Mer om antibiotikaresistens och kolloidalt silver

 

Den 8 maj skrev jag på bloggen om Antibiotikaresistens och kolloidalt silver (na-Ag) där jag bl.a. redovisade två radikalt motstridiga uppfattningar som avspeglas av vetenskapen på området. Jag tyckte det skulle vara intressant att få den här kontroversen bättre belyst för att kunna bedöma hur pass potent na-Ag t.ex. skulle kunna vara i bekämpningen av multiresistenta bakterier.

Jag hade med en länk till en doktorsavhandling från Uppsala universitet där doktoranden Susanne Sütterlin dragit slutsatsen att na-Ag kunde orsaka resistens mot antibiotika. Doktorandens handledare var universitetslektor Åsa Melhus som gjort sig känd för sin kamp mot användning av na-Ag. Av allt att döma har avhandlingen nu försvarats vid en disputation. Bland kommentarerna till mitt blogginlägg fanns ett från chefredaktören för webbtidningen 2000-Talets Vetenskap Ingemar Ljungqvist. Han var närvarande vid disputationen och har redogjort för vad som hände. Det han tar upp i sin kommentar är så pass anmärkningsvärt att jag ser mig föranlåten att återkomma i ämnet.

Det visar sig att de laboratoriestudier som legat till grund för avhandlingen har utförts med användning av silvernitrat (AgNO3) och inte med kolloidalt silver (na-Ag) som är två helt olika saker. Trots det dras det generella slutsatser rörande alla silverpreparat i avhandlingen. Detta är enligt min bedömning lika vetenskapligt som att göra studier på natriumcyanid (NaCN, livsfarligt gift) för att bedöma toxiciteten hos natriumklorid (NaCl, även kallat koksalt). Silvernitrat framställs genom att lösa silvermetall i mycket stark salpetersyra (HNO3) medan na-Ag framställs genom elektrolys av silver i destillerat vatten, varvid silver övergår till nanopartiklar och positivt laddade silverjonerjoner.

Till bilden hör att silvernitrat även kallat lapis faktiskt regelbundet under lång tid har använts inom vården mot infektioner. Bl.a. droppade man länge lapisdroppar i ögonen hos nyfödda barn mot gonorrébakterier som annars skulle kunna göra barnen blinda.

I sammanfattningen av avhandlingens resultat hävdar doktoranden att det tyder på att silver (utan att precisera i vilken kemisk form) kan bidra direkt och indirekt till antibiotikaresistens. I mina ögon är denna slutsats på gränsen till pseudovetenskap eftersom man bara studerat en silverförening av många, nämligen silvernitrat. Om nu silver rent generellt är så riskabelt som doktoranden tror sig ha upptäckt, varför har man inte även studerat hur användningen av silverbestick och matkärl av silver påverkar resistensutveckling hos personer som står på antibiotika?

Det går inte att vetenskapligt dra den slutsats som doktoranden drar. Det mest förvånande med disputationen var att ingen av opponenterna, varav en är professor vid KI, uppmärksammade denna uppenbara kullerbytta i doktorandens (och handledarens) resonemang. Att sedan handledaren hotar med väktare när Ingemar Ljungqvist påpekar svagheten i avhandlingen, gör inte saken bättre. Det är en skandal som Uppsala universitet borde ha anledning att utreda om man är det minsta rädd om sitt vetenskapliga anseende.

 Ingenstans i avhandlingen nämns silver i kolloidal form och doktoranden har i sin referenslista lyckats undvika den mängd artiklar som behandlar na-Ag och som kommit fram till helt motsatt slutsats. För den som inte själv vill söka har ni några av väldigt många artiklar här, här, här och här.

Till doktorandens försvar kan man möjligen säga att hon haft oturen att hamna i klorna på en, av allt att döma fanatisk, motståndare till användningen av silverpreparat inom sjukvården. Den typ av kampanj som handledaren Åsa Melhus ägnar sig åt är knappast normal i seriösa vetenskapliga sammanhang. Det skulle vara av intresse att få se en undersökning av hennes bias.

När man bedömer den här frågan, skall man även ta i beaktande att upptäckten av att na-Ag kan kraftigt förstärka effekten av flera antibiotika (enl. de referenser jag nämnt tidigare) inte ligger i läkemedelsindustrins intresse. Silverpreparat har använts inom vården i säkert mer än hundra år och kan därför inte generera några patentinkomster. Det finns alltså ett ekonomiskt intresse att få bort silverpreparat från marknaden på samma sätt som industrin målmedvetet kampanjar för att få bort den över hundraåriga acetylsalicylsyran (Albyl, Magnecyl m.m.) från marknaden. I dess ställe marknadsför man betydligt farligare preparat som paracetamol och naproxen för att ta två exempel i en lång rad.

Det är tråkigt när vetenskap spårar ur på det sätt som skett i samband med den här doktorsavhandlingen. Tyvärr blir det allt vanligare att vetenskapliga arbeten påverkas av ekonomiska och andra vetenskapligt ovidkommande intressen. Kvar står frågan om det kolloidala silvrets faktiska nytta för vår hälsa? Sista ordet är långt ifrån sagt. Jag lovar följa frågan nu när jag sett hur infekterad den är, för att slå ner på felaktiga och överdrivna vetenskapliga slutsatser och försök att sopa verklig vetenskap under mattan.

Hälsa | Big Pharma, kolloidalt silver | |
#1 - - Tobbe:

Det stora problemet som uppdagas inom fler och fler områden är följande fråga: Kan vi lita på vetenskapen och forskarna längre?

#2 - - Tege Tornvall:

Vad får detta för konsekvenser om det börjar omsättas i farmaceutisk praktik?

#3 - - tipp:

Samma typ av "forskning" gjordes tydligen i Lund efter att Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet angripit en som framställer kolloidalt silver. Se mer http://www.ion-silver.com/lundastudien.htm.
Man kan väl också nämna att silver används på olika desinficerande sätt inom sjukvården - och det är inte lapis jag tänker på.

#4 - - Bo Blomberg:

Bra jobbat Lars! Det går utför med "vetenskapen"!
Som Richard Feynman sa: "Science is the belief of the ignorance of experts"

#5 - - Leif Lundberg:

EGO BUSINESS

Kost-, kemi- och läkemedelsindustrin har kapat forskningen, media, våra universitet, myndigheter och våra politiker. Således är det propaganda vi serveras via officiella kanaler.

Speciella underorganisationer har inrättats för att göra smutsjobbet; att infiltrera, ljuga och förvirra. Exempel på sådana organisationer är VOF och nu senast "Läkare för framtiden" (eller rättare sagt "Läkare utan framtid").

Endast medvetna och engagerade medborgare kan stoppa ondskan och istället göra gott. Det enda som behövs för att ondskan ska segra är att rättfärdiga medborgare gör ingenting.

Allt de mörka krafterna gör är skickligt utfört och om det funnits ett Nobelpris i marknadsföring och lobbyism, så hade Monsanto varit en självklar kandidat.

Ganska fantastiskt att de lyckats marknadsför GMO, en bra mycket större bedrift än att sälja "konserverad gröt". GMO ... http://www.kostdemokrati.se/business/files/2014/07/GMO-Broschyr-140710.pdf

Utan kolloidalt silver kommer vården att krascha när antibiotika inte längre fungerar. Vem tjänar på det?

#6 - - MickeB:

Angående Åsa Melhus bias så är hon innehavare av ett patent på sårförband med xylitol som bakteriedödande ämne, vilket direkt konkurrerar med de silverförband som används inom vården på svåra brännsår och liggsår.

Svar: Där ser man!
Lars Bern

#7 - - Bo Zackrisson:

Bra Lars! Jag har skrivit om kolloidalt silver i snart tio år, främst i 2000-Talets Vetenskap (som inom parentes är en tryckt tidskrift). Här är länken till Åsa Melhus patent: http://patents.justia.com/inventor/asa-melhus
Melhus är tyvärr inte att lita på. Jag var själv med på Läkaresällskapet i Stockholm där hon ljög om det kolloidala silvret. Det finns ett filmklipp på ca 30 sekunder från hennes föredrag där hon utan att blinka lägger fram lögnen. Riktigt obehagligt faktiskt...
https://www.facebook.com/anders.sultan/videos/10204341166825382/

#8 - - Perra J:

En helt vansinnig historia, samtidigt ett skolexempel som kristallklart visar hur den objektiva vetenskapen kan styras av högst subjektiva intressen!
Jag vill ånyo påminna om Ralf Sundberg och hans bok Forskningsfusket, där dessa mekanismer avslöjas än mer!
https://www.youtube.com/watch?v=VFmSNNtCsos

#9 - - PFEP:

Åter en intressant text; anar jag ett akademisk haveri här?

#10 - - Göran:

Av vilken anledning skulle läkemedelsbolagen snacka skit om en produkt om produkten inte har någon verkan? En sådan produkt skulle inte vara något hot mot dem. Skulle det även visa sig att produkten är ohälsosam, då skulle nog problemet lösa sig av sig själv.

Kanske är det så att de produkter vi ska välja är dem som det snackas skit om? Lite drastiskt. Värt att lyfta på ett ögonlock för i alla fall.

Svar: Det är nog ingen tvekan om att silverpreparat har en verkan eftersom de användes inom sjukvården tillsammans med t.ex. sulfa mot infektioner innan vi hade penicillin. Eftersom penicillinet var mycket effektivare så övergavs i stort sett de gamla preparaten. Men nu när penicillinet blivit allt mindre verksamt pga resistensutvecklingen finns det givetvis tunga skäl att pröva om de gamla metoderna kan hjälpa till att lösa problemen med resistenta bakterier. Problemet för Big Pharma är att de tjänar bara pengar på nya preparat som kan patenteras, därför motarbetas gamla beprövade metoder.
Det är dock farligt att inge människor en övertro på att kolloidalt silver kan fixa alla sjukdomar. Om det varit så hade ju aldrig penicillinet gjort en sådan succé som det gjorde när det kom. Använd gärna kolloidalt silver som profylax, det är inte farligare än att äta med silverbestick.
Lars Bern

#11 - - Bo Zackrisson:

Lars! Du har helt rätt i att vi bör ha sans och måtta här. Eftersom jag har följt silverdebatten i tio år så har jag blivit förvånad över att det kolloidala silvret har attackerats så kraftigt flera gånger. Utan att argumenten har övertygat. Tvärtom som har man tvingats tillgripa rena lögner (som exemplet Åsa Melhus och avhandlingen om silver visar). Det handlar om någon slags medveten desinformation, vilket talar för att någon eller några inte har rent mjöl i påsen. Jag skrev för några år sedan om hur silverförband användes på Astrid Lindgrens Barnsjukhus för att behandla svårt brännskadade barn. Nyheten rapporterades sedan i Rapport. Sedan blev det dödstyst! Notisen ligger fortfarande kvar på SVT:s hemsida. Läs den innan den försvinner!
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/alla-tjanar-pa-silverplastren-revolution-i-varden-av-brannskadade

#12 - - Peter Stilbs:

Det låter som den klart största naturvetenskapliga skandalen i modern tid vid ett svenskt universitet

#13 - - tipp:

Åsa Melhus dyker upp lite här och där och varnar för silverjoner. Här en bland flera http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3476052.ece

Svar: Givetvis fullständigt ovetenskapligt att i detta sammanhang jämföra silver med kvicksilver bara för att båda är tungmetaller. Låt mig påminna om att även guld är en tungmetall liksom platina, silver, bly, kvicksilver, uran, plutonium m.m.. Hur dessa metaller påverkar hälsa och miljö är totalt olika och att likställa dem som Åsa Melhus gör visar att hon antingen är en charlatan eller djupt okunnig i grundläggande kemi. Som jag skrivit tidigare så har silver använts i hundratals år som bestick, i matlagning, och för att förvara drycker m.m. utan att människor blivit förgiftade - tvärt om. Däremot gammalt kristallglas som innehåller en massa bly skall man se upp med. I vilda västern använde cowboys ett silverdollarmynt i sina vattenflaskor som profylax mot bakterietillväxt i värmen. Sedan får man inte överdriva silvrets medicinska betydelse och att det skulle vara ett allvarligt miljögift är ren desinformation. Som så ofta när det gäller sådana här polariserade diskussioner ligger sanningen på en föga spännande mellannivå.
Lars Bern

#14 - - Erik :

Det var länge sedan utveckling gick framåt!

"Född med silversked i mun" är ett så kallat bevingat ord med över 1000 år på nacken. Grunden för talessätt härstammar från medeltiden, där adeln inte påverkades i samma grad av pesten hägringar som pöbeln gjorde. Orsak: Maten serverades på silvertallrikar, de åt med silverbestick samt drack ut silverbägare. De silver se fick i sig gick hårt åt bakterien Yersinia pestis som var orsaken till pesten.

Provocerar själv silvervatten och kontrollerar noggrant med PPM-mätaren. Silvervattnat botade nyligen min halsfluss. All förändring måste numera komma underifrån och äta sig uppåt genom samhällskroppen av oss många små. Själv odlar vi de mesta av alla grönsaker vi äter (är LCHFare) brygger vårt eget Ale och vin. Gör mitt egen snus. Får en betydande del av elen från våra solceller. Har höns och därifrån från vi ägg samt kött. Alltså gör Er oberoende av: livsmedelsindustrin, energiindustrin samt läkemedelsindustrin osv. Det är det enda sättet då eliten har svikit oss.

#15 - - Anonym:

Har druckit många liter av silverjoner/kolloidalt silver under åren. Har gjort mig frisk hundra gånger och är inte blå idag idag heller.

Det som är nackdelen med detta preparat är att du höjer förbränningen och har svårt att sova samt dödar de goda bakterierna i magen.

Mitt råd till alla är att testa denna produkt om du är sjuk ofta. Var inte rädd heller för att överdosera. har druckit detta som vatten. Givetvis inte blå idag.

Nackdelen är att alkoholen inte fungerar heller när du intar kolloidalt silver/silverjoner.

niklasp

Svar: Problemet med kolloidalt silver är att nästan alla argument för dess undergörande effekter är individuella vittnesmål som detta. Vetenskapligt har sådana erfarenheter inget värde. För att det skall ha det måste man genomföra ett blindtest på en tillräckligt stor population under tillräckligt lång tid, där en grupp får inta kolloidalt silver och den andra vatten. Då börjar det vara vetenskap.
Lars Bern

#16 - - Erik :

> Lars Bern "ett blindtest på en tillräckligt stor population under tillräckligt lång tid" antar att det även kräver en kontrollgrupp också och här visar det naturvetenskapligaforskningsidealet sin svaghet ty detta med kontrollgrupper har sina aber, då det ligger en vetenskaplig motsägelse i begreppet. Ty en kontrollgrupp är en slumpvis hopsamlad människogrupp. Just av den orsaken så är varje kontrollgrupp unik – det ingår ju helt unika och olika människor i varje kontrollgrupp. Gör man om ett experiment, men med en annan kontrollgrupp,får man ju också olika svar från de olika grupperna. I och med detta faller det naturvetenskapliga forskningsidealet på sin egen tes. Säg att jag ska testa Volvos nya bil i olika avseenden. Som kontrollgrupp har jag helt random grupp av olika begagnade bilar (från hela världen) av olika märken – körda av olika förare (vissa aggressiva andra lugnare) samt att bilarna är olika väl omhändertagna och reparerade. Då blir ju varje ny test mot varje ny kontrollgrupp helt olik – därför ovetenskapliga enligt det naturvetenskapliga forskningsidealet. Människor är ju mycket mer individuella än bilar! All forskningen har sina svagheter. Sanningen blir till slut något luddig. Pust...


Svar: Det handlar om att välja en statistiskt relevant och tillräckligt stor grupp. Det är betydligt enklare att testa ett preparat som homeopatiskt silver mot vatten än att testa en så komplex produkt som en bil. Så jag tror absolut att man borde kunna göra ett blindtest som ger ett tolkningsbart resultat. Personligen skulle jag gärna se ett sådant test för att bli helt övertygad om kolloidalt silvers alla goda egenskaper som olika enskilda personer vittnar om. Det vore som jag skrivit mycket intressant att även testa det ihop med den antibiotika som ges till djurbesättningar som lever tätt sammanpackade.
Lars Bern

#17 - - Erik :

Intressant när forskare, och vi övriga dödliga, använder oss av begreppet "vetenskap". Det hör man ju på ordet att här skapar vi ett veteende. Vetenskapen hittar sålunda inte fakta utan den konstruerar fakta. Under konstruktionens gång använder den sig av språk och språk ger uttryck för värderingar som inte är fakta. När jag slog pannan blodig med Wittgensteins aforismer så föll tillslut pollett ner. När vi klara att särskilja språkets logiska del från den värderande delen vet vi vad vi vill mena med vad vi vill ha sagt. Slutsats; strippar vi språket på alla värderingar får vi till slut bara ekvationer kvar - om än i textform. Det var vad Wittgensteins ville visa oss. Ett rent forskningsspråk skulle alltså vara matematiskt, för det är bara där vi hittar sanningen. Känner man till detta så förstår man också att det går att trixa mycket i vetenskaps namn.

#18 - - Lars Henrik:

Mycket bra att du följer upp denna historia Lars!

#19 - - Erik Edlund / MatFrisk Blogg:

Anonym skriver: "Det som är nackdelen med detta preparat är att du höjer förbränningen..."

och

"Nackdelen är att alkoholen inte fungerar heller när du intar kolloidalt silver/silverjoner."

Kan du utveckla dessa två intressanta synpunkter? Är det berusningen, baksmällan eller något annat som uteblir? Måste du äta mer eller går du ner i vikt av den ökade förbränningen, hur stor är skillnaden?

mvh / Erik Edlund

#20 - - Bo Zackrisson:

Som jag nämnde ovan så har det kolloidala silvret tidigare varit föremål för debatt. Den 1 oktober 2010 sände Vetenskapsradions Veckomagasin en debatt mellan Anders Sultan (som tillverkar KS i Sverige) och Christina Rudén, professor i toxikologisk riskbedömning vid KTH. En tuff debatt som var och en kan lyssna på och dra sina slutsatser av. Jag hoppas att länken fungerar:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/67390?programid=415&_suid=143168581547008769168863072991

För en vecka sedan intervjuades doktoranden Susanna Sütterlin i Vetenskapsradions Veckomagasin:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/538797?programid=415
Mycket att lyssna på och att reflektera över...

#21 - - Stefan:

Kanske nåt för Uppdrag Granskning?
http://www.svt.se/ug/

#22 - - niklasp:

Hej Erik Edlund!

Produkten kolloidalt silver består av silverjoner samt små partiklar av silver. Det är stor skillnad hur dessa påverkar kroppen som jag har uppfattat själv genom att inta dessa.
Flaskan, preparatet, är förseglat i en mörkfärgad flaska av en anledning att solljuset gör att silverjonerna avtar i mängd.
Stor skillnad att köpa från en affär då flaskan vart framme på "disken" och fått solljus gentemot att beställa på "nätet". Testa själv så märker du direkt.

Att förbränningen ökar känner jag. Jag har tränat mycket i mina dagar och vet hur en ökad förbränning utmärker sig kroppsligt. Som att äta ett egg sen gå en lång promenad. Du blir varmare i kroppen, avger energi genom att fett förbränns, egg ökar med förbränningen. Jag blir lätt "speedad" med andra ord. Jag sover väldigt lite när jag intar preparatet, svårt att somna och pigg på morgonen. Nackdelen jag tror är att det är lätt att överarbeta och tro att man orkar mer än man gör. Det är en nackdel då det i förlängningen gör en utbränd.

Ett sätt av intag jag har testat är att byta ut nässprej medlet mot preparatet. läst att någon annan testat detta. det är helt fantastiskt vilken kick du får när man intar det genom nässprej. varför jag gör det är för att de mesta sjukdomar kommer in genom näsan. Men som sagt man blir för pigg.

Att alkoholen inte fungerar är nog en biprodukt av den ökade förbränningen. räcker med att spreja näsan med silverjoner så försvinner berusningen. vet inte om du kan ta det dagen efter för att få bort en baksmälla. kan testa i morgon och återkomma.

niklasp

Svar: Oaktat alla upplevelser som denna av det kolloidala silvrets egenskaper, tror jag det är nödvändigt att göra ett kontrollerat blindtest på en tillräckligt stor population för att vetenskapligt kunna skilja placeboeffekten från en rent medicinsk effekt.
Lars Bern

#23 - - Ingemar Ljungqvist:

Idag hade vår journalist Anna Böhlmark avtalat tid kl 10.00 med doktoranden Susanne Sütterlin, för en intervju, där den viktigaste frågan var om hon överhuvudtaget hade använt sig av kolloidalt silver på sina bakterieodlingar. Då hon väntade utanför hennes kontor på henne, dök istället Åsa Melhus upp - och beordrade Anna B att försvinna- med hot om polishämtning. Det var andra gången inom en vecka som Åsa M använde sig av maktmedel för att hennes doktorand skulle slippa svara på vetenskapliga frågor.
Ca en timme senare fick Anna telefonkontakt med intervjuobjektet Susanne S. Hon ville inte svara på den ursprungliga frågan utan ombad vår journalist att läsa hela avhandlingen:. "Det står i den vilket svaret är".
I avhandlingen på mer än 100 sidor har vi inte kunnat finna att man på Uppsala Universitet någon gång provocerat sina bakterieodlingar med just kolloidalt silver.
Men vi kan ha missat det. Läs gärna själva. Länk finns i Lars Berns inlaga.
Vår enda slutsats utifrån Åsa Melhus agerande är: "Har hon något att dölja ?"
Ingemar Ljungqvist, chefred. 2000-Talets Vetenskap

Svar: Ett högst komprometterande uppträdande från Melhus sida. Verkar vara en riktigt otäck dam.
Lars Bern

#24 - - Anonym:

Lars, ditt argument (#16 till mig) som jag tokar det: att bilar skulle vara mer komplexa än vi människor finner jag “intressant", om jag skall utrycka mig diplomatisk. Bilar är serietillverkade och vi vet allt om dem i och med att vi tillverkat dem själva, eller hur? Bilar konstruerar vi efter tycke och behag. Människor däremot är individuella och vi har ingen kontroll på konstruktionen. Du fattar. Sedan nämner du ”statistiskt relevant och tillräckligt stor grupp.” Ja… Och om jag då vill kontrollera dina forskningsresultat så sammanställer jag en “relevant och tillräckligt stor grupp” och i och med att människor är så oerhört mer komplexa och individuella än bilar, kommer jag alltid få ett annat resultat i både den försöksgruppen så väl som i kontrollgruppen. Det finns en svaghet i all forskning – ty ”sanninge” finner vi bara inom logiken och i nästan all matematik (undantag Kardinaliteten).

Nej mitt förslag är istället att i överge det naturvetenskapliga forskningsidealet och i stället genomföra en kvalitativ forskning. Alltså att djupintervjua tillräckligt många människor som avvänder kolloidala silvrer. Spela in varje intervju och leta efter samband. Då kringgår man problemet med kontrollgrupper som alltid är olika. Varför skulle en sådan forskning vara mindre sann?Svar: Läs vad jag skrev en gång till "Det är betydligt enklare att testa ett preparat som homeopatiskt silver mot vatten än att testa en så komplex produkt som en bil." Homeopatiskt silver är en enklare produkt än en bil som du tar upp som exempel, jag har inte påstått att en människa är enklare än en bil.

Den metodik du föreslår är helt ovetenskaplig och bevisar ingenting mer än vad några människor upplevt. För att det du föreslår skall fungera måste du testa alla människor, alltså även alla som inte märkt någon effekt alls eller som inte använt preparatet. Om man verkligen vill veta vilken effekt preparatet har är det nödvändigt att göra ett blindtest under strikt kontrollerade omständigheter, annars blir det som att fråga troende om de fått hjälp av sin gud.
Lars Bern

#25 - - Anonym:

-> niklasp Ja du har nog rätt där... Jag är också närmast något man kan kalla för amatörelit när det kommer till träning. Är LCHF-are och våra hönor producerar mer ägg än vad vi orkar äta. Har också märkt att jag sover dåligt. Inte bra när man inte får en blund på 48 timmar. Nu var det iofs ett ta sedan jag intog silvervattnet. Kan det vara så att silvervatten ökar förbränningen och via någon växelverkan påverkar sömmen - men det är ju så mycket som påverkar sömnen här världen. Jag tänker därför göra ett litet experiment, på min fru. Hon får inta silvervatten och jag inte, så får vi se. Intressant detta.

#26 - - Anonym:

Lars, du har onekligen en poäng där att låta testa på alla människor. Men vad du försöker att framhäva (min tolkning) är väl att alla människor då skulle reagera på samma sätt av kolloidala silvrer? Trots att vi alla är individuella. Sedan ger din: ”statistiskt relevant och tillräckligt stor grupp” just ett STATISTISK svar. Min poäng är att all forskning har sina svagheter. Vill bara ha framfört att vetenskapen har bara sina gränser. Vi kommer nog inte längre här och jag vill inte gräva ner mig i ett skyttegravskrig i onödan.

#27 - - Anders Sultan:

Åsa Melhus har slängt grus i maskineriet vad gäller kolloidalt silver (KS) allt sedan Rapport på uppdrag av Livsmedelsverket hängde ut produkten i TV redan 2007. En söndagskväll så att så många som möjligt skulle titta. Sedan var det samma visa 2010 i samband med att EU som enda världsinstans förbjöd silver (och guld, vanadin, svavel och totalt ett trettiotal mineraler och spårämnen) från att användas i kosttillskott. Vi vet ju att EU skapats av de stora kemijättarna/läkemedelsindustrin och tvärt emot den officiella storyn om att man är emot karteller, bygger på skapandet av en enda gigantisk kartell som gynnar just de stora gossarna.

Åsa Melhus är nog det mest uppenbart jäviga man kan hitta, speciellt när man tittar på de argument hon använder för att försöka få bort silver från marknaden. Hon har lyckats med Hansaplasts silverplåster och Niveas silverdeodoranter, vilka försvann redan 2007, men kolloidalt silver kan hon glömma...

En produkt som till 99,999% består av vatten, är det inte så lätt att förbjuda nämligen. Speciellt inte när uppemot 100.000 människor i Norden använder produkten med fina resultat. I USA räknar man med 10 miljoner användare och Holland har ca en miljon användare.

#28 - - niklasp:

19:44:26 - Anonym, verkar vara rasist.

Är folkslag individuella helt plötsligt? enligt SVT kommer vi alla från samma livmoder.

#29 - - Erik:

Sorry, glömde fylla i namn. Inte lätt när man ständigt är på resande fot och använder olika datorer. -> niklasp definiera ordet folkslag. Baserar du ett folkslag som en kulturell skillnad, åsiktsbaserade skillnader eller på genetik? Ingen människa är den andre lik. Inte så svårt att se, kanske? Accepterar man en politisk agenda som vill göra gällande att ett folk är bättre än ett annat, lägger man också grunden till att anse sig ha rätten att utplåna dem med känt resultat från 30-talets Tyskland. Det går väl bra att göra ända tills man själv drabbas av samma synsätt – då fastnar skrattet i halsen.


#30 - - Bo Zackrisson:

En av den akademiska forskningens grundsatser är att den ska vara öppen, oberoende, transparent och mottaglig för kritisk granskning. Tyvärr är den akademiska forskningen idag till stor del lagd på "marknaden", vilket har försvårat transparensen och öppenheten, eftersom stora pengar riskerar att gå förlorade eller blir omöjliga att tjäna in. Det var jag som för några år sedan hittade Åsa Melhus patent (se min kommentar #7 ovan). Här har således Åsa ett kommersiellt egenintresse av att misstänkliggöra konkurrerande produkter på marknaden. Häromdagen hittade jag ytterligare ett komprometterande och kommersiellt jävsintresse hos Åsa. Det visar sig att hon förra året sjösatt ett eget litet aktiebolag tillsammans med sin gubbe Håkan, även han forskare vid Uppsala universitet. Bolaget, som heter Micropharmics AB, ska "bedriva verksamhet inom forskning, utveckling, rådgivning, utbildning och försäljning av och om produkter och tjänster inom mikrobiologi och farmakologi samt därmed förenlig verksamhet."
Se gärna själva:
http://www.allabolag.se/5569010449/Micropharmics_AB
När akademisk och kommersiell verksamhet blandas samman, bör vi som medborgare var extra kritiska. Att Melhus och medarbetare dessutom gör allt för att förhindra insyn, vägrar svara på journalister frågor, hotar med polis etc. - bör vi vara särskilt misstänksamma.
Bo Zackrisson
redaktör för LCHF-magasinet och 2000-Talets Vetenskap

#31 - - Dorothea:

Hej,

Här kommer en länk till en studie av Mads Bred Georgsen, Köpenhamns Universitet år 2007. En mängd intressanta studier och litteratur återfinns i käll- och referensförteckningen.

https://drive.google.com/file/d/0B8UNLQn2yEL2dkxVejY0VTQwcUE/view


Svar: Bra, tack för den länken. Titta på denna länk om nanosilver och HIV-virus t.ex.
http://www.jnanobiotechnology.com/content/3/1/6
Lars Bern

#32 - - Yrva:

Jag har förbrukat över 40 l colloidalt silver genom åren, i syfte att få bort fästingsmitta ur organismen, då inte långtidsanvändning av antibiotika hjälpt. Helt klart är, av mina egna empiriska erfarenheter, att colloidalt silver hjälpt mig. Fått röda ringar och blivit mycket sjuk alla 3 ggr. efter kontaminering av diverse virus och smittor från fästingar. Långa månader med antibiotika hjälpte inte, vilket däremot silvret gjorde. Jag överdoserade ett tag, fick då problem med lederna, tog då ett halvt dricksglas. Numer tar jag en full sjukhuskopp i plast, varje dag. Inga problem med sömnen, blir inte "uppskruvad".

#33 - - Göran Fredriksson:

Är detta något som talar för kolloidalt silver?

http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3921795.ece?extcmp=newsletter|15240583|2015-08-07

#34 - - Illwill:

"Mitt råd till alla är att testa denna produkt om du är sjuk ofta. Var inte rädd heller för att överdosera. har druckit detta som vatten. "

Helt rätt, du har druckit...vatten. Sockerpiller fungerar på vissa (okunniga, mindre intelligenta), men tyvärr så fungerar det inte på som inte går på vad som helst.

Hade kolloidalt silver haft den positiva effekt som tokstollarna påstår så hade man kunnat hitta artiklar i seriösa tidskrifter om det (Lars Berns länkar ovan vet han nog själv är absurt löjliga, och ingen skulle använda sådant trams som referenser, precis som man inte använder Wikipedia som referens på den nivån).

Ta någon som Yrva här ovan, som använder antibiotika (i månader?) mot virusinfektioner och eukaryota parasiter där antibiotika självklart inte hjälper (inte en chans att en läkare skrev ut antibiotikan mot sådant, så hon har väl dessutom doserat själv). Hon blir inte "uppskruvad" av att dricka vatten med en handfull silverjoner i (surprise!). Allt hon skrev är perfekt exempel på hur okunniga människor är villiga att tro på vilken idioti som helst (kolloidalt silver, religion, vad man nu föredrar) och...


....hmm, jag menar: jag kan fixa alla era problem, allt ni behöver göra är att skicka 500 spänn till mig som ett "seed", så skickar jag tillbaka en tjuga som ni skriver "hjälp mig" på, för att sedan skicka tillbaka tjugan tillsammans med en annan femhundring!

Upp