tom en livsfarlig radikal islamism fått ökande stöd i Europa. Den brittiske tronföljaren Prince Charles har tom kallat kritiker mot grymheterna i Sharia för okunniga fördomar och är själv enligt uppgifter från 1997 praktiserande muslim privat. Bakgrunden är att sedan 1973 konspirerar anglosaxarna med saudier mfl för att driva upp oljeinkomster och få dem att investera i väst. Men dessutom vill de splittra Europa och göra om det till plantskola för islamistkrigare som de sen driver mot sina konkurrenter.

#27 - - Johnny:

Det var en mycket bra och välskriven artikel som man aldrig får läsa i etablerade media. Utvecklingen av alternativa media är en av de viktigaste faktorerna som gjort det möjligt för (SD) att ta sig in i riksdagen. Kommentarsfälten i etablerade media har därför stängts helt eller delvis eftersom de översvämmas av upprörda medborgare över den förda politiken.

Instämmer 100% med ovanstående kommentar: " Vad som måste införas är en ny författning med en kombination av schweizisk direktdemokrati och personval, med medborgarinitiativ och beslutande folkomröstningar, maktdelning, författningsdomstol och verkligt ämbetsmannaansvar." Folket skall besluta och politikerna vara vägledande, inte tvärtom.

Det finns mycket skattepengar att spara genom att slopa presstöd och partistöd, lämna EU(SSR), minska antalet riksdagsledamöter, etc, etc, etc och framför allt stoppa massinvandringen och hjälpa flyktingar att flytta hem igen. Anvisa alla flyktingar till USA eftersom deras krig orsakar stora flyktingströmmar eller till UNHCR-läger i närområdet. Ta bara emot kvalificerad arbetskraftsinvandring och max 1000 kristna kvotflyktingar per år.

(SD) utveckling mot största parti 2018 kommer att tvinga övriga partier att anpassa sin politik även om DÖ minskar behovet så kommer (SD) att växa till över 50% om ingen förändring till det bättre sker. Det är bara att rösta på (SD) med båda händerna och köpbojkotta alla etablerade media tills det går i konkurs.

#28 - - Mats Isaksson:

Lysande, min syn på situationen. Tyvärr har Per Eriksson nog rätt, utvecklingen går inte att stoppa. Även om de som inte är insiktsfulla skulle hamna i samhällets strykklass skulle de fortsätta att anse att man inte kan klandra en hel grupp för det som sker, stärkta i sina uppfattningar av politiker som frodas i hegemonin.
Araber kommer ursprungligen från ett extremt glesbefolkat område som idag omfattas av Jordanien till Jemen, hela Nordafrikas befolkning av bl.a. berber har blivit marginell minoritet vid den arabiska expansionen. Araber dominerar nu hela Nordafrika och även många ytterområden till europeiska storstäder. Områden som var befolkade innan.
Så om man nu är emot erövringskrig och marginalisering av minoriteter så bör man tänka till. Jag säger inget ont om araber, men man bör nog fråga sig om alla länders invånare eller ens en majoritet verkligen vill ha det så som ovan.

#29 - - Jocke:

Tack för en bra blogg. Jag har två frågor till dig Lars.

1. Är det rimligt att tro att politiker är den enda yrkesgrupp som presterar sämre än genomsnittet utanför yrket? Då bedöms de i så fall på fel skala, där de ska bedömas efter hur mycket makt de kan alstra, inte efter problemlösning.

2. Fredrik Reinfeldt startade ju ett projekt för typ 8-9 år sedan för att belägga demokrati, välfärd, utbildning och offentlig service med misstro eftersom han ville få människor att vända sig mot det offentliga. De värden av kaos, segregation och etniska konflikter vi får är de efterfrågade. Inom systemteori pratar man om att tillsätta ordning eller att tillsätta kaos. När ett system blivit för tryggt, säkert och stabilt måste kaos tillsättas för att åter fånga upp människors strävan och behov. Detta måste väl vara en rimlig beskrivning på dagens Sverige?

Svar: Självklart leder det kravlösa samhället till att allt fler yrkesutövare presterar allt sämre, de erbjuds ju alltid en ursäkt för sin oduglighet av de rättroende.Jag har alltid undrat vad Reinfeldt varit ute efter och måste medge att karln är en gåta för mig. Han verkar mest vara hatisk på SD för att de tog ifrån honom maktens sötma och hans politik verkar mest vara en hämnd mot väljarna.
Lars Bern

#30 - - Observator:

#29 – Jocke

Problemet är väl just det att många politiker ser på sin sysselsättning som ett yrke (alltså en födkrok) och inte ett kall. Politik är väl en förtroendebransch och snart har väl hela förtroendet för kåren totalt eroderats. Reinfeldt är ett utmärkt exempel på någon som med stor skicklighet deltagit i eroderingen.

#31 - - Peter Dahlquist:

De politiska kungadömena de har skapat åt sig själva, kommer de att bryta ner själv pga av deras fixering mot sig själva som individer som varande högre stående än deras försörjare. Det kan bara finnas en kapten på en skuta!

#32 - - Peter:

Håller helt med om analysen här. Ser problemet som att det egentligen inte finns några alternativ till SD på den konservativa skalan. De har iom sitt värdekonservativa blandat med socialistiska budskap hittat en helt egen spelplan där inga andra agerar idag.

Ser framför mig ett nytt värdekonservativt parti som inte springer ur gamla nationalsocialistiska dypölar och som har mod. Unga politiker med visioner och en historia som kan trumfa socialisternas historia om det goda samhället.

Om man nu vill stoppa SD's framfart så kan det nog göras på två sätt.

1. Sno deras frågor och gör rumsrena varianter av dem. Det var på det sättet Alliansen tog makten 2006.

2. Bjud in dem att sitta med vid finbordet, låt dem ta ansvar och liksom MP göra bort sig totalt

#33 - - Håkan Johansson:

Hej Lars,
Jag examensarbetade på Teknisk Kemi Chalmers 1974, det var med Olof Samuelsson jag hade kontakterna, men jag kommer ihåg dig. Vilken vass penna du har. Jag var många år i Asien inom cellulosaindustrin och återkom 2008, till ett land jag inte kände igen. Efter någon månad hotades jag av irakiska bankrånare i Fellingsbro, med en revolver som definitivt var osäkrad. Jag har mycket erfarenhet av det islamiska bältet och det är en skrämmande okunnighet om religionen islam inom Dö alliansen och PK media. SDs snabba avancemang är en guds välsignelse för landet Sverige. Jag var i Iran under mer än ett år och såg helvetet med egna ögon. Behandlingen av SD är en stor skam och landet Sveriges historia är något man bara kan skämmas över.

#34 - - Sivert Lindqvist:

@Peter: Fortsätt gärna drömma. Ditt uppvaknande kommer att ta på dina krafter, så lägg dig ner igen och somna om.

#35 - - Per-Erik BM:

Nästa val 2018 lär gå 7-klöverns väg ändå.
För då har man ändra grundlagen och de politiska spelreglerna d v s man tillåter då endast 7 partier i Sverige.
De kommer göra allt som i en diktatur.

#36 - - clas Persson:

Vadå "risk" att väljarna byter parti och går över till SD??

#37 - - Peter Jacobsson:

Per-Erik BM, jag tror att du har rätt i att de 7 kommer inför valet 2018 att förbjuda SD, på samma sätt som man förbjudit nazister i Tyskland. Man har genom DÖ tummat på demokratin och för att även i fortsättningen få ha makt kommer man att sopa undan alla hinder.

#38 - - Björn i Bromma:

Det hela har onekligen spårat ur med besked.
Spenderade midsommarhelgen ute på barndomslandstället och hittade en gammal Se-tidning, "Året som gick-1967", som jag läste småskrattande från pärm till pärm.
Dagens politiska arena skulle vara ren mumma för gårdagens media. Vilken slarvsylta det skulle bli!
#13 : I Bromma på Brommaplan har vi dagligen 6-7 tiggare. Måste vara världens mest tiggaretäta areal.

#39 - - Fredrik J:

Mycket kärnfullt sammanfattat. Det händer mycket nu. I nästa valrörelse , oavsett det blir extraval eller inte, kommer Alliansen hela tiden att bli påminda om decembersvekets antidemokratiska skådespel eller läggmatch om man så vill. Om nu Alliansen trodde att folk skulle glömma sveket så tyder mycket på motsatsen. Vänner i min bekantskapskrets blir i alla fall bara mer och mer förbannade.
I en kommande valrörelse kommer SD:s många tusentals valarbetare påminna tilltänkta alliansväljare om DÖ varje dag, i massor av bloggar, sociala media och på gatan. Varje motargument om DÖ från de fyra partiledarna lär krossas med ett leende av självsäkra sverigedemokratiska partitoppar.

Jämför man med en fotbollsmatch så har Alliansen ingen målvakt, backarna är surrade vid det egna målets stolpar och hälften av de övriga spelarna hoppar på kryckor. SD- laget har vältrimmade spelare och en växande skara på bänken som gärna byter av i en match som blir uttråkande ojämn. Skaran på bänken består dessutom av alltfler utrikes födda.

DÖ är skrämmande odemokratiskt likt den värsta mutade läggmatchen. Vägen är öppen för fler odemokratiska krampanfall av partiledare som inte bara tappat kontakten med många väljare utan nu också bäddat för att deras partier delvis kan implodera ju närmare ett val det kommer.
Decemberjuntan har betraktat sina positioner som en naturlag.
DecemberÖverenskommelsen är för S och Alliansen början på slutet för deras maktmonopol.

#40 - - Anders Lindfors:

Det vi ser förutom svaga politiker är också akademikerskråets fiasko. Faktum är att det är ju gräsrötterna som startat oppositionen gentemot rådande maktaxel mellan politiker och media. Svenska akademiker (speciellt de närmast sörjande nationalekonomerna och statsvetarna) har varit tysta som möss. Även kvalificerade ingenjörer har också varit osynliga i debatten.

Feghet och politisk anpasslighet - det karakteriserar dagens styrande Sverige.

#41 - - Sören:

Tack för en mycket bra artikel!

#42 - - Sören:

Tack för en mycket bra artikel!

#43 - - Peter Pan:

Decemberöverenskommelsen är verkligen odemokratisk. Parlamentariker har valts av moderaternas, folkpartiets, centerpartiets och kristdemokraternas väljare för att företräda den politik som de har lovat väljarna. Sedan skall dessa 161 parlamentariker opponera vid årets viktigaste beslut i Riksdagen, det om budgeten, och därefter lägga ned sina röster och släppa igenom den budget som de just har argumenterat emot.
AKB och Stefan Lövén hävdar att SD skapar oordning och kaos i Riksdagen, om inte de andra partierna anpassar sig till deras invandringspolitik, därför är den politiska kartellen nödvändig.
Men i en fungerande demokrati måste partierna kunna kompromissa och bilda stabila parlamentariska majoriteter. Partierna måste följa spelreglerna och tala med varandra och hälsa på varandra. De behöver för den skull inte ta hänsyn till något parti i minoritet så länge de kan skapa en majoritet. Men nu skapar majoriteten en maktdelningskartell, som kan fungera så länge inte Sverigedemokraterna har egen majoritet. De andra partierna räknar iskallt med att det inte kommer att ske. Allting beror på hur SD sköter korten med ett alltmer växande stöd. Det gäller för dem att i högre grad attrahera kvinnor och politiskt korrekta män.
En intressant detalj som jag har noterat är att de män som är politiskt korrekta ofta bara har döttrar. De utgör alltså en maskulin minoritet i sina familjer och klarar inte av att upprätthålla logiskt tänkande inom familjen.
Ett problem som har nämnts i andra kommentarer är att SD kanske måste bli alltför likt de andra partierna för att få till samarbete med de andra partierna eller kunna attrahera en majoritet av det svenska folket, och då finns inte längre något hopp för Sverige.
Lars har många visa tankar, vilket är att vänta av en som liksom jag har examen från Teknisk fysik vid Chalmers och även har doktorerat vid denna högskola. Analysen att det krävs beslutande folkomröstningar och ämbetsmannaansvar är också riktig. Men jag tror inte på någon stor orkestrerad konspiration. Vi har själva tillåtit att det som händer kan hända. Vi måste återta makten över vårt land. SD är ett verktyg men ingen evigt lyckobringande lösning. Vi måste inte alla försvära oss till en socialkonservativ ideologi med kristna preferenser. Vi kan bygga ett framåtskridande land, byggt på sunda grundläggande principer, demokrati, logik och vetenskapliga insikter utan vare sig ideologier eller religioner.

#44 - - grevlingmaria:

Mycket bra och allsidig analys. Den politiska adeln påminner mycket om adeln i Frankrike förre revolutionen.

Svar: Skall vi skaffa giljotiner och sätta ut på gator och torg menar du?
Lars Bern

#45 - - Lennart LaFleur:

Har varit väljare och medlem i Moderaterna i alla val jag fått rösta i. De två senaste valen har min röst varit på M i brist på bättre alternativ. Känns inte som att jag gjorde ett klokt val... Kommer aldrig lägga min röst på något av Allianspartierna i framtiden. Finns många skäl tyvärr men huvudorsaken är DÖ. Oavsett om DÖ rivs upp eller ej litar jag inte på dem och därmed ingen mer röst.

#46 - - Mats G:

Jag tror jag kan ha en liten unik inblick i hur den politiska adeln. En släkting till mig växte upp eller 'groomades' i ett politiskt kollektiv. Det kollektivet har producerat 2 partiledare(en nuvarande) och några statsborgarråd. Under en period vistades jag där rätt frekvent. Justa partaj om man säger så. Men jag spendera mycket tid där. Jag fock en klar bild om hur det fungerar. Hur det pratas politik 24h. Hur inrökta de blir i sin lilla värld. Det är definitivt sektliknande. Jag förstår att bush känner sig hemma i KD.

Jag kan bekräfta din bild om den politiska adel du beskriver.

DÖ gör mig upprörd. Är det någon som begriper varför vi har en budget debatt. Det är ett skämt.

Att inte hedra demokratins grundprinciper så kan det bara sluta på ett sätt. Eller ja, Vi får hoppas att Sverige inte blir ett nytt Grekland. Jag har visst förtroende för den Svenska valmanskåren. De är trötta och långsamma men när de väl vaknar brukar de hända grejer. Jag har haft svårt för SD men de etablerade tvingar mig dit. Valet blir tydligare och tydligare.

#47 - - Roland Gustafsson:
Svara →
Anne-Marie Pålsson är en M-politiker, numera f.d., som gett sin syn på vårt politiska system bl.a. efter att Fredrik Reinfeldt läxat upp riksdagsgruppen för att den själv ville välja sin gruppledare med orden ” Tror ni att ni är remissinstans?” Han krävde att ledamöterna skulle följa partiledningens linje och ville ha kontroll med ”sin” gruppledare. Efter 8 år lämnade Anne-Marie M och riksdagen och gav ut en intressant skildring av den tiden som hon gav den talande titeln Knapptryckarkompaniet. Det kan uppfattas som att hon menade att sann demokrati inte längre existerade i form av folkvalda representanters debatt utan att det ersatts av ledningens diktat. Nu har S-ledningen övertagit politiken och förskansat sig bakom samma principer och med DÖ undanröjt demokratin tillsammans med M-ledningen.
I boken redovisades de olika demokratiska systemen i världen och att det mest stabila är det som USA har med två kammare där den ena är personvald och där ledamöterna har att svara för sitt arbete där inför väljarna, och endast väljarna, inte partiledningen och det är vad jag tror skulle omöjliggjort DÖ och vad vi bör införa Sverige tillsammans med en regel om direktdemokrati när ett visst antal namnteckningar insamlats. .

#48 - - Bjarne Däcker:

Hej och tack för en bra artikel
Sverige var ett någorlunda juste land på 70-80-talen men sedan löpte politikerna amok. Löntagarfonder, lärarlösa lektioner och en överdimensionerad invandringspolitik handlar inte om att utveckla och förbättra samhället utan bara om att förändra det. Det gamla Sverige kommer inte tillbaka sägs det och målet för politiken synes bara vara att bli av med det. DÖ-skallarna i riksdagen är inte längre väljarnas representanter utan representerar bara sig själva.

#49 - - Tege Tornvall:

Ett typexempel: Vår tidigare lokale KD-ordförande här i Leksand är en glad, välmenande och talför ung man - vad jag kunnat finna utan andra kvalifikationer än vanligt gymnasium samt förmåga att ta sig fram i parti och föreningar.

Inför valet i höstas frågade jag honom om hans utbildning och vad han kunde. Han svarade: "Jag är bra på att ta folk." Förvisso, men det räcker inte långt när det kniper.

Generellt redovisar inte politiker sina meriter i examina, kunskaper och uppnådda resultat utan vilka nämnder och organ de suttit i och vilka positioner de haft. Snarast avskräckande i många fall!

#50 - - nixon:

Elfyma+.. Som du säger så räcker det inte med att få röstar röstar rätt. Svenskar med pondus har haft ansvaret för sveriges utveckling. ingen har sagt något utan vart tysta och låtit allt spela med.

Det finns ingen som bryr sig om Sverige längre. Det finns ingen stark person som bryr sig. Annars skulle den personen kommit fram. Är lika likgiltig som Elfyma+.

Låt oss dra ett streck över detta land och se in i framtiden.

Upp