Livets svagaste länk

I princip allt liv på jorden är grundat på den kemiska process som går under namnet fotosyntes. Med kemiska formler ser processen ut så här:

6 H2O + 6 CO2 + energi → C6H12O6 + 6 O2

I ord kan processen beskrivas så här:

Vatten och koldioxid förvandlas med energi från solens UV-strålning till glukos och syre.

Glukosen är i sin tur sedan den byggsten med vilken växterna bildar cellulosa som bygger upp växtmaterialet. Djurlivet har uppkommit i växtlivets kölvatten genom fotosyntesen körd baklänges i den s.k. respirationen. Med kemiska formler ser den processen ut så här:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energi

I ord kan respirationsprocessen beskrivas så här:

Glukos och syre förvandlas till koldioxid och vatten samtidigt som energi frigörs.

M.a.o. människor och djur äter mat som vi omvandlar till glukos och sedan förbränner med syre som vi inandas, vilket frigör koldioxid och den energi vi behöver för att leva. Ett perfekt kretslopp med solens strålning som energikälla.

Det jag beskrivit är ekosystemets grundläggande mekanism. Sammanfattningsvis kan man säga att det är tre resurser som måste finnas för att växtlivet skall kunna existera. De är:

Vatten, Koldioxid och UV-strålar.

För att ekosystemet även skall kunna ha ett djurliv så krävs även:

Syre

Detta är de absolut viktigaste länkarna för att livet på jorden skall kunna existera. Vatten har vi obegränsat av och solen kommer att förse oss med UV-strålar i ytterligare några miljarder år. Atmosfären består till ca. en femtedel av syre. Den svagaste länken för livet på jorden är tillgången på koldioxid i atmosfären som under den innevarande tidsåldern Holocen legat på en farligt låg nivå mellan 0,2 till 0,3 promille. Skulle halten koldioxid av någon anledning sjunka ner mot 0,1 promille så skulle livet på land avstanna. Det skulle för människan och nästan allt annat liv vara en totalkatastrof.

Nu har halten av koldioxid i atmosfären stigit på ett halvt sekel från 0,3 promille till 0,4. Stegringen tros vara orsakad av fossilförbränning och regnskogsskövling, oklart vilket som betytt mest. Under 1900-talet har två tredjedelar av jordens regnskogar skövlats. Det klimatdebatten handlar om, är huruvida 0,1 promille mer koldioxid är ett problem eller ej. Eftersom koldioxid är en s.k. växthusgas så tror många forskare (inte alla) att den här högre halten koldioxid var förklaringen bakom ca. en halv grads global uppvärmning under 1900-talet. Man kan dock inte förklara varför uppvärmningen nu har avstannat i snart tjugo år, trots att halten koldioxid fortsätter stiga.

Enligt fysikens strålningslagar avtar den s.k. växthuseffekten exponentiellt vid fortsatt stigande halt. Det finns alltså ingen fysisk förklaring till varför koldioxiden i sig skulle kunna orsaka en katastrofal uppvärmning av jorden. Alla larm om detta bygger på overifierade hypoteser om det man kallar förstärkningseffekter, där den stigande koldioxidhalten skulle t.ex. öka luftfuktigheten.

Vad som emellertid kunnat observeras är att den stigande koldioxidhalten i atmosfären och det någon halv grad varmare klimatet leder till en ökning av jordens växtlighet med ca. 3% per decennium. Högre koldioxidhalt leder även till att ökenområden krymper genom att växtligheten blir mindre torkkänslig. Basen för den biologiska mångfalden växer på det här sättet och skördarna från världens jordbruk slår rekord i stort sett varje år numer. Det leder till minskade matpriser (förutsatt att spannmål inte används för att göra bilbränsle) och att svält och fattigdom går tillbaka.

Det är för mig fullständigt obegripligt hur en så totalt ovetenskaplig tro på koldioxid som en förorening har kunnat få fotfäste i det jag trodde var en upplyst sekulär västvärld. Rekordet innehas av USA:s erbarmligt svaga president och hans stab. Hans utrikesminister Kerry liknade t.o.m. utsläpp av koldioxid vid massförstörelsevapen! Kan en regim komma närmare intellektuell härdsmälta? Inom EU lägger vi ut nära 2.000 miljarder kronor varje år på åtgärder för att minska utsläppen av denna livgivande ytterst önskvärda gas i atmosfären. För de pengarna har någon räknat ut att vi köper oss en 0,05 oC lägre global temperatur. Klimatrörelsen handlar inte längre om vad vi vet eller om rimlig balans mellan kostnad och nytta. Här är det frågan om en religiös utvecklingsfientlig rörelse som jagar allt som genererar koldioxid.

Ifrån den rödgröna rörelsen omkring Miljöpartiet propagerar man för att av klimatskäl förbjuda kött som är den för homo sapiens naturligaste födan. Det är nog bara en tidfråga innan någon miljöpartist räknar ut hur mycket mindre koldioxid vi skulle andas ut, om vi rör oss mindre och inte blir så andfådda. Fotbolls VM var inte klimatsmart med alla sina flåsande spelare och skrikande plublik. Förbjud fotboll, friidrott, Vasalopp och alla andra idrotter! Förbjud fetknoppar som bär runt på onödiga kilon och andas ut mer koldioxid än tillåtet!

När de klimatreligiösa fått oss att sluta äta naturlig mat och sluta med alla aktiviteter som gör att vi drar upp pulsen, då är det dags att begränsa hur länge vi får de rödgrönas tillstånd att andas.

Blir Romsons och Fridolins nya klimatslogan: alla över 70 till ättestupan - krypande!

1 Jonas B:

skriven

Tack Lars. Till och med som humanist hade jag väl ett hum om detta, men här är ju naturens mest grundläggande principer föredömligt enkelt och klart redovisade. Man kan undra om fotosyntesen numera är struken ur grundskolans läroböcker i ämnet NO? Vem vet, den kanske anses påhittad av "klimatförnekare"?

3 Johan Tisell:

skriven

Dags att titta på denna igen:

https://www.youtube.com/watch?v=xa2Cag9OrHc

Själv är jag (civil)ingenjör, men vet inte om jag verkligen älskar matematik men visst...

5 Sven-Gunnar Svensson:

skriven

Tänkvärda ord..
Ska ärtsoppa bli förbjudet pga gaser:-)

7 Olof Hellström:

skriven

Hej och tack för lektionen, som alla behövde lära sig utantill.
Jag skall träna i morgon igen !
Med vänlig hälsning / tillgivne Olle

9 pappasvenpappasven:

skriven

Så befriande raktoch vederhäftigt......undrar om faran med låg CO2-halt är att växterna minskar/dör/försvinner?

Svar: Det är mycket enkelt att verifiera hur det växer vid olika koldioxidhalt. Det kan man göra hemma i köket om man har tillgång till glaskupor där man kan styra koldioxidhalten. När den kryper ner till 0,1 promille slutar det växa och naturen på land dör.
Lars Bern

2 bom

skriven

Det är nog bara en tidsfråga innan någon miljöpartist räknar ut hur mycket mindre koldioxid ...

Jag ber att få inlägga en mild protest mot Ditt yttrande! Miljöpartister räknar aldrig ut någonting - dom kan nämligen inte alls räkna. Dom avskydde matematik eftersom dom hela tiden misslyckades med den.

Vi som blev ingenjörer älskade matematiken som blev ett av våra viktigaste hjälpmedel i vårt skapande arbete.

Miljöpartisterna räknar aldrig. Dom sitter fast i sitt underland av vanföreställningar och staplar misstänk och felslut på hög. Aldrig får dom till något som fungerar!

4 Johan Tisell

skriven

Ännu bättre:

https://www.youtube.com/watch?v=ON4RP97k3eU

6 tipp

skriven

Hur många politiker tror ni kan skilja på koloxid (kolmonoxid) och koldioxid. Hur många människor i allmänhet kan göra det?
Hur många tror ni är medvetna om att vår utandningsluft innehåller 100-150 gånger med koldioxid än inandningsluften. Borde inte människorna på bilden stänga munnen och sluta andas ut innan de förstört klimatet?

8 Björn i Bromma

skriven

Var det inte kvinnan på artikelbilden, översteflum Åsa Romson, som sade sig vilja ha ett koldioxidfritt samhälle (varvid allt liv utplånas)?
Passande citat för sammanhanget vore :
"O sancta simplicitas" (O heliga enfald)
Jan Hus 1415, på kättarbålet.
"Det skulle innebära en genomgripande reform om det sunda förnuftet kunde breda ut sig lika snabbt som enfalden"
Winston Churchill, 1874-1965
"Ingenting är så förskräckligt och förödande som en handlingskraftig okunskap"
Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832

10 Gunnar Hovstadius

skriven

Jag dristade mig till att skriva en kommentar pa SvD dar jag bla skrev att Fridolin ar en okunnig pajas och att det ar underligt att man lyssnar mer till en sadan an en inom omradet disputerad expert.

Tacken for detta blev att jag tydligen hamnade pa nagon slags svart lista. Aven totalt oforargerliga kommentarer blir omedelbart strukna, sa det galler att inte utmana de sjalvutnamnda specialisterna inom miljoomradet. Atmindstone inte om man vill kunna bli hord nagon gang.