Civilisationens dödgrävare

 
Kolesterol är kroppens sannolikt viktigaste byggsten. Kolesterol som transporteras runt via blodflödet, har stor betydelse för ett flertal av våra livsviktiga biokemiska processer. En viss del av kolesterolet tillförs via kosten, men den största mängden syntetiseras i kroppen. Hjärnan och ryggmärgen består i stor utsträckning av kolesterol. Låga kolesterolvärden hos äldre leder till för tidig död och ökad risk för demenssjuklighet.

Inflammationer i blodkärlen som kan orsakas av olämplig kost som t.ex. transfetter och vissa kolhydrater kan leda till skador på blodkärlen som sedan kroppen försöker läka med kolesterolpartiklar vilket leder till åderförkalkning. Detta har felaktigt lett fram till hypotesen att kolesterol är orsaken till åderförkalkningen. Det är som att skylla eldsvådor på brandkåren.

Den falska kolesterolhypotesen har lett till föreställningarna att naturligt fet kost gör oss sjuka och att vi kan förlänga vår livslängd med kemiska preparat som sänker kolesterolhalten. Dessa preparat har visat sig ge mycket allvarliga biverkningar.

Kostpolitiken baserad på kolesterolhypotesen har grundlagt en enormt stor industri för avfettad mat och kolesterolsänkande preparat som drar in hundratals miljarder till läkemedelsindustrin. Detta har skapat mycket stora ekonomiska intressen för att hindra modern forskning som motbevisar hypotesen att komma fram. De felaktiga kostråden ligger bakom den globala pandemi av metabol sjuklighet som idag omfattar nästan en tredjedel av världens människor – 2,1 miljarder är idag överviktiga.

Den metabola pandemin leder bl.a. till att vi har en snabbt stigande fetma och sjuklighet i diabetes som tre gånger oftare ger cancer, demens och andra kärlsjukdomar. Diabetiker tappar känseln i fötterna vilket påskyndas av vårdens vansinniga råd mot fet kost. Det kallas polyneuropati och leder till sår som är mycket svårläkta och som möjligen kan läkas om man helt slutar äta kolhydrater. Polyneuropati är också en biverkan av kolesterolsänkande statiner. Kolesterolet är en isolerande faktor i nervledningarna och i cellerna. En diabetiker som dessutom står på statiner ökar risken för amputation.

Genom att välja att demonisera den essentiellaste byggstenen i vår kropp når etablissemanget maximal skrämseleffekt enligt devisen; Ju mer rädsla man skapar, ju större blir bytet. Genom att vi alla definieras som sjuka eller under överhängande risk att bli det, kan man motivera nya skattebaser samt sälja maximalt med medicinska preparat och avfettad industrimat. Livs- och läkemedelsindustrierna blomstrar och gör rekordvinster och allt fler blir metabolt sjuka.

Vi har i Sverige ett antal ledande forskare som valt att ta parti för industriintressena och därför, mot bättre vetande fortsätter att förfäkta den falska hypotesen och ge råd att undvika naturligt fet kost till förmån för kolesterolsänkande preparat, inflammatoriska oljor och kolhydrater. Vi hittar dem på flera ledande positioner inom den medicinska forskningen och på ansvariga myndigheter. De mest kända är Pfizer-stödda Maj-Lis Hellenius, Coca Cola sponsrade Claude Marcus och Hjärt-Lungfondens Jan Nilsson.

 

En av jordelivets två viktigaste och nödvändiga byggstenar är gasen koldioxid (den andra är vatten). Vi andas ständigt ut gasen och den är själva basen i livets näringskedja såväl på land som i haven. Växter och alger skapas genom fotosyntesen där koldioxid och vatten bringas att reagera med varandra och forma enkla sockerarter med hjälp av energitillförsel från solens ultravioletta ljus. Det är från denna bas som nästan allt annat liv hämtar sin näring direkt eller indirekt. På detta sätt är livet på jorden helt beroende av den halt på 0,04% koldioxid som atmosfären numer innehåller. Skulle halten sjunka ner under 0,02% börjar livet att avstanna och dö ut.

Tidigt i livets historia var en betydligt större del av allt kol på jorden än idag, frigjort. En stor del var i form av koldioxid och halten i atmosfären var därför långt högre än dagens. Detta ledde till ymnig växtlighet och djurliv som med tiden genom sedimentation och geologiska omvälvningar kom att delvis bindas i jordskorpan där den fossiliserade. Koldioxidhalten i atmosfären bringades på detta sätt ner och stabiliserades med tiden på nivåer nära dagens.

Den måttligt stigande koldioxidhalt som sedan mitten av 1900-talet har gått från 0,03% till 0,04%, beror i stor utsträckning på vår förbränning och frigörande av de fossiliserade koltillgångarna.

År 1896 lanserade svensken Svante Arrhenius för första gången hypotesen om den s.k. växthuseffekten. Han räknade fram att de olika gaserna i atmosfären hade absorptionsspektra som ledde till att de återstrålade delar av den utgående värmestrålningen från jorden. Detta får temperaturen på jorden att via en växthuseffekt stiga med vad man idag bedömer till 33 grader C. Den dominerande delen av växthuseffekten orsakas av vattenånga, medan en mindre del orsakas av bl.a. koldioxid.

Med tanke på koldioxidens växtgödande effekt såg i stort sett ingen forskare någon fara i den stigande atmosfärshalten fram till 70-talet. Jorden genomgick då en period med avtagande globala temperaturer och domedagsprognoser om en ny istid duggade tätt. När så denna naturliga köldperiod upphörde och den globala temperaturen började återhämta sig, tvingades domedagsprofeterna ändra strategi och då kom Arrhenius växthushypotes väl tillpass. Denna gång kunde man därtill skylla den stigande temperaturen på människan.

Plötsligt väckte koldioxiden politikernas intresse, med människan som skyldig fick man en välkommen ny skattebas. Det just beslutade kraftigt ökade uttaget av drivmedelsskatt visar detta tydligt.

Forskare som kände av de politiska vindarna och vittrade stigande anslag började presentera datormodeller som sades förutsäga en skenande global uppvärmning. Alla vet vad som hänt därefter. Västvärldens politiker som trodde mer på alarmerande datorprogram än på faktiska observationer har fått fulständigt fnatt. De tror att livets viktigaste beståndsdel plötsligt är det största hotet mot samma liv, på liknande sätt som man tror att kolesterol är ett farligt gift.

Upp till idag har alarmistiska forskare kunnat kamma hem astronomiska anslag genom att presentera ett hundratal olika datormodeller som alla visar att vi är på väg att stekas till döds av våra utsläpp av livets gas. Problemet är bara att modellerna inte verifieras av verkliga observationer. I snart två decennier har inte den globala temperaturen stigit trots den fortsatt stigande koldioxidhalten. Den faktiska utvecklingen har följt forskarnas prognoser för en utveckling där koldioxiden inte ökar. Sannolikt beror detta på att koldioxiden i atmosfären under 1900-talet i stort sett nått sin mättnadsgräns vad gäller dess växthuseffekt. Idag tyder observationer på att en vidare fördubblad halt på sin höjd kan ge ytterligare någon grads behagligt högre temperatur.

Av domedagspredikanternas alla förutsägelser om ett isfritt Arktis, fler katastrofala väderfenomen, kraftigt stegrad havsnivå har inget inträffat. Utvecklingen har snarast gått åt motsatt håll. Öknarna krymper, växtligheten och övrigt liv blomstrar och allt fler munnar kan mättas. Något minskande pH i havens ytvatten lyfts utan grund fram som ett stort hot mot livet i haven, medan man nogsamt tiger med att den högre koldioxidhalten leder till att fyoplankton tillväxer snabbare och ökar näringsbasen för allt annat liv i haven.

Det politiska korståget mot koldioxiden som leds av president Obama, har mött ökande svårigheter. Obamas tjänstemän har tvingats till ren manipulation av temperaturdata och förföljelse av oliktänkande för att försöka driva igenom en begränsning av fossilanvändningen.

Det normala när vetenskapliga hypoteser inte stämmer med faktiska observationer är att man omprövar dem, men det vågar nästan ingen politiker föreslå. Och de som gjort det har snabbt blivit utfrysta ur den politiska gemenskapen. Vi har fått en kader av opportunistiska forskare och charlataner som lever mycket gott på att fortsätta sprida en grundlös skrämselpropaganda om klimatet. Internationellt har kampanjen främst symboliserats av Al Gore. I Sverige heter den främsta alarmisterna Johan Rockström. Han påstås felaktigt vara klimatforskare och uppträder ständigt oemotsagd i de av politikerna kontrollerade medierna och sprider sitt skrämselbudskap som håller små barn sömnlösa.

Är detta inte en vansinnig tidsålder så säg? De som har det största ansvaret för våra liv och vårt samhälle demoniserar det som är själva basen för livet och hälsan!

Alla dessa inom samhällets etablissemang som lever av att demonisera livets viktigaste byggstenar är i ordets djupaste bemärkelse civilisationens dödgrävare. Håll reda på vilka de är och var alltid på er vakt mot deras genomfalska desinformation som okritiskt sprids av Public Service och etablissemangets tidningar. Sanningen måste ni leta reda på själva.

Etik | AGW, Alzheimer, Big Food, Big Pharma, Hjärt-Lungfonden, Klimatpolitik, Kostforskning, MSM, Public Service, statiner | |
#1 - - Irmar:

Hear,hear! som man säger i Stora Britannien

#2 - - Anonym:

Befriande uppenbarande av dagens två bedrägeriindustriers nästan identiska sätt att presentera idioti som vetenskap i bästa Orwell/Huxley-tradition: Det som är gynnsamt för oss döps om till livsfarligt/giftigt/katastrofalt/empatifattigt, varpå lögnarna belönas med anslag, titlar och ansende tills bedrägeriet avslöjats efter biljarders utgifter till ingen nytta.
Mats J C Wiman
Frisk diabetiker, klimat- och bedrägerianalytiker

#3 - - Björn i Bromma:

Min gammelmormor och gammelmorfar skar alltid bort svålen från julskinkan och skar i stycken för att ha som pålägg på smörgås med riktigt smör.
Gammelmorfar avled vid 93 år, gammelmormor vid 97 år.
Vad bråkar man om?

#4 - - Bo Blomberg:

Ja, det är verkligen världen vänd upp och ner! Det tog mig flera år att komma fram till det du skriver här, både när det gäller kolesterolet och det mättade fettet och när det gäller koldioxiden. Det jag hade svårt med var motivet. Inte när det gäller fettet, för här såg jag ju den enormt vinstrika läkemedelsindustrins och livsmedelsdito direkta intresse att få fortsätta att tjäna pengar oavsett vilket lidande folk fick utstå. Har sen förstått att läkemedelsindustrin är rent kriminell och att deras ledningar borde sitta i fängelse, men det lär jag väl inte få uppleva i min livstid.

När det gäller koldioxiden hade jag svårare att hitta nåt motiv, trodde nog att de flesta som agerade för att dra ner på våra koldioxidutsläpp var i "god tro" - och så tror jag det är för många fortfarande. Men Climategate mailen fick fjällen att falla från mina ögon liksom de helt öppna ambitionerna som sedemera visats upp av bl a Jacob Nordangård om de aktörer och nätverk som sedan mer än ett halvt sekel sen jobbat för nedmontering av västvärldens välfärdsekonomier (möjligen är en del av dessa aktörer också i "god tro", men det är inget jag egentligen tror på längre). Det är inget kul att bli upplyst om sånt, men det känns väl ändå ok att snart gå ur tiden med öppna ögon. Värre är det för majoriteten som inget vet och inget får veta eftersom "tredje statsmakten" för länge sen abdikerat från sin gamla granskande roll (med några få undantag) och i stället blivit megafoner för en sjuk, okunnig eller omoralisk styrande elit med noll verklighetsförankring. Jag gissar dock att dom kommer att misslyckas och det kan vi kanske så småningom tacka BRIC länderna för, åtminstone hoppas jag det. Hur i helvete har det kunnat bli så här?

#5 - - Helge Eriksson:

Svar till Bo Blomberg:

..Du undrar; "Hur i helvete har det kunnat bli så här?"

Det enkla svaret torde vara: Brist på etik & moral.

#6 - - Göran Fredriksson:

Och idag satsar SvD stort på klimathotet! Med Johan Rockström och Pär Holmgren som nyckelpersoner. Varje vecka skall man kunna testa sina klimatkunskaper i ett frågebatteri. Det ger ju möjlighet att kritisera "de rätta svaren" och kontakta berörde journalister i fråga för fråga.

#7 - - Ulf Hermansson:

Referenser till den inledande beskrivningen av kolesterolets funktion?

Svar: Det finns hur mycket som helst om du söker på nätet, men du kan ju börja med att läsa: http://www.bokus.com/bok/9789172411463/fett-och-kolesterol-ar-halsosamt-om-gamla-och-nya-kolesterolmyter/?gclid=CNmZt7aRqMgCFSjncgod5-4PXw
Lars Bern

#8 - - Dan:

Gjorde just frågesporten på SvD. De påstår att koldioxid är den viktigaste växthusgasen!
Har de aldrig hör talas om vattenånga?
Mycket imponerande.

#9 - - Lennart Bengtsson:

Håller Grönland på att smälta?

Innan man börjar oroa sig för detta kan man först koncentrera sig på Vatnajökull på Island. Vatnajökull ligger på en lägre latitud och på en genomsnittlig lägre höjd over havet och är därför den perfekta näktergalen inför ”den förestående klimatkatastrofen”. Ta till exempel en titt på dagens och morgondagens väder där genom att konsultera yr.no. Som bekant leder kraftiga snöfall på glaciärer och inlandsisar till en positiv massbalans.

I den allmänna upphetsningen inför Parismötet tycks det inte finnas några gränser för fantasin. Tidningarna som dagens SvD är fyllda av gråtande människor som drabbas av oväder och ett svällande hav. Tyvärr har det nu gått så långt att välbetalda klimatlobbyister har fått folk att tro att om de äter mindre kött, tar cykel istället för bil, även om man är över de 80, samt eldar med ved i braskaminen så kommer världens oväder att upphöra och havet sluta att stiga. Av denna anledning är det en plikt för främst Sverige och Europa att rädda världen och undvika den förestående undergången. Amen!

Att sedan ovädren faktiskt var värre under 1800-talet räknas inte då detta berodde på något annat som solen eller vulkanerna eller något som ingen ännu vet. Men idag beror de hemska stormarna på CO2 för det har både Rockström och Obama sagt och då måste det ju stämma? IPCC kan ju inte alltid ha rätt.

#10 - - lensof:

Att medicinering mot höga kolesterolvärden är direkt skadligt började jag misstänka för flera år sedan då anhöriga som börjat knapra tabletter mot detta ganska snabbt insjuknade och dog. Innan medicinering var dessa personer friska och starka, aktiva och levnadsglada. De tog glatt till sig av livets goda vilket antagligen i sig är en hälsofrämjande egenskap. Dessa äldre men friska peroner började dock medicinera efter hälsokontroll, i förebyggande syfte som det hette.
Med tabletterna fick de krämpor av olika slag, de blev fixerade av vad de inte skulle äta och förlorade mycket av sin livsstyrka. Uppfostrade som de var att tro på vad läkaren säger så ifrågasatte de tyvärr inte vad som skedde utan lät detta tragiska skeende fortgå.

#11 - - Göran:

#7 Ulf Hermansson

Jag rekommenderar att du söker på "integrativ medicin" på Youtube. Se några föreläsningar av svenska forskare och läkare.

#12 - - Johan Tisell:

# 9 och # 10

I vart fall för några år sedan var SMHI så dåliga att den som följde algoritmen "det blir samma väder i morgon som i dag" oftare hade rätt!

För den som inte har några illavarslande symtom är det bättre för hälsan att vara hemma och anse sig frisk än att stigmatiseras av en hälsokontroll. Denna kan också ge en smitta genom kanyler eller virusmoln i väntrummet!

Varför beblanda sig med sjuka när man är frisk?

#13 - - Robban:

För 7-8 år sedan läste jag en "panikartikel" om CO2 vilken inte innehöll några fakta och ej heller några källor. Eftersom jag har upplevt "moralisk panik" tidigare blev jag mycket misstänksam och började själv leta på nätet vilket ledde mig till Naturskyddsföreningens och Världsnaturfondens helt faktabefriade hemsidor. Däremot innehöll dessa mängder av påståenden och precisa "slutsatser" om vår undergång. Tack vare nätet kunde jag senare hitta alternativa bloggar där man redovisade källor för sina påståenden.

Nu är man lite för gammal för att svälja alla "fakta". Vi har ju upplevt det här tidigare. Här är några exempel i kronologisk ordning hoppas jag(från 70-tal och framåt) :
Videovåldet, fettfaran, kärnkraften, skogsdöden, incestalarmet, säldöden, våldtäktsalarmet, klimatuppvärmningen, könsförtrycket, migrationsdebaclet, kolesterolalarmet och klimatförändringen. Gemensamt för dessa exempel är det höga tonläget och den stora bristen på vetenskap.

När våra historiker granskar de här händelserna kommer man fråga sig hur det här kunde bli "sanningar". Var är källkritiken? Vem tjänar på detta? Varför abdikerade journalisterna från sin yrkesroll och blev propagandister?

Ett stort tack till Lars Bern för att synliggöra sambandet mellan kolesterolet och pengarna.

#14 - - Anonym:

Egentligen så är det höga insulin nivåer som ger dessa skador på blodkärlen genom att det blir en inflammation, men det är ju iofs egentligen samma sak som höga intag av dåliga kolhydrater.

#15 - - Göran:

#14 Anonym

Orsaken till att kroppen producerar insulin i en frisk kropp är att den vill motverka hög nivå socker i blodet. Kolhydrater är en orsak till höga nivåer socker i blodet.

Insulin har även en funktion att säga åt kroppens celler att lagra energi. Därav att man blir tjock av kolhydrater.

Jag ville bara hänga på med lite mer förklaring.

#16 - - Göran:

Vi kan vara glada att isarna smälter runt Arktis. Om de inte gjorde det skulle havsnivån sjunka och då skulle vi nog få många problem i många hamnar runt om i världen. Undrar om ens Panama- eller Suezkanalen skulle kunna gå att använda längre?

Svar: Smältande havsis påverkar inte havsnivån och inte heller växande havsis. Det är bara inlandsisar som har någon påverkan på havsnivån.
Lars Bern

#17 - - t:

Det folk inte ser, oroar dem mest. Koldioxid ser de inte så därför är det farligt. Kärnkraften har under 30-40-50 året skördat lika många dödsfall i hela världen som trafiken gör i Sverige på tre månader. Förvisso kan de beräkna - beräkna - hur många som ska dö av det de inte ser och kommer till fanatiskt fantastiska siffror. Beräknade man på samma sätt när det gäller alkohol-nikotin-koffein så skulle man komma till gigantiska antal dödsfall.
Jag tror att de oroliga egentligen är bortklemade curlingbarn från början. När curlingbarn fick tag i en kniv så hette det "lägg den ifrån dig, annars gör du dig illa". När jag var barn och fick tag i en kniv så sa de vuxna "så här ska du hålla kniven och tälja så gör du dig inte illa". På gamla tiden lärdes man hantera verkligheten, idag lär man sig vara rädd för den. Dagens vuxna curlingbarn är de som är livrädda för lågkolhydrat-mycket fett men gladeligen går till "pappa doktorn" och stoppar i sig vadhelst han erbjuder i pillerväg och så invalidiseras de i förtid.
Tror inte det blir bättre förrän curlingbarnen dör ut om 30-40 år. Men då har det kanske kommit nya....

#18 - - Göran:

#16 Svar av Lars Bern

Haha! Helt rätt Lars. Nu känner jag mig lite dum eftersom jag själv brukar förklara varför inte smältande havsisar kan höja havsnivån. Tur de smälter på land då...

Svar: :)
Lars Bern

#19 - - Mattias:

Robban#13 Jag som mindre bevandrad i miljöfrågan, glömde du inte ozonskiktet? Var inte det ett jättehål där för många år sedan (enligt miljöfolket) och alarmen sattes igång? Har aldrig hört anledningen varför men det tystades och om jag ej missminner mig sa en forskningsskola i Sverige att ozonskiktet aldrig varit starkare än nu (dvs då). Hela debatten dog ut.

Svar: Det visade sig att ozonhålet var ett i huvudsak naturligt fenomen som varierade i takt med solaktiviteten. Mänskliga utsläpp har säkert en viss betydelse, men inte på långa vägar det man en gång påstod. Ytterligare ett falskt larm från miljöns domedagsprofeter precis som klimatlarmen.
Lars Bern

#20 - - Tomas:

Hej.

"De mest kända är Pfizer-stödda Maj-Lis Hellenius, Coca Cola sponsrade Claude Marcus och Hjärt-Lungfondens Jan Nilsson."

De är tyvärr inte ensamma, ett flertal av de ledande på Livsmedelsverket har sidouppdrag åt Pfizer, läs mer i: http://www.bokus.com/bok/9789172412538/forskningsfusket-sa-blir-du-lurad-av-kost-och-lakemedelsindustrin/

En annan som måste ha lukrativa sidouppdrag är Stefhan Rössner, någon som har info om detta?

//Tomas.

Svar: Rössner med flera platsar givetvis här, jag kan inte räkna upp alla. Rössner tar ju frågan med en klackspark och hävdar idogt att metabolismen är en enkel process med energi in och energi ut. Han har trots en lång karriär och hundratals publikationer ännu inte lärt sig kroppens olika metabola funktioner beroende på om energin kommer i form av fett eller kolhydrater.
Lars Bern

#21 - - Pelle:

Den stora kometen, domedagen är här. Är det inte tidningars livsluft.
Det kan man förstå, men varför får aldrig opposition komma till tals vare sig det gäller miljö, invandring eller mat. Det! är skumt. Måste en tidning var ett frireligiöst väckelseorgan som ser världen i svartvitt. Varför är det så?

#22 - - Lennart N.:

Ett märkligt fenomen är när en person som säger sig ha accepterat att höga kolesterolnivåer snarare kan var positivt än negativt ändå gläds över sitt låga resultat av senaste kolesteroltestet. Beror det på att man fått en skopa beröm av farbror doktorn vilket då är bra mycket viktigare än omsorgen om den fysiska hälsan? Jag har upplevt detta otaliga gånger hos både vänner och kollegor och brukar då påminna om det faktum att riktvärdena antagligen är helt fel eller åtminstone saknar grund. Tyvärr faller mina kommentarer sällan i god jord. :-)

#23 - - Anonym:

Exempel på aktuell medicinskt vetenskaplig referens i ämnet:
"STATIN USE ASSOCIATED WITH A LOWER RISK OF LOWER EXTREMITY AMPUTATION AND ALL-CAUSE MORTALITY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS"
Tsung-Lin Yang; Hsin-Bang Leu
J Am Coll Cardiol. 2015;65(10_S):. doi:10.1016/S0735-1097(15)61416-4
"Conclusion:
Statin use was associated with a lower risk of lower extremity amputation and all-cause mortality in patients with diabetes mellitus."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Polyneuropati började diagnosticeras långt innan statiner var i bruk och före det sena 1900-talets kostråd och kännetecknas av neuromuskulära symtom (domningar, svaghet, smärta) och inte av sårbildning. Ämnet belyses relativt färskt och på svenska i farmaceutarbetet "Har den lipidsänkande läkemedelsgruppen statiner en påverkan på neuropati?” av Kristina Petersson med slutsatsen: "När behandling med statiner ökar, rapporteras samtidigt en bredare biverkningsprofil. Med statinbehandling ökar troligen risken för att utveckla neuropati speciellt vid användning av högre doser än rekommenderade samt vid långtidsbehandling. Däremot får statinbehandlade patienter med DM typ 2 en bättre nervöverledningsförmåga och ett skydd mot att utveckla perifer neuropati. En patientgrupp som därför troligen har god nytta av statinbehandling är DM typ 2-patienter."
Man bör nog skilja på kolesterol som ”riskmarkör” och läkemedelseffekter av statiner som, utöver kolesterolsänkning, bland annat har inflammationsdämpande effekter och kanske andra pleiotropa effekter. Becel kanske kan ge en liten sänkning av kolesterolvärdet men har inte visats minska hårda utfall som morbiditet och mortalitet vilket statiner gör. Co-enzym Q10 kan vara ett logiskt tillägg till statin men har ännu inte formell evidens. Ämnet statiner är inte uttömt. Dr Berns kategoriska inställning är inte i alla delar initierad även om bredden i tänkandet för övrigt påminner om en modern polyhistor.
Angående ”big pharma” bör man notera att patenten för stora statiner som Zocord och Lipitor har gått ut och preparaten säljs nu som generika. Förtjänsten är så dålig så att MSD har slutat marknadsföra Zocord eller som det heter i FASS ”tillhandahålls för närvarande ej”. Läkemedelsbolagen har nu andra jaktmarker.

Svar: Det är lätt att bli lurad av statinförespråkarna. Författarna av denna artikel har gjort samma ”misstag” som många andra. De har jämfört många tusen diabetiker som står på statinbehandling med lika många utan. Man kan vara säker på att den första gruppen har levt det mesta av sitt liv med högt kolesterol medan många i den andra gruppen har levt med lågt. Dessutom är det många statinpatienter, som slutar med medicinen på grund av biverkningarna utan att berätta det för doktorn. Det är välkänt att människor med lågt kolesterol har en större risk att drabbas av infektioner och andra sjukdomar. Frågan är således, om deras sämre resultat beror på ”statinbrist" eller på deras låga kolesterol. Jag tror att den senare förklaringen är den mest sannolika därför att en av statinernas biverkningar är diabetes. I alla fall är det omöjligt att dra några säkra slutsatser från en dylik studie.
Uffe Ravskov
Lars Bern

#24 - - Ingvar:


Utomordentligt skrivet Lars B!
Man frågar sig då. Varför?
Jag är övertygad om att det finns 2 primära drivkrafter. Makt och neomalthusianism


#25 - - Göran:

#23 Anonym

Din inklistrade text är ett exempel på en s.k. vetenskaplig text som är bedräglig. Kolesterol är inte ett ämne utan består av flera olika beståndsdelar. En del är bra i större mängd och en del är dåliga.

En fettrik kost med lite kolhydrater ger ett bra kolesterol med ett fettsnål kost med mycket kolesterol ger ett dåligt kolesterol. Mer än så behöver man inte veta.

Statiner har även en effekt på minnet som försämras, kan framkalla demens. Det är bara att välja. Äta mycket kolhydrater, käka statiner och acceptera biverkningarna.

#26 - - Patrik:

Fantastiskt bra skrivet Lars!

Jag fick en "filosofisk förnimmelse" med anledning av detta jag vill dela med mig av:
Kolesterolhypotesen och klimatypotesen är exempel på felaktiga lösningar på stora angelägna problem. Vad gäller kolesterolhypotesen är jag numera tillräckligt påläst för att vara övertygad om det. Vad gäller klimathypotesen vet jag fortfarande för lite, men det Lars Bern skriver låter övertygande.

Men hur kan det komma sig att det kan bli så ohyggligt fel? Hur kan fel lösning vinna?

En tanke är att fel lösning gör att problemet finns kvar och därmed så kan de som propagerar för fel lösning fortsätta att verka och kräva mer resurser. Om man hittar rätt lösning eller inte ser något problem så försvinner ju anledningen att göra något. Och att fortsätta lösa problemet på fel sätt kan ju ge andra fördelar i form av ökad försälning av läkemedel t.ex.. När bubblan blivit tillräckligt stor får den eget liv eftersom tillräckligt många människors uppehälle beror på att den finns kvar. Det blir med andra ord precis som en ekonomisk bubbla.

:)

Svar: Orsaken till att fel lösning ofta vinner är att vetenskapen utvecklas via olika hypoteser som framkastas och senare ofta förkastas. Om tillräckligt många tror på en framkastad hypotes och den senare läggs till grund för politiska beslut så blir det oerhört svårt att förkasta den om hypotesen visar sig inte hålla. Politiker hatar när forskare rubbar deras cirklar. Politiken som byggts på en felaktig hypotes gör att det med tiden byggs upp mkt stora ekonomiska intressen bakom hypotesen. Detta tillhopa gör att det blir hart när omöjligt att ompröva hypotesen hur många vetenskapliga bevis man än kan mobilisera emot den.Där är vi idag med hypotesen om människans klimatpåverkan, när det gäller kolesterolhypotesen så är den äntligen på väg att förkastas efter att världen drabbats av historiens värsta pandemi med 2,1 miljarder överviktiga och metabolt sjuka människor.
Under Sovjettiden fastnade man på Lysenkos hypotes om att människor och grödor skulle anpassa sig genetiskt till den miljö de levde i. Det kostade tiotals miljoner liv och oerhörd miljöförstöring.
Lars Bern

#27 - - Karin:

Civilisationens värsta dödgrävare sitter i FN.
Jag hoppas Lars Bern att du hjälper till och sprider de tre sista inläggen på http://www.peterkrabbe.wordpress.com.
Livsviktig läsning i denna vansinnets tid.

#28 - - peter.sjoblom@regionostergotland.se:

#25
Bäste Göran, kolesterol är kolesterol vilket är ett väldefinierat specifikt fettämne (har alltid samma kemiska formel) bland andra fetter i kroppen.
”Blodfetterna” är kroppens viktigaste transportsystem för energi mellan olika organ. Jag gissar att du tänker på det som förenklat brukar kallas det ”goda” kolesterolet (HDL) och det ”onda” kolesterolet (LDL) men då syftar man på hur kolesterol transporteras i blodet i form av så kallade lipoproteiner, alltså små paket av fetter och äggviteämnen som kan ha olika sammansättning och är anpassade till den tillfälliga vistelsen i blodet som ju är vattenbaserat (fett löser sig inte i vatten och behöver detta hjälpsystem).
Du skriver ”fettsnål kost med mycket kolesterol ger ett dåligt kolesterol” (antar du menar fettsnål kost med mycket kolhydrat) och det finns forskningsresultat som pekar i den riktningen. So what? Vad är ”bra kolesterol”? Är inte det bästa effektmåttet sjuklighet och död? Helst utan jobbiga biverkningar och till ett lågt pris. I de största och mest vetenskapligt utformade (RCT) läkemedelsprövningarna visar statiner denna effekt åtminstone på kranskärlssjukdom och död, men innebär det att kolesterolvärdet är avgörande eller att detta är en sidoeffekt man noterar?
Lars Bern berör väldigt många aspekter och kommentarsutrymmet är begränsat men att ”kostpolitiken” förtjänar stora frågetecken är rimligt. Vi vet (förbluffande) lite om vad som är nyttig kost där organismens metabolism, energibehov, arv och försvarsmekanismer mot sjukdom säkert också är av betydelse. Att mer påtaglig och stadigvarande övervikt kan disponera för sjukdom talar det mesta för liksom att man blir fet av kolhydrat.
I stort allt som är vetenskapligt prövas och presenteras via statistik och statistik är svårt. Abstraktionsnivån i studier blir ofta snabbt högre än vad vi annars är vana vid och fallgroparna svårbedömda. Vilken typ av patienter har varit med? Vilka har uteslutits? Har studien gått tillräckligt lång tid? Vilka andra faktorer kan påverka resultatet, ålder, sjuklighet, annan medicinering? Vilken typ av data har man egentligen, är signifikansberäkningsmodellen relevant? När blir en korrelation intressant och varför? Och kausalitet? Att man ser ett samband mellan till exempel kolesterol och något annat säger i sig ingenting om orsak och verkan. Många studier som jämförs tillsammans (meta-analyser) och som får likvärdiga resultat kan ju tala för någonting men utformningen har ju varit olika och när man jämför päron med äpplen …
Man gör nog bäst i att betrakta medicinsk kunskap som ett kontinuerligt utvecklingsarbete där saker måste kunna omprövas.
Allt genuint kunskapssökande är förutsättningslöst varför politisering av forskning implementerar oönskade element. Som riktig forskare måste man respektera fakta oavsett vad man finner.

Svar: De tre sista meningarna är mkt viktiga!
Lars Bern

#29 - - Anonym:

#Uffe/Lars

Att det ingår många tusen patienter i en undersökning brukar inte framställas som någon svaghet men utgår man från en forskningsdatabas med väldigt många patienter är ju risken att man har bristfällig kontroll över data. I Sverige är diabetesdatabasen NDR ett exempel där man kan undra över mikroalbuminuri som ju på individnivå inte ska diagnosticeras med ett enstaka prov, hur har man validerat begreppet?

Aktuell referens är färsk och lättillgänglig (utan avgift) och mest en reaktion mot påståendet att ”En diabetiker som dessutom står på statiner ökar risken för amputation”. Författarnas slutsats över det starkt signifikanta resultatet med P<0.001 (mindre än en promilles sannolikhet att slumpen förklarar skillnaden mellan grupperna) är att detta ”indicating that statin can reduce extremity amputation rate in diabetic patients” och man drar alltså inga säkra slutsatser. Andra studier pekar i samma riktning: HPS, CARE, Veterans Affairs (J Vasc Surg 2013;58:1578-85).
Mest ”bevisande” anses ju (helst flera) randomiserade kontrollerade interventioner ha, men någon sådan studie som primärt studerar perifer artärsjukdom/amputation vid statinbehandling finns inte.

Om man nu tror på kolesterolvärdets stora betydelse för hjärtkärlsjukdom, vilket jag själv är skeptiskt till, varför existerar då vid det här laget inga publicerade data som visar att Becel minskar någon hjärtkärlsjukdom?

Borde inte statinbehandling som inducerar lågt kolesterol enligt er teori innebära ett sämre resultat med fler infektioner och andra sjukdomar och alltså ett annat utfall än vad statinstudierna brukar visa? Och vilken är referensen för att diabetiker som får statin skulle ha en ökad risk för amputation?

#30 - - Göran:

#28 peter.sjoblom@regionostergotland.se

Ja, du har rätt är du rättar mig i början av mitt inlägg. Jag är lite för snabb när jag skriver och dålig på att korrekturläsa.

Som tillägg på ditt sista stycke har vi inte bara har en politisering utan även mediaisering. Media tycks snabbt inta en hållning och sedan håller de fast i den.

#31 - - Göran:

#29 Anonym

Ett problem med undersökningar, speciellt statistiska som i princip bara går ut på att fråga folk vad de äter, är att alla äter olika. Ur en sådan undersökning kan man få ut vilket resultat som helst och speciellt det man vill få ut.

För några månader sedan var jag på Stockholms spårvägsmuseum. När jag tittade på bilder från en svunnen tid slog det mig att det inte finns några tjocka eller feta personer på korten. Vad skiljer de bilderna från bilder som tas på folk idag? Jag kan bara komma fram till att skillnaden ligger i vilken mat man åt då och vad man äter idag.

Bercel har egenskaper som gör att det är mer skadligt än bra att äta.

#32 - - Ingvar:

Jag kan rekommendera böcker av Bruce Fife. De beskriver iofs i första hand de positiva egenskaperna hos kokosolja och palmolja. Han beskriver även mekanismerna för kolesterol och hur bakvänt det är att använda statiner. kolesterol är kroppens försvarsmekanism mot inflammation och att stoppa det istället för att påverka grundorsaken till inflammationen är som att stoppa brandkåren när det brinner.

#33 - - Börje Gustavsson:

Lars Bern, i ditt svar till kommentaren #26 skriver du bl a:
”Politiken som byggts på en felaktig hypotes gör att det med tiden byggs upp mkt stora ekonomiska intressen bakom hypotesen. Detta tillhopa gör att det blir hart när omöjligt att ompröva hypotesen hur många vetenskapliga bevis man än kan mobilisera emot den.”
Ett typiskt sådan hypotes är ju t ex att mjölk skulle vara bra mot benskörhet hos äldre:
http://forskning.no/helse-mat-og-helse/2015/10/melk-hjelper-ikke-mot-beinskjorhet
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/uppsala-forskare-mjolkdrickande-kopplat-till-okad-dodlighet

Svar: Det finns säkert många exempel som ännu inte kommit i dagen.
Lars Bern

#34 - - Urban Wikström:

Vad är det för fel med den gamla tallriksmodellen?
Den har jag kört med.
Kanske lite mer grönsaker.
Har ett rörligt industrijobb och har inga förhoppningar att bli äldre än åttio.
Är 52 nu och vissa krämpor har gjort sig påminda.
Mest knän,axlar och armbågar.
Dieter och annan skit är konstruktioner för att tjäna pengar på andras rädsla och okunskap.
Mycket fisk och fett fläsk har inte tagit livet av någon.
Bruna bönor och stekt fläsk borde klassas som hälsokost.
Sitta still framför datorn/TVn dödar långt fler.
MVH
Urban Wikström.

#35 - - Göran:

#34 Urban Wikström

Du bör verkligen sätta dig in i LCHF. Krämpor i knän, axlar och armbågar är ganska typiskt för kost med mycket kolhydrater.

#36 - - Tom Dahl:

Say no more.

Stör inte mediabilden med fakta

http://thoralf.bloggplatsen.se/2015/10/08/11193980-pinsam-utfragning-klimatforandringar/

#37 - - Samuel af Ugglas:

"Om västvärlden skall ha en chans att vinna det pågående propagandakriget mot Putins reklambyrå, krävs det en total attitydförändring och ett utbyte av större del av vår journalistkår".
De små brottstycken som jag lyckats uppfatta i den svenska manipulerade etern under förmiddagen har SR m.fl. endast gått ut på att, äntligen har priset delats ut till en journalist och lyckan har fullständigast för att det råkade bli en kvinna. Inget om om vad innehållet i verken handlar om. Kommunisternas mordorgier nämns överhuvudtaget inte under intervjuer och recensioner. Men kan man som Svenska Dagbladet sälja sin själ som socialisternas megafon för 60 miljoner utplundrade skattepengar så slår Lars Bern verkligen huvudet på spiken. tack för det!

Upp