Om hållbar utveckling och liknande

 Reflexioner från vännen Lennart Bengtsson att tänka på inför valet:

Problemet med begreppet hållbar utveckling är att det a priori utgår från ett statiskt samhälle. Om vi gör tankeexperimentet och förflyttar oss tillbaka i tiden antingen till medeltidens skråsamhälle eller tom tillbaka till ett förtida jägarsamhälle så inses detta lätt. Ett jägarsamhälle blev inte hållbart längre när man avlivat de sista jaktdjuren och det medeltida samhället kunde inte klara sig längre när det statiska jordbruket hade nått gränsen för sin produktivitet och lokalproducerad mat och råvaror inte längre räckte till. Likaså knäcktes de tidiga samhällena av energibrist då biomassan inte längre räckte till. Delar av Sverige var praktiskt kalhuggna för 150 år sedan. Tack vare den fossila energin har vi haft mer än två århundraden av snabb utveckling. Gör tankeexperimentet och tänk bort den fossila energin. Hur hade världen sett ut!

Det är därför det är så absurt och destruktivt att vi nu fått ett politiskt samhälle som mer och mer drivs av vetenskapsfientliga krafter och motarbetar nya koncept och nya idéer istället för att anamma dem. Att genmodifierade grödor innebär fantastiska möjligheter för människors liv och hälsa inses inte, inte heller att kärnenergi i olika former behövs för att lösa jordens energiproblem. Istället arbetar man sig bakåt till ett mer primitivt samhälle där effekten endast kan bli att man påskyndar en human kollaps, dvs resurserna räcker definitionsmässigt inte till.

Att ignorera de dynamiska processerna i samhället är fullständigt galet och det enda hoppfulla är att det trots allt finns samhällen på vår jord som har insett detta. Däremot tycks det knappast vara fallet bland allt fler i dagens svenska samhälle. Det är faktiskt detta som är det mest allvarliga och som borde vara den fråga som dominerade den begynnande valkampanjen.

Lennart Bengtsson
17.8.2014

1 Bim:

skriven

Klimathotet är världens största ödesfråga..
Man får vara glad att klimatet sköter sig så bra som det gör.
Näst största ödesfrågan är korkade politiker.
De kan ställa till än värre katastrofer och dessutom på kort tid.

3 Björn i Bromma:

skriven

Ett annat tankeexperiment vore om dagens politiska samhälle hade haft makten de senaste 150 åren. Hade vi sett samma fantastiska utveckling och eliminering av fattigdom då? Tveksamt.
Vår bostadsrättsförening ligger i en fd gammal fattig socken. Enligt ett gammalt stämmoprotokoll från 1800-talet påtalades att en piga var så fattig att hon ej hade råd med några gångkläder. Bönderna ålades av sockenstämman att tillse att hon fick kläder på kroppen.
Är det åt det hållet dagens enfaldiga politiker vill styra skutan?

5 Eje Collinder:

skriven

Jag håller livligt med Lennart N. att det metaboliska syndromet, västerländska sjukan, med många förknippade sjukdomar, sprider sig snabbt i hela världen. Beträffande genmodifierad mat har jag läst boken 'Hotet mot livet, den genetiska manipulationens dolda agenda', som tydligt visar att genmodifierad mat kan skada jordens befolkning på olika sätt.
I professor Göran Sjöbergs krönika (30/3-14) står det mycket skrämmande:

”Undertiteln ”Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda” säger vad boken handlar om och i denna bok beskrivs även en gigantisk, sofistikerad och långvarig (faktiskt med rötter tillbaka till 30-talets Tyskland) konspiration ”i vetenskapens namn” och som målmedvetet genomförs i händerna på den oerhört inflytelserika Rockefeller Foundation med hjälp av en ”samarbetsvillig” regering i USA och dess militärmakt. Att få kontroll över hela jordens livsmedelsproduktion är den grundläggande strategin."
Ska vi låta bli att läsa den typen av böcker och därmed kunna behålla vår ”barnatro” på vetenskap, framsteg, demokrati, frihet och alla människors lika värde här i världen?

7 Städaren:

skriven

I Bryssel sysslar de med avveckling. Blodtrycket blev farligt högt när jag läser på TextTV att nu ska de förbjuda dammsugare på mer än 900W. Min nya Elektrolux på 1800W med ställbar sugkraft som jag är så nöjd med får jag väl skrota. När törs en svensk statsminister sätta ner foten och minst halvera antalet byråkrater i EU?

Svar: Aldrig, då har han inte en chans till de obscent högarvoderade tjänsterna inom EU-byråkratin dit han kan dra sig tillbaka med sin statsministerpension som grädde på moset.
Lars Bern

2 Bim

skriven

Hållbar utveckling fordrar ohållbara politiker.

4 Lennart N.

skriven

Att tro att "de dynamiska processerna" skall verka i enbart positiv riktning i GMO-frågan ser jag som lite väl naivt. Dålig politisk styrning av dessa processer har lett fram till dagens katastrofala kostråd och den kolhydratspäckade skräpmat som en stor del av världens befolkning stoppar i sig idag vilket i sin tur skapar fetma, sjukdomar och annat mänskligt lidande samt en ekonomisk belastning för samhället i form av skenande sjukvårdskostnader. GMO handlar i huvudsak om en möjlighet för den multinationella matindustrin att kunna ta patent på bl.a. utsäde vilket knappast går hand i hand med samhällets allmänna intressen. Här jobbar industrins lobbyister stenhårt och våra politiker är tyvärr inte tillräckligt utbildade för att kunna värdera denna "information".

6 Peter Grafström

skriven

Lennart N och Eje Collinder kan jag hålla med
Lennart Bengtssons förenklade bortseende från Usas extrema cynism och maktlystnad beklagar jag. Hur vet Lennart att fördelarna med gmo inte inses av kritikerna? Det funnes säkert fördelar med gmo i en rimlig värld där Us/Uk med hjälp av sina satelliter i EU inte intensivt eftersträvade dominans och avfolkning. I väntan på den rimliga världen är det bäst att inte göra sig av med de klassiska alternativen som producerar sitt eget utsäde. Monsantos oerhörda makt över huvudet på Usas parlament visar att det handlar om den sedvanliga oligarkiska agendan. Den som fn håller igång hotet om kärnvapenkrig och skadliga bojkotter mot dollarns konkurrenter.