Biskopsbrev 2

 

Till

Antje Jackelén, ärkebiskop

Hans-Erik Nordin, biskop i Strängnäs stift

Thomas Söderberg, biskop i Västerås stift

samt

Biskop Martin Modéus, Linköpings stift

 

Jag har med förfäran läst

http://svenskakyrkan.se/omoss/biskoparnas-brev-om-klimatet

samt Biskopsbrevet.

Det är med förvåning och bestörtning jag ser att Svenska Kyrkan intar samma människofientliga och miljöförstörande hållning som Miljöpartiet och Vänsterpartiet som båda för politik att skapa fattigdom och överutnyttja vår jords resurser.

www.tjust.com/vit/2014/myter.pdf

Biskopsbrevet har stora likheter med forna tiders häxjakt. Nu heter häxan koldioxid och man älskar vindkraftverk mer än människor.

En sådan kyrka kan jag inte ge mitt stöd och jag begär nu efter 77 år mitt utträde.

När man i det förvirrade biskopsbrevet gör den livgivande Gudomliga koldioxiden till något ont som skall bekämpas, då har något blivit alldeles fel. På en överbefolkad jord behövs det mer koldioxid, inte mindre. För klimatet saknar det betydelse, den tionde ylletröjan värmer inte.

Att vi skall vara sparsamma med jordens resurser är vi nog alla ense om. Men då får man inte glömma bort att koldioxid, växternas mat, är en av jordens viktigaste resurser.

I repliken ”Kristen tro leder till politisk reflektion” står de

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/07/29/replik-kristen-tro-leder-till-politisk-reflektion/

"Klimatfrågan behöver sådana beslut." samt

"Från dessa vänner hör vi också om påverkan genom förändrade klimatförhållanden.

Som så ofta är det redan fattiga och utsatta människor som drabbas först."

Vad är det för "förändrade klimatförhållanden" ni syftar på?

Nyttan med mer koldioxid, vi ser nu en 6 – 12 % grönare jord där tom öknarna börjar blomstra och den svenska skogen växer som aldrig förr, är betydligt större än eventuell skada. 
Jordens skördar ökar för varje år och årets ser ut att bli rekordstor. Är det inte främst de fattiga som har nytta av det?

Med koldioxid är det som med ylletröjor. Den första värmer och den andra också. Men den tionde, vi är där nu, gör varken till eller från.


Höj blicken lite och se utvecklingen i ett större perspektiv! Nyttan kan vi vara fullständigt säkra på, skadan vet vi inget om, troligen existerar den inte. Mer koldioxid ger således våra efterkommande en grönare och rikare jord vilket har viss betydelse nu när vi blivit så många som skall samsas om resurserna och maten. 
Kan ni inte tänka på det sättet?

Vi kan nu notera:

- att jordens sammanlagda ismassa nu är den mest omfattande på 30 år.

- att jorden inte blivit varmare på 18 år.

- att Sverige inte blivit varmare på 25 - 30 år.

- att Tyskland blivit något kallare under samma tid.

- att de orkaner mm som vi skull få har uteblivit.

- att havet inte stiger mer än vad det gjort i 150 år dvs ca 2 mm/år.

- att vid den nyss avslutade klimatkonferensen i Las Vegas

   väcks farhågor för att jorden är på väg att bli kallare.

- att satelliter nu kan se en 6 - 12 % grönare jord tack vara 'koldioxidgödsling'.

- att öknarna minskar i omfattning eftersom koldioxid gör att växterna tål torka bättre.

- att Tysklands panikartade 'Energiewende' har blivit en katastrof för landet.

- att vi nu skulle haft 25 miljoner klimatflyktingar men inte har en enda.

Inse att mer koldioxid är till mycket stor nytta för att försörja vår överbefolkade jord med mat, bränsle och andra nyttigheter. Om det kan vi vara helt säkra.

Inse också att mer koldioxid sannolikt inte påverkar klimatet mer än ca 0,6 grader som är IPCC's huvudscenario. Det kan vi inte påverka.

Alltmer blir det uppenbart, att något klimathot på grund av koldioxid inte existerar. Alltsammans har i stället politisk grund i Romklubbens och vissa politiska gruppers önskan om ett överstatligt maktövertagande i FNs regi.

Om vi inte förebådar katastrofer kommer ingen att lyssna.

/ Sir John Houghton, förste ordförande i IPCC.

I sökandet efter en gemensam fiende som skulle kunna förena oss kom vi upp med idén att föroreningar och hotet om global uppvärmning skulle vara en lämplig metod.

/ Alexander King, ordförande i Romklubben.

Det spelar ingen roll vad som är sant, det är bara vad folk tror är sant som har betydelse.

/ Paul Watson, grundare av Greenpeace

Vi skapar en väldig ängslan utan att det är befogat. Ja, människan påverkar klimatet. Men nej, inget tyder på att uppvärmningen är så allvarlig att vi behöver drabbas av panik.

/ Lennart Bengtsson, Meteorolog, professor, KVA

IPCC är en produkt av drömmen om den fullständiga kontrollen av mänskligt handlande. Vi måste skilja vetenskap och politik.

/ Tor Ragnar Gerholm 1925-2007, professor i fysik, Stockholms universitet, KVA, IVA.

Lägg alarmismen på hyllan, det är falskt larm helt enkelt.

Biskopsbrevet är en tragedi för Svenska Kyrkan.

www.falskt-alarm.se/wp-content/uploads/2013/04/FalsktAlarm.pdf

www.klimatupplysningen.se/2014/07/31/svenska-kyrkans-biskopsbrev-om-klimatet/

 

Med vänlig hälsning

Lars Cornell

Fiskartorpsholmen

59493 Lofta

 

1 Bo Blomberg:

skriven

Mycket bra skrivet Lars C! Även om det formodligen inte hjälper mot dessa professionella förnuftsförnekare.
"Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves". - Friedrich Schiller

3 tipp:

skriven

Före 1970-talet fanns en kyrka och en vänsterrörelse. På 70-talet kom allt fler uppgifter om vad vänstern stod för – stalinism, Pol Pot, maoism. Marken började gunga under vänsterrörelsen och med Berlin-murens fall rasade världen för vänstern. Men när de var nere för räkning såg de ljuset. TRON, tron på en annan gud. Så många blev religiösa och vandrade in i kyrkan. Klimatet blev en ny gud. Klimatet måste räddas innan vi hamnar i skärselden. Hallelujah. I USA lär hälften av befolkningen tro att världen är 6000 år, biblisk tideräkning. Det är nog det samma här.

Svar: Det är tyvärr så att kommunismen som är lika osmaklig som nazismen har kommit på ett trick att smyga sig på oss igen. Man förklär sig till feminist, miljövän, antirasist, fredsaktivist och kristen för att ta några av de vanliga förklädnaderna. Man har infiltrerat och tagit över dessa rörelser vilket det finns en massa vittnesmål om. Nu har man lyckats få en av de sina vald till ärkebiskop i kyrkan.
Lars Bern

5 Claes (Peking):

skriven

Om det inte finns någon gud -- och det vet ju ni svennar att det inte gör; universum pillades ihop av ”Ingenting” en gång -- så ska inte den enskilde försöka köra fram några egna åsikter, utan hålla sig till gemenskapen...
..."Objektiv sanning? Ha! Sanningen förändras, den som allt annat!”

7 Claes (Peking):

skriven

Den uppvärmning som HAR skett, finns i norr. Särskilt i Nunavut, eskimå-landet intill Hudson Bay:
http://data.remss.com/msu/graphics/tlt/medium/global/msu_amsu_channel_tlt_trend_map_v03_3.png
(RSS slutade med dessa världskartor efter 2011; det blev inte varmare.)
I söder - där värmen skulle kunnat bli farlig - kan det t.o.m. ha blivit kallare, t.ex. från Ecuador till Buenos Aires. (Eller Hawaii; ni vet, där CO2-halten är så hög nu.)
Så Katolska kyrkan tar det här med ro.

2 Bengt Söderberg

skriven

Bra skrivet, Lars. Man skulle önska att biskoparna tvingades läsa detta högt för varandra till dess att de insåg sitt högmod och ödmjukade sig till en ursäkt och löfte om bättring. Eller något i den stilen.

Att biskoparna inte kan hålla fingrarna borta från sånt man inte begriper är ju förvånansvärt. Har man inget lärt av historiska tabbar!

4 Björn i Bromma

skriven

Utmärkt LC!
Tyvärr så börjar det hela mer och mer starkt påminna om vad Goebbels en gång ungefärligen lär ha sagt:
"Ju större lögn man levererar desto större är sannolikheten att folk tror på den"
Är det inte väldigt anmärkningsvärt att politiker inte lär sig av historien?
Det har blivit högprioriterat att införa direktdemokrati med återkommande folkomröstningar i för folket viktiga frågor. Vidare borde det införas föfattningsdomstol såsom i många andra länder samt ett återinförande av tjänstemannansvar.
Detta för att minimera de politiska galenskaperna.

Svar: Har det inte slagit dig att det kanske är just så, politikerna har lärt sig av Goebbels?
Lars Bern

6 Peter Stilbs

skriven

Katolska kyrkan bemödade sig att hålla två hearings i Rom år 2007 om saken, och slutsatsen blev att man inte ville delta i "klimatåtgärdsalarmismen" därför att det speciellt skadade de fattiga. Inte tvärtom. Svenska kyrkans folk verkar bara ha flippat över till någon politiskt korrekt åsikt, utan att ha ägnat sakfrågan någon tanke alls

Svar: Prästerna kämpar desperat för en plats i det politiskt korrekta värmen och då är inga offer för stora. Man överger sin tro utan vidare bara man får uppmärksamhet i de vänsterdominerade medierna som styrs av ateister. Stackars kyrka!
Lars Bern