Är Livsmedelsverkets kostråd lika farliga som att röka?

 

Nu har Livsmedelsverket SLV kommit med nygamla kostråd igen. Trots den långa raden av nya forskningsrön som ifrågasatt de gamla kostråden framhärdar man med sina sedan årtionden hälsovådliga råd. SLV:s kostråd har i högsta grad bidragit till den skenande metabola sjukligheten.

SLV rekommenderar starkt ett ökat intag av kost från växtriket, trots att forskningen visar på ett allt tydligare samband mellan sådan kost och de metabola sjukdomarna.

Frukt rekommenderas trots att den typ av frukt som numer säljs i våra matmarknader innehåller stora mängder socker som är mycket skadligt för hälsan. En betydande del är dessutom fruktsocker, vilket bara kan omvandlas till fett och ge leverskador liknande de man får av alkohol. Frukterna som säljs är även ofta starkt giftbesprutade. Väljer man ekologisk frukt måste man se upp med risken att få i sig farliga mögelgifter. Frukt skall intas med stor måtta och då som hela frukter och inte som juicer. De som har problem med kolhydrattoleransen och fetma bör nog i stort sett avstå från frukt.

SLV rekommenderar även ökat intag av grönsaker trots att de flesta grönsaker också är rejält giftbesprutade. Ett klokt val är att köpa fräscha ekologiska grönsaker utan att äta massor av dem. Man skall även välja ovanjordgrönsaker, eftersom rotgrönsaker är mycket rika på kolhydrater som man bör vara restriktiv med.

Grönsaker och spannmål består till stor del av cellulosa som vi inte kan förbränna i vår matsmältning, vilket gör att fullkorn där cellulosa är en stor del inte är till den nytta som det påstås. Dessutom innehåller spannmålsskalet gifter, som lektiner och fytiner, som är skadliga i större mängder. Personer som har inflammerade tarmar typ Ulcerös kolit och Chrons sjukdom blir oftast sjukare om de äter mycket fibrer.

Spannmål i form av vitt mjöl är precis som socker koncentrerade kolhydrater som höjer blodsockret, vilket i sin tur drar upp insulinhalten. Båda är skadliga för våra kroppar på flera olika sätt. Gluten som ingår i mjölet är också sjukdomsframkallande för många människor.

Som synes är SLV:s rekommendation att kraftigt öka andelen kost från växtriket fullständigt missriktat om man utgår från vad som är hälsosamt för oss människor. Vi äter redan idag för mycket sådan kost.

Trots fullständigt förkrossande nya forskningsrön om hur skadliga industrifetter som margarin är, fortsätter SLV att rekommendera dessa i kosten. Det är en skandal, eftersom det sannolikt är inflammationer i blodkärlen som dessa fetter orsakar som är en huvudorsak till åderförkalkning.

Margarinkonsumtionen i Sverige började vända ner i början av åttiotalet och parallellt minskade även antalet hjärtinfarkter. Sedan sekelskiftet har smörkonsumtionen ökat samtidigt som minskningen av hjärtinfarkterna accelererat. Om det finns något statistiskt samband mellan mättat animaliskt fett och hjärt-kärlsjuklighet så är det omvänt. Med en ökad smörkonsumtion och minskad margarinkonsumtion förbättras av allt att döma hjärt-kärlhälsan.

SLV fortsätter att varna för mättade fetter trots att senare tids forskning visat att dessa är nyttiga för vår hälsa och då speciellt vår hjärnhälsa. Mejerifett, ägg och övriga animaliska fetter är bra för våra kroppar, både som byggmaterial och energi. Animaliskt fett som kommer från gräsbetande djur som inte fått kraftfoder är det bästa ur hälsosynpunkt. Även mättade växtfetter som kokosfett och växtoljor som raps- och olivolja är nyttiga.

Det är värt att påpeka att det var när människor en gång började öka sitt intag av kött och animaliska fetter som den mänskliga hjärnan växte till och vi blev Homo Sapiens. Kan det vara så, hemska tanke, att tjänstemännen på SLV äter för lite mättade animaliska fetter?

SLV varnar även felaktigt för att vi skulle få i oss för mycket salt. Saltbrist är livsfarligt medan ett måttligt överskott av salt inte är farligt, det utsöndras problemfritt via njurarna. Vi behöver också jod för sköldkörteln vilket ofta kommer med saltet.

SLV gör ett stort nummer av att vi måste minska intaget av rött kött till högst 500 g i veckan.  Att rött kött skulle vara speciellt dåligt för hälsan saknar evidens. Ser man till flera naturfolk är evidensen den motsatta. Mycket tyder på att intag av rent rött kött från betande djur är lika nyttigt för människan som såväl fisk som fågel. Att rött kött uppmärksammats beror sannolikt på att det klumpats ihop med charkuterier som är fulla med tillsatser som gör dem mindre nyttiga.

När jag går igenom SLV:s kostråd på det här sättet och jämför dem med senare tids allt tydligare forskning på det här området, frågar jag mig var hunden ligger begraven. Varför struntar man i det vetande som ökar för var dag? Jag tror att det finns två svar på frågan. Det första svaret är prestige, man har i decennier haft fel och vill inte erkänna det.

Räddningen för folket på SLV har blivit klimatfrågan. De rödgröna försöker använda klimatproblem som ännu inte visat sig, till att införa en planekonomisk samhällsordning där våra liv skall regleras i detalj av politiker. Den enda påvisbara effekten hittills av stigande halter av växthusgaser är att det växer mycket bättre och världens jordbruk slår nya skörderekord varje år.

En del i klimatkampanjen är att stigmatisera köttätande. SLV krokar desperat på detta ytterst tveksamma miljöargument för att hitta ett sätt att rädda ansiktet. Det som gör att man kan utpeka köttätande som ett hot mot miljön, är det industriella sätt på vilket man idag producerar kött. Om vi återför köttproduktionen till gräsbete och ett allsidigt jordbruk där djurhållning och spannmålsproduktion sker i balans, skulle köttproduktionen istället bidra till ett bättre fungerande ekosystem.

Något ekologiskt skäl att avstå från rött kött finns inte. Med ett ekologiskt balanserat jordbruk blir säkert köttet lite dyrare, men det kan kompenseras med att äta lite mindre och att inte som SLV rekommenderar skära bort det feta. Det skall ni äta, eftersom det är det nyttigaste på köttet.

Att följa flera av SLV:s kostråd är sannolikt lika farligt som att röka!

Kategori: Hälsa
Taggar: LCHF SLV Socker kostråd köttätande
1 lennart bengtsson:

skrivenEfter att ha tagit del av Dina uppgifter, Ann Fernholms böcker och annan läsning i kostfrågor blir jag alltmer tveksam till SLVs kostråd. Min uppfattning, ehuru lekmannamässig, är att kost bör i stort vara individuellt avpassad så länge den uppfyller rimliga randvillkor. Att de flesta människor behöver högvärdig näring inte minst vid krävande fysisk eller mental ansträngning är självklart liksom att alla far illa om näringstillförseln blir ofullständig. Att politisera/stigmatisera köttkonsumtion verkar helt galet liksom det mesta vad miljörörelsen förordar. Kött och fisk av hög kvalité bör snarare eftersträvas.

3 Bibi Lidmalm:

skriven

Superbra - och perfekt timing. Jag delar direkt.......

5 Björn i Bromma:

skriven

Jag är säker på att du har helt rätt!
När man dessutom studerar kostrådslistan från Livsmedelsverket på textTV så vill man att folk skall äta fisk 2-3 ggr per vecka. Hur går detta ihop med andra forskningar beträffande intag av tungmetaller? Och finns det verkligen så mycket fisk att få tag på i mat-och fiskaffärerna, totalt sett?
Rappakalja!

7 Christian:

skriven

Som vanligt måste man ställa frågan: "Vem har någonting att tjäna på det här?"
-Precis som alla liknande "organisationer" ..Allt från insamlingsorganisationer, De som jobbar med invandrare mf där det kan uppstå (med lätthet) ett egenintresse; Mera anslag, mera skattepengar, får beålla jobben e.t.c eller rent av feta arvoden eller gigantiska vinster i miljardklassen.

"Nyckelhålsmärkt" ..Jo, jag tackar!
Snarare ROLEXMÄRKT!

...Som vanligt, får man väl säga TYVÄRR!

Moral & etik är en bristvara i vårt moderna samhälle.

9 Bengt-Ove Högström:

skriven

Min farfars mor blev 102 år gammal. Min farfar och farmor blev över 90 år gamla. Min far dog efter en bilolycka och min mor dog efter en felbehandling på Danderyds Sjukhus. Är man född i mitten av 1930-talet då struntar man i alla kostråd som några knäppjökar hittar på. En sak är jag dock helt övertygad om. Det är att tobaksrökning borde förbjudas.
Det är mer än 50 år sedan jag behövde ett sjukhus trots att jag sysslat med både vit och blå asbest och mycket annat som anses som hälsofarligt.
Det är dock viktigt att hålla vikten under kontroll.
Bengt-Ove Högström

11 Josef Boberg:

skriven

"Är Livsmedelsverkets kostråd lika farliga som att röka?"

Ja.

13 pappasvenpappasven:

skriven

"Att följa flera av SLV:s kostråd är sannolikt lika farligt som att röka!" intressant tanke, som jag också kan dela.
Socker, kolhydrater osv skapar också beroenden precis som rökning, speciellt med cigaretter/snus som är "preparerade" för att "skapa beroendet".
Har de nya "metoderna" för framställning av livsmedel gjorts i syfta att skapa ett "starkare" beroende? Spjälkade kolhydrater, corn syrup, etc. som ger "rena"/enkla sockerarter som är söta och samtidigt helt färdiga för kroppen att nyttiggöra . . fruktos till fett och glukos till energi . . dopamin . .
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/1157/1620_1627.pdf

15 Margareta Lundström :

skriven

Du skriver: "Kan det vara så, hemska tanke, att tjänstemännen på SLV äter för lite mättade animaliska fetter?"
Det påminner mig om en recension som jag läste i kvartalstidskriften Wise Traditions av en Uffe Ravnskovs böcker. I en mycket positivt hållen anmälan skriver anmälaren skämtsamt apropås det motstånd Ravnskov mött från dem som har mandat att tolka verkligheten för oss -att vi inte skall döma dem för hårt. Deras förmåga att tänka klart har säkert sin orsak i fett- och kolesterolbrist.


2 Lennart N.

skriven

Det märkliga är att från politiskt håll är det knäpptyst i frågan trots de enorma kostnader SLV:s kostråd förorsakar samhället. Kan det vara så illa att alla våra folkvalda saknar förmåga att se dessa samband?

4 Per H

skriven

Ja man blir arg och upprörd! Och denna enfald med att"rädda klimatet". "Fisk och skaldjur högst 3 ggr i veckan"! Varför? Jag äter fisk och skaldjur nästan varje dag! Jag ska fråga.

6 Lars Bohman

skriven

Det är väldigt svårt att alls påstå något bestämt om kost. Bortsett från att vi behöver en viss mängd kalorier för att överleva. Gärna lämpliga mängder av vitaminer och spårämnen också. Transfetter är nog inte bra.

Å andra sidan är inte bristsjukdomar något stort problem i västvärlden som håller på att äta ihjäl sig istället. Att minska mängden kalorier är nog ett gott råd för många.

Beträffande kolhydrater så tror jag också att de är ett otyg på många sätt. Inte minst för överviktiga och diabetiker. Återigen är det nog mängden som är viktigare än kvaliteten.

Men anar man inte att Livsmedelsverket har börjat ana ljuset? De kan naturligtvis inte plötsligt hävda att kolhydrater bör ransoneras efter alla år med tallriksmodellen, där kolhydraterna utgjort en rejäl del av portionen. Men att de nu förbannar chips är kanske ett steg i rätt riktning. Att de skulle ta avstånd från potatis i störta allmänhet vore att begära för mycket, tror jag.

Svar: Har de rekommenderat chips tidigare? Tror inte det var ngt nytt.
Lars Bern

8 GBJ

skriven

Förnämligt bra artikel! Men om man är en frisk person som motionerar några gånger i veckan så kan man mkt väl äta en del kolhydrater, tex bär, rotfrukter, en och annan smörgås eller några potatisar. Om man har en sjukdom, t.ex. diabetes eller metabola syndromet bör man nog äta mkt strikt och se vad som händer.
En förnämlig samling artiklar står professor Göran Pettersson för, väl värda att läsas, inte minst vilka grönsaker, bär och frukter som innehåller bäst näring: http://publications.lib.chalmers.se/lists/publications/people/html/index.xsql?ids=5651&lyear=1900&hyear=2020

Svar: Absolut, den som motionerar förbränner ju det blodsocker som uppstår.
Lars Bern

10 Anders i Småland

skriven

Tycker det vore bra om du kunde belägga dina påståenden med lite källhänvisning? Vilka är de "nya forskningsrönen" som ifrågasatt de gamla kostråden"? Var hittar jag forskningen som visar på sambandet mellan kost från växtriket och metabola sjukdomar? Osv, osv. Jag säger inte att du har fel men jag vill själv kunna gå till källan och bilda mig en egen uppfattning.

Svar: Det finns en massa källhänvisningar hos http://ettsotareblod.se/, http://www.kostdoktorn.se/ och http://annikadahlqvist.com/
Lars Bern

12 Ingvar

skriven

Intressant.
Det finns mer att säga om fett. Har läst en hel del om kokosolja.
(Tack amazon och kindle!)
Kokosolja har väl fortfarande ett rejält dåligt rykte eftersom det är ett mättat fett och mättade fetter är faaarliga. Det har visat sig vara en halvsanning. "Korta" mättade fetter är faktiskt mycket bra. Och ägg, det är väl fortfarande faaarligt. Men bröd är väl fortfarande braaa.

Tidigare var min frukost, ett ägg, glutenfritt bröd och kaffe

Nu är det 2 ägg med osttärningar och en rejäl klick kokosolja "kokad" i en mugg via mikrougn garnerad med 3 bitar inlagd sill plus kaffe.

Jag uppmanar alla som är intresserade av kost att göra sin "due diligence" om kokosolja. Och när du ändå håller på så kolla också upp gluten

Svar: Min frukost består av halvannan dl naturligt fet ekologisk yogurt, omelett på två ägg och grädde samt en balja kaffe med grädde och en matsked kokosolja.
Lars Bern

14 Jan Nilsson

skriven

En faktor som underlättar tillämpningen av lchf som livsstil mer än som en temporär diet, hamnar i skuggan om man inte höjer andelen fettkalorier i kosten till en hyfsad nivå. Vinsten med detta blir att allt sug efter den moderna uppfinningen med ständiga mellanmål och fikapauser upphör - ett sug som den sentida nutritionsforskningen tydligt tillskrivit de höjda insulinnivåerna i blodet, som uppstår av den ständiga tillförseln av nya kolhydrater och kanske tyvärr även av kostproteinerna. En tillräcklig fettkoncentration i maten håller kroppens naturliga fettmetabolism i gång medan skadligt höga insulinvärden motverkas. Animaliskt fett blir i det här perspektivet även ett samhällsnyttigt sätt att förädla den fotosyntetiserade naturens överflöd av cellulosa, stärkelse och socker, vilka vi uppenbarligen inte i längden mår så bra av att direktkonsumera under våra moderna långa liv.
Idisslarnas påstådda klimatproblem kommer också att visa sig vara en bluff, när man inser att deras våmgaser härrör från mikroflorans nedbrytning av svårsmält cellulosa som därmed kan användas som både energikälla och byggmaterial för kroppsegna molekyler som t ex fetter och proteiner. Samma sak händer i våra egna tarmbakteriers vegetariska matsmältning fastän i mycket mindre och ofullständigare skala och alla fibrer som därutöver passerar igenom eller förblir oskördade röner samma öde med mikrobiell nedbrytning och klimatgasproduktion ute i vår fria natur.