Historielöshet och obildning hos politiker är ett dödligt hot

 

I litteraturen kan man hitta flera spår under de senaste tusen åren av pest och massvält som sannolikt utlösts av vulkanutbrott. I mitten av 1300-talet hade New Zealändska Rangitoto ett utbrott. Det utbrottet sammanföll med det pestutbrott i Europa som kallas Digerdöden och inledningen av en femhundraårig köldperiod. Under den här perioden hade peruanska Huaynaputina ett utbrott år 1600. Den stora ryska missväxten och svälten under åren 1601 till 1603 anses ha berott på det utbrottet. Den omfattande svälten i norra Europa åren 1740 till 1741 kan även ha orsakats av liknande vulkanutbrott någonstans på jorden.

Det senaste riktigt stora utbrottet var vulkanen Tambora år 1815. Utbrottet orsakade tsunamis och stora materiella skador och det hade betydande effekter på jordens klimat. Året efter Tambora kallades året utan sommar med missväxt och svält över hela jorden i sitt kölvatten. Under tiden efter utbrottet dukade nästan en tredjedel av Europas befolkning under av svält, pest och sociala oroligheter. År 1883 hade Krakatau sitt senaste utbrott som sänkte den genomsnittliga globala temperaturen med 1,2 grader C. Vädret beskrevs som kaotiskt i fem år efter det utbrottet.

Så sent som 1991 hade vulkanen Pina Tubo ett utbrott som var en tiondel av Tamboras, men som ändå hade en klart påvisbar effekt på det globala klimatet och miljön. Den globala temperaturen sjönk tillfälligt 0,5 grader C. Som jämförelse kan man ta den uppvärmning som mänskliga utsläpp av växthusgaser anses ha orsakat under 1900-talet, som varit i samma storleksordning.

Vi kan mot denna bakgrund bara ana vad ett utbrott i nivå med Tamboras i dagens tätbefolkade värld, skulle föra med sig. Sannolikheten för ett utbrott från någon av jordens stora vulkaner är tillräckligt stor för att på fullt allvar tas med i planeringen för ett hållbart samhälle. Någon sådan beredskap finns inte idag.

Solaktiviteten leder ibland till att solen då och då får extremt kraftiga eruptioner som orsakar magnetstormar på jorden när de partiklar solen kastar ut träffar jorden. En av de kraftigast kända inträffade 1859 och har gett denna typ av eruptioner namnet Carrington Event efter den engelske astronomen Richard C. Carrington. Magnetstormen medförde omfattande skadeeffekter med utslagna kraftnät och telegrafförbindelser. En liknande eruption idag skulle få betydligt allvarligare konsekvenser med tanke på samhällets totala beroende av elektrifierade och elektroniska system. Bl.a. skulle vår elförsörjning och en stor del av de satelliter som vi är starkt beroende av, kunna slås ut. Risken för kraftiga solstormar måste följaktligen ingå som ett viktigt underlag för hållbarhetsarbetet. Det gör de inte idag.

Sedan fyrtiotalet till slutet av förra århundradet har solen haft sin högsta solfläcksaktivitet på tusen år vilket enligt många astrofysiker kan ha bidragit till den relativt snabba uppvärmningen mot slutet av 1900-talet. Uppvärmningen förstärktes sannolikt ytterligare av en ökning av atmosfärens koldioxidhalt med 0,01 procentenheter under samma period. Senast solen hade en så hög aktivitet som under slutet av 1900-talet var under den medeltida värmeperioden mellan år 1000 till år 1300 då det var varmare än nu.

Historiskt har forskarna kunnat iaktta ett nära samband mellan solens aktivitet och jordens temperatur. Maunder minimumperioden mellan år 1645 till 1715, då Themsen frös under vintrarna och vikingarnas koloni på Grönland dukade under, karakteriserades av extremt låg solaktivitet. Den epoken utmärkte sig även med långa perioder av missväxt och hungersnöd.

Med det observerade sambandet mellan solaktivitet och klimat bör vi således räkna med att den nu avtagande solaktiviteten kan orsaka en ny liten istid. Enligt forskare vid universitet i Reading finns det en betydande risk för en sådan utveckling som en följd av nuvarande solminimum. Variationerna i solaktiviteten måste följaktligen ingå som ett viktigt underlag för hållbarhetsarbetet. Det gör de inte idag.

Nästan hela västvärldens politiska etablissemang hävdar att fortsatt stigande halter av växthusgaser, kommer att leda till en katastrofal uppvärmning av jordens klimat. Dagens hållbarhetsarbete i Europa omfattar av detta skäl mycket stora investeringar för att minska utsläpp av växthusgaser.

Eftersom övriga världen inte vidtagit eller planerar motsvarande åtgärder fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka globalt i oförminskad takt. Några av världens största länder satsar massivt på fortsatt utbyggnad av kolkraft. De länderna har inga avsikter att minska sin fossilanvändning under överskådlig tid. En beredskap för hur vi skall möta detta borde ingå i hållbarhetsarbetet. Det gör de inte idag.

Vi vet att om solens strålar avskärmas av vulkanaska, om vår infrastruktur slutar fungera, om vi går in i en period med svår kyla eller om larmen om skenande global uppvärmning slår in, då kommer livsmedelsförsörjningen i hela världen att i stort sett avstanna. Forskningen har visat att den svält och undernäring som då inträffar kommer att kunna ta död på stora delar av vår befolkning. Det har hänt förr och vårt ytterst sårbara moderna samhälle utgör inget skydd.

Det finns tunga historiska orsaker bakom att nordliga breddgrader som våra, alltid varit glest befolkade. Detta förstår inte historielösa och lågt bildade politiska makthavare i dagens Sverige. De lägger ner hundratals miljarder skattekronor på åtgärder för att minska våra redan extremt låga koldioxidutsläpp, men vi saknar all beredskap för den högst sannolika situation under detta århundrade, kanske redan nästa år, där vi inte klarar livsmedelsförsörjningen. 

Hållbar utveckling | AGW, AnnieLööf, COP21, Löfven, Reinfeldt, Romson, vulkan | |
#1 - - Feliks:

Skulle vara intressant att få veta vilka kraftnät som slogs ut vid magnetstormen 1859.

I övrigt beskrivs fenomenen med stora temperaturfall, till följd av vulkanutbrott, bra i boken Globalnye klimaticheskie katastrofy
(Gidrometeozidat, Leningrad 1986) av Budyko, Golitsyn och Izrael.

Det verkar som om Budyko hittade på tvågraders målet redan 1968. Således före Nordhaus (1972) och Schellnhuber (1992)

Svar: Det fanns inte så många kraftnät 1859, men många av de som fanns hade stora problem. Telegraferna slogs ut och många tog eld pga överslag. Någon elektronik hade man inte, jag vågar inte tänka på vad som kan hända i vårt samhälle. Massor av bilar kommer att stanna t.ex. och flygplan kommer att störta.
Lars Bern

#2 - - Anonym:

Det räcker med att besöka en godtycklig butik som har strul med kortläsare eller kontakten med banken för att man skall ligga sömnlös. Tekniken hjälper oss med mycket men kommer få oss tillbaka till stenåldern den dag den stora IT-kraschen inträffar.

#3 - - Håkan Birke:

Utmärkt, Lars

#4 - - Göran:

Självhushållningen för Sverige beräknas klara av 7 miljoner invånare. Idag produceras för cirka 3-3,5 miljoner människor. Det går ganska lätt att förstå hur lite det behövs för att vi ska få ont om mat i Sverige.

#5 - - ichtyostega:

Om dagens politiker inte ens har ett tidsperspektiv som sträcker sig en halv generation in i framtiden, så kan vi inte förvänta oss att de skall kunna hantera katostrofscenarion som är stokastiskt fördelade över ett millenium.. Svenska folkets "förbannelse" är att de inte klarar av att förstå att Sverige faktiskt inte är immunt mot elände.

#6 - - Svante1:

Hur många % i regering & riksdag i vårt land har högskoleutbildning jämfört med övriga länder i EU ??? :(

#7 - - tomas:

Klimatmötet COP21 i Paris...
“Här ligger en gravad hund.” Reefat El-Sayed
"Jag flyger ofta omkring över det svenska landskapet. Det rekommenderar jag andra att göra. Det är oändligt mycket mark och skog. Det finns mer plats än man kan föreställa sig. De som säger att landet är fullt måste ju visa var det är fullt."
Fredrik Reinfeldt

#8 - - Anonym:

Vi som är "lite lätt" skeptiska till MSM och Public service är glada för att kunna följa antropocene och få lite divergent tänkande som omväxling till all masspropaganda.

#9 - - AB+:

@Svante1, SD är ett av de partier som genomsnittligt har högst utbildning.

#10 - - Lasse:

Solar dimming, som upplevs efter vulkaner eller i Kinas smog, ger kallare klimat.
Motsatsen solar brightening ger varmare klimat.
Clean air act rensade bort en hel del luftföroreningar i västvärlden. Detta bidrar till uppvärmningen vi sett under ffa 1980-2000.
Sök på Wild och kolla!

#11 - - tipp:

# Svante 1. Det finns mängder av människor med högskoleutbildning i Sverige och majoriteten tycks springa benen av sig för att följa klimatalarmisterna. Jag gissar att majoriteten av delegaterna, kanske alla, på Parismötet har högskoleutbildning. Det finns alltför många bevis på att många utbildade anser sig färdigutbildade i 25-årsåldern och sen inte behöver ta till sig mer. Tydligt syns det i läkarkåren när det gäller pillertrillandet med vår hälsa. Johan Rockström, Åsa Romson, Barack Obama och jag tror Al Gore har god utbildning – och vi ser hur väl de lyckas....skaffa sig personliga fördelar med hjälp av fina papper.

Svar: Alla nästan har numer s.k. högskoleutbildning, så det säger ingenting. Det som räknas är om de har en kvalificerad naturvetenskaplig utbildning, vilket är mer sällsynt.
Lars Bern

#12 - - Samuel af Ugglas:

Lars Bern har naturligtvis helt rätt i att det är svängningar i solens aktivitet som är helt avgörande för klimatet på jorden.
Men beträffande livsmedelsförsörjningen i Sverige är det helt andra orsaker. Det är den påtvingade socialismen som kommer att avgöra om vi kan mätta munnar. Socialisterna har systematiskt plundrat landsbygdsbefolkningen på stora delar av deras egendom, deras rättigheter och inte minst avkastningen på deras arbete och förhindrat innovationer.
Min önskan vore att Lars kunde förklara och redogöra för hur stor "statens kostnadsandel" är per producerad lvsmedelsenhet. Är den 50, 60, 70 eller 80% av varan medborgaren fått tillgänglig i butiken? Något är galet när statistiken visar att endast ca 12% av hushållens budget användes på livsmedel.
Lönsamheten i sektorn basproduktion är enligt min mening avgörande för om vi skall ha en levande landsbygd och en intakt produktionsapparat. Densammes förfall genomlever vi varje dag hela året runt, år efter år. Underhållet på produktionsapparaten är våldsamt försummat och över det bestämmer små oavsättliga, skattefinansierade tjänstemän med privata agendor gömda på allehanda förvaltningar i stadsliknande ghetton runt om i landet, inte självständiga företagare som lant och skogsbrukarkåren borde vara!

Svar: Om jorden drabbas av missväxt som efter Tambora hjälper ingenting i Sverige, det kommer inte att växa alls. Att vi utarmat vårt jordbruk med den av bl.a. EU dikterade politiken är ett annat problem som jag inte tar upp här.
Lars Bern

#13 - - Tege Tornvall:

Supervulkaner anses ha utbrott högst vart 10.000:e år och spyr ut minst 1.000 km3 vulkaniskt material. De är den s. k. VEI-skalans högsta nivå, 8.

Närmast på tur för stort utbrott står Huckleberry Ridge-vulkanen i Yellowstone, USA. Den spydde för 2,1 miljarder år sedan ut 2.500 km3 material. Den anses ha en periodicitet på ca 600.000 år och hade sitt senaste utbrott för 640.000 år sedan.

Nu registreras ökande aktivitet med en växande bula. Ett utbrott vore katastrofalt för USA och Mexico och skulle fördunkla himmelen globalt under många år.

Tambora var av nivå 7 och spydde 1815 ut 100-160 km3 material.

Rådande klimatnoja går ut över angelägen forskning rörande ett antal viktiga, naturliga förlopp, t. ex.:
Havsströmmarna ADO och PDO i Atlanten resp. Stilla Havet: orsaker, periodicitet, verkan, samspel med andra fenomen
Samspelet mellan Sol, hav, atmosfär, moln och nederbörd
Solens cykliska IR-, UV- och magnetiska processer och deras effekt på klimat och kosmisk instrålning
Hur hav och skogar långsiktigt har bundit koldioxid ur atmosfären
Samspelet mellan koldioxid, fotosyntes, syre och växtlighet
Istider och landisar
etc.....

Rådande klimatnoja är skrämmande obildad och historielös. I går sade en ung WWF-dam från Paris (intervjuad som "expert") att två graders uppvärmning vore en global katastrof. På fullt allvar!

#14 - - Göran:

Re #6 Svante1 och #9 AB+

Vad hjälper det med utbildning om den är "fel", dålig eller indoktrinerande. Det är inte utbildning som är det väsentliga utan något som Lars Bern har: bildning. Den får man inte i den svenska skolan.

Svar: Jag syftar främst på naturvetenskaplig utbildning vilket så gott som alla politiker saknar.
Lars Bern

#15 - - Stefan:

Vad kan man förvänta sig av politiker vars tidshorisont i bästa fall ligger vid mandatperiodens slut men oftast vid nästa opinionsundersökning? Att våra obildade politiker skulle grunda några förslag på historiska fakta eller föreslå något som har långsiktiga effekter ser jag som uteslutet. Får de inte omedelbar bekräftelse i opinionsundersökningar eller val så är de inte intresserade. Det är deprimerande att vårt land styrs av lättsinniga, kortsiktiga nollor...

#16 - - Björn i Bromma:

Bra LB !
Det är ju ingen slump att svenska armén, med hästar, vagnar och kanoner, under ledning av hazardören Karl X passerade isen över Stora-och Lilla Bält från Jylland och ockuperade Köpenhamn i januari 1658 under Maunder minimum.
De obildade politikerna sysslar enbart med en faktor bland många andra påverkande faktorer utan ett spår av helhetssyn.

#17 - - Bengt-Ove Högström:

Ja Lars, allt du skriver köper jag inte rakt av!
Det du skriver om obildade politiker är inte helt rätt. Jag har nyligen blivit beskylld för obildad av en pensionerad rektor för en folkhögskola. Orsaken till hans utfall mot mig var att jag sade att felet med mina farföräldrar var att de var frireligiösa. Det skulle heta frisinnade. Nuvarande Liberalerna hette vist i sin början de frisinnade.
Jag har under mitt yrkesliv vid ett flertal tillfällen kunnat konstatera att hög utbildning inte är A&O om den inte kombineras med sunt förnuft och också erfarenhet.
Vid ett tillfälle var det en Teknologiedoktor som med sin organisation hade skapat en världsunik mekanisk anläggning. Han klev utanför sin box och hävdade att p.g.a. vinterförhållanden måst vidta vissa dyrbara åtgärder. Hans teorier kullkastades omedelbart av en person med endast folkskola som utbildning. Företaget trodde på den person som var deras anställde och följde hans råd istället.
Företagets beslut visade sig vara helt rätt. Jag har ett otal liknande exempel.
Min slutsats är att Bildning inte är allt.
I mitten av 1970-talet och i ett intellektuellt sällskap råkade jag säga att jag gillade ABBA och Tomas Ledin. Man fnös åt mig och ansåg mig som obildad.
Jag har trots detta klarat mig rätt bra beroende på att jag har sagt vad jag tycker.

Bengt-Ove Högström

Svar: Självklart håller jag med dig om det du skriver. Bildning för mig är inte formell skolutbildning som man kan ha mycket av utan att vara bildad. Bildade blir många genom den yrkes- och livserfarenhet man har t.ex.. Vad som sedan främst saknas vad gäller formell bildning hos våra politiker är naturvetenskapliga insikter, det gör att de ofta har svårt att begripa t.ex. miljö- och energifrågor.
Lars Bern

#18 - - Observator:

#17 Bengt-Ove Högström
Visdom förutsätter kunskap och erfarenhet. En akademisk titel intygar möjligtvis att men besitter kunskap men oftast endast att man har studiebegåvning (förmåga att ta sig igenom processen som leder till en akademisk titel). Och idag när "alla" genomgår processen, så betyder den väl lika mycket som det gör att vara miljonär om alla är miljonärer.

#19 - - pllay:

Då jag studerade på KTH sällskapade jag med en kvinna som studerade på läkarlinjen.
Intagningskraven för läkarlinjen var då absolut full pott från gymnasiet samt viss ytterligare kvalifikation.
Ofta arbetade mitt sambo med vänner hemma hos oss och jag
blev och är fortfarande förvånad över hur dessa människor som alltså hade de absolut högsta meriter som över huvud taget gick att få på denna tid så fullständigt saknade referenser och förståelse för den fysiska, verkliga världen vi lever i.
Jag med min tekniska kompetens fick ofta förklara helt självklara saker om tryck, flöde osmos och konsekvenser av givna villkor för dem.
Majoriteten av dem saknade helt sunt förnuft och förmåga att se orsakssammanhang och konsekvenser av förändrade storheter i kroppens fysik. Notera att samtliga alltså med råge överskred normalbefolkningens intellektuella kapacitet, ingen av dem missade någon tenta.
Min dåvarande flickvän gick genom utbildningen med spets och är nu överläkare, hon är aktiv inom F! och propagerar för ytterligare ökad invandring samt allt åt alla.
Utbildning som följd av studiebegåvning (gott minne) har ofta väldigt lite att göra med bildning eller klokhet.

Svar: Dessvärre inte en helt osannolik iakttagelse från din sida.
Lars Bern

#20 - - Göran:

Re #18 Observator

Det ställs inte så höga krav för att få en akademisk titel. Inte på samhällskunskapssidan i alla fall. Naturvetenskapliga ställer betydligt högre krav. Frånsett det så kan jag ta fram mina kursintyg och konstatera att jag i alla fall har bevis på vad jag har glömt bort. Det är tragiskt att ungdomar i många fall luras till utbildningar som aldrig ger dem ett jobb på det de har utbildat sig utan i stället får leva med stora skulder i stället.

I och med att alla ska utbilda sig på högskola eller universitet så får utbildningarna lägre och lägre värde och arbetsgivarna kommer att ställa krav på ytterligare utbildning om det ska kunna ge en bra lön. Varför anställa en högskoleingenjörer när man kan anställa en civilingenjör till priset av en högskoleingenjör? Civilingenjörsutbildningen får lägre värde med andra ord. Fast, egentligen är det man kan åstadkomma som räknas. Det krävs mer än en titel.

#21 - - Johnny Andersson:

Det är illa ställt med demokratin när politiker och karriärforskare marknadsför ett hot som inte bevisligen existerar för att skrämma befolkningen till att betala högre skatter och cykla till jobbet bara för att några rika oligarker tror att det är bra för dem.

Otroligt vilken falsk och lögnaktig värld vi lever i, sanningen är livsfarlig för etablissemanget, förstår att de vill stoppa internet som de inte äger.

#22 - - K.Pålman:

#19 Pllay
Så sant, goda studieresultat borde rimligtvis hänga ihop med god kunskap dessvärre ligger skillnaden i om msk har ytlärt (bara för att minnas en kort stund ex. till prov/ tenta) eller djuplärt vilket menas att verkligen tagit till sig av kunskapen som sen lagt sig i långminnet. Sen kan msk därtill ha klokskap vilket är i annan mening visdom som #18 nämde även erfarenhet.

#9 AB, För egen del blev en paff att SD politikerna hade hög utbildning visste jag inte, konstigt att det inte har lyfts fram ;)

Sen blev en ytterligare jättepaff att Åsa Romson inte hade naturvetenskaplig utbildning bakom sig. Företräder ett politiskt parti med inriktning miljön, men har ingen skolning i det, va konstigt!

Sen tycker väl en att intelligenstest på politiker som ska abeta för regeringen egenligen säger mer än en högskoleutbildning.

Svar: Den hjälper inte tyvärr, jag känner många som är med i Mensa (de 2% med högst resultat på IQ-test) som helt saknar omdöme, vilket problem förvärras av hög IQ. Jag känner några som är aktiva i SD och de är alla akademiker inom naturvetenskap, så detta att det bara skulle vara "bondläppar" är nog bara förtal.
Lars Bern

#23 - - K.Pålman:

Intressant, Lars, verka som att klokskap i sig dvs hög moral och etik som en mekanism handlar mer om att "våga"eller, ha "modet" att vara sann i sitt hjärta och väger upp skolning i alla dess former. Eller kalla det att ha ett starkt rättspatos. Skit samma, det handlar i slutändan om att ha ett sant hjärta för andra msk.

#24 - - Åke Södergren:

När gäller matproduktion händer det en del uti världen.
Så bra att det påstås bli förbjudet i USA, enl Naturalnews. Aquaponics!!
Kompakt växthus i combo med fiskodling.
http://www.backyardaquaponics.com/

#25 - - Tommy Sundqvist:

du kanske borde läsa det sovande folket där erkänner ju förra statsministern att politiker inte kan förändra något ;)

#26 - - Elfyma+:

Re #22 , Lars Bern m.fl
Ja, det är faktiskt sant att utbildningsnivån höjdes i riksdagiset när SD kom in 2010. Läs mer:
https://varjager.wordpress.com/2010/10/08/fler-hogutbildade-med-sd-i-riksdagen/

Lägg därtill att de hade arbetat på riktigt efter utbildningen, ofta inom närande sektorer som exportindustrin.
De hade inte kunnat göra karriär inom "rorelsen" så som sossarnas "naiva" politiker kan göra.
Det bidrog till att jag själv röstade på dem 2010.

Idag har SD:s ledning och riksdagsgrupp om möjligt ännu högre utbildning, men tyvärr bara teoretiskt.
Personer med gedigen arbetslivs-näringslivserfarenhet har petats eller håller på att utmanövreras till förmån för ungdomar med ringa eller ingen erfarenhet av mervärdesskapande arbete.

Dessa ungdomar har inget yrke att falla tillbaka på och blir därför partiledningens lydiga knapptryckarkompani utan egna åsikter.

SD håller på att bli som alla andra partier, vilket oroar mig.
Vi riskerar att få ännu ett parti med yrkespolitiker utan kontakt med verkligheten. Vi är inte där än. Men inte långt ifrån.

#27 - - Göran:

Var och en kan prova på ett studiebesök på Riksdagen. Be att få tala med en politiker om de ämnen de brinner för och be dem guida er runt i Riksdagshuset. Jag tror ni kommer finna några saker som jag har funnit. Riksdagshuset är en stor skyddad verkstad eller lekstuga. De ämnen politiker brinner för är futtigheter. Exempelvis behöver vi i Sverige mer än 500.000 jobb i morgon. Det är en stor fråga som borde engagera precis var enda riksdagsledamot. Då föreslår en person i SD att riksdagen ska inrätta ett hunddagis åt de riksdagsledamöter som har hund. En annan lämnar in en motion om var godis ska placeras i en butik. Mentaliteten är att var och en vill genomföra sina egna högst egoistiska idéer och åsikter genom utan någon som helst hänsyn till vad övriga befolkningen i Sverige tycker och de vill gärna ha sina idéer i lag så att hela statens våldsapparat kan användas mot dem som har andra åsikter än den enskilde riksdagsledamoten. Det handlar inte om vilken utbildning en politiker har utan helt enkelt om inställningen till uppdraget. Man måste agera från det stora hela och inte från vad som händer på en egen lilla bakgård.

Det är lite roligt att läsa bland kommentarerna att många är negativa till politiker och den dåliga skolan och samtidigt föreslår politiker till att lösa problem och mer statligt inflytande över skolan. För egen del tror jag inte ett dugg att politiker kan lösa några problem. De är väldigt duktiga på att skapa problem. Så lite politiker som möjligt och så lite stat som möjligt. Vill vi ha en bra skola, då ska staten inte stå för bestämmande över skolan. Det blir totat likriktat och jag förstår inte alls att föräldrar vill ha sina barn i en skola som indoktrinerar barnen i något som många föräldrar inte ens står för. Det finns flera vinklar att se på en sak och vi kan inte ha en stat som bestämmer att vi bara får betrakta från en vinkel. När alla tänker lika, då tänker ingen.

#28 - - Sören G:

Tamboras utbrott skedde samtidigt med solens Daltonminimum vilket försärkte avkylningen och 1816 kallas året utan sommar.

Det är global avkylning som man bör bekymra sig över och som hotar livsmedelsförsöjningen på Jorden, inte global uppvärmning. Genom att ägna sig åt fel problem så är man inte förberedd att möta de utmaningar som en global avkylning kommer att innebära.

#29 - - Göran:

Vi kan fundera lite på vad avkylning innebär för hur mycket energi vi behöver och hur det påverkar var och ens ekonomi. När kärnkraften försvinner lär priset på energi öka ganska bra. Hur många vill ha sina uppvärmningskostnader ökade med 3 gånger? I den lilla bostadsrättsförening där jag bor innebär det en ökad årsavgift per månad med cirka 1.670 kr räknat på dagens behov av uppvärmning. Ett kallare klimat skulle öka den kostnaden ännu mer. Lägre utrymme för människor att spara innebär mindre investeringar, minskad produktion och därmed sämre ekonomi för alla. Många kommuner har inte ens idag råd att röja snö. Bara en sådan sak.

#30 - - tipp:

@pllay. När jag gick i gymnasiet vilket är längesen, diskuterade ett par äldre som var på väg mot universitetet vad de skulle läsa. Bl a sa de att den absolut enklaste utbildningen var att läsa juridik eller medicin. Här behövde man bara kunna plugga och minnas för att få ett välbetalt jobba; man behövde inte förstå.
(För att bli nationalekonom verkar det, att döma av mångas uttalanden, som man bara behöver kunna excel-arks uppbyggnad.)
De som också förstår är väl de som blir Skickliga läkare och jurister.

#31 - - pllay:

@tipp. Då jag pluggade på KTH fastnade jag på en skrivning i induktionsbeviset som jag inte fullt begrep varför den var som den var.
Efter en del argumenterande fram och tillbaka med Assar blev jag kallad till professorn som läxade upp mig med att:
Du är inte här för att förstå, det finns många mycket bättre hjärnor än din här som inte förstår detta, du är här för att lära dig vad som behövs för att klara tentan och sedan gå vidare!
Förvånad och besviken förstod jag att KTH var inte ett ställe för bildning utan endast en enkel korvstoppningsmaskin, jag inordnade mig och skaffade mig djupare kunskaper på annat håll.

#32 - - K.Pålman:

#31 Pllay
Har hört just detta att "gör bara" strunta i att fördjupa dig. Jättekonstig inställning. Många av mina klasskamrater på Högskolan tyckte att jag överjobbade i uppgifter medan jag själv såg det som en vilja att både förstå och utveckla mig själv. Men för att vilja, krävdes också att jag brann för uppgiften och då krävs frihet, att välja det inneåll som gav mig ngt.

Detta är ngt som skolorna borde jobba mer på att låta eleverna få frihet till innehåll de brinner för i uppgifterna. Det finns också en personlighet som kallas "högkänslig", det är vetenskapligt forskat av Eivor Aron, det är en personligheter som behöver brinna för innehållet annars tappar de gnistan. Hjärnan fungerar lite annorlunda och processar väldigt mycket information hela tiden (många tar fel på adhd). Googla på högkänslig och skaffa er kunskap. Tyvärr har lärarutbildarna missat detta och trots mina specialpedagogiska kunskaper så var detta aldrig uppe under utbildningen.

Undrar också om ngn kan tipsa mig om vart jag finner om innehållet i klimatmötet som var. Fanns ngt om skolan med?

#33 - - tomas:

@tipp
Räknefel i Excel-ark kan få stora konsekvenser
* Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff och excel-felet.
http://www.bloomberg.com/bw/articles/2013-04-18/faq-reinhart-rogoff-and-the-excel-error-that-changed-history

#34 - - Johan Tisell:

# 19. Jag har gjort samma iakttagelse flera gånger. En släkting är CTH elektro från tidigt sextiotal och blev sedan läkare och professor i neurokirurgi. Han är inte ett dugg stolt över sin läkarutbildning, men väl CTH-examen.

En granne på landet som är överläkare och MDr ringde en gång i panik när han slängt en grep i vår gemensamma sommarvattenslang (PEM-slang) och jag replikerade "Är du inte läkare? Kan du inte lägga ett tryckförband?" och fick svaret "Kan man göra det?".

MSc ME, CTH

#35 - - Bengt Söderberg:

Som vanligt, Lars, väl tänkt och väl skrivet!

#36 - - Peter Grafström:

Nukleär vinter kan inträffa att döma av Washingtons senaste planer. Då har dom en ny sak att skylla på om temperaturökningen trilskas.
Vidare, energiprincipen som tekniska naturvetare uppfattar som rätt lättfattligt tycks vålla begreppsliga svårigheter för många. Det leder bland annat till att många hoppas på att det finns outtömliga energikällor som hemlighålls.

#37 - - Ådärkomdenja:

1999 råkade jag läsa en nätartikel i Aftonbladet, signerad Robert Aschberg. Bortsett från honom, fann jag innehållet i artikeln väldigt intressant, innan dess hade jag i stort sett inte intresserat mig för, än mindre förstått, vulkaners inverkan på jordens klimat. Titeln: "Vulkanerna är våra största miljöbovar".
Länk: http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9907/24/aschberg.html

Tål att läsas även drygt femton år senare.

#38 - - Ådärkomdenja:

Ikväll, söndagen 12 december 2015, röstades 'klimatöverenskommelsen' igenom i Paris. Meddelat av bl a SVT Rapport, den inpyrda kommunistkanalen. Linda Nilarve, tjf illröd nyhetsuppläsare, kunde inte bärga sin upphetsning och glädje, hon darrade euforiskt på rösten när överenskommelsen trumpetades ut.

Är dessa "journalister" så till den milda grad hjärntvättade, och/eller beordrade, att bli så ensidigt hysteriska, inom ett område dom rimligen har noll koll på?

#39 - - Tege Tornvall:

Apropå utbildning, bildning, intelligens och sunt förnuft. Något överdrivet och fördomsfullt. Men om den legendariske Stilla Havs-generalen MacArthur sades att det värsta han visste var dumma och energiska, för de ställer till en massa trassel. Men även intelligenta och energiska ställer till trassel ibland. Dumma och lata ställer i alla fall sällan till trassel. Bäst gillade han intelligenta och lata. När de gjorde något, var det i regel också vettigt!

Upp