Klimathypen – det självspelande pianot

Det slog mig när jag för en tid sedan lyssnade på Stefan Löfven, hur han rabblade buzzwords som någon socialdemokratisk Schlingmann lärt honom. Känner ni igen dem vård och skola, sysselsättning, omsorg, ansvar, ordning och reda, klimat m.fl. ord som numer alltid måste med när en politiker tar tillorda. Varje gång jag hör Löfven och andra politiker använda ordet klimat, undrar jag hur mycket begriper dom av det de pratar om?

Klimathypen har gått så långt att ingen inom det politiska etablissemanget vågar avstå från att svära sin trohet till den, även om de inte vet vad de talar om. Ingen sätter sig ner och analyserar systematiskt vad frågan faktiskt handlar om, därför – gjorde de det, skulle de inte så lättvindigt slänga ur sig detta utslitna politiska buzzword.

Många som stannat upp och eftertänksamt börjat fråga sig vad som faktiskt ligger bakom hypen, kommer lätt till slutsatsen att detta måste röra sig om en utstuderad global konspiration. Efter att i över fyrtio år ha följt miljödebatten, som med åren bytt skepnad till klimatdebatten, kommer jag dock till att det inte är en konspiration. Hypen är snarast summan av ett antal sammanfallande intressen, möjligen i kombination med konspiratoriska maktspel från några grupper.

Jag skrev igår om en intressent – president Obama. Han tog på sig ledarrollen för klimathypen när han valdes år 2008. Han är en starkt narcissistisk person med en högmodig dröm, om att få gå till historien som den som räddade världen genom att stoppa havsnivån från att stiga. Med tanke på hans ställning och stora exekutiva befogenheter drar hans intresse till sig en lång rad intressenter, som tror sig kunna vinna på att vara honom tillags.

På ett tidigare stadium medverkade Margaret Thatcher starkt till klimathypens uppkomst. År 1988 höll hon ett tal där hon hänvisade till påstådda problemen med global uppvärmning orsakade av utsläpp av växthusgaser. Syftet var att i strid mot en kärnkraftsfientlig opinion, skapa stöd för nyinvesteringar i en åldrande kärnkraftspark. År 1990 öppnade hon Hadley Centre för förutsägelser och forskning om klimat, det forskningscenter som år 2009 kom att figurera i den s.k. Climategate-skandalen. Där avslöjades ett omfattande forskningsfusk. Senare ångrade hon att hon hade stött begreppet global uppvärmning på grund av mänsklig påverkan. Hon lyfte fram de negativa effekter som hon såg att det hade på den politiska processen. Thatcher anses av många som den förste statsman som drev klimatfrågan.

Tätt i Thatchers fotspår lanserade Romklubben klimatfrågan som den stora ödesfrågan inför FN:s miljökonferens i Rio år 1992. Bakom kretsen omkring Romklubben finns en anglosaxisk superförmögen elit med ambitionen att via FN kunna skapa någon form av globalt styre. Syftet med detta är sannolikt att man, genom det betydande västliga inflytandet inom FN, på så sätt skulle kunna säkra en fortsatt central global maktposition för västvärldens intressen.

På detta sätt har FN-byråkratin funnit att klimathypen är deras stora chans att överleva och fortsätta växa i betydelse. Man bildade därför bl.a. på svenskt initiativ en klimatpanel – IPCC med uppgift att karlägga vetenskap om människans klimatpåverkan, för att på så sätt samla argument för en ökande överstatlig roll för FN. Med panelens hjälp har FN med framgång lyckats lansera den falska föreställningen om en enig vetenskap bakom klimatlarmen. Att man över huvud taget inte brydde sig om vetenskapen om alla övriga mycket starka klimatpåverkande faktorer, som i årmillioner legat bakom jordens högst varierande klimat, framgår aldrig av FN:s rapporter.

Med detta underlag av tunga intressenter bakom hypen är det inte så förvånande att hela det vetenskapliga etablissemanget i väst även ställde upp bakom. Idag sitter ledningarna i våra vetenskapliga akademier i knäet på de politiska makthavarna (gäller även IVA där jag själv är ledamot) och skulle aldrig ta risken att gå emot dem. Av det skälet har ingen vetenskapsakademi vågat fråga sina ledamöter om deras uppfattning.

För forskare som arbetar med väder och klimat på institutioner som NASA, GISS, NOAA, NCDC, Met Office, Potsdam Institutet, SMHI m.fl., har klimathypen varit en strålande guldkalv som man vårdar ömt. Den forskare som inte levererat alarmerande siffror om global uppvärmning har inte haft en chans i denna miljö. Man biter ju inte den hand som föder en och idag fördelas så gott som alla anslag av en politisk elit som är starkt uppbunden till klimathypen.

Klimatskatter är en växande skattebas som politiker inte vill avstå ifrån och man vinner väljare på att som Obama utlova lösningar på förmenta klimatproblem. På detta sätt har den aktiva forskarvärlden och politiken ett stark gemensamt intresse.

Med denna bakgrund har hela västvärldens etablissemang byggt upp en hype som fångat dem i en malström av eskalerande vansinne. I Sverige har hypen blivit en del av åsiktskorridoren, varför det är näst intill politiskt självmord att börja ställa kritiska frågor. Därtill saknar dagens politiska yrkesklass nödvändig naturvetenskaplig bildning för att kunna förstå frågan. Hypen har blivit ett självspelande piano.

Om man gjorde sig besväret att analysera klimatfrågan skulle man finna att alla larmen bara är underbyggda med teoretiska datormodeller utan någon verifiering i en observerbar verklighet. Modellerna har formats av ovannämnda skäl för att resultera i alarmerande förutsägelser. Forskarna har gått så långt att man t.o.m. har setat och räknat om historiska temperaturavläsningar för att få senare tid att framstå som mer uppvärmd än den verkligen är. Dagens globala medeltemperatur är inte ens unik för det senaste århundradet och ännu mindre om man går tillbaka några tusen år.

De dramatiska klimatförändringar man talar om finns bara i datorernas modeller. De extrema väderhändelserna under senare år som alltid nämns, ligger alla med god marginal inom vad som är normalt för jordens klimat. Det har egentligen inte hänt någonting med klimatet som är alarmerande. I varje fall inte ännu.

Om våra politiker besvärade sig att sätta sig in i faktiska observationer av vad som skett och sker, skulle de finna att det enda betydelsefulla är att en stigande koldioxidhalt har gjort vädret lite varmare under 1900-talet. Resultatet av mer koldioxid och lite mer värme är en fantastisk ökad växtlighet som hjälper till att skapa rekordskördar, gynnar biologisk mångfald och får ökenområden att grönska. Pratet om att klimatförändringar skulle öka svält och tvinga människor på flykt är grundlöst. Det är allt färre människor som svälter.

De enda politiker i Europa som nu på allvar börjar ta till sig resultatet av faktiska klimatobservationer finns inom de nu snabbt växande antietablissemangspartierna. I Sverige är det bara SD som på allvar vågar svära i kyrkan och utmana åsiktskorridoren. Detta är en ganska trist utveckling eftersom även allmänheten efter många år med normalt väder och ingen global uppvärmning, börjar ifrågasätta larmen. På sikt kommer troheten mot klimathypen från de gamla partierna att dra ett löjets skimmer över dem och ytterligare underminera deras förtroende hos väljarna.

På samma sätt som man nu sakta men säkert börjar våga ha en egen uppfattning om migration och integration, borde de politiska partierna börja tänka själva när det gäller klimatfrågan.

Taggar: FN IPCC Klimatpolitik Löfven Obama Romklubben Thatcher
1 Jimmy:

skriven

Det vanligaste buzz-ordet är väl ändå "ansvar"?
Sverige ska sitt ansvar, kommuner ska ta sitt ansvar och enskilda innevånare ska ta sitt ansvar.
Men vilka/vad ska vi ta mest ansvar för?

3 Bo Carlsson:

skriven

Läser i Lars Berns som alltid gedigna och väl genomtänkta inlägg på Anthropocene

"En stigande koldioxidhalt har gjort vädret lite varmare under 1900-talet"

Funderar på analyser av borrkärnor som gjordes på Grönland under 2014, där det visade sig att koldioxidökning föregicks av en värmeperiod, och inte tvärt om.
Kan man då påstå med säkerhet, att koldioxiden är orsak till temperaturökning, det hela verkar mer komplicerat
än så. Vad värmeperioden orsakades av vet man ju inte, men det kanske inte var en koldioxidökning
Men det ena kanske inte utesluter det andra

Svar: Den nuvarande koldioxidökningen går ganska fort och är förhållandevis stor vilket talar för det jag skriver vilket även stödjer på icke larmande forskare som Lennart Bengtsson. Detta utesluter inte den historiska effekten att koldioxiden även går upp när det blir varmare av ngt annat skäl.
Lars Bern

5 Bengt Söderberg:

skriven

Om man tänker rätt och uttrycker sina tankar elegant, då blir det så här bra.

7 tommy:

skriven

varför har vi ens val i sverige oavsett vad man röstar är det samma sak =)

9 Claes Johnson:

skriven

Koldioxidalarmismen har skapats av vetenskapsmän och förstärkts av politiker. Nuvarande svenska klimatpolitik bygger på KVAs uttalande om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar, som skrivits av Lennart Bengtsson. Sålänge detta uttalande ligger fast kan svenska politiker utan att behöva tänka själva fortsätta på den inslagna vägen mot det fossilfria Sverige 2050. Det enda som behövs för att rädda vårt land från denna katastrofala utopi är att LB skriver om KVAs uttalande och gör klart att koldioxidalarmism saknar vetenskaplig grund. Det är inte Löfven som skall göra detta utan LB som representant för vetenskapen. När kommer detta att ske? Jag har ställt denna fråga många gånger och tycker att det nu är dags att få ett svar. Det är det svenska folket också värt.

11 Björn i Bromma:

skriven

Dagens ledande politiker är i princip enbart automater, programmerade av respektive partistyrelse, tex ordet "ansvar" måste vara en av världens mest urtvättade. De sk politiska budskapen skall "bilas in" så att något annat knappt finnes kvar, "som om någon hade gått fram med en jättekvast".
Rekommenderar att helt och hållet sluta lyssna på eländet och istället ta del av internationella medier och bloggar som denna.

13 Alienna:

skriven

Lars #3,
Att någon tycker sig se samband mellan två skeenden, betyder inte att det är givet vad som orsakar vad.
Även befolkningsökningen på planeten överensstämmer väl med temperaturgrafen...

För att nu inte tala om sambandet med minskningen av antalet pirater:
https://illuminutti.files.wordpress.com/2014/02/pirates.jpg?w=627

Det existerar helt enkelt inga vetenskapliga belägg för LB:s hypoteser. Nichts nada!

15 Åke Sundström:

skriven


Ursäkta igen, Lars, men blir det inte väl stora doser förspillt krut att angripa Löfven, när du vet att det är forskarsamhället i form av bl a KVA, IVA och KTH som är de största bovarna i klimatdramat?

Till saken hör att det var din vän Lennart Bengtsson som skrev det KVA-dokument som politikerna (fortfarande!)har möjlighet att hänvisa till när de inte själva kan eller vill gå i svaromål om klimatpolitikens vetenskapliga fundament.

Inte heller i detta forum får vi något helt tydligt besked från LB och det svar du utlovade på mina frågor dröjer likaså.

17 Claes Johnson:

skriven

Åke #16: Ja hur gör vi för att få LennartB att skriva om KVAs uttalande? Vad säger LarsB? Eller behövs det inte?

Som sagt, det är inte politiker som lagt grunden för koldioxidalarmismen, utan vetenskapsmän. Politiker skulle aldrig själva kunna hitta på något så fullständigt otroligt som att en spårgas skulle bestämma jordens klimat. Endast vetenskapsmän är kapabla till detta, med hänvisning till allt annat otroligt som de hittat på, som atombomber, datorer, mobiltelefoner, GPS, Big-Bang och parallella världar. Med det otroliga som ledstjärna kan vilken teori som helst ges s k vetenskapligt stöd, och politikerna har bara att välja vad som passar deras agenda bäst, från Retzius till Arrhenius till KVA.

När nu Anthropocene är språkrör för LennartB och samme LennartB skrivit KVAs uttalande till stöd för IPCCs koldioxidalarmism, så borde väl LarsB som utgivare ha något att förklara för alla Anthropocenes många läsare, åtminstone för Åke och mig. Eller hur Lars?

Svar: Att de gaser som finns i atmosfären har ett absorptionsspektrum i det infraröda strålningsområdet visat. Att absorptionen av utstrålande infraröda vågor har en växthuseffekt är även uppenbart från grundläggande fysik. Utan den skulle medeltemperaturen vid jordytan vara ca. 33 grader C lägre och hela planeten skulle vara istäckt. Det är även lätt att visa i labförsök att en koldioxidhalt på dagens 0,04% medför en signifikant absorption som dock avtar snabbt enligt en logaritmiskt avtagande kurva vid ytterligare koncentrationsökning. Koldioxiden har således en växthuseffekt trots dagens låga halt, effekten är viktig för att hålla uppe medeltemperaturen. Risken för en skenande global uppvärmning pga ytterligare stigande halt är dock ringa eftersom det frekvensintervall där koldioxiden har sitt absorptionsspektrum redan är i stort sett mättat. Man kan av dessa skäl sluta sig till att spårämnet har en betydande påverkan på klimatet, men att den påverkan redan i dagens läge är intecknad.Klimatlarmen handlar inte om koldioxidens direkta klimatpåverkan utan bygger istället på en hypotes om att en liten uppvärmning från högre koldioxidhalt skulle öka halten vattenånga i atmosfären p.g.a. ökad avdunstning från haven. Vi vet att vattenånga är den mest betydelsefulla växthusgasen, varför hypotesen är att den ökande halten vattenånga skulle kraftigt förstärka effekten från den lilla koldioxidökningen.
Nu har det visat sig att hypotesen om dessa förstärkningseffekter inte verifieras av faktiska observationer vilket är orsaken till att klimatmodeller med förstärkningshypotesen inräknad inte stämmer med verkligheten. Temperaturen har inte stigit på två decennier vilket modellerna förutsagt.
Orsaken till att hypotesen inte håller är att den ökande vattenhalten i atmosfären uppträder i två tillstånd, dels som vattenånga och dels som kondensat (=moln). Molnen ökar albedon och är alltså avkylande medan ångan är uppvärmande genom sin växthuseffekt. Vetenskapen rörande molnbildning är mycket dåligt utvecklad varför de modeller man byggt likaledes är dåligt utvecklade. Det hela kompliceras ytterligare genom den hypotes som lanserats av dansken Svensmark, som går ut på att den kosmiska bakgrundsstrålningen påverkar molnbildningen. Den del av denna strålning som når atmosfären styrs i sin tur av jordens magnetfält som i sin tur styrs av solaktiviteten.
Lars Bern

19 Claes Johnson :

skriven

Lars: jag har noga studerat strålningsfysik och jag vet att det inte finns några verkliga vetenskapliga belägg för att koldioxiden som spårgas skulle ha som Du säger en "betydande inverkan på klimatet" där "betydande" knappast kan vara "ringa" eller "icke mätbar". Att upprepa mantrat att den uppmätta 3/4 C under de senaste 100 åren mest skulle bero på förbränning av fossil energi i mänsklighetens tjänst, gör det inte till vetenskap; det är en lös förmodan som varken kan bevisas eller motbevisas och som sådan kan användas av alarmistiska krafter. Men bara för att den inte kan motbevisas behöver den inte vara sann.

Men nu var det inte strålningsfysik som jag ville diskutera på Din blogg, det var Du som gav mig en lektion i detta ämne i tron att det behövdes kanske, utan om Du anser att LennartB bör skriva om KVAs klimatuttalande, som ligger till grund för svensk klimatpolitik? Jag ställer frågan en sista gång, men kan väl inte förvänta mig något svar denna gång heller. Om Du inte vill svara på min fråga så kan Du väl åtminstone ge mig ett skäl därför? Det är trist att hålla på och tjata. F ö tycker jag att Du skriver många bra saker och det är bra att Du når ut till många, men varför försvara IPCC och dess svenska underavdelning på KVA?

Vänligen, Claes

21 Alienna:

skriven

... "omtvistade" skall det stå! (Inte oomtvistade)

23 Alienna:

skriven

Lars,
Jag postade ju länk till skriften...
Min tanke var att du kunde, i lugn å ro, läsa den - och därefter säga din aktuella åsikt i den frågan.

Annars är det bara att googla på "KVA klimat", då visas bl.a. länk till det diskuterade yttrandet ("Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar.")

2 Rosenhane

skriven

De som börjar våga ha en egen uppfattning om migration och integration som du beskriver är nog ungefär desamma som har varit någorlunda skeptiska till våra tre svenska vansinnen: genushysteri, invandringspolitik och klimathotstro men det stora flertalet sitter fast i geggan av olika anledningar; titta bara på Löfven som i grunden var kallsinnig till feminism och kärnkraftsanhängare. Ju närmare köttgrytorna han kom desto mer ökade hans benägenhet att byta fot i dessa sammanhang. Titta på alla kommunala integrationssamordnare, klimathandläggare, och genusstrateger etc. dom är naturligt vis rädda om sin försörjning.
Buzzwordmaffian sitter stadigt men deras tid bör vara utmätt på sikt i takt med att msm fortsätter såga på den gren man sitter på.

4 tipp

skriven

Man får inte svärja i kyrkan. Ändå gör jag det. Jag påstår helt frankt att dagens klimatpropaganda inte står den nazistiska propagandan om underlägsna människoraser efter. Genom att tala så att ”vanligt folk” förstår så får man massorna med sig. Att då dra in vetenskapliga rön skulle få mängder av människor att slå dövörat till därför att de inte förstår så mycket av det. Att få de icke troende att framstå som nyttiga idioter med dolda avsikter eller som mindre vetande ingår i taktiken. Att få de humanistisk-intellektuella med på tåget är ganska enkelt. De läser mycket men sätter sig inte in vad frågorna gäller när det gäller naturvetenskap. Det är också från denna grupp dagens journalister hämtas och därför är det inte konstigt att även vetenskapliga tidningar deltar i propagandan. De intellektuella anser sig också vet bäst och anser sig alltid ha skyldighet att uttala sig i frågor, även sådana som de inte vet särskilt mycket om.
Propagandan skapar ett stort kamaraderi som har lätt för att få rätt personer anställda och lätt att ge dessa personer tillgång till informationskanalerna, och motsatsen när det gäller obekväma personer som inte har de rätta åsikterna. Och framförallt nedvärderar den de kunniga människor som utgör ett hot mot den rådande ordningen. Hur kunde tyskarna gå med på att nazismen kom till makten, frågar sig idag de efterkloka. Helt enkelt på samma sätt som klimatpropagandan drivs idag.
Det kommer att ta lång tid innan det här lägger sig, kanske aldrig. Det som kan sätta ett abrupt stopp på propagandan är om de forskare som på förväntar sig ett isande kallt klimat om ett par decennier, missväxt och stora prisökningar på mat får rätt. Kanske börjar jag längta efter ett Dalton minimum.

6 Olof Hellström

skriven

Hej !

Tack för en bra genomlysning av Klimatfrågan men det hjälper inte alla
oss som aktivt arbetar för att knäcka detta "monopol".Tråkigt och mycket
allvarligt att IVA inte är beredda att stödja.Är KVA även på glid ?
Är Ditt budskap tillgängligt för vårt lands beslutsfattare på effektivaste
möjliga sätt ?? Jag skulle gärna stödja ett sådant upprop !
Bästa hälsningar / Olof

Svar: Olof, det är många som läser den här bloggen. Så budskapet når nog ut till en del och tro inte att det når så många fler för att det står tryckt på papper. Den tiden är förbi.
Lars Bern

8 Carl-Gustaf Ribbing

skriven

Beträffande Margret Thatcher så har jag läst att hennes huvudmotiv för att bekämpa fossilanvändningen var, att så gott det gick, minska den makt som det radikala gruvarbetarfacket då hade i England. Då passade det bra med klimathypotesen.För detta ändamål anställde hon Leif Bohlin, som hade disputerat i Stockholm på en avhandling om kolcykeln. Han blev sedan IPCCs första ordförande.
En ironisk poäng är att Margret T också i någon form anlitade Christopher Monckton som rådgivare. I dagens klimatdebatt anförs detta ibland mot CM, men som du skriver Lars: Då var hon nästan politisk pionjär som CO2-motståndare.
C-G. Ribbing

10 Carl-Gustaf Ribbing

skriven

Det skall givetvis stå Bert Bohlin

/C-G

12 Jimmy

skriven

Ekonomiproffessorn Richard Tol har skrivit ett läsvärt inlägg om klimatreligionen och radikala gröna aktivister.
http://richardtol.blogspot.co.uk/2015/01/radical-greens.html

14 Göran Fredriksson

skriven

Förr trodde man i västvärlden på djävulen, försörjde prästerskapet som skulle rädda människorna och betalade för syndernas förlåtelse till katolska kyrkan. Nu tror många på klimathot, vi alla försörjer klimatprästerskapet som far jorden runt i jetplan och de troende betalar för egen klimatkompensation.

Är det någon principiell skillnad?

Politikernas främsta problem är att finna tillräckliga skattebaser för att tillfredsställa kravmaskinerna, de som tycker att andra skall betala. Slutar folk i gemen på att tro på att det finns ett klimathot kommer man tvingas att hitta en annan skattebas. Blir den bättre?

Det första som lärdes ut när jag började läsa proppen i juridik var att en allmängiltig regel är att "dum får betala".

Kan vi inte se klimatskatterna som en skatt på dumhet och okunskap.


Med klimathot som självspelande piano följer även några fördelar. Lite som oväntad återbäring på skatten.

Många av dem som nu ägnar sig åt klimathotet behöver ändå en alternativ sysselsättning efter murens fall. Vem vet vad de skulle hitta på om de inte har klimathot att syssla med? Är det ofarligt för oss att rasera deras möjligheter till försörjning?

Det finns en positiv sak med en minskad oljeanvändning oavsett klimathot, oljeproducenternas makt minskar.

16 Gert B.

skriven

Brukar säga till ungarna att inte bekymra sig om olika larm i media.
Forskarna vill fortsätta att forska (och leka)och då måste de klämma fram någon rapport, för att motivera fortsatta anslag.

18 Anonym

skriven

Bäste Lars: Du skriver, till synes utan att tänka igenom vilka signaler detta kan ge till Löfven&Co:

"Koldioxiden har således en växthuseffekt trots dagens låga halt, effekten är viktig för att hålla uppe medeltemperaturen.... spårämnet (koldioxid) har en betydande påverkan på klimatet..."

Mer behöver inte Löfven läsa för att få sin tro grundad på IPCC och KVAs klimatuttalande ytterligare bekräftad, nu av en av Sveriges främsta s k klimatskeptiker med stor läsekrets.

Varför propagerar Du detta budskap som utgör själva grunden för koldioxidhysterin? Att Du sedan säger att effekten nog ändå torde vara ringa, förmår inte dämpa hysterin som skapats utifrån tesen att "spårämnet (koldioxid) har en betydande påverkan på klimatet". Vilka är de vetenskapliga beläggen för att detta Ditt påstående skulle vara riktigt? Vill Du här hänvisa till IPCC och KVA? Eller till labförsök med läskedricksflaskor?

Och varför svarar Du inte på min fråga om Du anser att det nu är dags för LennartB att skriva om KVAs klimatuttalande, när nu Anthropocene har blivit hans språkrör, eller om Du tycker att uttalandet är bra som det är? LennartB svarar naturligtvis inte själv på denna fråga. Ej heller KVA. Uttalandet ligger fast och därmed svensk koldioxidhysteri. Är det bra?

Vänligen, Claes

Svar: Jag är naturvetare och utgår från naturvetenskapligt oomtvistade samband. Det vore mig helt främmande att ta efter de forskare som är beredda att tumma på sin vetenskapliga saklighet för att vara politiken tillags. Detta forum är inte det rätta för att redogöra för strålningsfysikens grunder, du får besvära dig att studera dem så förstår du vad jag hävdat.Jag har inte KVA:s skrift aktuell för mig så den frågan kan jag inte besvara, men deras skrifter brukar hålla en god vetenskaplig nivå. Jag vet var Lennart B står i klimatfrågan och jag har ingen anledning att inte tro honom. Vi har lite olika uppfattning när det gäller klimatmodeller, men det ligger i sakens natur eftersom dessa modeller är en del av hans profession.
Lars Bern

20 Alienna

skriven

"Jag är naturvetare och utgår från naturvetenskapligt oomtvistade samband."

http://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/miljo_klimat/yttranden/uttalande_klimat_sv_090922.pdf

Lars Bern, Anser du att (länkade) KVA:s yttrande är kliniskt ren från oomtvistade samband?

Svar: Det finns säkert saker i KVA:s yttrande som ifrågasätts av några. Så är det ju alltid inom riktig vetenskap. Jag har dock inte deras skrift aktuell för tillfället. Jag har dock stort förtroende för Lennart Bengtssons bedömningar.
Lars Bern

22 Claes Johnson

skriven

Lars Bern har "stort förtroende för Lennart Bengtssons bedömningar". LennartB har skrivit KVAs klimatuttalande som uttrycker stort förtroende för IPCC bedömningar, medan LarsB inte säger sig ha KVAs uttalande "aktuellt". Hur vore det då om LarsB friskade upp minnet och läste KVAs uttalande och sedan frågade sig om det inte är dags för LennartB att skriva om KVAs uttalande som utgör grunden för nuvarande svenska klimatpolitik, dvs om LarsB anser att densamma bör revideras. Är det så?

24 Tege Tornvall

skriven

Lars: den uppvärmning som debatten handlar om pågår generellt som en återhämtning sedan Lilla istiden och började redan efter dess kallaste period, Maunder minimum ca 1645-1715.
Den fortsatte med avbrott för nästan lika kalla Dalton minimum ca 1790-1830. Lilla istiden anses ha slutat ca 1850. Sedan dess har Jordens marknära temperatur värmts en knapp grad i tre perioder med mellanliggande resp. efterföljande paus/avkylning. Sedan snart 19 år har vi nu den tredje.
Eftersom människans folkmängd och förbränning av kolhaltiga ämnen började öka ordentligt först under 1900-talet, kan de alltså rent logiskt INTE ha orsakat uppvärmningen/återhämtningen efter Lilla istiden.
Däremot följer växlande uppvärmning/pauser/avkylning nära Solens växlande magnetiska aktivitet. Det är klart konstaterat sedan årmiljoner men bestridd sv Lennart Bengtsson i brist på mätvärden att modellera i datorer - just det vi annars kritiserar IPCC för att göra.
Däremot har rimligen ökande CO2-utsläpp från mänsklig verksamhet en viss påverkan på klimatet, vad vi vet marginell och logaritmiskt avtagande eftersom de frekvenser i utgående strålning där koldioxid tar upp energi redan i huvudsak är mättade.
Rimligt är därför att uppvärmningen efter Lilla istiden värmer havsytan och ökade och ännu ökar utgasning av koldioxid - och att utsläpp från mänsklig verksamhet nu svarar för den mesta CO2-ökningen.
Men att temperaturen i två perioder på 1900-talet och nu åter stagnerat eller minskat trots fortsatt ökande CO2-halt motbevisar att CO2-halten driver temperaturen annat än marginellt.
Eller?