Pandemin rullar vidare - out of control!

 

Den metabola pandemin rullar vidare över världen och har redan förstört hälsan för nu över två miljarder människor. Det första tecknet på att man är drabbad är fetma som sedan i allmänhet leder till sockersjuka (diabetes 2). Vården av alla miljontals sockersjuka patienter drar redan en tiondel av kostnaderna för brittisk sjukvård. I dagarna kom det ett förslag från deras myndigheter om att möta den katastrofala ökningen av sockersjuka med att erbjuda fetmaoperationer (gastric bypass) till alla med BMI över 30 (övervikt anses inträda vid 25). Ingreppet innebär i praktiken att man amputerar större delen av de sjukas magsäck.

Kostråden med kampanjer mot naturligt mättat fet som kom från västvärldens statliga myndigheter vid åttiotalets början, var fullständigt felaktiga och är den bakomliggande orsaken till den eskalerande pandemin. Tanken att man skulle erkänna att man haft helt fel och därför borde komma med radikalt annorlunda kostråd, har tydligen inte föresvävat den politiska makten. Jag undrar om det bottnar i rädsla för att erkänna att man orsakat katastrofen eller om det bara handlar om att naturvetenskapligt obildade politiker helt enkelt inte begriper hur det förhåller sig?

I Sverige räknar Socialstyrelsen med att över en miljon människor har någon form av diabetes. Vården av dessa sjuka kostar årligen 9 miljarder kronor för statskassan, utöver allt lidande och förlorade arbetsinkomster som de sjuka drabbas av. Dessutom bär över 15 procent av befolkningen på anlag för att utveckla sockersjuka (typ 2-diabetes). Jag tillhör själv den senare gruppen. I Sverige erbjuds personer med sockersjuka och BMI över 35 även fetmaoperationen. Hela gruppen metabolt sjuka behandlas ofta livslångt med ett batteri av kemiska preparat för att dämpa alla symptom som högt blodtryck, högt blodsocker och höga blodfetter.

Oviljan från sjukvårdspolitiker att överhuvudtaget diskutera någon annan åtgärd än amputation av magsäcken eller en kraftig övermedicinering är för mig en fullständig gåta. Man kan gå hur långt som helst för att slippa ta ställning till en översyn av de hälsovådliga kostråden från Livsmedelsverk och det medicinska etablissemanget. Förklaringen är sannolikt en bristande kunskap och att politikerna sitter i knäet på experter som i sin tur styrs av pengar från läkemedels- och livsmedelsindustrin. Nyligen gick Maj-Lis Hellenius som är en av de mest etablerade s.k. experterna på det här området, ut i sockerindustrins tidning och hävdade att stillasittande var ett större problem än socker. Hellenius är nära knuten till Hjärt-Lungfonden och läkemedelsindustrin.

På Hjärt-Lungfondens hemsida framgår hur det medicinska etablissemanget sitter fast i helt förlegade föreställningar som att huvudproblemet är förhöjda blodfetter och inte fetman i sig. De skriver att man kan ha ett högt kolesterolvärde utan att vara överviktig, särskilt om de höga värdena är ärftliga. Att gå ner i vikt är alltså inte nödvändigtvis en av de livsstilsförändringar man behöver göra. Men med tanke på att antalet överviktiga stadigt ökar och snart omfattar hälften av alla svenskar har en viss viktminskning ofta välgörande effekter. Därför är det ofta viktigt att ha kontroll över sitt totala kaloriintag.

Efter det märkliga uttalandet där man spelar ner problemet med övervikt och blåser upp kolesterolmyten kommer de trettio år gamla kostråden som ju är själva grundorsaken till pandemin. Att grundorsaken till de metabola sjukdomarna inte är höga blodfetter utan högt blodsocker berör man knappast.

Hjärt-Lungfonden skriver att minska ner på mättat fett och i stället äta omättade fetter är viktigt för att förändra kolesterolbalansen. Det betyder mindre av fett kött, feta charkprodukter och feta mejeriprodukter samt mer av feta fiskar, som lax, makrill och sill samt vegetabiliska oljor och fetter, utom kokosfett. Hur man använder fett spelar också stor roll. Det är bra om man kan hitta alternativ till stekning, men vill man steka maten rekommenderar dietisterna att man använder rapsolja eller flytande margarin. Sedan fortsätter man att propagera för kolhydratrika produkter och söta frukter som alla höjer blodsockret.

Senare tids forskning visar att just vissa kolhydrater, margariner och andra vegetabiliska oljor (utom raps och olivolja) är en starkt bidragande orsak till de inflammationer som anses vara grundorsaken till åderförkalkningen. Att man speciellt varnar för kokosfett är direkt upprörande eftersom allt mer forskning visar att kokosfett är bland det nyttigaste man kan äta för att minska risken för en rad metabola sjukdomar bl.a. Alzheimer. På samma lösa grunder har man i trettio år demoniserat ägg som även måste betraktas som mycket bra människoföda.

Det finns även fall där patienter lyckats bota sin hjärtsvikt genom enbart kostförändringar. Bl.a. har tillskott av Q10 varit en viktig del i behandlingen. Q10 är ett koenzym som finns framför allt i mitokondrierna, och som medverkar i cellandningen. Enzymet deltar i en stor del av energiförsörjningen i kroppen. Q10 finns därför i hög grad i de organ som förbrukar mycket energi som t.ex. hjärtat och hjärnan.

Om ni frågar någon av forskningsetablissemanget om fallen med de som anser sig ha botat sin hjärtsvikt med ändrad kost (typ LCHF) och kosttillskott av Q10, så räkna med att detta avvisas med att diagnosen måste ha varit fel från början. Så okunniga är flertalet av våra ledande läkare om hur våra kroppar fungerar. Kostens betydelse finns nästan inte på kartan och kommer de med några kostråd så är de ofta helfel.

Hjärt-Lungfondens forskare undviker aldrig att propagera för statinbehandling mot vad de menar är farliga halter av blodfetter (kolesterol). På sin hemsida spelar man ner de betydande biverkningar som statinbehandling ger.

Det är känt att statiner bl.a. kraftigt minskar kroppens naturliga Q10-nivå, vilket är ytterst allvarligt. En studie från Columbia Universitetet fann att inom en månad efter påbörjad behandling hade enzymets nivå halverats. Q10 hjälper inte bara hjärtat, det förstärker cellernas energiomsättning i hela kroppen och motverkar trötthet.  Enzymet hjälper till att reducera smärta och kraftlöshet i musklerna, vilket är den vanligaste rapporterade biverkan av behandling med statiner. Jag talar av egen erfarenhet från några år på statiner.

Så mitt råd om ni vill ha en chans att leva resten av era liv friska och ha förmånen att få dö friska, lyssna inte på det etablissemang som desinformerat oss i trettio år och som har ställt till med den pågående metabola pandemin. Det må vara ursäktligt att detta etablissemang av okunskap och bristande förståelse tidigare kommit med sina hälsovådliga kostråd, men att idag när pandemin visar vad fel de haft, fortsätta med samma kostråd är på gränsen till ett brott mot mänskligheten.

Skaffa er egen kunskap så att ni själva kan avgöra vem och vilka ni kan lita på!

Hälsa | Alzheimer, Hjärt-Lungfonden, LCHF, Socker, diabetes, statiner | |
#1 - - Per Held:

Rekommenderar, lyssna på:
Ann Fernholm vetenskapsjournalist, en föreläsning på temat "Ett sötare blod" om socker som huvudorsak till folksjukdomarna.
http://m.youtube.com/watch?v=kVjA9aI1Onc
Det handlar inte om att skuldbelägga, att vi sitter för mycket och därför blir feta, som en av professorerna nyligen basunerade i media.
Fernholm nämner industrins lyckade kamp för att hålla undan fruktos i statistiken, Fruktos som står för icke alkoholrelaterad leverförfettning.

#2 - - Jørgen Larsen:

Jeg skal bare bekræfte q10's betydning for et bedre helbred. For knapt 3 år siden blev jeg ramt af en blodprop i hjertet, det medførte desværre en meget nedsat pumpe procent, ca. 20% , et halvt år senere fik jeg indsat en triventrikulær pacemaker, hvilket forbedrede mit almenvel betydeligt. Men ikke min pumpeprocent. I to år lå jeg på 20%, indtil jeg begyndte på lchf kost og samtidig tog q10, og ved næste scanning var min ef steget til 35%. Jeg er ikke i tvivl om at et større focus på kosten samt tilskud af q10 er åragen til min bedring.
Mvh Jørgen Larsen

#3 - - Per-Olof Persson:

Du nämner raps- och olivolja som bra vegetabiliska oljor. Men hur är det med olja ifrån linfrö (som innehåller Omega 3)?

Svar: Det vågar jag inte svara på, men palmolja, solrosolja m.m. anses inte vara lämplig människoföda.
Lars Bern

#4 - - Bertil Rolf:

Lars, detta är mycket intressant.

Jag tar till mig om rådet att skaffa egen kunskap. För att känna mig övertygad, skulle jag dock behöva något slags forskningsbaserad artikel/artiklar om state of the art. Det finns naturligtvis på båda sidor både vettiga, gedigna forskare och fanatiskt enkelspåriga stollar.

Har Du möjligen en kort literaturlista,med det bästa av båda sidors argument, läsbar för en som inte är specialist.

mvh
Bertil Rolf

#5 - - Börje Gustavsson:

Per-Olof Persson #3

Linfröolja är kanske t o m den bästa av dem alla. Själv använder jag Biofoods ekologiska och kallpressade linfröolja tillsammans med kvarg för att få ner mitt förhöjda PSA-värde. Detta kallas ”The Budwig Diet” efter upphovskvinnan den tyska biokemisten Johanna Budwig. Budwig hade en doktorsexamen i naturvetenskap, var utbildad läkare och skolad i farmaceutisk vetenskap, fysik, botanik och biologi. Hon var nominerad inte mindre än sju gånger till nobelpriset.
Här kan du läsa om hennes metod:
http://www.whale.to/cancer/budwig_diet1.html
http://www.whale.to/cancer/budwig.html
Och här om en som skriver om hur han blivit botad (prostata cancer) av metoden:
http://www.whale.to/a/beckwith.html

#6 - - Anders Rönnqvist:

Vegetabiliska oljor är kanske inte så bra som jordbruksindustrin påstår.

Rapsoljan tvättas och processas innan den hamnar i billiga matoljor i bulk till storkök och restaurang samt dyra flaskor med fina etiketter om kallpressad olja. Som om oljan klämdes från frö till flaska utan att passera processindustrins irrgångar av rör.

Tyvärr innehåller rapsolja många fleromättade fetter som vid upphettning under processerna omvandlas till transfetter.

Vill du ha olivolja - ät oliver.

Söker du fleromättat Omega-3 krossa en matsked linfrön eller samma mängd valnötter så får du omegatre direkt från källan utan att den härsknar.

Jag bifogar en länk till en artikel om oljor;
http://raypeat.com/articles/nutrition/oils-in-context.shtml

På samma hemsida finns fler välskrivna artiklar med rikligt med fotnoter
http://raypeat.com/articles/

Författarens kompetens finns redovisad på hemsidans hem-sida.

Det finns även artiklar som stöder Lars Bern om kolesterolnonsens och skadorna från statiner.

Dessvärre är det så att avhandlingar och rapporter som kom på papperstiden inte digitaliseras och görs tillgänglig om deras slutsatser inte stöder jordbrukspolitiken.

Det jag finner märkligt är att människan fungerade även innan den sentida medicinska forskningen och dess fokus på patenterbara lösningar och piller.

Slutsatsen är att om vegetabiliska oljor på dunk/flaska härsknar och mest finns för stekpannans skull, varför använda oljorna i kosten?

Palmolja och kokosolja tål värme och härsknar inte som övriga oljor.
Linfröolja har en livstid på cirka 2 veckor i kylskåp efter bruten förpackning.

Mättat fett från tex kokosolja passar in i citronsyracykeln.

my 2/100 USD

#7 - - Eva Dalkvist:

Per-Olof och Börje i kommentarsfälten nämner linfröolja som en källa till omega-3. Det är sant att det finns en stor mängd men det är de korta växtomega-3 som vi människor inte kan omvandla till de långa som vi behöver. Det är en ytterst liten del som kroppen kan omvandla till de omega-3 vi behöver ur växter. 0,1-4% nämner olika källor.
Så jag tycker det är bättre att äta det vi behöver: animaliskt omega-3.

En del veganer äter omega-3 som tas ur alger som odlas industriellt. Det är förmodligen OK.

Svar: Tack för viktig upplysning, skall läggas på minnet.
Lars Bern

#8 - - Fredrik Söderlund:

Jag har redan för fem år sedan tagit till mig de råd du förespråkar och genom egen beprövad erfarenhet konstaterat att de funkar fantastiskt bra. Efter att förbättrat min egen hälsa har jag hjälpt ett trettiotal andra att återvinna sin hälsa, bla genom att med löjligt enkla medel göra två st diabetiker typ2 helt medicinfria och tre st typ1 har mer än halverat sitt insulinbehov samt fått långtidssocker som friska eller nära på.
Jag har även blivit tillfrågad av nyfikna läkare hur deras patienter på endast sex månaders kostförändring blivit av med sex års allvarlig sjukdom.

Svar: Det är ett katastrofalt underbetyg till sjukvården och läkarkåren att man tvingas lita mer på lekmän än på de medicinskt skolade.
Lars Bern

#9 - - Enannan:

Anders Rönnvist ...bästa länk på länge, the real shit, så hoppa in där ni andra som undrar hur kroppen fungerar,visst det är tungt ibland, men den mannen har koll....

#10 - - Björn i Bromma:

Inte för att jag är någon expert, men är inte en sillbit och ett kokt ägg ingående i frukosten varje morgon en bra och naturlig Omega 3-källa?

Svar: Speciellt om ägget är ekologiskt, nummerstämpeln på ägget skall börja med "0".
Lars Bern

Upp