Högmod går före fall

 

 
Den förra regeringen skrev högmodigt i sin regeringsdeklaration från år 2013 att landet är en humanitär stormakt. Sverige utgör ungefär en tusendel av världen räknat i antalet människor. Vårt etablissemang inom politik, kultur och media tror att vi moraliskt och etiskt står över de resterande 999 tusendelarna av världen. De tycks även tro att alla dessa andra människor med beundran följer våra exempel, trots att flertalet inte vet ett skvatt om landet.

Den nuvarande regeringen har rivstartat sin politik med fördömanden riktade mot Israel, Ryssland och Arabvärlden. Med arabvärlden trodde vår naivt oprofessionella regering, att om man erkände en ej existerande Palestinsk stat, så skulle man bli hjälteförklarad i arabvärlden. Och Israel struntade givetvis de notoriskt judefientliga vänsterpartierna i. Ett barn borde kunnat räkna ut, att palestinierna skulle värdesätta relationerna med Saudiarabien högre, än relationerna med det i deras ögon mycket betydelselösa Sverige.

Resultatet har blivit att vi fått hela den muslimska världen emot oss. Margot Wallströms sanslöst ologiska försvar att hennes kritik av Saudiarabiens muslimska sharialagar inte var riktad mot religionen islam, gör hennes och regeringens situation bara värre. Denna katastrofalt misslyckade hantering av utrikespolitiken ger anledning till självrannsakan.

Det som präglar dagens svenska samhällsdebatt mer än något annat, är den högmodiga föreställningen hos vår elit att de är godare och vet bättre än alla andra av världens härskare. Med vilken rätt tar de sig denna roll?

Ser man till landets moderna historia blir etablissemangets självbild av global moralisk överlägsenhet förvånande. Under Andra Världskriget kröp landet för nazisterna och det fanns inga svenska soldater som stupade på Normandis stränder när Europas befrielse började. Däremot reste soldater ända från Australien dit och stred för vår frihet. I krigets slutskede lämnade vi ut 167 baltiska soldater som sökt skydd i Sverige till en säker död i Sovjetunionen.

Under det kalla kriget fortsatte kryperiet för kommunisternas diktaturer i öster som höll sina folk inlåsta bakom taggtråd och murar. Så många etablerade svenskar var Stasi-agenter, att t.o.m. den borgerliga regeringen var rädd för att publicera namnen och hemligstämplade dem därför.

De senaste decennierna har vi sett en utveckling där etablissemanget steg för steg etablerat vad de kallar en demokratisk värdegrund som inte har med demokrati att göra. Det rör sig om ett elitens politiska program som lyfts undan från folkets inflytande. Den som likt mig själv redovisar uppfattningar som går emot den elitistiska värdegrunden, blir snabbt skuffad åt sidan och hindrad från att kunna yttra sig i elitens tidningar och etermedia. Vi är hänvisade till bloggar som den här och andra inofficiella arenor som finns utanför etablissemangets värld.

En växande folklig reaktion mot att man inte längre i demokratisk ordning kan påverka landets politik, har lagt grunden för nya partier som Ny Demokrati och Sverigedemokraterna. Denna folkrörelse har blivit så stark att SD blivit tredje största parti i Riksdagen – nu på god väg mot att bli näst största. Reaktionen blir då att genom en ohelig allians (DÖ) sätta stopp för detta fräcka försök att återupprätta folkstyret. Här skall minsann politiken bestämmas av det goda etablissemanget och inte av vanligt folk!

Försvaret från världens mest moraliskt överlägsna etablissemang, är att SD är ett främlingsfientligt parti. I brist på förmåga att övertyga folket om att inte tänka främlingsfientligt, väljer man hellre att sätta demokratin ur spel. Betänk samtidigt att den goda eliten bor inte under de groteska brummade vindsnurrorna eller i den förortsslum där man bränner deras bilar eller slänger ut unga flickor som söker sin frihet från balkonger. De har förskansat sig själva på behörigt avstånd.

Den humanitära stormaktens utrikesminister Margot Wallström står grötmyndigt upp i landets Riksdag och brännmärker islamistiska stater som Saudiarabien för sina kvinnofientliga sharialagar. Något som hon inte är i stånd att göra något åt. Samtidigt vänder hon ryggen åt alla våra fantastiska invandrade kvinnor som ensamma kämpar mot samma kvinnosyn i landets multikulturella förortsgetton. Något som hon kan göra något åt.

Organisationer som Sara Mohammads GAPF som tappert och med hot hängande över sig kämpar mot hedersvåld, nonchaleras av det goda etablissemanget. Man kritiserar patriarkala strukturer i andra delar av världen, samtidigt som man i Sverige populistiskt samarbetar med islamiska aktörer som aktivt förespråkar starkt patriarkala ideal. Var finns moralen och etiken i detta förhållningssätt.

I bakgrunden finns vårt lands stora gissel, rädslan för att i etablissemangets vänstermedia bli stigmatiserad som islamofob eller rasist. Konsekvensen av att fegt skydda sig själv mot sådana anklagelser, är att man medvetet väljer att låta ett stort antal medborgare leva under ett muslimskt patriarkalt förtryck. I Karlskrona ledde denna brist på kurage hos politiskt ansvariga, till ett mord på en liten palestinsk flicka och ett självmordsförsök från en oskyldigt utpekad tjänsteman.

Vårt goda politiska etablissemang har skapat ett samhälle där man föser samman människor i en salig röra från främmande kulturer i förortsgetton och avfolkningsbygder där de lämnas åt sitt öde. Skolorna fungerar inte, så ungdomar går ur dem utan kunskaper och relationer som kan ge dem ett jobb. Testosteronstinna unga män med obefintlig utbildning drömmer om inkomster som skall kunna ge dem ett bra liv och en flicka att älska. Med en arbetsmarknad som är stängd för dem, ger många upp och konstaterar att det bara är de som väljer kriminalitet som har råd med de fina bilarna och får ihop det med de eftertraktade tjejerna.

Resultatet är att den humanitära stormakten ligger på topp i statistiken över våldtäkter i världen, anlagda skolbränder och uppvisar en snabbt ökande våldspiral där unga människor skjuter ihjäl varandra och oskyldiga som kommer i vägen.

Det går att på detta sätt rada upp det ena tillkortakommandet efter det andra som tydligt visar att detta lilla land borde börja att sopa rent framför sin egen dörr, innan vi grötmyndigt tillrättavisar andra länder och deras makthavare.

Sverige är inte den humanitära stormakt som den goda politiska eliten så gärna vill att omvärlden skall tro. De kritiserar andra för patriarkalt förtryck, men vågar inte själva ta itu med det i det egna landet. Dagens Sverige är ett litet land som för var dag fjärmar sig från ett öppet demokratiskt samhälle, till något som mest liknar de självutnämnda godas tyranni. Den yttrandefrihet som är demokratins själva fundament har de goda avskaffat, genom att systematiskt hindra andra än de med ståndpunkter innanför värdegrunden från att yttra sig i etablissemangets Public Service och MSM. Knappast något föredöme längre.

Om vi vill ha kvar vår frihet måste vi våga stå upp mot den självutnämnda goda elit som i kraft av sin självupptagna godhet anser sig ha rätt att styra över våra liv och förkväva vår yttrandefrihet. Vi måste våga ifrågasätta det tolkningsföreträde som denna elit skaffat sig genom sin infiltration av nästan alla etablerade medier, myndigheter, kulturetablissemang och politiska partier. Vi måste våga påpeka att godhet inte handlar om generositet med andra människors pengar och livsbetingelser, det handlar om att göra egna uppoffringar för sina medmänniskor och att respektera deras yttrandefrihet.

Fråga er alltid nästa gång någon av de självpåtagna goda tar till orda, vilken uppoffring gör den här personen själv för att åstadkomma det vederbörande vill tvinga på oss andra på vår egen bekostnad? Att utöva godhet på andars bekostnad har inget med verklig godhet att göra, utan handlar bara om elitens gamla vanliga maktfullkomlighet och översitteri mot vanligt folk!

Sverige är ingen stormakt i något avseende, utan snarast ett litet land vars ryggradslösa elit förirrat sig in i en labyrint av högmodig självförhävelse och inbillad godhet, som de snart inte hittar vägen ut ur på grund av alla motsägelser.

Glöm aldrig att högmod går före fall!

Demokrati, Etik | Decemberöverenskommelsen, Israel, MSM, Public Service, Ryssland, Saudiarabien, Sverigedemokraterna, migration | |
#1 - - Bo Blomberg:

Flathet och ryggradslösa politiker har vi gott om - frågan är varför vi väljer dom?

#2 - - Evert Nilsson:

Frågan är bara vad kan vi göra åt det? Det fundamentala felet i Sverige är vårt valsystem. Så länge det är partierna som väljer valbara politiker kommer vi ingen vart. Politikerna kommer att vara lojala mot partiet och inte väljarna. Finland borde vara nästan som vanligt vår förebild även här.

#3 - - Peter Stilbs:

Lars, jag tror detta är Ditt bästa inlägg hittills - det vill inte säga lite.Tack.

#4 - - Daniel Svensson:

Briljant skrivet Lars. Denna text borde pryda alla de stora medierna idag men då Sverige är DDR 2.0 så lär det tyvärr bli en from förhoppning.

#5 - - Ann Löfving-Henriksson:

Rysligt BRA!

#6 - - Göran:

Lars! Väldigt bra text. Sveriges befolkning går verkligen miste om något som inte få läsa dina texter i våra stora tidningar.

Ja du, Bo Blomberg, varför väljer vi de politiker vi väljer? Jag har slutat med det. Men jag tror det hela beror på att vi har en skola som lär den vänstra sidan av alla ideologier. Det medför att texter som Lars Berns blir inkorrekta per definition.

Lyssna bara på Sveriges Radios program "Filosofiska rummet". På en skala på tio från vänster till höger diskuteras endast nivå 1-3 på vänster sida. Någon steg längre åt höger kommer de aldrig. Jag vill här definiera en skala från vänster till höger såsom från kontroll och förtryck till frihet.

Många människor vill inte heller få sina världsliga värderingar vända upp och ner. Det blir jobbigt och de stänger av.

Av en slump talade jag idag med en släkting som bott några år i USA. Jag frågade vad hans sån tyckte om den Svenska skolan när han komm tillbaka till Sverige. Pappan sade att sonen hade tappat allt intresse för skolan när han började i svensk skola igen. Han ansåg det vara totalt enfaldig. Skillnaden var att i skolan i USA lärde de eleverna att vara individer.

Evert Nilsson. Vi kommer aldrig att få politiker som bryr sig om väljarna. Fundamentalt för en politiker är att tvinga på andra människor sina högst egoistiska åsikter med våld eller hot om våld. Det har fått den inställningen genom bröstmjölken. Det är bara att läsa de motioner som riksdagens ledamöter skriver; 99 procent har glömt bort att det råder arbetslöshet i Sverige.

Vad vi kan göra? Vi kan var och en sprida våra åsikter så gott vi går. Det kan vara att skriva egna bloggar eller kommentera i andras bloggar eller på andra ställen där så ges möjlighet. Vi kan bara hoppas att våra medmänniskor läser något om andra värden än de rådande. Så ett frö här och där.

#7 - - Errbe:

Den formuleringen skall jag minnas:

"de självutnämnda godas tyranni". Just precis. De som vill bli erkända som världsmästare i godhet med användning av skattebetalarnas pengar.

Nu senast har Åsa Romson skänkt bort 4 miljarder till "Den Gröna Klimatfonden", var egentliga syfte är att garantera fortsatta löner och pensioner till FN:s korrumperade byråkrater.

Något våra tidningarinte har fattat.

#8 - - Ola Jennebrink:

Jag står upp mot denna självutnämnda goda elit genom att skriva vad jag tycker under mitt eget unika namn. Om alla gör det släpper förtrollningen.

Och tack för detta inlägg. Peter kan nog ha rätt i att det är ditt bästa, men konkurrensen är hård. Jag sprider artikeln på Twitter. Om alla delar och sprider den multipliceras effekten.

#9 - - lennart bengtsson:


Det är en hemsk bild Du tecknar av ett land med en överhet i moraliskt förfall. Det tragiska är att det är sant och det kan inte beskrivas bättre och mer öppet brutalt än Du gjort i detta lysande bidrag. Det vi ser är ett sjukt samhälle där svenska fattigpensionärer lämnas vind för våg medan man inte vet till sig hur man skall måna om jihadistiska terrorister och mördare. Myndigheter eller politiker tycks helt ha kapitulerat för en allt grovare kriminalitet och ett alltmer utbrett tiggarförfall. Det har gått så långt att det är dags att avråda utländska turister att komma till landet. Det är egentligen ofattbart att detta kan fortsätta. Det har nu gått så långt att det inte längre räcker med att prata utan nu krävs en omfattande medborgarhandling som leder till ett nyval.

#10 - - Peter Grafström:

Jag håller med Lars om att det var oklokt beträffande Saudiaffären. Hörde ryktas att Margot kritiserade att en bloggare torterats av Saudiregimen. Vet inte om det stämmer. Det vore intressant om hon när hon ändå var igång hade vågat säga den för etablissemanget förbjudna sanningen att Usa stöder både Al Qaeda och IS och att attentatet i Tunisien åter tyder på att det handlar om att skrämma Frankrike och Japan in i fållan liksom varit fallet med en del halshuggningar.


#11 - - Johan Tisell:

Blandade synpunkter:

Du glömde rasbiologin och tvångssteriliseringarna.

Vad gäller yttrandefrihet har brottet "hets mot folkgrupp" - som inte handlar ett skvatt om hets - lagt en död hand på yttrandefriheten. Läs gärna vad Tullberg skriver om detta, t.ex. i "Låsningen".

En lag som förbjuder hets av folkhop för att undvika lynchmobbar är legitim. Men inte den lag vi har. Den gör att om en inflyttare skriker svennedjävel efter mig och jag svarar blattejävel, så har han möjligen begått ett förtals- eller förolämpningsbrott som INTE FALLER UNDER allmänt åtal, jag måste åtala själv. Men mitt brott är allmänt åtal och säkert också prioriterat som hatbrott.

Slutligen; när inte den lilla harvard-flickan klarar den demokratiska debatten, går hon till talmanen som skall vara matchdomare. Men det gick inte! Tänk om hon kunna stoppa yttrandefriheten i riksdagen också!??

#12 - - Göran:

#16 Peter Grafström

"Hörde ryktas att Margot kritiserade att en bloggare torterats av Saudiregimen." Det handlar om en bloggare som är dömd till fängelse och tusen piskrapp som fördelas på 50 åt gången en gång i veckan. Det betyder att han kommer att dö av dem. Han är redan så pass skadad av piskrappen att han inte orkar med dem så piskningen är uppskjuten tills han klara av dem igen.

Läs mer: http://blog.svd.se/mellanostern/2015/01/08/saudisk-fritankare-straffas-med-piskrapp/

Detta fall är inte unik. Det döms folk till piskning hela tiden i Saudiarabien.

#13 - - Gustaf Ericson:

Nu framöver när SD tar över. Ja, De fick 18.5% i den senaste mätningen (Torde snarare vara ca 25% med tanke på att folk inte törs säga rätt ut vad de anser) Så är min starka förhoppning att de bygger ut mentalvården rejält så att vi kan placera nämnda figurer därså andra kan få ordning på landet.

#14 - - Steen Raaschou:

Tak fra Danmark. E fryd for tanken. mvh SR

#15 - - Folke Lidén:

Som vanligt en välformulerad och träffsäker kritik!
Jag gissar att de flesta som följer denna blogg gång på gång ställer sig frågan. Hur kunde det gå så här? Vi hade ju allt som behövs.

Framgångsrika företag.
Skickliga arbetare i olika positioner.
Dugliga politiker och ämbetsmän.
Tillit människor emellan.
Frihet att uttrycka åsikter utan att bli utstött.
Social medkänsla.
Etc, etc.

Vi märkte inte den gradvisa förändringen. Över tiden förvandlades vårt samhälle till vad det är idag. En humanitär stormakt som närmast kan liknas vid ett kultsamhälle.
Fördelen för våra nuvarande sektledare är att i en kult behöver man inte bekymra sig om rationellt tänkande. Man följer enkla regler. Kultens ledare bestämmer allt. Motstånd ska förlöjligas eller helst krossas.
Alla avvikande uppfattningar är obegripliga. Eftersom man "har rätt" kan det aldrig bli fråga om att ta ansvar eller erkänna misstag.

Ett bra exempel på det senare är massinvandringen. Trots att den förda politiken har orsakat haveri i samhällets infrastruktur fortsätter förnekelsen. Likt Hitlers sista dagar, när allt var förlorat, förnekar man fakta och hoppas på underverk. Ett listigt drag i integrationspolitiken. Eller varför inte rena självbedrägerier - Alla ska komma i arbete inom två år.

Kanske borde "vår elit" ta sig tid att läsa historien om Jim Jones och People's Temple.


#16 - - Tom Dahl:

Det här inlägget skulle behöva läsas av alla som får styra en valsedel i nästa riksdagsval.

Tillståndet i vårt land känns helt surrealistiskt

Med anledning av Löfven snabba besök i Göteborg efter massakern så är han bestört och säger

"Jag är bedrövad över att människoliv går till spillo. Många frågar sig vad det är för samhällsutveckling vi ser, sa Stefan Löfven (S), på plats i Berlin, efter skottdramat"

Förstår han inte att han och övriga sju klövern har skapat detta själva?

Tack Lars B för ett lysande inlägg. Bli politiker så att jag kan rösta på dig

Svar: Nej politiker blir jag inte, men jag lovar att sätta tummen i ögat på de politiker som förstör landet eftersom de gamla trötta medierna och Public Service inte längre gör det.
Lars Bern

#17 - - Bengt-Ove Högström:

Otroligt bra inlägg!
Wallström sade när Saudiaffären började "Jag ångrar inget av vad jag sagt". Denna fras upprepades åtskilliga gånger. I dagsläget börjar hon sväva på målet. Mikael Damberg gjorde för en vecka sedan ett utfall mot äldre företagare. Varför har vi denna åldersfixering. Inte nog med att vi medborgare skall ha rätt åsikt vi skall ha rätt ålder också. Man har också i smyg ändrat hur vi får justera våra valsedlar. Tidigare fick vi stryka kandidater som vi tyckte var olämpliga nu får vi kryssa för en som vi tycker är bra.

Bengt-Ove Högström

#18 - - Ove E. Lilljequist:

Pompösa hypokriter

När Stalin under 1930-talet utrensade, enligt historikers bedömningar, 30 miljoner(!) motståndare till kommunismen sa svenska socialister ingenting. Men efter WWII lät man handelsminister Gunnar Myrdal, socialdemokrat, sluta Sveriges dåtida största handelsavtal med Ryssland för att återuppbygga kommunistregimen, det ökända Ryssavtalet. Och man utlämnade hundratals baltiska flyktingar på Stalins begäran till en säker död.

När kommunisten Walter Ulbricht i DDR byggde Berlinmuren och lät sina gränsvakter döda hundratals östberlinare som försökte fly över eller under muren från kommunistparadiset, sa de svenska sossarna heller ingenting. Olof Palme avledde uppmärksamheten genom våldsam kritik av general Pinochet och militären, som hindrat marxisten Allende att införa kommunismen i Chile och göra om landet efter förebilden Castros Kuba.

Den humanitära stormakten Sverige har ett mörkt förflutet.

#19 - - Per-Olof Persson:

Margot Wallström förstod inte att Islam är sharialagarna (spöstraff) och att Islam är diktatur. Problem får vi om de lågutbildade ska styra landet.

#20 - - Eric H:

Idag var du i högform...
Med åtanke av att jag har mycket nära släkt från flera av de krigförande länderna under WW2 har jag svårt att acceptera den svenska besserwissermentaliteten och att "allt gott utgår från Sverige".
Våra aspirationer som "humanitär stormakt" är helt i linje med detta hycklande.
När det går upp för svenska folket (de som återstår) vad detta kostar oss utan att vi får något åter - ja då vet jag inte hur man kommer att reagera...

#21 - - Erik:

Den svenska partimekanismen är orsaken till vansinnet.

Drygt 100 000 personer är medlemmar i allianspartierna och det är dessa individer som väljer sina partiledningar. För att simma uppåt i partisystemet är en hög grad av anpasslighet (samt kork i någon kroppsdel) en tillgång, ledningen göder alltså de som stöder deras egen agenda. Över tid samlas enfaldigheten i toppen. Vansinnet är här.

Det finns två möjliga mekanismer för att åtgärda systemet. Antingen kapar vi normala partierna genom att bli medlemmar i dem och återför partierna till den rätta vägen eller så arbetar vi för att Sverige inför BESLUTANDE folkomröstningar som de har i Schweiz. Beslutande folkomröstningar kommer att motarbetas intensivt av de etablerade partierna då det eroderar deras maktbas och ett sådant förslag kommer därför aldrig att läggas i Sveriges riksdag. Aldrig. Fråga vilken partist som helst.

Alltså återstår endast att "kapa" befintliga partier. Det räcker med att vi är 100 000.

Tvi vale för svenska politiker. De är faktiskt riktigt, riktigt motbjudande.

#22 - - Evert Nilsson:

@Göran #6,faktum är att själv tror jag att det finska systemet där du är ansvarig för din politik skulle kunna förändra Sverige. Ett system där väljaren väljer vilken politiker h*n vill ha. Visserligen sitter du också där ett antal år, men svarar du inte upp till förväntningarna åker du ut.

Inte som här i Sverige, där du försöker hänga kvar med hjälp av partiet och lojalitet mot partiet, så länge som möjligt. För att sedan kunna leva loppan på skattebetalarnas bekostnad.

#23 - - Erik Lindgren:

Instämmer helt och fullt

#24 - - Moderator:

Jättebra text. Jag läser dig ofta och skulle gärna se att du skrev några inlägg på mediametern / polimetern.

#25 - - Lotta:

Ett bra djup i innehållet!!.....Varför inte bli politiker??...du har definitivt mitt stöd!

#26 - - Peter Grafström:

Ove Liljekvist
Stalin rensade ut såna som ville starta världsrevolution. Trotskister, liknande dem som under benämningen neokonservativa tycks dominera Usas agenda. Den agenda som gör att de med ombud som IS bygger upp ett kaosimperium. Hade Stalin inte varit hård hade förmodligen Europa översvämmats av revolutionärer helt i enlighet med anglosaxarnas planer och den tyska medelklassen hade satts i läger.
De som tror att höger och frihet hänger ihop är naiva. Högerns verkliga uppenbarelse är just den oligarki som bygger kaos i konkurrentländerna och som hatar andras utveckling. Det är den högern som legat bakom Marxismen som vapen mot Ryssland. Det finns en del tecken som tyder på att vår bankoligarki har egenintressen till kaoset i Ukraina. Konkursade banker där och förluster i Baltikum. Investeringar i östra Ukraina. Usa lockar säkert med revanchmöjlighet och nytt rov. Kina står för win-win vilket tydligt deklarerats i samband med etablerandet av tre utvecklingsbanker. Anglosaxarna tvärtom bara tar och ger inget tillbaka.

#27 - - tipp:

När Margot Wallström inte förstår att kritik mot sharialagarna är kritik mot Islam så visar hon okunnighet.
När Stefan Löfven står i Göteborg och säger att samhället måste göra något mot våldet så förstår han inte skillnaden mellan stat och samhälle. Vad vill han att samhället - du, jag och andra samhällsmedborgare - ska göra, bilda ett olagligt medborgargarde? Det är staten som har våldsmonopolet och våld måste till för att komma till rätta med våld. Det är staten (överhögheten) som misslyckats, inte samhället.
Den goda överhögheten förstår inte att när den i praktiken samarbetar med zigenarbaroner och flyktingsmugglare så är överhögheten i samma klass som den imperialistiska överhögheten på 1700-1800-talen. Tiggarverksamheten är arbete som utförs ungefär i samma former som statarverksamheten här för hundratals år sedan.
Vad vi kan göra? Det enklaste och minst krävande organisatoriska och ekonomiska är att se till att SD blir tillräckligt stort. Partiet dras förvisso fortfarande med vissa oarter men de motarbetas. De konventionella partierna dras med minst lika stora avarter; det är bara att syna dem i sömmarna.
För övrigt: vad anses om https://www.youtube.com/watch?v=lyLTRXeciIQ.
Vi ser hur olika maktorganisationer slår sina huvuden ihop för privat berikande på bekostnad av befolkningars av liv, hälsa och ekonomi.

#28 - - Dan Petersson:

Tack Lars för att du sätter pränt på mina tankar. Har följt din blogg ett tag och hoppas du fortsätter länge till. Har du försökt få in dina texter i MSM?

Svar: Jag har slutat att skriva i MSM som i stort sett bara trycker det den etablerade makten tycker och tänker. Mätningar som gjorts visar att jag får minst lika stort genomslag med det som skrivs på bloggen, så jag behöver inte MSM för att nå ut.
Lars Bern

#29 - - Göran:

#22 Evert Nilsson

Jag tror inte ens det skulle fungera eftersom den du röstar på inte har något avtal med dig.

Låt säga att du ska sälja din bil och låter någon representera dig som säljare. Du kommer då att ge direktiv till den personen att bilen inte får säljas under ett visst pris. Om din representant ändå gör det kan du stämma denne och kräva ersättning.

Vad gäller politiska representanter ges de en totalt oinskränkt makt att göra vad de vill. De kan utse en politisk representant som kan bestämma att du ska betala ännu mer pengar i skatt. Vill du lämna en sådan makt till någon som är beredd att försämra din ekonomi?

Ska vi överhuvud taget rösta på en representant måste vi ha ett avtal mellan oss och representanten. Det ska vara klart och tydligt vad representanten inte får göra och det ska finnas en sanktionering om representanten bryter mot avtalet. Så fungerar i stort alla avtal och av vilken anledning skulle representanter för politik vara undantagna?

Det är helt galet som i senaste valet där de flesta som röstade inte ville ha en socialistisk regering om de som kunde fälla en sådan inte valde att göra det. Nu utgår i detta från att de flesta människor inte förstår att alla åtta partier i riksdagen är socialistiska i egentlig mening, men vi kan låtsas att de s.k. borgerliga inte är det.

#30 - - Bo Adolfsson:

Läs gärna debttartikeln i Dagens Nyheter:
Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en intellektuell avgrund.
Den är skriven av Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss och beskriver lysande och skrämmande debattläget i Sverige i dag.
Civilingenjör Bo Adolfsson

#31 - - Tomas:

Sverige är det globala samvetet och tredje världens socialbyrå... Enligt radioprogrammet "människor och tro" är 70000 ungdomar hedersförtryckta i Sverige...
2009 var antalet skolbränder 457. Vi kanske skulle lösa våra egna problem innan vi fördömmer andra. Och alla bilbränder skall vi inte tala om.

#32 - - Barbro Dahlberg:

TACK för de orden!

#33 - - Tege Tornvall:

En gång försåg Stiernhielm och Rudbeck den då tillfälliga stormakten med ett fabricerat, ärorikt förflutet. Denna hyperboreiska dröm återklingar i den förfärliga andra versen av vår nationalsång och lever vidare i svenskt offentligt liv - i konkurrens med om möjligt ännu mer självöverskattande Norge.
Att Trygve Lie och Dag Hammarskiöld råkade bli FN:s två första generalsekreterare har ytterligare förstärkt denna självbild - och öppnat dörren till fortsatt karriär för svenska och norska politiker med smort munläder som främsta merit.

#34 - - Björn i Bromma:

Bra sammanfattat. On spot!
Läs gärna även:
-snaphanen.dk. "Vi och dom" av Julia Ceasar.
-www.realtid.se. "Etableringslotsar ett komiskt fiasko" av Tino Sanadaij.
-fnordspotting.blogspot.com/2015/02/. "värdegrundsdemokrati vid vägs ände"
-fnordspotting.blogspot.com/03/21/. "Wallström vilse i åsiktskorridoren"

Rekommenderar att man sitter ned ordentligt både under och efter genomläsning. Man blir lätt vimmelkantig!

#35 - - per eriksson:

Är det så att landet har den ledning det förtjänar - eller - statsledningen är en spegelbild av dess befolkning.

Sveriges förfall genom vanstyre är en makalös historia och kan väl bara jämföras med Argentinas spektakulära nedgång från att vara ett av världens rikaste och attraktivaste länder till och med andra världskriget men som idag är en nation som inte längre räknas, fotboll & tango undantaget.

Under 40 års tid har det skett en utspädning av allt som gjorde Sverige till en fantastisk industrination med ett välstånd för medborgaren som nästan bara Schweiz & Luxemburg kunde konkurrera med - Sverige var organiserat, väloljat, låg kriminalitet, social sammanhållning, tillit, sjukvård och skola i toppklass samt ett land med en optimism som genomsyrade hela nationen.

Idag är det kaos på de flesta områden och den ekonomiska situationen är maskerad av en kreditbubbla som, när den spricker, kommer att sänka landet ner till nivåer som permanent gör oss till Europas sjuke man.

Det pågår en åderlåtning av nationens välståndsskapande förmåga som är unik i västvärlden, skolans kollaps känner de flesta till men färre noterar att industrin håller på att försvinna samt att officiell och inofficiell utvandring har ökat och ligger nu på 40 000-50 000 per år, de som lämnar är oftast inte bidragstagare men unga, välutbildade alternativt äldre och välbeställda.

Det hela är väl en ofrånkomlig konsekvens av landets politiker är mindre begåvade, okunnigare och mycket mer improduktiva än genomsnittssvensken - sorgligt är att de genom sin politik och mediedominans också har fördummat väljarkåren vilket innebär att vi får vad vi förtjänar.

#36 - - Kjell Lindström:

Mycket bra skrivit,alla orden faller på plats.

#37 - - Солжени́цын:

Söndagen är räddad! Tack, för de kloka orden. Det finns förnuft kvar i detta sargade land, trots allt.

När jag läste ekonomi fick vi lära oss att Sverige kunde konkurrera genom att ständigt öka förädlingsvärdet på varor och tjänster. En rimlig och klok strategi som samtidigt bygger på att arbetskraften i Sverige också blir allt mer kvalificerad och kunnig.

Men något hände på vägen....Sverige ändrade målsättning.

Från en industriell stormakt till en humanitär, dito. Vi fyller därför på med miljoner relativt lågutbildade och okvalificerade asylsökanden och anhöriga till dem. Kanske kan vi säga att idén idag är att vara en global asyldestination med fantastiskt generösa villkor - vad sägs om livstids försörjning, till att börja med?

Riktigt hur facket, näringslivet, media och våra politiker tänkt sig att det här ska fungera och hålla på sikt begriper inte jag. Men de kanske vet något som vi andra inte vet.

Både Magdalena och Anders Borgs efterträdare lär behöva avskaffa överskottsmålet för överskådlig framtid. Sverige kan låna i ca: 15 år till innan vi närmar oss smärtnivån. Sedan kan vi inte låna mer.

Det tog tusentals år att bygga upp Sverige, svett och tårar, maktkamper, krig och svält - men bara 40 år att förstöra det. Den ytterst lilla maktelit som idag styr Sverige, de är nog inte mer än 100 personer, de verkliga makthavarna, i toppen på samhällspyramiden inom media, fack, näringsliv och politik förtjänar vårt förakt, ingenting annat.

#38 - - Thor:

Jag tycker att bilden av Sverige under andra världskriget behöver nyanseras. Något kryperi för nazisterna var det knappast fråga om, däremot realpolitik. Liksom för Schweiz. Det glöms lätt bort att världens mäktigaste land med ett därtill skyddat geografiskt läge, USA, valde att vara neutrala ända tills de blev attackerade av Japan och Tyskland förklarade krig. Symptomatiskt för tidsandan var även att Sovjetunionen betraktades som ett lika stort om inte större hot mot Sverige än vad Tyskland gjorde. Att australiensare var på plats i Normandie var inget anmärkningsvärt eftersom Australien var i krig med axelmakterna.

#39 - - Tomas:

"Den makten som finns i riksdagen, den har kidnappats av partieliterna. Och där sitter då partiledaren, omgiven av en liten, liten krets,
som styr hela agendan; som styr allting, i kraft av de maktmedel som partierna utrustats med." Anne-Marie Pålsson
"Sverige är inte rustat för en stor invandring (...) vi går mot en situation där kommunerna inte kommer kunna att hantera invandringen, därför att dom inte kommer kunna klara bostäder och arbete åt invandrarna."
Assar Lindbeck

#40 - - Johan Tisell:

Litet OT

Men också ett litet steg framåt:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svensk-journalistik-lider-av-systemfel_4412667.svd

#41 - - Ivar Leek:

Bra Lars, "värdegrundsdemokratin" är bara floskler, brist på argument. Jag vill också (i likhet med Bo Adolfsson), framhålla DN´s (22/3) debattinlägg av Sturmark, Ingvar, Wikforss , -lysande och skrämmande!

#42 - - Johnny Månsson:

Sant men en skrämmande utveckling som vi går till mötes. Tack för att du formulerat det så bra och tydligt.

#43 - - olle reimers:

Lysande sammanfattning i helig vrede!

#44 - - Bodil Schibli:

Om inte islam har med Sharia att göra,då har inte regn att göra med vatten.

#45 - - Roland S:

Instämmer i analysen.
Men vad göra åt sakernas tillstånd förutom att "rösta rätt" nästa gång.
1. En sak är tydlig. Grundlag och regeringsform måste omformuleras på sådant sätt att det blir förbjudet för partiallianser att formas utan att varje allierad deltar i en regering med minst det antal ministrar som motsvaras av sin proportion av erhållna röster. Grundlag resp regeringsform får inte kunna avtalas bort och skulle hemliga avtal avslöjas, så skall omedelbart en ny omröstning för representation till riksdagen avhållas, samt inblandade representanter i riksdag/regering bannlysas från nämnda resten av sina liv.
2. En författningsdomstol bör inrättas. Det skulle kunna övervägas om att denna får en författningsskyddspolis till förfogande, samt att därutöver SÄPO underordnas denna domstol istället för som nu regeringen. Kungen skulle kunna få en roll som domstolens ständige ordförande.
3. Folkomröstningsinstitutionen bör användas oftare typ Schweitz och vara bindande för regering och riksdag, samt även motsvarande för lokala folkomröstningar. Självklart skall folket tillfrågas om åsikten rörande beslut där mångmiljardbelopp avses satsas, såvida frågan inte varit uppe i en reguljär röstning för riksdagsrepresentationen, men då skall det tydligt framgå att ärendet ingår i paketet.Idag finns tekniska möjligheter att utföra folkomröstningar, så hela apparaten borde kunna rationaliseras och göras säker via normala bank-id etc. Folkomröstningar skall vara bindande, ev ibland för visst antal år innan omprövningar får ske (efter förnyad omröstning) och rådgivande omröstningar skall vara sällsynta.
Folkomröstningar (även lokala) får inte handla om sakfrågor, vilka sätter konstitution resp regeringsform ur spel utan att reglerna i konstitution/regeringsform först genom normal ändringsprocess förändrats så att frågan blir tillåten.
4. Syftet med att förändra konstitution resp regeringsform skall vara att förhindra förhållanden som kan övergå i diktatur resp demokratur.

Vad tycker ni??

#46 - - björn ekberg:

Mina egna tankar har här formulerats på utmärkt sätt.
Tack!

#47 - - Roland S:

Instämmer i analysen.
Men vad göra åt sakernas tillstånd förutom att "rösta rätt" nästa gång.
1. En sak är tydlig. Grundlag och regeringsform måste omformuleras på sådant sätt att det blir förbjudet för partiallianser att formas utan att varje allierad deltar i en regering med minst det antal ministrar som motsvaras av sin proportion av erhållna röster. Grundlag resp regeringsform får inte kunna avtalas bort och skulle hemliga avtal avslöjas, så skall omedelbart en ny omröstning för representation till riksdagen avhållas, samt inblandade representanter i riksdag/regering bannlysas från nämnda resten av sina liv.
2. En författningsdomstol bör inrättas. Det skulle kunna övervägas om att denna får en författningsskyddspolis till förfogande, samt att därutöver SÄPO underordnas denna domstol istället för som nu regeringen. Kungen skulle kunna få en roll som domstolens ständige ordförande.
3. Folkomröstningsinstitutionen bör användas oftare typ Schweitz och vara bindande för regering och riksdag, samt även motsvarande för lokala folkomröstningar. Självklart skall folket tillfrågas om åsikten rörande beslut där mångmiljardbelopp avses satsas, såvida frågan inte varit uppe i en reguljär röstning för riksdagsrepresentationen, men då skall det tydligt framgå att ärendet ingår i paketet.Idag finns tekniska möjligheter att utföra folkomröstningar, så hela apparaten borde kunna rationaliseras och göras säker via normala bank-id etc. Folkomröstningar skall vara bindande, ev ibland för visst antal år innan omprövningar får ske (efter förnyad omröstning) och rådgivande omröstningar skall vara sällsynta.
Folkomröstningar (även lokala) får inte handla om sakfrågor, vilka sätter konstitution resp regeringsform ur spel utan att reglerna i konstitution/regeringsform först genom normal ändringsprocess förändrats så att frågan blir tillåten.
4. Syftet med att förändra konstitution resp regeringsform skall vara att förhindra förhållanden som kan övergå i diktatur resp demokratur.

Vad tycker ni??

#48 - - Britt-Marie Häggkvist Back :

Mycket bra skrivet speciellt föll det mig på läppen meningen "Godhet inte handlar om generositet med andra människors pengar och livsbetingelser"

#49 - - Lennart N.:

Roland S.

Dina 4 punkter känns som självklarheter i en fungerande demokrati. Mycket bra! Tyvärr pockar verkligheten på så fort man slutar läsa. :-(

#50 - - Gunnar Hovstadius:

Tack for att Du orkar fora fram vettiga asikter. Jag uppskattar det valdigt mycket, speciellt som jag sjalv i stort gett upp. Hur var det nu? "Mot dumheten kampar sjalva Gudarna forgaves". Schiller som myntade denna devis maste ha haft en kristallkula, tittat drygt 200 ar in i framtiden och sett Sverige av idag. Ingen annanstans synes mig detta ordsprak stamma battre an i DO's Sverige.

#51 - - Hasse:

Fantastiskt bra. Briljant!!!!

#52 - - Ulrika:

Kan det här vara en ny utmanare?
http://www.borgerligframtid.se/

#53 - - Åke i Sörmland:

Den svenska elitens högmod styrs av ett ännu större högmod internationellt.
Bloggen henrymakow kastar runt rejält i tankegångarna.

#54 - - Roland Gustafsson:

Ja, det är en fråga jag grunnat på i många år som lyfts här, hur har vår nuvarande elit kunnat etablerat sig och sitt åsiktsmonopol? En viktig del tror jag beror på den politik socialdemokraterna förde under efterkrigstiden då vår industri kunde exportera allt vi tillverkade och sälja till priser som gav oavbrutet ökat välstånd till befolkningen. Med andra ord lärde sig folk att man kunde lita våra politiker och det sitter fortfarande kvar hos många av dem som upplevde den utvecklingen. Och det sitter hårt. En jag pratade med innan valet höll med mig om i princip det Lars Bern uttrycker men sa sedan att han ändå tänkte rösta som alltid, på S. En annan som arbetar inom hemtjänsten säger att det kokar av ilska över invandringspolitiken. Ändå har S i stort sett en majoritet av pensionärsrösterna. Bidragande till det torde vara att dessa läser samma tidning nu som förr och aldrig surfar de omkring på nätet. En som surfar omkring och är över åttio år berättade att han ibland var inne på avpixlat och hade röstat på SD i höstas. De som nu blir pensionärer och ersätter de äldsta har i allmänhet datorvana så det bästa vi kan göra är kanske att intressera dem vi känner för olika bloggar.

#55 - - Erik:

Jo, håller väl med om att det blir problem för politikens väljare när partier gör pakter ovanför andras huvuden. Dock är ju det en angelägenhet att kritiseras, för alla de partier, som ingick avtalet.

Upp