Antropocen II nu till försäljning

Vi lever i en tid där alla pratar om att skapa att hållbart samhälle. Men vad är hållbart? Mot vad skall samhället vara hållbart? Varför ser vi bara mänskliga aktiviteter som ett hot mot hållbarheten? Kan även naturliga fenomen hota livet på jorden? Och i så fall vad kan vi människor göra åt det? Ekologisterna anser sig ha tolkningsföreträde när det gäller alla frågor om hållbarhet. De är dock ensidigt fokuserade vid människans egen miljöpåverkan. Deras förment hållbara samhälle kan bara genomföras genom att överge dagens fria marknadsliberala samhälle och ersätta det med ett elitistiskt hårt planstyrt samhälle med starka begränsningar. Försök med sådana samhällssystem har aldrig lyckats. De har alltid lett till en oförmåga att ens tillfredsställa de mest grundläggande mänskliga behoven, samtidigt som de orsakat betydligt större skador på miljön än de fria öppna samhällena. De grönas samhälle skulle gå rakt i väggen vid första stora geologiska händelser av det slag som vi faktiskt upplevt flera gånger bara de senaste århundradena. De gröna politikernas Sverige skulle inte ens klara den klimatförändring som de själva tror skall inträffa. Dagens Sverige är långt mer hållbart än de grönas utopi, men ändå långt ifrån tillräckligt hållbart för att vi skall vara nöjda. Det fria marknadsliberala samhället är emellertid det enda alternativ som kan generera tillräckliga resurser för att åstadkomma en hållbar framtid för livet på jorden. I arbetet med en hållbarare värld är inte vi människor problemet, utan vi är det enda som kan kreera förutsättningar för livets oavbrutna fortsatta evolution. Kan Antropocen bli den första hållbara epoken för livet på jorden?

Kan köpas här: http://www.litenupplaga.se/1503

 

Hållbar utveckling | |
#1 - - Sigvard Lindqvist:

Beställd idag 29.10 2015.

#2 - - Josef Boberg:

Politiker utan Suveräna Pengar har helt enkelt ingen annan ”makt” - än att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst att minska på den sociala välfärden osv. Detta har nu ovedersägligt pågått i Sverige i en förskräckande samhällsraserande fart sedan början av 1990-talet.

En graf som kristallklart för det i bevis finns här http://212.247.9.120/loblog/?p=4610

Detta därför att den reella makten - finns i dags dato hos den s k marknaden i form av affärsbankerna - som står för det allt överskuggande mesta av nyproduktionen av pengar. Så den penningmakten finns ej alls i Riksdagen - oavsett vilket "röra" som håller i "styrspaken".

Det kan vem som - inklusive matematikkunniga barn - räkna ut med baken.

#3 - - Jerker:

Är det en ny upplaga av Antropocen eller en helt nyskriven del 2?

Svar: Det är en kraftig omarbetning av den tidigare upplagan, ca halva boken är omskriven.
Lars Bern

#4 - - Micke:

Hej Lars,
skulle hemskt gärna vilja läsa boken men har problem med tryckta böcker(överkänslig mot trycksvärta). Finns den som e-bok?

Svar: Inte ännu tyvärr!
Lars Bern

Upp