Cancer – några råd till gamla vänner II

 (The Lung)

En viktig fråga för att kunna föra analysen av cancerproblemet vidare är att försöka svara på frågan hur en frisk cell blir en cancercell? Om vi utgår från att cancercellen har någon form av skada på cellens eller dess mitokondriers DNA som får den att plötsligt uppträda som en cancercell, skall vi söka förklaringen i hur dessa skador kan uppkomma.

Cancertriggern

Det som kan skada DNA är en lång rad faktorer. Eftersom DNA är en kemisk molekyl kan givetvis ämnen som reagerar med delar av den molekylen ändra dess egenskaper på ett sätt som under olyckliga omständigheter skapar förutsättningar för att en cancercell skall uppstå. Forskningen har visat på en rad kemiska föreningar som kan ha en sådan inverkan. Det gäller även alkohol. Detta problem accentueras av att vi dagligen utsätts för gamla och nya kemiska ämnen som inte var naturliga i den miljö vi en gång uppstod ur. Detta är givetvis en tickande bomb så länge som kemikaliekontrollen är så bristfällig som idag.

Man brukar bl.a. peka på s.k. PAH (polyaromatiska kolväten) med just cancerogena egenskaper. PAH bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material vid främst rökning men även vid t.ex. grillning, hårdstekning, lövbränning, vedeldning och dåligt förbrända fossilbränslen. Världens utan jämförelse största miljöproblem är rök från öppna eldstäder innomhus hos främst världens fattiga. Det har orsakat nästan 300 miljoner dödsfall sedan andra världskriget, mer än alla krig, farsoter och naturkatastrofer under hela 1900-talet. Det fanns länge en farhåga för att kaffe som rostas skulle ge upphov till att man fick i sig cancerogena restprodukter. Hittills har dock forskningen inte hittat något sådant samband. Utöver PAH finns givetvis en rad andra kemiska ämnen i miljön som kan interagera med cellernas DNA på ett liknande sätt om vi exponeras för dem.

Bakterier och virus kan ha en liknande påverkan som cancerogena kemikalier, vilket innebär att en infektionssjukdom ofta kan orsaka cellskador som triggar igång en cancerutveckling i kroppen. Den inflammation som ofta följer av en infektion skapar också en gynnsam miljö för cancertumörer att växa till sig. Även kroppens egna restprodukter kan skada celler och ge upphov till en cancerutveckling, vilket är orsaken till att kroppen behöver antioxidanter som eliminerar dessa.

Den oftast nämnda orsaken till skador på DNA är olika former av joniserande strålning. Vi skall dock ha klart för oss att vi utvecklats och lever i en värld där vi ständigt utsätts för denna typ av strålning från solen, jordens innandöme och övriga världsrymden. Denna faktor är huvudorsaken till den stora rädslan för radioaktiv strålning från t.ex. kärnkraftsavfall eller nedfall från atombombsexplosioner. Senare tiders studier visar dock att man ofta överdrivit de riskerna. Dödsfall i cancer långt efter kärnkraftsolyckor och atomexplosionerna över Japan 1945 har varit färre än förväntat. Inverkan från mikrovågor nämns ofta i sammanhanget, men där är evidensen osäkrare även om det finns många som varnar för dem.

När det gäller radioaktivitet som cancerorsak, talar det mesta för att den största risken uppstår om man får i sig ett radioaktivt ämne som sedan stannar en längre tid i kroppen eller om man lever nära en strålningskälla som i ett radonhus. Ett exempel är asbest som vid inandning skadar lungvävnaden så att radioaktiva ämnen som Radon och t.ex. PAH lättare tränger in och stannar i kroppen. Därför ser man ett klart samband mellan asbest och förekomst av cancer. Det tydligaste exemplet på det är ett mycket starkt samband mellan rökning (PAH) och cancer i lungorna bland dem som utsatts för asbestdamm (s.k. mesotheliom).

Den vanligaste strålningsrelaterade cancerformen är malignt melanom där man ser ett starkt samband med överdrivet solande. Den bilden kompliceras samtidigt av att det är när vår hud utsätts för solens UV-strålar som kolesterol i hudlagret omvandlas till D-vitamin som är mycket viktigt för vårt immunförsvar. Det innebär att solande kan minska risken för att utveckla andra former av cancer än malignt melanom.

Det finns en alternativ teori som drivits av den italienska läkaren Tullio Simoncini och den svenska läkaren Erik Enby som menar att det ligger en svampinfektion i botten av varje cancer. Enby säger sig se samma mönster var gång han dissekerar en tumör, svampsporer är närvarande varje gång. Enby frågar sig om cancer kan vara kroppens sista desperata försök till försvar sig mot en systemisk svampinfektion som brutit igenom immunförsvarets alla försök att hålla infektionen i schack?

Båda läkarna Simoncini och Enby har berövats sina läkarlegitimationer för att de erbjudit behandling mot svampinfektion till cancerpatienter. Även om inte svampinfektionen är den direkta orsaken till att cancerceller bildas som de tror, kan den givetvis ha ett samband med tumörutvecklingen genom att den sätter ner immunförsvaret. Jag har tidigare visat hur cancertumören hämtar sin näring från sockerarter vilket ju även är en gynnsam miljö för svampinfektioner. Så om en patient drabbats av en svampinfektion till följd av ett högt blodsocker som sätter ner immunförsvar, så är det ju inte så långsökt att detta även skapar förutsättning för att utveckla cancertumörer.

Svamp ger upphov till gifter s.k. mykotoxiner som i sig kan orsaka en cellskada som kan utvecklas till en cancer. Det mest kända är mögelgiftet aflatoxin som är starkt knutet till utvecklingen av levercancer. Av denna anledning skall man vara försiktig med ekologiska livsmedel som möglar lätt och som kan göra att man får i sig just aflatoxin. Det är inte alltid självklart att det ekologiska är det nyttigaste för vår kropp, även om det skonar miljön.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är en myriad faktorer som kan orsaka den cellskada som omvandlar en fullt frisk cell till en cancercell. För oss människor är det praktiskt taget omöjligt att undvika dessa faktorer även om vi på marginalen kan undvika en del av dem. Den dystra sanningen är att vi ständigt går runt med massvis av skadade celler. Om vårt immunsystem fungerar som det skall tar det hand om dessa celler så att de inte orsakar några problem, men ibland så tar sig en cancercell förbi försvaret och då finns risken att vi utvecklar en cancer.  Jag tror att den viktigaste preventiva åtgärden vi kan vidta är att hålla oss friska genom en sund kost och livsstil och att framförallt vårda vårt immunförsvar. Hur vetenskapen tror att vi kan göra det återkommer jag till i kommande kapitel.

Hälsa | Cancerfonden, PAH, diabetes, kolesterol, livsstil, strålning | |
#1 - - Håkan Birke:

Utmärkt Lars!

#2 - - tipp:

Beträffande lågnivåstrålning i radonhus gjorde salig Bernard Cohen en studie avseende 350 000 hus i 1600 counties i USA och fann att högre strålning (lågnivåstrålning) verkade orsaka färre cancerfall. Hans undersökningar finns här http://www.phyast.pitt.edu/~blc/. Han har förstås också blivit mycket kritiserad. Om jag kommer ihåg rätt så trodde han att kroppen kan anpassa sig till rimlig strålning liksom till rimliga gifter.

Svar: Hade en nära anhörig som inte rökte men som bodde i ett radonhus, hon dog av lungcancer.
Lars Bern

#3 - - Martin:

"Världens utan jämförelse största miljöproblem är rök från öppna eldstäder innomhus hos främst världens fattiga. Det har orsakat nästan 300 miljoner dödsfall sedan andra världskriget.."

Man tycker att evolutionen borde ha gjort oss motståndskraftiga mot det? Vi har använt eld hundatusentals år, alltså längre än vi har varit sapiens sapiens.

Svar: Ja men så är det inte. Grottmänniskorna levde bara 30 år, så de hann inte dö av cancer utan dog av andra umbäranden. Idag är detta ett fattigdomsproblem vilket Indira Gandhi uttryckte så väl när hon sa att fattigdom är det största miljöproblemet. Indien försöker bli av med sin fattigdom nu och kommer då i konflikt med det våra politiker felaktigt tror är ett större miljöproblem - nämligen livets gas koldioxid. Vi lever i vansinnets tidsålder!
Lars Bern

#4 - - Peter Stilbs:

Ja, detta är komplicerat - och det är väl i nästan alla fall omöjligt att bevisa vilken yttre faktor som låg bakom (ett undantag var vinylkloriden vid PVC-tillverkning, som gav en speciellt levercancer, har det sagts).

Om joniserande lågnivåstrålning - det finns en diskussion här (ursprungligen publicerad i Physics Today) http://radiation.superbendy.com/wp-content/uploads/2011/10/Jaworowski-Radiation-Risk-and-Ethics.pdf

Den kommer till samma slutsats som i kommentar 2. Själv bor jag i ett "radonhus", men är inte oroad alls. Den löjliga propaganda som förekommer i sammanhanget har sitt ursprung i statistik för gruvarbetare (damm, radon etc etc), där man dragit en rät linje ner till noll (linjär dosrespons) och menar att detta gäller vid de mycket lägre doser man har i "radonhus".

När jag doktorerade i kemi i början av 1970-talet var jag ibland indränkt på händerna med något som är helt svartlistat nu - och hanterade många andra nu svartlistade kemikalier i tillägg - men mår fortsatt utmärkt.

Vi får väl se. Möglig mat är jag däremot rädd för.

#5 - - tipp:

Bor i ett blåbetonghus sedan drygt 35 år med 250-400 Bq (olika mätningar). Det jag vill skylla mitt lymfom på är att kommunen placerade en billackeringsfirma med kraftiga lösningsutsläpp i vårt bostadsområde och vi bor närmast, tvärs över gatan från ventilationsröret. Av de 12 vuxna som bodde/bott där har 7 olika typer cancer eller gått bort av det. Fyra har jag ingen information om.
I min (vår?) ålder tror jag många lider av lungcancer på grund av indirekt rökning.
(För övrigt, tack för info i artikel 1).

#6 - - Anders Johansson:

Du har dragit i stort sett samma slutsatser som mig i detta ämne. Jag skulle vilja belysa problematiken runt att klumpa ihop sjukdomar med olika bakomliggande faktorer och benämna dem under samma namn. Det gjorde man med diabetes typ 1 och 2 och det gör man nu med cancer i alla typer av former. Att benämna en sjukdom med samma för / efternamn bidrar till acceptans av likvärdig behandling av sjukdomarna, trots att de bakomliggande orsakerna är helt olika. Det vet man idag om diabetes och det lär man sig mer och mer av inom cancersjukdomar.

Enligt läkemedelsindustrin ser receptet för behandling av diabetes ut på samma sätt oavsett om det är T1 eller T2-diabetes: Livslånga insulininjektioner. På liknande sätt fungerar det med cytostatikan inom cancersjukvården, oavsett bakomliggande orsak så skall allt behandlas med cellgifter eftersom DET ÄR JU CANCER. Bra business helt klart då nedsättande av en individs immunförsvar öppnar stora möjligheter till ytterligare behov av mediciner.

#7 - - Lars-Erik Eriksson:

Som vanligt näringsrikt från dig Lars.
Jag har en egen käpphäst när det gäller att hålla immunförsvaret i trim.
Duscha inte varje morgon!
Hudläkarna varnar för detta också, men jag tror alltså att även immunförsvaret saggar ihop - likt det svenska - om det aldrig får träna på de vardagliga attackerna en naturlig miljö utgör.
Barnen i baltikum har alla barnsjukdomarna men sällan allergier, våra barn får allergierna ity miljön våran är alldeles för antiseptisk.
LEE

Svar: Att lite skit i miljön tränar immunförsvaret är en riktig iakttagelse. Det är även så att barn som växer upp tillsammans med människans bästa vän vovven har klart mindre problem med allergier. Min vovve trilskas med att vilja sova bredvid mig så jag är sällan sjuk numera.
Lars Bern

#8 - - Bengt-Ove Högström:

Jag tillhör en grupp som nuförtiden inte omnämns. Jag är en 30-talist. Min uppfattning är att alla individer inte har samma fysiska förutsättningar. Min fars farmor blev 102 år. Hon levde i ett hus som uppvärmdes genom brasor från kakelugnar. Mina farföräldrar blev 95 år. De var jordbrukare och levde av vad jorden gav. Min far dog efter sviterna vid en svår trafikolycka. Min mor dog efter en felbehandling på Danderyds Sjukhus.
Jag har aldrig köpt ett cigarettpaket och jag har aldrig röt men jag har sedan 13-årsålder varit i kontakt med asbest. Det har varit både vit- och blå asbest. Man sprutade blåasbest som isolering av bl,a. fartyg. När jag gick genom fartygsutrymmen där sprutarbeten pågick hade jag inga andningsskydd.
1983 hade Fabriksarbetarförbundet en läkare som åkte runt bland företagen som sysslade med asbest och han informerade om dess faror. Han ställde då en fråga till arbetarna om de kunde gissa hur många kvadrater gravar det var av folk som rökt och sysslat med asbest och hur många kvadratmeter gravar det fanns med de som inte rökt men sysslat med asbest. Svaret blev att de som inte rökt, dessa gravar kunde man mäta i kvadrat meter medan för de som rökt var det kvadratkilometer.
När det företag jag var VD för hade hittat asbestfria alternativ var vår förbrukning av asbest 1250 ton/år. Jag känner inte till något fall där en anställd fått en sjukdom som kunde hänföras till asbest.
Min slutsats är, att mycket beror på den livsstil individen har och att all rökning borde förbjudas.

Bengt-Ove Högström


Svar: Detta är en intressant och väntad iakttagelse av kombinationen rökning och asbest. När jag var ordförande i Hasselblad gjorde vi en studie av belastningsskador hos våra montörer för att kunna minska skadorna genom åtgärder i arbetsmiljön. Det visade sig att den dominerande förklaringsfaktorn bakom de belastningsskador som registrerades var - rökning! De som inte rökte hade nästan inga problem.
Lars Bern

#9 - - Bengt-Ove Högström:

Ja Lars,
Förklara också varför mina farföräldrar och deras föräldrar blev så gamla.
MVH
B-O.

Svar: Bra gener och bra livsstil i förening tror jag.
Lars Bern

#10 - - Bengt-Ove Högström:

Ja Lars, du har rätt.
Sist jag besökte ett sjukhus var 1964 p.g.a. en gallstensoperation.
B-O.

#11 - - Göran:

Ett bra immunförsvar skapas genom att utsätta immunförsvaret för en massa bakterier i barnets tidigaste ålder. Nappar ska aldrig rengöras annat än att föräldrar suger dem rena i sina egna munnen. Det ger barnet massor med bra bakterier som immunförsvaret kan träna och lära sig på. Till detta att amning är det viktigaste av allt.

Eftersom vi förmodligen inte skapar optimala immunförsvar för de flesta barn idag är följande att tänka på. Gluten har en egenskap att förstöra tarmväggarnas skydd mot att obehöriga ämnen kommer in i kroppen. Idag är det ungefär 90 % mer gluten i mjöl än för 100 år sedan. Kombinera detta med dåliga immunförsvar och mer obehöriga ämnen i kroppen. Jag tror inte vi behöver gissa resultatet. Det finns även en svag misstanke och teori om att denna effekt kan ligga bakom autism och bokstavsdiagnoser.

#12 - - OLIVIA | 17,5 årig tjej i mediebranschen:

Intressant.

#13 - - Martin:

"Grottmänniskorna levde bara 30 år, så de hann inte dö av cancer utan dog av andra umbäranden."

Detta är en skröna och ett statistiskt fifflande med hjälp av den höga spädbarnsdödlighet. Som är intressant i sig. Och bygger dessutom på en väldigt ytlig förståelse av de livsbetingelser och den dynamik som människan utvecklats i.
Men låt mig ge ett exempel från människans evolution där hög ålder uppenbarligen gett stora konkurrensfördelar:

Något som är unikt för människan är klimateriet. Aneldningen till klimateriet är att vi är en djurart som har mycket inlärt beteende. När en hona blir äldre så har det varit mer framgångsrikt att hon ägnar sig åt att överföra sin kunskap till sina barnbarn snarare än att försöka få fram ytterligare ett par barn till.

#14 - - Göran:

Re #13 Martin

"Detta är en skröna och ett statistiskt fifflande med hjälp av den höga spädbarnsdödlighet."

Jag vill inte ifrågasätta din uppgifter, men hur fasen kan man veta det egentligen?

En lite parallell till dagens politiska korrekthet om åldersbestämmande. Det går inte att fastställa ålder på immigranter, men de går tydligen på skelett som är typ 30.000 år gamla.

#15 - - Martin:

Jag gav ett evolutionärt bevis, att vi som enda däggdjur har klimaterie. Detta är en tydlig indikation på att levnad till gammal ålder ger stora fördelar, annars skulle det ej ha utvecklats. Sen kan man ju bara titta på hur siffrorna beräknas, räknas medelvärde och medianvärde från de som överlevt sina 15 första år eller när vi börjar fortplanta oss? Det är ointressant att ta med de som dött innan dess när man beräknar äldre människors effekt på evolutionen eftersom de per definition ej påverkade evolutionen.
Det finns mycket annat du kan iaktta i människor som gör det troligt men då skulle jag behöva skriva en egen artikel.

Upp