Kan man lita på en professor?

 

Strax före Jul var jag på ett Engelsberg-seminarium om integritet arrangerat av Axess. Historieprofessorn Dick Harrison höll där ett intressant fördrag där han drog en historisk parallell rörande vår syn på auktoriteter. Han pekade på att i vår tid har kunskapsmonopolet upplösts och finns inte längre någonstans, det har blivit en sport att ifrågasätta auktoriteter. Professorer som tidigare i historien varit självklara auktoriteter är inte det längre, de betraktas allt mer som tyckare bland övriga tyckare och åsikter blir lätt jämställda med kunskap. Harrison menade att vi har öppnat vår värld för en salig blandning av allsköns dumheter och klokskap.

Självklart är dagens respektlösa debatt som möjliggjorts av nätforum som detta, jobbig för många professorer och andra auktoriteter som blir ifrågasatta trots att de tycker att de borde behandlas med respekt. Ett exempel på detta är den infekterade debatten om kost och hälsa där en lång rad professorers uppfattningar blivit ifrågasatta av skickligare kollegor och olika autodidakter. Den 8 december ropade t.ex. professorn Stefan Rössner på hjälp på DN-debatt under rubriken "Vi måste ta en paus i den meningslösa kostdebatten".  Efter att en hel yrkeskarriär drivit tesen att sambandet mellan kost och fetma är en simpel energibalans, där varje kalori har samma effekt på människors hälsa, antingen den kommer från ett geléhallon eller en klick smör, är dagens ökande insikt om kolhydraternas betydelse för metabol sjuklighet till stort besvär för honom och en rad andra kollegor. Deras livsverk är på väg att rämna.

I sin desperation över att få auktoriteten ifrågasatt faller dessa professorer tillbaka på att stödja sig på hur många vetenskapliga artiklar de skrivit under i jämförelse med sina belackare. Vi ser även hur klimatlarmande professorer visar precis samma mönster som Rössner i sitt sätt att försvara sin auktoritet. Självklart bevisar inte antalet artiklar någonting. Så här har det sett ut vid varje paradigmskifte inom vetenskapen. Att kvantmekaniken och relativitetsteorin föregåtts av tusentals vetenskapliga skrifter baserade på Newtonsk mekanik, kunde inte hindra det paradigmskiftet.

Men professorers auktoritet undermineras inte bara av de möjligheter som nätet erbjuder personer utanför vetenskapens slutna cirklar att ifrågasätta deras hypoteser på det sätt som sker inom kost- och klimatdebatten. Ett mångfalt allvarligare fenomen är den snabbt ökande politiseringen av forskningen. De enorma och betydelsefulla framstegen inom naturvetenskaperna under de senaste hundra åren har gett vetenskap hög status, något som den politiska eliten sett en möjlighet att utnyttja. Man har funnit att det varit lättare att driva igenom sin politik om man kunnat hänvisa till vetenskaplig auktoritet.

Den ordning med oberoende och oavsättliga professorer som etablerades efter Upplysningstidens frigörande av universiteten från kyrkan visade sig stå i vägen för politiken. Så den politiska klassen har insett att för att kunna utnyttja professorernas auktoritet måste dessa kunna styras politiskt. Detta har man åstadkommit genom ett antal åtgärder. Dels har man tagit kontrollen över forskningspengarna genom att inrätta politiskt styrda programorgan och forskningsinstitut, dels har professorernas starka ställning inom fakulteterna försvagats och dels har man gett vetenskaplig status till politisk opinionsbildning och till politiska opinionsbildare.

Ett exempel på vad jag menar är tidigare miljöministern Birgitta Dahls inrättande av det politiskt styrda institutet Stockholm Environment Institute (SEI)år 1989. Chef för institutet under åtta år var miljöalarmisten och agronomen Johan Rockström. SEI har under åren producerat en lång rad politiskt beställda rapporter som sedan använts för att motivera politiska beslut. Självklart har man levererat de slutsatser som man vetat att politikerna som beviljar anslagen ville ha. Rockström erkänns av det politiska och mediala etablissemanget som landets ledande klimatexpert trots att han i stort sett saknar vetenskapliga meriter på det området. Man bortser från att det finns en rad betydligt mer meriterade professorer, men deras integritet gör dem ointressanta för såväl politik som media.

Jag har egen erfarenhet av hur det fungerar. När jag på 90-talet var ordförande i miljöorganisationen Det Naturliga Stegets miljöinstitut, fick jag frågan av en politiker om jag var intresserad av en professur inom miljövetenskap trots att jag saknade formella meriter. Det var lätt att inse varför detta skulle vara politiskt intressant. På liknande sätt har vår politiska elit tilldelat en massa politiska opinionsbildare som de gillar professorstitlar där det i stort sett saknas vetenskapliga meriter.

Så svaret på rubrikens fråga är: Nej man kan inte lita på en professor bara för att vederbörande tilldelats den titeln. Vi måste besvära oss att noga granska de personer som vill att vi skall respektera deras auktoritet och se om de har integritet och äger den kompetens de ger sken av.

1 Perfekt:

skriven

Tack för den här bloggen! Jag skulle tro att jag kommer att bli stamgäst. Detta är bredare än Klimatupplysningen med bibehållande av logik och vetenskap.

Jag kan visserligen debattera vilka ämnen jag vill på Flashback, men trolltätheten är hög och riktiga experter saknas i många ämnen. Jag hoppas att detta forum skall locka kunnigt folk inom en rad områden, vilket som jag sett i andra ämnen redan skett.

Nu till ämnet, kan man lita på en professor?

Mitt ryggmärgssvar bli nej, absolut inte. Så fort man kommer utanför hard core science finns det alltför stora möjligheter att anpassa sin "vetenskap" efter efterfrågan, eller driva sin egen agenda.

Ett nytt hårresande exempel kan skådas här:http://www.friatider.se/feministiskt-programmeringssprak-forstar-kansloargument-och-ratar-manlig-logik

3 Newman:

skriven

Jag har också rätt, fast jag inte har någon åsikt i frågan. Det är väl objektivt!

5 Carl-Gustaf Ribbing:

skriven

Sedan många år har jag använt mig av regeln "Det finns ingen uppfattning så stollig att man inte kan finna en professor, som ansluter sig till den."

7 foie gras:

skriven

Däremot öppnar medierna alltid lika bugande sina utrymmen för professorer. Inga problem för en professor att publiceras på de stora tidningarnas opinionssidor oavsett nivån på inlägget. En professor är beundrad i mediekretsarna, uppringd för synpunkter som sen okritiskt serveras den stora allmänheten.
Än sen om politikerna har makten över professorerna. Professorerna har till skillnad från de ständigt ifrågasatta politikerna en enorm maktställning genom den gräddfil som en okritisk journalistkår erbjuder.
Rynka aldrig på näsan åt mediemakten.

Svar: Jag vet en lång rad högt meriterade professorer med hög integritet som nästan alltid avvisas av Public Service och MSM
Lars Bern

9 Erik:

skriven

Alt är fel vår aptit är styrd av hormoner och av någon anledning så har dom feta leptinresistens, därför blir dom feta.
Socker och raffinerade kolhydrater är inblandade i det men det är nog bara så att det förstör tarmfloran och då får man diabetes av tarmfloran.

Problemet är att debatter förs av dom som inget kan och dom förstår inte hur hormoner styr oss via homeostas.

Profesorer som rösner hallonbåt är giriga dom ljuger rakt av för att skydda sina ekonomiska intressen.
Ingen modern vetenskap stöder deras flum.

11 EvaLi:

skriven

Tack för klarläggande! Har inte fattat riktigt varför en del professorer som visat sig i media är så korkade (OBS det gäller inte alla). Nu begriper jag lite bättre...

13 Linda Garbén:

skriven

Min livsväg är och har varit kantat med branta uppförsbackar. Där diagnoser grundas på hörsägen ,professorer emellan, och förutfattade meningar snarare än på medicinsk evidens. Jag har skrivit en bok om detta ämne etik-moral,en ung,funktionshindrad kvinna som slår tillbaka från sitt underläge och inte låter sig tystas ned av myndighetsutövare i maktpositioner. Författarens förhoppning är att boken ska bli en ögonöppnare så att funktionshindrade skall kunna leva sina liv på samma villkor som icke funktionshindrade.

http://www.litenupplaga.se/1271

15 Anders:

skriven

Denna artikel är publicerad i Newsvoice och det borde kännas pinsamt för Lars Bern. Men jag är osäker. Anser Lars Bern att Newsvoice är en seriös nättidning?

Svar: Som bloggare har jag ingen kontroll över var jag blir länkad. När det gäller trovärdigheten hos olika medier har jag en enkel princip som hämtar sin metodik från traditionell navigation. När man hittar en uppgift i olika media (gäller såväl Public Service, MSM som nättidningar) är detta bara en bäring och det behövs minst en till (gärna fler) för att bedöma sanningen i en uppgift. Detta är speciellt viktigt idagens samhälle, där jag ofta hittar falska och påhittade uppgifter i såväl gammelmedia som på nätet. Det händer att jag hittar intressanta uppgifter på Newsvoice och jag har inte funnit dem mindre tillförlitliga än svensk Public Service. Men å andra sidan säger det inte mycket om trovärdigheten. Newsvoice är antagligen lika seriös eller oseriös som övriga svenska tidningar. Alla är välkomna att länka till det jag skriver eftersom mitt syfte är att det skall vinna spridning.
Lars Bern

17 Stella:

skriven

@ Anders den 1 januari

Vad är det som är komiskt med att det bildas föreningar och nätverk för att skapa en mänskligare sjukvård där Big Pharmas inflytande kan minska?

Skolmedicinen är uppfunnen av Rockefellers och oljeindustrin på 1850-talet och bygger på att man tillför gifter till en redan belastad kropp. I USA - där statistiken är officiell, till skillnad från här i Sverige - tillhör "rätt förskrivning av medicin" en av de tre största dödsorsakerna, år ut och år in. Inte "felförskrivningar" alltså, utan korrekt förskrivning. Vi har, som Lars Bern noterar i annat blogginlägg, en sjukvård som kan vara livsfarlig att använda.

I en ny utredning visar det sig att sjukvården använder många metoder som inte fungerar. De uppgår till ca 50%. Ytterligare ca 25% gör större skada än nytta. Återstår alltså 25% som hjälper. I det ljuset blir alla försök att hitta metoder som faktiskt leder till hälsa något vi alla borde välkomna, inte håna.

2 Bo Blomberg

skriven

Håller förstås med er alla två!
Nu är ju i o f s inget nytt under solen här heller Trots Bologna och allt vad det heter har väl alltid universiteten varit maktens förlängda arm. Två exempel: Sveriges andra universitet startades i Dorpat (Tartu i Estland) av Gustav II 1632, varför då? Jo för att hjälpa till att "försvenska" Baltikum. Frösö Trivialskola (medger att det inte hade ngra professorer) startades i Jämtland av svenskarna för att se till att jämtarnas studiebegåvningar tillägnade sig den rätta svenska inställningen. Således: professorerna har alltid varit en bricka i maktens spel. Det mest allvarliga nu, tycker jag, är att dom övergivit den "vetenskapliga metoden" - allt är hypoteser och ska formuleras så att de kan utvärderas experimentellt eller via observationer i den verkliga världen. Och det krävs bara EN som visar på denna "falsifiering" av hypotesen i fråga - inte en massa observationsstudier eller datasimuleringar eller att "97 procent" tycker si eller så! Det är den stora tragedin.

4 Peter Stilbs

skriven

Tack Lars - det har ju hänt en hel del inom det akademiska, och professorstiteln kan delas ut till i stort vemsomhelst som är kvar inom systemet och har avlagt doktorsexamen - genom "befordran".

Varje avdelning har nu 3-10 professorer, där det tidigare bara fanns en, som fick sökas i konkurrens med typiskt ett 20-tal personer från hela landet, eller också från utlandet.

Sedan några decennier kan också utomstående organisationer köpa professorstitlar till någon anställd - i form av en "adjungerad professur", som är tidsbegränsad till 6 år, och löper på 20%. Lönen och verksamheten betalas av den utomstående organisationen. Personen i frågan brukade använda titeln livet ut, även när de 6 åren löpt ut.

Vissa branschinstitut har också haft märkliga arrangemang - jag minns att alla dåvarande Träforskningsinstitutets chefer automatiskt fick "professors namn" , trots att de inte hade några akademiska meriter överhuvudtaget.

Rockström (liksom SMHI:s Rummukainen) var båda adjungerade professorer - men jag tror de fått en annan konstruktion nu.

Men, som Du säger - Rockström har ingen meriterna inom "klimatfrågan" - hans doktorsarbete rörde vattenförsörjning i Afrika, och hans grundutbildning är inom agronomi.

Svar: Peter, det var en sådan där adjungerad professur som man försökte locka mig med på 90-talet.
Lars Bern

6 Perra J

skriven

Mycket bra klarlagt. Exakt samma mekanismer berör Ralf Sundberg i sin bok Forskningsfusket, vilken jag just recenserade på min blogg.

8 foie gras

skriven

Dr Berns erinran är befogad.
Den professor som surfar fram
på den mediala gräddfilen kan göra det först sen han pastöriserats med den rätta politiska korrektheten.
Nog skulle Sverige må mycket bättre med mindre styrning uppifrån för vitalisering av fantasim förnyelse och växtkraft. Gott Nytt År!

10 Josef Boberg

skriven

Professor Göran Sjöberg litar jag på !

http://josefboberg.files.wordpress.com/2013/04/livsfarliga-kolhydrater4.pdf

12 Anders

skriven

Det finns en väldigt suspekt samling läkare, docenter och även professorer som bildat Föreningen för Integrativ Medicin och Läkarföreningen för Integrativ Medicin.

Denna samling "lärda män" raserar förmodligen förtroendet för auktoriteter på ett dramatiskt sätt.

Jag trodde nog inte det var möjligt att en sådan förening kunde bildas.

Det är ofattbart. Nästan komiskt.

14 Sören F

skriven

Prova gärna mindre och andra typsnitt i kommentarerna, kanske blir det mer lättläst då.

16 Stella

skriven

En misstanke jag länge närt är att auktoriteter blir fartblinda av att sättas på piedestal av ovetande som tacksamt accepterar det de säger.

Jag minns t ex språkprofessor Berg som en gång uttalade sig i tv-programmet Fråga Lund. Han påstod att språket esperanto inte har någon litteratur. Det är inte sant och har inte varit det i över 126 år. Det var uppenbart för mig, trots att jag bara var ett barn vid den tidpunkten, men visste att det fanns minst 20 000 titlar på språket. Jag tror att min grundmurade misstanke mot auktoriteter har sin grund i den händelsen.

jag kan tänka mig att någon i auktoritetsställning "tvingas" komma med ett svar därför att ett enkelt "jag vet inte" skulle rubba tron på auktoriteten och krossa illusionen - och det vet man ju att illusioner är det som gör mest ont när de krossas. Man har hellre fel än är svarslös.

Det kan ju också handla om självinsikt, eller snarare brist på densamma. Att professorn är så van att veta saker, att han har börjat få svårt att skilja på vad han faktiskt vet och vad han tror sig veta. De som hållit på länge och vant sig vid att de vet väldigt mycket om en sak, har kanske lite svårt att hålla sig inom ramarna för den kunskapen och uttalar sig gärna om vad som helst och kräver den gamla vanliga respekten med hänvisning till sin titel. Ett sånt beteende tycker jag nog är infantilt och ska inte ha vår respekt.

Ett ytterligare problem jag stötte på som akademiker inom humaniora är att teorier och enskilda professorers uttalanden hålls för sanna. När jag ifrågasatte saker - vilket jag sällan drog mig för - fick jag ofta nedsatt betyg därför att jag var besvärlig och inte lydde. I den miljön är det ju bara de lydiga som gör karriär, och på så vis är fördumningen ett faktum.