Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet - del IV

Den företeelse som mer än något annat står i vägen för den nya världsordning som den angloamerikanska oligarkin eftersträvar, är nationalstaten. När Trilaterala Kommissionens (TC) Brzezinski säger att nationalstaten som en fundamental enhet för hur människor organiserar livet, har upphört att vara den huvudsakliga kreativa kraften, har han i praktiken slagit fast att nationalstaterna måste elimineras, innan den nya världsordningen kan etableras och oligarkin med sina banker och multinationella företag kan få full kontroll.

Den angloamerikanska oligarkin har varit en starkt pådrivande kraft bakom EU och den förhastade utvidgningen av EU efter murens fall. Det helt vansinniga Euro-projektet och Schengenavtalet drevs även fram som viktiga steg i minskningen av nationalstaternas betydelse. Vår frustation över ett krympande utrymme för folkstyret och dekret från Bryssel i dess ställe, har en orsak. Ur europeisk synvinkel hade det överlägset bästa varit ett närmande till Ryssland och en avveckling av NATO samtidigt som Warszawapakten avvecklades. Något som tilltalade starka krafter i Tyskland, men som inte låg i oligarkins intresse. P.s.s. är den aggressiva utvidgningen av NATO bl.a. för att försvåra ett närmande mellan EU och Ryssland, en del i strategin. Svenska politikers naiva sätt att spela med i detta maktspel är häpnadsväckande.

Ett annat viktigt led i försvagandet av nationalstaten är en ökande skuldsättning som gör att nationer allt mer blir beroende av stora internationella banker och av USA-kontrollerade finansiella organ som Världsbanken och IMF. Där har oligarkerna stort inflytande och kan medverka till att dra åt tumskruvarna så att nationalstaternas handlingsutrymme krymper. Genom en rundhänt kreditpolitik har man även sett till att flertalet utvecklingsländer är högt belånade, vilket försvagar även deras nationella självständighet markant. Bankirerna har tummen i ögat på en lång rad skuldsatta nationella regimer.

Vissa av oss var med 1992 när oligarken Soros spekulerade sönder den svenska kronan så att Riksbanken tvangs höja marginalräntan till 500%, för att sedan ge upp helt och släppa kronan fri. Det kostade svenska folket enorma belopp och bidrog till att underminera förtroendet för nationalstaten och vår valuta. Klokt nog röstade svenska folket därefter nej till Euron.

Skuldbelastningen på en lång rad länder förvärras dramatiskt av astronomiska satsningar på en helt meningslös klimatpolitik som är starkt underblåst av Obamas marionettregim och kretsarna omkring FN och EU. Oligarkin har kraftigt medverkat till att blåsa upp klimatlarmen och samarbetar där nära med extremvänsterns kampanj mot den fria marknadsekonomin. Nyttiga idioter inom den akademiska världen utnyttjas för att manipulera väderdata som frammanar bilden av klimatförändringar som inte inträffar. Politiken underminerar flera länders energiförsörjning och bidrar till ytterligare försvagning av nationalstatens kontroll av sin infrastruktur.

Ett nyckelområde att kontrollera om man vill ha världsherravälde är livsmedelsförsörjningen. Sättet att göra det är att industrialisera framtagningen av utsäden för världens jordbruk med GMO-teknik. Därmed kan utsädena patenteras och de som använder dem måste betala licensavgifter. Här har ett antal företag med starka kopplingar till den angloamerikanska oligarkin skaffat sig ett nästan ointagligt försprång. Genom olika handelsavtal och att vara först med att patentera genetiskt material, hoppas oligarkin att kunna bromsa ett självständigt jordbruk och en självständig teknikutveckling i resten av världen. Man stryper snabbt ländernas möjligheter att utveckla egen teknik och egna grödor.

De dominerande företagen är amerikanska Monsanta, Cargill, Bunge, ADM och Schweiziska Syngenta. Detta är USA:s näst lönsammaste industrisektor efter läkemedel, med ett årligt värde på 800 miljarder USD. Stora delar av den här industrin är initierad av Rockefeller-finansierad forskning och utveckling och ledande oligarker är stora ägare.

Hela upplägget är designat för att skapa ett beroendeförhållande till oligarkins intressesfär. Genom att driva fram globala handelsavtal som TPP och TTIP monteras nationalstaternas möjlighet att driva en självständig livsmedelspolitik ner. Om man skall ”få del av” frihandelns fördelar tvingas man acceptera att företag som Monsanto släpps in på hemmamarknader för att där sätta tvångströja på jordbruket och livsmedelsmarknaden med sina licensavtal.

Lyckas man inte försvaga nationalstaten med energianorexi och tvångströja på livsmedelsförsörjning, så kan man även underminera den sociala strukturen i vårt samhälle genom att rasera nationsgränser med växande migrationsströmmar. Oligarken Soros har via sin organisation “Open Society” W2EU grupp medverkat till en handbok för flyktingar på arabiska. Den ger praktisk information om hur man enklast navigerar sig fram i Europa och dess olika länders byråkratier. Man sponsrar även en informationsportal på Internet med instruktioner om vad man som nyanländ bör säga (vilka lögner m.a.o.), för att få öka chanserna till uppehållstillstånd som flykting och få det så bra som möjligt i mållandet.

W2EU är en förkortning för “Welcome to Europe” och har inte som drivkraft att hjälpa riktiga (i lagens mening) flyktingar, utan bara att underminera nationalstater genom att rasera deras gränser. Onekligen har här oligarkerna framgång i sin subversiva verksamhet. Återigen går Soros och Co armkrok med vänsterextremister. Den svenska nationalstaten har bl.a. genom deras agerande hamnat i akut kris genom den ström av migranter som regeringen Löfven inte klarar av att hantera. Problemet är så stort att borgligheten inte vill ta över och skyr ett nyval som pesten. Man står helt handfallna och vet inte hur problemet skall lösas.

Soros har återigen lyckats över sina vildaste förväntningar med att sabotera lilla Sverige.

Ett mycket viktigt instrument för oligarkin är det militärindustriella komplexet som skrämde president Eisenhower så mycket. Utnyttjandet av USA:s unika världsekonomiska ställning och egna sedelpress i form av reservvalutan för att bygga upp och driva landets enorma militärapparat, är en central del av strategin. Halva världens militärutgifter är amerikanska. USA lägger tio gånger så mycket pengar på sin krigsmakt som Ryssland. Dels har oligarkin givetvis stora ekonomiska intressen direkt i vapenindustrin, dels är den enorma krigsmaskinen ett viktigt instrument för att kunna destabilisera andra länder.  Detta tjänar således deras syften på två sätt.

USA har efter Andra Världskriget befunnit sig i krig nästan hela tiden. Kriget mot terrorismen används som förevändning att slå sönder fungerande nationalstater på löpande band. De senaste exemplen är Afganistan, Irak, Libyen och försöket att även störta Assad i Syrien. Kaoset man skapat i Mellanöstern är ju själva grundorsaken till den flyktingström som nu destabiliserar hela Europa och som eldas på av Soros osmakliga agerande.

I ett kinesiskt regeringsorgan konstateras att obevekliga fakta visar gång efter gång att USA:s vårdslösa bruk av våld, startande av krig och skapade av oreda där det en gång var stabilitet, orsakar en bitter skada för de länder som är direkt involverade. Tillsammans med, den sannolikt CIA anstiftade, statskuppen i Ukraina har denna strategi effektivt satt stopp för det närmande mellan Ryssland och EU som spirade och som hotade oligarkernas globala maktplaner. Här har återigen oligarken Soros dykt upp som en djupt inblandad konspiratör.

Allt detta leder till att svenskar m.fl. européer kommer att få betala ett skyhögt pris i form av havererad välfärd, söndertrasad social sammanhållning och otrygghet.

Den västliga makteliten var även på god väg att destabilisera Ryssland under Jeltsins tid vid makten, men sedan Putin blivit president har han blivit en stor minuspost i den angloamerikanska oligarkins räkning. Dels överlistade Putin dem genom sin blixtsnabba och oblodiga annektering av Krim, dels har Putin bestämt sig för att så grus i deras planer i Mellanöstern genom sitt flygstöd till Assadregimen.

Varifrån den intensiva hatkampanjen mot dagens Ryssland, Putin och oligarkin omkring honom kommer, behöver man inte tveka om. Verkligheten är inte så enkelt svartvit som våra aningslösa politiker och media framställer den.

Fortsättning följer

Demokrati | Brzezinski, EU,, GMO, Monsanto, NATO, Obama, Putin, Soros, TPP, TTIP, Trilaterala Kommissionen | |
#1 - - Katarina Pålman:

APPLÅD....klapp...klapp! Bravo, Lars. Känner mig trygg att vi är fler som ser bakom den spelade kulissen. Det är just genom alla krediter som eliten skaffar sig makt. De behöver bara höja räntan så är iaf husbubblan ett faktum. Är husbubblan ett faktum är samhällskollaps ett faktum eftersom hela samhället har byggts upp på krediter. Korthuset rasar sänder och msk liv slås i spillror. Makteliten med Soros är nöjda.

#2 - - Bo Adolfsson:

Bra skrivet Lars!
Hur länge till kommer Din blogg att tillåtas?
Försvarsminister Hultqvist och rikspolischef Eliasson arbetar nu öppet för att inskränka yttrandefriheten.
Civilingenjör Bo Adolfsson

#3 - - Maria:

Soros går nu ut och menar att folket i EU är främlingsfientliga och har brist på medmänsklighet gentemot flyktingarn när vi inte visar vilja att ta emot människor i nöd (enligt Soros definition på nör). TYCKER SOROS SKA VISA UPP SIN MEDMÄNSKLIGHET SJÄLV, SER TYVÄRR INGENTING MER ÄN MAKT SOM LYSER I HERRENS ÖGON. Soros visar här precis det som Lars texter ovan visar.

#4 - - Lars Henrik:

Återigen lysande! Jag hoppas verkligen att fler skriver om denna utveckling så att möjligheterna ökar att få stopp på det och inte minst att de som har Facebook, Twitter Google+ etc delar dessa artiklar flitigt!

Men hur kan man agera för att öka motståndet? Hur kan man t ex använda sin egen plånbok i denna strävan?

#5 - - Errbe:

Stockholm har övertagits av främmande makt !

Den sedan länge utsedda Reservhuvudstaden Karlsborg måste ta över landets ledning:

https://www.frihetsportalen.se/2015/10/stockholm-har-fallit/#comments

Gör din plikt !

#6 - - svitjod2000:

Mina damer och herrar det som Lars Bern här berättar är den absolut korrekta beskrivningen av världsläget. Rysslands och Kinas ledare med flera känner också till den. De flesta som läst sin historia och läser utländsk press förstår också varför det ser ut som det gör i världen.

Det finns mycket på internet i ämnet världspolitik men oftast tittar man enbart på en företeelse i taget. Det Lars tar upp har är en komplett sammanfattning av hela strukturen, orsak och verkan.

Tack Lars, du är en klippa med en fyrbåk i mörkret.
(ser fram mot nästa avsnitt)

#7 - - Tobbe:

Inget nytt under solen. Läs "The Silent Takeover" av Noreena Hertz. Boken kom 2003.
Noreena Hertz ansågs som en av de mest djärva och kreativa unga tänkarna i början på 2000-talet. Tydligen så farlig för etablissemanget att man var tvungen att tysta henne med en professur...

#8 - - Tomas Lind:

Extremt intressant och välskrivet som vanligt. Att USA är världens i särklass mest skuldsatta land och knappast kan räknas som "rikt" ger alternativet att den angloamerikanska oligarkin måste utökas med kollegor från Asien/Ryssland för att behålla greppet.
Utvecklingen ifrån Amerikansk hegemoni påskyndas väl även av att dess militär trots enorma satsningar ev. redan nu inte håller jämna steg med Rysslan/Kina?

Bra sammanställning av det senaste här:
http://www.zerohedge.com/news/2015-10-28/5-reasons-china-and-russia-are-starting-catch-us-militarily

MVH och beundran

#9 - - Martin Lund:

BRAVO Bravo isimo ! Äntligen én till som genomskådor den verkliga maktelitens ondskefulla
och fula rävspel.
Om inte något kommer att göras mycket snart är
det WW3 som gäller härnäst och utplånande av
mänskligheten....ARMAGEDDON mina herre och damar.

#10 - - Elfyma+:

Håller med. Men vad jag inte kan förstå är att dessa rövarbaroner med berått mod vill skapa kaos för att tjäna några miljarder dollar mer, när de redan är superrika.

Var ska de själva leva och bo i en kaotisk värld ?
Tror de att kaoset inte kommer att drabba dem själva ?
Eller köper de egna öar att bo på ?
Åker de omkring i bepansrade bilar med en egen vaktstyrka ?
Är deras barn omgivna av livvakter när går i skolan ?

Såg en del av dem i Montenegros hamn, eller rättare sagt deras enorma yacter med helikoperplattformar.
Varför fördärva jorden bara för att tjäna ännu mer, när man redan äger allt som kan köpas för pengar ?
Det kanske bara handlar om en barnslig tävling i att vara rikast ?


Svar: Jag tror att makten lockar dem mer än mer pengar. Men så hänger makt och pengar ihop.
Lars Bern

#11 - - Sigvard Lindqvist:

@Lars Henrik: Till att börja med kan du komma nu på söndag den 1 November mellan 12-14 på den demonstration som då hålls på Sergels Torg.

http://www.folketsdemonstration.se/

#12 - - Josef Boberg:

Instämmer.

Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder - så finns det hopp - som jag ser det

Wi är ju så "oändligt" många flera än oligarkerna är som styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt.

Om mitt hopp på min URL-länk.

#13 - - Helena Hesselmark:

Under första halvan av VT 2015 läste jag en 7,5 hp-kurs vid Umeå Universitet. Namnet på kursen var Anthropocene. Jag anmälde mig till kursen efter att ha läst Lars Berns Antropocen, första boken.
http://anthropocene.name/
Jag var förmodligen dubbelt så gammal som någon av de andra studenterna.
En av mina avskedskommentarer handlade om att det enda outsinliga i vår värld, på denna planet som är den enda vi har, är den mänskliga kreativiteten.
Jag beklagade att ingen av de övriga 15-20 studenterna visade någon framtidstro utan var helt övertygade om planetens undergång pga människans "in - och åverkan".
Jag fick inte något svar på detta, men blev godkänd på kursen. Umeå var det sjätte universitetet jag studerat vid.

#14 - - Göran:

@Helena Hesselmark

Intressant iakttagelse från kursen. Det som förvånar mig är att det verkar vara en total frånvaro av vilket dammkorn mänskligheten är i jordens historia. Människoliknande varelser utgör 0,045 promille av jordens existens.

Mänskligheten skulle kunna utraderas av något från rymden, vulkanutbrott, ändring av polerna, istid eller annat och ändå kunna uppstå igen ett par gånger om.

Människan utgör inget hot mot jorden utan bara mot sig själv.

#15 - - Mattias:

Hej Lars. I och med att våran matvaruindustri handahåller samma agenda då jag tänker på ICA, Coop och Axfood som i princip äger hela marknaden (visserligen har Lidl etablerat sig men dom har samma mål), undrar jag vilka dom egentliga ägarna är. Du verkar ha ett kontaktnät. Denna fråga är bifogad beträffande som du säger "lilla Sverige". När man sålt ut i princip alla Sveriges företag Vin Sprit, Neon osv mm vilka äger företagen som är kvar? När vi exporterar ifrån Sverige landar ju pengarna i företag som redan är uppköpta från Sverige. Man har alltså satt oss i schack matt innan det ens börjat.

#16 - - Björn i Bromma:

Avslöjande! Många frågetecken blir uträtade.
Obegripligt att ansvariga politiker kan vara så duperade, okritiska och integritetslösa och sedan spela under täcket. Man kan onekligen fråga sig hur belöningssystemet ser ut. Vad skall vi egentligen ha politiker till ?
Ännu ett avslöjande, vilket vi har misstänkt under en längre tid :
www.svt.se/nyheter/vetenskap/kalorimangden-som-avgor-om-du-haller-vikten

#17 - - Göran:

@Björn i Bromma

Vad är avsikten med länkningen till artikeln? Att vara ironisk eller?

Jag tolkar den som ironisk eftersom allt som Livsmedelsverket eller Karolinska institutet kommer vad gäller kostråd passar bäst i en papperskorg.

#18 - - tipp:

Jag tolkar också Björns länk som ironisk.
Idag har ordet diet bibetydelsen speciell kosthållning. Och det är klart att man kan hålla vikten på vilken diet - DIET- som helst, t o m Rössners gelehallondiet. Men för oss som inte vill hålla på med dieter gäller en lätthanterlig kosthållning dag efter dag efter dag som gör oss mätta, nöjda, energiska, tillfredsställda och friska genom hela (resten av) livet. Det lyckas inte tidsbegränsade dieter med.

#19 - - Maria:

Varför tror statsmakten i Sverige att främmande makt backar upp alternativ media i landet? Vore bra om någon kunde gräva vilken främmande makt som ligger bakom alla större mediakanaler i landet och vilken främmande makt utanför landet som påverkar våran regering? Genom sig själv kännar man bäst andra, ett ordspråk som säger mycket.

#20 - - Göran:

Främmande makt i svensk media får väl bli norska Schibsted. Fast de tillhör traditionell media. Russia Today gör reportage då och då i Sverige och köper bl.a. videos från Sverige. De kan väl kallas för alternativ media.

Å andra sidan, vem vill ägna sig åt att sponsra media i detta lilla pytteland.

#21 - - tipp:

... och varför skulle någon sponsra svenska medier när dessa ylar i flock med den västerländska överheten helt gratis?

#22 - - Björn i Bromma:

#17+#18
Nä, det var ingen ironi. Under lång tid så har man utpekat animaliskt fett som orsaken till fetma. Det har gått en alldeles utmärkt BBC-serie om saken på Kunskapskanalen, orsaken är helt enkelt kontinuerlig "junk-food" samt sockerhaltig läsk och diverse godis.
Studien som Lancelot påvisar är att de som satsar seriöst på att gå ned i vikt så har innehållet i födan ingen betydelse, bara det totala energiintaget för födan sänks. Det visar sig tom att de som har dominerande intag av animaliskt fett under processen får bättre resultat jämfört med de som har dominerande intag av kolhydrater.

Svar: Betvivlar starkt denna slutsats. Det handlar inte bara om kalorier i födan eftersom viss föda där tas alla kalorier upp i matsmältningen som för socker, medan detta inte gäller för fett. I det senare fallet passerar överskott oförbränt ut med avföringen, därför blir man inte fet av fett p.s.s..
Lars Bern

#23 - - Göran:

@Björn i Bromma

Jag tycker Karolinska institutet är väldig missledande eftersom det inte är så enkelt som kalorier in och kalorier ut. Rent krasst kan man kalla det för matematik och har väldigt lite med att göra hur en människokropp fungerar.

En människa som går upp i vikt kan gå ner i vikt utan att ändra på antalet kalorier som tas in och inte heller öka sin förbränning genom motion t.ex.

Det som gör att man går upp i vikt är att kroppens system för att lagra energi triggas. Det sker i första hand via kolhydrater. Triggar man inte kroppens lagringssystem inträder det som Lars Bern skriver att överskottet kommer ut med avföringen.

Detta är något som Livsmedelsverket och Karolinska institutet inte vill kännas vid eftersom de har satsat alla sin prestige på att rekommendera kolhydrater. Så när de nu har hittat en studie som handlar om matematik, så det är klart att de lyfter fram den.

Detta är ganska förenklat för ämnet skulle kräva tusentals sidor om man vill förstå det ordentligt. Principen är dock faktiskt ganska simpel. Sist skulle jag vilja säga att jag är förbaskat trött på att diet bara kopplas ihop med vikten i stort. En bra diet gör att man mår bra och slipper sjukdomar. Bieffekten är att man får rätt vikt.

Svar: Touché!
Lars Bern

#24 - - Maria:

De va' ju ironi över att först förmedlar media vanföreställningar om rasism, den finns bakom alla träd och under sängen och nu, jisses är det främmande makt bakom alternativ media. Det blir bara tokigare och tokigare med alla övertolkningar. Vad är nästa drag för att manipulera medborgarna att rätta in sig i ledet.

#25 - - Tshee:

Tänkvärd text på många sätt. Tyvärr dras hypotesen ner av en idealiserad bild av Ryssland: först anklagas CIA för att ha anstiftat "statskuppen" i Ukraina, medan den rättsvidriga annekteringen av Krim omskrivs i uppskattande ordalag (Putin "överlistade", "oblodig" osv), och där Ryssland korrekt anges som förövare (alltför orimligt att anklaga CIA även för detta övergrepp?). Öststatsfolkens rättmätiga längtan efter frihet när Sovjetstöveln äntligen avlägsnades, bl a manifesterat i en lättförståelig önskan att gå med i Nato, tolkas som en konspiration gentemot det ödmjuka Ryssland. Där är hypotesen inte trovärdig.

Svar: Menar du att det inte var någon statskupp i Kiev? Viktor Yanukovych var faktiskt en demokratiskt vald president även om han var korrumperad som alla andra politiker i dessa länder. Du avslöjar din bias, genom att tolka ord som "överlistade" och "oblodig" som uppskattande. Annekteringen var bevisligen både oblodig och listig, inget uppskattande i det bara ett konstaterande av observerbara fakta. I den stund man slutar tro på faktiska observationer och styrs av sina fördomar tappar man sin trovärdighet tycker jag - precis som klimatalarmisterna.När det gäller de forna Sovjetrepublikerna hade ju en mycket bättre strategi från Västeuropa varit att ta in både Ryssland och republikerna i sin gemenskap, nu valde man att falla undan för USA:s intressen och utmana ryssarna via NATO vilket jag tror snart visar sig katastrofalt för oss européer.
Lars Bern

#26 - - tipp:

För att återgå till Mellanöstern så läser jag att USA vill fortsätta kriget i Syrien genom att sända trupper till Syrien för att utbilda de "goda" rebellerna. Vi vet ju vad USA menar med "goda rebeller". Det är sådant Margot Wallström och övriga DÖ-nickar understödjer fastän de borde kunna se vad det innebär. "Borde" men de är för dumma för att göra det. Som sagt USA vill destabilisera såväl Mellanöstern som Västeuropa.

#27 - - The:

Orsaken till att Janukowich avgick var hans vägran att fullfölja förhandlingarna med EU, just det du efterlyser att väst skulle göra, inkludera i stället för att exkludera! Folket ville däremot annorlunda.
Om jag inte minns fel blev Ryssland erbjudet att närma sig Nato (om de fick erbjudande om medlemskap i det läget ska jag låta vara osagt), men ryssarna fullföljde aldrig detta spår. Detta går också stick stäv med din verklighetsbeskrivning om den världsomspännande konspirationen.

Svar: Om vi skall föra en upplyst diskussion tycker jag det är synd att du förvränger det jag skriver på det här sättet.
Ryssarna fick inget erbjudande om att ingå i NATO och det vet du mycket väl. Och det jag skrev var att inkludera Ryssland i EU-gemenskapen, läs en gång till. Janukowich avgick inte, vilket du även vet. Statskuppen iscensattes sedan Janukowich valt att teckna ett avtal med Ryssland isf EU, det är den korrekta historieskrivningen. Då ingrep CIA m.fl. för att hindra Ukraina från att hamna i den Ryska intressesfären som man bestämt sig för att frysa ut. Tro mig, den politiken blir en katastrof för Europa.
Lars Bern

#28 - - Lars Bern:

Signaturerna Tshee och The är samma person. Inget troll.

#29 - - Tshee:

Ukraina kom in i diskussionen eftersom jag reagerar mot din hypotes att CIA låg bakom att Janukowich fråntogs presidentposten.
Din uppfattning att Ryssland tvingats till sitt aggressiva beteende (t ex Krim) av ett avogt EU, USA, NATO etc. implicerar att du inte anser att de forna östblocksländerna har rätt till självbestämmande; det var ju nämligen dessa som inget annat ville än att bli upptagna i NATO-kretsen för att få någon sorts garanti mot att Sovjetstöveln ersattes av en rysstövel, en risk man ansåg vara hög. Det är detta som i sin tur tydligen provocerar Ryssland, manifesterat bl a i dess skräck över att Ukrainas folk så tydligt ville vända sig västerut i stället för att fortsätta ingå i ett slags ryss-sfär. Att påstå att det är väst som tvingar Ryssland till ett aggressivt beteende gentemot sin omgivning och inte Ryssland som självt vill tvinga forna Sovjetländer till underkastelse kräver bättre underlag än tunna konspirationsteorier.

Svar: Du devalverar dig själv när du inte kan avhålla dig från att kasta ur dig förolämpningar om konspirationsteorier. Kommer du ihåg debatten om hur CIA störtade Chiles valde president Allende. Även då var personer likt dig ute med anklagelser om konspirationsteorier när CIA utpekades, idag vet vi att det var CIA. Allt pekar på detsamma i fallet Ukraina. Du får det att låta som om det Ukrainska folket i enighet bestämt sig för att annekteras av EU och Nato. Inget kan vara mer fel. Om jag inte missminner mig så hölls det en folkomröstning på Krim som var väldigt övertygande. Och jag har inte hört ett pip om några missnöjesyttringar på Krim över Rysslands annektering. Vad sedan gäller Ukraina i stort så är bilden mycket splittrad, bevisligen valdes Janukowich efter att den tidigare mer västvänliga regimen misskött sig grovt och även hemfallit åt korruption. Så att måla Ukrainakonflikten i svart och vitt som du gör är väl naivt. Jag förstår på ditt resonemang att du lider av den sedan generationer nedärvda rysskräcken. För egen del väljer jag att döma hunden efter håren. Jag konstaterar att så gott som alla krig det senaste halvseklet har startats av USA och inte av Ryssland. Och i stort sett alla har förlorats och bara lämat elände efter sig, nu senast i form av en flyktingvåg som är på väg att förstöra vårt land. För egen del är jag betydligt mer orolig för vad USA:s militärindustriella intressen kan ställa till med än för Putin. Att sedan Putin har en del sidor som är främmande för oss tycker jag inte har med detta att göra, han verkar ändå ha ett massivt folkligt stöd, vilket man inte kan anklaga någon västledare för att ha.
Lars Bern

#30 - - Ove:

Bra Lars, du har en objektiv begåvning och använder den. Tyvärr så består sverige av socialismknarkare. De tycker staten o media ska styra och lära dem. Väldigt få gör egna tankeutveclingar. Som exempel berättade en person för mig att rysk media ska man akta sig för utifrån flera aspekter. Varvid ja kontra med , är det inte olika åsikter som vi ska ta in och sedan själva kunna bedöma vilket som är närmast sanningen? Då blev han tyst för han ville förstås inte visa att han är van vid att svälja allt som svt kommer med. Och denna personen är högt utbildad och smart.

Svar: Även signaturen The/Tshee är utbildad och smart, vilket gör mig speciellt bekymmrad.
Lars Bern

#31 - - Katarina Pålman:

Känns som det betalda propagandamaskineriet har hittat till denna sida också nu, suck! Hoppas fortfarande att det bara är olika åsikter som kommer till tals, vi får välan se framöver.

#32 - - K.Pålman:

När vi ändå talar om eliten och dess makt, så går det mycket prat i min omgivning om en ev. Samhällskollaps (Margot Wallström) och även valutakollaps. Är det ngn här på sidan som har koll på vilken valuta som är säkrast i ett sådant inferno?

- Lars, på sätt och vis hör min fråga till texten du skrivit :)

Svar: Det finns ingen "safe haven" något som människor alltid försöker hitta i orostider. Inte ens guld är säkert. Jag brukar säga till den som vill trygga sina besparingar att köpa mark och fastigheter i bra lägen, det kommer alltid att ha ett värde.
Lars Bern

#33 - - Tshee:

"Hela upplägget är designat för att skapa ett beroendeförhållande"; "Ett nyckelområde att kontrollera om man vill ha världsherravälde"; "Framgång i sin subversiva verksamhet"; "har denna strategi effektivt satt stopp för"; "oligarkin" i bestämd form, dvs som ett kollektiv: alla dessa citat och uttryck från blogginlägget framstår för mig som ett konspirationstänkande. Jag är inte ensam om att uppfatta att texten har detta budskap; menar du något annat måste du formulera dig tydligare.

Jag kan lugna såväl Lars som Ove (#30): mitt förtroende för svensk media är i botten, för stats-tv och -radio är det obefintligt, med tanke på den ständiga agendajournalistik man bedriver (t ex klimatfrågan, migrations- och integrationsfrågorna). För en allsidig informationsbild krävs ett knippe helt andra kanaler (man får dock se upp med Putins troll ute på nätet ;-) )

I sakfrågan vidhåller jag min uppfattning att de forna öststatsländerna självfallet måste få välja i vilka organisationer man vill ingå, oavsett om Ryssland därvid känner sig kränkt. Att agera för att försvåra för dem i detta deras högst legitima agerande vore katastrofalt.
Därmed inte sagt att USA inte agerat klantigt, såväl i sitt krig mot terrorn som gentemot Ryssland.

Svar: Att rycka ut delar i en text på detta sätt säger ingenting. Det är ju uppenbart för läsarna varför du ger upp diskussionen i sakfrågan.
Lars Bern

#34 - - Lisa Johansson:

Hej Lars!
Från din text och dina kommentarer här i fältet utgår jag från att du är en rysk spion. Vår överbefälhavare har varnat för sådana som dig!

Tragiskt nog går många på bluffen men långt ifrån alla.

Lisa

#35 - - Johnny Andersson:

Lars Bern skriver ner de viktigaste orsakerna till att världen ser ut som den gör och varför det som händer sker och vilka som driver den samhällsförstörande utvecklingen som nu Sverige drabbas hårt av med massmigrationen.

Jag har under flera års tid försökt förstå världen och är väl bekant med allt som Lars skriver och det känns skönt att veta att man inte är ensam om kunskapen. Sedan är Lars Bern en duktig och kunnig person som jag högaktar.

#36 - - Maria:

#34 Lisa, he-he, den var bra! Vanföreställningar, var det inte det eliten anklagade andra för som började se genom deras maktspel.

Sen att soros och co. arbetar så bra tillsammans med media, självklart väljer Soros och co. ut de som blir bra flying monkey åt dem. Råkommunisterna verkar ju ha problem med gränssättning och våld som en följd därav har ju inte varit främmande för många av dem.

#37 - - Maria:

Soros, Rockefeller, Bilderberg m.fl. från eliten och dess spel för galleriet. Inte senast detta med Romlägret i Malmö, där de beslagtagit privat mark och kommunen inte brytt sig ett dugg, förrän folket börjat protestera om vår rätt till äganderätten. Nu har de avhyst dem utan ngn som helst vidare planering vart de ska ta vägen . Det säger ganska mycket om att det bara var ett spel för galleriet när ingen fullföljer lagen hela vägen ut. Tänker då på att följa lagen om turistvisum som gäller endast i 3 månader hade varit lämpligt. Men nä, det var bara ett spel för galleriet återigen, för att lugna folket så inga protester bryter ut. Eltien testar att se hur långt de kan pröva msk och när det börjar bli för mkt motstånd så gör de en falsk manöver för att låtsas att de står bakom folket. Vilket de självklart inte gör, makt och fullständig kontroll är målet.

#38 - - Mats G:

Hur bygger man en verklighet? Hur förstår man verkligheten? Är offentliga och publik information tillförlitlig? Tror vi det att 'eliten' vill att vi skall tro? Är informationen vi har desinformation eller information?

Jag har läst med intresse din artikelserie. Den är mycket bra skriven och den hänger ihop.

'Eliten':s makt är mycket riktigt baserad på vapen industrin som du skriver. Den ger pengar, makt och Inflytande.

Dessa uppkommande oligarker är dagsländor.
Det du skall leta efter är dynastier som sträcker sig tillbaka åtminstone till 1800 -t.

Skramla ihop lite pengar på olja som Bush och Rockefeller gjort räcker knappast för att styra världen.

Att förstå sig på hur världen fungerar är som en rysk docka. Det finns alltid ett lager under.

Annekteringen av Krim kan naturligtvis aldrig accepteras oavsett förspelet.

Men.. Jag tror du har rätt i att Ryssland. Kina och Indien är en nagel i ögat på 'makten' men inte ett egentligt problem.

Svar: Jag tror inte heller att den angloamerikanska oligarkin kommer att kunna styra världen, problemet är dock att deras strävan efter det ställer till oerhörda problem för mänskligheten och därför måste de avslöjas och motarbetas. Här har du det senaste inslaget: http://wattsupwiththat.com/2015/11/03/bill-gates-climate-rant-representative-democracy-is-a-problem/
Lars Bern

#39 - - Lasse P:

En aktör som sällan näms men som är mer mäktig är alla andra, som jag ser det, är familjen Rothchild som historiskt, sett till att förskansa sig den ekonomiska makten.
Under det Amerikanska inbördeskriget stöttades syd och nordstaterna av Frankrike och England med pengar från resp. statsbank av vilka båda ägdes av Rothchilds och när freden var ett faktum byggdes landet upp med lånade pengar från samma banker.
När sedan Lincoln lät trycka upp räntefria sk. greenback dollars såg bankirfamiljerna rött och som av en händelse vart Lincoln mördad och strax därefter så återkallade kongressen lagen om "Greenbacks" och antog, i dess ställe, National Banking Act. De nationella bankerna skulle vara privatägd och de nationella sedlar som de utfärdade skulle vara räntebärande.
National Banking Act ersattes sedan, genom en välplanerad manöver (kupp), av Federal Reserve Act, som skulle ge sken av att bankerna skulle ägas av staten istället för av privata aktörer, men innebar att USA:s "Statsbank" faktiskt fortfarande INTE ägs av staten USA, utan av ett konsortium av privata ägare, dvs USA:s skuld ägs av privata bankirer, det som Lincoln ville avstyra.
Att jämföra med J F Kennedy som genom sitt "Executive Order 11110" vill återföra makten över pengarna, från bankirerna, till staten och om det var det som fick honom mördad, överlåter jag till andra att avgöra.
Hur som helst så ger Lars B:s klarsynta artikelserie, faktiskt en inblick i en värld som många tror inte existerar, eller avfärdar som konsprationsteorier, men jag skriver som jag skrivit tidigare, är bara en tiondel av dessa "teorier" sanna så är det redan där, käpprätt åt h-vete.

Svar: Familjen Rothchild finns i högsta grad med i den angloamerikanska oligarki jag skriver om, men om jag uppfattat situationen rätt domineras den i dag av Rockefellers och Rothchilds roll har avtagit något. Men man vet aldrig säkert.
Lars Bern

#40 - - Lasse P:

Enl. "Currency Wars" publicerad 2007, pekas Rothschilds ut som ägare till 5000 miljarder dollar och betänker man att Rothschilds faktiskt hjälpte Rockefellers att skapa sin förmögenhet så håller jag för troligt att Rothschilds, i det fördolda, är vår tids mäktigasre familj.
Vad det gäller Rockefellers och deras "Standard Oil" med Prescott Bush (Ja...Presidenterna Bush far och farfar) i spetsen så sålde SO tillsatsmedel till tyska I.G Farben, vilket möjliggjorde att Tyskarna kunde köra stridsvagnar och flyga flygplan med en annars undermålig bränslekvalitet, men affärer smällde högre än att förhindra andra värdskrigets utveckling.
Med historien i backspegel och vilka som legat bakom de stora kriserna där syftet har varit att, på något sätt, tillförskansat sig ekonomiska fördelar, så är dagens skapade kriser, både vad det gäller klimathot, terrorhot och "hotet" från flyktingströmmen till Europa, inte så svåra att förstå.
Detta är skapat för att ge befolkningen en känsla och rädsla av verklig kris vilket destabiliserar EU och få dess medlemsländer att skuldsätta sig ytterligare med lån som i sin tur gör att den verkliga makten över våra naturtillgångar kommer att förskjutsas till de i artikelseriens nämda oligarker.(TTIP-avtalet är en del av denna maktförskjutningsprocess)
S g s hela jordens befolkning tror att vår värd styrs av politiker som väljs i demokratiska val, men ställ Er själv frågan: Vilka är det som styr de som styr?
Ett exempel från vår politiska närhet som Ni kan fundera över.
Från vilka fick Reinfeldt direktiv att tillsätta Carl Bildt som utrikesminister?

#41 - - Mats G:

@Lasse P

"statsbank av vilka båda ägdes av Rothchilds och när freden var ett faktum byggdes landet upp med lånade pengar från samma banker."

Det är korrekt. det här är grundreceptet. För att ytterligare tjäna mer pengar så sålde man även vapen till båda sidorna. Dvs. De finansierar och försörjer krigen med vapen. En Win-win för dem själva.

Samma koncept användes under WWI & WW2. Med ännu mer vinst och makt. Men det var andra dynastier. Själv tappade jag spåret efter WWII. De gick under jorden och det finns inget publikt dokument som jag har hittat vart de tog vägen.
Min misstanke är att dessa är de verkliga härskarna över denna värld.

Att Rothschilds nu verkar försvinna in i skuggorna tolkar jag nog mer som att de har mer makt än något annat.

De som vi kan läsa om och hitta information om är fortfarande ersättningsbara. eller frontfigurer om man så vill.

#42 - - Mats G:

Om man skall förstå varför det ser ut som det gör i Europa just nu så skall man studera Dick Cheney.

Han är väldigt central och en grå eminens. På hans agenda fanns en tanke på att destabilisera Mellanöstern. Jag har aldrig riktigt förstått varför. Om jag skal följa Lars Berns.s resonemang så beror det på att försvaga nationalstaterna.

Själv tror jag mer att det handlade om Neo-liberalism. Slå sönder länder och sedan tjäna pengar på det. Dick Cheney står som bekant vapenindustrin nära.

Dessutom så står familjen Bush och Saudiska Kungafamiljen varandra nära. Kanske Saudi ville vara en regional stormakt och Saddam var i vägen.

Hur som helst gick det åt helskotta och Bush den äldre tveka när det gällde. Bush d.y avslutade dock jobbet.

Mitt i allt detta startade den Arabiska vågen som jag tror var en okontrollerad händelse. Det var faktiskt en folkrörelse från början.

Nu har Islamska krafter tagit över och vi har slungats tillbaka i tiden. Allt detta med Kalifat och annat har varit ett aber i den här regionen sen 700-t.

Att vi har den situationen som vi har just nu kan vi tacka ovanstående event för. En man som Sorros utnyttjar en sådan situation som den opportunist han är. Sorros gillar helt enkelt att göra en bra affär.

#43 - - Peter Harold:

Någonting som jag tycker är fascinerande är att vänster-högerskalan inte fungerar tillfredställande när vi talar om människor som George Soros, Sheldon Adelsohn och Zbigniew Brzezinski, m.fl.. De är kapitalister, och de styr genom sina organisationer och donationer politikerna till att föra en politik som är fientlig mot den fria marknaden (d.v.s. genom regleringar som oftast gynnar de största koncernerna). Med andra ord, de gör high-five med den politiska vänstern som hatar kapitalister. Man måste se politiken ur ett frihetligt perspektiv istället för det gängse höger-vänster.

Upp