Fredsprojektet EU på väg att rämna

 
 
Denna artikel har återgivits i senaste numret (2/15) av av tidskriften DSM.
 
Ingen svensk politiker har så starkt framhävt EU som det stora fredsprojektet, som den förre utrikesministern och tidigare statsministern Carl Bildt. Och ingen mer än han bland svenska politiker, har heller bidragit så starkt till det som nu sker.

Kommunismens totalfiasko i början av 90-talet öppnade fönstret för en verklig fred mellan öst och väst. Ronald Reagan lyckats då bringa ondskans imperium – det kommunistiska väldet under Sovjetunionen, till en bankrutt. Det kalla kriget tog slut. Warszawa-pakten upplöstes. Muren igenom Berlin som symboliserat gränsen mellan kommunistdiktaturerna och västs demokratier revs ner. Vi kunde börja umgås på ett civiliserat sätt med folken i Östeuropa.

Om EU menat allvar med sin målsättning att vara ett fredsprojekt så hade fortsättningen varit ganska given. Man skulle satt sig ner med den nya demokratiska ryska Jeltsin-regimen och på allvar diskuterat hur det nya fredliga Europa skulle organiseras på bästa sätt. En upplösning av NATO som ju var en mot Sovjetimperiet riktad militärpakt skulle ha lagts på förhandlingsbordet. Målsättningen borde varit given; att integrera Rysslands, de tidigare sovjetrepublikernas och de övriga gamla kommuniststaternas ekonomier med EU:s.

Ett marknadsekonomiskt Storeuropa med Västeuropas moderna industri och höga tekniska utvecklingsnivå ihop med Rysslands enorma råvarutillgångar, skulle snabbt ha kunnat utvecklas till världens ledande ekonomiska stormakt. Detta Storeuropa skulle även bli mindre beroende av USA:s militära försvar av de viktiga oljeleverantörerna i Mellanöstern, eftersom man blev självförsörjande på energi.

Men så har det inte blivit. Vi måste faktiskt börja fråga oss – varför?

Till en början släpptes Ryssland in i Västeuropas finrum och det fanns säkert europeiska politiker som trodde att man var på väg mot ovan nämnda fredsstrategi. Men i USA fanns det starka intressen som var allt annat än entusiastiska över den utvecklingen. Det var lätt för amerikanerna att räkna ut att ett Storeuropa på kort tid skulle kunna bli ekonomiskt starkare än USA och på lite sikt även militärt. Och bakom krönet lurade ett kommunistiskt Kina som tio år tidigare övergivit planekonomin och gått över till en rekordsnabbt växande marknadsekonomi. USA ville ha världsherravälde nu när Sovjet var borta och det gällde därför för USA att se till att det inte dök upp någon ny maktsfär som kunde hota den rollen.

För amerikanerna innebar också ett fredligt Europa att alla de gamla allierade länderna i väst avrustade och orderböckerna inom den enorma amerikanska vapenindustrin började eka tomma. På det hela taget låg det inte alls i USA:s intresse, att ett avspänt Storeuropa med en integrerad marknad skulle växa fram.

Istället för att avveckla NATO och gå in för ett avspänt förhållande till ett demokratiskt Ryssland, satsade amerikanerna på en aggressiv utvidgning av NATO. På olika sätt började man locka in en rad gamla öststater och sovjetrepubliker i alliansen. Det rådde ingen tvekan om att utvidgningen var riktad mot Ryssland och att den skärpte motsättningarna på nytt.

USA såg till att alliera NATO hårdare med EU, vilket drog in även icke NATO-stater som Sverige i USA-sfären. Vår användning av den lilla försvarsspillra vi hade kvar för insatser åt NATO i Afghanistan talar sitt tydliga språk. USA övade givetvis även påtryckningar för att EU snabbt skulle sluka så många som möjligt av de gamla öststaterna och sovjetrepublikerna, för att bryta deras naturliga ekonomiska band med Ryssland så fort det gick.

Eftersom Turkiet var ett med USA allierat NATO-land måste givetvis även detta muslimska och asiatiska land in i EU. Med Turkiet i EU skulle inte längre unionen vara europeisk men det struntade man i. Kampanjen för att få in Turkiet i unionen avslöjar den amerikanska strategin med all önskvärd tydlighet. En av den politikens mest högljudda förespråkare har länge varit nämnde Carl Bildt.

Utvidgningen av EU forcerades, bl.a. med Bildt som ivrig påhejare, och på kort tid togs länder som Rumänien, Bulgarien, Polen, Ungern och stater på Balkan in i EU, långt innan alla var mogna för det. För att möjliggöra den forcerade utvidgningen struntade man i den demokratiska förankringen och missnöjet bland EU-medborgarna började gro. Missnöjet har som vi vet lett till framväxten av en rad EU-fientliga missnöjespartier i flera EU-länder. Idag tillhör flera av dessa partier de största. I takt med att deras inflytande i demokratisk ordning ökar, försöker det politiska etablissemanget att stoppa dem med allt mer odemokratiska metoder. Det får EU:s demokratiska underskott att vidgas ytterligare. I Sverige har vi Decemberöverenskommelsen som ett skrämmande exempel på nedmontering av vår demokrati.

Den här expansiva, mot Ryssland riktade politiken är givetvis förklaringen till Ukraina-konflikten. Revolten i Kiev som ledde till störtandet av den valda presidenten Janukovytj, handlade ju om frågan om Ukraina skulle ingå i den ryska ekonomiska sfären, vilket varit det naturliga, eller om landet skulle bryta med Ryssland och närma sig EU och NATO. För ryssarna var detta givetvis en flagrant provokation med tanke på främst Krim, där det nästan bara bor ryssar.

Carl Bildts hustru Anna Maria oroar sig i en märklig debattartikel i UNT med rubriken Undvik ny järnridå, över att somliga ifrågasätter vilka som bär skulden för konflikten i Ukraina. Hennes förutsägbara slutsats är att ansvaret vilar helt på Putin och Ryssland. För den som kommer ihåg USA:s roll i statskuppen mot president Allende i Chile år 1973 känns det inte lika tvärsäkert. Det finns allt för många frågetecken omkring hur Kiev-revolten iscensattes, för att man helt skall kunna frikänna såväl USA som EU från en direkt inblandning. Att revolten hämtade kraft och inspiration från EU:s offensiv för att dra in Ukraina i sin union råder det absolut ingen tvekan om.

Ansvaret för att en ny järnridå är på väg att resas i Europa, kan inte ensidigt läggas på Putins Ryssland som fru Bildt gör. Den intensiva hatkampanjen mot Putin som våra och andra västliga medier ägnar sig åt är ju inte precis ämnade att lugna motsättningarna. Vi glömmer lätt bort att Putin sannolikt har en starkare ställning i opinionen i sitt land än vad någon västlig ledare kan uppvisa. För att förstå vad som händer, måste vi fråga oss vilka intressen Ryssland har av att isolera sig från resten av Europa? Och vi måste samtidigt fråga oss vilka intressen USA har av att isolera Ryssland från resten av Europa?

Jag skrev igår om hur en amerikansk NATO-general sprider vad som ser ut som ren desinformation om ryska trupprörelser och hur starka NATO-kretsar försöker provocera fram ett beslut att intervenera militärt på olika sätt i Ukraina.

Den amerikanska maktpolitiken är idag på väg att helt destabilisera Europa och dra in EU i en mycket farlig konflikt med Ryssland. USA:s och Storbritanniens illegitima anfall på Irak har orsakat en okontrollerbar våg av krig och terror över hela Nordafrika och Mellanöstern. Konflikten har utlöst en enorm flyktingström som sköljer över Västeuropa och som EU inte klarar av att kontrollera. I dess spår sprider sig motsättningar mellan folkgrupper samt kriminalitet och terrorhandlingar in i de europeiska länderna, som med sina öppna demokratiska samhällen står nästan försvarslösa.

Det forcerade inlemmandet av länder med stora inre problem i EU har lett till att Sverige och flera andra länder översvämmas av tiggare och arbetskraft med dumpade löner som slår ut hela näringar. Även det ett problem som verkar ha vuxit våra svaga politiker över huvudet. Rädslan för att stigmatiseras som rasister om man ingriper, har skapat en beröringsskräck hos ansvariga som är direkt samhällsfarlig.

Jordmånen för främlingsfientliga strömningar som vill avveckla EU blir allt farligare för var dag. Det fina fredsprojektet EU kommer snart att haverera. Jag vågar inte spekulera om konsekvenserna. I stort sett hela vårt politiska etablissemang har ett tungt ansvar för det som sker eftersom de inte vill se problemen.

Den här videon är ett måste: https://www.youtube.com/watch?v=NiUtdZyL_Mk

Kategori: Demokrati
Taggar: Carl Bildt EU, Putin
1 Peter Stilbs:

skriven

Denna gång håller jag inte till fullo med Dig, Lars. Ryssarna har alltid varit uppblåsta nationalistiska stormakts-skurkar, och kommer att så fortsatt vara. Det var extremt lyckligt i dagens läge att de Baltiska staterna gick med i NATO, och övvriga öststater som Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern etc vet precis vad de har att göra. En tänkvärd insändare för de flesta i Sverige finns här: http://karlisn.blogspot.se/2015/03/isolerat-angrepp-mot-sverige-varfor-inte.html

Svar: Vi får väl se vartåt det barkar? Hittills har USA ställt till det något alldeles förskräckligt i Mellanöstern och Europa.
Lars Bern

3 en lång man på resa:

skriven

"Vi springer runt, runt i våra ekorrhjul utan att komma någon vart. Med förbundna ögon rusar vi fram utan att se vart vi sätter fötterna. Vi tror att vi färdas framåt men vi ser inte att vi springer i ett hjul..."

Läs vidare här:
http://enlangmanparesa.blogg.se/2015/march/fastna-inte-i-era-ekorrhjul.html

5 tipp:

skriven

Även den här är värd att läsa. När Tjeckien (Tjeckoslovakien) blev fritt från Sovjetunionen räknade han inte med att hamna i ett nytt liknade projekt.
http://www.klaus.cz/clanky/3716

7 Danikullen:

skriven

Jag kan hålla med dig i det mesta här (till skillnad från förra inlägget om Wallström). Ett USA-styrt Nato att försvara delar av EU med en gemensam valuta för vissa, kommer att bli en intressekonflikt. Jag tror utvecklingen går mot det du pekar; att USA marginaliseras och att Ryssland och Europa kommer av nödvändighet att närma sig varandra (men kanske utan Storbritannien).

9 Björn i Bromma:

skriven

USA och Ryssland är nog historiskt ungefär lika stora kålsupare. Dock så har Putin & Co den otacksamma uppgiften att ta över efter århundranden av tsardömen och bolsjeviker med livegenskap hos befolkningen i högsätet. Svårt.
Vad som är högst förvånande är att USA och EU naivt trott på att omvända islamska länder till västliga demokratier i Mellanöstern. Den sk Arabiska våren har blivit inget annat än den Arabiska vintern, ett rent inferno.
EU var alldeles för blåögt berusade när man okritiskt utökade ingående medlemsländer med USA:s lydpudel Carl Bildt i bräschen, med allt vad det nu har inneburit.
Totalt sett så måste man säga att det rör sig om naiv okunnighet hos ansvariga västliga politiker med ett resultat som vi ser idag.
"Inom politiken räknas inte avsikterna, enbart resultaten"
Charles de Gaulle

11 Солжени́цын:

skriven

@per

Jag riktar mig mot främst USA eftersom jag är chockad över hur deras maktapparat samarbetar. Du har kongressen, presidenten, CIA, IRS, sedan har du NGO's runt om i världen, media, du har ambassadörer, o.s.v.

Banden mellan dessa olika delar och vad de gör är mycket svävande men alla arbetar åt samma håll.

Du kan ha George Soros som skänker pengar till en NGO, som kanske kallas "Advancement for Democracy". Denna NGO skänker sedan pengar till att organisera en färgrevolution. Samtidigt har du CIA som arbetar i det fördolda. Sedan kommer den officiella delen med MacCain, Nuland, o.s.v. Ovanpå detta kommer sedan media, sedan politiker och militären, NSA, o.s.v.

Studerar du detta så är det helt tydligt att ALLA krafter, alla delar, ovan arbetar och drar åt samma håll.

Sedan kommer vi till nästa nivå. Nivån t.o.m. över USA. Där har vi Bilderberg. En central familj där är Wallenberg. Kanske är det ingen slump att Sverige idag sticker ut som extremaste landet i världen.

Den här gamla Wallenberg-trotjänaren (se nedan) vet exakt vad de vill att han ska säga. Snacka om att sälja ut sig själv. Med sådana ledare för näringslivet förstår vi varför landet Sverige utvecklas som det gör. Samtidigt, dessa personer är som USA's president, de kommer aldrig till dessa positioner om de inte säger det deras herrar vill att de ska säga. De är handplockade dit. De som opponerat sig har för långe sedan åkt ur systemet.

http://www.thelocal.se/20150318/michael-treschow-sweden-cant-be-welcoming-enough-in-a-global-world-connect-sweden-tlccu

Det är viktigt att förstå att det är en ytterst lite maktelit som sitter i toppen och bestämmer allt. Kanske är det 1000 personer i världen. Självklart finns inget möte eller grupp där allt bestäms och sedan utförs utan allt sker mer i samförstånd.

USA vill gärna sälja in sig som beskyddaren av alla goda värden. Gråten är alltid nära när flaggan hissas i slutet av filmen och skurken är besegrad. Det är dock propaganda. Det är bättre att vi alla tittar oss omkring i verkligheten och ser vad som sker, vem som ligger bakom och sedan funderar på varför?

13 JB:

skriven

Märkliga och intressanta politiska händelseutvecklingar. Man kan undra vilka önskningar som finns om – slutmålet - , för USAs del?....

Att det finns många, många människor i Europa som är sympatiskt inställda till USA, både vanliga tv-tittare som dagligdags – amerikaniseras - samt också inom idrottens värld, som också får ta del av – det amerikanska - . Både inom golf, inom basket, ishocky osv., där både spelare och – spelstilar - , amerikaniseras, samt all annan – amerikanisering – som sker inom massmedier som sagt.

Det går nog inte att förneka att alltfler ungdomar och människor i både norden och övriga Europa alltmer förmodligen – känner sig som - , mer och mer – amerikaner - ? Vad som sedan i verkligheter sker på ett – storpolitiskt område - , är det förmodligen ganska så svårt för s.k. – vanliga -, (icke politiskt aktiva) medborgare att egentligen kanske kunna ha så särskilt stora inblickar i. (Kanske inte ens politiskt aktiva har så särskilt stora inblickar, då förmodligen en hel del – steg - ,som tas, sker under större eller mindre – Top Secret - , eller mer eller mindre fördolt osv.?)

Att många ändå efter kriget såg det som värdefullt och bra, och också kände tacksamhet mot USA för ett hejdande av den tyska diktaturen och fanatismen, det går inte att förneka. Samt att det därmed blev just en mycket stark svängning för just USA som det – ideala landet nummer ett - där då – frihet - , menades finnas. Många charmades av USA helt enkelt och den – image - , som förmedlades genom alla deras filmer, musik och optimistiska, godmodiga, livsstil.

Men man verkar glömma hur oerhört – nationalistiskt - USA är? En – dyrkan - av nationen och dess konstitution, flagga och vapen, som varje elev varje dag läser en – trohetsed - till?
Ett slags – självhyllande - , som nästan lite grand kan liknas vid det – självhyllande - , som också Tyskland ägnade sig åt?
Ett hyllande av – The USA - , som – Den Största Nationen på Jorden - ?

Det är klart att en sådan systematisk och rituell – självdyrkan - kan medföra ett slags okritiskhet, samt också medföra en stolt befolkning som tror sig om att kunna vara – bäst - ? Och också tror sig om att vara– bättre än alla andra länder och nationer? Samt tro sig om att kunna – klara av allt och alla? Ja, kunna klara av - hela världen - ?......

(Tyskland då kanske ter sig lite blekt i jämförelse? Eftersom ett Tyskland i krig väl – endast - ville ägna sig åt ett enat Tyskland för alla tyskar, och där för varje enskild tysk, Tyskland skulle stå framför och över allt annat och vara – det allra, allra viktigaste - ? Vem vet...)


Dock finns bakom ytan i den amerikanska – charmen - , en slags människosyn som är lite – krass - ? Där människor, alltså s.k. medborgare, inte anses vara så mycket mer egentligen än endast antingen – konsumenter - eller också endast – försäljare - ? Där alla medborgare egentligen alltså blir betraktade som antingen några som köper sig en – identitet - , eller några som – säljer - , en identitet, eller en – image -, till just endast – konsumenter - ?....

...

Kulturer, språk, traditioner, religioner eller olika folks - folkligheter - , eller olika folkliga ideal, inklusive deras eventuellt utpräglade klädstilar, deras etniska profiler, deras sånger, deras berättelser, deras danser, eller deras poetiska uttryck, deras konst, arkitektur, musik, osv., eller folkliga kulturella seder och bruk, som just identitetsgivande referenser för just olika folk, det anses inte vara någonting – viktigt- att beskydda, eller – bevara - ?...

Dvs., alla olika afrikanska folk, asiatiska folk, europeiska folk eller olika amerikanska folk osv., deras historia, språk, traditioner och berättelser, det anses som – någonting oväsentligt - ?

Eller, kanske som någonting – omodernt - ?...

Huvudsaken är att alla olika – folk - vill bli – amerikaner - ?

Vill bli - amerikanska patrioter - , samt – nationsdyrkande amerikaner - som – dyrkar USA - och som först och främst av allt är – konsumenter eller försäljare - av – image- ? Alltså av – identitet

15 Eschaton:

skriven

Bra beskrivning som vanligt. Tack, Lars!

2 Göran

skriven

Att bygga större och större maktkoncentrationer med centralstyrning såsom EU är dömt att misslyckas. Det kommer sakta men säkert strypa ekonomin. Nog blir det fred på jorden när vi alla sitter runt lägerelden igen.

4 Солжени́цын

skriven

Jag delar till fullo din analys.

Det är riktigt att Sovjet var expansionistiska och en skräck för alla länder runt Ryssland. Detta har dock inget med ryska folket att göra eller rysk nationalism. Sovjet är ett kapitel för sig och det enda som med säkerhet kan bestämmas att det hade absolut ingenting med Tsar-familjen Romanov som styrt landet i hundratals år att göra. Sovjet har helt planerat, finansierat och genomfört av helt andra intressen.

Det är så klart naturligt att länder som varit under sovjetisk tyranni gör allt i sin makt för att så snabbt som möjligt komma bort från denna. Detta är dock en helt annan frågan är USA's och Storbritanniens aggressivitet i världen.

Den har istället sina rötter i Mackinder som skrev 1904;

"Who rules East Europe commands the Heartland;
who rules the Heartland commands the World-Island;
who rules the World-Island controls the world."

~ Mackinder, Democratic Ideals and Reality, p. 194

Mackinder som var Storbritanniens stora strateg följdes av sin motsvarighet i USA, Zbigniew Brzezinski. Det är också därför som USA idag har NATO-baser runt hela Ryssland. Det viktigaste strategiska målet för USA och Storbritannien är att Tyskland och Ryssland aldrig får enas. Sker detta kommer "öarna" eller USA som har Atlanten emellan att på sikt förlora i inflytande.

Storbritannien hade storhetsvansinne och är idag själv koloniserat. USA försöker sedan 100 år att ta Storbritanniens roll. Inte genom att själv fysiskt annektera länder men genom att tvinga dem att anamma USA's kultur, öppna upp för amerikanska företag, propaganda, militär, o.s.v. samtidigt som man håller på att förstöra sitt eget land genom skräpkultur, skräpmat, massimport av latinamerikaner, os.v. USA är inget föredöme. Det är ett avskräckande exempel.

När kommer mångkulturen till Baltikum, till Ukraina? Har de fått sina första båtlaster av afrikaner ännu? Enligt USA-doktrinen som numera råder också i EU är det för hemskt att se dessa etniskt homogena städerna. Usch, det är förfärligt. USA's viktigaste strategiska mål är att trycka in främmande folkslag i alla Europeiska länder. De vill inte heller ha fred. De vill ha krig. De vill ha flyktingströmmar. Jag saknar ord för vad jag idag känner för de som styr över USA. Förakt och avsky är två ord som kommer.

Var tidigare stor USA-vän men har nu vänt helt och hållet. Landet är kapat av några starka lobby-grupper som också kontrollerar media vilket gör att de kan hålla på lite som de vill. Har ingenting med folkets vilja att göra. Sedan 50 år är de också i Europa och förstör.

"To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to critizise".

Så jag säger som de gamla FNL:arna som då sade "USA ut ur Vietnam" på motsvarande sätt;

"USA - ut ur Europa"

6 per eriksson

skriven

Det kan vara hög tid att sluta att klaga på USA i så måtto att Europa i högsta mån är ansvarigt för sina egna bakgårdar.

NATO och EU verkar till största delen genom majoritetsbeslut och reservationsrätt och är inte genom Fiat en lakej till USA men nu är det ju så att EU, trots rikedom och befolkningsunderlag i paritet med, eller även mer så än USA, faktiskt får ta sig samman btr försvarsutgifter och policy, att Tyskland, Frankrike & UK satsar 1-2% på försvaret emedan USA pytsar in 4.5% leder tlll konsekvenser för EU som gärna pacifistiskt stoppar huvudet i sanden och out sourcar försvaret till USA - vem minns inte hur EU grät efter USAs bombflottor under Balkankrigen.

Calle Bildt är inte ens värd att nämnas i sammanhanget, han är en stor fisk i en mycket liten damm och tämligen okänd utanför Östermalm, aggressiv är han i Österled men han tiger still btr internationell terrorism dvs som hos de flesta svenskar så ökar engagemanget i proportion till avståndet från Stockholm.

8 Göran

skriven

#4 Солжени́цын

Det är märkligt hur saker och ting kan sammanfalla. Igår lyssnade jag på en blogg med en engelsk libertarian. Han jämförde USA:s imperialism med Englands. Han menade att England alltid har haft en ambition att utveckla de länder som de ha koloniserat medan USA å sin sida aldrig har haft det intresset utan i stället brutit ner andra länder och lämnat elände efter sig.

Ja, det stämmer en del med din beskrivning av USA:s framfart i världen.

När jag för 30 år sedan sade till folk att USA har en militärbas på Kuba då skrattade folk åt mig och tyckte jag var fullständigt okunnig och att en sådan sak var fullständigt omöjligt. Det är likadant idag. Ingen verkar tro på att USA har runt 45 militärbaser runt Iran och att Iran kanske skulle känna sig lite tryggare med kärnvapen i självförsvar än att utveckla sådan för att skicka till Israel.

10 Hans Karlsson

skriven

#Per Eriksson -Så sant!
Men detta oengagemang EU uppvisar beror mest troligt på det jättelika "Dagcenter" som parlamentet utgör, med sin galet stora overhead av snett uppåt åt vänster insparkade stolpskott såsom Margot Wallström.
Alla goda förutsättningar för vinst finns. Likt ett formel-1 lopp där en topptrimmad Mc Clarenbil står i pole position ...Men vad gör det om föraren visar sig vara en retarderad cyklíst? -Tyvärr.

12 Propagandaministern

skriven

Så Sverige har under de senaste årtiondet omvandlats till en dörrmatta åt ett NATO-anfall mot Ryssland. Nedrustat försvar, antiinterlektualisering, mångkulturalism och demokratur. Tydligen verkar anfallet mot Ryssland via Sverige varit på gång långt längre än vad som infattar händelserna i Ukraina. Putin hade då två val, antingen släppa Krim och bli anfallen av NATO och USA eller att annektera Krim och bli anfallen av NATO och USA. Lite svårt att klandra Ryssland för det beslutet så häri efterhand.

14 JB

skriven

Forts. tidigare kommentar.

Att alla olika folk vill bli - amerikanska patrioter - samt – nationsdyrkande amerikaner - som – dyrkar USA - och som först och främst av allt är – konsumenter eller försäljare - av – image- ? Alltså av – identiteter -?...
..


Men, riskerar inte det i förlängningen ändå att kunna förvandla alla olika folk och människor till en viss – enformig likhet - ? Eller till en viss – enfaldig variationslöshet - ?...


Istället då för att den mångfaldiga mänskligheten och det variationsrika människosläktet kan få fortsätta att vara just – mångfaldigt - ?...

Måste alla olika folk, med alla sina olika traditioner, seder, bruk, historia, samt alla sina olika etniska, språkliga och geologiska präglingar, bli – fullblodsamerikaner - för att inte riskera att bli betraktade som – potentiella fiender - till USA?...

Vem vet…

….

Europa och européer kommer förmodligen ändå aldrig att kunna åstadkomma ett USE, med sådan dynamisk och extatisk självdyrkan som USA? USA har sin historia och sin – berättelse - .

Europa har sin historia och sin – berättelse - .

Det är olika – berättelser - .

Men den självdyrkan som finns i USA, och den – nationalism - , som där finns, skulle krävas och vara en förutsättning för att kunna skapa ett enat EU, eller ett USE....

Men inom Europa finns just mängder av just olika nationella – identiteter - , med sin egen – historia - , sina egna språk, traditioner, berättelser, seder och bruk, samt just – identitetsgivande markörer - , som de europeiska olika folken - föds in i - ....

Alltså sådant som alla – massmedier - gör allt för att både vilja försöka – förneka - hos Europas alla olika folk, samt försöker också att – skuld och skambelägga - , alla de olika europeiska – majoritetsbefolkningarna om och när de försöker hävda sig själva, eller kanske vill försöka – bevara sig själva - ?

Nej, fy och usch, alla sådana tendenser blir genast och automatiskt betraktat som varande någon form av automatisk– rasism och främlingsfientlighet - ?...Däremot uppmuntras alla s.k. – minoritetsbefolkningar - , inom de europeiska nationerna, att aktivt ägna sig åt sådan s.k. – kulturell självbevarande - ? Och detta utan att riskera att automatiskt bli benämnda som varande – rasister och främlingsfientliga - för den sakens skull, vilket kanske är lite märkligt egentligen...?…

….

Men alltsammans är kanske – för den goda sakens skull - ?

Att alltså försöka skapa just ett USE?..


Vem vet….

….

Men ganska så svårt, för att inte säga mycket svårt, i praktiken, riskerar det nog att kunna bli…


(Även inom – The Great USA - har det ju förekommit ett mycket blodigt inbördeskrig. För att inte tala om alla s.k. raskravaller och också s.k. rasmotsättningar som fortfarande förekommer . Svårt för – olika folk - att verkligen kunna – förenas sig själva - , utan att anklagelser eller beskyllningar gärna vill ösas över – de andra – , som varande skyldiga, eller som varande ansvariga för alla eventuella brister och tillkortakommanden som eventuellt kan dyka upp i olika människors, och folks, liv och levande. Tydligen är detta ett allom mänskligt – fenomen - …).

16 Roland Gustafsson

skriven

Risken med Ryssland kan vi se när demokratin kan manipuleras som skett med presidentämbetet. Även det faktum hur de stora resurser i råvaror och tillverkningsindustrier kom i privata händer efter Sovjets fall bör föranleda eftertanke och särskilt i ljuset av de metoder staten brukat för att återta delar av denna egendom. Rättssäkerheten tycks inte vara i första rummet vare sig där eller annars som OS-bygget i Sotji eller hanteringen av IKEA. Sådana skäl gör mig reserverad till Ryssland men jag önskar att Lars syn på Europas framtid kan komma till stånd på sikt.
När det gäller USA läser jag i dessa samanhang USA som Bilderberg, dvs bankernas intressen. Vi skall ha klart för oss att Carl Bildt propagerat för att inom överskådlig framtid hela arabvärlden skall anslutas till EU, tänk på Libyen och Irak. Därmed skulle, som jag ser det, bankerna kunna hoppas få tillgång till en ny lånemarknad även om de skulle behöva förändra produkten. EUs utveckling från Kol och Stålunionen har hela tiden skett med deltagande från USAs bankvärld och frimurare. Kom ihåg att frimurarnas allseende öga finns på dollarsedeln och att Obama nu gör en kometkarriär där samt att Georg Washington svors in som president iförd full frimuraruniform. Vi kan också påminna oss om att Franklin D Roosevelt lugnade industrin när han beställde de enorma mängder material krigsmakten ansåg sig behöva besegra Axelmakterna; Dont worry about the money, we will just print em. Lite anmärkningsvärt med tanke på att FED var privatägt och var ansvariga för just det, ett ohejdat sedelpressande under tjugotalet som FDR med nöd och näppe kunde få kontroll på. För att undvika inflation efter kriget såg man till underhålla en konsumtionskultur i USA som man ville sprida till andra delar av världen. Där är Europa ett ex., Japan ett annat och vi skall inte glömma latinamerika eller sydamerika, vi kan tänka på Chile. Om vi sedan tänker på Ukraina blir jämförelsen inte långsökt. Den gemensamma nämnaren är bankernas intressen som tillgodoses genom att bevara funktionen, som att förhindra förstatligande, och utveckla marknader inkl. utvidgning. Detta förefaller överordnat allt annat.