De sålde sina själar för en grynvälling!

USA:s och Sveriges ledande alarmistforskare James Hansen och Johan Rockström.
 
I min tidigare serie artiklar med anledning av klimatkonferensen COP21 under rubriken Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet analyserade jag vilka krafter och ekonomiska intressen som har varit drivande i klimatfrågan. Den officiella målsättningen var att minska utsläppen av koldioxid i tron att den stigande koldioxidhalten utgör ett hot mot jordens klimat. Om man bedömer uppgörelsen utifrån det målet så var COP21 ett praktfiasko. Uppgörelsen kommer inte att påverka koldioxidutsläppen överhuvudtaget och de länder som har planer på kraftigt utbyggd fossilanvändning kan lugnt fortsätta.

De icke uttalade mål som intressenterna bakom COP21 haft, som jag redogjorde för i mina tidigare artiklar var att bromsa tillväxten i länder som Kina och Indien med energianorexi och att föra över makt från nationella regeringar och parlament till överstatliga organ och globala banker och företag. För tillfället har man inte lyckats påtvinga de stora utvecklingsländerna någon energianorexi, men man har lyckats sätta press på dem.

COP21-uppgörelsen innebär att den angloamerikanska oligarkin fått som de velat, mer makt och myndighet skjuts över till deras handgångna FN och andra överstatliga intressen från av folken valda församlingar. Deras globala företag kan stödja sig på överenskommelsen i sin konkurrens med mindre nationella företag och deras banker får låna ut mer pengar till svaga nationalstater som Sverige m.fl. när de undergräver sina ekonomier för att försöka leva upp till ökande överstatliga krav.

Det mesta går just nu Rockefellers, Rothschilds och Soros väg. COP21 var en stor om än inte total framgång för dem. Man har EU helt på knä med iscensatt migrantinvasion och skenande energikostnader och skuldsättning.  Kina, Indien och Ryssland kommer dock att fortsatt vara ett stort hot mot deras maktposition, så nya utspel är att vänta.

För alla forskare som inbillat sig att de skulle kunna rädda världen genom att blåsa upp klimatlarm och sitta och ändra i historiens temperaturserier för att ge intryck av att vi var på väg mot en skenande uppvärmning, kommer nu en genant baksmälla. Medan champagnekorkarna smäller i oligarkernas styrelserum kommer de forskare som sålt sig att vakna till en verklighet där växthusgaserna fortsätter öka i atmosfären i oförminskad takt. De har sålt sina själar för en grynvälling!

Med klimatet är fortsatt allt som det brukar vara - helt normalt m.a.o.!

http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/12/james-hansen-climate-change-paris-talks-fraud

 

Hållbar utveckling | COP21, EU,, FN, Indien, James Hansen, Kina, Ryssland | |
#1 - - Håkan Birke:

Och vi kommer att få höra charlatanen Rockström mfl i radio och TV. Suck!

#2 - - Johan Tisell:

Jag läser att man avser hålla sig under + 2° C relativt förindustriell temperatur. Och med det anser jag att man måste gå till pre 1750, cirka. Då var det förbannat kallt och fortfarande kvar i lilla istiden. Frågan är ju vad som är normalt, men ett medelvärde över de 3000 gångna åren (så man får med roman heat period) hamnar nog kring eller över + 2° relativt 1700-talets början?

Vi de rackarna frysa ihjäl oss?

#3 - - Tom Dahl:

Hela klimatdebatten har ett lite hallelujaliknande tillstånd över sig. När svensk media driver en agenda hårt så finns alla skäl att dra öronen åt sig.

Det miljöhot som jag anser att man borde fokusera på i första hand är alla utsläpp och dumpningar av farligt avfall i både mark och vatten.

Ta bara de ämnen som kommer från mediciner, p-piller och antibiotika som de kommunala reningsverken inte förmår att ta hand om och går rakt ut i våra vattentäkter.

Vi har kvadratkilometer stora öar av plast som flyter runt i haven.

Ett annat stort problem som inte många pratar om är beläggningen i de kommunala avloppsrören som ofta är väldigt gamla vid det här laget. Användningen av matolja har ökat stort på senare år och i avloppsrören så stelnar matfettet och blir hårt som glas och genererar dyrbara stopp.

Ligger ingen rasism i detta men i och med den mycket stora befolkningsökningen från de länder där matkulturen innefattar användandet av 5 liters dunk efter 5 liters dunk med matolja.

Har har samhället kostnader av gigantisk art framför sig.
Det är ingen rolig värld vi efterlämnar till våra barn och barnbarn.

#4 - - tipp:

Ser att Patrick Moore har anmält Greenpeace till FBI av flera skäl, bl a att de försökt hindra kongressförhören med Will Happer.
http://www.drroyspencer.com/2015/12/greenpeace-founder-reports-it-to-the-fbi-under-rico-and-wire-fraud-statutes/.

#5 - - Björn i Bromma:

Personliga funderingar, lite ironiskt :
-Undrar hur mycket onödiga utsläpp det har varit under årens lopp pga alla resor till och från konferenser, informationsmöten, workshops mm. Det måste vara väldigt mycket, men det är väl en del av incitamentet för deltagarna att få frotteras med varandra och förnämt skall det väl också vara på skattebetalarnas bekostnad.
-Undrar hur mycket onödiga CO2-utsläpp och elförbrukningar det har varit via utandningsluften från alla gapande miljömuppar och alarmister. Tex konferenslokaler har nästan alltid CO2-styrd ventilation.
-Tänk om det återigen infaller ett ny "lilla istid" om ett antal år pga lägre solaktivitet, vilket ledande solforskare fruktar.
Vad händer då egentligen, politiskt ?

#6 - - Ann Löfving-Henriksson:

Lars Bern, på vad sätt har den angloamerikanska oligarkin fått ökad makt i och med texten i COP21?

Svar: FN får ett förstärkt överstatligt mandat för att granska hur nationalstater lever upp till sina åtaganden och hur rika länder klarar sina finansiella löften. Man har en förstärkt plattform att utgå ifrån för att ta ifrån nationalstater ännu mer av deras självbestämmande. Eftersom dessa oligarker alltid haft ett stort inflytande inom FN (sedan grundandet) innebär en starkare roll för FN en starkare roll för oligarkerna. Glöm inte att hela klimathypen var uttänkt av Rockefellers och de satte in en av sina mest lojala som ordförande vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 där i princip kampanjen började. Han dog ju f.ö. härom dagen och fick inte uppleva oligarkins triumf.
Lars Bern

#7 - - Göran:

Re #3 Tom Dahl

I dagsläget finns det inger rationellt sätt att ta hand om våra sopor. Det är bara att lägga dem på hög tills den dagen då både teknik och kunskap finns att använda sophögarna rationellt. Det kräver väldigt lite utrymme och behöver inte smutsa ner något märkbart.

Återvinning av papper är en konstig industri då det förorsakar mer utsläpp av dåliga ämnen än vad nyproduktion av papper gör.

Produktion av etanol förorsakar högre matpriser och är dåligt för motorer och skapar mer dåliga nedsmutsning än vad oljeindustrin gör.

Att immigranter förorsakar problem med våra avlopp är ändå bara en teknisk och ekonomiskt fråga. Det är lite värre med att den svenska innovativa kulturen utarmas mer och mer. Att Sverige är ett framgångsrikt land är i första hand en kulturell fråga och handlar inte om att utbildning skulle vara bättre eller sämre. Den kulturen håller sakta på att "späs ut" och undan för undan införs planekonomi mer och mer och rent dårskap på våra utbildningsinstitutioner där bl.a. hela det naturvetenskapliga området anses vara kvinnoförtryckande och rasistisk och ska göras om enligt genusvetenskapliga synvinklar.

Det finns bara en sak som kan göra ett samhälle framgångsrikt. Individuellt och ekonomisk frihet. Sverige har präglats att regleringar, förbud mot tänkande och företagsamhet från maktens sida. När det till stora delar avskaffades under 1800-talet startade Sveriges ekonomiska välstånd. Det går faktiskt att påstå att utan alla kungars förtryck i Sverige och andra länder hade vårt samhälle varit flera hundra år länge in i framtiden rent tekniskt idag. Trots det tycks en stor del av alla människor vilja ha planekonomi och att makt ska centraliseras mer och mer. Åtminstone kommer det att ge folk lite att prata om när de en dag står i matköerna: "Hur kunde det bli så här?" Hela diskussionen om klimathotet visar hur lite människor överhuvud taget tänker.

#8 - - Ann Löfving-Henriksson:

Lars B. Tack för svaret. Det jag egentligen undrade över är om de löften som hittills getts om bidrag till den gröna klimat fonden m.fl. fonder som nämns i texten, OM de löftena är bindande eller NÄR de ev. blir bindande.
Nästa fråga är går det inte att hoppa av NU?
Om skattebetalarna i landet får klart för sig att utsläppen inte kommer att minska så länge Kina, Indien mfl tillväxtländer är fria att prioritera utveckling till och med med stöd av fossil energi så minskar nog klimatintresset.
Om de dessutom får klart för sig att hela klimathotsfrågan hela tiden byggt på bedrägeri och att det i grund och botten var fråga om att suga ut de gamla i-länderna för att "ge åt diktatorerna" i de fattiga länderna så kan det ju snabbt bildas opinion för att inte ge bidrag alls till alla dessa FNs/klimatets lurendrejerifonder.
U-hjälp har väl dessutom sällan bidragit till utveckling vilket ytterligare slår undan benen för dessa fonder.

#9 - - Allan Forsling:

Ibland uppstår lämmeltåg. De tågar samfällt mot sin undergång, stup eller vatten. För mig förefaller hela klimathysterin som ett lämmeltåg, helt uppbackat av media.

#10 - - Bengt-Ove Högström:

Klimatmötet i Paris är väl som att klippa en gris "mycket väsen för lite ull". Delegaterna tror att de har åstadkommit något stort. Om nu solens aktivitet gör så att det blir kallare och temperaturen sjunker så att den globala temperaturen inte stiger med mer än omk 1,5 grader C. Då kommer alla miljömuppar att slå sig för bröstet och säga " Det var vi som räddade världen".
Bengt-Ove Högström

Svar: Precis som man gjorde när ozonhålet krympte, vilket det gör vart 11 år.
Lars Bern

#11 - - Bo Larsson:

Ursäkta att jag är lite oinformerad men vad är mekanismerna i t ex Sverige som gör att regering och riksdag kommit fram till att antropegenic climate change existerar? Vilka fakta grundar de sig på och varför? Är det för att IPCC anses automatiskt vara auktoritet som man inte kan ifrågasätta och måste följa pga Sverige är medlem i FN? Finns det något bindande juridiskt avtal? Eller har regeringen egna vetenskapliga auktoriteter som den har någon slags skyldighet att lyssna till. Eller beror det på att majoriteten av politiker och riksdagsmän helt enkelt bara "tror" på det som anses vara politiskt korrekt i klimatfrågan och därmed anser att de kan ta beslut som innebär att Sveriges "officiella hållning" är att ACC är sant? Finns det någon opposition bland politiker eller riksdagsmän som förstår klimatbedrägeriet och försöker informera sina kollegor?

Det finns ju så många tunga vetenskapsmän och tillgänglig fakta som totalt motsäger IPCC. Varför tar man inte in den informationen? Varför väger den inte lika tungt? Varför tycks det som om man inte ens för en diskussion om att ACC inte är så belagt att man kan agera på det sätt man gör, utan att man borde ha en annan hållning innan man kan vara helt säker på hur man ska agera?

Vad är mekanismerna för hur man lyckats dupera en hel värld med dessa uppenbara lögner, speciellt när alla fakta existerar att det inte förekommit någon uppvärmning de senaste 19 åren och alla förutsägelser kommit på skam?

Om vi kan förstå de mekanismerna kanske det går att göra något åt eländet.

Faktum är at klimatbedrägeriet handlar om ren kriminalitet, ett gigantiskt globalt svindleri som innebär att ofantliga summor av våra skattekronor och privata tillgångar helt enkelt stjäls. Och vi berövas vår frihet och vårt självbestämmande likaså.

Detta är kriminalitet och diskussionen och debatten borde inte handla om ACC existerar eller inte, utan budskapet till politikerna borde vara: ni måste ta ert ansvar och se till att klimatbedragarna blir arresterade och dragna inför domstol. Annars är ni medskyldiga.

Tillräckligt med fakta i målet existerar, de behöver bara sammanställas och presenteras av en åklagare/brottsmålsadvokat för politikerna med krav på arrest av bedragarna. Man skulle alternativt kunna skapa en global class act och stämma dem vilket om inte annat troligen skulle flytta över debatten från en diskussion om klimatskepticism till brottsmålsutredning.

Politiker och allmänhet behöver också få alla fakta som visar att FN är en trojan med syfte att i slutändan på ett mycket förrädiskt sätt, ge en liten klick möjlighet att ta kontroll över världens länder där världen befolkning inte kommer ha någonting att säga till om. Mycket raffinerat. FN är ett långsiktigt svindleri där förtroendet, ungefär som när en sol och vårare agerar, har byggts upp under lång tid där man gett sken av att arbeta för mänsklighetens bästa, för att i slutändan övergå till en kriminell diktatorisk världsregering kontrollerad av bankerna/oligarkerna.

Svar: Hinner inte besvara alla frågor, men du är redan svaren på spåret. Svenska politiker har alltid fjäskat för FN som kan erbjuda lukrativa reträttposter när man slutar med politiken. Därför har man alltid dansat efter FN-byråkraternas pipa. Vi har en vetenskaplig auktoritet inom den geologiska klassen i Vetenskapsakademin men den lyssnar få politiker på. De föredrar att ta råd från en ledande alarmist som inte ens är klimatforskare och honom har de tilldelat en professorstitel utan vetenskaplig täckning.
Lars Bern

#12 - - Bo Blomberg:

hela resonemanget om 1,5 grader trots fortsatta koldioxutsläpp visar ju att man inte längre tror att det är nån fara med dessa utsläpp. Jag uppfattar inte att oligarkerna skulle fått så mycket mer att säga till om, visserligen ska man såväl mäta utsläpp som träffas vart femte år och "utvärdera" men varje land gör ju ändå som det vill. Visst blir det mer press på alla länder som släpper ut mycket (gäller dock inte Sverige men där kanske alla våra "bror duktig"-typer i alla fall sätter oss i klistret... Nån gång måste det väl ändå komma nån politiker i ledande ställning här som har en hjärna som fungerar och en moralisk kompass som också fungerar? Men det blir väl nåt som barnbarnen i bästa fall får uppleva. Just nu ser det svart ut för Sverige.

#13 - - Bo Larsson:

Det vore som sagt väldigt intressant att få se en analys av hur det gått till att dupera en hel värld och det svenska politiska och mediala etablissemagnet med en så uppenbar lögn! Och är Rockström agent eller tror han verkligen på det han säger? Kan han verkligen vara så dum? En smula obegripligt...

Svar: Rockström är fast, han lever på att larma. Så finns det inget verkligt att larma om så måste han hitta på något.
Lars Bern

#14 - - Torbjörn Sassersson:

NewsVoice publicerade just en artikel om klimatbluffen publicrrad av Björn Hammarskiöld: Klimatbluffen och HC Andersen

Några slutsatser:

Vattenånga med moln har mer än 95 % av den totala ”klimateffekten” enligt SMHI, koldioxid är helt betydelselöst.

"Så hela klimatbluffen är ett vackert exempel på att forskare söker pengar för att forska på ett bedrägeri och myndigheter funnit ett sätt att skrämma folket till underkastelse och ökad beskattning (koldioxid går att mäta per person medan vattenånga är omätbart) att ingen verkar vilja försöka genomskåda bedrägeriet utom Donald Trump."


http://newsvoice.se/2015/12/13/bjorn-hammarskjold-klimatbluffen-och-hc-andersen/

#15 - - EVA:

#13 Bo Larsson
Det finns fler bluff-fenomen i vår tillvaro
Livsmedelsbluffen som leds av Livsmedelsverket som enträget meddelar att det är farligt med mättat fett (sedan 1970-talet) under den tiden har befolkningen blivit feta och sjuka.
Läkemedelsbluffen som enträget försöker proppa i oss så många farliga kemikalier som möjligt även om det finns "oskyldiga" tillskott och bra mat (ffa mindre socker) som kan göra oss friska
Vad det handlar om är förstås pengar.

#16 - - Bo Larsson:

Det synes mig som det allra viktigaste nu är att utreda mekanismerna för hur man lyckats så väl med klimatbedrägeriet. Det finns ju tillräckligt med fakta och en överväldigande mängd klimatforskare som motsäger IPCC men ändå har oligarkerna lyckats hjärntvätta åtminstone just de som bestämmer i samhället till att fullständigt ignorera dessa vetenskapliga fakta och forskare och istället tro på klimatlögnen och utifrån den bestämma vilken politik vi ska föra.

Vad är det som gör att när tunga klimatforskare presenterar bevis för att ACC inte är i överensstämmelse med sanningen så ignorerras de av makthavare men när IPCC avslöjas komma med manipulerade data och att medvetet genomföra ett bedrägeri som i climategate, så tror de ändå på ACC?

Det är dessa mekanismer man måste förstå om man ska få någon ordning på klimatbluffen,

Svar: Det finns tillräckligt starka intressen i olika politiska grupperingar för att utnyttja skrämselpropaganda som språngbräda för den politik man vill föra och sedan har det skapats en enorm grön industri som är helt beroende av att hypen hålls vid liv och gärna överdrivs. De gubbar jag pekade på bl.a. livnär sig på detta.
Lars Bern

#17 - - Bo Larsson:

Ja, intressant att ta del av dina iakttagelser, det är nog en viktig del av förklaringen. Jag har inte tänkt på det på ett tag men det var nog det som fick mig som starkt miljömedveten att först upptäcka bluffen, att jag såg hur det byggts in så starka ekonomiska och maktpolitiska incitament, det såg ut som en plan skapad uppifrån för att driva frågan oavsett motstånd. Det är nog frågan om en mycket omfattande och väl koordinerad plan som genomförs på många olika fronter för att få det där resultatet. När väl en person i maktställning fått en uppfattning och har känslomässiga, ideologiska, ekonomiska och maktutövningsmässiga incitament är den svår att ändra på, alla bevis, hur starka de än är, bortförklaras automatiskt av en sån hjärna.

#18 - - Lars-Erik Molin:

Det talas ofta om islamofobi när man har en berättigad rädsla för islam. Rädsla för CO2 är däremot en reell fobi. Ordet CO2-fobi har jag aldrig hört användas...

Svar: Som icke troende tycker jag inte religioner skall ses annorlunda än politiska ideologier. Islam är en ideologi som bygger på intolerans, ofrihet och grymhet precis som nazism och kommunism, medan liberalism handlar om tolerans, frihet och empati. Så att prata om fobi är inte relevant bara för att man inte delar ideologiska värderingar. När det gäller skräcken för livets gas är det däremot relevant att tala om fobi, en fobi som drabbat nästan hela västvärldens etablissemang.
Lars Bern

Upp