Kalifen i Ankara och hjälten i Kreml

Vi är många som frågar oss vad som verkligen händer i Mellanöstern just nu? Jag har de senaste veckorna försökt tränga in i och knyta samman det som sker. Jag tror mig ha hittat ett mönster och har en hypotes om hur det hänger ihop i en för många tillsynes ologisk och osammanhängande händelsekedja.

Jag har tidigare i mina artiklar om bakgrunden till klimatkonferensen COP21 beskrivit den angloamerikanska oligarkins kamp för att behålla och stärka västs världsherravälde. Jag tror att såväl klimatalarmismen som utvecklingen i Mellanöstern och migrantinvasionen av Europa är viktiga led i den här politiken. Strategin är gammal och klassisk – att härska genom att söndra. Här skall jag ta upp Mellenösternkonflikten.

Makten över olja och gastillgångar har fortfarande en mycket stor betydelse, likaså makten över i vilken valuta dessa tillgångar handlas på världsmarknaden. Dollarns ställning som reservvaluta och då främst det som kallas petrodollar är en viktig del i maktkampen. USA:s invasion av Irak år 2003 och störtandet av Sadam Husseins regim följdes senare av revolter i Tunisien med störtande av Ben Ali, Egypten med ett misslyckat islamistiskt maktövertagandet, Libyen med störtandet av Khadaffi och försöket att störta Assad i Syrien.

Mycket av denna händelseutveckling har i olika grad varit orkestrerat från USA. Målet i flera fall har varit att få bort besvärliga despoter som man inte hade full kontroll över. Man lyckades t.o.m. få naiva svenska politiker att medverka för att få bort Khadaffi. Notabelt är att några revolter inte ägde rum i länder som Saudiarabien som är den hänsynslösaste diktaturen i regionen och samtidigt en trogen allierad till den angloamerikanska oligarkin.

Genom att slå sönder hela maktstrukturen i Mellanöstern räknar USA kallt med att få en bättre kontroll över regionen. Också NATO-landet Turkiet med sin makthungrige president Erdogan har givetvis sett ett tillfälle att skjuta fram sina positioner, inte minst hoppas han att bli kvitt sitt kurdiska problem, genom att beröva kurderna sin del av Irak.

Missräkningen för USA var att man inte lyckades störta Assad trots att man pumpade in stora militära resurser på klassiskt CIA-maner till rebeller som man sedan tappade kontrollen över. Assad hade tillräckligt stöd för att kunna bita sig kvar, till priset av det uppslitande inbördeskriget i Syrien. Utan västs inblandning hade Assad ganska snabbt återtagit kontrollen och inbördeskriget hade varit slut för länge sedan. Nu har allt istället fastnat i ett utnötningskrig och en enorm flyktingkatastrof och migrantinvasion av EU.

Ur spillrorna från USA:s klumpiga politik i Irak och Syrien har det vuxit fram en totalt hänsynslös och inhuman rebellarmé med starkt neonazistiska drag. Den föredrar att framställa sig som en ny islamisk stat – ett kalifat kallat ISIS, medan dess motståndare kallar dem Daesh. De av amerikansk söndringspolitik försvagade Irakiska och Syriska staterna har inte klarat av att stå emot denna rebellarme som indirekt och direkt (?) rustats av CIA. Daesh (IS) lade på kort tid under sig stora delar av såväl Irak som Syrien och man skaffade sig snabbt stora inkomster genom att stjäla och sälja olja från ockuperade oljekällor. De enda som lyckades hålla något så när stånd mot skräckväldet var de tappra kurderna i norra Irak och Kobane söder om Turkiet.

Det blir allt tydligare att Daesh (IS) rustats av USA och Turkiet och att de får stora inkomster genom att sälja sin olja via Turkiet med självaste sonen till president Erdogan som trader. Förhoppningen i USA-lägret har sannolikt varit att Daesh (IS) snabbt skulle få Assad på fall och att man därefter skulle kunna gå in och sätta stopp för dem. Deras folkmord och neonazistiska vidrigheter som de t.o.m. skryter med via världens media, har dock snabbt skapat ett ursinnigt hat mot dem över hela västvärlden. Detta tvingade fram ett beslut att ingripa med flygbombningar mot dem från NATO:s sida, trots att Assad ännu satt kvar.

USA:s och Turkiets s.k. insats mot Daesh (IS) visade sig dock mest vara ett spel för galleriet, för att lugna opinionen i Europa och i USA. Mycket tyder tyvärr på att Daesh (IS) trots sina vidrigheter har ett oroväckande starkt stöd bland sunnimuslimer. USA och Turkiet ville givetvis inte få stopp på deras vidrigheter och expansion innan man fått bort den besvärlige Assad. Turkiet bombade knappast als Daesh (IS) utan tog tillfället i akt att sätta igång kriget mot kurderna igen. De hade blivit invalda i det turkiska parlamentet och började kännas som ett allt allvarligare hot mot Erdogans maktdominans. USA gjorde halvhjärtade insatser och rörde framförallt inte rebellernas livsnerv – oljeinkomsterna från Turkiet.

President Putin hade givetvis hela tiden klart för sig att USA bara var ute efter att ytterligare stärka sin maktposition i den inringning av Ryssland som man oavbrutet ägnat sig åt ända sedan Andra Världskriget. Han insåg att USA inte tänkte ge sig förrän de störtat Rysslands allierade Assad. Som den skicklige strateg Putin är, så såg han att USA:s skenbombningar av Daesh (IS) skapade ett window of opportunity. Han fick snabbt Assad att bjuda in honom att hjälpa till med Syriens försvar mot det förhatliga Daesh (IS). Putin sände ner stora flygstridskrafter till Syrien och deklarerade att han ville hjälpa USA att bekämpa de vidriga terroristerna. Han förklarade sig bredvilligt att samverka med västmakterna.

Hela denna utveckling sker mot bakgrund av en enorm flyktingström in i Europa från de länder USA har kastat in i kaos med sin söndringspolitik, såsom Afganistan, Irak, Syrien m.fl.. De amerikanska oligarkerna med George Soros i spetsen har mitt i detta spridit propaganda med syfte att öka på strömmen av migranter och turkarna släpper bredvilligt vidare människor som flyr in i Turkiet. Oligarkernas syfte är givetvis att även destabilisera Europa och underminera vår självständighet. Man har lyckats rejält med lilla naiva Sverige. Det är inte första gången som Soros saboterar vårt land f.ö..

Putin synar amerikaner och turkar och beordrar effektiva bombningar av Daesh-terroristerna och deras oljetransporter in i Turkiet, innan USA hinner svara på hans invit om samarbete. Ryssarnas bombningar blir framgångsrika eftersom de faktiskt siktar på terroristerna. USA:s strategi ligger i spillror och Turkiets Erdogan blir fullständigt ursinnig. Dels blir han av med en synnerligen lukrativ privat inkomstkälla, dels tror jag hans dröm är att senare kunna sätta sig på de territorier som Daesh (IS) lagt under sig och skapa det kalifat man pratat om, med honom själv som kalif.

Så inträffar Daesh-attentatet i Paris den 13 november. Hela västvärlden hamnar i uppror över migrantinvasionen och de allt tydligare tecknen på dubbelspel från USA:s och Turkiets sida. Två dagar senare samlas ledarna från världens tjugo ledande nationer i turkiska Antalya till det s.k. G20-mötet. Där lägger president Putin fram underrättelseinformation som bevisar dubbelspelet om såväl Daeshs (IS) oljeinkomster som beväpning. Turkiet pekas ut, vilket pressar Erdogan ännu mer.

I en undanglidande deklaration försöker USA komma med det absurda påståendet att det är Assad som köper Daeshs (IS) olja, vilket bara visar på desperationsnivån i Washington. I ett desperat försök att skapa en öppen konflikt med Ryssland, skjuter Turkiet ner ett gammalt ganska omodernt ryskt bombplan den 23 november. Putin som givetvis inser att avsikten är att provocera fram en rysk motattack för att NATO skall komma till Erdogans undsättning, förhåller sig iskall. Däremot intensifierar han bombningarna av Turkiets allierade terrorister nära den turkiska gränsen samtidigt som han stationerar modernt robotluftvärn där.

Den turkiska nedskjutningen får kritik från flera högt uppsatta amerikanska militärer, vilket tyder på att det råder ytterst delade meningar i USA om hur man sköter Syrienkonflikten. Tidigare NATO-befälhavaren Wesley Clark går t.o.m. ut och bekräftar att Turkiet i realiteten stödjer Daesh (IS).

Dagen efter nedskjutningen åker Frankrikes president Hollande och besöker Obama i Washington. Där får han enligt NYT emotionella ord av solidaritet men med ett klargörande att det är upp till Europa att eskalera sina ansträngningar att bekämpa terroristerna. Efter besöket i Washington åker Hollande raka vägen till Putin i Moskva och berättar att amerikanerna inte tänker ingripa mot terroristerna som nyligen mördat 130 parisare och 224 ryska flygpassagerare. Efter Hollandes besök i Moskva förklarar Putin att det inte längre är aktuellt att samarbeta med USA i kampen mot Daesh (IS). USA står ju i realiteten på terroristernas sida i den här konflikten.

Under fredagen ser sig USA nödgat att gå ut och uppmana Turkiet att se till att stänga gränsen mellan Turkiet och Syrien för att blockera Daeshs (IS) transitmöjligheter. Där står vi idag. Världsfreden är i högsta grad hotad av USA:s och Turkiets dubbelspel och en turkisk president som drabbats av storhetsvansinne. Idag mördade hans regim även en av sina främsta civila kurdiska kritiker. Vad tror ni världens ledare kommer att tala om på COP21 - klimatet?

Den som hittills triumferat är president Putin som spelat sina kort med iskall skicklighet, men det är ju i gengäld inte så svårt med motståndare som Obama och Erdogan.

 

 

 

Frihet | COP21, EU,, Erdogan, Flyktingar, NATO, Obama, Putin, Ryssland, USA, olja | |
#1 - - Sigvard Lindqvist:

Du beskriver sanningen. Mycket av det du skriver har jag och min syriske frisör diskuterat länge.

Vi skall vara tacksamma att Putin är den han är.

#2 - - Peter L.:

Lars, jag är övertygad om att du förstår att du i din blogg går på tvärs mot hela det etablerade etablissemanget i Sverige.
Jag tror alla dina poster har varit helt fel, sett ur ett PK-perspektiv.
Den nytta du gör för debatten och de dörrar du öppnar är ovärderliga för oss som känner att Sverige är på väg i helt fel riktning.
Jag beundrar verkligen ditt mod och din rakryggade hållning.
Dina texter ger mig stöd i mina funderingar, jag inser att det finns många fler än jag som utan att anse sig vara rasister, nazister, fascister, barnamördare och mordbrännare gärna vill kritisera den politik som förs i Sverige.
Tack för din blogg och ditt mod.

#3 - - Peter Krabbe:

Din analys är väl genomtänkt och jag kan bara instämma. På ett övre plan tror jag att man kan tillägga strategierna bakom NWO, där inte bara Europa utan Eurabia, d.v.s. de förenade EU, arabvärlden under sunniarabernas ledning och det europeiska Ryssland skulle vara det första delmålet av bildandet av världens fyra huvuenklaver – Eurabia, Asien, Afrika och Amerika. Migrationen ingår troligen i detta förenande av Europa och Arabvärlden, Arabförbundet i FN med Saudiarabien som ledare lär inte kunna hotas av Erdogan. Att arabvärldens oljeinkomster redan till stor del är investerade i Europa förstärker intrycket.
USA försökte som du vet knäcka Ryssland med hjälp av Soros ekonomiska transaktioner redan under Jeltsins tid, dock utan att lyckas tack vare Putin. Van Rompuy har vid upprepade tillfällen deklarerat att EU skall ha sin östra gräns vid Uralbergen. Sannolikt har man i FN (läs USA) trott det vara en enkel sak att dra åt snaran om Ryssland genom inringningen av NATO-stater, där Turkiet spelar en viktig roll. Även de 17 miljoner muslimer som finns i Ryssland talar för att Ryssland redan borde ha varit assimilerade i Eurabia, åtminstone enligt FN:s bedömning.
Att ryssarna aldrig kommer att låta sig erövras, varken militärt eller ekonomiskt, är tydligen en överraskning för Obama. Det är inte första gången som USA misstar sig på folkviljan i andra kulturer.

#4 - - Anonym:

Turkarna kallar honom "padishah" vilket var vad de kallade sultanen, så att för dem är han snarare "sultanen" än "kalifen". Fast det är inte bättre det.

#5 - - tipp:

USA strävar efter makten över Euroasien med Kaukasus och staterna öster om Kaspiska havet och ett gigantiskt område med enorma gas-, olje- och mineralfyndigheter. Varför tror ni att i lilla USA-Azerbajdjanska handelskammaren finns personer som James Baker III, Kissinger, Brzinski, Scowcroft, Sununu som alla suttit som presidenters rådgivare? Dessutom sitter eller har suttit i styrelsen representanter för amerikanska militär- och oljeindustrier där.
En annan intressant person i sammanhanget är Fettulah Gulen som ville bli president i Turkiet. Han välkomnades till USA där han driver skolor med en omsättning på fem miljarder dollar. Dels mjölkar han amerikanska skattebetalare på pengar för detta men dessutom driver han radikala koranskolor i just de euroasiatiska länderna. Det gör han med CIAs goda minne. Dessa skolor är inblandade i utbildningen av radikala islamister som USA använder sig av i Afghanistan, Irak, Syrien och på andra ställen. Som jag har skrivit tidigare så är kinesiska Sinkiang också ett område som USA bearbetar med hjälp av islamister och USA lär redan ha utsett en president för detta område som de kallar Östturkestan (det var ett land 1932-1934 och 1945-1949). Såväl Kaukasus som Sinkiang är strategiska för ryska och kinesiska oljeledningar. Kaukasus är/blir ett omstritt område för det är intressant för de oljetransporter till Västeuropa och söderut Pakistan. För det senare vill USA också ha kontroll över Iran och förr eller senare blir det destabiliseringsförsök även där. USA hittar "bevis" för att iranierna inte använder kärnkraftsreaktorn på rätt sätt så Israel bombar. Att USA i sådant läge skulle få tillgång till flottbasen på Krim genom att "annektera" Ukraina var otänkbart för ryssarna. Brzinski med flera hade dessutom inte bara ett finger utan båda händerna med i Tjetjenien-oroligheterna.
När nu ryssarna blivit inbjudna av Syrien så är det ett stort avbräck för USA och hantlangarna i NATO. Vare sig USA, Frankrike eller andra har rätt att bomba i Syrien. Det är långt värre kränkningsbrott än vad ett ryskt flygplan företog sig mot Turkiet. Det skulle inte förvåna om nedskjutningen av ett ryskt flygplan är ett sätt att försöka trappa upp konflikten med Ryssland. En anledning för USA att gå in i Kaukasus via Turkiet skulle vara gefundenes fressen för dem.
Svenska politiker ivrar för att gå med i NATO. Skulle det kännas bra att skicka svenska soldater i Mellanöstern för att utkämpa USAs krig? Vi ska heller inte glömma att det inte är politikerna eller presidenten som styr USA. Det är oligarkerna som gör det. President blir den som får mest pengar från dem. Formellt får inte vem som helst skänka stora summor till presidentkandidater. Det kringgås enkelt genom att enskilda organisationer kan trumma ihop hur mycket pengar som helst och predika för en viss kandidat.
Samma oligarker ligger bakom klimatbluffen och MP, V, massmedierna och välsponsrade NGOer springer benen av sig för att tillfredsställa dem.
Förlåt längden.

#6 - - Ulf Brauer:

Ditt inlägg är helt i linje med min egen syn, och stödjs av alla de pusselbitar man kan lägga med utgångspunkt från vad som faktiskt skett, inte vad som svensk regimmedia anser vi ska veta.
Jag tror dock inte svenska politiker var naiva när man skickade stridsflyg till Libyen utan den som tog beslutet var både köpt och betald av sin anglosaxiska husse.
En invändning, eller kanske mera en undring, skulle vara hur du kan jämföra Daesh med Neonazis ? Jag skulle gå mera i riktning AFA med sin våldsfilosofi.
Tack för en synnerligen läsvärd blogg !

#7 - - Peter Harold:

Sedan jag började skriva blogg för ungefär tio år sedan blev jag intresserad av mediekritik. Detta intresse väcktes av att jag såg hur pass ensidigt svenska medier rapporterade om klimatfrågan. Det visade sig snart inte vara den enda frågan. När jag så studerat en handfull frågor där medierna och den svenska intelligentian hade en stark samsyn om tingens ordning kunde jag konstatera att verkligheten definitivt inte var så svart-vit som det framstod i det allmänna samtalet. Jag började fråga mig hur det kom sig att det blivit så här olyckligt? Min först hypotes var att det finns en politisk polarisering som gör att journalister, redaktioner och andra opinionsbildare binder fast sig så kategoriskt vid en gemensam åsikt. Fast den teorin kom på skam efter 2006 då vi fick en borgerlig regering som anammade socialisternas vokabulär. Min nästa teori var att allt dricksvatten i landet kontaminerats med något ämne som gör alla galna, men när jag efter en viss tvekan bytte ut min läskeblask mot kommunalbuljong (kranvatten) kunde jag konstatera att mina sinnesförmågor inte rubbats av vattendrickande. Sålunda måste det ligga någonting ännu mäktigare bakom den politiska likformigheten i Sverige.

Jag har under åren skaffat mig en rik flora av nyhetskällor, och det förvånar mig att jag som enskild medborgare kan finna mer djupgående information på tio-tjugo minuter än vad jag kan få av Aftonbladet, Expressen, DN, SvD, SR, SVT. Det är som om journalisterna på dessa organ inte ens försöker få fram hela sanningen i det de rapporterar.

Med viss motvilja började jag titta på fallet med inbördeskriget i Syrien. Jag höll mig ifrån ämnet först eftersom jag redan från början var oerhört skeptisk till den s.k. "Arabiska våren". Jag trodde inte bättre om Syrienkrisen heller, för tar man bort en galen diktator så får man bara en ny tänkte jag oengagerat. Men i samband med ett attentat där man sprängt någon bomb vid president al-Assads högkvarter och några av hans viktigaste män omkommit, följde jag rapporteringen på P1 där den kvinnliga korrespondenten hävdade att det nu sannolikt bara var dagar, kanske till och med timmar, innan Syriens diktator al-Assad blir avsatt.

Jag satt i bilen och lyssnade, och fick ett infall att åka hem och läsa på lite. Jag glömde dock bort saken eftersom al-Assad inte alls blev bortjagad av folkmassorna som enligt Sveriges radio ville bli av med sin ondskefulle despot. Tvärtom, han blev kvar, och från Vita huset i USA trädde Barack Obama fram och sa att nästa gång kommer USA att agera så fort Assad använder stridsgas mot sitt folk. Vis av kriget i Afghanistan och Irak, samt motiven för dessa, blev jag på nytt nyfiken och googlade upp al-Assad och såg en intervju på YouTube. Nej, det var inte en skrikande galning med skägg till naveln och turban, iförd militäruniform med sextio medaljer. Istället var det en medelålders herre som resonerade med både förnuft och nyanser. What? Vill de bomba iväg den här killen och ersätta honom med skäggiga rebelledare? Jag blev tvungen att läsa allt jag kunde om al-Assads massmord och tortyr på oppositionella, men jag kunde ändå inte smälta den kategoriska skildringen av honom i svenska och västerländska medier. For heavens sake, al-Assad och hans maka har ju till och med dinerat med familjen Kerry (sedermera utrikesminister i USA)...

Sedan kom giftgasattacken precis då FN:s inspektörer dök upp, och jag hörde de amerikanska reaktionerna. Och jag hörde rapporteringen i svenska medier. Men på nätet kunde vi se hur rebellerna filmat sig själva medan de sköt iväg granaterna med stridsgas. Och vi kunde läsa dokument som berättade att den syriska arméns arsenal med giftgas var från 1970-talet och var mer att betrakta som giftavfall än som stridsmedel. Ändå talade Barack Obama om att den syriske presidenten mördade sitt eget folk och att Barack Obama hade makt att sända trupper utan att be kongressen om lov...


Det hade kunnat bli ännu en amerikansk 60-dagarsinvation, följt av belägring av landet medelst de amerikanska väktarbolagen med sina legosoldater som inte lyde

#8 - - Anonym:

Touché
Lägg sedan till USA och NATOs spel med fascistiska krafter i Ukraina, Victoria Nuland "the US Assistant Secretary of State" har ju uttryckt sig mycket nedlåtande om Europa och läckt att USA har satt av minst 5 miljarder dollar för att störta den demokratiskt valde (med över 3000 internationella valobservatörer) Janukovitj (må vara en skitstövel men det var mindre än ett år till nästa val). Rena fascister (Svoboda) ingick i den efterträdande regeringen vilket mainstream media systematiskt låtit bli att problematisera.
Världen är illa ute.

#9 - - Jonas Bangkok:

Klockren analys Lars. Skönt att det finns fler som ser verkligheten bakom alla dimridåer.

#10 - - Elfyma+:

Håller absolut med Lars B.
Ryssarna är inringade och vill ha tillträde till isfria världshav.
Det kan vem som helst se som äger en världsatlas.
USA (och) Nato vill utestänga dem från haven.
Det skapar givetvis konfliktanledningar.

USA leker med elden när de underblåser uppror och kupper i andra länder för att uppnå sina syften. Att stödja och finansiera dubiösa islamistiska krigsherrar och klaner är förkastligt och farligt för oss alla.

Lek med tanken att Ryssarna agerade på liknande sätt i länder som Saudi Arabien eller Kuwait för att få inflytande där ?
USA skulle omedelbart skicka dit sina hangarfartyg och marinsoldater för att återställa USA:s hegemoni.

Kan vi hoppas på att Donald Trump vinner presidentvalet i USA, och att han uppfyller sitt löfte att ta hem USAs trupper ?


#11 - - Göran:

USA har nu trupp i Kobane för att utbilda rebeller. Obama har sagt att han inte skulle sätta trupp på marken i Syrien.

Att det är oligarkerna som styr i USA kommer vi att kunna se när Jeb Bush blir motkandidat till Hillary Clinton i presidentvalet. Jeb Bush popularitet är några ynka procent. Båda kandidaterna är oligarkernas val.

#12 - - Anonym:

Bra artikel!

Personligen skulle ju jag snarare ha jämfört ISIS med bolsjeviker eller kristendomen eller liberalismen eller någon annan universialistisk ideologi. Snarare än med nazismen som ju var en etnisk ideologi. För till syvende och sist är ISIS universialistiskt, de vill få alla människor att tänka på det sätt som ISIS säger till dem att tänka. Snarare än att främja att en viss etnicitet breder ut sig på andras bekostnad som ju var mer nazismens melodi. Men det kanske är pedanteri.

#13 - - Anonym:

Du har helt rätt Lars!
I slutet av 1980-talet blev jag inbjuden av U.S.S.R.:s miljöminister för att besöka ett antal industrier i det som då var Sovjet. Inför det besöket blev jag utfrågad av Putin. Han gav då intrycket av att vara mycket smart. Om man vet vad som finns utefter gränsen mellan Ryssland och Ukraina så förstår man varför man annekterade Krimhalvön. Putin har nog genomskådat U.S.A:s planer i Syrien och Mellanöstern.
De svenska politiker som vurmar för ett NATO-medlemskap är aningen naiva. Vilka krig har U.S.A. vunnit efter andravärldskriget?

#14 - - lensof:

Mest spännande läsning på länge och för mig en aha-upplevelse. Har länge haft tvivel på den information som ges i media men inte kunnat tillräckligt för att få någon sammanhängande förståelse. Bloggens text med kommentarer gör en hel del mer begripligt. Stort tack för den insatsen!
En gammal misstanke vaknade på nytt om att även Reinfeldt i detta hade (har) en dubbel agenda. Att vi svenskar i så fall dyrt kommer att få betala för hans besök i Vita Huset och handslaget där.

#15 - - Ådärkomdenja:

Korrekt och bra sammanfattning. Att EU idag, 29 november, med sina regeringschefer närvarande, direktförhandlar med skurknationen Turkiets premiärminister Davatoglu - en av Erdogans AK-springpojkar, och offentligt hyllande ett nytt Osmanska riket 2.0 - om Turkiets position som värnare av EU:s yttre gräns, ett "gränsland" m a o. Till priset av 3 miljarder Euro i två år, plus individuella nationsinsatser, för Sveriges del 750 mkr. Till det land som medvetet flödat Europa med muslimska folkvandrare, flyttingar som via falsk "asylant"-ambition utgör en förtrupp till det sunni-turkiska kalifatet, islam-Europa. Att EU:s centralbyråkrater litar på Turkiet visar Brüsselbyråkratins skräck, att bygget eljest rasar - det är nära nu, när idén om Schengen och yttre gränsskydd nu totalkollapsat. Men att de enskilda europeiska ländernas regeringschefer går i samma fälla är upprörande. Lettland har officiellt dessutom uttalat sig positivt om att Turkiet skall bli EU-medlem. Alla kan, om man vill, enkelt ta reda på det som Berns här sammanfattar, USA:s och Turkiets falskspel. "Lita aldrig på en turk" får bli den internationella varianten till "lita aldrig på en folkpartist".

#16 - - Samuel af Ugglas:

Det är befriande att läsa Lars funderingar, det liksom lättar på trycket ifrån den socialistiska ångvältens vulgärpropaganda och slutklämmen är det nog många som helhjärtat instämmer i.
Nyfiken på hur Lars bedömer USA's möjligheter till rehabilitering efter de förödande åren med Obama. Stor fråga men nog så viktig.
Stort tack Lars.

#17 - - Göran:

Samuel af Ugglas! Det finns ingen rehabilitering för USA efter Obama. Det kommer att tåga mot det utstakade målet att totalt socialisera USA.

Obama kritiserade hårt Georg W. Bush för alla s.k. executive orders han utfärdade och Obama lovade att han aldrig skulle utfärda några sådana eftersom det inte var i konstitutionens anda. Obama har till idag lyckats prestera mer än 900 executive orders. Hillary Clinton säger, att om hon blir President, ska hon använda sig av executive orders för att ställa allt tillrätta i USA och tänker inte låta kongressen spärra något.

Inrikespolitisk verkar planen vara att göra medborgarna totalt beroende av staten. Sedan har oligarkerna alla medborgare i sina fickor.

#18 - - Werner B:

U.S.A borde ägna sin kraft och resurser till sitt eget land och kontinent. De skulle väl ha haft en välfärd och teknikutveckling som varit ojämförligt bäst idag om de struntat i andra länder på andra sidan haven de sista 40 åren. Man hade kanske legat 150 år före andra länder i teknikutveckling?
Jag tycker det är otroligt att man inte gör det, när man har chansen.
Jag fattar inte varför man slösar bort resurser på att jaga runt i världen istället för att bygga på det fina man redan har?

Svar: Det är nog så att USA:s politik är styrd av den angloamerikanska oligarki som äger flertalet banker och globala företag. Det gör att politiken styrs av deras intressen. So, follow the money!
Lars Bern

#19 - - Roland Gustafsson:

Tack för en läsvärd text. Det var svårt att argumentera emot flygstödet i Libyen efter att Kadaffis son tittat rakt in kameran när han frågade vad omvärlden ville göra för att hindra hans straffexpedition till Cyrenika? Man visste heller inte riktigt vad man skulle tro när USA påstod att man hade bevis på att Irak hade kemiska massförstörelsevapen trots att FN påstod motsatsen. När det senare visade sig vara sanningen föll fjällen från mina ögon visavi USA. Collins hade uppenbarligen suttit i Säkerhetsrådet och medvetet ljugit.
Men flygstöd från EU var uppenbarligen en lockande tanke för Syriens opposition. Vad som behövdes var en uppseendeväckande straffexpedition och det fixade man genom att överfalla och utplåna en armépostering utanför Homes. Armén sköt stan sönder och samman, men EU hade tagit lärdom av Libyen och avstod från flygstöd. Att det var rebeller som avfyrade gasgranater strax utanför det hotell FNs kontrollanter tagit in på var en bekräftelse på att det inte var regimen som sköt, som ju sökte stöd av FN. Dessutom förekom uppgifter om att rebeller gasade tillfångatagna och sedan skickade dessa inför kameror till sjukhus på bårar där bärarna bara hade enkla munskydd.
Alla sådana detaljer pekade på tjuv och rackarspel och då kan man inte utesluta det alltid närvarande CIA.
Det jag saknar i krönikan är USAs omvårdnad om efterfrågan på dollarn och jag vill peka på att det var efter att Sadam sagt att han skulle sälja olja mot Euro som USA började prata om massförstörelsevapen. Tillika är det när Iran och Indien börjat prata om att byta olja mot guld som USA börjar närma sig Iran. Nu pratas det inte mer om olja mot guld.
Min tro är att USAs ekonomi är så skuldsatt att man är rädd för att om dollarvärdet faller kan det utlösa en djup ekonomisk tillbakagång.
Guldmyntfoten är utbytt mot sedelpressar och pengar skapas i huvudsak genom skuldsättning - inte genom förädling i produktionen.

#20 - - Björn i Bromma:

Genomtänkt skrivet.
Dessutom så har man konflikten mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Man kan gott och väl jämföra denna religiösa konflikt med protestanter/katoliker på 1500-och 1600-talet vilket kulminerade med 30-åriga kriget. Men då medverkade inte Ryssland, och USA fanns inte.
Vilket Inferno man har skapat, främst av obildade makthavare.

#21 - - pelle:

Från första inlägget jag läst så har jag fått ett förtroende för dej lars
Hoppas du fortsätter ditt analyserande,det behövs,,,samma gäller peter krabbes blogg.
Tack
Pelle motala

#22 - - Anders:

Bra analys, men det komiska är ju när människor drar den falska slutledningen att alternativet är bättre, d.v.s. att inte dubbelspela mot Putin. Som att det är givet att Putin är att föredra över Obama och USA - på klassiskt väst-masochistiskt manér.

#23 - - Anonym:

Det talas mycket i Norge om Jens Stoltenberg som alltid varit för nedrustning och nu är han den värste krigshetsare

Svar: Han har sålt sig till den angloamerikanska oligarkin, som så många andra före honom.
Lars Bern

#24 - - Lasse:

Klockren analys.
Bilarna med olja är ju tydliga objekt som först när Ryssarna påtalat detta bombades.
Russia Today (RT) har en bra täckning från Rysk kant.

Men varför inte även koppla klimatet också. Turkarnas dammar behövde fyllas, därför torkade Eufrat ut och Lake Assad. Så torkan har en roll-lite annorlunda dock!

#25 - - Maja Dacke:

Så trevligt att hitta flera av mina favoritbloggare här på samma gång!

Och så trevligt att se att fler än jag själv kommit fram till samma slutsatser. Ja, låt oss kalla de hetsande och giriga 'amerikanerna' oligarker - lite lagom neutralt - även om vi vet mer verkliga namn på dem.

Lars, jag har med förtjusning följt dina artiklar sedan länge och förstått din vittomfattande kompetens och kunskapsbank. Det som Lasse skriver idag om Turkiets uttorkade dammar och hur de löste problemet ... kan det vara utgångspunkt för en granskning och hur det hänger ihop med klimat, väder och annat?

En vän från förr, en gammalinvandrare, brukade ofta säga: 'Turk på burk luktar skurk' ... varifrån han nu fått det ... Jag för min del undrar vad det står på burkens etikett.

#26 - - terex:

Lysande artikel!

På tiden att den oheliga alliansen mellan USA och Saudi utmanas. Saudi som finansierat Wahhabi/Sunni-fundamentalism i decennier och USA vars demokratitäckmantel är så naggad och sliten att ingen längre tror på den förutom några av dem själva.

#27 - - Arga Socialdemokraten:

Jag kunde inte sagt det bättre, förmodligen bara sämre. Skulle skriva ett inlägg om exakt samma ämne på min egna blogg, men nu blev det ett annat ämne i stället! Bra sammanfattning av läget. Jag tror det är många som tonar ner USA:s inblandning och skuld till situationen i Mellanöstern! Men där borta lär sig skolungarna om ämnet geopolitik, det är en helt annan syn på saken. Visserligen nämns då inte dem fatala konsekvenserna vi nu ser, men att gå in i diverse länder för tillgångar till naturresurser tycker nog många amerikanare är helt normalt. Det har bland annat Brzezinski ordnat fram! Den ledande världsmakten har rätt till vad som helst, verkar det som! Otroligt!

#28 - - Marianne:

Jo, USA lyckas bra med att gömma allt sitt fulspel i världen, bakom en massa Hollywoodfilmer och Coca Cola. Alla dessa filmer som är snarlika med verkligheten men där det alltid är en amerikansk hjälte.
Många har fått detta i sig hela livet och tänker att det är antingen detta glamorösa livet eller ett liv av grått och trist, så som oftast öst beskrivs.
Detta psykologiska spel gör att många har svårt att tro USA om något ont. Om detta landet dödar och bombar 100 tusentals människor, så tänker många att det beror på att "de andra" är så onda. I vilka andra krig tänker folk så?

#29 - - Per:

Intressant analys. :)

#30 - - Peter Stilbs:

Utmärkt, Lars - men Du glömmer, eller nämner inte att Turkarna länge velat ha kål på Kurderna också - Turkarnas insatser i Syrien har främst varit inriktade på detta

Svar: Peter läs gärna artikeln en gång till, jag tar i högsta grad upp Erdogans önskan att utnyttja detta för att ge sig på kurderna.
Lars Bern

#31 - - bokforingskonsult södermalm:

Så konstigt att familjefaren Obama som bryr sig om usas fattiga bryr sig så lite om att andra människor dör i massor pga deras utrikespolitik..

#32 - - Stig Rydmark:

En förträfflig artikel som borde vara varje riksdagsledamots mall för utrikes-och försvarsbeslut. Det är skrämmande att se det allt närmare samarbetet med NATO och EU:s och därmed Sveriges hållning som vasallstat till USA. De intelligenta och kunniga vet att USA, som strikt följer Wolfowitzdoktrinen, är en skurkstat som förorsakat ett enormt lidande och eggar till världskrig. Sedan bildandet 1776 har man haft fred i 21 år.

#33 - - Stig Rydmark:

Ett intressant tillägg enligt bloggen Financial Armageddon: om Turkiet "försöker" något mot Ryssland kommer Nordkorea att utplåna Turkiet.

Upp