Biskopsbrevet

Till

Svenska kyrkans ärkebiskop

samt biskopen i vart och ett av stiften i svenska kyrkan

Angående biskopsbrev.                                                                                                                          

Det är beklämmande att se att alla ni fjorton högst uppsatta befattningshavarna i svenska kyrkan, ni som nått toppen av er karriär, ivrigt försöker skapa extra glans omkring er själva. På annat sätt är det svårt att uppfatta det PR-jippo som via ett ”biskopsbrev” försöker förmedla intrycket att ni, kyrkans högsta ledare, är utsedda att vara det globala klimatets räddare.

Det är en inte alltför vågad gissning att den naturvetenskapliga kompetensen  hos er i medeltal ligger på en ganska blygsam nivå. Utan blygsel gör ni dock pompösa uttalanden inom ett naturvetenskapligt  mycket komplicerat område.

Ni borde förstås känna till, att medan det dagliga vädrets förändringar av i huvudsak styrs av kända processer som kan representeras matematiskt och därigenom med utgångspunkt från ett observerat tillstånd relativt väl  kan förutsägas upp till någon vecka, så utgör det globala klimatet ett snarast kaotiskt, oerhört komplicerat system vars förutsägbarhet i stora delar är okänt. Internationellt högt meriterade forskare pekar på behovet av mer forskning för att nå en kunskapsnivå som om möjligt medger vetenskapligt välgrundade uttalanden om förändringar i klimatet. Era självsäkra och självbelåtna uttalanden ger den falska föreställningen att ni skulle ha en sådan kunskapsnivå.

Ni verkar ha den felaktiga uppfattningen att världens klimatforskare samarbetar inom FN-organet IPCC för att ge  en samfälld bild av klimatet. Så är det inte. IPCC är en politisk institution inom FN. Någon egen  forskning utförs inte.  Dess uppgift är att värdera och sammanfatta publicerad forskning inom klimatområdet. Redan den citerade utsagan från IPCC om att man anser sig till 95 % vara säker på att det till större delen är människan som orsakar klimatförändringar indikerar onekligen att det snarare är fråga om en byråkratisk/politisk ståndpunkt än om en vetenskaplig analys. I IPCC är varje  deltagarlands regering  representerad och utser sin egen vetenskapliga rådgivare. De senare är alltså politiskt tillsatta  medarbetare  för vilka  även andra kriterier än akademiska meriter i ämnet kan ha påverkat tillsättningen.  En intressant detalj i uttydningen av akronymen IPCC  är att beteckningen ”Panel on Climate Change” faktiskt antyder att utgångspunkten för IPCC `s verksamhet just är en pågående, konstaterad klimatförändring. Det är svårt att frigöra sig från misstanken att en sådan markering faktiskt kan påverka ”panelens” behandling av de vetenskapliga arbeten, som inte överensstämmer med denna utgångspunkt.

Vad som hittills observerats av global klimatförändring är en uppvärmning under förra seklet på  ungefär 0,8 gr med en utplaning från slutet av seklet sådan att de senaste 18 åren fram till 2013 i huvudsak inte visar någon uppvärmning. Med detta som bakgrund ter det sig märkligt att ert främsta budskap är att ”vi står på tröskeln till en tid av drastiska klimatförändringar” och varnar för att ”det som nu sker går mycket snabbt och skapar svåra påfrestningar”. Detta kan inte anses som en vetenskapligt grundad analys. Det är ett oseriöst uttalande, Även om det är kyrkans högsta ledning som gör det. Riktigt flummigt blir det när ni godtyckligt för fram variationer i vädret såsom  tecken på klimatförändringar.

Man får hoppas att era alarmistiska klimatbeskrivningar inte signalerar tankar på en återgång till äldre tiders framgångsrika och lönsamma skrämselpropaganda med åtföljande avlatshandel.  Fastän nog ligger de skatter och avgifter, som enligt biskopsbrevet bör styra företag och hushåll till oförvitligt leverne, farligt nära avlat. Det signalerar i alla fall en politisk dimension.  En ledarskribent i en av Sveriges ledande dagstidningar beskriver faktiskt ert brev under den träffande rubriken: ”Politik före Gud i biskopsbrev”.

Och visst är det fråga om politik. Tydliga kliv mot vänster, lockar, verkar det som . Tankar på centralplanering och effektiva instrument för styrning av både vanliga människor och företag tycks  ligga nära i er tankevärld. Av bara farten, kan man tänka sig,  ifrågasätter ni på vänstermaner ekonomisk tillväxt. Viljan att påverka i  världsliga sammanhang är påtaglig. Kyrkan som politisk  lobbyistorganisation med mer än 6 miljoner medlemmar i sitt register kan bli en tung aktör i spelet om beslutsfattandet.  

Och i allt detta, i allt detta som ni beskriver i biskopsbrevet  om inhopp i  komplicerade naturvetenskapliga frågeställningar långt utanför det biskopliga kompetensområdet,  om kontroversiella ”vetenskapliga” uttalanden utan vetenskaplig grund, om politiska ställningstaganden och om en ny ”lobbyistinriktad” världslig policy  markeras en total enighet! I varje fall är biskopsbrevet framställt så att det måste uppfattas så.. Ingen har anmält en avvikande åsikt!  Det är inte utan att  tankar dyker upp om de 100-procentiga röstningsresultat som det regelmässigt rapporterades om från gamla DDR.

Som medlem i Svenska Kyrkan protesterar jag mot det biskopsbrev i vilket kyrkans ledning tror sig kunna kollektivansluta mig till en klimatfokuserad  kyrkovariant med en agenda som mest påminner om en lobbyistorganisation och som företräder en partipolitisk inriktning som jag inte kan godta.

Min uppmaning till varje biskop är:   Fokusera på dina teologiska uppgifter inom Svenska Kyrkan! Avstå från att blanda dig i  naturvetenskapliga ståndpunkter  där din teologiska kompetens inte har bärighet. Låt inte partipolitik påverka din uppgift inom kyrkan. Låt inte kyrkan förfalla till att bli en lobbyistorganisation. Minns också Daniel Boorstins tänkvärda ord: ”The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge”

Bengt Söderberg

Pensionerad meteorolog och Chef för Försvarets Vädertjänst

Fil lic meteorologi

1 Tomas!:

skriven

Tomas tvivlaren har talat!

3 Ann LH:

skriven

Samtliga undertecknare borde avkrävas sina bästa, förslagsvis fem, vetenskapliga bevis som gjort dem så övertygade om CAGW att de vågat skriva under detta brev.

5 Kevin Benn:

skriven

"Climate Science is now a religion
Where AGW is PC
And the MSM censure everything
Bar the Gospel of IPCC.

So worship the great god Consensus,
Believe what it tells you is Truth;
Or else you'll be branded Denier
And your views will be taken as proof!"

Under sådana omständigheter är det följdriktigt att svenska kyrkans toppechelon utser sig själva som rättmätiga ledare för denna tro.

Ett utmärkt motbrev!!

7 Lennart Bengtsson:

skriven

Ett alldeles utmärkt och nödvändigt yttrande. Biskopsbrevet visar med all tydlighet hur den svenska klimatdebatten fullkomligt spårat ur.

Lennart Bengtsson

9 Lars Cornell:

skriven

Tack för en utmärkt artikel.
Tydligen är det inte bara miljöpartister utan numera även biskopar som älskar vindkraftverk mer än de älskar människor.

Jag har också skrivit till biskoparna.
www.tjust.com/vit/2014/tragedi.rtf

11 Bibi Lidmalm:

skriven

Tack! Ett ord i rättan tid OCH från en som vet vad han talar om.

13 Anonym:

skriven

Så oerhört välformulerat. Och visst använder man sig av gamla "hederliga" begrepp. Jag har sjungit Reqiem av både Mozart och Verdi. Och i katolska mässan kunde man kosten att skrämma. Dies ihre skrämmer skiten ur människorna om de inte uppför sig som prelaterna påbjuder. Och biskopsbrevet använder samma vedervärdiga teknik. Får man brista ut i ett från hjärtat kommet "Dra åt helvete".

15 Bo de Silva:

skriven

Sverige har blivit rena Dårfinkistan. Hela tiden blir vi genom media och inte minst av Miljöpartiet envist matade med att CO2 är ett livsfarligt gift, farligare än senapsgas eller Zyklon B.
Utan CO2 kan våra växter inte gro och utvecklas. Utan CO2 minskar all vegetarisk tillväxt, vi får missväxt, livsmedelsbrist, svält och misär. Dessutom blir vädret kallar och en ny istid väntar runt hörnet. Det gör det ändå, men vi människor behöver väl inte påskynda detta.
Kyla är svårt för allt levande, men värme ger ökat välbefinnande, och är gynnsamt för allt levande på Jorden.
Att mata IPCC:s vädermodeller med det minsta fel bli i slutänden "fel in och skit ut" och det är detta som man använder för att ålägga oss ännu högre miljöskatter och avgifter.

2 Janerik Hård

skriven

Det är en evig tur att jag gått ur kyrkan förutom skattekonsekvenserna

4 Curt Widlund

skriven

"vi står på tröskeln till en tid av drastiska klimatförändringar" är för att samla själar till kyrkobänkarna som idag är nästan tomma under prästens arbete. Inga som vill lyssna på min predikan, är jag så dålig? Har inget med IPPC att göra liksom vindkraften inte har något med GW att göra. Vindkraften är den sämsta lösningen för att minska CO2 belastningen. Vindkraften är miljöpartiets gud, kärnkraften är satan själv.

6 Pelle L

skriven

Vad skönt att läsa hur en äkta naturvetare "tvålar till" dessa skenheliga vänsterflummare!

Vad är deras agenda? Kan de göra vad som helst "i Guds namn"?
Tydligen :(

8 bom

skriven

Ett väldigt nödvändigt och välskrivet inlägg av en tung fackman. Antropocene blir bara bättre och bättre! Med kyrkan går det tvärt om. Finns det något hopp om att biskopsbrevet reformeras? Troligtvis inte!

10 Bo Blomberg

skriven

Mycket bra skrivet Bengt S! Inte för att biskoparna väl bryr sig, vana som dom är att låta tro gå före vetande, men nåt frö kanske sås hos nån annan som läser ditt brev. Själv skriver jag inte eftersom jag gick ur statskyrkan för länge sen när dåvarande biskopar gick emot kvinnliga präster...

12 Björn i Bromma

skriven

Ett väldigt bra motbrev BS!
Svenska kyrkan har nu tydligen ställt in sig tillsammans med de andra grumliga och vänsterflummiga lobbyorganisationerna.
Extremt märkligt att inte de borgerliga partierna reagerar, man verkar på något konstigt vis bakbundna.
Som det idag verkar så kommer den sammantagna politiken att innebära en sannolikt framtida kollaps.

Svar: Med den neomalthusianska tidsanda som även gripit den s.k. borgerligheten har vänstern fått in dem i sin hörna. Alla bygger sin politik på den falska föreställningen om att alla resurser är starkt begränsade, men med olika utgångspunkter. Att mänsklig uppfinningsrikedom och kreativitet ständigt förskjuter gränser för tillgängliga resurser vill man inte inse.
Lars Bern

14 Gunnar Flyberg

skriven

Äntligen någon som säger ifrån! Jag gick ur Svenska Kyrkan, bl.a p.g.a dess ställningstagande i denna fråga.