Utan rädsla ingen makt!

Tidskriften Forbes publicerade den 26 september en mycket intressant sammanställning av hur klimatfrågan speglas i Google-sökningar över hela världen. Man kan göra två viktiga iakttagelser. Den första är att den totala klimathysteri som piskades upp inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009 sakta men säkert har avklingat och att alarmisterna inte har lyckats piska upp något trendbrott i opinionen inför det planerade klimatmötet i Paris senare i år. Den andra iakttagelsen är att intresset för klimatlarmen är starkt koncentrerat till västvärlden, 80% av världens befolkning är tämligen ointresserade.

Vi kunde före nyår läsa hur den kommunistiske påven Franciskus i en encyklika manade världens katoliker att agera mot förmenta klimatförändringarna. Det intressanta är att hans maning inte lämnat något spår i Google-statistiken. Det är nog inte så många som bryr sig om påven längre. För att präster och mullor skall kunna utöva någon makt över oss krävs rädsla. Vi skall skämmas över att vara människor och vara rädda för vad vi ställer till med våra synder.

Vi ser också att president Obamas skrämselkampanj, med bedrägliga manipulationer med historiska klimatdata och hot mot de som inte låtit sig skrämmas, om att sättas i fängelse inte heller satt några spår i sökningarna på Google. Vi ser att om vi vägrar att vara rädda då tappar förtryckarna och prästerna sin makt över oss.

Ärkeskurken i serien Stålmannen, Lex Luthor levde efter devisen Ju mer rädsla du skapar, ju större blir bytet! Närmare sanningen om maktens innersta väsen kan man nog inte komma. Vi är ständigt manipulerade av härskare som likt påven försöker växa med utnyttjande av vår rädsla. Islamiska Staten och sharialagar är ett praktexempel.

Trygga fria människor med en optimistisk framtidsbild är svåra att kuva, därför har härskare i alla tider försökt frammana otrygga och skrämmande bilder av omgivningen och framtiden. För att kunna utöva sin makt över oss eftersträvar de alltid maximal rädsla och otrygghet och de väljer alltid bilder där de kan skuldbelägga oss. Förr berodde missväxten på vår sexuella frigjordhet, numer handlar det om att vi njuter av gott kött eller reseupplevelser med bil och flyg.

Kyrkan har under historien skrämt oss med djävul och helvete om vi levt ut vårt naturliga beteende. Mot en gåva (ett offer eller en avlat) till kyrkan och prästerna har de erbjudit syndens förlåtelse. Prästerskapet har levt i ofattbar lyx i sina magnifika tempel, medan undersåtarna har levt i kalla rökiga krypin på svältens gräns. I det sekulära västliga samhället har människorna börjat kasta av sig skammen över sin sexualitet. Vi vänder prästerna, djävulen och helvetet ryggen. Bögar och flator kan leva fritt som alla andra. Kyrkan har därmed tappat större delen av sitt inflytande över oss. I desperation försöker nu prästerskapet återvinna sin förlorade mark och sina allmosor, genom att hitta nya alternativa synder att skuldbelägga.

Frigörandet av lätt tillgänglig fossiliserad energi möjliggör människans enorma framåtskridande och ett avskaffande av all fattigdom. Det har skapat en värld där alla människor kan mätta sina munnar och leva ett rikare och tryggare liv. Det har skapat en allt rikare bas för allt liv på jorden. Det har gjort oss mindre mottagliga för skrämselpropaganda.

Kyrkan och våra politiska härskare är i skriande behov av en ny synd. Så vad gör de? I en desperat manöver för att försvara sin makt och sina privilegier, sätter de en giftstämpel på livets mest välsignade centrala beståndsdel. De har valt ut koldioxiden från förbränning i våra kraftverk och i våra levande celler. Den enda påvisade effekten av den högre halt av koldioxid som frigjorts, är att vi fått ett lite varmare och behagligare klimat och att den göder den livgivande växtligheten, stimulerar den biologiska mångfalden och mättar fler munnar. Vad har påven och biskoparna emot det, måntro?

Några klimatförändringar syns inte till och vädret håller sig med god marginal inom sin normalitet. Allt färre människor svälter eller får sätta livet till p.g.a. väderkatastrofer. Ändå försöker påven och de svenska biskoparna skrämma människorna till förnyad underkastelse med falska vittnesbörd om en kommande domedag orsakad av vår utandningsluft. Klimatnojan är prästerskapets perfekta storm. Det är mot den bakgrunden vi måste se den Svenska Kyrkans biskopsbrev och påven Franciskus encyklika om påstådda men inte observerade klimatförändringar.

Kyrkans och den politiska adelns makthavare har lierat sig med den elitistiska gröna ondska (the Green Blob) som anser att vi människor är för många och att vår existens är det stora hotet mot livet på jorden.

Tänk på att ni aldrig kan bli fria om ni inte övar upp er förmåga att genomskåda olika härskares alla försök att skrämma er och skapa rädsla. Och var speciellt på er vakt mot de som uppträder förklädda till goda apostlar. Tänk på att världens självutnämnda goda ofta är de ondaste.

Fråga er varje gång ni hör ett miljölarm, till vem det kan ge makt och rikedom?

Fråga er vem som tjänar på att skrämma med naturlig mat? Fråga vem som tjänar på att skrämma er med det livsviktiga kolesterolet i era blodflöden?

Fråga er vem som tjänar på att återskapa det kalla krigets motsättningar? Vem var det som provocerade fram krisen i Ukraina? Vem tjänar på att återskapa vår rädsla för ryssen?

Follow the money!

Fundera på, hur mycket av era resurser ni lägger på olika saker beroende på något ni är rädda för? Fundera även på hur stor del av våra skattepengar som förslösas p.g.a. vår rädsla för inbillade klimatförändringar, framprovocerade motsättningar och andra påhittade faror?

Fråga er vilka som ligger bakom er rädsla? Där hittar ni ert livs ondskefulla Lex Luthor och han är ofta den ni minst anar.

 

Demokrati | Islam, Klimatmarxismen, Kyrkan, Påven | |
#1 - - Rutger:

Bra skrivet. Man skrämmer oss med havsytehöjning och översvämning. SMHI har räknat ut att rensat från landhöjningen har havsytan stigit 15- 20 cm på drygt 100 år längs Sveriges kuster. Se http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/havsnivan-borjade-stiga-snabbare-efter-1980-nu-ar-takten-3-mm-per-ar-1.6564 Titta sedan på den isostatiska kartan över norden se http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/Landhojning/
Följ nollinjen, den passerar strax intill Fredrikshamn. Här är havsytehöjningen obefintlig se http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=130-091 Du kan själv leta upp fler orter längs denna linje exempelvis Karlskrona med Kungsholmfort se http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=050-081
Borde inte dessa orter på nollinjen ha en havsytestegring på uppemot 20 cm. Även där vi har landhöjning gör man allt för att skrämma oss för framtiden med översvämningar. GP tar in debattartiklar som talar om höjningar på en meter. Se http://www.lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka39/db15sep21.htm

#2 - - Björn i Bromma:

Under häxprocesserna värsta tid, senare delen av 1600-talet, så utpressade åklagare utpekade människor för att erkänna att de av häxorna blivit förda till Blåkulla. Ett historiskt dokumenterat vittne till det hela säger :
"Det äro nu sådan tijd, att de som icke säga sig blifva förda (till Blåkulla), blifva förföljda"
Voilà!
Men nu är det anno 2015, eller...?

#3 - - Lennart Bengtsson:

Detta är nog en riktig observation. Tack och lov är vi ju inte längre utelämnade till skräckpropagandan utan kan bilda oss en egen uppfattning genom att ta till oss den kunskap som faktiskt finns tillgänglig. Det är naturligtvis synd om alla de som låter sig luras men de får faktiskt skylla sig själva. Det är inte förbjudet att använda sitt eget förstånd och man skall väl också ha glädje av den kunskap man investerat i sig själv. Om ett land är dåraktigt trots alla försök till saklig information är det inte mycket man kan göra och man är ju inte tvungen att stanna kvar där. Som det nu är verkar ju myndigheterna glada för varje ny bostad.

Svar: Det räcker ju faktiskt att flytta till våra grannländer för att komma tillbaka till vett och sans. Kanske dags snart?
Lars Bern

#4 - - latoba:

Jätetbra skrivet!

#5 - - Fredrik Jansson:

Utmärkt som vanligt Herr Bern.
Det finns dock en viktig femma som vi snart bör röra vid även pa denna blogg. Köttindustrin.
Det är klart att om vi springer runt och tror att Kor är gräsätande betesdjur, da är kött kanske inte sa farligt för människan och miljön. Men när läget är som idag, är kött inte bara osunt för människan, da den är full av GM foder, antibiotika, regnskog blir skövlad och Gud vet vad utan även destruktiv för hela planeten. Är själv ingen Vegan direkt, men Metangas utsläppen fran köttindustrin är betydligt allvarligare än om vi alla skulle köpa oss en gammal diesel lastbil att köra runt i. En liten ögonöppnare för de som tror att Kött har nagon nytta för oss överhuvudtaget är en ny liten film kallad Cowspiracy..lite överdriven men men…värt att tänka pa. Kött ska ätas vilt eller biologiskt, annars är Vi med och skövlar regnskog för varje tugga. Tack för en bra blogg. Fredrik

Svar: Senare års forskning visar att rent kött i olika former är den utan jämförelse viktigaste människofödan. När det gäller nötkött har vi skapat en ohållbar situation med uppfödning av köttdjur i köttfabriker baserat på onaturligt kraftfoder och giftanvändning. Däremot skulle en återgång till mjölk- och köttproduktion via naturbetande djur skapa ett naturligt kretslopp som bara är gynnsamt för klimat och miljö. Tidigare demonisering av animaliska fetter har ju som så ofta tidigare visat sig vara falsklarm, dessa fetter är en nyttig och bra basföda. Det som är orsaken till vår metabola sjuklighet är socker och andra kolhydrater.
Lars Bern

#6 - - Nils Nilsson:

Jag är bara orolig för att nuvarande invandringspolitik skall göra att vårt samhälle krakelerar och mina barnbarn skall få växa up i en sönderfallande stat utan mänsklig sammanhållning.
Det är emellertid inte svårt att se vem som tjänar såväl pengar som makt på dagens migrationspolitik - därmed ökar min oro ytterligare för jag kan inte se att det går att bryta vansinnet med dessa starka "sponsorer" .

#7 - - Göran:

#6 Nils Nilsson

"Det är emellertid inte svårt att se vem som tjänar såväl pengar som makt på dagens migrationspolitik..." Kan du berätta vilka som gör det?

Det finns definitivt en vänsterideologi att ha sönder samhället. Klimatlarm, högre skatter, svårare att få jobb, högre välfärdskostnader, dels genom invandring, och liknande har en agenda att förstöra ekonomin få den att kollapsa och sedan förhoppningsvis ta över och införa planekonomi.

#8 - - Anonym:

#5 Fredrik Jansson
Du har rätt i att köttindustrin i väst inte bygger på naturbete vilket kan hota vår hälsa (GMO, antibiotika mm)
MEN:
Det enda allvarliga med metanutsläpp är att det enligt s.k. "experter" är en många gånger starkare s.k. "växthusgas" än koldioxid vars farlighet ju som bekant hittills inte bevisats.

#9 - - Claes H:

"Klimatnojan är prästerskapets perfekta storm"!
Jag har nog mera rätt om jag påstår att bakom den här nojan ligger rädslan att det går åt h-e för oss; vi brinner upp. (Fast det där med h-e tror man ju inte på i SveK...)
- Själv konstaterar jag att somrarna inte blivit varmare här (nå, i Uppsala!) sedan mätningarna började. Anno 1722.
Men ingen annan tar till sig den sortens argument...

#10 - - Ann Löfving-Henriksson:

Ett problem med det ringa intresset för klimatförhandlingarna i Paris är att vår stolliga klimatminister kan skriva under på vilka tokigheter som helst. Alla förhandlingar sker i det fördolda och vem vet hur mycket av vårt lands frihet och välstånd som hon i ett penndrag skänker bort. Slutdokumentet borde naturligtvis debatteras offentligt så snart det är klart. Både vår inhemska och den globala klimatpolitiken är den stora Ödesfråga vi borde ha möjlighet att debattera öppet.

#11 - - Göran:

#8 Anonym:

Kossornas s.k. växthuseffekt är mer eller mindre redan bevisad inte ha någon påverkan eftersom betande kossor har större fördelar än nackdelar.

Det har funnits långt mycket mer djur på jorden tidigare och inte gick jorden under för det.

Klimatalarmister har en tendens att hoppa från det ena problemet till det andra så fort som opinionen för ett problem inte längre håller. Märk väl att de som talar om varmare jord oftast började i istidsvarningsindustrin.

#12 - - Ronnie Nyhle'n :

Bättre kan det inte skrivas, borde publiceras i alla gammelmedier. SVT Opinion framförallt,

#13 - - ti:

# 7
"Vem tjänar på invandringen?" Attendo, Investor och Bert Karlsson är stora på ensamkommandebarnindustrin. Andra bostads- och lokaluthyrare tjänar bra på invandringen, uppåt 50 000 kronor i månaden för en 3-4-rumslägenhet har det talats om. Advokater, tolkbyråer, mer och mindre politiska tjänstemän har fått gott om tjänster, jobb-coacher, integrationsexperter, kulturexperter och många andra har gjort invandringsindustrin till ett självspelande piano, inte särskilt njutbart att lyssna på.

#14 - - Katarina Pålman:

#3 Jepp Lennart.B. än så länge kan vi leta källhänvisning och fakta, mycket tack vare alternativ media. Dock är det nog bara en tidsfråga innan de "eliten" kommer att inskränka den friheten för oss.

Skuld är jättebra i härskarsyfte men kan inte för mitt liv förstå varför vi går på det? Vi folket i Sverige har all rätt att ha det bra och vara stolta över oss själva med tanke på vad vi har kämpat och vad vi har fått försakat.

Se bara hur mycket skatt varje familj har producerat till samhället där både mor och far jobbat. De gick på knäna för att ge sina barn en bra tid och ett bra samhälle m edan "eliten gnuggade händerna".

Dock har det till viss del men omedvetet fört med sig en baksida också. Se bara vad våra barn födda under 70 -talet har fått försakat, många känner igen sig som nyckelbarn, många vet hur lång tid de var på dagis från morgon till kväll, många minns middagar då familjen var samlad som mer ovanligt än vanligt. Detta har medfört för många att familjebanden och sammanhållningen i familjerna har blivit mindre bra.

Har vi verkligen ngt att känna skuld över? tror knappast det. Nä, nä, vi ska strecka på oss!

#15 - - Aha:

Hur många är vi som reagerar på PK-ism och alla dess orimligheter såsom Storch och Johansson anti-SD men inte motsvarande anti när det gäller de rödas (inkl sossarna) dubiösa kopplingar, i dåtid och nutid?
Hur många är vi som stänger av, portar de individer som ger uttryck för vindflöjelbeteende?

För mig är nu Johansson och Storch framöver ointressanta.

#16 - - K.Pålman:

#15 Aha.
Har stängt av för länge sedan. Finns ingen anledning då regering/media inte är intresserade av en dialog med folket utan de har en monolog med sig själva. Med andra ord så struntar de i vad mottagaren anser, så varför bry sig om vad de skriver eller tycker. Tänka själv och leta fakta är bästa medicinen för att inte bli manipulerad och kontrollerad.

#17 - - Moderator:

Hellan (helena.v.borg@carlsborg.net) IP: 77.74.133.69
I ditt inlägg 'Utan rädsla ingen makt' här nedan skriver du, helt rätt: "Ju mer rädsla du skapar, ju större blir bytet!"
Det är precis det SD sysslar med, att hota med islamiseringen av Sverige för att . I kommentarerna ovan uttrycks just den här rädslan som är helt irrationell. Det talas om SCB:s framtidsscenario där det skulle påstås att muslimer kommer att vara i majoritet år 2050, någonting Fria Tider och annan alternativmedia sprider.
Ingenstans i SCB:s rapport 'Sveriges framtida befolkning 2015-2060' sägs det någonting om muslimer! Det står bl a så här:
"En annan förändring är att andelen utrikes födda kommer att öka. I dag är 16 procent av befolkningen född utomlands, år 2060 förväntas 22 procent av befolkningen vara född utomlands." OBS! Av de utomlands födda är bara en del muslimer. Och även om dessa 22% skulle råka vara muslimer är de ändå långt ifrån en majoritet!

Vidare kan man läsa i rapporten: "Framskrivningen av befolkningen bygger på antaganden om barnafödande, dödlighet, invandring och utvandring. Alla antaganden är osäkra, och särskilt gäller det antagandet om invandring."

Hela prognosen är byggd på antaganden i likhet med IPCC:s antaganden om klimatet. D v s gissningar. Ingen vet hur Sveriges demografiska struktur ser ut om 35-40 år. Lika litet som vi vet hur klimatet ser ut efter lika lång tid.

När det gäller det av SD upphaussade hotet om att islam kommer att ta över vår svenska kultur finns det inga som helst belägg för något sådant! Religionssociologen Åke Sander har uppskattat att 40–50 % av alla personer med muslimsk bakgrund är religiösa, medan motsvarande siffra för den andra generationen, det vill säga sverigefödda, är15 %. Hur skulle hälften av muslimer som är första generationens invandrare och 15% av andra generationens invandrare kunna "kapa" den svenska kulturen och värdegrunden?

Nej, SD följer tydligt devisen: "Ju mer rädsla du skapar, ju större blir bytet!"

#18 - - Peter Grafström:

A propos skuldbeläggande och syndafall. En del tänkare hävdar att Ormen var en positiv guddom för samverkande stationära kulturer för länge sen och att den negativa tolkningen kom efter att hierarkiska nomadiserande krigarfolk sammansmälte med de andra. Det krigiska draget krävde att soldater fostrades och därför förändrades den tidigare vänliga naturreligionen just i den riktningen som kritiseras i artikeln.

#19 - - JB:

Det hela är ändå ett mycket gammalt fenomen, vars ursprung och grund finns även inom gamla religiösa texter…..

Tekniken att sprida skräck hos t ex en befolkning, av en maktsfär som vill kunna utöva makt och kunna skapa respekt genom att framstå som en auktoritet med möjligheter att kunna bestraffa, alltså t ex där en konung, en kejsare, en tsar, eller en kommunistisk diktatur och dess maktetablissemang, som då menar sig vilja styra en nation och kunna dominera, dirigera och leda nationen, kräver då makt nog att kunna skapa oro, rädslor, chock, skräck och kanske panik, samt att kunna hota och skrämma med bestraffningar av olika slag och också kunna realisera olika former av straff vid s.k. olydnad, uppstudsighet, motstånd, trots eller uppror osv. ….

Det är mycket, mycket gamla metoder…

Kanske finns det i själva verket i princip egentligen ingen annan känd metod att kunna styra nationer, eller att kunna styra, leda eller att kunna regera, över huvud taget i något mänskligt sammanhang, stort som litet…

Vem vet….

Upp