Kan man lita på placeringsråd från SEB?

Jag har tidigare påpekat det olyckliga i att banken SEB i sin rådgivning låtit sig styras av den tidigare chefsekonomen och nymalthusianen Klas Eklund. Han är en av landets mest uttalade klimatalarmister tillsammans med personer som Anders Wijkman, Johan Rockström och Bo Ekman. Ingen av dessa har någon erfarenhet som klimatforskare, men de leder trots det den kvasireligiösa klimatdebatten.

Mina farhågor för SEB besannas återigen av ett placeringsråd på bankens webbsida kallad greenroom. Det har skrivits av en dam vid namn Anette Andersson som av allt att döma tagit djupt intryck av alarmisten Eklund. Rubriken frågar vems tillgångar som blir värdelösa framöver? Hon tar upp ett av Eklunds favoritteman, nämligen det som kallas stranded assets.

Skrivningen hänvisar till olika initiativ från den gröna rörelsen och från FN för att minska investeringarna inom fossil energi och att dessa skulle kunna leda till att fossila reserver blir värdelösa. Detta är en tanke som ofta vädras av människor inom den gröna rörelsen i deras försök att få kapitalmarknaden att fly placeringar inom oljeindustrin.

Den gröna rörelsen fick nästan frispel tidigare i år när den lilla filantropiska Rockefeller Brothers Fund deklarerade att man skulle sälja av alla innehav inom oljeindustrin. Det hypade budskapet var att den hyperförmögna Rockefellerfamiljen skulle sluta att investera i olja och gas. Sanningen däremot var den att den lilla fonden, som kanske omfattade någon promille av familjens tillgångar, inte sa något om hur resten av förmögenheterna var placerade.

Omfattningen och placeringen av Rockefellerfamiljens förmögenhet är idag en av de bäst bevarade hemligheterna på aktiemarknaden. Den filantropiska fonden från 40-talet har bara till syfte att vara ett litet PR-fönster, varför man har anledning misstänka att man bara varit ute efter att manipulera aktiemarknaden. Vi får inte glömma bort att myten om Peak Oil som började spridas av Romklubben på 70-talet även kan spåras till Rockefellerfamiljen. Myten hjälpte under många år upp oljepriset på skyhöga nivåer, vilket givetvis ökat familjen Rockefellers förmögenheter mångfalt.

När jag läser vad SEB skriver om oljan kommer jag osökt att tänka på 80-talets dåligt underbyggda larm om skogsdöden. Media var fulla av reportage från döende skogar och forskare varnade för framtida virkesbrist. Skogsbolagen skulle gå omkull på löpande band och skogstillgångar skulle bli värdelösa. Säkert var det många skogsägare som fick råd att sälja av sin skog för att rädda vad som räddas kan. De har idag anledning att ångra sig djupt och de som köpte deras ”döende” skogar kan skratta hela vägen till banken. Under hela denna period av hysterisk tro på skogsdöd fanns det forskning som visade att hypotesen bakom larmen inte höll. Ingen ville dock lyssna. Med facit i hand vet vi att utvecklingen gått åt exakt motsatt håll, skogarna växer allt bättre och värdet på skogsmark bara stiger.

Banken återger även helt okritiskt ett högst tveksamt påstående om att den fossila energin är subventionerad med 5,3 miljarder USD årligen. Den siffran bygger på beräkningar gjorda av den hyperalarmistiska ekonomen Nicolas Stern. Hans tidigare beräkningar av kostnader för den globala uppvärmningen baserat på overifierade klimatmodeller, har visat sig sakna all förankring i faktiska observationer. Att på detta sätt bygga sina råd på extrem alarmism inger inget förtroende för SEB.

Den observerbara verkligheten är att vid en högre koldioxidhalt har växter lättare att ta upp den koldioxid som behövs för fotosyntesen. FAO:s statistik visar därför att under perioden 1961 till 2013 så steg spannmålsproduktionen i världen med 200%, sannolikt till stor del tack vare högre koldioxidhalt från fossilförbränning. Det ackumulerade värdet under 50-årsperioden 1961-2011 är 3.500 miljarder USD. Det prognostiserar värdet av denna positiva externalitet uppskattas till ytterligare 11.600 miljarder USD fram till år 2050. Varför förtiger SEB detta viktiga ekonomiska faktum?

Det som slutligen helt raserar förtroendet för bankens rådgivning är när man plötsligt likställer bristen på färskvatten på många håll med stranded assets. Det visar att man inte ens vet vad man talar om. Hur skulle en brist kunna vara en stranded asset? Resonemanget blir desto mer förvirrat om man betänker att bristen på färskvatten är något som driver upp efterfrågan på just fossil energi.

Som exempel tar banken upp Kaliforniens vattenbrist som är akut och som allvarligt kan hämma statens ekonomiska utveckling. Israel har ett långt mer utsatt läge än Kalifornien, men man har inte längre någon vattenbrist. Israelerna har satsat massivt på innovativ teknik för avsaltning av havsvatten. Kaliforniens politiker har mest stirrat sig blinda på att jaga ofarliga koldioxidutsläpp och har glömt att satsa på avsaltning av havsvatten för att kunna svara upp mot efterfrågan. Detta har inget att göra med stranded assets, utan är bara orsakat av en hysterisk klimatpolitik av samma snitt som tydligen styr SEB:s placeringsråd.

Banken kommer sedan med ett fullständigt uppseendeväckande påstående att s.k. förnyelsebar energi nästan inte subventioneras alls. Verkligheten är något helt annat, massiva politiska åtgärder för att tvinga in den förnyelsebara energin på marknaden har kraftigt drivit upp elpriserna inom EU så att vår industris konkurrenskraft allvarligt skadats. I Tyskland där man gått längst måste industrin idag betala tre gånger så mycket för sin viktiga el som den amerikanska industrin.

Låt mig bara nämna ett exempel – Elon Musks hyllade Teslaimperium som lyft 4,9 miljarder USD i skattesubventioner men som trots det aldrig visat något överskott. Företaget är skyhögt värderat på börsen tack vare politiska placeringsråd av samma typ som de SEB ger. I mina ögon är Teslaimperiet skrämmande likt en sprängfull bubbla.

Nu försöker Musk rädda sitt projekt genom att sälja sina batterier för hemmabruk till hyperförmögna som vill kokettera med sitt miljöengagemang. Han har redan sålt en massa bilar till samma förmögna människor, bilar som ofta laddas vid dieseldrivna laddstationer. Om det är någon typ av investering som banken borde varna placerarna för så är det den typen. Det går att rada upp hur många exempel som helst, och gröna företag går omkull på löpande band.

SEB skriver att världen befinner sig i transformeringsfas där länder och företag går över till mer förnyelsebar energi. Så frågan är kanske: är användning av fossila bränslen en finansiell risk eller överhuvudtaget lönsamt? Skrivningen är på gränsen till bedräglig. Ser man till den förnyelsebara energin så står den för någon enstaka procent globalt sett om man inte räknar vattenkraft. Andelen ökar knappast märkbart, medan efterfrågan på fossil energi fortsätter att vara mycket stark i större delen av världen. Kina och Indien satsar massivt på en utbyggnad av sin elproduktion baserad på fossil energi under de kommande decennierna. Man stödjer även en rad andra utvecklingsländers utbyggnad av fossilbaserad elproduktion. Varför försöker SEB ge sken av att den bästa investeringen är förnyelsebar energi när fakta talar ett helt annat språk?

Det som oror mig kanske mest när jag läser SEB:s starkt politiserade placeringsråd är att Wallenbergs av allt att döma tycks ha tagit intryck av dessa nymalthusianska värderingar. Det är känt att de ansvariga Wallenbergarna gärna deltar i olika tankesmedjor och opinionsinstitut där dessa värderingar odlas. Att Wallenbergs är starkt påverkade av den nymalthusianska tidsandan har jag utvecklat i min nyligen utkomna bok: Varför försvinner våra kronjuveler? Där redogör jag för en rad företagsaffärer där stora värden gått till spillo och där viktiga industrigrenar getts upp, sannolikt till följd av den syn på utvecklingen som avspeglas i bankens placeringsråd.

Så, svaret på den rubricerade frågan måste tyvärr bli – NEJ!

http://www.nytimes.com/2015/05/30/world/middleeast/water-revolution-in-israel-overcomes-any-threat-of-drought.html?_r=1

 http://www.latimes.com/business/la-fi-hy-musk-subsidies-20150531-story.html#page=2

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/05/31/wind-farm-subsidies-facing-the-axe/

 

 

Näringsliv | Etisk förvaltning, Indien, Israel, Kina, Klas Eklund, SEB, Wallenberg | |
#1 - - Sigvard Lindqvist:

Själv brukar jag svara när SEB ringer att jag har inte råd att ta era råd.

Allt efter en kraftig förlust på Sandvik, tack vare ett investeringsråd av SEB.

#2 - - Göran:

Fantastisk artikel Lars! Jag gillar verkligen när du tar fram fakta så här och presenterar den med ett lysande språkbruk.

År 2012 tillverkades 66 miljoner bilar i världen. Om det från år 2016 skulle tillverkas bara batteridrivan bilar så kan vi producera bilar till år 2021. Sedan är allt litium till batterierna slut. Batteridriva bilar på de batteriertyper vi känner till idag har ingen som helst framtid.

Jag kan påtala att detta redan är känt av en del finansiella rådgivare som redan för flera år sedan påtalat detta och avrått från att placera pengar i elbilsprojekt. Jag tror SEB har missat att läsa det.

#3 - - Björn i Bromma:

Diverse sk "gröna fonder" har funnits ett antal år nu, men det verkar som att antalet har vikt ned sig. Personligen så fastnade jag aldrig i detta hokus-pokus utan satsade på vanliga sketna och billiga indexfonder med lägre risk, vilka har gått bra över tid, netto efter diverse avgifter och avkastningsskatter.
Obegripligt att man ojar sig om färskvatten? Man verkar vara oinformerade och obildade. Hela den arabiska halvön försörjs med avsaltat havsvatten via tekniken omvänd osmos. Där finns inga som helst sjöar, vattendrag med sötvatten.

#4 - - Per Eriksson:

Minst en av "Wallenbergarna" är övertygad klimatalarmist och hela sfären är hårt anfäktad av en sjukdom som heter politisk korrekhet.

Industrin står numera inte högt i kurs hos denna gamla industriadel men de rör sig i takt med (den svenska) tiden och vem kan förebrå dem med hänsyn till att landets politiska företrädare indirekt har deklarerat att billig energi är ett djävulens påfund - billig energi = industri = välstånd.

#5 - - Anonym:

Du har lite fel om batteriet i Tesla bilen. Den är lätt att byta ut och kan utföras under 1 minut. Men för övrigt delar jag din analys av Tesla.

#6 - - Erik:

Placeringsråd från SEB? Om man inte har tillgångar - som övertiger skulder - vilket det flesta inte har, är det bästa rådet Nr 1: amortera av. Amortera istället för att placera om du inte vet vad du gör. Att det finns amorteringsfria lån är inte klokt och än värre att människor går på dem. Nr 2 gå in på http://compriser.se och jämför bolån och eventuella blankolån. Byt till den som har lägst ränta. Ju mindre du betalar i ränta ju snabbare kan du amortera av. I dag har svenska folket ca fyra gånger BNP bara i bolån. När USA måste stärka USD gör dem det igenom att höja räntan. Då kommer bostadsbubblan att spricka i Sverige. Ni som har bolån och prompt vill spekulera sätt in pengar på sparkonto och skit i det så kallade insättningsgarantin. Går banken i kvad kommer dem att kvitta bolåneskulden mot er besparingar i slutända i vart fall. För när banker går i konkurs köps de bara upp av andra banker och era bolånen kommer då med på köpet och era tillgångar kvittas mot era lån. Så länge ni har skulder äger ni inget alls. Du kan få 10 % i ränta på om du binder pengarna på 3 år på ett konto utan insättningsgaranti.
https://www.4spar.se/?utm_source=compricer&utm_medium=cpc&utm_campaign=compricer

Det rådet är bättre än att spekulera eller än värre lyssna på bankernas placeringsråd i deras egna så kallade blandfonder som max följer kursindex.

#7 - - Svante1:

Tänker med egna hjärnan... och satsat tungt i Lundin Petroleum och brittiska oljebolaget Enquest.....

#8 - - bom:

#5Du har inte begripit! Vad kostar ett nytt Teslabatteri? Tiden för byte en minut ar irrelevant mot kostnaden. Den indikerar bara att byte blir nödvändigt förr eller senare och att priset blir ruinerande! Läs igen! Försök förstå.

#9 - - Göran:

Till att börja med bör man inse att banken endast vill tjäna pengar på dig och inte åt dig.

Välj förvaltare som har principen att endast ta ut avgift när du tjänar pengar på din placering och inte när placeringen går noll eller gör förlust. Det går även att lägga till, där förvaltaren även ska investera i samma placering. Det finns även placeringar där förluster måste återhämtas innan ny avgift kan tas ut av dig.

Vad gäller investering i den fossila industrin. Placera i bolag som bygger infrastrukturen. Då blir placeringen oberoende av priset på den fossila varan.

#10 - - Ingvar:

Bra artikel. Vad gäller placering av pengar så inte kan man lita på banker. Det är inte råd de ger, det är försäljning av egna produkter. Tänk själv eller anlita oberoende rådgivare som inte tjänar pengar på dina pengar utan tar betalt för råd endast

#11 - - Fredrik:

En artikel på SvD som försöker sig på en direktkoppling mellan avkastning och koldioxidutsläpp

http://www.svd.se/ren-forlustaffar-att-investera-i-borsens-smutsigaste-bolag/om/hallbar-finans

#12 - - Bengt-Ove Högström:

Ja Lars du har rätt när det gäller SEB och Klas Eklund. För c:a 20 år sedan när jag gick min dagliga ronda genom fabriken var sista stationen den kur som personen som ansvarade för utleveranser till Volvo Lv & Scania. Personen ifråga ville alltid höra hur affärerna gick. En dag var mitt svar "Jag kan inte svara dig för läser jag DI eller Veckans affärer så går det inte alls men likt förbannat gör det det." Hans replik var att skit i alla börskommentatorer för de tittar på fel saker. Han talade om för mig vad jag skulle göra. Han hade helt rätt. En dag kom han och sade upp sig. Orsaken var att han hade tjänat tillräckligt.
Han hade ingen skolning högre än folkskola men sade alltid "Allt jag kan har min pappa lärt mig".
Hans pappa var en småbrukare i Västerbotten.
Klas Eklund blev ordentligt nedtagen av Göran Persson på en Skandiadag i Sundsvall. S hade förlorat regeringsmakten och KE talade vitt och brett om vilka fel regeringen hade gjort. När GP äntrade scenen talade han om att det var KE:s råd de hade följt. Talesättet "Tomma tunnor skramlar mest" stämde på KE.

#13 - - Lasse:

Oljebolagen går ihop och efterfrågar en reglering av CO2 utsläppen.
Gas bör vara förstahandsvalet framför kol.
Vem utvinner gas?

#14 - - Erik:

#13 Vem utvinner gas? Ryssland!

#15 - - Kenneth Johansson:

Kom just att tänka på något. Det närmar sig ju när dollarn kraschar, men hur gör vi i Sverige. De stora bankerna har ju mer eller mindre slutat att använda kontanter. Bankerna kan göra vad de vill här. Om det vill sig illa har svenska folket inga pengar alls att handla för eller så. Bankerna kan lägga beslag på alla pengar själva, något lurt är det iallafall att de ska sluta använda kontanter trots svenska folkets motstånd mot detta.

#16 - - Erik:

Kenneth Johansson: Var gång du sätter in pengar på ditt bankonto, eller att din arbetsgivare gör det åt dig, så har banken en skuld till dig, på samma belopp som sattes in till ditt bankonto. Den skulden redovisar banken till Riksbanken. När du tar ut dina pengar från en bankomat, i from av kontanter, förvinner bankens skuld och även detta redovisas till Riksbanken. Banken kan alltså bara ha skulder (om vi skiter i detta med ränta och lån ett ögonblick). När du får din elräkning, är pengar eller är det en skuld? Din elräkning är en skuld, och pengar, för elbolaget kan inte handla mat till firmafesten på Ica ens för din elräkningen och hänvisa till att du ska betala festen genom att visa upp din elräkning för tanten i kassan. När du betalar dina räkningar överför du bara bankens skuld till elbolaget som också har ett bankonto; och på så viss flyttar bara bankerna sina skulder mellan varandra. Försvinner kontanterna betyder det i klartext att alla banker får en skuldavskrivning på samma värde som summan av alla kontanter är värda. För hur ska banken kunna betala tillbaka sin skulder om vi inte kan ta ut våra pengar. Och hur skall vi kunna ta ut våra pengar från banken om det inte finns kontanter. Så summa summarum - försvinner kontanterna får alla banker en enorm skuldavskrivning och det är vi som står för den avskrivningen.

#17 - - Göran:

Det finns även en broms inlagd mot bankrusning. Var och en kan faktiskt bara ta ut en begränsad summa pengar under ett visst antal dagar. I bankomat är det en begränsning och i kassan på banken är det en begränsning.

Det finns inga pengar att ta ut från bankerna som motsvarar spararnas belopp. Den s.k. insättningsgarantin kan inte garantera någon bankrusning. Det finns inga pengar för alla om en bank går omkull. Bara en gigantisk bluff, som håller bankerna vid liv.

Hel bankmarknaden är totalt förstör av politikernas regleringar. Politikerna har gjort bankerna till oansvarslösa aktörer.

Och Erik! Bankernas skulder har till och med lyfts ut ur bankerna och in i fonder. Politikerna tvingar bankerna att handla oetiskt för annars skulle de gå omkull.

#18 - - Jan Ivarson:

Med statsministerns förslag om att pensionskassorna skall bli långivare för upprustning av järnvägarna, kommer kanske bankerna att råda sina kunder satsa på järnvägsfonder.

#19 - - Erik:

För en gångs skull håller jag med dig Göran; men det undantaget att du ständigt upprepar att allt är politikernas fel. Det blir ju lite enfaldigt i längden när vi vet att t ex Hillary Clintons sponsor är följande i det amerikansk presidentvalskampanjen.

Citigroup Inc.......................$782,327
Goldman Sachs....................$711,490
DLA Piper.............................$628,030
JPMorgan Chase & Co...........$620,919
EMILY's List..........................$605,174
Morgan Stanley.....................$543,065
Time Warner.........................$411,296
Skadden, Arps et al...............$406,640
Cablevision Systems..............$336,288
University of California..........$329,673
Kirkland & Ellis .....................$311,441
Squire Patton Boggs...............$310,596
21st Century Fox....................$302,400
National Amusements Inc.......$297,534
Ernst & Young........................$297,142
Merrill Lynch..........................$292,303
Credit Suisse Group...............$290,600
Corning Inc............................$274,700
Greenberg Traurig LLP............$273,550

Döm om politiker till marknadsförsäljare istället om du är mer bekväm med det.

Svar: Mycket skrämmande dominans för sponsorer från den ickeproducerande finanssektorn.
Lars Bern

#20 - - Carl Svensson:

Tack för en mycket insiktsfull artikel. Baserat på denna så roade jag mig med en dialog med Anette på SEBs greenroom forum. Det ledde inte till annat än att hon konstaterade att vi inte är överens samt att jag tycks vara avstängd från vidare kommentarer. Problemet är inte här att vinna debatten med logiska argument, problemet är troligen att Anettes hela karriär är sammankopplad med SEBs "green wash" och då är vare sig hon eller banken mottaglig för motargument. I sig ingen ovanlig situation bara bekymmersam när det är med andra pengar hon leker.

Svar: Man behöver ju inte anlita banken, vilket jag slutat med när det gäller placeringar.
Lars Bern

#21 - - Åke Sundström :

Rätt att gissla Klas Eklund, som är den svenska klimatdebattens allra största skurk - inte på grund av vad han skriver utan för allt han förtiger. Rockström och Wijkman är däremot ointressanta och patetiska andraplansfigurer, som läroboksförfattare Eklund utan svårighet skulle krossa om han nu bestämde sig för att reparera sin sargade intellektuella heder och börja tala sanning.

Nej, de enda jämförbara bedragarna är våra övriga ekonomiprofeter. Ingen nämnd och ingen glömd; professionen är nämligen strikt maktlojal och i den meningen genomkorrumperad. Fast mest besynnerligt uppträder parhästarna Marian Radetzki och Nils Lundgren, som å ena sidan kallat sig klimatskeptiker och jämfört växthusmytologin med en "fatwa", men samtidigt vägrat ta avstånd från den extrema straffskatt på koldioxid som är klimatnojans konkreta verktyg. Man låtsas inte förstå innebörden av sin egen kritik, uppenbarligen därför att konkurrensneutrala energiskatter skulle betyda slutet för det olyckssaliga svenska kärnkraftsäventyret.

Det konstiga är att du själv, Lars Bern, avstår från att kritisera detta dubbelspel. Hög tid att tala ur skägget och leverera de besked du utlovat om vad din klimatsyn betyder för energipolitiken i allmänhet och för svensk kärnkraft i synnerhet.

#22 - - Erik:

Carl Svensson: ja, jag såg att argumentationen på greenroom forumet kom härifrån. Tyckte lite synd om Anette som verkar vara en bra tjej! Tänkte hjälpa henne lite på traven med IKEA-exemplet gällande grön energiomställning. Problemet är bara att IKEA är en stiftelse. Hur investerar man i en stiftelse? På tal om IKEA bevisar det att börsen egentligen inte behövs. Det tar bara längre tid att expandera. Mycket likt tysk exporterande näringsliv, där många små familjeföretag under flera generationer investerat långsiktigt. Vad har herrarna här egentligen emot IKEA? Är det är att kreti och pleti kan känna sig rika?
Bra sängar var alltid varit en viktig investering. Investerade tidigare i svindyra sängar till barnen men den senaste sängen till landstället kom just från IKEA. Har aldrig sovit bättre. Du måste upp i ca 5000 för en 160 cm säng innan du får kvalité - exklusive bäddmadras. Det är i vart fall en bråkdel av vad du annars måste betala för Hästens säng. Stålet i string pocket fjärdarna håller inte högre kvalité; inte heller träramen osv, osv. När du betalar för Hästens säng, är hälften av priset marknadsföring. Folk med pengar lurar man lättare än fattigt folk. Rika människor tror de investerar i kvalité, när det i själva verket är marknadsföringen de betalar för. He he ...

#23 - - Göran Fredriksson:

Jag såg en filmsnutt på TV2 Forum för ett par dagar sedan. Den var gjord av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Där åskådliggjordes hur svårt det är att göra datormodeller som räknar ut hur framtiden kommer att bli. Detta åskådliggjordes med ett biljardbord.

Att räkna ut vart bollen skulle hamna efter en krock påstods vara ganska lätt. Men för att räkna ut var den hamnar efter 9 krockar (antag att man kan stöta så hårt med kön) måste man beakta gravitationen från de människor som står runt biljardbordet. För att räkna ut var den hamnar efter 56 krockar kräver att hänsyn tas till alla partiklar i hela universum. Enligt MSB således.

Det vore intressant att få svar på frågan om MSB tror att det går att räkna ut hur klimatet kommer att bli.

#24 - - Bad News:

Självklart ska du som konsument aldrig lita på något "råd" från en bank! Banktjänstemän har ingen ekonomisk utbildning och saknar kännedom om grundläggande koncept för finansiell värdering och prognos. De är försäljare av "produkter" som består av att du ger bort dina pengar till dem.

Elon Musk ska kolonialisera Mars. Det är därför han sysslar med solenergi, batterier, elektriska fordon och rymdraketer. Han drar fördel av att de branscherna är hårt politiskt subventionerade för att utveckla stordriftssätta produktion av de teknologier som behövs för att kolonialisera Mars. Även Hyperloop innehåller relevant teknologi för Mars med lågtrycksmiljö och storskalig solelektriskt drivet maskineri. Han ska till Mars, han menar det på allvar. Han sysslar inte med solceller för att han tror att de är användbara på Jorden, även Elon är ju lite realistisk :-)

Upp