SvD desinformerar

I dagens SvD näringsliv är titeln på huvudartikeln ”Förnybar energi kan rädda klotet”. Enligt tidningen spår experter att priset på solceller rasar, vindkraften byggs ut allt snabbare och lovande tekniker för energilagring är på gång.

Som vanligt numera med desinformerande MSM som SvD har man bara återgivit s.k. experter med religiös övertygelse inom klimatreligionen. Påståenden om den snabba tillväxten för förnybar energi saknar grund. Sanningen är den att trots massiva skattesubventioner i västvärlden på tusentals miljarder USD kommer inte det förnybara att ta sig över 10%-strecket ens till år 2035 (BP Energy Outlook). Inte en rad om det växande motståndet mot vindkraftutbyggnader p.g.a. miljöförstöringen och våldsamt överdrivna förhoppningar om teknikgenombrott inom lagring av elenergi. Det senare är en förutsättning för att intermittent elproduktion från vind och sol skall ha en chans kommersiellt. Givetvis inte en rad om de enorma balansproblem som tyska Energiwende har ställt till med i Europas elsystem.

Sedan ställer jag mig frågan; från vad skall klotet räddas? Den globala temperaturen har enligt de mest trovärdiga mätningarna med satelliter varit konstant i 19 år och det finns tecken som tyder på att jorden kan vara på väg in i en kallare fas. Då behöver jorden snarare räddas från ett kallare klimat, så en viss uppvärmning från en stigande koldioxidhalt kan ironiskt nog vara det som räddar klotet! Den hittills tydligaste globala effekten av att koldioxidhalten stigit med 0,01 procentenheter sedan kriget, är att det blivit 0,8 grader C varmare och att växtligheten på jorden ökat markant. Det senare är en viktig orsak till att vi kunnat notera rekordskördar varje år de senaste decennierna. Den ökande växtligheten är även mycket gynnsamt för allt annat liv och för den biologiska mångfalden. Inte en rad om detta i SvD.

I takt med att land efter land måste spara har man börjat dra in på de astronomiska subventionerna till det förnybara och gröna företag går i konkurs på löpande band när skattekryckorna tas ifrån dem. Inte en rad om detta i SvD. Däremot återger SvD okritiskt myten om att den fossila energin är subventionerad, därför att den inte är belastad med kostnaden för koldioxiden. Men tänk om det visar sig att den stigande koldioxidhalten bidrar positivt till ekonomin, att den redan ökande växtligheten ger vida större positiva effekter än de negativa effekter som ännu inte visat sig. Tidningen återger även myten om att den fossila energin snart blir värdelös – detta i en värld där två tredjedelar satsar massivt på utbyggnad av sin kraftproduktion baserat på just fossil energi.

Det är sorgligt att konstatera att det politiserade SvD Näringsliv inte på något sätt kan fungera som ett beslutsstöd för näringslivet. Skall man vara det måste man återge hur det verkligen förhåller sig, hur illa SvD:s alla rödgröna journalister än tycker om det.

Jag minns med viss saknad en gång för några decennier sedan när SvD var en kvalitetstidning, då jag engagerade mig i tidningens styrelse. Nu är den bara ett propagandablad för den förklädda rödgröna vänsterns dröm om att kunna störta det marknadsliberala ekonomiska systemet med hjälp av klimatreligionen. Det kommer att förbli en utopisk dröm eftersom marknadsekonomin inte är ett mänskligt påfund utan en direkt konsekvens av evolutionen. Alla försök att kringgå detta naturliga fenomen med politisk styrning har som bekant havererat.

Patetiskt Svenska Dagbladet!

Energi | MSM, SvD | |
#1 - - LORENTZ BRYDOLF :

Svd lunkar på som vanligt i den klimathysterin kan fåran. Dagens lögner och överdrifter skiljer sig inte nämnvärt från klimathotspropagandan på Susanna Baltscheffskys tid för sådär en fem sex år sedan. Same shit!

#2 - - Tege Tornvall:

En seriös faktajournalists enda uppgift är att INFORMERA sina läsare/lyssnare/tittare. Yrkesfolk har i dag inte tid, resurser och ork att själva ta reda på och utvärdera all information de behöver för sin verksamhet. Det skall faktajournalisten göra i deras ställe.

Det kräver gedigna kunskaper i både målgruppens bransch och näringsliv och samhälle i stort. Faktajournalisten skall inte bara utifrån detta söka och redogöra för händelser, omständigheter och rön av vikt för målgruppen. Han/hon skall också avgöra vilka fakta som stämmer och berätta just det.

Det räcker inte att förment "opartiskt" återge argument från båda sidor i en tvist - ungefär som att skildra en tennismatch: boll från vänster, boll från höger..... Faktajournalisten skall ta reda på vad som faktiskt gäller med lojalitet inte mot någondera parten utan mot sin målgrupp och dess behov av korrekt information.

Utan sådana kunskaper irrar dagens journalister omkring, styrda av sina egna uppfattningar om hur det enligt dem borde vara, inte hur det faktiskt är.

Korrekt faktaåtergivning kallas i anglosaxisk mediavärld "survival reading" och styrde Veckans Affärer när den grundades 1965. Jag plockades över från Handelshögskolan till VA:s researchavdelning 1966 och lärde mig just detta: att ge läsarna den information de behöver för sin verksamhet. Det styrde mig också senare när jag skrev för bl. a. Ny Teknik och Teknisk Tidskrift.

Men det var då, det. Nu präglas svenska media av önsketänkande efter journalisternas egna uppfattningar och agendor. "Jag vill förändra världen", känner många som väljer yrket. Jag minns en pigg ung tjej som ville bli journalist. "Då måste du läsa mycket", sade jag. Hon svarade: "Jag vill inte läsa, jag vill bli journalist!" Ridå.

#3 - - marian radetzki:

Lars, Såvitt mig bekant utgörs de jättelika subventionerna till fossiler inte av frånvaro av belastning för utsläppen, utan av att konsumenter i många länder, mest producentländer får köpa fossilbränslen till priser långt under produktionskostnaden. I Venezuela, en av de värsta "syndarna" kostar bensin nästan ingenting, så smugglas också väldiga mängder till Colombia. Hälsning, Marian

Svar: Du har givetvis rätt när det gäller vissa länder, men alarmisterna brukar även påstå att avsaknad av en kostnad för koldioxiden är den största subventionen. I det här fallet har SvD inte uppgivit om vilken typ av subvention man avser eller om man räknar med båda.
Lars Bern

#4 - - Samuel af Ugglas:

Det är tragiskt att vi medborgare skall utplundras på 60 miljoner sura skattekronor för att hålla SvD vid liv under den nuvarande ledningen. En skandal för att vara en tidning som skall informera svenskar. Kanske skall vi visa tacksamhet att vi inte tvingas läsa alla vedervärdigheter.

#5 - - PFEP:

Den där lägger alla äggen i samma korg, är sårbar!

#6 - - Bo Carlsson:

Går det bra att skicka din text om de "goda" kändisarna undertecknad med ditt namn och med rubriken " Det goda som blev en bra affär" till tidningen Barometerns insändaravdelning

Svar: Du kan ju alltid försöka.
Lars Bern

#7 - - björn:

Inte för att det kanske stämmer eller för att den inte är kännt men uppenbarligen så är vindkraften "värre" än kärnkraft till exempel rörande CO2

https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_greenhouse-gas_emissions_of_energy_sources

#8 - - Kenneth Erikson:

Den svenska åsiktskorridoren är trång, mycket trång, därför att verkligheten eller snarare den påstådda verkligheten avgörs redan på utbildningsstadiet.

Klimathotet har fått fullt genomslag i utbildningen ifrån dagis till högskoleexamen idag, miljöfundamnetalisterna har satt agendan (tyvärr).

De som tänker fritt och kräver vetenskaplig evidens ignoreras.

Om någon undrar, är det de som inte lyckades med den marxistiska revolutionen som nu använder miljön som redskap.

Det är verkligen beklämmande att en moderat/borgelig tidning så låter sig vilseföras av vänstermålsättningar.

#9 - - svitjod2000:

Jag råkade av misstag lyssna på SR P1 tror jag det var, vetandets värld. Där sa man att de svenska musterierna i Skåne skulle få ta emot en rekordskörd av svenska äpplen, då tänkte jag direkt på Lars Bern och denna blogg. Alarmisterna levererar ibland uppgifter som inte borde komma ut om man vill hålla klimatlögnen levande.

#10 - - Per:

"... ironiskt nog vara det som räddar klotet!"

Räddar människan menar du väl?
För jordklotet kommer ju vara kvar långt efter den sista människans död oavsett hur varmt eller kallt det kommer vara.

#11 - - Anonym:

http://nyheter24.se/nyheter/forskning/803792-forskare-ny-istid-om-bara-15-ar

#12 - - Björn i Bromma:

Eftersom man sitter med i båtklubbens tekniska enhet så kan man klart och tydligt konstatera att segelbåtsägare mer och mer övergår till bränsleceller för laddning av batterier istället för solpaneler och vindsnurror eftersom dessa bränsleceller är väderoberoende och fungerar alldeles utmärkt.
Varför nämner inte SVD något om ledande solforskares prognoser om lägre solaktivitet om ca 15 år, vilket kan leda till en ny "lilla istid" motsvarande den förra vi hade ca 1645-1715?
Förmodligen är svaret att det passar inte in i "klimatreligionen".

#13 - - Björn i Bromma:

Eftersom man sitter med i båtklubbens tekniska enhet så kan man klart och tydligt konstatera att segelbåtsägare mer och mer övergår till bränsleceller för laddning av batterier istället för solpaneler och vindsnurror eftersom dessa bränsleceller är väderoberoende och fungerar alldeles utmärkt.
Varför nämner inte SVD något om ledande solforskares prognoser om lägre solaktivitet om ca 15 år, vilket kan leda till en ny "lilla istid" motsvarande den förra vi hade ca 1645-1715?
Förmodligen är svaret att det passar inte in i "klimatreligionen".

#14 - - Dan Engman:

Det enda som "räddas" kommer vara kaviar-kommunisternas inkomster!

#15 - - Gunnar Strandell:

Jag tycker inte att det journalister skriver är så konstigt mot bakgrund av den vetenskapliga information som serveras så väl till dem.
Nya rubriker och lösnummersförsäljning varje vecka och alltid bra motiveringar när verkligheten inte följer projektionerna.
Länk:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/johan-rockstrom-ar-miljororelsens-egen-piketty/

#16 - - Christer:

Hej! F-n vad jag gillar en artikel som denna Lars! Kan inte vara roligt för nuvarande journalister på SvD att bli så nedtryckta i stövelskaftet av en gammal kollega som endast har logiken på sin sida.
Speciellt slutklämmen gillar jag: "Marknadsekonomin är inte ett mänskligt påfund, utan en direkt konsekvens av evolutionen"
Någon annan har sagt att: Kapitalismen är inte djungeln, det är en stuga i djungeln!

#17 - - Henrik Mahlberg:

Skäms Svd. Det är ju så fascinerande naivt och tro att renewables är någon sorts större lösning på CO2-problemet (om det nu är ett problem). Jag tror faktiskt att gruppen journalister är så fruktansvärt inskränkta och dessutom endast umgås inom sitt eget skrå så de faktiskt fullt och fast tror på dessa fantasier.

#18 - - Björn i Bromma:

#7
Stämmer sannolikt.
När jag jobbade på Vattenfall för ca 15 år sedan så fanns ett internt dataprogram som räknade fram utsläpp från olika elproduktioner från "vaggan till graven" inkluderande konstruktion, anläggande, drift, service, förebyggande underhåll, utbyten mm samt framtida skrotning.
Enligt programmet så släppte vindkraft ut mer CO2 per producerad kWh än kärnkraft, livscykelmässigt.
Förmodligen så finns ej detta dataprogram längre...

#19 - - Peter Grafström:

Lars Bern
jag fattar ditt resonemang om evolutionen. Jag kallar det hellre kampen för tillvaron eller survival of the filthyest som det ju ser ut i verkligheten. Dagens kamp för tillvaron har resulterat i maktmonopol av privat typ och dessa har bemäktigat sig kontrollen över världen. De har dessutom skapat och givit stöd åt sina skenbara motståndare socialismen och kommunismen. Bilderbergs skapades för att mildra verkan av antikommunism för att kunna fortsätta marschen mot världsregering.
Din evolution har lett fram till maktmonopol inte till en fungerande marknad. Så de mänskliga påfunden behövs likväl. Det gäller bara att inte styra dumt men styra måste man.

#20 - - Sven i Lappland::

Klart vi går mot en ny istid, när dom med chemtrail utestänger solens värme.

#21 - - Lennart Bengtsson:

Ett problem är att många i debatten inte skiljer på energi och effekt då de tycker detta är ideologiskt ointressant. Men tyvärr vill vi steka fläsk och grädda pannkakor när det är vindstilla i Nordeuropa eller koka kaffe i halvtid till fotbollen på kvällen när solen har gått till vila. För att inte tala om att få ström under en köldknäpp i julrushen.
Det finns ännu inga möjligheter att lagra energi i den uppfattning och i den form som krävs för att garantera effekt. Mitt förslag är att tidningens journalister skall överlåta landets energiförsörjning till fackkunskapen och ägna sig åt sådant som de begriper. Alternativet är att folket får klara sig med brasor och ljuslyktor och industrin får utvandra. Men med den makt som media har idag är det andra alternativet det troliga.

#22 - - Göran:

@Peter Grafström #19

Jag kan inte se att den evolution som Lars Bern talar om har lett fram till de privata maktmonopol du skriver om. En fri liberal marknad innebär att resurser inte allokeras via våld eller hot om våld.

De maktmonopol du tänker på är alla skapade med hjälp av socialism och kommunism där resurser stjäls från folk och ges till både statliga och privata intressen.

Eftersom interaktionen mellan människor i allra högsta grad bygger på ekonomi har socialism eller kommunism ett väldigt svårt problem att brottas med vilket är det socialistiska kalkyleringsproblemet. Kort går det ut på att det socialister har problem med att bestämma rätt pris på en vara, vilket leder till att fel varor produceras vid fel tidpunkt. Sovjetunionen kollapsade på grund av bristen på varor. Detta kan socialister inte ta sig ur eller runt hur mycket den än försöker.

Från det kan vi lätt dra slutsatsen att det inte går att centralt styra, varken på nivåer av världsregeringar, enskilda stater eller enskilda regioner.

Om inte en enda människa i hela världen har all kunskap som behövs för att tillverka en sådan simpel sak som en blyertspenna, hur tror du då att det ska kunna gå att styra det allra minsta av individers handlande utan att det blir grava fel?

Ta bara Sveriges Riksbank. De ska styra. Resultatet är att de förmodligen är en av Sveriges mest inkompetenta myndighet. Vi har ett Konjunkturinstitut som mest har fel. Vi har ett Ekonomistyrningsverk som mest har fel. Jag vet inte ens om det finns någon myndighet som har rätt. Möjligen är det Riksrevisionen som gång på gång lyckas konstatera att alla andra mest inte gör någon nytta.

#23 - - Anonym:

@"Lennart Bengtsson:Alternativet är att folket får klara sig med brasor och ljuslyktor och industrin får utvandra. Men med den makt som media har idag är det andra alternativet det troliga."

För att att inte tala om gänget med el-bilar.

#24 - - tipp:

@ Göran. Bara en fråga - är det så stor skillnad mellan kommunism och megakapitalism? Möjligen styr kommunismen despotiskt direkt, medan megakapitalismen dikterar via lobbyister och allt okunnigare politiker.
Beträffande energi så anser jag att de företag som skryter med att de är helförsörjande på vind- och solkraft ska visa det i praktiken och de ska inte få snylta på reservenergi från vatten- och kärnkraft m m. Det är falsk reklam så att det osar lång väg. Sådana företag är opålitliga. Jag undviker sådana lögnare. Detsamma gäller regeringskansliet och en del tidningar och SVT som hela tiden propagerar för vind- och solkraft.

#25 - - Peter Grafström:

#22 Göran
Kommunismen genomfördes av väst i Sovjet och Kina för att hålla tillbaka deras utveckling och för att underlätta för en världsregering som en utveckling av deras finansimperium. Utan västvärldens oligarkiska finanselit hade detta inte kunnat ske. Både ekonomiskt och ideologiskt överförde oligarkin sin påverkan. Hemma i England drev de på för att införa planekonomi under WW1 eftersom det gav deras karteller större vinster. Planekonomin i Sovjet utformades av amerikanska tankesmedjor. Stalin mördades när Sovjet höll på att vrida sig ur dollarekonomins grepp och stod i begrepp att skapa en konkurrerande handelszon inkluderande flera kapitalistländer.
Hade det fått fortsätta hade det kanske för första gången uppstått något som liknar en liberal marknadsekonomi. Men hittills har den aldrig funnits. Det som givit väst högre välstånd är i stället plundring och avsiktligt tillbakahållande av konkurrentländers utveckling. Usa håller på för fullt med detta nu.
Liberal marknadsekonomi kan ge win-win. Men angloamerikanerna vill dominera. Därför bombades Khadaffi. Hans konkurrerande gulddinar hotade dollardominansen.
Tsarryssland, Sovjet under den av väst påtvingade bolshevismen, det nya Ryssland, alla tre behandlas lika illa av väst.
Det tragiska är att angloamerikanerna är så skickliga bedragare att de lyckas få folk att tro att deras maktkarteller är något helt annat.

Svar: Hissnande konspirationsteori.
Lars Bern

#26 - - Bim:

Peter Grafström # 25
Vad har du fått detta ifrån? Egen tankemöda eller någon annans?

#27 - - Peter Grafström:

#25 Lars Bern
Det är fakta men angloamerikanernas historieskrivning är groteskt felaktig. Det finns inga trovärdiga etablerade historiker ty de får inte sina böcker recenserade i inflytelserika tidskrifter och utgivna om de faller i onåd. Allt av värde finns i marginaliserade verk. Tex här: firstworldwarhiddenhistory.wordpress.com
Herbert Hoover rensade Europeiska och Tsarryska arkiv och lindade in maskindelar med dem vid övertransporten till Usa.
Anthony Sutton läste innantill i Usas nationella arkiv beträffande det som gäller Usas utarbetande av Sovjets femårsplaner. Ifrågasätter du det? Han kallade Sovjet för en amerikansk teknologisk koloni.
(Fö kan man säga ngt liknande om nazityskland)
Han citerar en parlamentarisk utfrågning 1919 där en expert förklarar varför bolshevikerna får stöd: därför att det gör Ryssland mindre konkurrenskraftigt. Trotsky ville inte att Sovjets industri skulle utvecklas utan att de skulle importera alla kvalificerade produkter och bara snällt exportera råvaror och vara jordbrukare precis som Trotsky's angloamerikanska uppdragsgivare ville ha det.
Det interventionskrig där 20 nationer kämpade mot bolshevikerna var bluff. England skickade idel oanvändbar utrustning till de rödas motståndare och brittiska soldater obstruerade krigföringen. Detta berättar från Petersburgs omgivningar ett ögonvittne om 1919: Engelsmännen, vars egna stridsvagnar föll ihop efter några hundra meter tog befälet över de franska stridsvagnarna, som fungerade väl, men de vägrade bege sig till fronten och motiverade det med att stridsvagnar var till för att avskräcka fienden från långt håll. Den ryske general som förde befälet hotade till slut att skjuta varenda en av dem om de inte masade sig till fronten. En annan rysk general sade att det var värre att ha England som allierad än som fiende. Den amerikanske motsvarigheten sade sig inte förstå varför de befann sig där. Av 4000 kanadensiska soldater deltog bara en handfull i strid.
(Trots det har jag sett siffror på totalt 500 stupade angloamerikaner)
Englands Bertrand Russel och Usas John Dewey spred Boshevismen och 'postmodernistisk' antiintellektualism i Kina efter WW1.
Motivet var att riva ner traditionella strukturer.
Det antiintellektuella tog sig senare uttryck som den fatala kulturrevolutionen.
Bertrand Russel har av initierade beskrivits som 1900-talets ondaste människa.
Då hade britterna redan sedan 1884 på ett organiserat sätt skaffat sig stort inflytande över socialismens olika skepnader med syftet att sprida världssocialismen för underlättande av världsregering med ensam angloamerikansk finansmakt. Vitsen var att slå sönder alla nationella självständighetsdrag. (Och det pågår i Europa en variant av det nu!)
Parallellt med den socialistiska konspirerande brittiska organismen Fabian Society fanns Milnergruppen som orsakade WW1 för att slå sönder konkurrenterna Tyskland och Ryssland. Den inflytelserike Alfred Milner var enligt egen utsaga brittisk imperialist och socialist.
Officiellt ville han i andra sammanhang framstå som vanlig nationalist men initierade har beskrivit honom som notorisk socialist.
General MacArthur ville inte vara en del av den globalseringsagendan, men han visste nog inte vad som pågick. Han och senator McCarthy visste nog inte heller att David Rockefeller skrivit en positivt hållen avhandling om socialism 1936.
Jag menar inte det som beröm för MacArthur, men han stod för en imperialism av mer konventionellt slag.
General Smedley Butler's War is a Racket rekommenderas för dem som inbillar sig att Usa någonsin slagits för ädla motiv.
Det råder inget tvivel om att Usa under stort inflytande av anglofiler lät Mao komma till makten med flit och höga politiker i Maos regim stod britterna nära. (Britterna och amerikanerna hade emellertid även en intern konkurrens vilken gjorde att britterna försökte få Usa att tillämpa en idiotstrategi mot Japan med målet att få Usa indraget i ett mycket mer utdraget krig.)
Jag förutsätter att du känner till att bolshevikrevolutionen finansierades av en internationell grupp finansmän från

#28 - - Peter Grafström:

#26 Lars Bern
Jag skrev en lång kommentar nyss. Kom inte den med?
Tex om Fabian Society, ett mycket förtiget ämne. En ny bok ger en detaljrik översikt: The Milner Fabian Conspiracy av Ioan Ratiu
Fakta är oomtvistliga.
Socialister har ingen aning om det verkliga sammanhanget och önsketänker om folkliga uppror mot tyranner. De tror att de stackars revolutionärerna tar vad de kan få.

Carroll Quigley The Angloamerican Establishment skriven 1947 men kunde inte ges ut förrän 1981 efter Quigleys död 1977.
Den är svårsmält pga så många namn sida upp och sida ner men blottlägger den verkliga maktstrukturen. Han hade tillgång till deras privata arkiv och intervjuade insiders. Quigley var tvungen att lova att inte avslöja sånt som var besvärande för Rockefeller. Q visar vilken möda britterna lade ner på att organisera maktnätverk med inflytande över all opinionsbildning av betydelse.

Facts and Chronicles denied to the Public vol 2 av Pierre de Villemarest. 2004 (Fr orig 2003) Fortskridandet av globaliseringen med Nato och EU som instrument för Usas makt och Bilderbergs där den sistnämnda var till för att moverka antikommunism och underlätta för världsregering.

Nu vet jag inte om min kommentar kommer med men jag kan lägga till att det faktum att Jo en Lai var nära associerad med britterna, utbildad där innebär ju inte att kommunistregimen i Kina var nån sorts förrädare men de var påverkade av britterna och britternas etablissemang gav ju intryck av att ha en röd sida, även om den aspekten förtigs för allmänheten.
Inte förrän Deng Tsiao Peng tog över kunde Kina vrida sig ur detta skadliga brittiska inflytande.
Frågan är när VI skall göra oss fria från våra vanföreställningar sprungna ur den angloamerikanska propagandan.
Anthony Sutton Wall street and the Bolshevik revolution är liksom det mesta av Sutton baserat på gedigen arkivforskning. Han föll i onåd när han 1973 varnade för att känslig teknik såldes till Sovjet.
Richard Pipes CFR alltså tillhörande etablissemanget skrev på 80-talet att historikeretablissemanget tiger ihjäl Sutton, inte för att han har fel utan för att sanningen är generande.
Jag vill skjuta in att jag anser inte att Sovjet var ett hot utan bara en ineffektiv ekonomi som var i stort behov av reform utan illasinnad västlig inblandning som kom senare. Det hot som brukar pekas ut hänger samman med en intensivt fientlig opinionsbildning från Cia som demoniserade Sovjet och därför gjorde situationen farlig. De hade redan erfarit interventionskrig och massförintelser och fruktade en uppluckring av östblocket. Hade väst varit intresserade av minskad spänning hade de ypperliga förhandlingsargument genom ömsesidigt industriellt samarbete som också automatiskt hade stimulerat reformer. Men väst ville dels ha en fiende för vapenindustrin och dels ville man inte se några positiva exempel uppstå hos en konkurrent. Jag anser alltså att Sutton samtidigt som han mycket väl kände till västvärldens inflytande över kommunismen samtidigt överdrev fruktan för dem.
Oleg Platonov, hade tillgång till beslagtagna frimurararkiv från Grande Orient. Den logen var infiltrerad av anglosaxarna så att den låg i Paris har ingen betydelse. Nazisterna konfiskerade dem och Röda armen tog dem från nazisterna. Där fanns uppgifter om att fyra västländer betalat bla 50 miljoner dollar till bolshevikrevolutionen. Platonov kritiseras för saker som inte har någon betydelse i det sammanhanget.
Nikolai Starkov redogör för Lenins och Trotsky's återbetalning som jag skrev om i den kommentar du tog bort. Nationalization of the Rouble(2013).
Höga frimurares valspråk var ständig revolution eller ngt ditåt.
Tsarrysslands oberoende av det angloamerikanska globaliseringsprojektet och det för dem livsviktiga projektet med centralbanker under deras kontroll var frimurarnas motiv för att störta Tsaren. Britternas motiv var dessförutom att Ryssland utlovats att få kontroll över sunden vid Konstantinopel och det hotade att kunna förverkligas vilket låg bakom februarirevolutionen.
Länken firstworldwarhiddenhistory.wordpress.com innehåller t

#29 - - Peter Grafström:

Lars Bern
Jag ifrågasätter inte din rätt att censurera. Men om det är så att du ratat två av mina rätt långa kommentarer vilka besvarade #26
borde det väl vara rimligt att du vidgår det?
Jag har svårt att se dig som hycklare som kritiserar msm för censur och sen censurerar själv utan att kunna peka på ngt sakskäl.
Är det så att vissa sanningar är för farliga i någon mening är det väl på sin plats att deklarera i någon form hur detta begränsar debatten?
Du kritiserar själv etablissemanget och vet hur de ljuger. Jag kritiserar med fakta på fötterna en annan del av etablissemanget men då försvinner kommentarerna och kvar finns bara din #26.

#30 - - Göran:

@tipp #24

Skillnaden mella kommunism och det du kallar megakapitalism är att det är kapitalister som använder sig av kommunism för att nå sina ekonomiska mål. Ett annat namn borde vara att kalla det enligt det engelska ordet crony capitalism.

Men är det kapitalism när man sätter dit en massa prefix eller suffix? Jag anser inte det. Ska man tro på kapitalism då ska man hålla sig till en strikt definition av det vilket innebär en fri marknad med konkurrens på lika villkor. Det innefattar att man inte tar emot bidrag från medel som är stulet eller skaffar sig konkurrensfördelar genom lagar.

@Peter Grafström #25

Det ligger sanning i dina teorier och även en del vilt fabulerande enligt min syn på saken. Om den ryska kommunism designades i USA tror jag inte vi kan sia om men helt klart är att den ryska revolutionen föregicks av amerikansk finanskapital och en hel del rådgivning och marknadsföring för kommunism. Efter revolutionen har västliga finansmän bistått Ryssland med pengar och råd, däribland en känd svenska journalist farfar.

Efter Andra Världskriget och en bit i i 1950-talet fanns det en rådande politisk uppfattning i väst att kommunism var förträffligt och att planekonomi skulle bli det rådande ekonomiska systemet. Med tiden insåg nog det flesta att så inte var fallet; förutom 95 % av världens och dagens nationalekonomer som tror på planekonomi och i huvudsak sysslar med att försöka bevisa att så är fallet. Det kommer aldrig att lyckas med det och tyvärr tvingas du och jag att finansiera dessa tokstollar mot vår vilja.

Du har inte helt när du säger att det aldrig har funnits någon som liknar en liberal marknadsekonomi. Liknar skulle jag vilja påstå att det har funnits men aldrig någon tid när det har funnits en sådan till hundra procent. Det kan påstås att det har funnits en ganska när bild av det när en mängd regler i Sveriges avskaffades och svenskar skapandekraft släpptes lös och byggde upp dagens svenska välstånd. Men från den dagen har det helat tiden påförts regleringar och skatter som sakta men säkert fräter sönder svenska medborgares skapandekraft.

Om man bygger upp en skola som i Sverige där varje elev dagligen indoktrineras med hur förträfflig socialism är, då behövs inte längre några konspirationer för att kväsa en fri marknad eller liberal marknad. Människor tror att det är skatter som skapar välstånd och kan inte se att det faktiskt är handel mellan fria människor som skapar välstånd.

#31 - - Mattias:

Peter Grafström jag råder dig öppna en egen bloggsida. För alla som är intresserade av dina påståenden kan du då istället länka. Det kan ju ej va meningen att kommentarsfältet har längre utlägg än ledaren i sig. Vilket Bern förstått men du valde ett påhopp och han valde lägga ut. Bra jobbat!

Svar: Håller med, kommentarsfältet är just ämnat för kommentarer och inte för uppsatser. F.ö. är det ytterst få som läser dessa långa utläggningar i kommentarsfältet så det är bortkastad möda att skriva dem. Peter följ Mattias råd och starta en egen blogg.
Lars Bern

#32 - - Andreas Westman:

Hela Europa är kommunistiskt eftersom det helt och hållet styrs av massmedia som i sin tur är kommunistisk.

Svar: Har du tänkt på att nästan varje gång numera när Public Service skall ha en politisk kommentar så väljer man en kommunist eller miljöpartist - bedrövligt, men lätt att genomskåda.
Lars Bern

#33 - - Mattias:

Andreas#32 SVT har några vanligt förekommande profiler i deras nyhetsmorgon Lars Ohly(V) och Birger Schlaug(MP). Sen för att göra detta sånär trovärdigt tar man dit Kristina axen Olin (M) . Utöver dessa förekommer journalister som är agendadrivande. Vad man ska ha i beaktning är att V och Mp har ej folkets stöd utan ca 13 % av rösterna val 2014. Ändå väljer SVT profilera 13 % av rösterna. Ringer det några klockor?

Svar: EXAKT!
Lars Bern

#34 - - Peter Grafström:

Lars Bern
Du bad själv om mer info.

#30 Göran typiskt (för den osäkre)att du inte törs peka ut vad du kallar fabulerande och att du är otydlig beträffande när den liberala marknadsekonomin fungerat. Var det 50-talet när de andra just varit sönderbombade? Du ser hur det faller samman för dig. Jan Stenbäck sa sanningen: De bygger karteller genom frimureri. Fri marknad på lika villkor...

Svar: Jag tror att du skulle få betydligt större genomslag för dina kommentarer om du höll dem betydligt kortare.
Lars Bern

#35 - - Peter Grafström:

Lars Bern
Förvisso, men man får panik ibland av kunskapsgapet.

#36 - - André Juthe:

Lars Bern,

Detta meddelande är inte menat att bli publicerat utan för att få kontakt med dig (jag hittade ingen mejladress på bloggen). Jag ser att vi har många gemensamma åsikter och gillar det du skriver. Jag är en av de ansvariga för en nättidning som heter Morgonbladet (www.morgonbladet.nu ) och vill berätta att du gärna får skriva någon artikel där. Det kan vara en krönika eller en debattartikel.
Mvh
André Juthe

Svar: Jag har tittat på tidningen. Den verkar vid en snabb granskning vara välgjord. Jag hittade ingen mejl till redaktionen så därför svarar jag här.
Lars Bern

Upp