Varför inte en faktabaserad världsbild också i klimat/energifrågan, Hans Rosling?

 

Gästinlägg från vännen professor Gunnar Juliusson:

Hans Rosling höll den 29 oktober en bejublad 2-timmarsföreställning "Faktabaserad Världsbild" i den överfyllda aulan i Skånes Universitetssjukhus, med humor baserad på att vi idag tror att världen långt borta är som när vi gick i skolan på 1960-talet, medan utvecklingen mot bättre hälsa och ekonomi faktiskt gått snabbare i Asien och Afrika än den gjorde i Europa/Nordamerika några decennier tidigare. Rosling utgår i sin framställning från enkla data om antalet invånare i olika åldrar, antal barn per kvinna, andel barn i skolan, medellivslängd och ekonomi. På slutet framhöll Rosling sitt miljöengagemang. Fossilförbränningen per invånare är mycket olika i olika länder, och starkt kopplad till rikedom. Rosling framhöll att det är industrialiseringen i väst under 1900-talet som skapat rikedomar med ökad livslängd och välfärd, och att urbaniseringen medför fördelar, då förbättrad produktivitet i jordbruket kräver färre jordbrukare varvid de flesta söker sig till staden för arbete.

Dock är det mycket av självklarheter som Rosling inte nämner. Rimligen bör Rosling även se att kärnan i industrialiseringen var att vi lärde oss producera energi från andra råvaror än ved och lät den tekniska utvecklingen bygga välfärden. Idag har vi tillgång till effektivare produktionsmetoder, så att vi får ut mer värde med mindre resursåtgång och mindre miljöförstöring i rika länder. Industrin har aldrig varit renare än i västvärlden idag. Detta är förstås orsaken till att vi numera kan reducera fossilförbränning och koldioxidutsläpp trots att produktionen fortsatt ökar per capita och befolkningsökningen fortsätter. Jordbruksproduktionen har förbättrats främst genom god energitillgång som driver jordbruksmaskiner, samt tillgång på konstgödsel producerad genom energikrävande processer, så att vi inte behöver ta större jordbruksarealer i anspråk för att bättre föda en allt större befolkning. Atmosfärens ökade koldioxidnivåer och en marginellt ökad temperature har också bidragit till en grönare och mer produktiv jord.

Det är ju således god tillgång på energi som varit nyckeln till förbättrad hälsa, ökad livslängd, jämlikhet, fritid och möjlighet för alla att utöva och delta i kulturella aktiviteter. Fortsatt utveckling för de kvarvarande miljarderna som ännu är fattiga kräver således ökad tillgång till god och kostnadseffektiv energi, inte begränsningar, där dock alla kan dra nytta av den tekniska utvecklingen. Varför säger inte Rosling detta?

Innebär då ökad tillgång på dagens effektiva energislag en fara? Trots budskapet i politik och media saknas faktiska belägg för att fossilförbränning innebär fara för jorden och dess befolkning. Fakta visar att trots fortsatt stigande koldioxidnivåer i atmosfären (idag 0,04% mot 0,03% för 50 år sedan) så är den globala medeltemperaturen stabil sedan 18 år, efter att ha stigit cirka en halv grad mellan 1910-1940 och mellan 1970 och 1995. Med temperaturvariationer på 5-20 grader Celsius mellan dag och natt, och 30-50 grader mellan sommar och vinter, så är variationen i medeltemperatur under vår livstid försumbar. Temperaturmätning med termometer innebär risk för felavläsningar, variationer mellan stad och landsbygd är stora, och stora områden saknar mätstationer. Den säkraste temperaturen fås idag från satelliter, som även analyserar lufttemperaturen över de 70% av jorden som utgörs av hav, och dessa system visar samstämmigt minimal temperaturstegring under den period av 30 år där data finns tillgängliga.

Säkra data finns också om polarisarnas utbredning, med variationer, men ingen dramatisk avsmältning i Arktis, och isutbredningen över Antarktis är idag rekordstort. Havsnivåerna stiger med ett par mm/år, oförändrat sedan mycket länge. Frekvensen och intensiteten av orkaner har varit ovanligt låg under den senaste 30-årsperioden. Data har utförligt presenterats bl.a. inför amerikanska senaten. Varför ingår inte dessa fakta i Roslings världsbild?

Inför klimatmötet i Paris om en månad talas ständigt om det s.k. 2-gradersmålet, som beräknats utifrån datamodeller över framtida globala temperaturer genom en hypotetisk direkt koppling till koldioxidnivåer i atmosfären och mänsklig fossilförbränning. Dock är vetenskapen bakom detta utomordentligt svag. Rosling visar att befolkningsprognosen för jorden gjord 1958 stämmer perfekt, men James Hansens (NASA) klimatprognos från 1988 är helt fel redan idag. Hur tillförlitliga är då katastrofscenarierna för 20-85 år framåt? Varför innehåller inte Roslings faktabaserade världsbild den faktiska uppgiften om att vi idag helt saknar möjligheter att beräkna framtida klimat, då klimatets komplexitet vida överstiger det som styr befolkningsprognoser. Modern forskning visar att koldioxid utövar endast en marginell effekt på den global temperaturen, medan variationer i vattenånga/moln och solaktivitet rimligen har större betydelse, förutom de väl kända astronomiska och geologiska orsakerna.

Konsekvensen av detta är förstås att vi för global folkhälsa måste anstränga oss för att idag skapa god energitillgång för hela jordens befolkning (20% saknar hushållsel idag enligt Rosling), och satsa på utveckling av effektiv energi som framtida ersättning av fossilbränslet, dvs modern kärnkraft som är den renaste och miljövänligaste energikällan, med den bästa effekten och potentialen, och dessutom snart utan risk för haveri. Genom att nyttja dagens kärnavfall som bränsle blir kärnkraft generation IV maximalt kostnadseffektivt och minimerar problemet med långtidslagring. Sol- och vindkraft kan ha en begränsad roll lokalt, men skapar i elnäten mer problem än nytta, och belastar miljön hårt, liksom biogasen. Indien och Kina satsar på kärnkraftverk generation IV. När ska Rosling inse detta?

Inga frågor fick ställas, vi är vana vid detta när det käller klimatfrågan.

Gunnar Juliusson

professor i blodsjukdomar

Skånes Universitetssjukhus, Lunds universitet

 

Hans Roslings föreläsning finns i sin helhet på

http://www.med.lu.se/om_fakulteten/evenemang/sandblomdagen/sandblomdagen_2015 (börjar 12:40 in i sändningen).

 

Hållbar utveckling | James Hansen, Klimatpolitik, Rosling | |
#1 - - Håkan Birke:

Respekten för Hans Rosling är rejält kantstött pga hans inställning i klimatfrågan.

Svar: Ja, hans ängsligt fega kryperi för det politiskt korrekta förmörkar bilden av en annars brilliant pedagog.
Lars Bern

#2 - - Mats LCHF Wiman:

Min reaktion (jag såg honom på SvT Forum (TV2) är identisk med
era.

#3 - - Ann Löfving-Henriksson:

Industrialiseringen i väst har skapat vår välfärd. Den har till allra största delen byggt på fossil energi. Den eventuella negativa klimatpåverkan detta medfört drunknar i de naturliga klimatförändringarna och det försäkringsskydd välfärdssamhället ger i form av bostäder och allt annat vi tar för givet när det krisar.
Genom cop21 kommer vi att "hjälpa till" att hindra de ännu icke utvecklade länderna att få tillgång till billig, pålitlig energi dvs fossil som skulle kunna bjudit dem på samma resa som vi haft och Sydostasien nu skaffar.
Synd och skam!

#4 - - Ronny Gustavsson:

Rent hypotetiskt.. Vad skulle ske om han belyste ovannämnd fakta under föreläsningen? Skulle Hans få samma behandling som Lars? Går det ta upp dessa fakta på något sätt och fortfarande finnas kvar i mediabruset eller är det kört hur man än lägger upp det?

#5 - - Stefan Lundin:

Bra granskning av Gunnar Juliusson. Det är de mest vältaliga och till synes skickliga människorna som behöver ges den hårdaste granskningen. Skulle Rosling fortfarande ha kvar sin höga status om han avvek i klimatfrågan?

#6 - - latoba:

Har Rosling konfronterats med med Juliussons inlägg? Eller är Rosling okontaktbar?

Svar: Vi får se?
Lars Bern

#7 - - Allan Forsling:

Hans Rosling var ju med på insamlingsgalan på Globen för inte så länge sedan. Han sade då något om att FN inte fungerande särskilt bra- utom möjligen UNHCR, dom kunde vi ha förtroende för. Men då kan han väl ta bladet från munnen och tala om korruptionen och inkompetensen som han tydligen sett? Och gäller inte även den IPCC inom FN i så fall?

#8 - - Anonym:

Hans Rosling turnerar runt som en rockstjärna...
*Inuit elders tell NASA Earth axis shifted
http://thewatchers.adorraeli.com/2015/03/08/inuit-elders-tell-nasa-earth-axis-shifted/

#9 - - Bim:

Rosling jobbar väl och avlönas antagligen av FN.
Jag hörde honom halvhjärtat tala lite om klimatet, men hade en känsla av att han helst velat slippa. Dessutom är det inte det han jobbat med. Att totalt avvika i siin mening i den frågan är nog detsamma som att frysas ut totalt.

Synd, för han är en lysande pedagog som Peter S påpekade.
Han har humor och människor med humor har förmåga att betrakta verkligheten från fler än en sida. Den raka motsatsen är ju Rockström, såvida han inte medvetet rådljuger.

#10 - - Lasse:

Hans R kanske inte vågar ge sig in i detta getingbo av olika åsikter.
Hans vånda när han på Globen skulle presentera SD politik som den enda realistiska var ju stor.
Så han har vågat en del för att slippa bli förklarad för mainstream.
Bra skrivet Gunnar Juliusson!

#11 - - Bim:

Råljuger skulle det vara, naturligtvis. Och det gör Rockström förmodligen, kan inte tänka mig att han verkligen tror på vad han säger.

#12 - - Kjell Lindmark:

Att inte få ställa frågor efter anförandet känns märkligt. Fanns det risk för punktering?

#13 - - Anonym:

Det angavs att Rosling hade bråttom iväg, och föreställningen blev försenad pga anstormningen av publik. Gunnar J

#14 - - Björn i Bromma:

Utmärkt sammanfattat!
Eftersom man tydligen inte fick ställa några offentliga frågor efter Hans Roslings anförande så måste man dra slutsatsen att det hela var på uppdrag. Man kan onekligen undra över hur belöningssystemet ser ut ?
För övrigt så är kärnreaktor generation V i sitt fosterstadium, de som vi har idag i Sverige tillhör generation II, efter dessa kom generation IIIA och IIIB. Generation IV finns redan på banan i tex Canada.

#15 - - Lennart Bengtsson:

Jag har allt svårare med dagens upp poppade populärvetenskap med sina superarvoden för aktörerna. Gunnar Juliussons framställning är alldeles utmärkt och så bra att det inte ens var nödvändigt att närvara.
Detta slag av populärvetenskap där fakta och tveksamhet får helt ge vika för en strömlinjeformat mannerism är ett oskick som borde förvisas till cirkusarenan och det gläder mig att Uppsalas utmärkta senioruniversitet ännu inte fallit för denna frestelse.

#16 - - Mattias:

Hans Rosling. Jag är ganska övertygad du läser på denna blogg. Min kunskap om klimatdiskussionen är begränsad varför jag råder dig ta en debatt med människor som Bern som har en annan uppfattning om vad som presenteras i vanlig massmedia tex på denna sida. Hur ska jag som mindre kompetent veta vad som är rätt då alla klimatalarmister ej ens tar en debatt med dom som hävdar att alarmen är överdrivna. Hur tror du jag uppfattar det som mindre bevandrad i dessa frågor när alarmister aldrig bemöter andra sidans teorier? Redan här är ju något fel. Gör ditt jobb nu Hans, förklara varför Bern och Juliasson har fel så behöver jag ej mer gå in på denna blogg.

#17 - - Marianne:

Jag tappade förtroendet alldeles för Rosling, när han i somras tog upp välfärdsmigrantströmmen som flyktingström från Syrien och att han tyckte att flyget skulle ta emot alla som vill köpa biljett. Fast de inte vill identifiera sig, som det verkade.
Kan inte med folk som pratar om solceller som energilösning i utvecklingsländer. Nu vet jag inte om han gjorde det, men det brukar miljönissar göra. Det behövs rejält med effekt ut i alla byar, för att folk ska slippa laga mat över öppen eld.
Att t.o.m. ett förståndigt land som Tyskland har satsat på solceller är för mig helt obegripligt. Det enda är att elpriset gått upp, då bolagen tvingas köpa denna el till överpris. Men dessa som levererar solcellsel på dagen, ska sedan köpa tillbaka el på kvällen, då de har behov av elen. Detta gör att deras elbehov ändå måste tillgodoses av ett kraftverk, som snurrar dygnet runt, så nyttan är lika med noll.
Denna korkade politik vill de genomföra i Sverige med. Solcellen är bra som komplement, där det inte finns el framdraget. Visst är det bra att fattiga människor kan ladda sina batterier. Men solcellen kan inte ersätta kraftverk.
Men värmepumpar, som sparar stora mängder energi, har aldrig fått något bidrag eller erkännande av politikerna. Den insparade kWh är bättre än den förbrukade. Den mesta energin hos hushållen går till värme och varmvatten hos oss, det är här värmepumparna sparar så mycket.
Men om man, som i Tyskland, gör elen så dyr. Vill folk inte satsa på värmepumpsystem för värme. Har kommer naturgasen fortsätta dominera. Så den stora energibesparingen uteblir.

Svar: Det är värre än så, kraftbolagen tvingas köpa sol- och vindel när den genereras, vilket sedan gör att de vanliga kraftverken inte kan köras optimalt utan går med förlust. Så trots att de behövs stängs kraftverk av ekonomiska skäl, vilket gör att landet snabbt rör sig mot en blackout!
Lars Bern

#18 - - Marianne:

Svar L. Berns svar #17
Jo, jag har hört att de haft minuspris, vissa timmar på dygnet. Så bolagen får betala kunder för att använda el. Överskottet måste ju förbrukas.

#19 - - tipp:

Det här är ingen kommentar, bara en undran som inte tarvar något svar. Ska också passa på att tacka för din mycket givande blogg. Har precis börjat på din bök.

Undran gäller Gunnar Juliusson. Lyssnade på ett kort föredrag av honom här https://www.youtube.com/watch?v=lKujD7pg0HU. Hans idéer om forskning på lägre och högre nivå till nytta för patienter och inte bara för läkemedelsbolag och dessas behov var mycket intressant. Jag har follikulärt lymfom som går i remission allt från tre månader till tio år. Att ingen vet tillräckligt är kanske förståeligt, värre är att ingen tycks vara intresserad av att ta reda på om patienten medverkar själv till remissionens längd och hur. "Du får den här behandlingen. Den är bäst". Punkt slut. Det är min erfarenhet av sjukvården i Stockholm. Juliusson verkar ha mycket intressant att berätta om sådant. Inte vad jag råkar lida av utan allt det här i stort. Han sa något om att lära av patienterna för att ge följande patienter något bättre. Något blogginlägg skulle säkert ge nya bilder av vad som pågår.
Du behöver inte ta tid med att svara . Jag ser om det blir något.
Må du hålla på länge än. Bästa hälsningar ... Bertil Bondesson

PS. Jag är lchf:are. De två senaste läkarna jag träffade återkom med "hjärnan behöver socker. Du måste äta kolhydrater" och "man kan dö av lchf".

#20 - - Göran:

tipp #19

Dina läkare har helt rätt, man kan dö av LCHF. Det ironiska är att du kan dö av vilken diet som helst, men risken är nog betydligt mindre på LCHF än av diet som dina läkare rekommenderar.

Hjärnan behöver socker, men det är väldigt små mängder som du knappt kan undvika även om du äter LCHF. Sedan så producerar kroppen själv det socker den behöver om underskott uppstår. Hjärnan behöver mer fett än socker.

Du kan även fråga dina läkare hur det kommer sig att läkare i Sverige dödar två personer om dagen på grund av felaktig medicinering, om de nu tror att de vet så mycket om kost?

#21 - - s29:

Hej Lars och tack för din eminenta blogg, jag läste någonstans att polariteten på jorldaxeln ändrar sig vart 10 000 sende år. Kan det vara orsaken till dom rådande klimatförändringar vi ser?

Svar: Vilka klimatförändringar tänker du på?
Lars Bern

#22 - - tipp:

#Göran. Jag har inte gett mig in i diskussion om "sockerbiten" med läkare eftersom jag är där av annan orsak. Hans påstående ger honom ett minus. Det roliga ju dock att jag besöker honom för en obotlig cancer (som för mig ärr lätt att leva med än) men han hotar med döden på grund av ren, naturlig mat, som dessutom är smakrik. För övrigt heter de ju LOW carb, och inte no carb så det är väl mer eller mindre omöjligt att utesluta kolhydrater om man även äter grönsaker. Gissar att det är ketoacidos som spökar för honom.
I vilket fall som helst tyckte jag att Gunnar Juliusson hade intressanta tankar om vård och patienter så det vore intressant om han skrev mer.

#23 - - Mattias:

Tipp#22 Tråkigt att höra om cancer. Dock av mina erfarenheter kolhydrater och socker är boven om man är överviktig. Vilket kanske du ej är. Fick höra detta någon gång år 2000 då ett allsvenskt fotbollslag helt tog bort kolhydraterna under två veckor om någon spelare efter semestern var överviktig (i fotbollstermer). På elitnivå behövs också kolhydrater i mängder där du har en hög förbränningsnivå ex längdskidåkning. Men för att återgå till din situation (jag som sagt har ej medicinska kunskaper för att kunna ge korrekt information) mat är inte bara viktigt av den anledningen vi tar in näring utan det finns en psykologisk harmoni äta gott vilket gör att vi per automatik mår bättre. I mina ögon har jag svårt att se varför ditt liv skulle bli sämre om du äter en biff då och då.

#24 - - Göran:

tipp #21

De flesta sorterna av cancer tar den mesta av sin energi från socker. Det har gjorts studier där man märker socker för att se vart den tar vägen i kroppen. Det har visat sig att cancerceller suger åt sig i stort sett allt socker.

De flesta människor får cancer flera gånger under sitt liv. Normalt klarar vårt immunförsvar av att bekämpa den. Men låt säga (vilket inte är bevisat) att om du ger en fiende (cancern) tillgång till ammunition, gör fienden stark, klarar försvaret av fienden då?

Svar: De sjuka cellerna har en kraftigt skadad förbränningsprocess. Deras enda sätt att få energi är via fermentation, vilket förbrukar uppåt 20 ggr mer energi än den normala cellandningen och restprodukterna är inte speciellt hälsosamma. Friska cellers restprodukter är koldioxid och vatten i huvudsak. Detta visade nobelpristagaren Otto Warburg redan på 1920-talet, men det förefaller fortfarande vara en nyhet för vår tids cancerforskare som ofta följer helt fel spår.
Lars Bern

#25 - - Göran:

Mattias #23

Behovet av kolhydrater vid idrottande håller på att ifrågasättas. Det har visat sig att maratonlöpare presterar bättre tider om de har en fettförbränning framför kolhydratförbränning. En människa med 5 % fet i kroppen klarar av tre maratonlopp utan tillförsel av mer energi om kroppen är "programmerad" för fettförbränning framför kolhydratförbränning. Fettförbränning har även effekten att det tar längre tid att producera mjölksyra och fortare att bli av med den.

Intag av kolhydrater för en fysisk aktivitet eller direkt efter den kan göra hela effekten av den fysiska aktiviteten totalt verkningslös.

Människan är det mest uthålliga djuret av alla, och människan har under 99,99 % av sin utveckling ätit ytterst lite kolhydrater.

#26 - - EVA:

#22 tipp
Jag är också LCHF:are. Vet inte om du har hört talas om kolloidalt silvervatten? Själv har jag lyckats stoppa förkylningar i flera år med detta. Använder Ion Silvers produkt. Anders Sultan har användbar information om detta - googla. Silvervatten användes innan vi fick antibiotika. Inget läkemedelsbolag vill satsa på silvervatten eftersom det inte går att patentera och tjäna pengar på. Vem som helst kan tillverka bara man vet hur man gör. En bekant kunde bota sina plågsamma urinvägsinfektioner på två dagar med 1 matsked två gånger dagligen. Han sa: "nu är det en ren fröjd att pinka igen". Silvervatten säljs som "vattenreningsprodukt" pga våra infantila myndigheter. Det skulle kunna bota många människor till en mycket billig kostnad - men det är så det ser ut i vår korrupta värld. Leta efter Anders Sultan - att prova silvervatten är helt ofarligt (är ett naturligt spårämne) som det är brist på p.g.a. utarmade jordar. Sannolikt botade Nigeria sin befolkning med hjälp av silvervatten - de var först av de afrikanska länderna att bli av med Ebola. WHO motsatte sig detta men det tror jag de struntade i...

#27 - - Anonym:

Vi ska inte ta cancer som något så fruktansvärt mycket hemskare än andra sjukdomar. Jag har haft så många bekanta, affärsbekanta och vänner som kilat vidare i andra sjukdomar vid mycket lägre ålder än jag är i. LCHF började jag med för att minska blodsocker, kalaskula och bättra en rörig mage och det har lyckats väldigt bra. Likaså har blodtrycket minskat. Dock var inget av dem på den farliga sidan, ännu. Men jag studerar gärna sådana som Seyfried och d'Agostino med intresse.
En annan sak beträffande svenskarnas allmänna hälsoläge handlar det här om: http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3943383.ece. Om hur svenska myndigheter mer eller mindre säljer ut alla uppgifter om svenskars hälsostatus till utländska företag. Finns det mer naiva personer än svenska politiker och deras handplockade tjänstemän?

#28 - - s29:

Hej igen Lars. Jo jag tänkte på att vi har haft varmare och kortare vintrar,känns det som.Och om det stämmer att polariten skiftar så borde det väl påverka.

Svar: Om jag minns rätt har vi haft högst varierande vintrar det senaste decenniet, vilket nog är att betrakta som normal variabilitet enligt seriösa forskare på området.
Lars Bern

Upp