Medicinskt etablissemang på villovägar

 
 

Efter att jag för tjugofyra år sedan diagnosticerades med en besvärlig cancer, har jag ägnat mycket tid åt att försöka tränga in i viktiga delar av den medicinska vetenskapen. När man blir sjuk vill man ju gärna förstå varför och hur man skall tackla sin åkomma. Det jag lärt mig har tyvärr lett till att min respekt för damerna och herrarna i vita rockar fått sig en ordentlig törn. De förstår och kan väldigt mycket mindre än vad vi som patienter gärna vill tro och de styrs ofta mer av starka ekonomiska hänsyn än av empati för sina patienter.

Mitt första trevande steg inom det här området var att tacka ja till att ingå i styrelsen för Cancerfonden. Jag satt i fondens styrelse i nio år och var under den senare halvan fondens vice ordförande. Jag satt även några år med i fondens forskningsnämnd. Engagemanget i Cancerfonden ledde även till att jag blev ombedd att ställa upp som huvudman i Hjärt-Lungfonden.

En viktig händelse var Cancerfondens 50-årsjubileum. Jag satt i en kommitté som skulle tänka ut lämpliga aktiviteter under jubileumsåret. Vårt förslag till forskarna var att vi skulle ta fram riktlinjer för hur människor bör äta för att minska risken att drabbas av cancer. Döm om vår förvåning när våra framstående professorer i forskningsnämnden avrådde från att ta fram några sådana råd. Det saknades tillförlitlig forskning rörande sambandet mellan kost och cancer, visade det sig. De fina professorerna som skulle vara experter på cancersjuklighet hade inte gjort klart för sig, en så självklar sak som hur kosten påverkade cancersjukligheten.

Upptäckten att gräddan av våra medicinska experter saknade elementär kunskap om hur vår kropp reagerar på det vi äter, blev en chock för mig. Den fråga jag ställde mig var, vad vet de överhuvudtaget om hur människans metabolism fungerar? Det inträffade väckte misstanken hos mig att sjukvården på livsviktiga områden vilar på en tveksam kunskapsgrund. Jag började gå djupare in i den medicinska litteraturen, nu med en betydligt mer kritisk blick. Jag började ifrågasätta påståenden från det medicinska etablissemanget och jag började undersöka på vilka grunder dagens sjukvård vilar.

Det jag upptäckte var att världen med västvärlden i spetsen är mitt uppe i en metabol pandemi. Över en fjärdedel av jordens människor har redan drabbats – 2,1 miljarder är överviktiga, vilket är det första sjukdomstecknet. Detta har jag tidigare berört här på bloggen. Vad värre är, pandemin möts med metoder som saknar tillfredställande vetenskaplig evidens – metoder som ofta är helt kontraproduktiva.

I över trettio år har det medicinska etablissemanget predikat att en grundorsak till den metabola sjukligheten är en för fet kost. Modern forskning visar tydligt att detta är helt fel – det är tvärt om. Trots detta fortsätter rader av vitrockar att försvara sina tokiga uppfattningar och godtrogna människor fortsätter att insjukna när de följer kostråd från professorer och statliga livsmedelsverk.

Det medicinska etablissemanget påstår att höga kolesterolvärden är en riskfaktor för metabol sjuklighet, trots att äldre med högt kolesterol är de som lever längst. Återigen är det tvärt emot vad etablissemanget påstår. Vad värre är så förskriver man högst diskutabla kolesterolsänkande statiner till gamla människor, statiner som har en rad obehagliga och farliga biverkningar (jag vet av egen erfarenhet).

Miljontals människor knaprar dagligen dyra kemiska preparat för att kontrollera sitt blodtryck, när dessa för det mesta inte behövs, om man bara undviker dagens kolhydratstinna industrimat (egen erfarenhet). Men det talar inte sjukvården om för sina patienter. Det medicinska etablissemanget med Livsmedelsverket i spetsen har även i åratal bedrivit propaganda mot saltet i maten med motivet att det höjer blodtrycket. Modern forskning visar att även detta är överdrivet och att en saltfattig kost innebär andra allvarligare hälsorisker.

En del av den metabola sjukligheten är en ökande förekomst av olika cancerformer. Den vanligaste cancern bland män är prostatacancer som förkortat livet för en rad av mina vänner. Det medicinska etablissemanget tror att en bidragande faktor till den sjukligheten är det manliga hormonet testosteron. Det är en helt ologisk slutsats, eftersom prostatacancer blir vanligare ju äldre man blir, samtidigt som testosteronhalten ju sjunker när man åldras. En vanlig behandling som sätts in är massiva insatser av det kvinnliga hormonet östrogen. Det hormonet ökar risken för hjärtinfarkt och stroke markant och misstänks av vissa forskare snarast öka cancertillväxten.

Ju mer jag tränger in i dagens etablerade sjukvård, ju mer bekymrad blir jag. Den vetenskap man stödjer sig på är totalt dominerad av pengar från läkemedelsindustrin. Det gör att behandlingsmetoder som bygger på stora insatser av läkemedel alltid har prioritet framför naturliga metoder såsom ändrade kostvanor och andra livsstilsförändringar. De enorma ekonomiska intressena bakom läkemedlen gör även att det alltid lönar sig för de etablerade forskarna att i det längsta försvara motbevisade hypoteser. Statinen Lipitor som är världens mest sålda läkemedel drog under fjorton år in ca. 1.000 miljarder kronor, bara för att nämna ett exempel.

Vi kommer aldrig att få en sjukvård som bygger på faktisk kunskap om människokroppens sätt att fungera, om inte den medicinska forskningens beroende av läkemedelsindustrin bryts. Det ställer mycket stora krav på ökad skattefinansierad forskning som måste styras utan allt inflytande från industriintressen. Det ställer även krav på att anslag till forskning inom alternativmedicin ges ett kraftigt ökat utrymme, väl i nivå med läkemedelsforskningen. Sådan forskning har idag låg status bland karriärforskare som alltid är lockade av de stora pengarna inom Big Pharma. Forskningspolitiken måste bygga på den självklara insikten att industriintresset inte sammanfaller med allmänintresset.

Vilka politiker är beredda att ställa upp på en kraftigt ökad satsning på industrioberoende forskning inom alternativmedicin och inom sambanden mellan kost och hälsa?

Kategori: Hälsa
Taggar: Big Pharma Cancerfonden Hjärt-Lungfonden Kostforskning
1 Tege Tornvall:

skriven

Mycket tänkvärt! Jag har själv de senaste åren a) fått min prostata bortopererad, b) stötvågsbehandlats mot njursten, c) preventivt strålbehandlats mot marginellt höjt PSA-värd från noll.
Nu tar jag ett piller för att hindra stenbildning och ett för att lösa upp stenar. Jag skall dricka mycket vatten för att påskynda detta men har fått få och delvis motstridiga kostråd.
Jag har länge betvivlat fettlarmen och undviker nu kolhydrater utan att gå till ren LCHF-diet. Mina övriga värden lär vara bra, och jag mår i övrigt bra.
Allt tjafsande om fettets påatådda risker passar in i klimatlarmens vurm för ett asketiskt leverne och skapande av kollektiva skuldkänslor, att sona med elcertifikat, koldioxidskatt och annan avlat.

3 Svante1:

skriven

Var för en tid sen hos en vettig läkare för PSA-test...Han sa att du borde ha utlösning tre ggr i veckan så prostatan stimuleras.. Svarade honom att blir nog svårt det...med en kvinna som har mest tanke och omsorg om barnbarnen

5 Lars Pekkala:

skriven

Intressant inlägg, stämmer mycket bra av den lilla erfarenhet jag har.

Jag blev medelem i Hjärt och Lung för ett par år sedan, strax efter kom det en broschyr på posten där man ville att jag skulle skänka pengar till forskning.

Själv är jag diabetiker och för drygt 8 år sedan började att äta LCHF.
Jag har förstått att kosten har en mycket betydelsefull roll vad det gäller hälsa.

Jag mailade till Hjärt Och Lung för att fråga vad forskningen gick ut på och kom i kontakt med en kvinna som jag hade bra mail-kontakt med.

Jag ifrågasatte varför det inte forskas på kosten och fick jag bara undvikande svar.

Jag kom till insikt om att det inte fanns någon agenda hos Hjärt och Lung vad det skulle forskas på.

Det var forskare som fått någon ide till ett ämne att forska på och sökte forskningspengar som då Hjärt och Lung bifallde eller inte.

Enligt mig så kunde det bli hur flummigt som helst så jag avstod från att skänka pengar till deras forskningsfond och bad dom återkomma när dom hade på sin agenda att dom skall starta en oberoende forskning på kost.


Svar: Jag motionerade härom året till Huvudmannamötet om att starta en insamlingskampanj för oberoende kostforskning. Den avspisades med argumentet att en sådan kampanj skulle skada fondens anseende. Året därpå fick jag sparken som huvudman i fonden.
Lars Bern

7 Karl E. Arfors:

skriven

@Lars Bern
Mycket bra och härlig sammanfattning om medicinens prekära situation - särskilt om kolesterol och kommentarerna om statiner. Vi vet att blockering av kolesterolsyntesen även minskar produktionen av CoQ10 (Coenzym Q10) en nödvändig antioxidant i mitokondriens outtröttliga energiproduktion i hjärtat.
Urban Alehagen et al studie från Östergötland har jag tagit upp i min blogg karlarfors.se om Epigenetik vänder upp och ner (den 27 juni).
Det gällde CoQ10 och selen och under en 5 årsperiod minskade dödligheten i hjärtdöd med 55 % och det mest stimulerande var att NNT, Numbers Needed to Treat var så lågt som 15 (man behöver behandla 15 för att rädda ett ytterligare liv) För statiner är motsvarande NNT 320.

I slutet lade jag in Bo Zackrissons utmärkta betraktelse av samma studie. Tänkvärd!

/karl

9 Eje Collinder:

skriven

Tack för denna artikel som fokuserar på de ologiska kostråden till sockersjuka. Fram till 1970-talets mitt var kolhydratreducerad kost den effektiva förstahandsterapin vid sockersjuka. Socialstyrelsen och Livsmedelsverket rekommenderar idag tvärtom att kosten ska innehålla mycket socker i form av stärkelse + mycken frukt, som höjer både blodsocker- och redan förhöjda insulinnivåer, varefter de sockersjuka ordineras mediciner som sänker sockret, genom att öka de redan sjukdomsframkallande insulinnivåerna. Detta orsakar högre blodtryck, sämre blodfetter och att de insulinbildande betacellerna förstörs snabbare.
Intensiv läkemedelsbehandling i kombination med denna kost har visat sig öka dödligheten vid sockersjuka. Att över huvud taget välja denna ologiska kost som förutsätter läkemedelsbehandling beror på pengar från Big Pharma.
För att begränsa pandemin av det metaboliska syndromet, (fetma, sockersjuka, stroke, hjärtinfarkt, prostatacancer, mm), kommer nog snart ett paradigmskifte till LCHF eller liknande – på grund av det intensiva kunskapsflödet i internet. I Sveriges största hälsoblogg, kostdoktorn.se, lyssnar eller tittar jag, plus 25000 till, dagligen på vederhäftiga berättelser eller föredrag om LCHF och dess inverkan på bl a det metaboliska syndromet.

11 bo:

skriven

Utmärkt och nödvändig debatt, som borde föras i våra massmedier, men som konstigt nog inte sker i SVT eller ledande tidningar! - Varför inte?

Det finns många andra områden, med medicinsk anknytning, vilka kräver betydande grundläggande kunskap om vår kropp, för att olika kategorier patienter skall få den vård de behöver!

Antag att nödvändig kunskap saknas i den svenska vården om den struktur, som medför att vi kan vrida vårt huvud åt så många håll som möjligt! Som medförde att aporna blev tvåbenta homo sapiens (den kloka människan!!!)

Hur skall då nackskadade få rätt diagnos och nödvändig behandling när skador uppstår i denna livsviktiga struktur t ex i samband med trafik-, fall-, eller idrottsolyckor!

För att få ersättning i dessa sammanhang krävs betalda försäkringar! Det borde räcka, men gör det inte alltid!

När företag vill öka vinsten, eller minska risken för kostnader, brukar konsulter anställas!

Försäkringsbranschen har tillgång till ett mycket stort antal sådana läkare (tidigare benämnda försäkringsläkare). Dessa skall utreda vem, som uppfyller kraven på att få ersättningar efter en inträffad olycka.

Dessa borde följa Hippokrates principer, men gör det inte alltid!

Det intressanta är att dessa inte får träffa den skadedrabbade, utan skall med hjälp av journaler och intyg dra sina slutsatser om det finns eller inte finns samband mellan en olycka!

Så står det i svensk lagstiftning! Varför skulle det behöva finns sådana regelverk? Har de inte genom åren hanterat den här typen av ärenden på de kliniker där de dagligen arbetar?

Det finns ingen garanti att dessa har nödvändig kunskap i ämnet! Det torde räcka med att ha en titel som professor eller docent, för att få tillhöra denna utvalda skara!

En kontroll gällande skaran "specialister" i "Whiplashkommissionen", som försäkringsbranschen organiserade för att minska sina kostnader, samt kunna styra sjukvårdens hantering av nackskador, visade att ingen av dessa i internationellt ledande facktidskrifter fått vetenskapliga artiklar publicerade om nackskador - innan de utvalts - fått det när av varandra oberoende experter (referees) bedömde om artiklarna uppfyllde högt ställda krav på kunskap och saklighet!

I alla fall hittades inga sådana artiklar i PubMed! Mer om detta kan läsas på www.nackskadeforbundet.se

Kunde den utvalda skaran då anses vara verkligt sakkunnig om nackskador?

När svensk sjukvård inte behärskar konsten att fastställa den drabbades skador kan knappast slutsatserna av anställda konsulter bli korrekta, när brister föreligger i de underlag som de skulle bedöma.

När samma "vitrockar" samtidigt är "sakkunniga" åt både försäkringsbransch och den myndighet, som skall se till att sjukvården fungerar korrekt - torde det föreligga risk för JÄV.

Men det tycks inte Makten (regering med sina myndigheter) bry sig om!

Att FörsäkringsJuridiska Föreningens styrelseledamöter (branschens lobby-verksamhet) fungerar som rådgivare i regeringskansliet utan att behöva underteckna Jävsdeklarationer borde väcka misstankar om att branschen kan styra så att utredningar till ny lagstiftning blir passande för branschen.

Likheten med hur läkemedels- och livsmedelsindustriernas tycks styra våra myndigheter förefaller innehålla exakt samma problematik!

Att i slutändan får andra delar av samhällskroppen betala räkningen för olika former av brister i lagar och förordningar, samtidigt som det alltid är enskilda människa, som får lida för att Makten vägrar se verkligheten - utan själv leds på villovägar av kortsiktiga och lönsamma vinstintressen!

13 tipp:

skriven

Det kan snart bli bättre med MP vid rodret. Så här säger en av deras riksdagskandidater i Norrköpings Tidningar 1914-08-21:

– Ja, vi måste bli mycket bättre på validering av yrkeskompetens, svarade Patricio Ruiz Vergara , riksdagskandidat från Norrköping, och fortsatte:

– En somalisk läkare kan ofta inte visa giltiga papper på sin utbildning. Då menar vi att man ska kunna provjobba ett år och sedan testas, i stället för som nu behöva läsa om sju år till en svensk läkarexamen.

Med MP -som kommer att bli ett stöd för Alliansen eller ingå i rödgrönt så får vi en strålande politik: dåligt med läkare och energi men stora klimatpolitikkostnader.

15 Lotta:

skriven

Intressant . I dag botar sig människor via nätet, kunniga människor på facebook etc ..de som inte blir botade är de som fortfarande söker sig till vården . Tragiskt . Jag var själv en som sökte vård ända tills jag var dödende , då fick jag hjälp av en kunnig via fb och fick Licenbeviljad bioidentisk medicin och i dag har jag mitt liv tbx . Ja inte av vården!

17 Anonym:

skriven

Jag ställde frågan på Hjärtlungfondens Facebooksida och fick följande svar:
"Hej Mats! Tack för din fråga! Vi stödjer en rad olika forskningsprojekt som fokuserar just på kosten och även SCAPIS, den världsunika kunskapsbanken som bygger på undersökningar av 30 000 svenskar när den är klar, har med en kostenkät som fylls i av alla deltagare. Läs mer om SCAPIS här: http://www.hjart-lungfonden.se/scapis För att vara lite mer konkret har jag plockat fram ett par artiklar om forskare vi stödjer som forskar om kosten. Professor Maj-Lis Hellénius, som har arbetat med livsstilsfrågor i mer än 20 år som både distriktsläkare och forskare, driver livsstilsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset: http://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Halsa/Hur-ater-jag-sunt-/Mer-lasning/Lustfylld-livsstil/ Professor Marju Orho-Mellander forskning handlar om genernas betydelse i relation till en persons kost och levnadsvanor: http://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Aktuell-forskning/Hjartforskning/Forskning-om-hjartinfarkt/Mer-lasning/Ett-knepigt-genpussel/ Hjärt-Lungfonden stödjer löpande cirka 250 forskningsprojekt. Förra året, 2013, fick vi ansökningar för över en miljard kronor. Vi kunde dela ut 210 miljoner kronor, vilket var nytt rekord tack vare våra givare. Målet är att minst fördubbla den summan så att vi kan bevilja fler forskningsprojekt."

Svar: Fonden lyfter alltid fram SCAPIS studien som om det handlade om en oberoende koststudie, vilket det inte gör. Det är en ganska konventionell studie där kostaspekten har liten prioritet. Ansvariga för studien skriver:

Fokus för forskningsprojektet SCAPIS är att:
Identifiera individuella risker för plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.
Upptäcka KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i ett tidigt skede för att bättre kunna behandla sjukdomen.
Upptäcka eventuell risk för andra lungsjukdomar.
Förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling.

Alltså inte en stavelse om kost. Fonden lyfter även fram Maj-Lis Hellenius som är en professor med mycket nära band till Läkemedelsindustrin. Hon är så bias man kan vara och studien har inte med oberoende kostforskning att göra. Det är ohederligt av fonden att lyfta fram den här studien som någon sorts bevis för att man bryr sig om att studera kostens betydelse.Lars Bern

19 Rolf Aronssonn:

skriven


"Ur Hjärt-Lungfondens svar: Hjärt-Lungfonden stödjer löpande cirka 250 forskningsprojekt. Förra året, 2013, fick vi ansökningar för över en miljard kronor. Vi kunde dela ut 210 miljoner kronor, vilket var nytt rekord tack vare våra givare. Målet är att minst fördubbla den summan så att vi kan bevilja fler forskningsprojekt."

Vilka enorma satsningar! Men var finns de "enorma" resultaten; de, som minskar eller stoppar sjukdomsutvecklingen??? Jaså, ett piller.... Det har vi inte märkt. Sjukdomarna grasserar ju hej vilt!

Vi, som själva studerar det här, ser ju möjligheterna med kostinnehållet. De, som följer strömmen och litar på någon sorts Medicinsk Vetenskap sitter fast i en rävsax, som kallt och opersonligt styres av penningvinsterna.

Men det är alltså så, att det existerar öppningar, nämligen kosten. Vi måste bara fortsätta berätta om dessa chanser, som de facto finns. Kunskap och medvetenhet till "Gräsrötterna"!

Tack, Lars Bern, för utmärkta skrivningar Du består oss med. Det håller oss starka och vakna.

Rolf Aronsson

21 Erik A:

skriven

Undrar varför inte livsmedelsverket inte förbjuder "aromer" i livsmedel godis och tex snus mm.
Aromer är "etriska oljor" och består av terpener (en annan variant av terpentin). De är cancerframkallande aromatiska kolväten som har en flampunkt på något över 100 grader.
Efer omfattande kontakter med livsmedelsverket skickade jag upp en flaska snusarom som jag inhandladt på en godisbutik som jag bad dem testa som bevis för att aromer är hälsovådliga. Jag berättade att dessa aromer brinner kraftigt ungefär som bensin vid upphettning till 100 grader. Livsmedelsverket bekräftade vad jag påtalat om att aromer är hälsovådliga men de påstod sig inte ha möjlighet att testa "terpeninnehållet" fast de vet att de innehåller aromatiska kolväten.

Eftersom livsmedelsverket inte haft för avsikt att försöka få bort aromerna i livsmedelsindustrin eller att påverka företagen att eleminera dessa starkt cancerframkallande aromer/eteroljor i matvaror och snus trots mina varningar. Så är det logiskt att dra slutsatsen att livsmedels industrin sitter på enorma ekonomiska resurser för att kunna bibehålla dessa aromer som smakförstärkare till konsumenterna av flera skäl. Aromer i matvaror är en storsäljare eftersom de förhöjer smakupplevelse dels att de kan fuska med råvarorna och sälja skit efersom smaken döljer innehållet.Livsmedelsverket tillåter ca 2500 olika aromer i matvarukedjan.
Livsmedelsverkets försvar är att det är sådan "liten mängd" aromer i livsmedlen att det inte anses utgöra något större folkhälsoproblem.
Slutsatsen av livsmedelsverket utsaga blir, att lite aromatiska kolväten ska väl folk tåla (eller lite cancer får man kanske räkna med)när livsmedelsföretagen tjänar storkovan så länge man kan dölja saken för konsumenterna.
Jag föreslog för L-verket att man skulle byta ut ordet arom i matvarukedjan mot "eteriska oljor" eller tillsatta "kolväten" för det är exakt vad det handlar om, men det skulle ju inte gå att sälja och konsumenter skulle bli mycket upprörda och matindustrin skulle få spader och förlora både pengar sin trovärdighet och kanse stämda för att orsaka människor cancer.

Den kratigt stigande cancerproblematiken i västvärlden talar för ett förbud mot användande av dessa tillsatta aromer i våra livsmedel.

Den som vill forska vidare i ämnet om hur farliga dessa aromer är kan rekommenderas litteratur om "eteriska oljor" och "Fytomedicin".2 Y.Eddebo

skriven

Tack för din artikel! Från en LCHF:are, sedan 6.5 år.

4 Bengt-Ove Högström

skriven

Helt rätt!
Är man som jag född på 1930-talet så har man varit med om en hel del. Vi hade en dotter som fick diabetes typ 1. Hon låg på Danderyds Sjukhus och sedan på KS i Solna och Huddinge. Min uppfattning är att det endast är en tredjedel av läkarkåren som inger förtroend och visar kundskap. Min fru är sjuksköterska och hon var hos vår dotter varenda dag hon låg på sjukhusen. På KS i Huddinge åt vi i samma matsal som läkarna. När man hörde deras samtal vid luncherna blev man mycket fundersam. Många var mer intresserad av den vita rocken och tjänstetiteln än vården. På KS i Solna fanns det däremot en kvinnlig överläkare som hade "ben i näsan" som danskarna säger om starka människor. Jag satt i korridoren när hon kom på rond med några underläkare. När hon skulle gå in till vår dotter sade hon åt underläkarna. " Här inne är det jag som talar. Ni håller tys. Patienten vet mer om sin sjukdom än ni tillsammas!
En annan gång var det en insulinpump som inte fungerade enligt manualen.
Varken läkare eller sjuksystrar fick ordning på den. Vår dotter frågade läkaren hur mycket han fått av det bolag som sålt den. Det var inte populärt. Det svenska bolag som sålt den hade ingen kvalitetschef. Tillverkaren var ett USA-företag. Jag ringde upp dem och frågade efter vilka kvalitets certifikatet de hade. Det tog skruv. De ville att vår dotter skulle översätta manualen. Hon vägrade detta då hon inte hade full information om konstruktionen.

6 Alienna

skriven

Frågar man en veterinär om kostens betydelse för djuren, får man sig en lång föreläsning om vikten med rätt kost, för att förhindra uppkomsten av sjukdomar - pga felaktig kost.
Undantaget verkar vara däggdjuret homo sapiens... Där har kosten ingen som helst betydelse vad gäller sjukdomar.

Akademisk logik, kallas det.

Svar: Jag känner empatiska läkare som försöker hjälpa sina patienter med lämplig kost, de blir ofta hånade och mobbade av kollegor. Annika Dahlqvist var snudd på att berövas sin läkarleg och några idioter i föreningen med det missvisande namnet Vetenskap och Folkbildning förolämpade henne med att kalla henne årets förvillare.
Lars Bern

8 Olle Holmqvist

skriven

Alehagen et al visade på gynnsam effekt på hjärtsjukdom men inte på död av alla orsaker, vilket betyder att tillskottandet bara betydde att man skiftade dödsorsaker. Mycket naturligt om man tänker biologiskt.
Tillskott har aldrig prövats av evolutionen.

10 GBJ

skriven

Många olika typer av cancerceller är mer eller mindre beroende av socker (kolhydrater) för sin tillväxt. Högt blodsocker ökar risken att dö i cancer, se tex. följande artikel i Forskning & Framsteg från 2012: http://fof.se/tidning/2012/3/tumorens-enorma-sockersug.

12 Bo Sonnsjö

skriven

Skrev nyss ett inlägg, som for iväg innan jag hann underteckna mer än att mitt namn var "Bo"

Ovan kan Du läsa övriga data

14 Ilse Glimberg

skriven

Jag håller absolut med om detta! Blev drabbad av bröstcancer våren 2014 och fick snabb operation. Läste efter detta boken "Forskningsfusket" samt Erik Enbys "Blod, mod och envishet". Blev oerhört imponerad av dessa böcker. Blev också förskräckt över de hemska mediciner som ges via cytostatika och hur förödande dessa bryter ner våra kroppar ISTÄLLET för att försöka samarbeta med alternativa vårdgivare för att äta mer hälsosamt, minska på socker och vete för att ge så lite näring som möjligt till t.ex cancer. Som diabetiker typ-1 är ju denna kost jättenyttig istället för det som jag fått rekommenderat i alla år.

16 Johnny Grimståhl

skriven

Pengarna styr tyvärr vården. Det finns en uppsjö bra, billiga och oftast mycket effektiva metoder för att förebygga och även bota våra vanligaste sjukdomar och problem. Om det inte går att patentera en metod så är den inte intressant, och om den upplevs som ett hot mot medicinmaffian, så bekämpas både metoden och dess förespråkare med alla medel, lagliga såväl som olagliga. Om folk mördas för några futtiga tusenlappar, vad gör man inte då för att försvara vinster på tusentals miljoner, eller miljardvinster! Grunden i all alternativ behandling är dock alltid en bra kost, att röra på kroppen och att försöka undvika så många som möjligt av de gifter och föroreningar som finns överallt.

18 Jens Jerndal

skriven

Svar på frågan vilket parti som ställer upp för att främja sann kostmedvetenhet och introduktionen av alternativa vårdformer i Sverige är partiet ENHET. Och bland dess hälsokunniga politiker märks Sara Hamidi Widen och undertecknad Jens Jerndal

20 Bo

skriven

Lars, denna läkare ska du titta närmare på: Dr Joel Wallach.

Här är en primer: https://www.youtube.com/watch?v=NqdIwSq7nL8

"Defying Muscular Dystrophy Webinar Dr. Glidden Interviews Dr. Wallach and Todd Harrison "

Han är på riktigt.

22 Decirée- Arbetslös/studerande/ensamstånede och idellt verksam i Enhets valrörelse

skriven

Vet att alla företrädare inom partiet Enhet förespråkar granskning av livsmedelsverket, samt industrioberoende forskning inom alternativmedicinen.
De vill också att alternativmedicin ska inkluderas i sjukvården och högkostnadsskyddet.

MVH
Decirée