Politik byggd på pseudovetenskap del 1

 Den stora auktoriteten inom amerikansk näringslära efter kriget var nutritionisten Ancel Keys. Han deltog år 1955 i ett viktigt expertmöte med WHO i Geneve. Där presenterade han med självsäker auktoritet en hypotes, om att fet mat ledde till högt blodkolesterol som orsakade hjärt-kärlsjuklighet. Han fick stark kritik av andra forskare vid mötet, vilket sannolikt ledde till att han år 1956 återkom genom att starta sin kända Sjulandsstudie som ett försvar för hypotesen. Den studien visade en mycket tydlig korrelation mellan fet animalisk kost och hjärt-kärlsjuklighet. Keys backades upp av det vetenskapliga etablissemanget i American Heart Association som gick ut i media och informerade amerikanska allmänheten, om att en kost rik på smör, ägg och kött ledde till hjärtsjuklighet.

Genomslaget för Keys hypotes var enorm och han lyftes fram i media som den stora auktoriteten. Det gick så långt att han var omslagspojke år 1961 i den då mycket betydelsefulla tidskriften Time Magazine. Ingen brydde sig om den omfattande kritik som Keys studie fick från rader av forskare. Etablissemanget inom vetenskapen hade bestämt sig att det var fetthypotesen som gällde. De som protesterade tystades effektivt.

Inte ens när det framkom att Keys studie byggde på forskningsfusk, kunde hans auktoritet rubbas. Han hade helt enkelt plockat russinen ur kakan och valt ut 7 länder ur ett forskningsmaterial på 21, där hans hypotes stämde. Hade han tagit med alla 21 länderna i studien, hade han inte kunnat visa någon korrelation mellan fet kost och hjärtsjuklighet.

 I slutet av 60-talet tillsattes den politiska s.k. McGovern-kommittén för att lösa problem med undernäring bland USA:s fattigaste och att få fram mat som dessa grupper hade råd med från amerikanskt jordbruk. Man utvidgade senare sitt mandat till att även komma med riktlinjer för att kunna motverka ledande kostrelaterade metabola sjukdomar. Detta ledde till att man efter medverkan från bl.a. Keys, tog fram nya näringsmässiga riktlinjer för USA som slutgiltigt lade grunden för fettskräcken och demoniseringen av kolesterol.

Trots att flera experter ifrågasatte Keys hypotes, valde politikerna att ensidigt hänga upp sina rekommendationer på Keys och det övriga etablissemangets starkt ifrågasatta hypotes. De forskare som protesterade riskerade sina karriärer. Den underdåniga respekten för det amerikanska etablissemanget gjorde att kostråden anammades av nästan hela västvärlden. I Sverige togs de upp av Statens Livsmedelsverk som gjorde dem till sina och som fortfarande biter sig fast vid dem.

Den mest kända av Keys kritiker var britten John Yudkin som år 1972 publicerade boken Pure, White and Deadly där socker pekades ut som den verkliga orsaken till den ökande metabola sjukligheten. Det gjordes ett flertal försök från livsmedelsindustrin och nutritionsetablissemanget att strypa anslagen till Yudkins forskning och förhindra publicering av hans bok. Ansträngningarna att misskreditera honom blev på det hela taget framgångsrika. Den veteskapliga världens fina etablissemang och politiskt ansvariga har inte på 40 år tagit varningarna på allvar. Först på senare år har WHO för skams skull börjat uppmärksamma sockrets hot mot folkhälsan, dock utan att ta avstånd från fettskräcken.

De amerikanska kostråden blev något av en perfekt storm för den redan stora livsmedelsindustrin. Människor som ville minska fettet i sin kost kunde inte längre livnära sig på naturlig mat från jordbruket, utan de blev nästan helt hänvisad till industrimat från matfabriker. Man kunde ju inte effektivt ta bort det feta hemma i köket, så det gjorde Big Food och ersatte det med socker, när den avfettade maten tappade all smak. Där det inte gick tog man t.ex. fram industrifetter i form av margariner som smakar så illa, att Big Food jätten Unilever nu lanserar ett margarin där man blandat i smör. Resultatet är att företaget stämts av Arla som försöker försvara sin naturprodukt mot det fräcka intrånget.

Big Food har vuxit till en av världens absolut största och lönsammaste industrier. Se er om nästa gång ni är i en matmarknad och jämför den golvyta som upptas av naturlig mat med ytan för industriprodukterna. Några av världens rikaste människor som bl.a. Warren Buffett är stora ägare. De har ökat sina redan stora förmögenheter flerfalt.

Bara några år efter de amerikanska politikernas kostråd kunde man avläsa resultaten. De metabola sjukdomar som den avfettade kosten skulle minska, vände istället uppåt och har öka lavinartat. Den utvecklingen har fått fortsätta i snart fyrtio år utan att varken det medicinska eller politiska etablissemanget reagerat. I USA har fetma, cancer och diabetes mer än fördubblats och bara under tjugo år mellan år 1990 till 2010 ökade dödligheten i Alzheimer med 500%.

Sjukligheten i sin tur blev en ny perfekt storm denna gång för läkemedelsindustrin. Det medicinska etablissemanget som fostrats av Big Pharma reagerade på den kraftigt ökade sjuklighet som kostråden orsakade, med att sätta in livslång behandling med kemiska preparat från Big Pharma för att undertrycka sjukdomssymptomen.

Högt blodsocker som var en grundorsak bakom de metabola sjukdomarna, ledde inte till att man ifrågasätta den sockerstinna industrimat som var orsaken, utan istället satte man in kemiska preparat och insulininjektioner för att dölja problemet. Ingen ifrågasatte att den lavinartade ökningen av demens kunde bero på att människors hjärnor behövde naturligt fet mat för att må bra. Istället har det satts igång rader av forskningsprojekt ihop med Big Pharma för att hitta preparat mot demensen.

Big Pharma har under den senaste fyrtioårsperioden, i likhet med Big Food, vuxit rekordsnabbt och har byggt upp några av världens största förmögenheter. Forskare inom det medicinska området som varit sugna på att göra en ekonomiskt gynnsam karriär har lockats av de enorma inkomster och forskningsanslag som erbjöds från Big Pharma.

På detta sätt har politiska beslut byggda på pseudovetenskap gett upphov till två av världens största och mest inflytelserika industrier. De enorma ekonomiska intressen som koncentrerats till några få mäktiga företag och deras ägare, gör det mycket svårt att driva igenom nödvändiga beslut för att stoppa den katastrofala utvecklingen.

I Sverige har vi på senare år kunnat bevittna hur de läkare och andra som pekat på kosten som grundorsaken till den skenande sjukligheten, blivit motarbetade och hånade av etablissemanget. Ansvaret för den situation vi hamnat i är politiskt, men med en praktiskt taget helt obildad politikerkår saknas politiker som klarar av att axla sitt ansvar.

Demokrati, Hälsa | Becel, Big Food, Big Pharma, Cancerfonden, FDA, Hjärt-Lungfonden, Kostfonden, Kostforskning, LCHF | |
#1 - - Björn i Bromma:

Rekommenderar att titta på Kunskapskanalen imorgon 1 april kl 11.00. Där visas då del 2 av 3 den eminente brittiska serien "Maten som gör dig fet", repris även fre 3 april på dito kanal kl 11.00. Del 3 går sannolikt nästa vecka (jag har inte kollat).
Man ryser!

#2 - - Mikael W.:

Fantastiskt bra beskrivet, Lars. KVA-nivå rent av!

#3 - - Pson.clas@gmail.com:

I Italien sägs det att fler och fler kriminella söker sig politiken, i Ryssland har vi Putin och i Sverige har vi Wallström.
Vad som saknas i alla tre exemplen men av olika skäl är fristående oberoende och kunniga granskande journalister. I Ryssland vet vi varför, i Italien styr maffian och i Sverige har vi förutom presstödet en journalistkår som gärna ser sig som just den tredje statsmakten lierad med den valda. Vi behöver en ny Einstein för att reda ut hur land ska styras framöver. Nu verkar det mesta gå åt fel håll.

#4 - - Солжени́цын:

Mycket bra. Det är enkelt att förstå de enorma ekonomiska intressen som hotas. Socker är lönsamt, billigt och beroendeframkallande. Det är ingen slump att Coca-Cola ofta stöttar våra idrottande Olympier, inte sällan tillsammans med McDonalds, ett annat företag som har mycket socker och kemikalier i maten.

Betänk att företag som Coca-Cola och McDonalds har pressen att varje år öka sin vinst vilket gör att man måste aggressivt marknadsföra, öppna nya kanaler ut till marknaden, t.ex. genom att ställa ut kylskåp med läsk i skolor, sjukhus och arbetsplatser eller öppna mindre McDonalds på mindre köpcentra.

Det vackra ordet valfrihet har här kommit att helt tjäna dessa mäktiga finansintressen. Vad har denna valfrihet varit bra för? Att vi kan välja mellan Coca-Cola och Pepsi?

#5 - - Åke:

Snälla Lars Bern Seven Countries Study startade 1958 och resultaten publicerades på 70-talet och början av 80-talet inte 1956.

http://sevencountriesstudy.com/

Svar: Den påbörjades 1956. http://en.wikipedia.org/wiki/Ancel_Keys
Lars Bern

#6 - - stenB:

Bra, Det här behöver tas upp igen och igen eftersom konsekvenserna har tagit livet av så många i förtid. Själv slapp jag undan med ett par nödrop efter att ha trott på det farliga i fettätandet alltför länge. En sak som bör undersökas ytterligare är den ohämmade publiceringen som Keys fick! Efter vad jag läst så påbörjade "Rockefeller foundation" en 7 lands studie 1949. Är det samma studie?
Iaf efter var jag färstår ägdes Times av Rockefeller när Keys studie presenterades i deras magazine. Såg det bättre ut om en "oberoendeE forskare presenterade resultaten? Rockefeller ägde även Lever Brothers som då bytt namn till Unilever och om jag inte missminner mig gav Unilever ordentliga bidrag till AMA i början av 1950-talet varefter dess politik blev anti-mättat fett. Kan det hela ha varit en väloljad kampanj att ersätta mättat fett med billiga industrioljor? Det förklarar även varför det inte blev någon debatt trots att så många vetenskapsmän snabbt såg att Keys inte demonstrerade vetenskap utan ren cherry picking.

Svar: Keys studie påbörjade han efter att ha fått kritik på WHO-mötet 1955.
Lars Bern

#7 - - Josef Boberg:

Det är ju en pytteliten klick - globalt sett - som styr = vanstyr världen. Vad händer ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder - tillåter alla världens eländes eländen att vara som de är - till förmån för att lägga ALL wår egen Energi på det som bär ?

#8 - - Lars Henrik:

Kan det hela ha varit en väloljad och kampanj att ersätta mättat fett med billiga industrioljor?

#9 - - Thomas H:

Pson.clas@gmail.com:

Mycket undrande? Hur kan du nämna Wallström i dessa sammanhang?????

#10 - - Anonym:

@StenB:"Kan det hela ha varit en väloljad kampanj att ersätta mättat fett med billiga industrioljor?"

Var det inte så att USA stod med en stor industri för vegetabiliska fetter efter andra världskriget och att dessa produkter behövde en ny marknad?

Svar: Ligger säkert en hel del i det.
Lars Bern

#11 - - Einar Dawis:

Lars! Med all respekt, men vet du vad. Jag tror du har fått det här med socker och kolhydrater på hjärnan.
-Visst ligger det en del sanning i det du säger.
Om det nu vore lösningen på mången cancer och förtid metabol död så undrar jag bara stilla varför man på t.ex 1700-talet och 1800-talet då man m ö j l i g t v i s åt sockerskorpor till jul varvid resten av året oerhört mycket just fläsk, smör och fet fisk, i inte minst norrlandslänen hade en b e t y d l i g t kortare livslängd än t.ex människorna på 1900-talet som börjat äta socker och kolhydrater? Och de dog av kräfta lika mycket som nu på 1700-talet.

Plockar jag bort alla potentiellt "farliga livsmedel" ur min kost så mår jag ju skit! ..Och hur roligt har jag? Man riktigt känner hur man surnar av lchf och hur otroligt gott man mår när man åter får börja äta som vanligt!
Själv är jag FULLSTÄNDIGT övertygad om att man mår allra bäst av en varierad bred kost men med måttligt intag samt den viktiga motionen till det hela. Detta av den mycket simpla anledningen att de studier som gjorts på de som blivit 90-110år i all sin tydlighet visar på att dessa har ett högst alldagligt varierat ätande, De är t.o.m knubbiga! De äter t.o.m lite grönsaker och hälften röker!
Motion och att sköta kroppen med att äta måttligt och varierat samt att skippa rökning tar dig förbi 80år, resten är bonus och tur med arvsanlagen.
Uppenbarligen är vissa släkter/individer immuna mot cancer -Vad beror det på? -Dessa kan röka och skippa alla grönsaker och ändå bli 100år.
Detta anser jag är en oerhört viktig sak att ta reda på innan man säkert kan säga att socker eller kolhydrater är boven!

Svar: Den metabola sjukligheten ökar mycket kraftigt pga olämplig kost. Det finns små naturfolkgrupper som har varken diabetes eller cancer och som äter lite kolhydrater. Det människor dog av i unga år tidigare var främst infektioner. När jag skriver om kosten är det för att hjälpa den intresserade läsaren att göra kloka val, om du inte bryr dig om det så är det din ensak. Jag tycker var och en får bli salig på sitt sätt.
Lars Bern

#12 - - Göran:

#4 Солжени́цын

Ansvaret ligger på konsumenten att undersöka vad denne stoppar i sig. Idag med Internet går det knappt att skylla på att man är okunnig på grund av otillgänglig information.

#7 Josef Boberg:

Vilka är det som väljer klicken som styr? I USA är den viktigaste aspekten för en väljare hur presidentkandidaten ser ut, går och talar. Att de säger totalt idiotiska saker när de öppnar käften är av underordnad betydelse.

I Sverige rösta väljarena på miljöpartiet på grund av namnet och inte dess politik. Samma sak är det med feministiskt initiativ. Hur många förstagångsväljare läser ens igenom varje partis program?

Ett tips. Ta kontakt med någon politiker i riksdagen. Be dem guida dig runt i riksdagen. Intervjua riksdagsledamoten. Det finns säkert massor av riksdagsledamöter som aldrig blir uppmärksammade så de blir säker jätteglad om någon hör av sig till dem. Ett samtal med någon av dem borde leda ut till att ni upptäcker att de i första hand sätter sina egna högst egoistiska åsikter som de vill tvinga på alla andra människor.

Vi behöver typ 500.000 nya jobb i Sverige i morgon och de flesta riksdagsledamöter ägnar inte den frågan många sekunder utan håller på med små pyttelöjliga saker som intresserar just dem. De kan lägga ner massor med arbete och utredning för någon pyttesak, resa land och rike runt för denna pyttesak.

Politiker talar om reformer som många gånger handlar om att ta bort någon lag som de tidigare har skapat.

Som sagt vad; vilka röstar på dem?

#13 - - Солжени́цын:

#12 Göran

Visst går det att säga att folket faktiskt röstar och visst går det att säga att folket faktiskt kan välja men i praktiken kan vi verkligen det? Är det inte så att det är pengarna och andra intressen som har makt som styr. Demokratin är det perfekta verktyget för dem som kan påverka genom pengar och som kan styra informationen genom politiker, myndigheter om media. Som jag ser det har vi blivit lurade att tro att demokrati och valfrihet är så bra för oss, utan att vi reflekterat över vad det egentligen behövs för att det ska fungera.

Jag tycker vi ser tydligt att för att demokrati och valfrihet ska fungera så behöver vi dels korrekt och balanserad information, dels en mycket starkare konstitution, dels ett system som bygger på att de som kommer till ledande positioner kommer dit inte för att de är lojala mot särintressen utan för att de har integritet, är ärliga, kunniga, erfarna och vill folket väl.

Demokrati, o.k. jättebra, vad väljer vi Obama eller Bush? Skillnad? Löfven eller Reinfeldt? Skillnad? S eller M? Skillnad? Demokraterna eller Republikanerna? Skillnad? McDonalds, Burger King eller Max? Skillnad?

Meningslös valfrihet om du fråga mig. Varför? Därför att politiker och partier som inte får stöd av finansintressen och media har ingen chans att nå ut till massorna. Den presidentkandidat som den styrande makten finner inte passar deras intressen kommer aldrig ens att kunna nå ut. I Sverige har vi media som ALLA på ett märkligt sätt motarbetar vissa partier.

¤11 Einar Dawis

Man får skilja på två saker. LB har varit tydligt med detta, att orsakerna till cancer kan vara många till skillnad från vad du bör göra när du väl fått det.

Sedan bör man vara försiktig när man jämför olika perioder. 1700/1800-talet var ofta präglat av stora variationer i dödlighet, missväxt, infektioner, bristande hygien, hårt kroppsarbete, o.s.v. Sannolikt var tillgången till kolhydrater viktig för att minska dessa sjukdomsorsaker.

Idag har vi varken brist på föda eller dör av tyfusepidemier. Vi har istället välfärdssjukdomar. En är överskott på kolhydrater. Allra värst är det i USA där många är feta och sjuka trots världens högsta BNP per capita och 98 obligatoriska vacciner innan barnen hunnit fylla 1 år.

LB visar också här att det inte går att lita på myndigheter, politiker och ledande akademiker. De styrs av intresse- och påtryckargrupper. inte minst klimatet är ett slående exempel på hur en hel värld kan påverkas och komma i masspsykos. En hel västvärld iaf. I Sverige har det präglat alla företag, undervisningen, politiker, media, ja i stort sätt allt. Ändå vet vi att klimatet varierat oerhört tidigare, att det sker med viss regelbundenhet, att jorden nästan alltid varit kallare än nu och för de flesta är en varmare jord en välsignelse. Trots bevis på fusk, mail som visar manipulerade temperaturdata, o.s.v. Trots detta fortsätter man i Sverige som om ingenting hänt. Den VD finns inte som skulle våga utmana dessa krafter. Förföljelsen i media skulle vara total och inte osannolikt skulle alla AP-fonder och deras "ägaransvariga" sälja aktierna och protestera. Koldioxid är det största hotet mot jorden. Punkt.

Skulle folket ha myndigheter som man kunde lita på skulle denna blogg och många andra inte ens behövas. Hela systemet är genomruttet.

#14 - - Per-Olof Persson:

Det farliga vetet

Jag håller på att läsa "Gluten & Mjölk - Källan till moderna sjukdomar" av Michael Håkansson. Författaren har studerat området i 7 år och menar att en orsak till de moderna sjukdomarna är det moderna vetet.

Vetet idag har inte mycket gemensamt med lantvetet ifrån 1800-talet. Genom att korsa vetet har antalet kromosomer i vetet ökat ifrån 14 till 42. Vetet idag är högavkastande och motståndskraftigt. Men det innehåller 3 gånger mer DNA än tidigare.

Detta innebär att vetet innehåller många fler ämnen (exempelvis proteiner) än tidigare. Ämnen som kroppen inte kan hantera, exempelvis gliadin som finns i gluten. Gliadin läcker ut ifrån tarmen och in i blodomloppet. Detta skapar mängder av sjukdomar.

#15 - - Josef Boberg:

@12 Göran,

"Vi behöver typ 500.000 nya jobb i Sverige i morgon och de flesta riksdagsledamöter ägnar inte den frågan många sekunder utan håller på med små pyttelöjliga saker som intresserar just dem. De kan lägga ner massor med arbete och utredning för någon pyttesak, resa land och rike runt för denna pyttesak.

Politiker talar om reformer som många gånger handlar om att ta bort någon lag som de tidigare har skapat."

Sant.

"Som sagt vad; vilka röstar på dem?"

På tok för många av Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna, tyvärr tyvärr...

Men det gör dom ju i sin omedvetna okunskap - så ingen skugga över dem för den sakens skull.

Lösningen av detta bekymmer är rimligen att, framförallt via nätet, sprida KUNSKAP om alternativ till det rådande samhälls-vansinnet - som jag ser det.

#16 - - Björn i Bromma:

#11
Det man historiskt mest dog av i förtid var olika pesthärjningar (Digerdöden var värst, sopade bort 1/3-del av Europas befolkning) och följdsjukdomar av ständigt återkommande missväxter samt naturligtvis pga ständiga krig vilket var en del av vardagen. Sedan fanns det ärftliga naturliga undantag såsom tex Axel Oxenstierna som blev 71 år när han avled, en osannolik hög ålder för tiden med tanke på leverne och ohälsosam miljö.
För en tid sedan gick en föredragning på Kunskapskanalen om folkhälsans utveckling i historien. Inget har haft så stor betydelse som anläggandet av centrala avloppssystem...

#17 - - Bo Magnusson:

Boken : "My big fat surprise". Ger en bra beskrivning av hur det gick till.
Big Pharma har beskrivits av Peter Götzsches i boken "Deadly medicin and Organised Crime"

#18 - - Per Wikholm:

Bra artikel men Sverige följde inte efter McGoverns kommittés riktlinjer utan hade redan 1971 infört världens första kostråd som varnade för fett i allmänhet och mättat fett i synnerhet och rekommenderade mer kolhydrater istället, något som senare i samverkan med livsmedelsindustrin kodifierades till 6-8 brödskivor om dagen.

#19 - - tipp:

Det talas mycket om demokrati och det är numera ett innehållslöst ord. Demokrati/folkmakt är innehållslöst utan folkaktivitet/medaktivitet. Om människor inte agerar i frågor om vilka de vill och kan bestämma så fattas som vi sett en rad misslyckade beslut som är svårare att rätta till. Vänsterpartierna vill ha "demokrati" i bolagsstyrelser men de har inte visat minsta tecken på att vilja sätta sig in i bolagens aktiviteter och vad som styr dessas handlanden. I dessa senare fall är det oftast styrelsearvodena de är ute efter. Ser vi till samhället så ser man också hur många beslut som gått fel sedan de närmast berörda inte fått vara med i besluten. Politikerna har som jag hävdat tidigare inte tillräcklig kunskap om samhället för att kunna fatta alla detaljbeslut de driver igenom.
@Einar Dawis.
På grund av en rörig mage och lite annat så gick jag över till en lchf-aktig kost. Utan att "surna". När det överdrivna "sockrandet" försvann (även om jag åt mycket lite sockrat även tidigare) så kom många fler intressanta smaker fram. Lchf-kosten är bara vanlig mat. Det är inget konstigt med det; den är bara lite fetare, och därmed löses fler smakämnen ut. Det enda jag saknar är min frus hembakade matbröd men ett lugn i magen överskuggar lätt önskan efter brödet.
Men många lever gott på en rimligt kolhydratrik kost. Andra lever bättre på en fettrik kost. Det är inget att kiva om. Däremot är det skrämmande sjukt att statliga myndigheter inte kan se mer än en sida av saken. Tala om enfald.

#20 - - Margareta:

Om allmänheten i Sverige och därmed de flesta politiker har grunda kunskaper i naturvetenskap och inte har tid,kraft,intresse, kapacitet att ta reda på fakta och de experter, institutioner, som kontaktas för bedömning, uttalande etc har köpts, o.s.v. så får man resultat, som beskrivs i tråden, nämligen forskningsfusk och skendemokrati och okunnighet och slarv.

#21 - - Björn i Bromma:

#13
Delar helt din uppfattning. Men jag har fått en känsla av att det håller på att svänga när det gäller klimathypen, åtminstone så märktes det inget i det totala elsystemet i Sverige vid nyligen sk "Earth Hour".

#22 - - Roland Gustafsson:

Jag vill minnas att i ett av TV programmet Vetenskapens värld visades förra året ett reportage från Okinawa där åtminstone en del av befolkningen uppnår hög ålder. Gemensamt för gruppen var att man åt sparsamt och att man slutade äta när man inte längre upplevde hungerskänsla. Det beskrevs som att man åt ca 80% av ett normalt näringsintag, vad nu normalt skall vara när så många äter sig feta. Vidare levde dessa 80-90 åringar ett stillamt liv och att man själv odlade vissa livsmedel,som det fick uppfattas, faktorer som också lär bidra till längre liv. Reportaget har väckt en del uppmärksamhet bland läkare enl. vad en bekant berättat.
På tal om begränsade näringstags betydelse kan vi tänka på utvecklingen i Sverige under Andra världskriget. Befolkningen i landet lär inte senare ha varit friskare än vad man kunde se då. Det var ransoneringskort som gällde utom för fisk vilket bör ha medfört att flertalet fick i sig mer omega3 än tidigare.
Jag har också sett uppgift på att samma effekt iakttagits om den engelska befolkningen under perioden.
Perioden skulle kanske studeras och kunna lära oss något om vällevnadens risker och ställa vissa forskningsresultat i ny dager.

Svar: Detta program byggde på den här boken av Henrik Enart: http://www.adlibris.com/se/bok/aldrandets-gata-metoderna-som-forlanger-ditt-liv-9789170377624Jag rekommenderar läsning av den boken.
Lars Bern

#23 - - Tege Tornvall:

Media gör grundfelet att fråga etablerade auktoriteter, som ofta har egna intressen. De borde i stället söka observerade, mätta och validerade grundfakta oavsett vad auktoriteter än säger.
Om jag mäter ett bord till 87 cm högt, är det just 87 cm även om Lysenko, James Hansen eller andra hävdar annat!
Men att fråga auktoriteter spar förstås tid och kräver varken kunskaper eller eget arbete. Tid och kunskaper är moderna medias bristvaror.

#24 - - Nisse Simonson:

Jag behöver bara påpeka att chefen för tumörbiologen på Karolinska Institutet Ingemar Ernberg höll en föreläsning den 7 mars titulerad: Cancerceller tycks älska socker.Otto Warburg hade rätt för 90 år sedan.
Diabetiker typ 2har 3 ggr oftare cancer än icke diabetiker,3 ggr oftare demens.Alzheimerssjukdom kallas allt oftare i den senaste amerikanska litteraturen för Diabetes typ3.Sockret,de höga insulinsvängningarna pga kostråden med 60% kolhydrater är boven.Vårt DNA har inte ändrats på 50 000 år och då åt vi ca 5% kolhydrater.Till kolhydraterna hör bör jag påpeka den stärkelse som finns i bröd,pasta,ris och potatis.David Jenkins visade 1971 att blodsockret och insulinet stiger snabbare av stärkelse än av bordssocker som ju till hälften består av fruktos,som smiter under insulinradarn.
Hur Big Pharma infiltrerat FDA och AHA och flera andra statliga myndigheter framgår av ;Deadly medicines and organized crime och i boken How statin drugs reallay lower cholesterol.
Nutrionsutbildade läkaren Agneta Schnittinger har skrivit den upplysande boken:Insulin den felande länken.Vad gäller cancerceller så har dom en annan metabolism än vanliga celler.
Cancercellerna har insulinreceptorer och öppnas av insulin.Men där förjäses glukosen och oxideras inte som i vanliga celler.DET är skillnaden.Ni kan kolla på Youtube :CNN Is sugar toxic? CNN 60 minutes.
Om man är riktigt jäkla cynisk :Köp aktier i företag som tillverkar diabetesmediciner.Diabetes typ2 går som en bushfire över världen.Man räknar med att om 30 år kommer hela den amerikanska budgeten att gå åt för diabetesbehandling.Diabetes typ 2 kan förebyggas och botas,även om man för resten av livet måste hålla igen på alla kolhydrater.WHO menar att 85% av all vuxencancer KAN förebyggas minst 30% med bara en ändring av kosten.
Vi måste i Sverige införa en transparens som man gjort i USA,de som betalas av Big Pharma och anlitas som debattörer i media måste ange hur mycket de betalas för att vara megafoner för Big Pharma och livsmedelsindustrin.
Jag har själv åkt runt och pratat för Big Pharma och fått bra betalt och naivt nog trott att jag trots detta varit HELT objektiv.Vår son jobbade i Big Pharma och han sade att dom skulle inte ha lagt ut ett öre på mig om dom inte trodde att besticning lönade sig.
Glaxo åkte på miljardböter häromsistens för bestickning.
Man kan läsa allt i Götsches bok:Deadly medcines and organised crime.

Svar: Tack Nisse för denna viktiga kompletterande information. Viktigt, läs det Nisse skriver flera ggr så att det sitter om ni är rädda om er och era käras hälsa!
Lars Bern

#25 - - Jan Frick (alias Javo - min älskade högställd Jack Russelterrierr):

Tack Lars och flera andra för denna intressanta information. Inte minst sista inlägget av Nisse Simonsson, som jag haft det stora nöjet att åhöra Live på Palladium i Malmö.

Det mesta visste jag men alltid bra med en nyttig repetition. Intressant att jag fick en ung kvinnlig läkare som lyssnade på mig och accepterade att jag gav tusan i Simvastatin. Hon blev intresserad och läste på utanför den etablerad s.k "vetenskapen". Har tyvärr en älskad systerdotters man som, anställd av Big Pharma, är himla duktig på att sälja statiner. Hoppas att Nisse S. tar sig till Malmö igen, så att jag kan rekommendera ett antal vänner/skeptiker att gå o lyssna på honom.

Vore roligt om du Lars B. också tog dig till Malmö/Lund och delade med dig av dina kunskaper.

Svar: Jag var på Lunds Univ i höstas och föreläste. Kommer gärna tillbaka om lämpligt tillfälle ges
Lars Bern

Upp