Västvärlden faller på eget grepp

 
Den anglosaxiskt dominerade västvärlden som vi känner den, kan man säga etablerades som en global maktfaktor i och med brittiska flottans seger i slaget vid Trafalgar år 1805. Med Royal Navys kontroll över världshaven kunde Storbritannien leda kapplöpningen för att kolonisera stora delar av världen utanför Europa. Det är denna kolonisering som har lagt grunden för de problem som vi idag är mitt upp i.

Afrika och Mellanöstern koloniserades och gränser drogs upp med hjälp av en linjal på en karta. Länder formades utan hänsyn till människors etnicitet, stam- eller klantillhörighet och religiösa tro. Stora spänningar byggdes på detta sätt in i en rad av dessa länder. Resultatet blev att när länderna blev självständiga så tog oftast den dominerande gruppen över makten. I många fall ledde rivalitet mellan olika grupper till blodiga inbördeskrig och etnisk rensning. Något som pågår än idag. Resultatet blev att den segrande gruppen tvingades etablera hårda diktaturer för att kunna hålla samman länderna.

I en andra koloniseringsvåg har sedan den gamla koloniala västvärlden försökt att inlemma flertalet av de gamla kolonierna i den västliga demokratiska hegemonin genom införande av folkstyre. I några afrikanska länder har detta lyckats, men för det mesta har det gått väldigt illa. USA:s och Storbritanniens illegitima anfall på Irak för att försöka skapa en modern demokrati där, har som alla vet slutat i ett totalt fiasko. Orsaken är att västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet inte begriper sig på klandominerade länder.

Som om fiaskot i Irak inte skulle vara nog har väst uppmuntrat och delvis iscensatta resningen i en rad andra länder i Nordafrika och Mellanöstern. T.o.m. lilla fredliga Sverige lämnade sitt bidrag i störtandet av Libyens diktator. Resultatet av detta västliga korståg låter sig inte beskrivas ens som ett fiasko, det är mycket värre.

Inte ens sedan det stått fullständigt klart att det var ett stort misstag att slå sönder maktstrukturen i länder som Irak, Egypten och Libyen har USA och dess allierade tagit lärdom. Man har fortsatt att understödja resningen mot regimen i Syrien, vilket ställt till med ett blodigt flerårigt inbördeskrig där. Irak och Libyen befinner sig i upplösning och har blivit baser för allehanda terroristgäng och andra laglösa grupper. I Egypten var armén tillräckligt stark för att klara av att ta tillbaka makten och återställa en viss ordning, hur länge det nu varar?

Resultatet av västs klumpiga försök att dyvla på denna del av världen vårt folkstyre och sekulära samhällssystem, blev ett uppslitande delvis religiöst inbördeskrig i hela regionen mellan sunni- och shiamuslimer. Ett krig där ett sätt att visa vem som är mest rättroende muslim är att bedriva folkmord på alla otrogna med en annan tro. Ur västs försök att inplantera demokratiska styrelseskick har det vuxit fram en motreaktion som kallar sig IS som slåss mot demokratin för religiös diktatur via sharialagar. Risken är överhängande att när konflikten mellan sunni och shia sorterats ut, då övergår kriget i ett blodigt krig där muslimerna vänder sig enbart mot den otrogna västvärlden.

Ryssland har hittills setat passivt och bara tittat på medan västvärlden skjutit sig själva i fötterna. Nu har dock ryssarna insett att får väst fortsätta på den inslagna vägen, då utvecklas snart konflikten till ett hot även mot Ryssland som har stora muslimska provinser i syd. Detta är givetvis bakgrunden till att man nu ingriper för att rädda vad som räddas kan i Syrien genom att hjälpa Assadregimen att återta förlorad mark. Att USA och väst framhärdar i att till varje pris störta Assad visar att man ingenting lärt av detta superfiasko. Och det hela blir än värre av att USA leds av den kanske svagaste presidenten i USA:s historia.

Väst skördar nu frukterna av en hänsynslös kolonialpolitik under 1800-talet och ett särledes klumpigt nykolonialt projekt i vår tid för att återta förlorade kolonier, genom inplanteringen av västligt statskick och sekulära livsstil. Europa är som en följd av destabiliseringen av Mellanöstern även själv på väg att destabiliseras, av en okontrollerbar ström av flyktingar med mycket dåliga förutsättningar att kunna integreras i våra samhällen. EU som en gång såldes in som ett fredsprojekt håller på att disintegreras och motsättningarna mellan länderna ökar istället för att minska.

Enda sättet att hindra en total kollaps är att sätta alla resurser på att återställa någon form av fred och ordning i Mellanösternregionen, att se till att alla väpnade terroristgrupper avväpnas och att flyktingar får hjälp att stanna i regionen istället för att folkvandra in i Europa. Detta verkar Ryssarna ha förstått, men hur tänker sig väst att vi skall få situationen under kontroll?

Ledarnationen USA har tappat initiativet. Obama är mest fåfängt upptagen med sitt eftermäle som han som fick världshaven sluta att stiga. Han pumpar ut förfalskad klimatpropaganda i den naiva tron att resten av världen inte genomskådar honom. Inom EU råder total förvirring och början till ett riktigt diplomatiskt inbördeskrig både vad gäller klimatpolitiken och politiken i Mellanöstern.

Väst står idag utan fungerande ledarskap. Den som har initiativet är den sluga ryska presidenten!

Om nu Putin skulle lyckas stabilisera läget i Syrien och få slut på inbördeskriget blir han hjälte i hela Europa, vilket måste vara en mardröm som håller Obama vaken om nätterna.

Demokrati | Afrika, EU,, Flyktingar, Islam, Obama, Putin, Ryssland, migration | |
#1 - - sven svensson:

Så tydligt och relevant . . .

Fler borde se mer i förväg . . .och agera därefter

#2 - - Martin:

"Länder formades utan hänsyn till människors etnicitet, ... ledde rivalitet mellan olika grupper till blodiga inbördeskrig och etnisk rensning."

Ok, så innan europeerna kom dit så var alla vänner då eller? Hm, så det där med att Bantutalande folk hade expanderat i 1000 år och utraotat miljoner människor är bara nys då eller?
https://en.wikipedia.org/wiki/Bantu_expansion

"Resultatet blev att den segrande gruppen etablerade hårda diktaturer för att kunna hålla samman länderna."
Aha, ok, bra att veta att Shaka Zulu med flera var antiauktoritära demokratiska filantrofer!
https://en.wikipedia.org/wiki/Shaka

"USA:s och Storbritanniens illegitima anfall på Irak för att försöka skapa en modern demokrati där, har som alla vet slutat i ett totalt fiasko. Orsaken är att västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet inte begriper sig på klandominerade länder."
Eller så var syftet något annat? Som bekant så ljuger cyniska maktmänniskor regelbundet.

Här är ett klipp från 1994 (alltså långt innan andra irakkriget) där en av de främsta initiativtagarna till det andra Irakkriget förklarar varför det vore katastrofalt om man i första kriget fortsatt in i Iraq efter att man vunnit i Kuwait, lustigt nog så beskriver Chaney nästan exakt det som sedan hände när man faktiskt invaderade Irak. USA visste exakt percis vad de gjorde när de invaderade Irak:
https://www.youtube.com/watch?v=6BEsZMvrq-I
vad de har sagt.

"Enda sättet att hindra en total kollaps är att sätta alla resurser på att återställa någon form av fred och ordning i Mellanösternregionen, att se till att alla väpnade terroristgrupper avväpnas och att flyktingar får hjälp att stanna i regionen istället för att folkvandra in i Europa."
NEJ. Sveriges gräns kan ej försvaras i Syrien. Den kan bara försvaras vid sveriges gräns. Om vi ej är redo att hävda våra gränser så har vi inga gränser. Och i sånt fall så saknar staten legitimitet, statens främsta uppgift är att försvara gränsen. Gör den inte det finns ingen orsak att betala skatt eller i övrigt lyda staten.

#3 - - Härke:

"[Obama] pumpar ut förfalskad klimatpropaganda i den naiva tron att resten av världen inte genomskådar honom."

Hm, själv ser jag inga tecken på att hans och andra troendes koldioxidreligion genomskådas. Åtminstone inte av några ledande politiker och massmedia, och de är ju tyvärr vad som räknas.

#4 - - Marianne:

Om man tittar tillbaka på USA:s utrikespolitik efter WW2, så tror jag inte på att det handlar om inkompetens. Tvärtom, allt handlar om deras industri, makt och stora antal globala företag och banker. Tänk på krigen innan lögnen om Iraks massförstörelsevapen, Vietnam som bombades år ut och år in för att hålla igång vapenindustrin.
Se på länderna i Sydamerika, hur amerikanska storföretag plundrar dem.
De tycks eftersträva desstabilitet överallt där de drar fram. Om du Lars är så kunnig inom många tekniska områden, borde du också tvivla på den offentliga versionen av 11/9- 01. Att tre så stora komplex samma dag, precis som i kontrollerad rivning, rasar rakt ned i sina egna källare (även building 7). Detta blev upptakten till mycket av dagens elände. Att religiösa länder inte kan ha demokrati, behöver man inte vara så kunnig för att förstå. Men att IMF och världsbanken vill få så många länder som möjligt i djup skuld.

#5 - - Bo Blomberg:

Tja, kanske har du rätt Lars. Åtminstone när det gäller västs naivitet och Obamas usla ledarskap. Minns att jag läste i en biografi över Churchill när det var en konferens i Kairo efter första världskriget när man skulle dra gränser i mellanöstern. Churchill hade bråttom och kunde bara vara med några få dagar. Då kom linjalerna fram, precis som du skrev. Sen får man väl inte glömma, att hade det inte varit för oljan så hade det väl inte gjort "världen" nåt om diverse klaner/religiösa-grupper bekämpat varann i Mellanöstern. Man kanske inte kan få fanatiskt religiösa människor att upphöra med sånt? Oljan ändrade på allt detta.

#6 - - Feliks:

Tyvärr är Lars kåseri denna gång en marxistiskt präglad analys av kolonialismens historia, som utelämnar väsentliga delar.
Alexander den store var den förste västerländske imperiebyggaren, som expanderade Grekland ända till Indusdalen.
Därefter kom Romarriket som behärskade hela den då kända världen utom Kina och Svartafrika.
Sedan expanderade Muhammed och hans efterföljare Osmanerna över hela Mellanöstern och ända till Spanien och till Wiens förstäder.
Spanien och Portugal kolonialiserade Sydamerika och Nordamerika, men fick ge upp det mesta readan i början på 1800talet.
Svenska stormaktsriket erövrade Baltikum och stora delar av NordTyskland.

Brittiska imperiet erövrade sina viktigaste kolonier Indien och Nordamerika före slaget vid Trafalgar 1805. Redan 1776 gjorde sig USA fritt från Brittiska kronan, men behöll flera av Englands viktigaste institutioner, parlamentarism, yttrandefrihet och demokrati, som vi ännu idag uppskattar.
England expanderade vidare till Australien Nya Zealand, som fortfarande har demokratiska styrelseskick, som vi kan avundas dem.

Ryssland kolonialiserade Sibirien och expanderade fram till 1905 fram till Korea. Det var Rysslands inkompetenta imperialism, där de blev besegrade av Japan 1905 som visade att en Europeisk stormakt för första gången kunde besegras av en icke Europeisk stat. Därefter startade Österrike och Tyskland Världskriget 1914 som medförde att alla Europeiska stormakter, inklusive England försvagades genom att bekriga varandra. När Tyskland startade andra världskriget så ledde det till att England försvagades så att det inte längre kunde behålla makten över sina kolonier i Indien och Afrika. Det var Labourregeringen Attlie som ville upplösa imperiet, och lyckades med det.
Brittiska vänsteruniveristet, särskilt London School of Economics, utbildade i stället kleptomaniska marxistiskt influerade ledare som skulle köra sina nyligen avkolonialiserade länder i botten:
Några exempel familjen Nehru, Nyerere, Mugabe.

Det ingen tvekan om att utvecklingen i Indien, Pakistan och Svart-Afrika idag hade varit mycket mer positiv om England kunnat behålla sitt inflytande som en välvillig kolonialmakt inom ramen för Brittiska Imperiet. Drottning Elisabeth II hade då varit Empress of India i likhet med sin föregångare Victoria.

#7 - - Björn i Bromma:

Bra analyserat!
Sett i backspegeln så hade det förmodligen varit bättre att ha kvar Sadam Hussein och Kadaffi vid makten, för stabilitetens skull. Nu har det istället blivit ett rent Inferno med vilda flyktingströmmar till Europa som följd, vilket vi nu får betala för ej överskådlig tid framöver.
Eftersom jag personligen har jobbat i Mellan Östern en hel del så kan man svårligen förstå att man skulle kunna upprätta fungerande västliga demokratier där med västliga grundläggande värderingar, vilket tydligen naiva USA och EU tror. Man har helt enkelt skjutit sig själva i bägge fötter.
Ryssland är nog avgjort bäst förankrad i verkligheten, eftersom landet gränsar söderut till islamska länder, dessutom så har man åtskilliga erfarenheter sedan gammalt via kriget med islamska Tjetjenien och islamistisk terror i Kaukasus (Boston-bombarna kom därifrån). När det nyligen var vinter-OS i Sotij, som ligger precis i närheten, så var man väldigt orolig för islamistiska terrordåd.
"Bränt barn skyr elden"

#8 - - Olle Johansson:

Tänkvärda ord!
Som våra folkvalda i världen borde ta till sig!

#9 - - Robert:

Liksom det är självklart att vänstern i Sverige alltid väljer motsatt sida som USA väljer i varje konflikt (oavsett vem de hamnar med) så ser det ut som att USA alltid väljer samma sida som Israel. Syrien och Hizbollah har ju alltid varit Israels svurne fiende därför kan inte USA stödja dem mot IS. Svårare än så är det nog inte.

#10 - - Göran:

#7 Björn i Bromma:

"Sett i backspegeln..." Vi har en underrättelsetjänster som avlyssnar vår kommunikation, myndigheter som kontrollerar våra bankkonton och mycket mer. Sett till det kan det vara omöjligt att en analys av Libyen inte skulle ge följande information innan Khadafis störtande.

1) Den största inhemska opinionen mot Khadafi är islamister.
2) Libyen utgör en mur mot Europa för arbetssökande afrikaner.
3) Libyen anställer många afrikaner.

Det är ingen raketforskning att räkna ut att om Khadafi försvinner kommer Libyen förmodligen bli en islamistisk stat. Muren mot Europa försvinna. Afrikaner inte längre få jobb i Libyen.

Att Sverige var med med militära medel och störtade Khadafi var otroligt naivt. Visst var det häftigt med lite Gripenplan där, men det får vara lite hejd på dumheterna. Alla bara skrek demokrati och skulle leka hjältar. Så alla pengar som läggs på underrättelse och analys, tjänar de någon nytta? Det verkar inte som det.

#11 - - Tomas:

Krigen i mellanöstern och norra afrika handlar främst om att destabilisera, hålla igång USA's vapenindustri och olja. Kriget i Afghanistan handlade främst om drogkontroll.

Trevlig helg.

#12 - - tomas:

Ibland tänker jag att diktatorer vill starta en flyktingström mot väst av muslimer för att destabilisera och förgöra väst...
Wir sind doch nicht am Flüchtlingselend schuld. Das Problem der Flüchtlinge sollte dort gelöst werden,
wo es generiert wurde – nach dem Verursacherprinzip und mithilfe der Organisationen, die für die "islamische Solidarität" zuständig sind.
Von Henryk M. Broder. Die Welt

#13 - - Lennart Bengtsson:

Västs politik i arabvärlden, inte minst under 2000-talet, anses nog av de flesta insiktsfulla som ett misslyckande drivet av okunnighet, naivitet och opportunism. Media har här varit en väsentlig faktor i misslyckandet. Resultatet ser vi nu med dagens okontrollerade invandring från främst MENA-länder. Inom två decennier räknas det med att den svenska urbefolkningen kan komma att vara i minoritet och islam kan väl komma att ersätta kristendomen som den största religionen i Sverige. Om konsekvenserna av detta enbart blir att det blir färre lättklädda kvinnor på gator och torg får vi vara nöjda men ingen vet idag konsekvenserna. Kanske våra så framstående politiker och journalister kunde börja fundera över detta? Att bara tänka innebär ännu inte någon rasistanklagelse.

#14 - - Elfyma+:

Ja, det är ett faktum att västliga stormakter/kolonialstater ritat upp nationsgränser, utan hänsyn till etnisk- eller klantillhörighet. Det är en väsentlig del av problemet, men inte det enda.

Att söndra och härska är en gammal beprövad metod som med framgång tillämpades av kolonisatörerna från Columbus dager, om inte ännu tidigare.
Men även efter att kolonierna blev fria så underblåstes etniska motsättningar (Kongo/katanga, Biafra, Angola etc) för att behålla kontrollen över naturtillgångar.

Frågan är om metoden fungerar i en värld med islamistiska fanatiker vars lojalitet mot västvärlden inte kan köpas långsiktigt.

Västvärldens, läs USAs, agerande i mellanöstern har inte ett dugg med demokrati att göra, ej heller med påstådda massförstörelsevapen (enl. Hans Blix).

IRAN: USA avsatte med våld den demokratiskt valde presidenten Mossadegh i början på 50-talet och lät shahen enväldigt styra Iran, efter att Mossadegh ville nationalisera landets oljetillgångar, ungefär som Norge gjort senare.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mosaddeq

IRAK: Saddam Hussein stöddes av USA både politiskt och med vapen så länge han var USAs allierade i kriget mot Iran. När han ville överge petrodollarn så var hans öde beseglat. Då var han inte "demokrat" längre.

LIBYEN: När även Khadaffi ville överge petrodollarn var hans tid ute. Klanmotsättningarna underblåstes varefter västmakterna ingrep för vatt "rädda demokratin".

SYRIEN: Nu är det syriens tur att få "demokrati" efter att landet destabiliserats och vapen pumpats in till olika krigsherrar.
Ett stort antal västländer, inkl. Israel, flygbombar landet. Nu även Ryssland. Ingen tycks ha kontroll över händelseutvecklingen längre.

Men varför låter man länder som Saudi Arabien, Emiraten, Bahrain och Kuwait enväldigt styras av diktatorer om det nu är så viktigt med demokrati ? Dessa länder finansierar dessutom spridningen av den extremaste formen av isalamism (wahabismen) till västvärlden.
Saudi Arabien finansierar jihadkrigare och mängder med moskébyggen i Europa för muslimska invandrare, men tar inte emot några flyktingar själv, trots att Islam påbjuder att muslimer ska hjälpa varandra.


#15 - - Nils Nilsson:

Att Putin skulle bli en hjälte i Europa håller även mig vaken - det får inte ske.

#16 - - Rikard:

Hej.
Så om man vill vara konstruktiv så kan man säga att politiken för Europa och Sverige de kommande femtio till hundra åren bör vara att resa skölden mot anstormningen och noggrant sålla bland agnarna vem som skall släppas in, och vem som skall hållas kort. Vi måste även hålla yxan redo, inte svärdet, ty en yxa är både vapen och verktyg för nybyggnad. Först fri ekonomi, och medborgerliga friheter baserade på vårt kulturarv, därefter demokrati och sedan exportera idéerna genom att vara gott föredöme.

Eller är tiden för poetiskt språk så långt svunnen att allt genast misstolkas till diverse socialismers stöveltramp?

Kamratliga hälsningar,
Rikard

#17 - - tipp:

Oljan i Mellanöstern var en stor anledning till USAs aktiva intresse där. Det var före skiffergasen blev "fritt flödande" i USA. Sovjetunionen/Ryssland hade skaffat sig ett inflytande där. Vissa länder där började vilja handla olja i andra valutor än dollar. Allt detta var skäl nog för USA att vilja destabilisera området. Det tilltalade också det militär-industriella komplexet. För att sälja in det i Europa körde man med snacket om demokrati, religionsfrihet och yttrandefrihet. Européerna slök betet med hull och hår. Att Europa på köpet destabiliserades passade USA. De räknade med trognare supporters genom NATO. Västeuropéerna trodde ju också att Ryssland var deras stora fiende. Ryssarna vände sig i stället mot öster och tillsammans med Kina, Indien och kanske andra där så är det de som i framtiden kommer att dominera världen, främst ekonomiskt. I sina utvecklingssträvanden tjänar de mindre på krig.

#18 - - Robban:

Tack Lars för att du belyser västs naivitet, ett tack även till #2 Martin, #6 Feliks och #10 Göran för era utmärkta kompletteringar.

Det som slår en är avsaknaden av konsekvensanalyser och en närmast religiös tro att demokrati uppstår per automatik så fort envåldshärskaren störtats. Att inte förstå eller att bortse ifrån att det här är en process som tar år, om det ens går att genomföra, visar på en stor avsaknad av verklighetsförankring. Det verkar råda en sådan total brist på förmåga att tänka några steg framåt hos "makten" att man misstänker att hela "toppskiktet" är politiserat d.v.s. man föredrar politisk hemvist framför kompetens.

Att väst inte bara tillåter att USA gång på gång klampar på, utan man gör om samma misstag(Libyen), finner jag djupt oroväckande. Det räcker inte med ett totalt luftherravälde utan man måste även ha kontroll på marken för att skapa långsiktig stabilitet vilket historien har visat vid ett flertal tillfällen. Den politiska kostnaden var man inte beredd att ta i Libyen och förmodligen inte i Syrien heller om man inte tvingas till det.

#19 - - Johnny Andersson:

Ett absolut suveränt inlägg om dagens geopolitiska situation, utan floskler och politisk agenda och propaganda.

Det är hoppingivande att det finns personer som Lars Bern, en kunnig svensk som tänker självständigt och inte sålt sig till kulturmarxisternas floskler och agenda.

Vi måste värna Sverige och Europa mot detta destruktiva vansinne. Ett kriminellt och våldsamt samhälle med krig mellan olika etniciteten och olika religioner och regioner är ett mycket olyckligt och farligt samhälle.

Vi måste vända utvecklingen även om inte jag vet hur det skall gå till. Lars Bern är ett ljus i mörkret.

#20 - - Johnny Andersson:

Efter att ha låst alla kommentarer så känns det viktigt att påpeka att PNAC skapades av judiska sionister i USA, en plan som behövde ett nytt Pearl Habour som blev 9/11 som startade kriget mot terrorismen där sju länder enligt Wesley Clark skulle förstöras och regering bytas i MÖ. Strategin är att försvaga alla Israels fiender med USAs militärmakt, skapa nya små stater baserat på etnicitet, språk, religion så att inget land kan utgöra ett hot mot Israel. Först destabilisera och försvaga, sedan nya länder, ex Kurdistan, Shiastan och Sunnistan av Irak och något liknande i Syrien. Hamas, Hizbollah, Syrien och Iran är Israels främsta fiender i regionen och de som är under attack, även om Iran lyckats uppnå ett slut på sanktioner om än kanske tillfälligt.

Allt utvecklas i stort sett enligt plan om än över längre tid.

#21 - - Göran:

#14 Per Nilsson

Var kommer denna rädsla från Ryssland ifrån? Läs Lennart Bengtssons inlägg (#12). Där har du ett reellt hot mot den svenska befolkningen som även stöds av SCB. Hotet från Ryssland är bara spekulationer. Det kanske visar sig att Ryssland blir Sveriges räddning på två sätt. Dels att Ryssland sätter punkt för ISIS så vi slipper den muslimska invandringen till Sverige, dels invandrar Sverige vilket ironisk sett på den situationen innebär att vi slipper det gigantiska skattetrycker i Sverige vilket medför att Sverige blommar upp som ett uppfinnar och industriland igen.

#22 - - Göran:

#16 tipp

"Oljan i Mellanöstern var en stor anledning till USAs aktiva intresse där." Det är nog ganska osäkert eftersom USA inte är beroende av olja från Mellanöstern och inte heller var det då Irak invaderades. Däremot kan orsaken vara att Saddam ville sluta handla olja i dollar. Det är ett direkt hot mot dollarn som världsvaluta och därmed hela USA:s bubbelekonomi. Att försvara dollarn är det mest viktiga för USA framför att invandra andra länder eller jaga terrorister.

#19 Johnny Andersson

Jag skulle vilja påstå att 9/11 startade kriget mot oss vanliga människor med terrorism som legitimitet. Det fanns inte så många terrorister i världen när 9/11 inträffade. Efter det exploderade terrorism.

De flesta som blir terrorister är absolut inga religiösa fanatiker utan mest personer som vill hämnas sådan som de anser vara oförätter mot sina bröder och systrar. Det som hände i fängelset Abu Ghraib är en sådan orsak och blev en enorm rekrytering av terrorister. På samma sätt kommer Guantánamo rekrytera terrorister genom sin blotta existens.

Det finns ingen rim och reson i debatten om terrorister. Procentuellt är det väldigt få västerlänningar som mördas av terrorister. De flesta är araber. Risken är åtta gånger större att mördas av en polis i USA än av en terrorist. Hur många gånger större är risken att dö i trafiken.

Det går knappast att kräva total kontroll på medborgarnas bankkonton genom att hänvisa till antalet döda i trafiken men det går att hänvisa till terrorister. Största hotet mot en svensks säkerhet är dess egen regering, så terrorister behövs för att skymma den insikten hos var och en. Jag kan nog lugnt påstå att det är större risk för en helt vanlig människa i Sverige att råka illa ut vid skottlossning mellan olika invandrargäng än att skadas av en terrorist.

Svar: Ju mer rädsla du skapar, ju större blir bytet!
Lars Bern

#23 - - Elfyma+:

USA är mycket förgrymmade idag för att Ryssland bombar terroristmål i Syrien. USA och deras västallierade (inkl. Israel) kräver att Ryssland underordnar sig USA i flygbombningarna.
Vad alla glömmer bort är att Ryssland är det enda land som fått tillåtelse att befinna sig på Syriskt luftrum, utöver Syriens egna flygvapen. USA, Israel m fl. är följaktligen inkräktare och terrorister som försöker störta landets regering.
Ni som fortfarande tror att västlig demokrati fungerar i islamiska klansamhällen kan väl ge ett enda lyckat exempel. Det fungerade inte ens i Jugoslavien efter Titos död, trots att de är mer västerländska än Syrien.

#24 - - Dan:

Jag tror inte längre att USAs och västs agerande i mellanöstern drivs av någon slags osjälvisk önskan att sprida demokratin i världen. Det låter lite pojkboksaktigt, det handlar nog mera om realpolitik. Olja och inflytande, dollarns värde.
Dessutom handskas våra västregeringar allt vårdslösare med våra egna demokratier, massövervakning, DÖ-jippon med mera för att jag ska tro att de är uppfyllda av demokratins frälsningsbudskap.

#25 - - K. Pålman:

Ja, du Lars, Putin har tröttnat på USA och EU,s extrema ignorans.

#26 - - torbjörn lindskog:

Lars - right on the money - av allt int i syrien är förmodligen Assad det minst onda.
Under Assad och hans far levde kristna, judar och muslimer i fred. Är det någon som tror att detta förhållande kan upprepas med en regim som företräder någon av de andra fraktionerna?

#27 - - Maja Dacke:

Ja, du Pålman, inte bara Putin har tröttnat på deras ignorans. Vi är många som gjort det - och därtill deras existens. Men det blir väl andra skeenden vad det lider.
Och Sverige kommer att dras med i fallet, något som är helt säkert om vi inte faller på eget grepp dessförinnan. Eller hur, Lars Bern?

#28 - - Lars Bern:

Lite mer kött på benen: http://www.dagen.se/debatt/v%C3%A4sts-skuld-i-flyktingkrisen-1.402829

#29 - - Johnny Andersson:

#22 Göran

Har inget större att invända mot vad du skriver.

Om vi utgår från att de som har den verkliga makten vet vad de vill, så vill de destabilisera Israels fiender, försvaga länder med krig, terrorism, kaos och tillsätta lydiga vasall regeringar där. Söndra och härska. Naturligtvis kan de inte säga det offentligt, utan man säger att det är nödvändigt för fred, frihet, demokrati, etc dvs av goda skäl.

Det finns många uttalande från ledande politiker och militärer som stöder ovanstående och PNAC planer är offentlig och finns på nätet. Sedan vet vi att allé krig alltid startats med en false-flag. Krig är mycket lönsamt för några få och mycket olönsamt för folket som får betala med blod och pengar.

#30 - - Anonym:

Re 28 Lars Bern.
En av de klarsyntaste artiklar jag läst i ämnet. Tack.
Är det möjligt att USA/CIA och de andra underrättelsetjänsterna är okunniga om denna elementära historik ?
En historik man absolut inte kan bortse från.
Att ersätta en klan med en annan skapar bara nya problem och nya flyktingströmmar.
Men det kanske är det som är poängen ?
USA:s 51stat (Israel) blir omgivet av svaga instabila arabstater som inte håller ihop. Inte ens palestinierna kan längre hålla ihop under det yttre trycket.
Var ska det sluta ? Alla kan ju inte flytta till Europa.

#31 - - Göran:

#29 Johnny Andersson

Helt rätt att det handlar mycket om Israel. Det amerikanska folket är beredda att göra precis vad som helst för att skydda Israel.

#32 - - Göran:

Putins syn på saken i Syrien är ungefär. De flesta beväpnade grupper där slåss för pengar - legoknektar. Den som betalar slåss de för. Det är vansinnigt att beväpna dessa grupper. De som ena dagen är ens vänner och får vapen kan nästa dag vara ens fiende. Betalning till legoknektarna finansieras med olja. Vem köper oljan? Det är inte Ryssland som gör det. Varför köper någon olja av dem?

Konspiratorisk tanke från min sida: Kanske köper någon oljan för att hålla igång kriget.

#33 - - Åke S.:

Läst i Farsi.ir: Efter Rysslands intåg i Syrien så flyr Takhfiris i klasar men vart skall de ta vägen när ingen i närområdet vill se dem? Jo men visst - norrut!
När man som invandrare kan åka taxi från Stockholm till Kalix står säkert någon "okänd" för notan?

#34 - - sandra:

Putin stabiliserar ingen ting. Han går efter Assads ord om vilka som har rätt och fel. Så det ända Putin gör är att döda cevila. Lyckas han med det så kommer han att kräva makt i Syrien och Putin styrt Syrien kommer att leda till ytligare krig med närliggande länder. hans inlandning leder enbart till blodbad och ingen ting annat. Psykopater kan inte ge förbättering då de inte ser värkligheten för vad den är utan ser den enbart genom sina ögon.

#35 - - Göran:

#34 sandra

Så du menar lite att det finns två sorters ondska? En god onska och en ond ondska. Putin står den onda ondskan medan Obama står för den goda ondskan.

Hur vi än vänder på saken dödas civila. Obama dödar civila. Putin dödar civila, Assad dödar civila, ISIS dödar civila och Turkiet dödar civila kurder och EU hejar på.

En journalist frågade Madeleine Albright, f.d. utrikesminister i USA, om det var värt 600.000 irakiska barns liv med sanktioner mot Irak. Hon svarade, "ja", på den frågan utan att tveka, utan att ens ifrågasätta siffran eller ens sanningshalten i den.

#36 - - Sivert Lindqvist:

@sandra: Google översättning funkar inget vidare. Propagandaapparater borde ha bättre grejer än så.

Utan Putin hade Syrien redan varit ett annat Libyen eller Irak. Tack Putin för att du står upp för de svaga.

#37 - - Katarina Pålman:

#27, Maja-Dacke, håller fullt med dig, alla står väl mer eller mindre som ett frågetecken över vad som sker och bristen på handling. Det handlar om mycket mer än vad folk får serverat, mycket märliga saker bakom kulisserna. Kaos är ledordet för eliten nu och ett enormt makt och kontrollspel håller på att utvecklas utöver det vi hittills sett.

#38 - - Göran:

Tterroristgruppen Jabhat al-Nusra har fått 40 miljoner kronor i svenskt bistånd, enligt tidningen Proletären. Jag kan förstå att goda svenskar blir sura när Putin bombar dessa svenska samarbetspartners.

#39 - - Tove :

Bra skrivet!

#40 - - Åke i Sörmland:

Jag har spanat igenom en press från Mellanöstern (eng. uppl.) och får veta att IS har kort på kapital nu när artefakter är sålda, olja återtagen i Irak, ryska bombningar med fritt fram för Assad/Kurder att avancera, så flyr jihadisterna och producerande civila i klasar och eftersom vi i Sverige inte har någon koll på läget, kan vi sluta i den sitsen att vi blir en islamisk stat på Rysslands västflank. Då har vi kanske ett extra problem, som ÖB inte tänkt sig. (Men kanske Tolgfors när det begav sig).

#41 - - Åke i Sörmland:

Och, sedan tog jag mig nöjet att läsa på om släktlinjen om huset SAUD och där öppnades pandoras ask.
Googla -roots of Saud- och man har läsning och förståelse på en helt ny nivå.

#42 - - Maria:

H a t , k r i g , v å l d , allt för att skapa r ä d s l a och separera folket så vi inte håller ihop. Varför går Morgan Johansson ut och säger att folket måste vänja sig vid kaos, Reinfeldt gick ut med att folket måste vänja sig vid våldamheter..... Vill de uppnå ilska och hat mellan folket? Vill de att folket SKA vara rädda?

#4, Återkopplar till dig Marianne som verkar förså att det finns folk bakom all förstörelse som Rotchild, Bilderberg, Rockefeller m.m.m. D e t ä r
d ä r v i s k a h a b l i c k e n .

Sen är ju projektet med CERN i Frankrike otäckt, vad är vitsen? Googla på cern och skaffa information så ni vet vad som pågår.

Se denna filmen i sin helhet för att förstå varför rädsla, ilska, hat m.m. är ngt vissa vill uppnå mellan folket.
http://www.informationskriget.se/category/new-world-order/styrande-eliten/

#43 - - DocMa:

När folk skriver att det hade varit bättre om Saddam Hussein varit kvar tar man sig för pannan. Saddam hade ihjäl minst 700.000 människor, en summa som amerikanerna aldrig ens varit i närheten av.
Jag tror nog att en hel del kurder o shiamuslimer är tacksamma att Saddam är borta, kanske även en del sunnimuslimer.
Att det sen finns en del problem kvar på den steniga vägen mot demokrati kan väl vara. Ej heller i Europa infördes den över natt.


#44 - - Katarina Pålman:

Inga krig eller strider mellan msk är bra överhuvudtaget. Så synd att msk går på detta istället för att se vem som skapar alla motsättningar. Vi ska hålla ihop istället och ifrågasätta dem som manipulerar fram detta. Se högre upp som #42, Maria skrev.

Upp