De goda är ute efter din pension

Vi kan idag läsa på SvD Näringsliv hur de självutnämnda godas organisationer såsom Svenska Kyrkan, Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center, Diakonia m.fl. kritiserar hur svenska folkets pensionsbesparingar i AP-fonderna placeras. Alla de här organisationerna representerar en klart vänsterextrem politisk uppfattning. De hävdar att antalet kontroversiella innehav är ett tecken på ett systemfel… Tillsammans hävdar de att. De vill se tydligare direktiv för AP-fonderna för att investeringar ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidra till internationella klimatmål. Samtidigt vill organisationerna se att regeringen ger AP-fonderna i uppdrag att utveckla bättre och mer transparenta metoder för att genomföra påverkansarbete genom sina investeringar. De goda miljardärernas och kungahusens eget miljölobbyföretag WWF har tidigare kommit med liknande propåer.

Det ogenerade kravet på regeringen från dessa förment goda lobbyister är att svenska folkets besparingar skall användas för att driva en politisk agenda som stämmer med deras vänsterorienterade politiska värderingar. Den fråga som måste ställas i AP-fondernas etikarbete är dock, hur man skall balansera olika etiska hänsynstaganden? Är det spararnas berättigade krav på att pengarna placeras där tillväxten förväntas vara bäst, eller är det hänsyn till ett antal politiska värderingar om miljö och människors rättigheter som skall vara vägledande? Svaret på de frågorna är inte lika självklart som de goda vill ge sken av.

Jag har tidigare skrivit om detta här på bloggen. Med ett exempel visade jag att om AP-fonderna t.ex. placerat 1 miljard kronor i s.k. förnyelsebar energi år 2002 istället för att placera i olja och gas då hade 700 miljoner gått upp i rök år 2012. Om de däremot placerat miljarden i olja och gas då hade pensionsspararnas pengar vuxit till 2,5 miljarder kronor. En nästan tio gånger bättre placering än den som de goda kräver att AP-fonderna skall göra.

Invändningen från de goda mot mitt exempel är att på sikt så kommer det att vara bättre att placera i förnyelsebar energi. Ser man till den faktiska utvecklingen i världen visar alla trender att de har fullständigt fel. Sannolikt befinner sig olja- och gasindustrin mitt i sin kraftigaste uppgång hittills. Det som driver detta är den rasande snabba utvecklingen i utvecklingsländerna där fem av jordens sju miljarder människor bor. Den här utvecklingen är bl.a. på väg att eliminera världens fattigdom, vilket i sin tur är nödvändigt om man skall kunna få befolkningsutvecklingen under kontroll.

Utan en utplanande befolkningstillväxt blir all annan hållbarhetspolitik meningslös och utan tillgång till rikligt med billig energi kan det målet inte nås. Farhågorna att fossilanvändningen skall leda till en klimatkatastrof har visat sig våldsamt överdrivna. Jorden har inte värmts på snart 18 år och istäckena runt polerna visar inga tecken på den avsmältning som man skrämt med. Däremot har en stigande koldioxidhalt lett till mer växtlighet och större motståndskraft mot torka, vilket lett till skörderekord i stort sett varje år det senaste decenniet.,

Satsningar på s.k. förnyelsebar energi, som de goda menar är den bästa placeringen, har gjort fiasko över hela världen och är på tillbakagång. Företag på detta område går i konkurs på löpande band och aktiekurserna faller. Ett typiskt exempel är Arise Windpower, där Tredje AP-fonden och Alecta tillhör de största aktieägarna. Aktiekursen har fallit med över 60% på fem år. Studier visar därtill att dessa förment förnyelsebara satsningar orsakar långt större miljöskador per energienhet än den fossila energin.

AP-fonderna gör klokt i att hålla huvudena kalla och inte låta sig påverkas av den industri av förment goda lobbygrupper som försöker tvinga på oss sin politiska agenda med vilseledande etikargument. Självklart finns det frågor av etisk karaktär som bör vägas in i fondernas placering, men ett klokt råd är att se upp när det gäller miljöargument. De senare döljer nästan alltid en politisk agenda som saknar faktisk betydelse för miljön.

Som pensionssparare gör ni klokt att ha örnkoll på hur era egna pensionsbesparingar placeras, så att det inte sitter någon politiskt korrekt fondförvaltare och förskingrar, det ni skall ha för att sätta lite guldkant på er ålderdom.

Kategori: Etik
Taggar: AP-fonder Etikkollegiet Etisk förvaltning Förnyelsebar energi Hållbar politik
1 Lennart Bengtsson:

skriven


Hej

En lösning på detta dilemma är att låta de som så önskar placera sina pensionsbesparingar i de fonder som passar dem bäst . Om medlemmar av svenska kyrkan eller Naturskyddsföreningen eller medlemmar av diverse politiska partier önskar placera i företag som har tillgångar i förnybar energi eller annat som de betraktar som etiskt hållbart så bör de kunna göra så, däremot är det fullständigt fel att samhället skall göra detta för alla dess undersåtar. Själva grundtanken med gemensamma pensionsfonder för alla är i grunden helt fel då det finns en allmän pension. AP-fonderna bör därför på grund av risken för politisk manipulation snarast upplösas och återgå till medborgarna så att dessa kan välja den pensionsförsäkring som passar dem bäst, dvs i de flesta fall de som har långsiktig, trovärdig och hållbar avkastning. Det finns nämligen olika former av etik i tillvaron. Etik är inget som Vänstern och Kyrkan har abonnemang på.

3 Bengt-Ove Högström:

skriven

Lars & Lennart har helt rätt.
Jag lämnade svensk kyrkan för c:a 25 år sedan. Det resulterade i att jag fick 2 000 SEK mer i månaden att göra av med. Pengarna satte jag i en privat pensionsförsäkring som gav avkastning. Jag vill inte att någon politiker eller någon offentligt anställd tjänsteman skall ha fingrarna i min plånbok.
Fler borde ställa sig frågan. "Vilken nytta gör kyrkan för mig"

Bengt-Ove

5 Per Welander:

skriven

Är med i svenska kyrkan som jag ser ockuperats av "icke-goda krafter" dvs biskopar som bryter mot budet om falskt vittnesbörd i sitt klimatbrev. Bevare oss för falska profeter.

Det är helt enkelt så att de rödgröna har lyckats ta kontrollen över kyrkan. Där vill de förstöra våra pensioner på tvivelaktiga gröna investeringar. Svenska kyrkan har dessutom troligen gamla kopplingar till DDR som gör att Alliansen inte vill släppa ut Stasilistorna. En och annan Center- och Folkpartist finns säkert med på Stasilistorna också. Bengt "vetbäst" Westerberg hörde jag själv propagera för ett kommunistisk land för 40 år sedan (Nordvietnam).

Men kyrkan har enorma egna tillgångar. Varför placeras inte dessa i vindmöllor och annat "hållbart"? Sluta tafsa på min pension!!!!!

2 Bengt Söderberg

skriven

Verkligen något att ta till sig!

Vad Lars Bern skriver här liksom vad Lennart Bengsson skriver i kommentarrutan förtjänar ju att få en betydligt större spridning än vad det kan få på det här sättet. Någon slags kedjereaktion vore något att hoppas på.

"De godas" insatser visar sig på all fler områden inte tjäna till något annat än pluspoäng på berömkontot.

4 BvW

skriven

Det svenska systemet är obligatoriskt och måste därför - så var det ursprungligen tänkt - hållas politiskt neutralt. Målen är förräntning och därmed tryggad ålderdom. Det är alltså inte fråga om ett tredje försök att införa en slags Löntagarfonder.

Om man däremot delade upp pensionssystemet på individnivå (och gjorde omfördelningen redan vid inbetalnbingstillfället istället för vid utbetalningen) och därmed gav människor makten att själva flytta sina pensionsmedel till den eller de förvaltare som de tycker verkar ha de bästa strategierna så krävs inte detta; då fick vi se hur många som verkligen låter Svenska Kyrkan eller WWF förvalta deras pengar...

6 Björn i Bromma

skriven

Grumliga organisationer skall bort med sina smutsiga fingrar från pensionsburken. Pensioner skall förvaltas av proffs och inte påverkas av naiva och vänsterflummiga lobbyister, helst skall även politiker hålla sig borta. Det kan sluta i en ren disaster annars.
Den enda slutsatsen man kan dra är att vänsterflummarna vill genomdriva en pensionskollaps.
I övrigt så håller jag med Lennart B i hans kommentar.

Svar: Jag tror att vänstern vill använda AP-fonderna för att göra investeringar som stödjer deras verklighetsfrämmande politik. Vad som händer med pensionsspararnas pengar struntar vänstern i, det drabbar ju ändå bara de mer välbeställda värst.
Lars Bern