VÅR FRIHET ÄR HOTAD I!

Jag har nyligen skrivit sex artiklar här om bakgrunden till klimatlarmen och konferensen COP21 som snart går av stapeln. Där försökte jag identifiera den idag viktigaste makthegemonin – den angloamerikanska oligarkin som är på offensiven för att beröva oss vår frihet på flera plan. Om vi breddar perspektivet skall vi finna att inte bara klimatbedrägeriet hotar vår mänskliga frihet och vårt demokratiska samhälle. Vår frihet är under attack på snart sagt alla fronter.
 

Grundstenarna i en fri värld är fria suveräna stater och fria samhällen styrda av fria medborgare i fria val. En del av världens länder har någotsånär levt upp till detta, vilket gett alla människor hopp om en fri värld styrd av dem själva via fria val. Vårt land var en gång ett av de friaste och mest demokratiska länderna och människor i andra länder såg upp till oss. Vårt land var en förebild för hur många andra ville ha det i sina länder. Det är således självklart att de makter som vill inskränka folkstyre och människors frihet, i första hand skjuter in sig på att underminera nationalstaten och då är ett destabiliserat Sverige ett attraktivt mål.

Maktförskjutningen från av folket valda nationella institutioner till en elit inom globala och andra överstatliga organisationer är väldigt tydlig. Vi upplever var dag ett växande demokratiskt underskott, allt fler beslut fattas över våra huvuden som aldrig varit föremål för demokratisk prövning. Den här förändringen försvaras som en naturnödvändighet i framväxten av en global värld och påstås av de som vill kapa makten vara en förutsättning för att säkra en fredlig utveckling.

Konfliktytan kan beskrivas som en matris där makten på ena ledden utövas av nationella institutioner som kan styras via demokratiska beslut. På den andra ledden utövas makten via globala organisationer och företag styrda av olika eliter som bygger sin makt utifrån ekonomiska och ideologiska maktfaktorer. Historiskt har det rått en balans mellan matrisens olika sidor. I vår del av världen har vi främst upplevt dem som en maktbalans mellan kungen och påven. Idag breder den överstatliga maktutövningen snabbt ut sig på det nationellas bekostnad.

Strävan efter världsherravälde har fram till och med andra världskriget främst riktat in sig på den nationella sidan av maktmatrisen genom att med arméer erövra nationalstater. Undantaget har varit de expansiva världsreligionerna kristendomen och islam som opererat på den andra ledden i maktmatrisen. Med industrialismens framväxt utvecklades en ny makthegemoni som kontrollerade det snabbt växande gränslösa internationella kapitalet. Från förra sekelskiftet och framåt har denna hegemoni dominerats av den angloamerikanska oligarki som jag tidigare skrivit om. Den globala ekonomiska makten har i hundra år kunnat utövas ostört av dessa oligarker, men nu är deras ställning hotad av nya oligarkier som växer sig starka i utvecklingsländernas expanderande ekonomier.

Västvärldens oligarki har gått till offensiven för att säkra sin hegemoni innan det är för sent. Genom att bl.a. med rent bedrägliga metoder skapa bilden av katastrofala klimatförändringar orsakade av den fossila energianvändningen, hoppas man att dels kunna bromsa tillväxten i de folkrika utvecklingsländerna, dels få på plats en global överstatlig maktordning - the New World Order under FN, där man har en stark ställning. Våra politiker och i stort sett hela vår journalistkår har ställt upp som oligarkernas nyttiga idioter. Alla som visar på hur verkligheten ser ut tystas effektivt genom utfrysning och indragna ekonomiska resurser.

Genom att locka med internationella handelsavtal som TPP och TTIP räknar man med att stärka sina multinationella företags ställning på nationalstaternas bekostnad. Den mest grundläggande av alla mänskliga friheter, den att bruka sin jord för att kunna föda sig själv och de sina är nu hotad. Genom avtal som säkrar rätten till GMO-grödor för multinationella företag som Monsanto (kontrollerat av oligarkerna) räknar man med att på sikt lägga sig på ägarrätten till alla i praktiken tillgängliga grödor i världen. I förlängningen kommer inte självägande bönder att ha något annat alternativ än att betala Monsanto m.fl. för att våga använda ett utsäde på sina jordar. Om man försöker klara sig utan, riskerar man att dras inför domstol och ruineras av dessa multinationella jätteföretag med obegränsade resurser. Vi kommer inte ha rätt att ens odla vad vi vill i våra trädgårdsland. Tyvärr har de som försöker bjuda motstånd mot detta hot mot vår grundläggande frihet riktat in sig på att försöka bevisa att gentekniken som sådan är farlig, när faran främst är hur maktutövare kan missbruka tekniken för att säkra äganderätten till naturen.

Fortsättning följer.

Demokrati | COP21, EU,, FN, GMO, Klimatpolitik, Monsanto, TPP, TTIP | |
#1 - - Bibi Lidmalm:

Jag läser med vånda! Tyvärr uttrycker LB klart vad man vagt anat länge, men inte alltid kunnat sätta ord på. Lars, du gör det och våndan stegras! Glasklart och överskådligt - som vanligt intelligent!

#2 - - Kjell Lindmark:

Även denna text är helt klockren. Att försöka få världsherravälde som de västliga oligarkerna är ute efter med sin New World Order doktrin kräver kontroll på flera plan. Dels militärt för att med hot visa musklerna och kräva underkastelse. Dels ekonomiskt för att få kontroll över nationalstaternas ekonomi. Dels genom kontroll av matproduktionen genom licensierade grödor som påtvingas nationerna genom olika "frihandelsavtal". Och dels genom klimatbluffen för att hålla nere utvecklingen av u-länderna så att motståndet hålls lågt.

Dessutom underhåller man och stödjer militära grupper som IS och andra för att skapa kaos inne i välfungerande länder som ex.vis Syrien. Denna farsot kommer att spridas till Iran Ryssland och Kina där deras uppgift är att skapa kaos och instabilitet för att enklare främja ett byte av dess regimer. Till en ny ledning som accepterar den Nya Världsordningen. Samt att vi får in hundratusentals migranter till Eu-zonen varje år som vi inte vet hur många eventuella terrorister som döljer sig. De skulle kunna användas för att hålla EU ländernas motstånd mot NWO nere om/när vi blir alltför upptagna av inrikesproblem.

Så visst GMO är ett verktyg i verktygslådan för att slakta nationalstaterna och förslava befolkningen.

#3 - - Stefan.:

Ämnet är alldeles för allvarligt att "skämta" om, men jag tänker ändå ibland:
"Kanske är det bäst att anskaffa ett världspatent på min egen DNA-profil".
Att på så sätt försäkra sig om att jag fortsatt besitter rådigheten över mitt eget liv.

Absurda tanke!!
Eller ändå inte???

Svar: Absolut inte en absurd tanke, väldigt förutseende skulle jag vilja säga! Vi borde skriva in rätten till vår egen DNA i grundlagen, innan vi vaknar upp en morgon med en räkning i brevlådan från Big Pharma för utnyttjandet av vår egen DNA.
Lars Bern

#4 - - Helena Palena:

På många fronter hotas vi. Men den viktigaste är pengafronten. Får dom bort kontanterna är det kört. Vad gör en fattig som inte är betrodd med kort? Hur ska en sån människa överleva. Sen kommer chipet i handen. Och sen ett nytt chip där oligarkin kan kolla våra tankar. Hemska värld! Läs gärna detta om pengarna. Sverige är ett reggat aktiebolag i USA! Förklarar mycket. Det är bankerna som tjänar på flyktingströmmarna. De privata - där ingår även Riksbanken sen några år. Ingves säger att vi tjänar på strömmarna. Nej! Det är Ponci som tjänar. Malena A ska låna 30 miljarder för att klara av trycket. Skattefåren betalar.

Michael Thudén: "Det intressanta är väl att Riksgälden erkänner att Sverige inte är en suverän stat. Att staten måste sätta sig i skuld till banksystemet ”genom att ge ut statsobligationer” är ett medgivande att staten är underställd bankerna. Detta understryks än mer av lagen skriven i Maastricht, artikel 104(1) som förbjuder staten att skapa egna pengar – staten måste enligt denna lag skuldsätta sig med kontopåhitt som bankerna kluddar på konton."

https://parnassen.wordpress.com/2013/03/26/mejl-fran-riksgalden-securities-and-exchange-commission-sec/


#5 - - björn:

Så bra skrivet och så bra att någon verkligen plockar fram "the vital few"
Det hemska är att det Du skriver passar så bra ihop.....
...och lika hemskt är att så få ens tänker kritiskt en enda sekund rörande MSM, alla de övriga PK organisationerna osv....

"Money talks" . . . men inte bra i fel händer.....

#6 - - Eschaton:

Håller helt med. Förstår inte kritiken mot genteknik - den framstår bara som missriktad teknikfientlighet. Problemet är det du beskriver - Monsantos försök att skapa ett monopol på det vi behöver för att överleva.

#7 - - stenb:

Rätt i det mesta du skriver; mycket viktigt hoppas det får rejäl spridning! En annan aspekt är att ekonomin inte längre pekar uppåt vilket gör politikerna nervösa vilket passar de riktiga maktutövarna utmärkt så att politikerna snabbare kommer till skott och skriver på TTIP och TPP ! Mot helt tomma löften om ljusnade framtid, men vad gör man inte i kris ? En kugge i ekonomihjulen är att de största globala företagen i stort sett har slutat betala skatt idag. Om de beskattats som förr hade pengarna i våra ekonomier fortsatt gå runt, men mekanismen med kryphål stryper snart sagt alla Väst-ekonomierna, så att slakt av regler och välfördssamhälle snart kan bli nödvändigt även i Sverige. Småföretagen som inte har skattexpertisen som känner till knepen får tillsammans med medborgarna i övrigt istället ett betydligt större direkt och indirekt skattetryck. Men allt är inte mörker: Nyss har det i Wales bildats en skatteförening som med hjälp av ett flertal småföretagare och inhyrda skatteexperter har räknat ut hur också dom kan undvika 90% eller mer av nuvarande skatt! Is trort sett genom samma metoder som "dom stora". Men istället för att verkställa detta (direkt) har man publicerat en hel del om det istället, så att hela England kan göra sammanlunda.... Målet är att Google, Microsoft, Coca-Cola, Amazon, etc. etc. blir tvingade att återuppta skattebetalning så att vi kan dela på skattebördan "igen" så att pengarna börjar gå runt igen. Se länken !
http://www.independent.co.uk/news/uk/crickhowell-welsh-town-moves-offshore-to-avoid-tax-on-local-business-a6728971.html

#8 - - Josef Boberg:

Sann och hemsk verklighetsbeskrivning - men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder - så finns det hopp - därför att allt som har en början har ett slut.

Om mitt hopp på min URL-länk.

#9 - - Göran:

I stort allt utsände som används i Sverige idag är licenspliktiga. Det mesta utsädet är förädlat och de som har gjort det har licens på det eller patent på det. Detta är en väl fungerande marknad eller system och det är inte något som någon bonde direkt ser som något hot eller problem av vad jag har förstått. I Sverige sker inga hot eller stämningar om någon bonde råkar använda ett utsäde som denna inte har betalat licens för. Det är normalt att så råkar ske och det sker en helt fredlig uppgörelse som inte ens sker mellan licensinnehavaren och bonden utan mellan återförsäljaren av utsädet och bonden.

Det trixande som oligarkerna håller på med ska exekveras med hjälp av lag och det är människor via demokratiska system som väljer dem. Jag kan gott och väl introducera att den socialism som människor i framförallt den statliga skolan har indoktrinerats med i decennier nu slår tillbaka. Ironiskt nog så satt jag på ett café för någon timme sedan och tjuvlyssnade på ett par som diskuterade hur överlägset det kommunistiska ekonomiska systemet var jämfört med det kapitalistiska. Jag bara undrar en sak. Hur kommer det sig att det inte funkar så bra i Nordkorea, Kuba och Venezuela.

#10 - - /lasse:

Paul Craig Roberts har roliga vinklingar.
"Having Murdered honey bees and monarch butterflies, Monsanto is now after women.
Are glyphosate-infected female sanitary products part of the New World Order’s population control?"

Nu verkar inte round up vara dödligt giftigt i sig men det som slår ut de nämnda är att det är så effektivt att det blir monokulturer, det som nämnda fjärilar och bin lever av försvinner. Artikeln om att man hittar relativt höga halter av glyfosat i sanitetsprodukter gjorda av bomull fanns i RT. Detta beror på att Monsantobomullen är resistent mot glyfosat och man kan spruta så tidigt att knoppen är öppen och glyfosatet lagras i bomullen.

Det viktigaste är förstås att alltmer makt koncentreras till en allt mer tight global finansoligarki som taxerar den reala ekonomin alltmer och tar kontroll över de vetenskapliga framsteg som förstås isig kan vara bra för mänskligheten. "bilderbergaren" Löfven är varm anhängare av TTIP etc som flyttar allt mer makt till dessa intressen. Troligen förstår nickedockan Löfven väldigt lite om vad som sker.

Svar: Löfven är en av oligarkins nyttiga idioter, han begriper inte bättre.
Lars Bern

#11 - - Marianne:

Precis, det är inte GMO som är farligt, det är hur man använder tekniken. Det är som med järn - man kan både göra plogar att bruka jorden med och kanoner att döda med.
Lars skriver om de stora religionerna, kristendom och islam, men man ska inte glömma vilken religion som de flesta av världens mäktigaste bankirer har. Inte glömma "Israellobbyn" som styr Wall Street.
Detta med religionens makt är intressant. För de tre Abrahamitiska religionerna har sin grund i Gamla Testamentet. Såväl kristen,- judendom och islam har samma skapelseberättelse och Gud. Denna guden beskrivs i Gamla Testamentet och här står hans regler. Det är en avundsjuk och tyrannisk Gud, som kräver lydnad och offer.
När en kvinna stenas till döds någonstans, för att hon inte varit oskuld eller för hon haft en förbjuden förbindelse, är straffet det som står i denna bok.
I samma Gamla Testamente står hur Israels gränser ska vara, där finns inget Palestina med. Samma boks regler manar till slakt med avskuren halspulsåder och omskärelse av pojkar samt förbud att äta griskött.
I USA har denna bok stor spridning som sanningen om människans historia, många tror inte på evolutionen. Många väntar och ser fram mot, Harmagedon eller jordens undergång - då de ska få träffa sin frälsare. Dessa människor vill inte rädda världen från vare sig det ena eller andra.
Denna bok har sån makt, att ett land, som har den som historiebok, kan bygga bosättningar på ockuperad mark och har inga fasta gränser på sin karta.
Så makten i världen styrs av väldigt suspekta krafter, som har fingret på såväl kärnvapen som GMO utsäde.

#12 - - tipp:

Vi kommer inte ha rätt att ens odla vad vi vill i våra trädgårdsland, skriver du. EU är behjälpliga oligarkerna med detta då de vill frÕer med med mera ska var vara av gdkänd typ fÕr att få säljas. Detta är praktiskr mÕjligt bra av fÕretag som är så stora att de kan lägga stora stummor på att få dem godkända. Att byta frÕ och sticklingar blir fÕrbjudet. FÕrslaget har inte gått igenom men fala tjänstemän jobbar hårt med det. (Ursäkta bokstäverna men jag har inte hittat allt på mitt främmande tangentbord)

#13 - - Ekolog:

"deras ställning hotad av nya oligarkier som växer sig starka i utvecklingsländernas expanderande ekonomier"

Det kanske räcker bra med handelshinder gentemot utvecklingsländerna för att hålla dessa i schack. Någon offensiv med U-landsförtryckande behövs inte som unik förklaring till de falska larmen om katastrofala klimatförändringar. Svårt att leda i bevis.

NEWCOMER OBSTRUCTION kanske räcker som förklaring till den falska klimatpolitiken.

"In all markets, the established elite design and lobby for barriers and regulation to increase cost of entry for the less established to markets.”

Det inbegriper instängande av Ryssland och många av utvecklingsländerna. Men ej Saudi och andra under den angloamerikanska elitens kontroll.

#14 - - Björn i Bromma:

Räddaren i nöden lär kanske vara att högkulturella matländer som tex Frankrike och Italien aldrig någonsin kommer att acceptera det hela.

Svar: Var inte för säker.
Lars Bern

#15 - - Anders Rydén:

Vänstern har mer eller mindre skaffat ett tolkningsföreträde till varför vi ska ogilla GMO och det är synd.
Vad vänstern ogillar mer än ägande via bolag är enskilt ägande.

Dessutom verkar dagens höger föredra ägandet via bolag framför privat ägande.
Det är nog därför vi inte verkar kunna ha en vettig disskution varför patenterad GMO är ett hot.
En av de största farorna patenterad GMO är att det är en massiv attack mot just enskilt ägande.
Detta sker när ytterst få verkar vilja ställa upp för att försvara privat ägande, eller försvara den enskildes rådlighet över sitt ägande.

Sen finns ju andra faror också, föreställ er en genetiskt identitsk gröda som odlas på så gott som all mark i världen.
Föreställ er sedan ett svampangrepp på just den grödan.

Något liknande hände på Irland mellan åren 1845 till 1852.
Gorta Mór eller den stora svälten som drabbade en viss sorts potatis som främst odlades på Irland.
Övriga Europa klarade sig på grund av att flera andra sorters potatis odlades där.

Svar: Det är just det som är Monsanto/Syngentas våta dröm, då får de sälja ett gift för att bekämpa den svampen över hela världen och bönderna klarar sig inte utan deras produkt.
Lars Bern

#16 - - Anders Rydén:

@Lars,
Att släppa ut ett gift som dödar svamp globalt och så gott som okontrollerat kan ge vissa, hur ska jag säga, oönskade effekter.
Känner ni till mykorrhiza?
Det är en symbios mellan svamp och växter, liksom vi lever i symbios med många bakterier lever de flesta växter i symbios med svamp.
Dör svampen dör många växter med den.

#17 - - Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet:

Tack för utmärkt läsning och utmärkta kommentarer, men snälla ni allihop, försök finna de positiva och konstruktiva lösningarna!

I Kambodja förbjöd Pol Pot, som kom till makten p.g.a. USAs vettlösa bombningar, att folket odlade eget. Nu är Monsanto inne på samma väg. Det är smått komiskt att de nu vill förvandla hela världen till ett nytt Kamboja och att folk här FRIVILLIGT!! låter sig implanteras med RFID-chip som gör att storebror kan ha koll på nästan allt de tar sig för. :-)

Kapitalisterna som tillhör den lilla välkända internationellt giriga sekten, och nu i princip sitter på ett ganska väl dolt internationellt monopol kallat "det militärindustriella komplexet" inkl. massmedia, känner sig alltså nu lika maktfullkomliga som Pol Pot och sannolikt "utvalda av Gud" men tydligen endast om de kommer ur en vagina som tillhör den lilla giriga sekten...

Det är intressant, men jag ska försöka vända på den saken, för det är nämligen jag och ev. ni som är utvalda av Gud, som är sanning, enhet och ren kärlek som leder till ett gott liv för alla människor.

Under Olof Palme hade vi Nationell Demokrati med god välfärd och låg arbetslöshet p.g.a. arbetstidsförkortingar och vi hade en arbetskraftsinvandring på en nivå som var rimlig eftersom arbetslösheten låg på 2%.

Välkomna att göra något positivt och konstruktivt!

Vi måste prata med varann, inse vem som äger massmedia, lämna den och hjälpa varann att tänka självständigt genom nya bloggar som denna och annan alternativ media som levererar mer sannolika teorier om verkligheten!

Idag finns det enbart ett parti för att befria Sverige och världen, vad jag känner till, och finns det andra goda partier så rösta ENBART på de partier som valsamverkar i en bred regnbågskoallition såsom Valsamverkanspartiet!

De andra är partierna sannolikt distraktioner som samverkar med makten, likt s.k. "government trolls" eller helt enkelt inte kompetenta för uppgiften att ta över Sverige.

Sverige kan vara vår livbåt. Vi och Sverige kan räddas och kanske kan världen räddas, men vi måste bort från frihandeln och tillbaka till den nationella demokratin,

Samtidigt måste vi ro bort från de som sprattlar i vattnet så att inte båten sjunker. Vi kan kasta gott om livbojar till dem, men utan att vi flyter själva kan vi inte hjälpa dem.

Vi kämpar bäst som ett gott och enat folk, likt Islands folk, inte genom kulturer eller religioner som splittrar oss! På Island är bankmaffian nu är fängslad. Detta kan vi åstadkomma även i Sverige. Häng med!

#18 - - Magnus K:

Lars Bern,

De folkvalda politikerna bryr sig inte ett dugg om vad folket anser. De korrumperade politikerna och kapitalisterna sitter i samma båt, de har sitt på det torra (tack vare folket) men de är helt fartblinda pga sin egen girighet, sin statusjakt, sin jakt på självkänsla (därav girigheten, att kunna köpa sig till status, en yttre självkänsla, som egentligen borde komma inifrån istället, osv.)

När man tittar på ditt CV verkar det som du är eller har varit högt upp i hierarkierna. Det är personer som du och andra i liknande positioner (ursäkta uttrycket "kostymklädda herrar med höga positioner i näringslivet") som delar dina åsikter, som behöver samlas och gemensamt framföra era åsikter till politikerna, tex Stefan Löfvén. Kanske lyssnar de på er. Att få politikerna (och kapitalisterna) att en gång för alla fatta vad som pågår och som pågått under lång tid. De vet det säkert redan men de måste någon gång förstå långtidseffekterna av sina handlingar som i förlängningen kommer att bli jordens och människans undergång.

"Löfven är en av oligarkins nyttiga idioter, han begriper inte bättre.
Lars Bern"

Tyvärr är de flesta människor, utan att veta om det, kapitalisternas nyttiga idioter och detta hjärntvättas de flesta människor, redan från dagisåldern och framåt, till att bli.

Lars Bern, samla "de dina" och stövla rakt in på rosenbad.

Svar: Ja tänk om det vore så enkelt.
Lars Bern

Upp