Om klimatvetenskapens dilemma

 Har fått dessa tänkvärda tankar från vännen Lennart Bengtsson:

Man kan med full rätt fråga sig hur meningsfullt det är att ha en allmän

lekmannadebatt om komplexa vetenskapliga frågor. Jag tror t ex inte att 
en allmän debatt i kvantfysik eller astrofysik skulle vara särskilt 
meningsfull då man måste besitta grundläggande kunskaper i ämnet och 
inte bara tro att man besitter en sådan kunskap. Samma sak gäller 
faktiskt också när det gäller grundläggande klimatforskning och stora 
delar av den medicinska forskningen.

Vad däremot är viktigt är att allmänheten engageras och ta ställning 
till politiska avgöranden baserad på tillämpad vetenskap av den 
anledningen att politiska beslutsfattare är mer eller mindre lika dåligt 
insatta i vetenskapliga fackfrågor som allmänheten.

Det problem som vi har när det gäller klimatforskningen är att denna har 
politiserats i så hög grad att även vetenskapligt meriterade personer 
har anpassat sin uppfattning för att passa i en politisk kontext. Detta 
har till dels gjorts i ett gott syfte men är likafullt ett stort misstag 
då det innebär att vetenskapen förlorat sitt oberoende och därmed sin 
auktoritet. Tankarna går till Goethes eller Thomas Manns Faust.

Tyvärr kan inte den vetenskapliga auktoriteten återställas på kort sikt 
utan följden blir att den seriösa klimatforskningen gradvis kommer att 
marginaliseras vilket redan håller på att hända. Vi har visserligen ett 
växande antal ”klimatforskare” men som bl a Rickard Lindzén korrekt 
påpekat ett minskande antal av format, då dagens ”klimatforskning” inte 
längre är lika attraktiv för framstående och kreativa forskare.

Att jordens klimat långsamt blir varmare är inte längre en fråga av 
större intresse däremot hur fort det kommer att gå. Att uppvärmningen 
fortskrider mycket långsamt har lett till en viss desperation bland 
politiker och politiserade klimatforskare och man gör därför allt för 
att leta upp väderhändelser där man kan intala allmänheten att just 
detta är en följd av en klimatändring. Eftersom det oavbrutet inträffar 
extrema väderhändelser (vilka är en del av jordens klimat) kan man 
utnyttja detta för avsevärd tid och skapa en uppfattning hos allmänheten 
att det blir gradvis bara värre och värre då de är mentalt förberedda 
att just höra detta.

Det passar politiker som försummat att förbereda 
för allvarliga naturhändelser utan hänvisar till ”klimatändringen” samt 
skapat utökade möjligheter för alla slags rådgivare och entreprenörer 
som kan tjäna en hacka på människors oro.


Lennart Bengtsson
9.8.2014
1 Peter Stilbs:

skriven

..."Att jordens klimat långsamt blir varmare är inte längre en fråga av
större intresse däremot hur fort det kommer att gå."...

Det är vad datamodellerna säger. Verkligheten (om koldioxiden) är mer intressant.

Ett arbete som publicerades för ett par år sedan i J Climate visar mätningar som går i motsatt riktning re "strålningsbalansen" - allt pga ökad molnighet under mätperioden.

3 Ann LH :

skriven

Att jordens klimat långsamt blir varmare ...
Ja, så är det och har varit långt före industrialiseringen och dess koldioxidutsläpp, eller hur. En ärlig diskussion borde fokuseras på hur mycket av uppvärmningen som kan bero på mänsklig aktivitet, eller hur?

5 Bengt-Ove Högström:

skriven

Dagens journalister måste vara rätt urblåsta!
Om årets varma juli påstår en del i början av sitt inlägg att det beror på klimatförändringen. Några meningar senare berättar de om att vi inte haft så varmt sedan 1903. 1903 fanns knappt några bilar men beskyller biltrafiken för den del av orsaken.

Bengt-Ove Högström

7 Bim:

skriven

Att det inte skulle vara meningsfullt att föra en debatt med en allmänhet som inte är tillräckligt insatt i vetenskapen... Bengtsson, det där var inte just. Vi lever under en demokrati (hoppas jag)
Det är vi okunniga som betalar er forskning, det är vi som vackert får betala de enorma misstag i galna motåtgärder som politiker och forskare hittar på. Om ni inte litar på allmänhetens omdöme så är det er förbaskade skyldighet att ärligt informera dessa okunniga medborgare, som står för hela härligheten med med lyxiga resor och sammankomster som inte leder någon vart annat än enorma utgifter, så ni kan föra den debatt som folk har rätt att delta i.

Glöm aldrig att ni forskare jobbar i allmänhetens tjänst och att det är vi som är era arbetsgivare.
Forskning är en kostnad tills den ger ett vettigt resultat, och allmänheten har beslutat genom demokratiska val att forskningen skall få vara fri, men aldrig att den skulle vara ett självändamål för karriärister som myglar med sanningen.

Alla forskare inom området borde gapa i himmelens höjd för att få slut på klimatgalenskaperna och börja om från grunden med en öppen och ärlig forskning som tålde att debatteras. Jag vet att Du Bengtsson har gjort vad Du kan för att ingjuta lite sunt förnuft i det hela, men det borde aldrig fått utvecklas till vad det är i dag.

9 Lars Bohman:

skriven

Politiker och allmänhet har ett behov av katastrofscenarier om än av olika skäl. Politikerna behöver det för att motivera skatteuttag. Allmänheten behöver det för att stilla sin sensationslystnad.

I början av 1960-talet "förklarade" Rachel Carson att användandet av pesticider skulle utplåna alla myggor, vilket i sin tur skulle göra att fåglarna dog ut - och så stod vi där med en Tyst Vår.

Och på den vägen är det. Miljörörelsen har blivit den nya folkrörelsen. Man skrämmer upp varandra med mer eller mindre sannolika scenarier ungefär som spökhistorierna dramatiserade de troende människornas tillvaro på 1800-talet.

Min stora besvikelse är de andra som sålt sin själ till djävulen: vetenskapsmännen och journalisterna. De som skulle vara ljusets riddarvakt tycks själva tro på spöken.

Det är inte utan att man blir mörkrädd.

11 Bim:

skriven

Tack! Ann L-H #10
Jag högaktar din gedigna kunnighet och din sansade syn på vetenskap. Själv undrade jag om jag tog i för mycket, jag har ju inget emot Bengtsson som visat sig vara den enda forskare av rang i Sverige som sagt till om missförhållandena.
Ett godkännande från Dig värderas högt. :D

2 Per Magnuson

skriven

En lysande betraktelse! Som gör min avsmak för MP ännu större!

4 Errbe

skriven

Jordens klimat har alltid svängt upp och ner. Det är minst lika troligt att klimatet nu vänder neråt, sedan en uppgång om 30 år ägt rum.

Ett flertal solforskare ser paralleller mellan solens aktivitet och klimatet. Den tycks nu vara på väg in i en passiv fas, som tidigare betytt en kallare Jord.

Den som hävdar att Jorden kommer att bli varmare, har att förklara varför flertusenåriga processer inte skulle fortsätta nu.

Nästan alla larm från IPCC har slagit fel. IPCC saknar helt trovärdighet.

6 Lars Cornell

skriven

Med all respekt för din kunskap Lennart, men du skjuter bredvid målet. "Vetenskap" i form av meteorologi är bara en 'black-box' bland flera i helheten. Vetenskapsmännen, dig undantaget, är ofta så smala i sin kompetens att de har svårt att se helheten. Då kan det bli som när en forskare möter bönderna som sa ungefär 'vi tror inte på det där'.
www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.572014?l=sv

För din del så förnekar du ju solens inverkan eftersom det inte är bevisat. "Att jordens klimat långsamt blir varmare är inte längre en fråga av större intresse däremot hur fort det kommer att gå." Hur kan du vara så säker på det? Böndernas breda intuition kan visa sig vara mer rätt än vetenskapsmännens uppfattning. 'Tokstållarna' som anser att det i stället blir kallare kan mycket väl ha rätt. Eller hur?

Din beskrivning av det politiska spelet delat jag till fullo.

8 Bengt Söderberg

skriven

Lennart Bengtsson har perspektiv på ämnet, lång erfarenhet av avancerad vetenskaplig forskning, brett kunnande och klokskap. Låt oss lyssna till honom och motarbeta alla tokigheter som kommer av de groteskt överdrivna klimatuppfattningar som MP och en rad "goda" organisationer av politiska intressen eller ren okunnighet propagerar för.

10 Ann LH

skriven

Bim, bra rutet. Var stod klimathotsfrågan idag om inte den någotsånär kunniga allmänheten intresserat sig för den och via internet lyft frågan till något som trots politiker och journalister kan liknas vid en debatt?

12 Peter Grafström

skriven

Jag tror att uppsalainitiativet har bättre koll på fakta än deras kritiker. Men jag saknar ett avgörande i form av en serie väl förberedda dueller mellan motståndarlägren. Allmänheten vore mer betjänt av en disciplinerad debatt där ingen tillåts smita undan från att bemöta argument.