Cancer – några råd till gamla vänner III

Kost och cancer

Hippokrates kloka ord: ”Låt din mat vara din medicin och låt din medicin vara din mat.” var utgångspunkt för ett kampanjförslag när Cancerfonden år 2001 firade sitt 50-årsjubileum. Fonden hade året innan tillsatt en jubileumskommitté för att ta fram ett kampanjprogram för jubileet. Som vice ordförande i fonden kom jag att ingå i kommittén. Tidigare kampanjer hade handlat om rökningens farlighet och risken med för intensivt solande. Vår idé var att vi denna gång i Hippokrates anda skulle uppmärksamma människors kostvanor. Vi skulle ge råd om hur man skulle äta för att minska sin risk att bli cancersjuk. Våra forskare fick styrelsens uppdrag att ta fram ett underlag för de tänkta kostråden.

Döm om vår besvikelse när forskarna kom tillbaka till kommittén och avrådde från en kostkampanj. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med evidensbaserad forskning rörande sambanden mellan vår kost och risken för att utveckla en cancer, menade man. Allt vi läst om fiberrik mat, rött kött och andra påstådda riskfaktorer saknade i realiteten stöd i evidensbaserad forskning. Så det blev ingen kostkampanj i brist på tillräcklig kunskap? För mig som lekman var det en självklarhet att bland det första vi borde beforska vid studier av våra sjukdomar, borde vara sambanden mellan kosten och sjukligheten. Att det inte är så blev ett uppvaknande för mig. Och ändå går samhället via Livsmedelsverk och Folkhälsoinstitutet ut med kostrekommendationer. Varifrån inhämtar de sina underlag frågade jag mig?

Den definitiva kicken att börja studera ämnet på allvar, fick jag när jag några år senare drabbades av blodsockersvängningar varje gång jag tog en längre morgonpromenad med min hund. En god vän fäste min uppmärksamhet på det olämpliga att börja dagen med müsli och ProViva. Så, idag består min frukost av en stor kopp kaffe med en rågad matsked kokosfett och 40%-ig grädde samt en omelett på tre ägg och grädde. Jag mår förträffligt, håller mig mätt till middagen och mitt blodsocker är bra och stabilt.

Tillbaka till kostråden som samhället frikostigt strör omkring sig. Varifrån kom de en gång i tiden? Jag har tidigare skrivit om upprinnelsen till dagens kostråd som ni kan läsa om här på bloggen. Det är alltså som vanligt politisk klåfingrighet som lett till att en inhuman kosthållning sprider sig över världen som en präriebrand. Jag skall återkomma till detta senare.

Om man ritar en historisk kurva över förekomsten av metabola sjukdomar i USA, så ser man hur utvecklingen är relativt lugn fram till tre år efter att amerikanska politiker kom med sina Dietary Goals år 1977. År 1980 viker kurvan distinkt av uppåt och sjukligheten börjar öka i mycket snabb takt. Fetman bland amerikanska 60 åriga män steg från 3% år 1890 till nära 50% idag.  År 1880 var förekomsten av diabetes-2 i USA 2 på 100.000 och är nu på väg mot 35.000 på 100.000. Mellan åren 1990 till 2010 ökade dödsfallen i Alzheimer (numer även benämnt diabetes-3) med 500 %.

Resten av västvärlden följer tätt efter USA med en liknande utveckling. Den kostrelaterade sjukligheten börjar nu även sätta skrämmande spår bland utvecklingsländerna. Mellan åren 1980 till idag har antalet överviktiga i världen stigit till över två miljarder. I Kina är redan över var tionde diabetiker och mer än halva befolkningen är prediabetiker. Den minskande fattigdomen i världen innebär att den ohälsosamma och kolhydratrika skräpmaten snabbt sprider sig till hela jordens befolkning. Detta är historiens största pandemi. Ett oerhört mycket allvarligare problem än vår påverkan på klimatet som samlar världens ledare och kostar oerhörda resurser till ingen nytta.

Eftersom även cancer är en i huvudsak metabol sjukdom följer cancersjukligheten samma dystra utveckling som övriga metabola sjukdomar. Den ökade risken för cellskador som följer av alla nya kemikalier i maten är givetvis en viktig faktor som bl.a. förstärks av ökat gluteninnehåll. Gluten har egenskapen att skada tarmväggarnas skydd mot att obehöriga ämnen kommer in i kroppen, så den stigande förekomsten av gluten medverkar till att öppna dörren för det snabbt växande antalet kemikalier som tillsätts industrimaten. Tillsammans med stigande blodsocker hos befolkningen och det kraftigt ökande intaget av främst fruktsocker från billig high fructose corn syrup skapas en utmärkt miljö för cancerceller att växa till sig i.

Ett argument som jag stött på inom sjukvården är att man inte kan hindra att glukos tillförs cancertumörer. Man hävdar ett det inte spelar någon roll om man minskar på kost som orsakar förhöjt blodsocker, därför att levern producerar sitt eget druvsocker från lagrad glykogen. Det är riktigt, men vad de glömmer är att kroppen bara producerar vad vi behöver och att den produktionen därför inte ger upphov till de blodsockertoppar som kolhydratrik föda ger. Det innebär att inte heller hormonerna Insulin och IGF-1 som stimulerar cancerväxt, frigörs i ökande mängd för att reglera sockernivån. Och det är värre än så.

Levern producerar bara glykos och inte fruktos, som är en betydligt farligare sockerart. Forskning visar att fruktosens metabolism är sådan att den stimulerar cancertillväxt betydligt mer än glukos. Den fruktos vi får i oss kommer bara från vår föda och den moderna industrimaten innehåller mycket stora mängder fruktos. När vi mäter vårt blodsocker, mäter vi bara glukoshalten. Mängden fruktos kan vi bara gissa oss till. Detta gör att den faktiska summan av glukos och fruktos i blodet kan vara mer än dubbelt så hög som den uppmätta glukoshalten, när sockret främst tillförts med kosten i jämförelse med när det producerats i levern. Den slutsats man måste dra av denna iakttagelse är, att det finns mycket starka skäl för den som har en cancersjukdom att helt avstå från kolhydrater i kosten. Vill man minska risken för att utveckla en cancer gäller det att vara restriktiv med lättförbrända kolhydrater i allmänhet och industrimat innehållande socker och kemiska tillsatser i synnerhet.

Den vanliga föreställningen att frukt är väldigt nyttigt för oss avspeglas ofta i de officiella kostråden om att äta mer frukt och grönt. Det var säkert så en gång i tiden, men modern växtförädling har tagit fram allt sockerrikare fruktsorter. Eftersom frukt som namnet antyder innehåller mycket fruktsocker (fruktos) så får vi i oss mer fruktsocker med dagens ”goda” frukt än från den lite surare frukt som man åt förr. Detta innebär att man inte bör ge frukt till en cancersjuk och att övriga skall vara måttliga med fruktintaget. När man äter frukt skall man äta måttligt med hela frukter som ger en jämnare förbränning och undvika juicer som ger farliga sockerkickar. Att äta grönsaker och då kanske främst gröna bladgrönsaker verkar dock fortfarande vara ett bra kostråd.

Ett vanligt argument från många läkare mot att undvika att ge cancersjuka kolhydrater är att sjukdomen gör att de riskerar att svälta ihjäl, därför måste man trots sockret ge dem näringsrika kolhydrater. Jag tror detta är en vanföreställning som beror på läkarkårens förhållandevis dåliga kunskapsnivå på det här området. Att tillföra näring via glykosdropp är givetvis även en högst diskutabel behandling av en cancersjuk, även om det är bättre än fruktosrik kost. Den mest näringsrika kosten är faktiskt naturligt fett, varför jag i första hand skulle förorda att man ger cancersjuka en ketogen diet som är rik på naturligt fett som smör, grädde, kokosfett, raps- och olivolja, ägg och feta kötträtter. Det finns exempel på cancersjuka i långt framskridet stadium som lyckats reversera sin cancer med strikt ketogen diet. Det lyckas dock inte alltid.

Rädslan för naturligt fet mat emanerar givetvis från den felaktiga kolesterolhypotesen som på senare år motsagts av en lång rad forskningsstudier. Den sitter tyvärr kvar i ryggmärgen hos många läkare och nästan alla nutritionister. Kolesterol är nyttigt och måttligt förhöjda kolesterolnivåer i blodet förlänger livet för oss äldre – vi som löper störst risk att bli cancersjuka. De hållbarare vegetabiliska fetterna och transfetterna som ersatt det kolesterolrika naturliga fettet i industrimaten, är ofta starkt inflammatoriska och vilket skapar ytterligare gynnsamma miljöer för metabola sjukdomar och cancer. Undantag verkar vara kallpressad kokos-, raps- och olivolja. Till detta kommer rader av olika kemikalier som tillsätts i industrimaten för ökad hållbarhet och för att påverka smak och färg, där naturlig smak och färg tagits bort av hållbarhetsskäl. Man bör alltså undvika allt vad industrifetter och margariner heter, de är inte människoföda.

WHO har i dagarna gått ut med larm om att rött kött ökar cancerrisken. Jag tror att dessa larm hetsats fram i skuggan av klimathysterin som försöker lägga skulden på köttet för växtgasutsläpp. Denna uppfattning är bygd på studier av kraftfoderbaserade djurfabriker och inte på ekologisk köttproduktion från fribetande köttdjur. Stora industriintressen har lyckats få naiva miljömänniskor att tro att produktionen av främst nötkött skulle hota klimatet, på så sätt får man dem att medverka i kampanjen mot färskvaror till förmån för den oändligt hållbara billiga spannmålsbaserade industrimaten.

Färskt rött och fett kött är bland det nyttigaste vi människor kan äta. Det var en viktig del i vår föda när vår art och våra hjärnor en gång utvecklades. Självklart är säkert WHO:s varningar befogade för olika charkuterier, men inte p.g.a. köttinnehållet utan p.g.a. alla tillsatserna av kemikalier och spannmål i produkterna. De studier som gjorts på kost med högt intag av rött kött klarar inte av att hålla isär färskt obearbetat kött och charkuterier, varför dessa studier i princip är helt värdelösa.

Detta med hållbarheten är givetvis ett mycket starkt industriintresse eftersom det kraftigt minskar förluster p.g.a. svinn i distributionsleden. Vi kan idag hitta industrimat som är hållbar i åratal därför att insekter och mikroorganismer skyr den, men är den då lämplig människoföda måste vi fråga oss? Lägg en klick smör och en klick margarin på ett fatt och låt det stå framme, så kommer ni snart se vad insekter och mikroorganismer väljer.

Sammanfattningsvis kan man säga att en kost som minskar cancerriskerna bör vara av LCHF-typ baserad på naturliga obearbetade råvaror. Laga er mat själva och undvik nästan all industrimat. Ät er mätta på naturligt fett i första hand, undvik lättförbrända kolhydrater och var måttlig med proteiner. Någon garanti för att slippa cancer är det dock inte tyvärr, fortfarande är det viktigaste att välja rätt föräldrar.

Hälsa | Alzheimer, Becel, Big Food, Cancerfonden, Coca Cola, Kostforskning, LCHF, SLV, Socker, kolesterol, transfett | |
#1 - - Peter Stilbs:

Intressant läsning som vanligt, Lars - men det är så konstigt detta med "kolesterol" i sammanhanget - egentligen handlar det inte alls om kolesterol, utan om Lipoproteiner (high density & low density, HDL & LDL) som transporterar det livsviktiga kolesterolet, som är en byggsten i våra cellmembran (ca 25 gram omsätts visst i kroppen varje dag).

Svar: Tack Peter, tyvärr var inlägget redan för långt. I komplicerade ämnen är det omöjligt att få in alla viktiga nyanser. Så man får skjuta lite från höften.
Lars Bern

#2 - - lensof:

Agnes Wold skrev ett intressant inlägg om värdet av obehandlad mjölk. Hur den moderna industriella mjölken är mer anpassad till industri och plånbok än till vårt välbefinnande.
Jag har också hört att den icke homogeniserade mjölken hjälper oss att hålla Alzeimers borta.
En del vill varna bröstcancerpatienter för mjölk men de studier jag sett om detta är från länder där man ger korna hormoner för större produktion. Något som inte är tillåtet i Sverige. Då dyker misstanken upp att dessa varningar är styrd från tillverkare av olika typer av vegetarisk "mjölk".
Okunskapen bland s.k. rådgivare ger stora luckor som tycks utnyttjas hämningslöst.

Du ska ha stort tack för den information du ger på denna blogg. Det hjälper en när man behöver ta ställning och kanske ifrågasätta slentrianmässigt valda behandlingar. Med goda kunskaper får man en bättre dialog med läkaren och därmed också mer personligt anpassad behandling.
Så var det för mig när jag behandlades för min cancerdiagnos.

#3 - - Lars M:

Hej
Tack för de intressanta artiklarna om cancer. Jag läste för ett tag sen boken When the body says no, av Gabor Mate (http://drgabormate.com/book/when-the-body-says-no/). En väldigt intressant bok om hur stress kan vara en bidragande faktor till många sjukdomar, bla cancer. Kanske kan vara bra underlag för ytterliggare en del i serien.

Svar: Tveklöst är stress skadligt för hälsan och då speciellt för vårt hjärta och hjärna.
Lars Bern

#4 - - Göran:

"...fortfarande är det viktigaste att välja rätt föräldrar." Menar du genetiskt eller att ha turen att få ett par föräldrar so bryr sig om vad de stoppar i sig sina barn?

Vill lägga en kommentar om många koststudier som ofta blir rubriker i Aftonbladet eller Expressen. I huvudsak är alla dessa statistiska vilket i princip inte bevisar det minsta lilla. En sådan kan vara att man kommer fram till att alla som bor på en viss gata löper risk att drabbas av någon viss typ av sjukdom. Om jag tar alla som har en viss typ av sjukdom och frågar alla på den gatan vilken färg de har på sitt toalettpapper kan jag sedan dra slutsatsen att de som drabbas av denna sjukdom löper större risk om de har en viss färg på sitt toalettpapper. Rent nonsens med andra ord.

Till och med vetenskapliga studier under kontrollerade förhållanden har svårt att leta rätt på vad som orsaker en viss sjukdom utifrån vad folk äter. Det beror på att folk inte äter det de blir tillsagda att äta under studien. I en sådan studie är det dessutom för få deltagare. Det beror på att det kostar väldigt mycket att ha många människor under kontrollerade former som dessutom mer eller mindre innebär att de måste låsas in så det går att ha hundra procent kontroll på vad de äter.

Jämför med när en studie visar att man blir fet av att äta hamburgare och drar slutsatsen att det är fettet i hamburgerköttet som är orsaken och glömmer totalt bort att ett hamburgermål ofta består av bröd, läsk och pomfritt.


Svar: Helt riktiga synpunkter, att hitta verkliga samband i komplexa system är väldigt svårt och gör det frestande att fuska.
Lars Bern

#5 - - Jacob Norin:

Ännu en väldigt intressant artikel. Tack Lars! Jag tränar rätt mycket och vill naturligtvis då bygga mer muskler, detta gör att jag intar rätt mycket protein i min kost. Minst 1g / kilo (kroppsvikt) ett par dagar i veckan. Vad säger du om detta?

Svar: Då behöver du proteinerna, så det kan inte vara fel. Vi skall dock komma ihåg att även proteiner i överskott kan höja blodsockret. Köp en blodsockermätare och kolla då och då så att du vet att du inte går runt med förhöjt blodsocker. Den kostar inte mycket.
Lars Bern

#6 - - Carsten:

Hej Lars

Har du en lista på livsmedel (inte rätterna) som du frodas på?

Med bästa hälsningar

Carsten

Svar: Nej någon sådan lista har jag inte och jag är inte säker att jag är den bästa att ge tips. Det finns dock en rad bra LCHF-kokböcker som jag tror du hittar på Annika Dahlqvists hemsida http://annikadahlqvist.com/.
Lars Bern

#7 - - Tege Tornvall:

Amen! Det finns ett starkt asketiskt och moraliskt drag mot opassande njutning i rådande kostråd - med socker och godis som säkerhetsventiler och belöning för "avhållsamhet". Jag ser i min närhet fullständigt misslyckade och verkningslösa bantningskurer och får ideligen höra att kött jag köper "är för fett". En ständig kamp för att kunna äta vettigt.

#8 - - Bengt-Ove Högström:

En mycket intressant och tänkvärd artikel. Kostråd har ju funnits i hundra år. Min farmor hade en ramsa med kostråd som slutade så här efter det att de flesta matvaror eliminerats. " Ät ej salt ej surt ej sött sällan växtmat aldrig kött sedan kan du med visshet veta vad du eljest kan få äta". Sjuk var hon aldrig men industrimaten existerade ju inte.

#9 - - Nyckelpigan:

Tack för utmärkta artiklar. Ber att få bidraga med ytterligare ett litet strå till stacken, under rubrik:2014 The pentose phosphate pathway and cancer. Samt med länk: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968000414001066

MVH

Svar: Tack för tipset! Det finns tyvärr rader av aspekter på cancer som jag tvingar utelämna av utrymmesskäl och för att göra det enklare att ta till sig de viktigaste huvuddragen.
Lars Bern

#10 - - Ingemar Ljungqvist:

Gratulerar till en förnäm trippelblogg. Här möts en fin diskussion. Men det finns en annan aspekt som bara delvis berörts i dessa tre avsnitt och det är besvären från svamp i sjuka hus- Går man i på denna länk: http://www.lfs-web.se/nyheter-senaste.htm så återfinns rena fynden med utmärkta samband beskrivna mögel - människor - cancer men kanske ännu viktigare hur man bekämpar dessa.
Ingemar Ljungqvist, www.2000tv.se

#11 - - Louice:

Intressant läsning! Själv äter vi stenålderskost i detta hus, men lite inslag av feta mejerier. Vet inte hur mycket mejerier man "vågar" sätta in i kosten.
Undrar även detta med kolhydrater som du skriver om. Vi äter ju inte kolhydrater eftersom vi utesluter allt sånt, men vi äter ju kolhydrater i form av grönsaker. Det är väl okej ändå? Alltså, sötpotatis, potatis, morötter, rotfrukter över lag, broccoli, blomkål, kål av alla dess slag, svartrot, osv osv. ?
Jag undrar även vad jag ska ge mina barn. Jag har genom vår kostdiet uteslutit, som ovan skrivet alla spannmål, socker, baljväxter och mycket mejerier. Jag har dock gjort havregröt och havrebröd. Är havre lika dåligt? VAD ska jag ge mina barn och framförallt min bebis, på 7 månader som just börjat äta mat. Livrädd för att ge henne för lite näring och fortsätter amma och amma och amma i hopp om att någon gång få svar av någon.
Vänligen Louice

Svar: Jag är inte rätt person att svara på alla dina frågor, men ett tips är att skaffa en blodsockermätare (kostar under 200 kr) och kolla blodsockret efter olika måltider. Om det blir mycket högre än 6 mmol/l så är det inte bra ur denna synvinkel. Havre tror jag är det sädeslag som inte innehåller gluten. Grönsaker som växer ovan jord är oftast bäst, rotfrukter innehåller mycket kolhydrater och är därför blodsockerhöjande.
Lars Bern

#12 - - malte:

a) Förhöjda mängder av IGF 1 är positivt korrelerat till bröst- och protatacancer.
b) Intag av mjölk ger förhöjda mängder av IGF 1.
Referens:

http://www.whitelies.org.uk/health-nutrition/insulin-growth-factor-1-igf-1

#13 - - EVA:

#11Loice
Rekommenderar dig att gå in på Ann Fernholms blogg ettsotareblod.se
Ann Fernholm är doktor i molekulär bioteknik, forskare och vetenskapsjournalist. Jag har hennes två tidigare böcker; Ett sötare blod och Det sötaste vi har. Hennes senaste bok heter "Att lära små barn äta mat" (kostar 163:- på Bokus). De två första böckerna är fantastiskt bra. Den senaste har jag inte läst ännu. Ann har varit på TV många gånger och hon är mycket kunnig. Läs om den senaste boken på hennes blogg. Jag tror du kan få mycket hjälp av den!

#14 - - Cosmik Debris:

När jag upptäckte att du skriver Daesh slutade jag läsa. Magnus Norell menar att man skall kalla dem vid sitt rätta namn. Det är Islamiska Staten.

Alla som skriver Daesh i tron att man hånar IS misstar sig. Att dem säger Daesh i Mellanöstern betyder inte att vi skall kalla dem det i Sverige. Det är helt meningslöst då det troligtvis endast fungerar på plats i Mellanöstern.

Daeshhypen kommer sig av att PK-folk vill inte vill blanda in muslimer och islam

I fortsättningen tycker jag att du åtminstone kan sträcka dig till att kalla dem Islamiska Daesh :-)

#15 - - Magnus:

Hej.
Jag blir så glad av att läsa dessa 3 bloggning om cancer. Glad på det viset att dom ger mig rätt i allt det jag googlat från, pratat med personer som Dr. Paul Clayton och andra näringskunniga personer. Jag har lyssnat på totaltokiga diabetessköteskor som blir hysteriska av att höra lchf nämnas men som blir knäpptysta när dom mäter blodsocker och långtidssocker. Fast det är ju medicinen som gör det säger dom sen. Trist att berätta säger jag men jag tar inte ett enda piller..... ridå....
Det finns onkologer som faktiskt är intresserade och kunniga. Sitter just i detta nu med en svårt cancersjuk anhörig vid min sida på Onkologen i Lund. Här finns en överläkare som genast tog ett D vitamin prov för en hög nivå på det var till stor hjälp både under och efter cytostatika behandlingen. Vi intar 4000-5000 IE D3-vitamin dagligen. Min nära anhöriga låg på 91nmol/liter och vi kunde gärna höja det mer fick vi veta. Vi gå båda på lchf sen 2 år och är nu helt medicinfria diabetiker typ-2. Läkaren gav stort gillande till den kosten men beklagade stort att det inte går att få sån kost på sjukhuset. Vi löser det så gott det går med egna inköp av "feta goda tillbehör" och väljer det minst onda av det som serveras. Överläkaren gav även plus för vårt intag av Zinzino Balance Oil = ett i sig unikt omega 3 tillskott. Omega 3 hjälper till att skydda hjärta och kärl från den giftiga cytostatikan sa han. Det finna alt hopp om läkarkåren. Ola Lindén heter "vår läkare" förresten. Sen har jag nu blivit helt övertygad om att änglar faktiskt finns. Dom jobbar på avdelning 87 på onkologen i Lund

#16 - - Diabetiker:

En riktig tankeställare.
Hörde att i Sydafrika och Mexico hade många diabetes pga att dom åt mycket majsrelaterade produkter.

Svar: Bl.a. High Fructose Corn Syrup!
Lars Bern

#17 - - Börje Gustavsson:

Lars Bern, rubriken på ditt inlägg är ”Cancer - några råd till gamla vänner lll”. Då ska jag ge dig och även dina vänner det allra bästa råd när det gäller att förhindra och bota cancer och även många andra sjukdomar: Införskaffa omgående boken ”Kinastudien, den mest omfattande näringsstudie någonsin” och läs den omgående! Här finns en bra recension av boken: http://www.2000taletsvetenskap.nu/gammalt/recensioner/recens35.htm
Jag ser framemot din reaktion på boken!
Boken finns på både på engelska och svenska.

Upp