Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet - del I

För att förstå intressena bakom klimatpolitiken måste man gå ca 100 år bakåt i tiden. Jag har tidigare skrivit om hur västvärlden som vi känner den etablerades som en global maktfaktor i och med brittiska flottans seger i slaget vid Trafalgar år 1805. Stora delar av världen utanför Europa koloniserades vilket lade grunden för de problem vi upplever idag.

En hyperrik västerländsk oligarki växte fram omkring förra sekelskiftet. Det rådde ett tillstånd inom den ekonomiska politiken som med dagens mått måste beskrivas som laglöst. Ryssland upplever nu en liknande utveckling hundra år senare. Insiderhandel och konkurrensbegränsningar genom monopolsituationer var fullt laglig på många håll. Det saknades regler som hindrade den tidens oligarker som Rockefellers m.fl. att ägna sig åt hämningslös rovdrift av koloniserade länder. Fullständigt ofattbara förmögenheter kunde byggas upp utanför lagstiftarnas kontroll.

Den ekonomiska makten för den angloamerikanska oligarkin säkrades genom bildandet i deras privata ägo av USA:s centralbank FED, därmed stod banken utanför den politiska kontroll som kan utövas över statliga institutioner. Familjeförmögenheterna gömdes efterhand undan i egna banker bakom sinnrika bolag, stiftelser och fonder utan någon som helst transparens. Tro inte att de listor över världens rikaste som publiceras regelbundet beskriver verkligheten, den är väl dold för oss vanliga människor.

Precis som vi nu ser ske i dagens Ryssland, hamnade den politiska makten i USA helt i oligarkins händer. Överallt där USA utövar makt skymtar den amerikanska oligarkin fram med familjen Rockefeller i centrum. USA har inte på länge varit någon demokrati. Oligarkerna har skapat en skendemokrati med två partier som de totalt kontrollerar. Man skapar en illusion av demokrati genom att bolla makten fram och tillbaka mellan de två partierna. Jag är övertygad om att det ofta förekommer att USA:s hyperrika lämnar bidrag till båda partierna. Outsiders har inte en chans. Ingen kan bli vald till de högsta politiska posterna i USA utan att ha ekonomiskt stöd från de rikaste rika och backning från någon av partiorganisationerna.

Efter de två världskrigen har de angloamerikanska oligarkerna skaffat sig en allt starkare maktposition. Ambitionen i den här kretsen är totalt världsherravälde och man är beredd att gå väldigt långt för att nå det. På initiativ från den här kretsen har rader av institutioner skapats likt en stor bläckfisk med armar som utgör plattformar för maktutövningen.

FN skapades med aktivt stöd från den mäktigaste av de mäktiga av de hyperrika familjerna – Rockefeller. Sannolikt fanns redan då tanken på en överstatlig världsregering under FN:s flagga. Västvärlden hade från början ett säkert grepp om FN genom sina tre permanenta platser i Säkerhetsrådet tillsammans med sin allierade Nationalistkina. Eftersom Ryssland tillhörde segrarmakterna tvingades man även ge dem en plats. Senare har Maos störtande av den nationalistkinesiska regimen tvingat väst att gå med på att även släppa in Kina i säkerhetsrådet. Väst har dock fortfarande sin majoritet med tre mot två. Notabelt är att världens näst folkrikaste land Indien inte har någon permanent plats i Säkerhetsrådet, medan Frankrike med bara en tjugondel av Indiens folkmängd har det.

Världens finansiella makt samlades i FED (ägd av oligarkins olika privata banker), Världsbanken och IMF. De senare kontrolleras genom ytterst ojämlika rösträttsregler som tillförsäkrar väst makten precis som i Säkerhetsrådet. En grundpelare är dollarns ställning som global reservvaluta, det ger USA och oligarkin enorma ekonomiska fördelar som hittills gjort deras ställning ohotad. Man förfogar i princip över ett eget sedeltryckeri.

Vid sidan av de uppräknade institutionerna har man skapat en rad ytterst inflytelserika tankesmedjor. De mest kända är Romklubben, Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen m.fl. som spelar en framträdande roll i den globala opinionsbildningen. I flera har svenska politiker och finansmän figurerat genom åren. I alla finns Rockefellers med i bakgrunden. Man har skapat miljöorganisationer som WWF, Sierra Club m.fl. som tillkommit med ekonomiskt stöd från oligarkin och guldkant från de kvarvarande europeiska kungahusen. Främst det engelska kungahuset står oligarkin mycket nära.

Genom det kalla kriget mot kommunismen fick oligarkin draghjälp för att bygga upp världens största och mäktigaste krigsmakt och runt den en enormt lönsam rustningsindustri i stor utsträckning ägd av oligarkernas företag. Genom inrättandet av NATO har man säkrat ett fortsatt spänt förhållande till Ryssland även efter det kalla kriget. P.s.s. håller man rustningarna igång i Europa även fortsättningsvis.

USA:s första efterkrigspresident Dwight D. Eisenhower såg under sin presidentperiod faran med maktkoncentrationen och varnade för den i sitt avskedstal när han lämnade över makten till John F. Kennedy, med orden:

… we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or un sought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. WE MUST NEVER let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted.

Den angloamerikanska makteliten har givetvis identifierat det som hotar deras ställning. Det man först fokuserade på var befolkningsutvecklingen. Man insåg att västvärldens befolkning inom kort skulle bli en liten minoritet av den totala. Mycket av opinionsbildningen och u-landsbiståndet efter WWII inriktades av detta skäl på barnbegränsning. Eftersom man var starkt influerad av Malthus teorier, om att ökat välstånd skulle stimulera barnafödandet, ansträngde sig inte västvärlden nämnvärt för att minska fattigdomen i U-länderna, även om man påstod det. Den politiken misslyckades helt eftersom Malthus helt enkelt hade fel.

Efterhand har västvärldens mäktiga insett att det verkliga hotet mot deras makt är den nu snabba ekonomiska tillväxten i en större del av de forna u-länderna. Kina är redan ikapp USA som den största ekonomin tätt följt av Indien. Man börjar genom BRICS-samarbetet utmana den angloamerikanska maktapparaten på allvar. Man visar tydliga ambitioner att beröva dollarn dess ställning som reservvaluta och i konkurrens med Världsbanken har Kina etablerat Asian Infrastructure Investment Bank. Så oligarkerna har bytt strategi och inriktar sig nu på möjliga åtgärder för att sätta stopp för och bryta den ekonomiska tillväxten i de stora utvecklingsländerna. Det är där klimatfrågan kommer in i bilden.

Fortsättning följer.

Demokrati | FED, FN, Indien, Kina, Klimatpolitik, Rockefeller, Romklubben, Ryssland | |
#1 - - Ann Löfving-Henriksson:

De stora utvecklingsländerna har aldrig låtit sig underordnas FN/IPCC och det gröna klimatindustriella komplexet. De lever sitt eget liv, utvecklas fritt och skrattar åt den gamla västvärlden "hela vägen till banken".
Risken med COP21 är att vi frivilligt skyndar på avvecklingen av vår utveckling därmed påskyndar den pågående förskjutningen av världens maktcentra mot Sydostasien som är och sedan decennier varit på gång.
Arma gamla goda gröna Europa!

#2 - - Josef Boberg:

Att mänsklighetens utsläpp av CO2 i någon nämnvärd grad skulle kunna förändra klimatet till varmare är en ren bluff - som jag ser det.


Svar: Hittills kanske en halv grad. Eftersom effekten minskar logaritmiskt och den direkta påverkan är i stort sett mättad är sannolikheten för någon stor påverkan nog liten. Jag tror att en fortsatt ökning kan ge någon grads uppvärmning, vilket är Vetenskapsakademins lägre antagande. Den stora påverkan av utsläppt koldioxid är ökande växtlighet och krympande öknar.
Lars Bern

#3 - - Eschaton:

Tack! Ser fram emot nästa del. Vilka är övriga oligarker - utöver Rockefeller och brittiska kungahuset?

Svar: Dom jobbar mestadels i det fördolda men en som inte gör det är Soros. Sedan har vi Kennedys, Rothschilds m.fl.. Kolla vilka som är storägare i FED så får du en hint.
Lars Bern

#4 - - K.Pålman:

Mitt i all omfördelning av makten globalt så går rykten om en global valuta SDR. De länder som anslutit sig är tydligen dollarn, euron, pundet, yen och hör o häpna Kinesiska Yuan, om detta nu skulle vara sant. Youtube IMF News Christine Lagard Chines Yuan SDR inclusion.

#5 - - Roger Carlgren:

Varför de kan hålla på så här beror på att människan har svårt att kunna se helheter.
Oftast hakar hon upp sig på detaljer före hon kan se helheten. Bortöver 50% av mänskligheten tycks lida av denna oförmåga.
Det är därför som meningslösa såpoperor går så bra, likväl som triviala videoklipp där en katt spolar i toaletten direkt får miljonpublik.
I en Svensk stad hade man en manifestation som gällde de framtida pensionernas skatter 30 pers dök upp.
Dagen efter uppträdde Jean-Banan på samma torg 5.000 pers dök upp.
Det verkar som att många människor tycker att det är obehagligt att tänka.
Kan det vara så?

#6 - - svitjod2000:

Det bästa jag läst sen Eldkvarn brann.........

#7 - - Henrik Mahlberg:

Men... Är det inte i USA som man trots allt har en oppositions mot klimothotsindustrin. Republikanerna jobbar ju hårt med utskottsförhör och liknande för att visa på galenskaperna. I Sverige finns ju i princip inget motstånd mot klimathosindustrin. Hur förklarar man det om man anser att västvärldens oligarker styr alla amerikansk politik?

#8 - - Carsten:

Om du kommer fram till slutsatsen att COP21 är endast en pusselbit till omsättning av 2030 Agenda och vad dess verkliga mål är ( inte heller här stämmer labeln överens med det verkliga innehållet), kommer vi att vara överens.
En annan pusselbit är dom sk frihandelsfördragen som inte heller har mycket med frihandel att göra ...


Spännande tider!

Tack för att du tar upp ämnet.

#9 - - tipp:

Det är intressant att se hur de socialistiska låtsas-antikapitalisterna V och S är ivriga att liera sig med de västliga oligarkerna och kungahusen. För att de borgerliga partierna inte ska bli sidsteppade vid kallelsen till köttgrytorna tvingas de ingå i Einheitspartei Schwedens. Tidigare frigjorde sig partiledningarna från medlemmarna genom att minska beroendet av medlemsavgifter och att tillskansa sig statsbidrag från skattebetalarna. Väljarna är tyvärr också besvärliga så därför känns ett enhetsparti säkrare för demokratiskyende partiledningar.
Jag kan också tänka mig att sovjetiska oligarker gärna ville delta i den nya världsordningen och när Sovjetunionen blev Ryssland så var det en anledning att flytta pengar till väst. När därför Putin nöp dem blev det stort oväsen i väst.
Bill Gates är för övrigt en av de nya USA-oligarkerna som har pengar nog att köpa in sig i klubben. Han är väl storägare i Monsanto.

#10 - - Sture Åström:

Försvaret och den industri, som tillverkar dess materiel, bildar en både personellt och ekonomiskt stark kraft. Dess intresse att få mera skattepengar måste balanseras, menade Eisenhower.

Men han fortsatte:

"Vi måste betrakta riskerna med att landets lärde kommer att domineras av statligt anställda med statliga forskningsanslag, så att inte politiken blir fånge hos en vetenskaplig-teknisk elit, då pengar alltid har stor makt."

Han kunde inte förutse den motsatta utvecklingen: Nu är det ”politiken” som fängslat ”vetenskapen”. Denna har blivit så politiserad att dess förtroende allvarligt urholkats. Ett tydligt exempel är klimatforskningen. I dess centrum står FN:s klimatpanel IPCC.

Den sysslar inte med vetenskap. Dess avsikt är att införa en Global Omfördelningspolitik, något som blir svårt att skilja från planekonomi.

Hur sådan fungerar vet vi. Attraktionen är naturligtvis de många jobben som byråkrater, vilket skulle ge FN-byråkraterna en säker försörjning.

#11 - - Roland Gustafsson:

Jag anar en fullständig bekräftelse på att den verkliga grunden för Irakkriget var Sadams hot att sälja olja mot Euro och lättnaderna för Iran kommer av deras diskussioner med Indien att sälja olja mot guld. Amerikanska planer på att
demokratisera 7 stater i Mena är jag osäker på den verkliga grunden för men ett är säkert och det är att oligarkerna vill hålla upp efterfrågan på produkter från deras militärindustriella industrier och det finns kanske inte någon annan grund.
En annan sak att fundera på efter denna text är avlyssningen av förmodligen alla väldens ledare
och det har väl sin förklaring här.

#12 - - latoba:

Att ta reda på vilka som äger FED verkar inte vara så lätt. Att Googla på det ger bara luddiga svar.

Svar: Här är de viktigaste tror jag:• Rothschild banks in London and Paris• Lazard Brothers Bank in Paris• Israel Moses Seif Bank in Italy• Warburg Bank in Hamburg and Amsterdam• Lehman Bank in New York• Kuhn Loeb Bank in New York• Rockefeller’s Chase Manhattan Bank in New York• Goldman Sachs Bank in New York.
Lars Bern

#13 - - Dan:

Ladda ned och läs om FED och alla turer före och efter. Mycket intressant.
https://archive.org/stream/CreatureFromJekyllIslandByG.Edward-G.EdwardGriffin#page/n1/mode/2up

#14 - - Viktor:

Hej! Först; Bra skrivet!
Det är tråkigt att Malthus idéer fortfarande har ett tydligt fäste, inte minst i "miljörörelsen". Bland annat idén att befolkningen i världen skulle växa exponentiellt trots att vi ser en sublinjär befolkningstillväxt och ett fallande antal barn per kvinna.

Upp