Skall vi förbjuda Vänsterpartiet?

 

Politikern Marie Lackenbauer från det kommunistiska Vänsterpartiet vill att vi förbjuder Sverigedemokraterna med motivet, att vi inte kan och inte ska förbjuda tankar och åsikter vi inte tycker om, men vi ska bekämpa varje yttring av en politik som leder till att människor värderas och behandlas olika. Detta är en intressant tanke för att komma från ett av Riksdagens mest extrema partier. Låt oss fundera lite på hur en olagligförklaring skulle kunna motiveras.

Tanken att med förbud begränsa den politiska arenan har framskymtat både här och där inom de etablerade politiska partierna, sedan SD tagit sig in i Riksdagen. På vilka grunder skulle man då kunna motivera en sådan lagstiftning inom en demokrati?

Dels skulle man kunna basera ett förbud på; om ett parti i sitt program och genom förslag i Riksdagen driver förslag som går ut på att diskriminera olika folkgrupper baserat på deras etnicitet eller tro. Mig veterligt har inget parti något sådant på dagordningen eller med bland sina förslag. Vad SD föreslagit är att landet skall begränsa antalet invandrare som skall accepteras, men man har inte särat ut någon grupp på basis av etnicitet eller tro. Där finns alltså ingen grund för att förbjuda partiet.

En annan grund för ett förbjud av politiska organisationer skulle kunna vara att man erkänner en ideologi som accepterar folkmord. Även om övriga partier ihop med alla etablissemangets media hela tiden försöker klistra på SD en naziststämpel, så har jag inte sett annat än att partiet konsekvent tagit avstånd från den ideologin. Om man däremot tittar på Vänsterpartiet, så finns inget konsekvent avståndstagande från kommunismen som historiskt ägnat sig åt betydligt mer omfattande folkmord än nazisternas, och vid senare datum. Partiets tidigare ledare erkände öppet sin tro på kommunismen. Därutöver finns det även religiösa organisationer som inte tar avstånd från folkmord. Ett förbud med denna grund skulle alltså snarast drabba Vänsterpartiet och vissa religiösa grupperingar.

En tredje grund för att förbjuda en organisation skulle kunna vara; att vissa av dess medlemmar gör diskriminerande uttalanden eller brukar våld mot etniska, religiösa och andra oliktänkande grupper. På den punkten verkar SD vara ganska skoningslösa och utesluter snabbt personer som på det sättet bryter mot partiets officiella politik. Härvidlag har samtliga partier på vänsterkanten betydande problem, med medlemmar som ofta intar en starkt antisemitisk hållning utan att bli uteslutna. Att judar snart inte längre kan bo kvar i det vänsterstyrda Malmö är omvittnat. Det är idag ingen tvekan om att i den av vänsterpartierna styrda staden, så bedrivs en politik som leder till att judar värderas och behandlas på ett sätt som får dem att fly staden.

Vänsterpartiet visar ofta sympati för millitanta vänstergrupper som använder våld mot oliktänkande. Alla minns vi valnatten år 2010 när Vänsterns ledare stod i TV-rutan och mer eller mindre uppmanade sina sympatisörer att gå ut på gatorna och slåss. Min erfarenhet är att Vänsterpartiet ofta ser mellan fingrarna med medlemmar som deltar i våldsaktioner och antisemitiska manifestationer. Återigen kommer man fram till att Vänsterpartiet ligger mycket närmare ett förbud än vad SD gör.

Ser man till sympatisörkretsen omkring Vänsterpartiet hittar man kommunismens och antisemitismens apologeter såsom Mikael Wiehe, Sven Wolter, Jan Myrdal och Jan Guillou. Ingen verkar vilja hindra dem från att bli folkkära, mysa i tv-soffor i vänstervridna public service på bästa sändningstid och hyllas för sina kulturgärningar. Det går alldeles utmärkt att ta emot ett pris till den sovjetiska massmördarens Vladimir Lenins ära, utan att bli utkastad ur offentlighetens värme.

I dagens ledare i GP skriver tidningen under rubriken Tolerans av intolerans att Guillou har gång efter annan gjort uppenbart antisemitiska uttalanden och skrivit texter där han förminskar hatet mot judar. I en artikel i Aftonbladet från tidigare i år lät Guillou upplysa de judar som oroar sig för den växande antisemitismen i Sverige att de bara inbillar sig, vidare ljuger de för att få uppmärksamhet (22/2).

Har ni någonsin hört någon ledande Vänsterpartist och för den delen även Miljöpartist eller Socialdemokrat ta bestämt avstånd från dessa massmördares och judehatares sympatisörer?

Att vänsterpartierna och för den delen även vissa inom Alliansen gärna skulle få tyst på SD-kritiken mot den liberala invandrings- och asylpolitiken kan jag förstå. Eftersom folkopinionen mot den politiken växer, så kommer även SD fortsätta växa vilket skapar kaos i de övriga partiernas trånga åsiktskorridor. Att möta det problemet med att förbjuda SD, skulle vara som att stänga säkerhetsventilen på en tryckkokare. Det är illa nog med etablissemangets mot SD riktade Decemberöverenskommelse. Såväl Vänsterpartiet som övriga partier i åsiktskorridoren får nog besvära sig att få väljarna att antingen förstå politiken, eller att ändra den i en mer folklig riktning.

Om man på de grunder jag kan hitta skulle förbjuda något parti eller annan organisation, så ligger Vänsterpartiet bäst till med hästlängder. För egen del lovar jag Vänsterpartiet att jag vältaligt tänker argumentera för att de skall få finnas kvar.

Det kamrater kommunister kallas DEMOKRATI!

Demokrati | Decemberöverenskommelsen, Sverigedemokraterna | |
#1 - - Tallskog:

Ja, det vore ett stort steg framåt för mänskligheten!

#2 - - Rosenhane:

Antropocene fungerar som en mental ventil i dessa tider av eskalerande vänstervansinne och urartad msm-media, tack Lars Bern.
Återigen, SvD:s ledarredaktion är till stora delar en hyggligt frisk ö i eländet medan resten av tidningen är invaderad av extremvänstern. Den infama frågan som Brännpunkt ställde till läsarna igår - Var det rätt av Skavlan att bjuda in Jimmie Åkesson? - säger väl allt om den bedrövliga nivån?
Et steg på vägen till en förändring till det bättre vore ett slopat presstöd, på det att markanaden och verkligheten skulle göra sitt.

#3 - - Björn i Bromma:

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är två helt obegripliga partier.
Det vore onekligen positivt att förbjuda bägge, de är bevisligen samhällsfarliga.

#4 - - Otto Sneider:

Vänsterpartiet är sprunget ur det tidigare Kommunistpartiet. Ett parti som under sovjettiden hade nära kontakter och finansierades till stor del finansierades av Sovjetunionen. Kommunismen har sedan 1900 talets början fram till idag bragt ca 100 – till 150 miljoner mänskor om livet. Den amerikanske democidexperten Rudolph J. Kummels runt 100 miljoner är inte ifrågasatta, Staffan Skott, en av Sveriges största experter på kommunismens illgärningar, anser med stöd av utländska forskare att under 1900-talet är kommunismens offer 150 miljoner människor runt om i världen. De svenska kommunisterna hade under östblockets storhetstid täta kontakter med både Sovjet och DDR.
Mot denna bakgrund är patetiskt att vänsterrörelsens sympatisörer pekar finger åt sina politiska motståndare och öser invektiv mot alla som inte har kommunismen som ledstjärna.

#5 - - Gunnar Björklund:

Kommunist/Socialist, Javisst!! Om alla som studerade Karl Marx, istället studerat Bröderna Marx, så skulle 100 tals miljoner människor sluppit bli mördade i onödan. Kommunister är bra på två saker - att stjäla pengar och dödamänniskor http://www.dn.se/debatt/ungdomar-har-obefintlig-kunskap-om-kommunism/

#6 - - Göran:

#4 Otto Sneider

Vänsterpartiet är bara omdöpt från Vänsterpartiet kommunisterna. Tidigare bokstav för V var VPK. Föga troligt att de flesta medlemmar i partiet bytte några ideologiska åsikter med namnbytet.

Vänsterpartiet och dess medlemmar har förstått att de inte är något vinnande koncept att prata om klasskamp så nu talar i stället om fördelningspolitik, lika värde, diskriminering och jämlikhet. Klasskampen syns nog bara i diskussionen om vinster i välfärden.

Ideologiskt är det nog ingen idé att tala om vänsterpartiet bakgrund efter som den springande punken är socialistisk ekonomi - planekonomi. Det är bara att visa att den ekonomi som V talar om helt enkelt inte fungerar. Jag vet inte hur läroböckerna ser ut idag om planekonomi, om det ens nämns. På min skoltid pratades det om 5-års-planer, men aldrig om att de inte fungerade och orsaken till att de inte fungerade. Och. Vet folk idag ens orsaken till Sovjetunionens upplösning eller ens då när det skedde?

#7 - - tipp:

Strängt taget är väl såväl V som MP bara två falanger inom kommunismen. Möjligen kan MP inte beskyllas för att hylla stalinism och leninism men de är ute över makten över folket och produktionsmedlen och ivrar för global makt, även om de talar varm om närproducerat m m.

#8 - - Rosenhane:

En icke oäven katalysator som har puffat på det erbarmligt antiintellektuella tillståndet i riket är Bengt Westerbergs samhällsskadliga institution Nationella sekretariatet för genusforskning som ju är en starkt bidragande orsak till den allmäna folkfördumningen.
Bo Rothstein har en nyinlagd brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet där han resonerar kring detta och närliggande områden.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/invandrarpojkarna-borde-vara-i-fokus_4437359.svd
Naturligtvis har den vänsterorienterade brännpunktstedaktionen sett till att undanhålla läsarna kommenteringsmöjlighet.
För att tala i konspirationsteoretiska termer, är Brännpunktschefen Carina Stenson betald av EXPO?

#9 - - per eriksson:

Det är redan försent, som mest fanns det 2500-3000 svenska judar i Malmö men nu är de flesta bortjagade och det återstår några hundra vilka måste hålla en mycket låg profil för att undkomma trakassering eller ännu värre.

De svenska judarna är övergivna av politiker och rättsystem - det finns cirka 30 000 judar i Sverige att jämföra med cirka 700 000 muslimer och eftersom politiker alltid röstmaximerar så är judarnas öde definitivt.

#10 - - Erik:

Det som förenar det röda och det bruna är den fäaktiga beundran av auktoritet.

Denna beundran är också förenad med en övertygelse om att man själv kommer att tillhöra den klick som råder över befolkningen. Ingen av dessa auktoritetstroende tror att de kommer att tillhöra dem som skall lyda.

#11 - - Lennart Granqvist:

Ja,vi skall förbjuda vänsterpartiet.
Vi skall också förbjuda miljöpartiet.

Vi skall också införa vissa yrkesförbud för muslimer;vissa yrken skall vara skyddsklassade,till exempel piloter,bussförare dvs alla yrken som kan skada oss sekulära av religiösa skäl.

#12 - - Tomas:

Ska vi förbjuda Modeterna som öppnade gränserna på vid gavel för bidragsinvandring????

#13 - - Ingemar S:

Hur var det i Ryssland före revolutionen , ett fåtal var stormrika och befolkningen svalt. Fortsatt högerpolitik, med ökande klyftor kommer att leda till ett nytt uppror. Så förbjud Allianspartierna.
Jag håller med om mycket av det som skrivs på denna blogg, framför allt granskningen av "klimathotet" men att VP skulle vara våldsbenäget håller jag inte med om.

#14 - - Christer B:

#5 Håller med!
Det finns ingenting äckligare än kommunister! -Ingenting.
De vill leva på de som andra drar in.
De vill dessutom ha tolkningsföreträde.
De tror sig dessutom veta bättre vad alla andra människor skall tänka & tycka.
Så galet att man blir tårögd.
Ändå får de sympati från så pass många i samhället som de får. Detta är kollosalt svårt att begripa.
Det måste bara bero på en sak -Dessa är lägre stående förståndsmässig. Det är min fasta övertygelse!

#15 - - bom:

#13
Var är vitboken om kommunismens brott? Än lyser den med sin frånvaro. Vi behöver den mer än någonsin. Men inte då!

#16 - - bom:

#14
V(PK) bekräftar väl din uppfattning väl. Vänsterpartisterna har ju otvetydligen svårt med koherensen. Senaste exemplet därpå är väl Ali Esbatis försök att knipa politiska fackliga poäng på det tragiska massmordet/självmordet med flygplan i Franska Alperna. Enligt honom skulle lågprisflygbolagen bära skulden för de tvingar sina piloter till femtontimmars arbetsdagar så att de hetsas till massmord. Det är alltid kapitalisten som skall skuldbeläggas. Där kan man tala om det dunkelt tänkta. Ett kommunistiskt typiskt svineri. Skämmes!

#17 - - Ann:

Man kan fundera över vem vilka i topposition som är psykopat. Att Sveriges tragedi har sin grund i psykopati hos någon eller några som hållit i rodret är för mig uppenbart.
Psykopaten är den allra värsta fiende man kan få: kombinationen barnslig omogenhet och listig intelligens som inte är av denna världen. Ingen uthärdar egentligen i längden. Man bryts sönder – det är mänskligt.
Att begrunda så här nära påsk är hur självaste Kristus blev hånad, förlöjligad och bespottad. Golgatavandringens olika stationer rymmer mysterievisdom att meditera över. Tablåerna talar till oss genom århundradena om oändliga djup och kosmisk vidd.

#18 - - Ingemar S:

# 15
Vad har kommunismens brott med VP att göra? Det fanns många inom högern som stödde Hitler. Var är Moderaternas vitbok?

Svar: Skämtar du? Och moderaterna eller Högern som de hette på 30-40-talet hade inget med nationalsocialisterna att göra, däremot hade V ett aktivt samarbete med Sovjet och DDR bl.a.
Lars Bern

#19 - - Christoffer Rosell:

"Dels skulle man kunna basera ett förbud på; om ett parti i sitt program och genom förslag i Riksdagen driver förslag som går ut på att diskriminera olika folkgrupper baserat på deras etnicitet eller tro. Mig veterligt har inget parti något sådant på dagordningen eller med bland sina förslag."
KD föreslog nyligen att bara svenskar (inte invandrare) ska betala skatt. Hela Sjuklövern ställer sig tex bakom reformen instegsjobben, vilken är statligt sanktionerad rasism. Som etnisk svensk kan jag dock absolut ställa upp på det om det hjälper ärliga invandrare att få jobb. Men att samma partier som för denna rasistiska politik kallar SD för rasister är bara för mycket för att ta.

#20 - - Bo Carlsson:

Mycket skriveri i tidningarna just nu om flygkraschen i Alperna.
Den förhärskande hypotesen är att andrepiloten med vilja kraschat planet i bergväggen. Men jag är inte lika säker på det, han kan ju ha drabbats av någon typ av kollaps, med olyckliga omständigheter som följd.
Vet inte om media alltid är så tillförlitliga, (se bara på hypotesen om "växthuseffekten"som de driver utan att något bevisats.) Det kanske är fel att tvärsäkert stigmatisera en enda människa, innan orsaken år helt klarlagd

#21 - - Otto Sneider:

GÖRAN
Visst bör vi diskutera kommunismen, som ide, eftersom det är våldsideologi som bygger på terror. Att inte deras femårsplaner fungerade var nog en följd av att Rysslands intellektuella blev mördade eller satta i arbetsläger efter revolutionen. Det saknades helt enkelt kompetens att leda landet och genomföra en femårsplan, eftersom de försvann i Gulag eller blev mördade. Marx rekommenderade att 10 % av det översta samhällsskiktet måste avlägsnas (dödas)för att kommunismen framgångsrikt skulle kunna införas i ett samhälle. 32 miljoner sovjetmedborgare blev fängslade och avrättade mellan 1917 -1945.
Kommunismen imploderade med början i Polen då Solidaritet 1989 vann en jordskredsseger i de första fria valen i Östblocket. Märkligt i detta sammanhang är att det i Sovjetunionens författning fanns en klausul som tillät en stat lämna unionen. En bidragande orsak att upplösningen inte blev blodig.

#22 - - DocMa:

Riktigt illamående blev jag på valdagens afton i höstas då kommunistledaren Sjöstedt på väg in i tv-studion skröt med att han minsann hade druckit kaffe på eftermiddagen med CH Hermansson. Den herrn är mest känd för att tidigare lett samma eländiga kommunisttrupp och skrivit panegyriska hyllningsartiklar till J. Stalin - vid sidan om den kommunistiske hunden Mao-Tse-Tung - världens mest framträdande massmördare.
Att det inte blev någon kritisk följdfråga på att den ack så välpolerade herr Sjöstedt umgås med sådant folk (!), får som vanligt tillskrivas det faktum att SVT-Redaktionerna till majoritet befolkas av Sjöstedts partikamrater.
Tyvärr….

#23 - - Göran:

#21 Otto Sneider:

Vad jag avser med att det är meningslöst att avfärda kommunism genom att diskutera deras avskyvärda brott är att det alltid avfärdas med att det berodde på dåliga ledare och inte på ideologin som sådan. Tar man således idag bort brotten så är kommunism bra, säger anhängarna och de som inte vet bättre håller oftast med.

Att femårsplaner och planekonomi inte fungerade berodde knappast på att man slog ihjäl eller deporterade en rad utbildade människor till arbetsläger. Det går helt enkelt inte att centralplanera produktion. Det finns faktiskt inte en enda människa i hela världen som har kunskap att kan tillverka eller ens planera tillverkningen av en sådan simpel sak som en blyertspenna om någon skulle försöka sig på att göra hela pennan på egen hand.

Det är det som måste läras ut och inte att Sovjetunionen hade femårsplaner men elaka politiska ledare. Det skulle även vara alldeles utmärkt att göra en jämförelse på hur många produkter som fanns per invånare i Sverige och Sovjetunionen. Jag har för mig att det fanns 40 kylskåp per hushåll i Sovjetunionen. Det går att upprepa brister på alla områden. Bara en sådan sak borde få någon att haja till att elaka kapitalister är väldigt duktiga å att förse människor med ett bra liv i jämförelse med elaka socialister.

Nästa steg borde då inte vara så långt bort att få människorna i Sverige att se att landet är på väg mot en socialistisk planekonomi och därefter vilka konsekvenserna av den blir. Det är inte klasskamp det talas om utan förändringen sker mest i det tysta genom alla lagar och regleringar som skapas.

Skulle vi ta dagens lagstiftning och flytta den till början av 1900-talet, då skulle Sverige idag bestå av lägereldar.

#24 - - Otto Sneider:

# Göran
Innan revolutionen var Ryssland en av Europas ledande sädesexportörer. Stalin genomdrev en hungersnöd som tog död på jordägarna och bönder i Ukraina, genom att konfiskera mat och utsäde. 10 miljoner Ukrainska bönder dog, alla på landsbygden, eftersom hungersnöden inte var planerad i städerna. Efter detta fick Sovjet importera sin brödsäd. Detta visar med all tydlighet att kommunisterna likviderade fel medborgare och att det fick ödesdigra konsekvenser.
Under WW2 tillverkade Sovjet stora mängder krigsmateriel.Flygtillverkaren Antonov flyttade hela sin fabrik till Ural för att komma undan tyskt flyg. Fabriken hade en fin logistik och var helt självförsörjande både med förplägnad och sjukvård. Stridsvagn T34 tillverkades i stort antal. Ryssarna byggde både vätebomber och flög i rymden så helt ute var nog inte deras planering. Däremot tror jag inte någon vågade ta ett eget initiativ, för ett misslyckande slutade ofta med ett nackskott.
Men återigen att bagatellisera och förringa kommunismens brott är fel.

PS: Är ägare till ett Ryskt kylskåp som fungerar utmärkt.

#25 - - Göran:

#24 Otto Sneider

Ditt exempel visar att centralplaneringen inte fungerar. De likviderade bönder och sedan skulle de centralplanera produktionen. Klart att det blev svält förutom den planerade svälten.

För egen del skulle jag strunta fullständigt i om Sverige kan skicka människor till typ Mars om det innebär att jag inte får något kylskåp. Det är inget som säger att ett land hur centralstyrt det än är inte kan bygga vätebomber eller skicka människor ut i rymden. Har de projekten tillfört Sovjetunionen något? Knappast någonting. Det är samma med NASA och projekten att skicka ut människor i rymden och till månen. Bara slöseri med pengar som inte tillfört någonting i stort sett. Bara att tänka på vad alla pengar som Sovjetunionen lade på krismaterial och vad USA lagt på sitt rymdprojekt kunnat åstadkomma för civilsamhället om de pengarna hade fått stanna i civilsamhället.

Lärarna i grundskolan eller gymnasiumet och för den delen även på universiteten kan ställa följande fråga och begära en lösning: Hur bestämmer man priset på en produkt i en planekonomi? Än så länge är lösningen på den frågan inte löst? Hur ska man kunna ha en ekonomiskt modell där man inte ens kan bestämma priset?

Hur kloka vetenskapsmän Sovjetunionen än hade och hur duktiga de än var på att ta fram avancerade produkter, var det bristen på produkter som gjorde att Sovjetunionen upplöstes. Och deras ekonomi brakade ihop flera gånger. Flera gånger konfiskerade man alla medborgares sparade medel. Till och med Gorbatjov var en stor anhängare av socialistisk ekonomi med ansvar för den innan han blev president, men till slut gav han upp.

#26 - - Daniel Lundgren:

Vänsterpartiet har inte varit kommunistiskt sedan 1992 och det vet du rimligen. Idén att förbjuda SD har inget stöd i Vänsterpartiet och det vet du rimligen. Marie Lackenbauer är en person som få ens internt inom (V) torde ha hört talas om. Hennes ord uttrycker inte (V):s officiella ståndpunkt. Det förstår du rimligen. Du hävdar att (V) ser mellan fingrarna med våldsamheter enligt dina erfarenheter. Vad för slags erfarenheter? Har du inside information? Har du och dina nyliberala kompisar inte bättre saker för er än att bolla en massa grundlöst trams fram och tillbaka, lösa påståenden som saknar källhänvisningar, möjligen av den enkla anledningen att trovärdiga källor helt saknas? Har era välutbildade hjärnor inte bättre användningsområden? Kalla gärna (V) extremt eftersom det visar att (V) står för någonting som är extremt annorlunda än den politik som du står för. Den benämningen tackar jag som vänsterpartist för.


Svar: Tillåt mig skratta!
Lars Bern

#27 - - Daniel Lundgren:

Rättelse: Vänsterpartiet har inte varit kommunistiskt sedan 1990.

Svar: Tillåt mig le!
Lars Bern

#28 - - Daniel Lundgren:

Du får gärna skratta och le. Om du hade haft någon akribi och några sakargument hade det varit ännu bättre.

Upp