Det största hotet mot din frihet

Miljöfundamentalismen är idag det största hotet mot våra mänskliga friheter. Det kommer dagligen nya exempel på hur s.k. miljöpolitiker sitter och funderar på nya åtgärder för att fortsätta begränsa självklara mänskliga fri och rättigheter på ytterst tveksamma grunder. Dessa politiker får ofta ett oproportionerligt gehör inom EU som ständigt söker nya områden för att vidga sin maktsfär. Man strävar inte bara efter att lägga under sig nya länder som den iscensatta Ukrainakrisen visar. Det pågår samtidigt ett idogt sökande efter förevändningar att i detalj styra medborgarnas privatliv med klassikt totalitära medel.

I Tyskland har miljöpolitiker på allvar börjat diskutera ett förbud för allmänheten att elda i öppna spisar, vedkaminer och vedpannor som saknar höggradig rökgasrening. Sådan rening av rökgaser är så dyr att det i praktiken skulle innebära ett totalförbud för allmänheten att elda ved. Liknande tankar har även vädrats från det svenska Naturvårdsverket.

Självklart har tankarna på ett vedeldningsförbud välkomnats av makthungrande EU-byråkrater och ett direktiv förbereds. Svenska SBBA (Swedish Heating Boilers and Burners Association) har i ett brev till Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket varnat för det aviserade förslaget. Om det blir ett slutgiltigt krav förbjuds nästan alla ved- och pelletspannor på den svenska marknaden, för att inte tala om öppna spisar och vedkaminer.

Konsekvensen av ett vedeldningsförbud blir som vanligt när det gäller miljöfundamentalisternas politik, att de sämst ställda i samhället drabbas väldigt hårt. Redan är denna grupp hårt pressad över hela EU av skenande elkostnader p.g.a. den förda s.k. klimatpolitiken. Någon effekt på klimatet har dock inte politiken, snarast det motsatta.

I många länder kan miljontals lågbemedlade människor inte längre betala sina elräkningar och på många håll tvingas människor leva i nerkylda bostäder för att de inte längre har råd att värma dem. Det som orsakat detta är välavlönade människor (på t.ex. Stockholms Södermalm) som bor dyra lägenheter och vars politiska föreställningar styrs av en totalt verklighetsfrämmande och orealistisk miljöromantik.

När man åker runt i dagens svenska villaområden är det slående hur vedhögarna som vi senast såg under kriget och på 40- och 50-talen, börjat växa upp i trädgårdarna. Byggmarknaderna säljer vedklyvar som aldrig förr. Stigande elräkningar tvingar allt fler att ta till vedeldning för att få ekonomin att gå ihop. Det är ganska lätt att räkna ut vilka förödande konsekvenser storebror EU:s planer får för de här människorna.

Det intressanta är att miljöfundamentalisterna motiverar sina inskränkningar av friheten att vedelda med hänsyn till astmatiker och allergiker som man menar tar allvarlig skada av röken från vedpannor och öppna spisar. Samma miljöfundamentalister har i EU fått igenom en begränsning av maxeffekten hos hushållsdammsugare till 1600 Watt (min väl fungerande dammsugare har 2200 Watts effekt) genom ett nytt EU Ecodesign Directive som träder ikraft nästa månad, för att sedan skärpas ytterligare till max 900 Watt om tre år.Vad tror dessa byråkrater kommer att hända med astmatiker och allergiker när man inte längre klarar av att dammsuga sina hem p.g.a. hopplöst klena dammsugare? Dammallergier torde vara ett betydligt större problem för folkhälsan än de som orsakas av vedeldning.

Den totala inkonsekvensen i miljöfundamentalisternas och EU-byråkraternas agerande visar med all önskvärd tydlighet att det inte är omsorgen om människors hälsa som är drivkraften bakom deras agerande. Här rör det sig om en omättlig makthunger som ständigt söker ursäkter för att begränsa människors frihet genom planekonomiska åtgärder. Fria människor har alltid varit ett hot mot maktfullkomligheten.

Den 14 september är det ett viktigt val i Sverige, då har vi chansen att försöka försvara våra fri- och rättigheter eller att kapitulera inför de starka politiska krafter som ständigt söker anledningar att tvinga på oss planekonomins tvångströja. Kom ihåg att miljöpolitiken har kidnappats av vänsterkrafterna och handlar ytterst lite om miljön. Den är bara en dimridå för att smyga på oss den socialistiska ofriheten.

Ta reda på var partierna och era politiker står i dessa frågor innan ni lägger er röst.

Om ni inte tar varje tillfälle att försvara er frihet kommer ni att förlora den!

1 bom:

skriven

Är det någon som hört talas om kravallerna vid Hornsbergs strand? Där finns ett strandbad som blev mycket populärt denna varma sommar. Det drog till sig badande från spångaghettona. De boende (valdistrikt St Göran 25) som tydligen lånat upp ca 70000kr per m2 för att bo fint gillade inte de utombys boende och man lyckades mobilisera rikliga polisresurser med inpasseringskontroller, kronofogdar (fogdarna utmätte bl annat en 70000 kr lyxklocka från de hugade badgästerna)och Stridsbåt 90 (man kan gissa att polisintendenter från närliggande RPS också bor där?). En titt på resultatet från senaste EU-valet visar att miljöpartiet är grovt överrepresenterade bland väljarna. Det var tydligen inte så kul med berikningen när den landade på den "egna" tröskeln?

Om några veckor kommer Fi och mp att sitta med makten i Stockholms stadshus och stryka "Förbifart Stockholm"(samt tullbelägga Essingeleden!) samt höja alla andra skatter och avgifter för att bekosta invandring, koldioxidreducering och snabbtåg liksom ghettobyggande på Bromma Flygplats. Miljöpartiet kommer att tvinga igenom sina "blyballonger". Detta kommer att stå dig dyrt Svenne. Har någon sett någon som helst journalistik om detta - naturligtvis inte för journalisterna "gillar annorlunda" och undertrycker sanningen. Sanningen finns på www!

3 Lennart N.:

skriven

Märkligt! Av miljöskäl samt av ekonomiska skäl värmer jag mitt hus med ca 35 m3 ved per år hemsläpat från egen skog. En organisation som utger sig för att vara för miljön strider med näbbar och klor för att försöka hindra mig från i mina ögon en icke miljöbelastande verksamhet som dessutom ger mig rejält med motion samt en bättre ekonomi. Av ren naivitet fick dessa charlataner min röst vid förra valet men det kommer INTE att hända denna gång!

Har läst om detta initiativ från miljörörelsen tidigare men såg det mer som ett skämt men nu förstår jag att de faktiskt menar allvar. Tack för ett lysande inlägg!

5 Karl-Johan Lehtinen:

skriven

Debatten om att förbjuda vedpannor gick het även på 1980-talet i Sverige om jag inte minns fel. Den gången självdog den och man får hoppas att även den nu pågående diskussionen går samma öde till mötes. Det är bisarrt att man försöker förbjuda något som är ägnat att spara el-energi. Vad skall dessa romantiker värma sig med en kall midvinterdag när vindmöllorna står stilla? Dom kanske har undantagslov såsom politrukerna hade förmåner i forna Sovjet....

7 Lisa:

skriven

Ja, frågan är hur man egentligen ska rösta i detta val? Frågan är om det finns några vettiga alternativ bland våra riksdagspartier?

9 Hans Högqvist:

skriven

Jag är starkt emot EU som det utvecklats. En organisation för att underlätta handel mellan länder är av godo - när EU nu utvecklas till en överstatlig odemokratisk organisation av makthungriga politiker och byråkrater önskar jag att Sverige går ur!
60% av de nya lagarna kommer från EU och EU parlamentet, där Sverige har 2,6% av stolarna, har inte mycket att säga till om i utformningen av dessa lagar utan endast att rösta ja!
Detta parat med en invandring som äter upp vårat välstånd och sociala trygghet gör att jag vet vilket parti som får min röst och det är inte alliansen och heller inte Löfven med hov!

11 QSL:

skriven

@Bom: Väl dramatisk beskrivning. Allt den där "bevakningen" beror ju på att ett beslut om att tillåta bad i den nya iordningställda parken, som förut var hamnområde, inte hann tröskas i kommunfullmäktige innan politikerna skulle på sommarledighet (i sina fina stugor ute i skärgården) och att det därför råder generellt badförbud på platsen. Det finns därför inga avdelande bojar mellan vattenskoteråkare och badande. Det fanns ej heller några ordentliga badstegar utan bara gamla rangliga räddningsstegar, m.m. Sen kan nog de flesta hålla med om överdrifterna angående den "bevakning" som på grund av detta ansågs nödvändig.

2 Anonym

skriven

Det jag vet om miljötänket är att det kommer från Eliten och Rockefeller. Det finns med i boken "Hotet mot livet" med William Engdahl, även om jag inte hittar det just nu.

4 Niklas L

skriven

Bra att du lyfter dessa frågor om demokratins dödgrävare. Den s.k miljörörelsen drivs av logiska felslut över hela linjen.

6 bom

skriven

#4
Logiska felslut? Miljörörelsen drivs av ren dumhet! Dom saknar logik, matematik och konsekvensanalys. Se bara Cornucopia?

" LRF: 2/3 av svenskt jordbruksmark blir utan gödsel om (mp) får bestämma
LRF Västerbotten uppmärksammar att (mp):s önskade förbud mot konstgödsel gör att 2/3 av all svensk jordbruksmark blir utan gödning om (mp):s förbud mot konstgödsel genomförs.

8 Bemgt-Ove Högström

skriven

Om vi har en klimatförändring så är den inte allvarlig. Gud bevare oss för MP & V. Planekonomin fungerade inte i USSR och kommer inte att fungera någon annan stans heller.
Det är bra konstigt att vi fortfarande lever. Under krigsåren kunde man här uppe i Ådalen se "kastvedstravar som var flera hundra meter långa. Det eldades uppenbart mycket med björkved i hela Sverige. Det var översvämningar också i början av 1900-talet detta berodde på att åarna inte var rensade så att avrinningen gick snabbt.
Det som tycks ha förändrats är folks minnen, kunskap och erfarenhet.
Innan man förbjuder vedeldning skall man förbjuda all rökning.

Bengt-Ove Högström

10 arcturus

skriven

Ibland går det undan: http://www.dn.se/ekonomi/tio-dagar-kvar-att-kopa-elslukande-dammsugare/