Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet - del V

 

Om vi tar ett helikopterperspektiv på den eviga kampen om världsherraväldet ser vi, att idag står kampen mellan västvärlden i huvudsak styrd av den angloamerikanska oligarkin och de stora utvecklingsländerna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika i den s.k. BRICS-gruppen. Den senare leder i princip hela resten av världen med undantag för Japan, Australien och Nya Zeeland. Efter att väst misslyckats med strategin från 70-talet att lägga sordin på u-ländernas befolkningstillväxt, har vi som jag skrivit tidigare bytt fot och satsar istället på att strypa den globala tillväxten med energianorexi och planekonomi.

Klimatpolitiken är framtagen av väst för att bromsa den ekonomiska utvecklingen i världen och då främst i de snabbväxande utvecklingsländerna. Detta framgår tydligt i Romklubbens skrift inför FN:s klimatmöte 1992, där man skrev att i sökandet efter en gemensam fiende som vi kan förenas mot, kom vi upp med idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, färskvattenbrist, svält och liknande, skulle passa in. Implicit säger man att vi måste se till att skrämma världen så att den underkastar sig krav om att minska sin fossilanvändning radikalt.

Planen var att västvärlden med sin högre tekniska utvecklingsnivå lättare skulle kunna klara av en omställning av sin energianvändning (vilket nu verkar misslyckas), medan utvecklingsländer skulle få svårare och därmed tvingas dra ner på sin utvecklingstakt mer för att klara kraven som FN driver. P.s.s skulle den västliga oligarkin kunna behålla sin dominerande ställning i världsekonomin.

För ändamålet bildades IPCC år 1988 som en förment vetenskaplig panel för att ta fram underlag för FN:s klimatpropaganda. Att detta inte rörde sig om någon förutsättningslös kartläggning av klimatförändringar och deras orsaker framgick redan i panelens uppdragsbeskrivning som lyder: IPCC ska analysera - på ett uttömmande, objektivt, öppet och transparent sätt - den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som är relevant för att förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna.

Eftersom klimatet i flera miljarder år och långt innan det ens fanns några människor har påverkats och förändrats p.g.a. en lång rad faktorer, kan man inte begränsa sig till att bara studera en faktor – den antropogena – om man vill göra anspråk på vetenskaplighet. Men det är exakt det man gjort och man har därtill spridit en myt om en helt enig vetenskapsvärld.

Till en början spelade naturliga faktorer den västliga strategin i händerna. År 1991 hade vulkanen Pina Tubo ett utbrott som påverkade klimatet över hela jorden så att medeltemperaturen sjönk med över 0,5 oC. När effekten från vulkanutbrottet sedan avtog kunde man under några år peka på en snabbt stigande global medeltemperatur. Stegringen från 1992 till 1998 blev en hel grad tack vare att perioden avslutades med ett El Ninioår som brukar ge tillfälligt varmare klimat. Klimatalarmisterna låtsades inte om dessa naturliga klimateffekter, utan passade på att skylla hela uppvärmningen på antropogena orsaker, enkannerligen utsläpp av koldioxid.

Det skrevs datorprogram som modellerade klimatet på löpande band, de var baserade på den tillfälliga temperaturstegringen. Så gott som alla modellerna visade på en alarmerande fortsatt uppvärmning. Skrämselpropagandan drevs upp på högvarv.

Om man besvärat sig att observera hur det verkligen förhöll sig och räknat bort vulkan- och El Ninio-effekter och utgått från de enda tillgängliga tillförlitliga globala temperaturmätningarna (de satellitmätningar som gjorts) så skulle man sett att den globala medeltemperaturen varit stabil i 25 år. De framtagna modellerna som egentligen är det enda som stödjer klimatalarmisterna, saknar kontakt med den observerbara verkligheten.

Planen är att energianorexi och allmän tillväxtfientlighet skall få kraftigt uppbromsande effekter på flera av de snabbt växande ekonomierna. Nationalstaterna skall försvagas politiskt och de skall tvingas till ökade skuldsättning och överstatlighet för att klara den svåra omställningen. Oligarkin samarbetar i detta syfte med vänsteraktivister och miljölobbyföretag, för att sätta käppar i hjulen för den blomstrande marknadsekonomi som fått fotfäste i flera stora utvecklingsländer. FN släpper in dessa organisationer i sina förhandlingar och ger dem ofta större tyngd än nationalstaternas delegater. Det rapporteras att dessa delegater från olika organisationer vid COP21 kommer att vara fler än delegaterna från olika länder, allt i oligarkins syfte att underminera nationalstaternas inflytande.

Utvecklingsländerna är väldigt medvetna om vad som sker och i flera länder har därför de västliga lobbyföretagen som WWF, Greenpeace m.fl. börjat behandlas som främmande västliga agenter som man satt sin säkerhetstjänst på att bevaka. I en artikel i NYT den 29/10 framgår att Rysslands president Putin anser att det inte sker någon global uppvärmning, att allt är ett bedrägeri för att hämma den industriella utvecklingen i flera länder inklusive Ryssland. Med tanke på Rysslands relationer med övriga BRICS länder är det inte en särskilt vågad gissning, att de övriga ledarna i de länderna innerst inne har samma uppfattning.

Att Putin inte är ute i ogjort väder framgår dagligen av alla uppgifter på nätet om hur Obamas myndigheter krampaktigt sitter och frisserar historiska temperaturdata för att förstärka intrycket av en global uppvärmning trots att den avstannat sedan 25 år. När USA Kongressen begär ut uppgifter om varpå dessa datamanipulationer stödjer sig, vägrar ansvariga forskare i strid med vedertagen vetenskaplig praxis att läna ut data.

Kinas ledare Xi Jinping har en försiktigare strategi än ryssarna. Officiellt har han träffat en överenskommelse med president Obama om att även Kina skall minska sina snabbt stigande koldioxidutsläpp – någon gång om 15 år. Detta åtagande är inget åtagande, eftersom Xi vet att om 15 år svänger befolkningsutvecklingen av i Kina samtidigt som nya moderna kolkraftverk ersatt de små smutsiga och ineffektiva gamla kraftverken. Då minskar utsläppen automatiskt, men från en mycket högre nivå än dagens.

Både Indien, Kina och Sydostasien vet att en nyckelförutsättning för att få kontroll över befolkningstillväxten, är att bl.a. bygga ut elproduktionen med billigt kol så att alla människor får tillgång till el. Av det skälet ligger det flera tusen kolkraftprojekt i Asiens pipeline, något som kommer att bidra med kraftigt fortsatt stigande koldioxidutsläpp. Strategin från dessa länder inför COP21 är att peka på rätten att likt västvärlden bygga ut sin kraftproduktion och att om man skall ställa om till alternativa produktionstekniker, så får västvärlden betala. Framförallt Indiens färgstarka premiärminister Narendra Modi har gjort sig till tolk för denna linje.

Till Paris kommer klimatpolitikens konspiratörer från väst djupt splittrade. Man leds av USA:s svaga president marionetten Obama som mest är ute efter ett fint eftermäle, men som har en Kongress i Washington där majoriteten är skeptisk till hans klimatprojekt och därför inte tänker öppna kassakistan i den svårt skuldtyngda supermakten. Inom EU som länge varit en trogen bastion för en totalt verklighetsfrämmande klimatpolitik, där håller enigheten på att rasa samman. Nu senast har valet i Polen gjort att polackerna inte längre tänker spela med, och de drar sannolikt med sig flera av de övriga kolberoende östländer som USA tvingat EU att ta in. Samtidigt är klimatpolitikens duktiga föredöme Tyskland på väg mot ett totalt sammanbrott för sin elförsörjning.

Det är något surrealistiskt över att höra FN:s klimatchef fullblodssocialisten Christiana Figueres (med tydliga relationer till Rockefellerintressen och Soros) prata om att hon samlat in åtaganden från FN-medlemmarna, som innebär att man klarar att hålla den globala uppvärmningen under 2,7 oC. Vilken global uppvärmning skulle jag vilja fråga? Mig veterligt har inga stora utsläppsländer gett annat än till intet förpliktigande avsiktsförklaringar. Ingen har accepterat någon form av sanktioner om man inte kan leva upp till dem.

Fortsättning följer

Hållbar utveckling | BRICS, COP21, EU,, FN, Greenpeace, IPCC, Obama, Putin, USA, WWF | |
#1 - - Sigvard Eriksson:

Lars, denna sammanfattning är lysande! Allt du skriver känns igen. Det är bara det att för mig skulle det ta veckor att färdigställa en sådan sammanfattning. Och helt säkert skulle den inte bli lika bra.
Mitt grundtips är att COP21 blir som en tumme av det som skulle bli en vante. Det där med International Climate Tribunal är ogenomförbart. Man kan undra vad den svenska delegationen har för mandat. Och vilka åtaganden har man redan gjort? Sverige skall ju vara en moralisk stormakt enligt statsministern. Sådant kallas väl hybris.

#2 - - Tege Tornvall:

Det är väl ändå ett präktigt självmål att motarbeta sin egen marknad. Eftersom västvärldens marknader upplever eller närmar sig vad vi kan kalla mättnad med Maslowska mått, är deras enda fortsatt växande marknad de utvecklingsländer, vars tillväxt de skulle motarbeta.
Om man mäter med gängse ekonomiska mått, är detta vansinne. Om man däremot mäter med ekonomisk-politiska mått, bäddar det för mono- eller oligopolsituationer som gynnar ett fåtal - det fåtal som driver klimatpolitiken. Men hur länge håller det?

#3 - - Tank:

Det är ingen nyhet vi har 40 000 vulkaner under vatten ytan och inräknat åvanpå, vist påverkar det!

"klimatet i flera miljarder år och långt innan det ens fanns några människor "

Alltså det finns ingen metod bara ett antagande på mätning av jordensålder. KOL-14 metoden är den mest använda av dom 80 metoder som har misslyckas med resultaten

global uppvärmning handlar inte om vi utan har andra faktorer än människan

#4 - - Göran Fredriksson:

Kan man tolka Christiana Figueres prat om 2,7 grader som ett sätt att hon nu har insett den ohållbara positionen och försöka dra sig ur spektaklet med ett uns av heder i behåll för FN och IPCC och för att också kunna påstå att detta är ett resultat IPCCs arbete?

Svar: Ligger något i det, FN vill kunna hävda att man gör framsteg och att något man driver igenom sänker den påhittade temperaturen till säg 2,6 grader. Precis som man försökt inbilla världen att man kunna styra ozonhålet. Allt är bara nonsens, men målet är att legitimera en global centralmakt.
Lars Bern

#5 - - Robban:

Lars Bern,det här är inte bra skrivet om du vill nå in till makten. Ett resonemang som bygger på förnuft och fakta kommer inte accepteras av de flesta journalister och politiker. Ser fram emot del VI.

#6 - - Lasse:

Du kan dock inte förneka att vi har påverkat en viktig del av vårt klimat.
Sen 1990 pågår en global förstärkning av solens instrålning, solar brightening, som i Sverige kan mätas till en ökning av antalet soltimmar och instrålad effekt.
Kina är dock undantagna, där är miljön påverkad av kolrök.
http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1

#7 - - Thomas P:

Lars har valt att på egen hand dra ett horisontellt streck i den där grafen, men sidan han använder tillåter även att man ritar in en trendlinje, och då blir resultatet så här, där jag även tagit med trendlinjen man får om man använder sig av UAH:s analys av exakt samma satellitdata:
http://woodfortrees.org/plot/rss/from:1990/plot/rss/from:1990/trend/plot/uah/from:1990/trend
Inte fullt så platt.


Svar: Jag har inte dragit ngn linje själv som du påstår. Om du besvärar dig att läsa vad jag skrivit, så blir temperaturen i stort sett stabil i 25 år om man exkluderar effekten av Pina Tubo och El Ninio. När nästa stora vulkanutbrott inträffar (när som helst) tror jag inte att ni varmingar kommer att räkna in den temperatursänkning på kanske 1-2 grader som inträffar i era trendbeskrivningar.
Lars Bern

#8 - - Thomas P:

Lars, jag trodde du genererat bilden själv, men vid närmare sökning ser jag att du bara kopierat den från andra bloggar, så tekniskt sett har du rätt att du inte dragit linjen. Likafullt är den missledande, vem som nu än ursprungligen stoppade in den. Inte har du rätt i att trenden blir platt utan 1997-år El Nino och Pinatubo (ett ord!) heller.

Sen får vi se om du har rätt i din profetia om större vulkanutbrott snart, men glöm då inte att vi haft en bunt mindre som gett en mer diffus avkylning under en period. Nu närmast är det i alla fall en ny El Nino som gäller.

#9 - - Lars Myren:

Västs självmål enligt Tege är skapat av oligarkerna, Soros, m fl. i Romklubben som raserar världsekonomin och drabbar värst arbetare i väst och de underutvecklade länderna.
Hur kan vänstern stöda detta vansinne ? Vi får hoppas att NOAA's vägran att ge Congress de temperaturdata de friserat för att ta bort temperaturpausen sedan 1998 kommer att få även en del av demokraterna att reagera på missinformationen och mot den "nakna keijsaren" Obama.

#10 - - Björn i Bromma:

Indien skall nu storsatsa på att betydligt öka inrikes flygtransporter via bla statliga subventioner.
Undrar vad miljömupparna säger om det ?

#11 - - Göran:

@Thomas P

Den är lite märklig den där grafen, för följer man din länk och sedan lekar lite med olika årtal så kan man faktiskt få en trend som pekar mot sjunkande temperatur.

Men poängen med Lars artikel, som jag ser det, är att man lägger in extrema avvikelser som naturliga avvikelser. Och detta får betydelse varifrån man väljer att starta en trendlinje.

#12 - - Johnny Andersson:

Lars Bern är lysande. En normal svensk som har kunskap och självförtroende att tänka och resonera självständigt. Tyvärr verkar vi ha slutat tillverka sådana människor mer, nu skall alla vara kulturmarxistiska idioter, fulla av lögner, agendor och utopiska godhetsargument, ett vansinne breder ut sig i samhället. Då är det skönt med män som Lars Bern som skriver om de bakomliggande orsaker till vad som sker.

Frågan är vad man kan göra för att stoppa det folkfientliga etablissemanget?

#13 - - Thomas P:

Göran #11 Visst, det är en generell egenskap hos brusiga signaler som den här att om man tittar på korta perioder kan man få i stort sett vilken trend som helst genom att välja sin period. därför är den här exercisen med om det varit någon paus i uppvärmningen under "x" år rätt misslyckad. Det syndas för all del från båda håll, det fanns de som tog El Ninon 1997 och dess temperaturhopp som tecken på att uppvärmningen var på väg att öka takten.

I vilket fall som helst är Lars Berns inlägg fullt av felaktigheter, inte bara den där trendlinjen.

Svar: Typisk trollteknik att kasta ur sig ett förklenande omdöme om felaktigheter utan att precisera. Vilka felaktigheter? Du får gärna återkomma med den preciseringen sedan du berättat din verkliga identitet eller skall vi säga dina identiteter.
Lars Bern

#14 - - Peter Grafström:

#9 Lars Myren
Vänstern är ett projekt i mycket hög grad dirigerat av angloamerikanernas eliter sen 1800-talet. Men vänsterfolk liksom de flesta andra är omedvetna om det förhållandet. Och vänsterfolk har ofta en benägenhet att attraheras till alarmism ty det ger utlopp för den moraliska indignation som hänger samman med kampen mot orättvisor. Och när man har moraliskt rätt är det alldeles för mycket begärt att man skall ha vetenskapligt rätt. Jfr franska revolutionen(finansierad bla av Barings bank och Ostindindiska kompaniet ty britterna ville omintetgöra en allians mellan Usa och Frankrike) där Lavoisier avrättades och det utropades att revolutionen behöver ingen vetenskap!

Upp