Cancer – några råd till gamla vänner IV

Läkemedelsindustrin och cancervården

Försök till bot och vård av våra sjukdomar är inne i en återvändsgränd. Sjukvårdens utveckling hotar att stagnera och resurserna överbelastas. Orsakerna är dels att det inte i tid utvecklats antibiotika för att bota multiresistenta infektioner som nu sprider sig snabbt och dels den globala pandemi som åratal av politiskt styrda hälsovådliga kostråd orsakat.

Ett grundproblem är att den absoluta huvuddelen av den medicinska forskningen finansieras eller på annat sätt kontrolleras av de stora läkemedelsföretagen och deras intresse sammanfaller inte med allmänintresset. Det är för små forskningsmedel som står till förfogande för helt oberoende forskning rörande bot av sjukdomar och de insamlingsfonder som stödjer forskningen står oftast under starkt inflytande från industrin.

Företag drivs för att maximera vinst och långsiktig avkastning till aktieägarna. Det gör att deras forskning styrs av viljan att få fram de läkemedelspreparat som genererar störst vinstmarginal och volym. Mediciner som undertrycker sjukdomssymptom men som inte botar och som måste intas livslångt, blir med den logiken prioriterade. Företagslogiken innebär också att man utvecklar bara sådant som kan patenteras. Utan skyddande patent kan inte företagen tjäna tillbaka det som investerats i forskningen. Konsekvensen blir ett ointresse för gamla preparat, naturmedel och kombinationer av dessa med de kemiska läkemedlen.

Problemet är tyvärr större än så, de myndighetspersoner som är satta att granska läkemedelsindustrin och godkänna deras produkter står ofta under kraftig influens från industriintressen och har ett egenintresse i den bestående ordningen. Alla minns vi pandemilarmen i samband med svininfluensan som ledde till en våldsam och farlig övervaccination. Den rekommenderades av expertpaneler med band till den industri som fick leverera vaccin för miljardbelopp. En ökad användning av naturmedel och gamla beprövade preparat skulle kraftigt minska dessa myndighetspersoners makt och inflytande.

Om sjukvården skall kunna ta sig ur sin återvändsgränd finns det mao tunga skäl att mobilisera betydligt större resurser för helt oberoende vård, forskning och utveckling.

Låt mig nämna ett exempel – världens kanske äldsta läkemedel – acetylsalicylsyra eller aspirin. Det är sedan flera år känt att värkmedel som blockerar Cox-enzymer kan ha antitumöreffekt. Det har hittills främst visats med aspirin vid bl.a. tumörer i tjocktarm, mage, bukspottkörtel, bröst och prostata. Därutöver är aspirin ett utmärkt och förhållandevis biverkansfritt profylax mot de blodproppar som kan orsaka såväl infarkter som stroke.

Problemet med aspirin är att preparatet inte går att exploatera ekonomiskt för läkemedelsindustrin. Det är för billigt och alla patent har gått ut för länge sedan. Därför försöker flera företag få fram likartade men något förändrade preparat som kan patenteras och prissättas högt. Ett exempel var Vioxx som blev godkänt av myndigheterna. När det testades i flera olika cancerstudier visade sig preparatet ha så farliga hjärtbiverkningar att det måste dras in efter kort tid.

Hade man använt det beprövade Aspirin för förebyggande behandling mot cancer hade aldrig farliga biverkningar uppstått. I stället finns det starka intressen som vill få bort det fantastiska aspirinpreparatet. Den enda betydande biverkan från Aspirin är vissa magblödningar, som drabbar någon procent, överdrivs våldsamt genom ständiga varningar som sprids för att skrämma bort patienterna. Denna biverkan är inte bråkdelen så allvarlig som den med t.ex. Vioxx. Aspirin har faktiskt används i över 100 år. Exemplet visar på ett allvarligt systemfel i utvecklingen av läkemedel.

Man kan även titta på hur vården och industrin förhållit sig till C-vitamin vars stora medicinska betydelse en gång lyftes fram av Nobelpristagaren Linus Pauling. Han menade att det fanns starka belägg för att höga doser (flera g) C-vitamin per dygn bl.a. motverkade cancer. Han blev länge hånad och anklagad för att torgföra pseudovetenskap av starka läkemedels intressen. Idag är höga doser intravenös C-vitamin mot vissa cancerformer en, om inte vedertagen, så i alla fall använd behandling inom vården som förstärkning av cytostatikaeffekten. För egen del tar jag några gram per dag som profylax mot gikt, som jag drabbats av efter en skada jag fått vid en canceroperation. Den effekten har nyligen visats i en forskningsstudie.

Rader av forskningsexempel på hur D-vitamin minskar risken för cancer och ökar överlevnaden för de som blivit sjuka finns redovisade i litteraturen. Trots detta har Statens Livsmedelsverk (SLV) satt igång en kampanj mot D-vitaminanvändning i sin allmänna fientlighet mot behandling med kosttillskott. Verket har tidigare utmärks sig med klart hälsovådliga kostråd.

 SLV:s syn på kosttillskott liknar mer en trosuppfattning än ett vetenskapligt grundat ställningstagande. De anser att svenska folket generellt sett får i sig det de behöver via kosten och inte behöver kosttillskott. Flera studier visar att detta inte stämmer. Vi svenskar lider av uttalad brist på D-vitamin. Säljförbud strider mot såväl lag som aktuell forskning på området. D-vitaminbrist är överrepresenterat vid tillstånd som MS, demens, Parkinsons sjukdom, schizofreni, fetma, autism, utvecklingsstörning och depression.

En studie från Karolinska visade att D-vitamintillskott på 4000iu (100mg) minskade den totala incidensen av luftvägsinfektioner med 23%. Dessutom minskade antalet dagar med antibiotikabehandling med 50% (från 33 till 16 dagar i interventionsgruppen). Den erkända professorn Stig Bengmark räknade även nyligen ut att D-vitamintillförsel i högre doser skulle kunna spara sjukvården upp till 36% av nuvarande kostnader. Man kan givetvis fråga sig om det blir så när folk då lever längre. Allt rimmar illa med att kommunerna lägger säljförbud på just den dos som studier visat, bidrar till att upprätthålla immunförsvarets normala funktion.

På ett liknande sätt är det med olika naturpreparat. SLV och läkemedelsindustrin vill inte ta i dem och man anstränger sig för att misskreditera alla lovande preparat som kommer fram. Industrin har lyckats fantastiskt i den engelskspråkiga världen, naturpreparaten skys av större delen av läkarkåren som helst inte vill förknippas med dem. De är rädda att uppfattas som oseriösa och som en kvacksalvare om de befattar sig med dem. Att arbeta med alternativa behandlingar har låg status inom läkarkåren, och det är inte ovanligt att alternativläkare berövas sina läkarlicenser av Socialstyrelsen. På sina håll har flera dött under mystiska omständigheter. Jag känner läkare som trakasserats av sina kollegor för att de förordar alternativa behandlingsmetoder. Förhållandena är dock annorlunda i den tyskspråkiga världen där såväl naturpreparat som alternativa behandlingsmetoder är vanligare förekommande. Den som får en cancerdiagnos från den svenska sjukvården gör således klokt i att inhämta en second opinion från någon oberoende tyskspråkig vårdgivare.

En egen upplevelse av denna beklagliga attityd till alternativbehandling av cancer fick jag, när jag var engagerad i Cancerfonden. En bekant till mig hade fått en bukspottkörtelcancerprognos med på sin höjd ett halvår kvar att leva. Hon gjorde då vad vem som helst skulle gjort och sökte en alternativ naturbehandling som visade sig bota hennes cancer. När jag berättade detta för den professor som var ordförande i Cancerfondens forskningskommitté, svarade han utan en fråga att då måste det varit en feldiagnos. Det är möjligt att han hade rätt, men det som störde mig var att han var totalt ointresserad av att höra vilken alternativ behandling som min bekant fått. Möjligheten att bota en cancer med en naturmetod fanns inte på professorns karta.

Ett annat exempel är den upphetsade debatt som nu rasar om den urgamla antibiotikan kolloidalt silver. Silvers användning sträcker sig tusentals år bakåt i tiden och det var i bruk inom sjukvården i stor utsträckning fram till upptäckten av det då potentare penicillinet. Den snabbt tilltagande spridningen av penicillinresistenta bakterier har gjort att många nu försöker lansera det kolloidala silvret igen. Som läkare riskerar man dock att stämplas som kvacksalvare om man skulle rekommendera användning. Läkemedelsbyråkratin har förbjudit reklam för silverpreparat till annat än vattenrening. Man har t.o.m. polisanmält ett företag som säljer silverpreparat, men polisen la ner utredningen. Preparatet bekämpas frenetiskt av stora delar av vårdetablissemanget, utan hänsyn till att det publicerats forskning som visar på positiva effekter i kombination med såväl penicillinpreparat mot infektioner som traditionell cellgiftbehandling av cancer.

Trots det stora ointresset från forskningsetablissemanget för naturpreparat finns det forskare som försöker hitta alternativa sätt att behandla cancersjukdomarna. Det intressanta med många naturmedel som har en bevisad effekt, är att de ofta fungerar väldigt bra i kombination med den etablerade cellgiftsbehandlingen och kirurgiska ingrepp. Behandlingen blir effektivare och kan kraftigt avkortas vilket minskar de besvärande biverkningarna. Trots detta är intresset från den etablerade vården ringa. Som patient måste man forska omkring detta själv för att kunna ställa krav på sina vårdgivare. Detta leder till stora orättvisor eftersom det är ett fåtal av patienterna som har sådana kunskaper och resurser att de kan och vågar ställa den här typen av krav.

Det sorgliga med dagens tillstånd inom vårdetablissemanget är att vi som patienter inte längre kan lita på att vår doktor ser till vårt bästa. Rädslan att bli brännmärkt för att vara kvackare, leder till en räddhågsen försiktighet hos stora delar av läkarkåren. Och de råd som ges av vård- och kostbyråkratin är allt som oftast direkt kontraproduktiva. Jag kan inte som autodidakt ge några rekommendationer vad ni skall välja för behandling om ni drabbas av cancer. Däremot är mitt absoluta råd att inte lita blint på vad doktorn ni kommer till säger, förrän ni skaffat en second opinion från någon helt annan vårdgivare, gärna från ett annat land. För egen del skulle jag med det jag vet idag, inte välja den vård jag fick när jag drabbades av cancer.

Detta sagt, skulle jag i era kläder ta minst 4000IE (100 microg) D3-vitamin och några gram C-vitamin varje dag och välj då rent C-vitaminpulver och inte brustabletter med en massa tillsatser. Allt finns att beställa på nätet.

Kostfonden är oberoende och inte styrd av Big Pharma, stöd dem: bankgiro 900-4243 eller plusgiro 900424-3 eller via Swish 123 900 42 43.

Hälsa | Aspirin, Big Pharma, C-vitamin, Cancerfonden, D-vitamin, Medicinsk forskning, Pauling, SLV, kolloidalt silver | |
#1 - - Anders Johansson:

Bra sammanfattat som vanligt Lars. Det enda jag skulle vilja komplettera med, är den potentiellt ökade risk för kardiovaskulär sjukdom som kommer då D3-vitaminet ökar kalciumupptaget i tarmen. Om man med förhöjda nivåer av LDL-kolesterol får ytterligare kalcium i blodomloppet riskerar dessa att tillsammans bilda den plackliknande substans som sätter igen blodkärlen. Just denna risk är något som industrin gärna lyfter fram i sitt demoniserande av D3-tillskott. De har dock en viss poäng med det, så det gäller att ha helheten under uppsikt.

Nu gäller detta förstås inte alla, men tar större doser av D3-vitamin tillskott (> 2000 IE/dygn) bör man hålla lite koll på sitt LDL-kolesterol. Om LDL är högt gör man klokt i att i så fall även ta tillskott av K2-vitamin, vilket är det som hjälper till att transportera kalcium till benvävnad. Ett annat sätt upp nivåerna av K2-vitamin är att låta tarmfloran producera det själv, men då krävs det att man konsumerar icke-smältbara kolhydrater, till exempel resistent stärkelse.

#2 - - Håkan Birke:

Utmärkt som vanligt Lars.

#3 - - Sven:

De här artiklarna kanske du tycker är intressanta.

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/features/gi-diets-dont-work-gut-bacteria-and-dark-chocolate-are-a-better-bet-for-losing-weight-a6751436.html

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/potatoes-reduce-risk-of-stomach-cancer-a6752761.html

I vårt land kan nyckhålsmärk bröd innehålla 10% sirap och närmare 10% 'sågspån'. Nyckelhålet är någon sorts nyttighetsmärkning. Fan trot. Skillnad på fibrer och fibrer, som det jag länkade kom fram till.

#4 - - Göran:

En bekant fick prostatacancer. Blev totalt utömd av svenska läkarvård. Ingen mening med att behadla. Chanserna var utsiktlösa. Bara att vänta på att dö.

Han åkte till tyskland för diagnos. Fick besked att det var behandlingsbart. Fick hosta upp 350.000 kr för behandling. Är idag helt fri från cancern, lever och frodas.

Angående oviljan att veta hur människor blir friska från cancer. Jag läste en artikel där en person fick cancer och sex månader på sig att leva. Person började då läsa allt den kom över om alternativa metoder. Prova och blev fri från cancer. Han avslutade artikeln med, att det mest häpnadsväckande i hela historien var att hans läkare aldrig frågade honom hur han hade blivit botad.

Angående den konstiga läkemedelsindustrin. Här ska inte glömmas bort att läkemedelsinstrun tillhör oligarkerna. De lobbar således för mycket regleringar och vill ha bort all privat sjukvård. De vet att när bara staten sköter sjukvården, då kan de ta ut höga priser på läkemedel och tjäna mycket mer pengar än vad som är motiverat. Med andra ord kan man även säga att många av dessa som vill tjäna pengar på läkemede inte skulle klara av det om de var utsatta för konkurrens.

Svar: Dessvärre ligger nog dina funderingar mycket nära sanningen.
Lars Bern

#5 - - Katarina Pålman:

Som du skrev, vi kan inte lita på vår doktor längre, neeej, det kan vi inte. Beror mest på att de gör missar (för många patienter och för mycket pengar i medicinrecept de skriver ut) och vi måste själva vara pålästa för att kunna säga nej när saker inte blir bra.

Har själv gått hos en näringsanalytiker, Ola Björkman TFT hälsan. Bara vitaminer i sin renaste form. Ser via blodprov vilka vitaminer kroppen ha brist av. Denna mannen blev min räddning efter vårdens missar. Även kollodialt silver har sina ovänner, då jag gick till ett apotek och frågade efter det, fick till svar att det var jättefarligt för huden blev blå....:)))

Själv tror jag att det ligger för mycket pengar i medicin som jag skrev ovan. och the big guy vill ha dem för sig själva.

#6 - - Marianne:

Intressant. Det är väl så att vissa grejer funkar inte med enbart marknadsekonomi. Mat och läkemedel liksom elproduktion hör hit. Precis som järnvägar och vägar. Motivationen att tjäna pengar på en produkt, skapar många kreativa lösningar. Men när maktfaktorn kommer in, som gör kunderna beroende av produkten, visar sig marknadsekonomins sataniska baksida.
All lobbyverksamhet kring politiken gör allt svåröverblickbart. När då samma investmentbank lånar ut pengar till både matproducenter och läkemedelsföretag är problematiken uppenbar. Det är väl oftast dessa banker, som är så långt ifrån de slutliga kunderna, som är problemet. Dessa investmentbolag äger media och politiker också.
Det är väl Procordia ett exempel på hos oss.
Var det inte Marx som sa att - Kapitalismen är kommunismens väg till makten. Det blir bara ett fåtal som äger nåt, de flesta är slavar under systemet.

#7 - - Bo Blomberg:

Mycket bra Lars!

Vill bara uppmana alla att skänka pengar till Kostfonden! Lägg av med att bidra till de industristödda insamlingsstiftelserna för olika sjukdomar och lägg dom pengarna till Kostfonden i stället!

http://www.kostfonden.se/

En intressant och spännande berättelse om ett annat synsätt och en annan attityd till cancer kan ni läsa på Sophie Sabbage blog, det är en upplevelse - verkligen, att läsa hennes berättelse!

http://sophiesabbage.com/

#8 - - Anders Thorén:

Jag kan hålla med dig om det mesta du säger om olika alternativmediciner kontra traditionella. Men vi måste komma ihåg att de så kallade alternativa medicinerna lider av absolut samma problem som de traditionella medicinerna. Jag har levat 20 år i Kina och sett hur den traditionella kinesiska medicinen (TCM) marknadsförs, med precis samma skadliga resultat som den västliga motsvarigheten.
Det andra påståendet att man kan spara en tredjedel av alla sjukvårdskostnader är absurd. Det kan aldrig sparas några sjukvårdskostnader. Vad man dock kan åstadkomma är att vi blir äldre och får en förhöjd livskvalitet några år till innan nya och andra ålderskrämpor sätter in. Det kan ju i sig vara eftersträvansvärt. Nästan alla människor förbrukar en mycket stor del av sina sjukvårdskostnader de sista 3 åren av sitt liv och alla har vi de tre sista åren av våra liv.
Hälsningar

Svar: Anders, om jag påstått att man kan spara en tredjedel av alla sjukvårdskostnader så måste jag ha skrivit fel.
Lars Bern

#9 - - Göran Fredriksson:

Sedan dess ämbetsmannaansvaret avskaffades av Palme ges myndighetspersoner fritt spelrum för att bete sig nästan hur som helst. Med det tidigare ämbetsmannaansvaret kvar intakt skulle en del verkschefer ha fått lämna sina fina hörnrum på kontoret i utbyte mot en fängelsecell.

#10 - - Lars Bern:

#8
Jag har nu gått igenom texten på nytt och blir väldigt konfunderad över din kommentar. Jag har inte skriv några påståenden om sjukvårdskostnader och jag har inte ens omnämnt kinesiska förhållanden. Det enda jag velat uppnå är att öppna ögonen för det stora behovet av alternativ till den ensidiga vård som styrs av industrins intressen isf patienternas. Jag är dock fullständigt övertygad om att en bättre sjukvård och sundare kostvanor (inte de som SLV rekommenderar) skulle göra att gamlingarna "dör friskare" och därför inte behöver lika mycket vård de tre sista åren.

#11 - - Anonym:

Mina erfarenheter säger mig att bara en del av läkarkåren gör ett bra jobb.
Vi HADE en dotter som blev utskriven som frisk från Akademiska Sjukhuset i Uppsala. När hon kom till sin lägenhet där, rasade hon ihop. Vi tog henne till en läkare som vi kände. Han konstaterade att hon hade svår hjärnhinneinflammation.
Ett antal år senare fick hon diabetes typ 1. En professor på KS i Solna föreslog att hon skulle få en Gastro-pacemaker. Då beslutade Landstingsledningen under en Filippa R. att detta fick endast göras på KS i Huddinge. Ett år senare kunde operationen utföras. Ingreppet gjordes av en skicklig kirurg. Vår dotter var den första i Sverige med diabetes typ 1 som fått en dylik pacemaker inopererad. Nu var en annan professor inblandad.
Denne s.k. professor var inte mer intresserad att han löpande följde upp resultatet. När han väl gjorde det konstaterade han att utrustningen hade varit obrukbar i 26 dygn p.g.a. att olika magnetröntgensundersökningar hade gjorts. Det tog mindre än fem minuter från hans mottagning till vår dotters sjuksal.

Bengt-Ove Högström

#12 - - Anders Thorén:

Jag tänkte på detta citat i din artikel:
"Den erkända professorn Stig Bengmark räknade även nyligen ut att D-vitamintillförsel i högre doser skulle kunna spara sjukvården upp till 36% av nuvarande kostnader."

Man läser ju ganska ofta om att "Får vi bara så mycket mer forskningspengar så sparar sjukvården X mycket pengar"

Detta tror jag inte på, men din kommentar att man skall dö friskare och ha en aktivare ålderdom håller jag med om, men man kommer ändå att konsumera sjukvård på slutet.

Svar: Tack Anders! Ok, ja förstår. Skall justera texten så att ingen tror jag räknat mig fram till detta.
Lars Bern

#13 - - Ulf:

Du skriver "Detta sagt, skulle jag i era kläder ta minst 4000IE (100 mg) D3-vitamin". 100 mg är 1000 gånger för högt. 4000 IE motsvarar 100 µg Vitamin D3.

Svar: Tack för påpekandet skall givetvis vara mikro- och inte milligram. Är rättat nu!
Lars Bern

#14 - - Stig Rydmark:

Vill gärna nämna Edgar Cayse, den sovande profeten, (en bok med samma titel rekommenderas) som föreslog att dagligen äta 2-3 sötmandlar för att därmed i princip inte behöva få cancer. Det har jag själv, 84-årig, gjort under flera år. Det är svårt att inte se hans unika förmågor som seriösa.

#15 - - Ingemar Ljungqvist:

Att skolmedicinen ser ut som den gör är inte en slump. När Rockefeller på 1910-talet drog upp riktlinjerna för den amerikanska varianten av en kontrollerad medicin så anställde han och finansiären Carnegie två bröder Flexner för att göra ett program för hur man skulle erövra universiteten, forskningen och läkarutbildningen. Det som gällde var i korthet : ett symtom - ett symtomdämpande artificiellt piller ; patenterbart, som lindrade tillfälligt symtomen , men som gärna gav biverkningar. Därmed kunde man hålla fast människor som sökt läkarvård som kunder under hela deras livstid.
Under andra Världskriget , då samarbetet med tyska IG Farben pågick fick man tillgång till mängder med humanförsök , biomolekylers inverkan på organismen, Ofta rörde det sig om derivat ur senapsgas som kunde bi cytostatika. Man "upptäckte" också statiner som kunde sänka höga kolesterolvärden. Efter kriget övertog Rockefellers läkemedlsindustri patenten som krigsbyte från IG Farben, som i sin tur styckades upp i BASF, Hoechst och Bayer, och med dera s världsomspännande kemi/läkemedelsimperium fortsatte Rockefeller att iscensätta sin affärsmodell men nu över de flesta kontinenter. Genom att också införliva RCT.metoden som rättesnöre i sin arsenal kunde man enkelt ekonomiskt utesluta ekonomiskt svagare konkurrenter. Tidigare hade man redan med stor framgång försökt avlägsna alla manuella och andra terapier såsom homeopati, naprapti, kiropraktik, akupunktur m.fl. från den samhälleligt stödda skolmedicinen mfl De fick stanna utanför skolmedicinen och utsättas för angrepp som alternativmedicin utan vetenskaplig grund
. Man var också förutseende. Endast bomolekylära terapier (patenterbara) fick användes. Hela sortimentet med terapier som byggde på elektromagnetisk växelverkan eller numera digital frekvensmedicin sågs som ett hot. Därför fick exempelvis Raymond Rife tummen ner av Rockefeller när han på 1920-30 tal, visade upp sitt mikroskop som var det instrument han använde när han med framgång zappade mikroorganismer hos cancerpatienter. Enda undantaget från Rockefellers piller koncept var kirurgi.
Mer om detta kan man läsa på Matthias Raths hemsida.

Ingemar Ljungqvist, www.2000tv.se

Upp